Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
SCHWITZER: S400Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2444
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 04:58:18 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 05:58:25.653162 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 05:58:25.653198 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:25.653210 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179468" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 05:58:25.653223 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:25.653232 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 05:58:25.653239 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 05:58:25.653248 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 05:58:25.653256 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:25.653262 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:25.653270 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:58:25.653276 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:58:25.653286 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:58:25.653292 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:58:25.653296 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:58:25.653300 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:58:25.653304 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 05:58:25.653321 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:58:25.653338 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:58:25.653346 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:58:25.653350 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 05:58:25.653356 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 05:58:25.653362 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:58:25.653370 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:58:25.660757 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:58:25.660771 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:58:25.660781 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 05:58:25.660787 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:58:25.660792 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:58:25.660796 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:58:25.660800 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 05:58:25.660828 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 05:58:25.679457 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 05:58:25.679498 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 05:58:25.679510 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:58:25.679518 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:58:25.679527 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:58:25.679535 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:58:25.679544 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:58:25.679553 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:58:25.679562 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:58:25.679571 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:58:18 GMT 2019-02-24 05:58:25.679580 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:58:25.679588 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 05:58:25.679596 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:58:25.679619 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 05:58:25.679659 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 05:58:25.679688 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-24 05:58:25.686733 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.686783 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:25.687177 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.687201 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:58:25.693986 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.694167 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:58:25.694292 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:58:25.694320 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:58:25.694804 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.695029 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.695062 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.695528 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.701219 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.701247 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.701553 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.701783 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:58:25.701900 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:58:25.702036 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.702076 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:25.702602 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:58:25.702730 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.702975 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.703014 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:25.703555 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.703581 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:25.704171 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.704198 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.708504 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.708553 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:25.708924 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.708949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:58:25.709276 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.709313 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.709757 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.709783 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.710210 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.710239 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:58:25.710809 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.710834 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.711274 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.711300 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.711742 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.711781 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-24 05:58:25.712133 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.712158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:58:25.712499 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:58:25.712523 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 05:58:25.712539 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:58:25.712549 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 05:58:25.712582 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 05:58:25.712637 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:58:25.712659 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:58:25.712671 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:58:25.712697 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 05:58:25.712706 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 05:58:25.712927 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 05:58:25.712948 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 05:58:25.713022 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.713037 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 05:58:25.713069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.713122 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.713137 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.713161 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:58:25.713198 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.713210 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.713228 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:58:25.713257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.713298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.713329 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 05:58:25.713357 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.713368 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.713392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.713451 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.713464 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.713483 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 05:58:25.713510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.713538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.713558 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:58:25.713586 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.713597 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 05:58:25.713628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.713677 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.713690 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.713708 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:58:25.713741 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.713753 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.713771 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:58:25.713805 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.713817 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.713836 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:58:25.713864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.713905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.713927 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.713956 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.713967 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 05:58:25.713993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.714040 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.714053 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.714071 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 05:58:25.714098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.714125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.714146 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 05:58:25.714174 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.714185 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 05:58:25.714211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.714258 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.714271 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.714290 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:58:25.714329 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.714341 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.714360 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:58:25.714394 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.714414 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.714433 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:58:25.714467 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.714479 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.714497 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:25.714524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.714570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.714593 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:25.714621 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.714633 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.714661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.714706 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.714718 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.714744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.714793 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:25.714833 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:25.714866 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.714887 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:25.714907 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 05:58:25.714933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.714959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:58:25.714980 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:58:25.715008 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.715018 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 05:58:25.715041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.715079 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.715090 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.715107 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:25.715129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.715152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.715169 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:25.715194 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.715204 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.715232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.715272 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.715283 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.715308 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 05:58:25.715331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.715353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.715370 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:58:25.715396 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.715437 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 05:58:25.715462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.715504 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.715516 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.715531 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:25.715556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.715580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.715598 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 05:58:25.715634 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.715645 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.715670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.715718 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.715730 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.715749 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 05:58:25.715775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.715802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.715823 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 05:58:25.715852 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.715863 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 05:58:25.715888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.715935 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.715947 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.715966 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:58:25.716000 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.716013 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.716030 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:25.716054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.716085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.716107 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 05:58:25.716134 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.716145 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.716171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.716217 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.716229 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.716247 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 05:58:25.716271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.716297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.716317 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 05:58:25.716344 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.716355 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 