Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
SCHWITZER: S400Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2444
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 21:13:36 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 23:13:47.438264 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 23:13:47.438310 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:13:47.438323 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179468" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 23:13:47.438340 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:13:47.438351 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 23:13:47.438360 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 23:13:47.438374 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 23:13:47.438382 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:13:47.438388 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:13:47.438397 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:13:47.438406 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:13:47.438418 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:13:47.438424 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:13:47.438428 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:13:47.438433 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:13:47.438437 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 23:13:47.438447 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:13:47.438461 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:13:47.438470 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:13:47.438475 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 23:13:47.438481 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 23:13:47.438489 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:13:47.438498 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:13:47.446488 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:13:47.446517 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:13:47.446533 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 23:13:47.446540 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:13:47.446546 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:13:47.446550 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:13:47.446555 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 23:13:47.446608 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 23:13:47.467189 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 23:13:47.467268 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 23:13:47.467284 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:13:47.467296 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:13:47.467306 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:13:47.467317 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:13:47.467335 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:13:47.467348 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:13:47.467358 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:13:47.467369 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:13:36 GMT 2019-08-18 23:13:47.467379 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:13:47.467389 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 23:13:47.467401 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:13:47.467419 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 23:13:47.467470 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 23:13:47.467505 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 23:13:47.475055 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:13:47.475168 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 23:13:47.475251 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:13:47.483228 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:13:47.483376 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:13:47.483472 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-08-18 23:13:47.483505 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:13:47.490896 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:13:47.491047 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:13:47.491210 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:13:47.491323 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:13:47.491424 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:13:47.491494 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:13:47.491593 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:13:47.498702 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:13:47.498846 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:13:47.498925 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:13:47.498949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:13:47.499012 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:13:47.499073 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:13:47.499154 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:13:47.499177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:13:47.499216 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:13:47.499307 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:13:47.499422 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:13:47.499540 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:13:47.499675 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 23:13:47.499742 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:13:47.499823 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:13:47.499884 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:13:47.499947 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:13:47.506646 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:13:47.506798 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:13:47.506841 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 23:13:47.506912 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:13:47.506940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:13:47.507008 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-08-18 23:13:47.507029 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:13:47.507039 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 23:13:47.507083 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 23:13:47.507139 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:13:47.507164 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:13:47.507176 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:13:47.507208 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 23:13:47.507218 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 23:13:47.507460 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 23:13:47.507484 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 23:13:47.507786 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.507801 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 23:13:47.507827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.507861 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.507872 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.507887 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:13:47.507910 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.507917 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.507930 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:13:47.507946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.507978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.507990 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 23:13:47.508007 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508014 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.508029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508058 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.508065 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508076 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 23:13:47.508090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.508117 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:13:47.508133 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508139 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 23:13:47.508153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508178 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.508185 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508195 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:13:47.508213 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.508220 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508230 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:13:47.508248 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.508255 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508265 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:13:47.508279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.508314 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.508329 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508336 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 23:13:47.508350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508376 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.508383 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508393 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 23:13:47.508407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.508432 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 23:13:47.508448 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508454 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 23:13:47.508467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508492 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.508499 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508509 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:13:47.508528 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.508534 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508544 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:13:47.508562 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.508568 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508578 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:13:47.508595 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.508603 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508612 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:13:47.508634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.508674 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:13:47.508690 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508697 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.508711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508735 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508741 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508783 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:13:47.508809 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:13:47.508827 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508838 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:13:47.508848 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 23:13:47.508861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:13:47.508886 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:13:47.508901 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508907 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 23:13:47.508921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508947 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.508954 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508964 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:13:47.508982 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.508989 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.508999 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:13:47.509017 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.509023 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509033 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:13:47.509051 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.509057 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509067 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:13:47.509080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.509116 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:13:47.509133 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509139 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.509159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509186 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.509193 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509203 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 23:13:47.509217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.509243 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:13:47.509258 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509264 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 23:13:47.509278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509303 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.509310 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509320 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:13:47.509333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.509359 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 23:13:47.509374 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509381 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.509394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509420 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.509427 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509437 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 23:13:47.509450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.509476 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:13:47.509491 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509497 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 23:13:47.509511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509536 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.509543 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509553 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:13:47.509567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.509592 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 23:13:47.509607 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509613 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.509635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509666 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.509674 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509684 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 23:13:47.509698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.509724 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 23:13:47.509740 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509746 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 23:13:47.509760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509786 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.509794 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509804 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:13:47.509823 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.509829 