REGULAMIN CERMOTOR


Sklep Turbo Cer Motor - Regulamin dotyczący zawierania z konsumentami na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług - obowiązujący od dnia 20.06.2016 roku – ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.

Dokumenty sprzedaży dotyczące artykułów znajdujących się w niniejszym sklepie wystawiane są przez Cer Motor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziewosłęby 22, wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000056407, NIP 952-, Regon 017392478, o kapitale zakładowym 50 000,00 PLN w całości wpłaconym.

Dane kontaktowe
• Adres: Cer Motor Sp. z o.o. ul. Dziewosłęby 22, 04-403 Warszawa,
• Telefon: (22) 612-83-33, (22) 612-82-97, (22) 612-88-77, (22) 612-99-13

Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 - 13:00
• Adres e-mail: turbo@cermotor.com.pl
• Odbiór osobisty: Cer Motor Sp. z o.o. ul. Emilii Gierczak 21, 00-910 Warszawa
• Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysyłać mailem na adres turbo@cermotor.com.pl

1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej
turbofinder.cermotor.com.pl
W wyjątkowych okolicznościach zamówienie można złożyć:
• telefonicznie: 22 612-83-33, 22 612-88-77
• mailowo: sport@cermotor.com.pl

2. Metody płatności
W przypadku zamówień z wysyłką kurierską oferujemy płatność:
• za pobraniem - opłata za towar uiszczana jest u kuriera w momencie odbioru towaru - płatność tylko gotówką.
• Przedpłata – opłata za towar uiszczona po otrzymaniu danych do przelewu wraz z kwotą do zapłaty
• Przy odbiorze towaru w Cer Motor Sp. z o.o. obowiązuje płatność gotówką lub kartą przy odbiorze

3. Realizacja zamówienia
Realizacja rozpoczyna się w dniu złożenia zamówienia jeśli towar jest dostępny w magazynie centralnym i zamówienie zostało złożone do godziny 18.00. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską UPS.
Realizacja potwierdzonego zamówienia
pon. - piąt. do 18:00 wysyłka towaru w tym samym dniu roboczym
sob. - niedz., dni świąteczne wysyłka towaru w najbliższy dzień roboczy
• Do każdego zamówienia z wysyłką kurierską wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT/Paragon wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura/Paragon wysyłane są wraz z przesyłką. W przypadku odbioru towaru w Cer Motor Sp. z o.o., paragon lub faktura VAT wydawane są po opłaceniu zamówienia w kasie.
• Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury/paragonu.
• Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem (22) 612-83-33, (22) 612-82-97, (22) 612-88-77, (22) 612-99-13
• Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
• W przypadku braku towaru wysyłka zostaje wstrzymana do czasu wyjaśnienia z klientem sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji.

4. Cena
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
Uwaga! Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w podsumowaniu zamówienia (wartość koszyka). Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Dostawa
Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

6. Gwarancja
Wszystkie towary dostępne w katalogu są objęte gwarancją jakości producenta.

7. Bazy danych
Licencjodawca zastrzega sobie możliwość, że, pomimo dołożenia wszelkiej staranności, bazy danych stanowiące składnik Oprogramowania lub dostępne za pomocą Oprogramowania mogą zawierać informacje błędne. W takiej sytuacji Licencjodawca nie ponosi wobec Licencjobiorcy ani osoby trzeciej jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie korzystania przez nich z baz danych. Ograniczenie odpowiedzialności Licencjodawcy nie dotyczy sytuacji, w których jest ono bezskuteczne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Licencjobiorcy są przetwarzane przez Licencjodawcę jako administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Licencjobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta, korzystania z określonych usług elektronicznych, zawarcia umowy sprzedaży. Licencjodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe Licencjobiorcy udostępnione w ramach sklepu lub uzyskane w oparciu o aktywność Licencjobiorcy w Internecie, w filiach będą przetwarzane przez Licencjobiorcę w celu zawarcia umowy sprzedaży. Licencjobiorcy co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

8. Zwroty towaru
Towar zakupiony z opcją wysyłki kurierskiej:
• Każdemu klientowi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru. Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
• Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia mu towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
• Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.
Dodatkowe uwagi:
• Zwracany towar należy odesłać, na koszt nadawcy, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem
• Należy poinformować Sklep o chęci zwrotu towaru drogą mailową: turbo@cermotor.com.pl
• Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta po odesłaniu podpisanej faktury korygującej.

9. Reklamacje
• Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adresem: Cer Motor Sp. z o.o., ul. Emilii Gierczak 21, 00-910 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja” oraz poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji drogą mailową na adres: turbo@cermotor.com.pl.
• Klient może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
• Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.
• Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz formularz reklamacyjny dostępny do pobrania na stronie www.cermotor.com.pl. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
• Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.
• W przypadku gdy reklamacja okaże się bezpodstawna i zostanie odrzucona, towar zostanie odesłany na koszt klienta
• Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania klientowi.
• Roszczenie klienta o usunięcie wady lub wymianę towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego.

10. Dostawa zakupów
• Realizujemy przesyłki tylko na terenie Polski.
• Zamówiony towar wysyłamy za pobraniem pod adres, który podany został w formularzu zamówienia.
• Na terenie Polski przesyłki dostarczane są za pośrednictwem:
Firmy kurierskiej DPD lub UPS

• Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zgadzam się na przetwarzanie danych podanych przeze mnie w procesie rejestracji, w tym mojego adresu e-mail, w celach niezbędnych do prowadzenia portalu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), z późniejszymi zmianami. Cer Motor Sp. z o.o. zobowiązuje się do nie używania tych danych do celów innych niż niezbędne do prowadzenia niniejszego portalu.