05:58:25.716384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.716439 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.716451 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.716470 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:58:25.716504 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.716516 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.716535 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:25.716561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.716593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.716615 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 05:58:25.716643 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.716654 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.716680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.716726 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.716738 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.716757 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 05:58:25.716783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.716810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.716831 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 05:58:25.716859 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.716870 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 05:58:25.716895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.716941 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.716953 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.716972 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:25.716998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.717045 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 05:58:25.717073 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717084 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.717109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717157 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.717170 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717189 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 05:58:25.717214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.717261 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 05:58:25.717288 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717299 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 05:58:25.717378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.717442 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717454 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:25.717470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.717499 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:25.717516 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717523 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.717538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717563 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.717571 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717581 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 05:58:25.717594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.717620 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:58:25.717636 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717642 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 05:58:25.717656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717681 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.717688 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717698 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:58:25.717711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.717736 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:25.717751 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717757 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.717771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717796 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.717802 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717812 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 05:58:25.717826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.717851 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:58:25.717866 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717872 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 05:58:25.717885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717910 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.717916 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717926 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:58:25.717939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.717964 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:25.717979 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.717985 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.717999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718023 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.718030 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718039 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 05:58:25.718052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.718077 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:58:25.718093 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718099 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 05:58:25.718112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718136 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.718143 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718152 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 05:58:25.718170 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.718176 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718186 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 05:58:25.718199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.718228 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:25.718243 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718249 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.718262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718287 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.718293 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718303 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 05:58:25.718326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.718352 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:58:25.718368 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718374 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:58:25.718388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718412 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.718419 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718429 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:25.718442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.718467 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.718482 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718488 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.718501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718525 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.718532 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718542 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:58:25.718555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.718579 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:25.718595 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718601 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:58:25.718614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718639 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:58:25.718645 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718655 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:58:25.718668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.718693 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.718708 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718714 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.718727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718751 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718757 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718796 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:25.718817 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:25.718834 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718845 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:25.718855 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 05:58:25.718867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:58:25.718892 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:58:25.718907 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718914 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:58:25.718928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718952 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:58:25.718959 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718969 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:58:25.718982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.718997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.719007 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.719023 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719028 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.719041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719064 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719070 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719107 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:25.719127 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:25.719144 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719154 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:25.719164 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 05:58:25.719177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:58:25.719200 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:58:25.719215 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719222 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 05:58:25.719235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719260 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.719266 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719276 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 05:58:25.719295 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.719301 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719323 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 05:58:25.719343 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.719349 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719359 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:58:25.719377 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.719383 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719393 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:58:25.719410 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.719417 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719426 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:58:25.719443 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.719449 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719458 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 05:58:25.719476 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.719482 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719492 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:25.719504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.719553 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:25.719568 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719574 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.719588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719622 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.719629 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719638 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 05:58:25.719651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.719676 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:58:25.719691 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719697 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 05:58:25.719711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719735 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.719741 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719751 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:58:25.719769 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.719775 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719785 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:25.719803 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.719809 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719819 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:58:25.719832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.719864 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 05:58:25.719879 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719885 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.719899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719924 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.719930 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719940 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 05:58:25.719953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.719969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.719979 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:58:25.719994 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720000 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:58:25.720014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720038 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.720045 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720055 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:25.720068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.720092 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.720108 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720114 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.720128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720152 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.720159 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720170 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:58:25.720183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.720207 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:25.720223 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720229 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:58:25.720242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720266 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.720273 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720282 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:58:25.720300 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.720320 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720330 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:25.720349 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.720356 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720366 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:58:25.720379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.720412 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.720427 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720433 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.720447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720472 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.720478 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720488 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:58:25.720501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.720526 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:25.720541 