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509839 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:13:47.509853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.509882 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 23:13:47.509897 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509903 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.509917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509941 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.509948 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509958 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 23:13:47.509972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.509987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.509997 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 23:13:47.510013 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510019 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 23:13:47.510033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510057 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.510064 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510074 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:13:47.510092 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.510099 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510109 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:13:47.510122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.510151 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 23:13:47.510166 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510172 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.510186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510211 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.510218 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510228 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 23:13:47.510242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.510267 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 23:13:47.510282 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510288 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 23:13:47.510302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510326 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.510333 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510343 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:13:47.510356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.510381 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 23:13:47.510397 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510403 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.510416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510441 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.510448 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510457 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 23:13:47.510471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.510496 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 23:13:47.510511 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510517 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 23:13:47.510531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510556 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.510563 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510573 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:13:47.510587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.510611 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 23:13:47.510633 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510639 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.510653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510678 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.510685 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510695 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 23:13:47.510708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.510734 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:13:47.510749 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510755 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 23:13:47.510769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510794 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.510801 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510811 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:13:47.510825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.510851 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:13:47.510866 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510872 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.510885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510910 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.510917 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510926 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 23:13:47.510940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.510965 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:13:47.510980 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.510986 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 23:13:47.510999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511025 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.511032 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511042 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:13:47.511055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.511080 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 23:13:47.511095 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511101 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.511115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511139 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.511146 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511156 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 23:13:47.511170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.511195 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:13:47.511210 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511216 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 23:13:47.511229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511254 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.511261 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511271 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 23:13:47.511289 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.511296 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511306 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 23:13:47.511319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.511348 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:13:47.511363 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511369 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.511383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511408 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.511415 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511424 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 23:13:47.511438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.511463 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:13:47.511478 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511484 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:13:47.511498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511523 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.511530 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511540 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:13:47.511553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.511579 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.511594 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511600 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.511614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511647 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.511654 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511664 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:13:47.511678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.511705 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:13:47.511720 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511728 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:13:47.511742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511767 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:13:47.511774 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511784 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:13:47.511797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.511823 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.511838 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511845 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.511858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511881 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511888 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511925 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:13:47.511945 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:13:47.511963 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.511974 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:13:47.511984 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 23:13:47.511997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:13:47.512021 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:13:47.512037 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512043 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 23:13:47.512057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512082 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:13:47.512089 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512099 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:13:47.512112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.512137 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 23:13:47.512153 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512159 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.512173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512196 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512203 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512240 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:13:47.512261 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:13:47.512278 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512288 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:13:47.512298 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 23:13:47.512311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:13:47.512335 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:13:47.512350 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512356 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:13:47.512370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512395 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:13:47.512403 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512412 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:13:47.512426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.512451 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.512466 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512472 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.512486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512509 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512516 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512553 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:13:47.512573 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:13:47.512590 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512600 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:13:47.512611 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 23:13:47.512629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:13:47.512654 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:13:47.512670 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512677 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 23:13:47.512691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512715 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.512722 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512732 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 23:13:47.512750 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.512757 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512767 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 23:13:47.512785 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.512792 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512801 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:13:47.512819 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.512826 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512835 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:13:47.512853 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.512860 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512870 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:13:47.512887 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.512894 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512903 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 23:13:47.512921 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.512927 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512937 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:13:47.512950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.512988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.513000 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 23:13:47.513016 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513023 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.513036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513061 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.513068 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513078 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 23:13:47.513092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.513117 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:13:47.513133 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513140 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 23:13:47.513154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513178 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.513185 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513195 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:13:47.513213 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.513220 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513230 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:13:47.513247 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.513254 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513263 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:13:47.513277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.513310 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 23:13:47.513325 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513331 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.513345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513370 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.513377 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513387 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 23:13:47.513401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.513426 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:13:47.513441 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513448 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:13:47.513461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513486 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.513493 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513503 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:13:47.513516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.513541 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.513557 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513563 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.513577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513602 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.513609 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513624 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:13:47.513639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.513664 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:13:47.513680 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513687 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:13:47.513701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513726 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.513733 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513743 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:13:47.513761 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.513768 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513778 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:13:47.513795 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.513802 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513812 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:13:47.513825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.513859 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.513874 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513880 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.513894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513918 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.513926 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513936 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:13:47.513950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.513975 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:13:47.513990 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.513996 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 23:13:47.514010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.514034 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.514041 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.514051 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:13:47.514069 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.514076 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.514085 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:13:47.514103 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.514110 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.514119 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:13:47.514137 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.514144 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.514153 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:13:47.514171 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.514178 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.514188 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:13:47.514201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.514231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.514242 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:13:47.514258 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.514264 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.514278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.514303 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.514311 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.514320 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 23:13:47.514334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.514349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.514359 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:13:47.514374 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.514403 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.514410 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.514420 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.514434 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.514449 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.514464 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.514489 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.514496 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.514506 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:13:47.514525 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.514531 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.514541 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 23:13:47.514559 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.514566 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.514576 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 23:13:47.514593 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.514600 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.514610 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:13:47.514633 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.514640 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.514650 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 23:13:47.514668 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:13:47.514676 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.514686 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 23:13:47.514704 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.514711 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.514721 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.514739 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.514746 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.514755 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:13:47.514773 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.514779 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.514789 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 23:13:47.514807 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.514814 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.514823 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:13:47.514841 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.514848 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.514857 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:13:47.514871 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.514925 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.514943 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.514950 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:13:47.514965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.514990 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.514997 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.515007 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:13:47.515026 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.515032 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.515042 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:13:47.515060 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.515067 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.515076 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:13:47.515094 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.515101 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.515110 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:13:47.515124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.515150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.515160 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515175 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.515182 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.515197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.515222 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515229 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.515239 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 23:13:47.515253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.515268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.515278 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:13:47.515292 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515319 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515326 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515336 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515350 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.515380 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515406 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.515413 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515423 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:13:47.515441 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.515448 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515458 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:13:47.515475 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.515482 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515491 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:13:47.515509 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.515516 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515525 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:13:47.515543 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.515550 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515560 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:13:47.515581 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.515588 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515598 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:13:47.515621 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.515628 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515639 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:13:47.515657 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.515664 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515674 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:13:47.515692 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.515698 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515708 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:13:47.515726 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.515732 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515741 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:13:47.515759 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.515766 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515775 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:13:47.515788 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.515842 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.515859 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.515866 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:13:47.515881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.515906 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.515913 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.515922 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:13:47.515941 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.515947 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.515957 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:13:47.515974 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.515981 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.515990 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:13:47.516008 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:13:47.516015 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.516024 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 23:13:47.516038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.516065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.516075 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516091 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.516097 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.516111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.516136 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516143 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.516152 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 23:13:47.516166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.516181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.516191 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:13:47.516205 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516232 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516239 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516249 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516262 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516278 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.516293 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516319 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.516326 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516336 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:13:47.516354 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.516361 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516370 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:13:47.516388 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.516394 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516404 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:13:47.516421 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.516428 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516437 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:13:47.516455 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.516461 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516471 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:13:47.516489 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.516495 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516504 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:13:47.516522 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.516529 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516538 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:13:47.516556 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.516563 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516572 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:13:47.516590 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.516597 