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720547 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:25.720561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720585 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.720592 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720601 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:58:25.720619 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.720626 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720635 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:58:25.720652 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.720658 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720668 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:25.720685 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.720691 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720701 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:58:25.720718 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.720724 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720733 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:58:25.720746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.720787 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:25.720802 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720808 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.720822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720847 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.720853 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720863 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 05:58:25.720876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.720891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.720901 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:25.720916 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.720945 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.720952 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.720962 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.720975 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.720991 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.721006 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721030 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.721037 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721047 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:25.721064 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.721071 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721080 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 05:58:25.721097 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.721103 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721113 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 05:58:25.721130 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.721136 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721146 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:58:25.721163 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.721169 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721179 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 05:58:25.721196 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:58:25.721202 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721211 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 05:58:25.721229 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.721235 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721244 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.721262 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.721268 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721277 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:25.721295 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.721301 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721325 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:58:25.721343 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.721350 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721359 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:58:25.721372 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.721439 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.721445 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:25.721459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.721484 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.721490 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.721500 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:58:25.721518 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.721524 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.721533 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:58:25.721551 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.721557 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.721566 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:58:25.721583 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.721590 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.721599 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:58:25.721612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.721638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.721648 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721663 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.721669 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.721683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.721707 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721714 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.721723 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 05:58:25.721737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.721752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.721762 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:25.721776 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721802 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721809 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721819 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721832 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.721861 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721886 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.721893 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721903 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:58:25.721920 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.721927 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721937 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:58:25.721954 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.721961 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.721970 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:58:25.721987 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.721993 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.722002 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:58:25.722020 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.722026 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.722035 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:58:25.722052 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.722059 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.722068 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:58:25.722085 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.722091 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.722100 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:25.722118 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.722124 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.722133 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:58:25.722150 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.722156 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.722166 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:58:25.722183 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.722190 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.722199 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:58:25.722216 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.722223 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.722232 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:58:25.722245 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.722298 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.722329 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.722336 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:25.722350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.722374 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.722381 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.722390 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:58:25.722408 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.722415 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.722424 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:25.722441 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.722448 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.722457 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:58:25.722474 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:25.722480 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.722490 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:25.722503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.722529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.722539 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.722554 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.722560 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.722574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.722599 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.722605 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.722615 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 05:58:25.722628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.722643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.722653 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:25.722667 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.722695 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.722702 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.722711 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.722724 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.722740 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.722754 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.722779 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.722786 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.722796 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:58:25.722813 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.722820 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.722829 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:58:25.722850 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.722857 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.722867 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:58:25.722885 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.722891 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.722901 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:58:25.722918 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.722925 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.722934 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:58:25.722951 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.722957 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.722967 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:58:25.722984 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.722990 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.723000 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:25.723017 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.723024 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.723033 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:58:25.723050 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.723056 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.723066 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:58:25.723083 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723089 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.723099 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 05:58:25.723116 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.723122 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.723132 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:58:25.723149 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.723155 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.723164 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:58:25.723177 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.723234 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.723250 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723277 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723283 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723293 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723306 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723327 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.723342 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723368 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.723374 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723384 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 05:58:25.723401 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.723408 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723417 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 05:58:25.723435 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.723441 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723450 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:58:25.723467 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.723473 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723483 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 05:58:25.723500 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.723506 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723515 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 05:58:25.723532 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.723539 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723548 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:58:25.723566 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.723572 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723581 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 05:58:25.723599 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.723605 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723614 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 05:58:25.723632 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.723638 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723647 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 05:58:25.723665 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.723671 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723680 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:58:25.723697 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.723703 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723712 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:58:25.723729 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.723735 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723744 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 05:58:25.723762 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.723768 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723777 