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516607 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:13:47.516630 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.516637 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516647 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 23:13:47.516665 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.516672 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516682 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:13:47.516699 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.516706 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516715 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:13:47.516729 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.516785 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.516802 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.516830 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.516837 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.516847 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.516861 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.516877 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.516891 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.516916 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.516924 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.516934 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 23:13:47.516953 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.516959 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.516969 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 23:13:47.516987 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.516993 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.517003 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:13:47.517020 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.517027 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.517037 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 23:13:47.517054 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.517061 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.517070 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 23:13:47.517088 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.517095 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.517104 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:13:47.517122 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.517129 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.517138 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 23:13:47.517156 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.517162 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.517172 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 23:13:47.517190 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.517196 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.517206 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 23:13:47.517224 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.517230 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.517240 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:13:47.517258 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.517264 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.517274 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:13:47.517291 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.517298 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.517308 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 23:13:47.517325 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.517332 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.517341 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:13:47.517359 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.517366 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.517375 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 23:13:47.517389 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.517453 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.517472 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.517479 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 23:13:47.517494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.517519 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.517526 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.517536 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:13:47.517550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.517565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.517576 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:13:47.517591 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.517597 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.517612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.517643 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.517651 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.517661 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 23:13:47.517675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.517690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.517700 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:13:47.517716 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.517722 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 23:13:47.517736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.517761 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.517769 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.517779 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:13:47.517797 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.517804 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.517814 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:13:47.517831 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.517838 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.517848 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:13:47.517866 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:13:47.517873 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.517882 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:13:47.517896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.517922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.517933 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 23:13:47.517948 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.517954 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.517969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.517994 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:13:47.518001 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.518011 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 23:13:47.518024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.518040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.518050 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 23:13:47.518064 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:13:47.518093 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 23:13:47.518100 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:13:47.518110 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 23:13:47.518123 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:13:47.518140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.518155 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 23:13:47.518180 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.518187 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:13:47.518197 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 23:13:47.518215 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.518222 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 23:13:47.518232 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 23:13:47.518249 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.518256 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:13:47.518266 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 23:13:47.518284 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:13:47.518290 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 23:13:47.518300 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:13:47.518317 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.518324 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 23:13:47.518333 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 23:13:47.518351 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.518357 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 23:13:47.518367 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 23:13:47.518385 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.518391 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 23:13:47.518401 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:13:47.518419 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.518425 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:13:47.518435 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 23:13:47.518453 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.518459 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 23:13:47.518469 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 23:13:47.518487 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.518494 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 23:13:47.518503 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:13:47.518516 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 23:13:47.518566 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.518584 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.518590 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 23:13:47.518604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.518635 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.518642 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.518652 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:13:47.518666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.518681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.518691 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 23:13:47.518707 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.518713 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.518727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.518752 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:13:47.518759 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.518769 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 23:13:47.518783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.518797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.518807 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:13:47.518821 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 23:13:47.518847 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:13:47.518854 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:13:47.518864 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 23:13:47.518882 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:13:47.518890 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 23:13:47.518899 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 23:13:47.518917 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:13:47.518924 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:13:47.518934 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 23:13:47.518947 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 23:13:47.518970 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.518986 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.518992 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:13:47.519006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.519031 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.519038 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.519048 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:13:47.519066 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.519074 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.519083 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:13:47.519101 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.519108 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.519117 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:13:47.519131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.519154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.519164 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.519179 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.519185 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.519199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.519225 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.519232 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.519242 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 23:13:47.519255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.519271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.519281 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:13:47.519295 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.519322 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.519329 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.519339 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.519353 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.519369 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.519383 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.519409 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.519416 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.519426 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 23:13:47.519444 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.519450 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.519460 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 23:13:47.519478 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.519485 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.519494 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:13:47.519512 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.519519 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.519528 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 23:13:47.519546 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.519552 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.519562 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 23:13:47.519579 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.519586 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.519595 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 23:13:47.519613 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.519624 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.519634 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 23:13:47.519653 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.519659 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.519669 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:13:47.519686 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.519694 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.519704 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:13:47.519717 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.519763 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.519781 