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:25.723795 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.723801 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723810 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 05:58:25.723823 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.723888 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.723907 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.723913 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 05:58:25.723927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.723952 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.723959 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.723968 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:58:25.723981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.723996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.724006 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:25.724022 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.724028 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.724042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.724066 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.724073 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.724083 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 05:58:25.724096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.724111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.724121 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:58:25.724136 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.724142 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 05:58:25.724155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.724180 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.724187 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.724196 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:25.724214 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.724220 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.724230 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:58:25.724247 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.724254 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.724263 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:58:25.724280 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:25.724287 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.724296 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:58:25.724309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.724341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.724352 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 05:58:25.724368 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.724374 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.724388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.724413 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:25.724419 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.724429 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 05:58:25.724442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.724457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.724467 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 05:58:25.724481 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:25.724507 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 05:58:25.724514 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:25.724524 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 05:58:25.724537 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:25.724553 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.724567 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:25.724593 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.724600 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:25.724610 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 05:58:25.724627 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.724634 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:25.724643 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 05:58:25.724661 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.724667 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:25.724676 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 05:58:25.724694 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:58:25.724700 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:25.724709 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:58:25.724727 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.724733 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:25.724743 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 05:58:25.724760 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.724767 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:25.724776 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 05:58:25.724793 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.724799 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:25.724809 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:25.724826 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.724833 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:25.724842 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 05:58:25.724859 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.724866 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:25.724875 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 05:58:25.724893 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.724899 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:25.724909 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:25.724922 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 05:58:25.724970 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.724988 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.724994 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 05:58:25.725008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.725032 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.725039 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.725049 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:25.725062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.725077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.725087 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:25.725102 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.725108 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.725122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.725146 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:58:25.725153 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.725163 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 05:58:25.725176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.725190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.725200 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:58:25.725214 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:25.725240 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:25.725247 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:25.725256 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 05:58:25.725274 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:58:25.725280 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:25.725289 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 05:58:25.725318 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:25.725326 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:25.725336 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 05:58:25.725349 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 05:58:25.725373 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.725389 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.725395 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:58:25.725409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.725434 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.725441 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.725450 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:25.725468 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.725474 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.725484 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:58:25.725501 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.725507 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.725517 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:58:25.725530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.725552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.725562 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.725577 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.725583 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.725596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.725629 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.725636 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.725646 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 05:58:25.725659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.725674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.725684 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:58:25.725698 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.725725 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.725732 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.725741 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.725755 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.725770 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.725784 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.725809 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.725816 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.725826 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 05:58:25.725844 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.725850 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.725860 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 05:58:25.725877 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.725884 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.725893 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:58:25.725910 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.725917 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.725926 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 05:58:25.725943 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.725949 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.725959 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 05:58:25.725976 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.725982 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.725991 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 05:58:25.726009 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.726015 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.726025 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 05:58:25.726043 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.726049 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.726058 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:58:25.726076 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.726083 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.726092 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:58:25.726105 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.726150 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.726167 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726173 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 05:58:25.726187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726212 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.726219 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726229 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:58:25.726246 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.726253 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726262 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:58:25.726279 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.726286 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726295 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:25.726326 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.726333 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726343 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:58:25.726361 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.726368 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726377 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:58:25.726390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.726430 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:25.726446 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726452 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.726465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726489 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726495 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726532 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:25.726553 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:25.726570 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726581 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:25.726590 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 05:58:25.726604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:58:25.726627 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:58:25.726643 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726649 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 05:58:25.726662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726686 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.726693 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726702 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 05:58:25.726716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.726740 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 05:58:25.726755 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726761 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.726775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726800 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:58:25.726806 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726816 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 05:58:25.726829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.726853 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 05:58:25.726868 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726874 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 05:58:25.726887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726911 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.726918 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726928 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:25.726941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.726965 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:25.726980 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.726986 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.727000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.727025 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727032 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.727041 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 05:58:25.727054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.727069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.727079 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:58:25.727092 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727120 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727127 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727137 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727150 