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.519787 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 23:13:47.519802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.519827 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.519834 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.519844 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:13:47.519862 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.519869 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.519878 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:13:47.519896 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.519903 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.519913 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:13:47.519930 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.519937 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.519947 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:13:47.519964 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.519971 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.519981 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:13:47.519994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.520034 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:13:47.520050 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520056 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.520070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520094 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520101 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520140 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:13:47.520161 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:13:47.520178 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520189 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:13:47.520199 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 23:13:47.520212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:13:47.520237 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:13:47.520252 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520259 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 23:13:47.520272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520297 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.520304 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520314 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 23:13:47.520327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.520353 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 23:13:47.520368 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520374 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.520388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520413 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:13:47.520420 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520430 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 23:13:47.520444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.520469 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 23:13:47.520484 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520490 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 23:13:47.520504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520529 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.520536 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520545 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:13:47.520559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.520584 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 23:13:47.520599 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520606 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.520624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520651 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.520659 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520669 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 23:13:47.520683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.520698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.520708 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:13:47.520722 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.520750 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.520757 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.520767 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.520781 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.520796 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.520811 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.520837 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.520845 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.520854 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 23:13:47.520873 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.520879 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.520889 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 23:13:47.520907 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.520914 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.520924 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 23:13:47.520942 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.520948 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.520958 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 23:13:47.520976 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.520982 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.520992 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 23:13:47.521009 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:13:47.521016 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.521025 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 23:13:47.521044 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:13:47.521051 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.521061 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 23:13:47.521079 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:13:47.521085 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.521095 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 23:13:47.521112 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:13:47.521120 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.521131 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 23:13:47.521149 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.521156 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.521165 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 23:13:47.521183 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.521189 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.521199 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 23:13:47.521216 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.521223 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.521233 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 23:13:47.521250 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.521257 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.521266 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 23:13:47.521280 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.521341 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.521361 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.521367 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 23:13:47.521382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.521407 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.521414 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.521424 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 23:13:47.521438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.521453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.521464 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:13:47.521479 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.521485 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.521499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.521524 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.521531 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.521541 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 23:13:47.521555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.521570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.521580 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:13:47.521596 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.521602 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:13:47.521621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.521648 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.521655 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.521665 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 23:13:47.521683 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.521690 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.521700 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:13:47.521717 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.521724 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.521733 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:13:47.521751 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.521758 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.521767 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:13:47.521781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.521807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.521818 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.521834 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.521840 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.521854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.521879 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.521886 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.521896 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 23:13:47.521910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.521926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.521936 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:13:47.521950 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.521977 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.521984 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.521994 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.522008 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.522024 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.522038 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.522063 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.522070 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.522080 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:13:47.522098 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.522105 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.522115 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:13:47.522132 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.522139 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.522149 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 23:13:47.522167 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.522173 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.522183 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:13:47.522200 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.522208 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.522218 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:13:47.522236 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.522242 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.522252 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 23:13:47.522270 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:13:47.522277 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.522287 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 23:13:47.522300 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.522339 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.522356 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.522362 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 23:13:47.522417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.522442 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.522450 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.522460 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 23:13:47.522478 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.522485 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.522494 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 23:13:47.522512 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.522518 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.522527 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 23:13:47.522545 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.522552 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.522561 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 23:13:47.522579 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.522585 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.522595 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 23:13:47.522612 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.522624 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.522634 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 23:13:47.522653 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.522660 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.522669 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:13:47.522687 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.522694 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.522704 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:13:47.522717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.522759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.522770 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:13:47.522785 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.522792 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 23:13:47.522808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.522834 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:13:47.522841 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.522851 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 23:13:47.522865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.522880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.522890 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:13:47.522907 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:13:47.522914 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 23:13:47.522924 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 23:13:47.522941 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.522946 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 23:13:47.522960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.522985 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:13:47.523005 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:13:47.523022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.523033 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:13:47.523043 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 23:13:47.523061 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.523068 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 23:13:47.523079 