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727166 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.727179 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727205 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.727212 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727222 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 05:58:25.727240 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.727246 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727255 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 05:58:25.727272 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.727279 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727288 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 05:58:25.727305 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.727324 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727334 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 05:58:25.727352 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.727359 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727368 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 05:58:25.727386 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:58:25.727393 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727402 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 05:58:25.727420 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:58:25.727426 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727435 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 05:58:25.727452 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:58:25.727458 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727468 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 05:58:25.727485 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:25.727491 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727501 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 05:58:25.727518 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.727524 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727534 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 05:58:25.727551 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.727557 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727567 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 05:58:25.727584 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.727590 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727599 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 05:58:25.727623 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.727630 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727639 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 05:58:25.727652 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.727712 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.727729 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.727736 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 05:58:25.727753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.727777 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.727784 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.727794 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 05:58:25.727807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.727822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.727832 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:25.727848 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.727854 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.727867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.727891 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.727898 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.727908 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 05:58:25.727921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.727936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.727945 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:58:25.727961 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.727967 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:25.727980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.728005 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.728011 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.728021 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 05:58:25.728039 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.728045 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.728054 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:58:25.728072 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.728078 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.728087 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:58:25.728105 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.728111 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.728121 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:58:25.728134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.728160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.728170 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.728185 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.728191 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.728204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.728229 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.728236 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.728245 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 05:58:25.728258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.728273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.728283 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:25.728297 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.728339 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.728346 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.728356 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.728369 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.728386 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.728400 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.728425 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.728432 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.728442 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:58:25.728460 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.728466 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.728475 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:58:25.728493 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.728499 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.728509 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 05:58:25.728527 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.728533 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.728542 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:58:25.728560 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.728566 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.728576 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:58:25.728593 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.728599 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.728617 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 05:58:25.728634 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:58:25.728640 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.728650 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 05:58:25.728663 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.728700 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.728716 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.728722 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 05:58:25.728737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.728761 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.728768 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.728778 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 05:58:25.728795 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.728802 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.728811 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 05:58:25.728828 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.728834 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.728844 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 05:58:25.728861 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.728867 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.728877 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 05:58:25.728894 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.728900 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.728910 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 05:58:25.728927 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.728933 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.728943 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 05:58:25.728960 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.728967 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.728976 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:58:25.728993 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.728999 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.729009 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:58:25.729022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.729063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.729073 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:25.729088 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.729095 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 05:58:25.729109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.729133 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:25.729140 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.729149 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 05:58:25.729163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.729177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.729187 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:58:25.729204 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:58:25.729210 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 05:58:25.729222 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 05:58:25.729238 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.729244 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 05:58:25.729257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.729280 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:25.729300 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:58:25.729329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.729340 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:58:25.729350 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 05:58:25.729368 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.729375 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 05:58:25.729385 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 05:58:25.729401 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:58:25.729407 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 05:58:25.729417 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 05:58:25.729434 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.729440 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:25.729449 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.729466 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.729473 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:25.729483 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.729500 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.729506 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:25.729516 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.729533 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.729539 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 05:58:25.729548 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.729565 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:25.729571 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 05:58:25.729580 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:25.729597 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:58:25.729610 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 05:58:25.729619 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 05:58:25.729636 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.729642 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:58:25.729652 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.729669 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:58:25.729675 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 05:58:25.729685 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 05:58:25.729702 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.729708 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 05:58:25.729717 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.729734 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.729740 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:58:25.729750 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.729766 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:58:25.729772 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 05:58:25.729781 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 05:58:25.729794 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 05:58:25.729826 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 05:58:25.729856 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:58:25.729884 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.729911 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 05:58:25.729939 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:25.729966 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:58:25.729994 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:25.730022 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:58:25.730049 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 05:58:25.730076 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 05:58:25.730104 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 05:58:25.730131 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 05:58:25.730158 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 05:58:25.730185 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 05:58:25.730212 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 05:58:25.730239 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 05:58:25.730267 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:25.730294 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:58:25.730327 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:25.730355 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:58:25.730381 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:25.730408 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:58:25.730435 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:25.730462 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:58:25.730490 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.730517 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:25.730544 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.730571 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:58:25.730598 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.730632 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:58:25.730660 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:25.730688 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:58:25.730715 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 05:58:25.730742 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:58:25.730769 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.730799 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:25.730826 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.730854 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:58:25.730883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:25.730910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:25.730937 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.731002 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:25.731029 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.731056 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:25.731083 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:25.731110 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:58:25.731138 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 05:58:25.731165 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 05:58:25.731192 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:25.731219 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:58:25.731246 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.731273 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:58:25.731300 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:25.731340 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:58:25.731368 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 05:58:25.731394 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 05:58:25.731422 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:25.731448 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:58:25.731475 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:25.731503 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:58:25.731530 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.731557 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:58:25.731584 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:25.731613 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:58:25.731641 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.731659 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.731686 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:25.731713 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.731730 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.731747 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.731774 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:25.731801 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.731818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.731835 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.731852 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.731878 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:25.731905 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.731932 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:25.731959 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.731985 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:25.732012 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732030 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732057 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:25.732083 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732100 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732127 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:25.732154 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732181 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:25.732207 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732234 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:25.732261 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732288 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:25.732322 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732350 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:25.732377 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732395 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732421 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:25.732448 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732475 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:25.732501 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732528 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:25.732555 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732582 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:25.732615 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732633 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732650 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732668 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732684 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732701 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732718 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732746 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:25.732773 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732790 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732806 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732833 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:25.732859 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732886 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:25.732913 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732931 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732948 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.732975 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:25.733001 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733096 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.733123 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733140 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733157 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733175 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733201 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.733228 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733246 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733263 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733280 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733306 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.733342 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733369 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.733396 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733415 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733432 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733449 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733477 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:25.733504 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733531 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:58:25.733557 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733575 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733592 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733619 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.733645 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733663 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733679 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733697 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733714 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:25.733767 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733794 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:58:25.733820 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733847 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.733874 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733901 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:25.733927 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733945 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733962 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.733978 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734005 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.734032 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734049 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734067 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734084 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734102 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734119 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734137 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734154 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734181 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:58:25.734209 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734226 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734253 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:25.734279 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734296 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734326 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734354 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:25.734380 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734397 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734414 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734431 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734458 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:25.734484 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734511 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:25.734538 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734564 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:25.734591 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734609 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734635 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:25.734661 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734679 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734705 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:25.734733 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734760 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:25.734787 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734814 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:25.734841 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734868 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:25.734894 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734921 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:58:25.734948 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734965 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.734992 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:58:25.735018 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735045 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:25.735072 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735099 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:25.735126 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735153 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:25.735179 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735197 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735214 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735231 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735248 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735279 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735297 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735330 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:25.735359 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735377 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735395 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735423 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:25.735451 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735479 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:25.735507 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735524 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735542 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735583 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:25.735614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735682 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735709 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:58:25.735736 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735753 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735770 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735787 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735814 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.735840 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735857 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735874 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735891 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735917 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.735944 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.735971 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:58:25.735998 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736015 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736032 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736049 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736076 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:58:25.736103 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736130 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:58:25.736156 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736174 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736191 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736217 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.736244 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736261 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736278 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736295 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736312 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:58:25.736372 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736399 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:58:25.736425 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736452 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:58:25.736478 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736505 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:58:25.736531 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736549 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736565 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736582 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736609 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.736636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736653 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736670 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736687 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736704 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736721 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736738 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736756 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:58:25.736782 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:58:25.736808 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:25.736865 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.736917 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:25.736968 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:25.737018 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:25.737068 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:25.737117 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 05:58:25.737168 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:25.737222 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:25.737272 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:25.737328 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:25.737392 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:25.737443 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.737496 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.737548 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.737608 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:25.737660 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:25.737723 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.737774 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.737824 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:25.737876 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.737933 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.737989 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:25.738038 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:25.738086 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:25.738178 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.738227 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:25.738278 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:25.738344 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:25.738400 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:25.738449 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.738499 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:25.738558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:25.738613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.738663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:25.738713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:25.738761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:25.738812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:25.738863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 05:58:25.738912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:25.738962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:25.739012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:25.739062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:25.739110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:25.739158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.739209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.739259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.739312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:25.739367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:25.739418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.739468 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.739519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:25.739569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.739624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.739678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:25.739727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:25.739776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:25.739825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.739874 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:25.739925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:25.739975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:25.740029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:25.740078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.740129 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:25.740187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:25.740238 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.740288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:25.740344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:25.740393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:25.740443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:25.740494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 05:58:25.740544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:25.740593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:25.740642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:25.740694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:25.740743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:25.740791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.740842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.740892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.740941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:25.740990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:25.741041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.741091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.741141 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:25.741193 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.741247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.741301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:25.741360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:25.741409 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:25.741458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.741506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:25.741557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:25.741608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:25.741664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:25.741713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.741764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:25.741820 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:58:25.741847 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:25.741910 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.741967 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:25.742024 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:25.742081 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:25.742136 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:25.742192 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:58:25.742248 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:25.742313 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:25.742376 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:25.742432 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:25.742488 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:25.742544 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.742600 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.742663 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.742719 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:25.742775 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:25.742832 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.742889 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.742945 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:25.743003 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.743059 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.743115 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:25.743171 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:25.743227 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:25.743283 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.743400 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:25.743457 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:25.743513 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:25.743569 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:25.743631 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.743687 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:25.743752 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:58:25.743776 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:25.743833 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.743891 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:25.743947 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:25.744018 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:25.744077 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:25.744136 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:58:25.744195 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:25.744254 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:25.744313 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:25.744379 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:25.744437 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:25.744496 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.744555 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.744614 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.744672 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:25.744743 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:25.744801 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.744857 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.744914 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:25.744970 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.745027 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.745082 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:25.745139 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:25.745195 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:25.745252 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.745328 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:25.745388 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:25.745447 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:25.745506 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:25.745564 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.745623 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:25.745689 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 05:58:25.745714 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:25.745780 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.745832 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:25.745883 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:25.745934 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:25.745984 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:25.746035 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:58:25.746086 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:25.746136 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:25.746187 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:25.746237 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:25.746302 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:25.746363 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.746417 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.746470 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.746523 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:25.746576 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:25.746629 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.746682 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.746734 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:25.746798 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.746850 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.746900 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:25.746951 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:25.747001 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:25.747051 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.747103 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:25.747154 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:25.747204 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:25.747254 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:25.747328 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.747383 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:25.747442 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 05:58:25.747465 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:58:25.747521 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.747576 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:25.747631 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:25.747686 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:58:25.747753 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:58:25.747806 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:58:25.747859 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:58:25.747913 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:25.747967 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:25.748020 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:25.748073 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:25.748126 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.748179 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.748232 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.748299 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:25.748361 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:58:25.748418 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.748473 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.748528 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:25.748584 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.748647 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.748702 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:25.748770 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:58:25.748823 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:25.748876 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.748930 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:25.748983 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:58:25.749036 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:25.749089 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:25.749142 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.749195 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:25.749252 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 05:58:25.749269 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 05:58:25.749376 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 05:58:25.749407 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 05:58:25.749437 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 05:58:25.749464 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 05:58:25.749482 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:58:25.749497 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.749505 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:25.749515 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:25.749522 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:58:25.749530 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:58:25.749538 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:58:25.749546 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:58:25.749554 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:25.749561 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:25.749569 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:25.749576 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:25.749584 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.749592 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.749600 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.749613 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:25.749620 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:58:25.749628 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.749635 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.749643 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:25.749650 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.749657 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.749664 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:25.749671 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:58:25.749679 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:25.749686 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.749693 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:25.749700 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:58:25.749708 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:25.749715 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:25.749722 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.749742 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:25.749750 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:58:25.749758 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.749765 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:25.749773 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:25.749779 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:58:25.749787 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:58:25.749794 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:58:25.749802 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:58:25.749809 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:25.749815 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:25.749822 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:25.749829 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:25.749836 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.749843 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.749850 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.749857 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:25.749864 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:58:25.749871 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.749878 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.749885 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:25.749892 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.749899 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.749905 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:25.749912 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:58:25.749918 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:25.749925 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.749931 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:25.749938 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:58:25.749945 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:25.749952 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:25.749959 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.749965 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:25.749972 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:58:25.749980 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.749987 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:25.749994 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:25.750000 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:58:25.750007 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:58:25.750013 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:58:25.750019 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:58:25.750025 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:25.750031 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:25.750037 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:25.750044 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:25.750050 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.750056 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.750062 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.750068 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:25.750074 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:58:25.750080 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.750086 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.750093 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:25.750099 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.750105 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.750112 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:25.750119 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:58:25.750125 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:25.750131 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.750137 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:25.750143 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:58:25.750149 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:25.750155 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:25.750161 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.750167 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:25.750173 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:58:25.750180 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.750186 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:58:25.750192 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:58:25.750199 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:58:25.750205 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:58:25.750211 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:58:25.750217 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:58:25.750223 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:58:25.750229 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:58:25.750235 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:58:25.750241 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:58:25.750249 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.750256 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.750262 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:58:25.750268 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:58:25.750287 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:58:25.750295 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.750301 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:58:25.750320 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:58:25.750327 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:58:25.750334 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:58:25.750341 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:58:25.750347 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:58:25.750353 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:58:25.750360 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:58:25.750366 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:58:25.750372 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:58:25.750379 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:58:25.750385 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:58:25.750391 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:58:25.750398 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:58:25.750469 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 05:58:25.750478 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:58:25.750483 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:58:25.750487 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:58:25.750494 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 05:58:25.750498 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:58:25.750502 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:58:25.750511 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 05:58:25.750519 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:58:25.750552 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.750559 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179468" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:58:25.750572 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:58:25.750593 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 05:58:25.750600 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 05:58:25.750604 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 05:58:25.750616 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 05:58:25.750621 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179468" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:58:25.750631 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:25.750637 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:25.750641 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:25.750650 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.750658 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:58:25.750663 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 05:58:25.750685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.750693 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:58:25.750698 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.750722 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:58:25.750740 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 05:58:25.750744 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 05:58:25.750748 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 05:58:25.750752 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 05:58:25.750755 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 05:58:25.750759 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 05:58:25.750764 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 05:58:25.750769 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179468" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:58:25.750779 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:25.750785 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:25.750789 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:58:25.750794 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.750799 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:58:25.750803 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:58:25.750826 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:58:25.750832 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.750836 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.750841 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.750845 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:58:25.750854 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:58:25.750862 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:25.750866 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:58:25.750870 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:58:25.750876 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179468" 2019-02-24 05:58:25.750883 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:25.750887 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:58:25.750891 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:25.750897 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:25.750902 wsdl: in serializeType: returning: 179468 2019-02-24 05:58:25.750908 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:58:25.750914 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:58:25.750918 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:58:25.750922 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:58:25.750926 wsdl: in serializeType: returning: 179468 2019-02-24 05:58:25.750930 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179468 2019-02-24 05:58:25.750945 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179468 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 05:58:25.750950 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 05:58:25.750956 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5970"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 05:58:25.750970 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 05:58:25.750975 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179468 2019-02-24 05:58:25.750983 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 05:58:25.751050 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 05:58:25.750993 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:58:25.751004 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:58:25.751008 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:58:25.751013 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:58:25.751017 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:58:25.751023 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:58:25.751032 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:58:25.751040 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:58:25.751045 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:58:25.751056 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 05:58:25.751065 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:58:25.751072 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:58:25.758409 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:58:25.758424 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:58:25.758433 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 05:58:25.758438 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 05:58:25.758443 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:58:25.758448 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:58:25.758452 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:58:25.758456 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:58:25.758460 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 05:58:25.758491 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 05:58:26.103098 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 05:58:26.103137 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 05:58:26.103147 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:58:26.103153 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:58:26.103158 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:58:26.103163 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:58:26.103170 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:58:26.103175 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:58:26.103180 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:58:26.103186 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:58:18 GMT 2019-02-24 05:58:26.103192 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:58:26.103197 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 05:58:26.103202 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:58:26.103213 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 05:58:26.103240 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 05:58:26.103251 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 05:58:26.103260 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:58:26.103265 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 05:58:26.103270 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 05:58:26.103319 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:58:26.103331 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:58:26.103338 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:58:26.103360 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:58:26.103367 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 04:58:18 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 05:58:26.103404 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 05:58:26.103413 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 05:58:26.103436 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 05:58:26.103443 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 05:58:26.103555 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 05:58:26.103660 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 05:58:26.103666 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 05:58:26.103674 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 05:58:26.103684 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:58:26.103707 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 05:58:26.103764 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 05:58:26.103789 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:58:26.103800 nusoap_client: got fault 2019-02-24 05:58:26.103807 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 05:58:26.103811 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 05:58:26.103816 nusoap_client: detail =