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 23:13:47.523095 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:13:47.523102 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 23:13:47.523112 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 23:13:47.523129 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.523136 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 23:13:47.523145 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.523163 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.523169 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:13:47.523179 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.523196 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.523202 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:13:47.523212 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.523230 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.523236 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 23:13:47.523246 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.523264 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:13:47.523270 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 23:13:47.523280 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:13:47.523297 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:13:47.523304 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 23:13:47.523313 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 23:13:47.523331 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.523337 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:13:47.523347 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.523364 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:13:47.523370 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 23:13:47.523381 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 23:13:47.523398 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.523405 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 23:13:47.523415 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.523432 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.523438 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:13:47.523448 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.523464 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:13:47.523471 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 23:13:47.523480 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 23:13:47.523495 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 23:13:47.523533 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 23:13:47.523563 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:13:47.523590 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.523623 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 23:13:47.523651 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:13:47.523678 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:13:47.523705 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:13:47.523732 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:13:47.523759 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 23:13:47.523785 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:13:47.523812 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 23:13:47.523838 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 23:13:47.523865 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 23:13:47.523891 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 23:13:47.523918 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 23:13:47.523945 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 23:13:47.523972 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 23:13:47.523998 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 23:13:47.524024 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 23:13:47.524051 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:13:47.524078 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:13:47.524104 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:13:47.524132 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 23:13:47.524158 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:13:47.524184 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:13:47.524211 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:13:47.524237 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.524264 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:13:47.524291 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.524317 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:13:47.524343 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 23:13:47.524371 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:13:47.524398 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.524424 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:13:47.524450 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 23:13:47.524477 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:13:47.524503 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 23:13:47.524529 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:13:47.524555 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.524585 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:13:47.524638 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.524668 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:13:47.524695 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:13:47.524721 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:13:47.524748 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.524775 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:13:47.524801 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.524827 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:13:47.524853 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:13:47.524879 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:13:47.524906 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 23:13:47.524932 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 23:13:47.524958 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 23:13:47.524984 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:13:47.525010 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.525036 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:13:47.525062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:13:47.525089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:13:47.525115 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 23:13:47.525141 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 23:13:47.525167 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 23:13:47.525193 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:13:47.525220 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:13:47.525248 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:13:47.525276 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.525302 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:13:47.525328 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:13:47.525355 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:13:47.525382 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.525400 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.525427 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:13:47.525453 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.525470 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.525486 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.525512 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:13:47.525538 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.525555 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.525571 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.525588 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.525614 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:13:47.525646 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.525663 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.525680 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.525696 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.525722 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:13:47.525748 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.525774 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:13:47.525800 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.525827 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:13:47.525852 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.525870 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.525896 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:13:47.525922 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.525939 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.525965 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:13:47.525991 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526018 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:13:47.526043 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526069 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:13:47.526095 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526121 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:13:47.526147 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526173 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:13:47.526199 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526216 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526242 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:13:47.526268 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526295 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:13:47.526321 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526347 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:13:47.526373 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526400 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:13:47.526426 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526454 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:13:47.526480 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526497 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526514 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526531 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526547 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526563 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526580 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526605 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:13:47.526637 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526654 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526671 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526697 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:13:47.526723 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526750 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:13:47.526776 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526794 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526810 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526836 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:13:47.526862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526896 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526929 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526955 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.526981 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.526998 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527014 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527033 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527060 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.527086 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527103 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527120 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527136 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527163 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.527191 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527217 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.527243 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527260 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527277 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527294 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527320 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:13:47.527347 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527373 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:13:47.527399 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527416 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527433 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527459 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.527485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527552 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527578 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:13:47.527604 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527636 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:13:47.527664 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527690 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.527716 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527742 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:13:47.527769 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527786 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527803 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527820 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527846 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.527872 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527889 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527906 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527922 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527939 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527973 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.527989 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528015 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:13:47.528041 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528058 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528083 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:13:47.528109 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528126 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528143 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528169 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:13:47.528194 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528211 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528228 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528244 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528270 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:13:47.528296 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528313 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528329 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528346 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528372 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:13:47.528398 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528424 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:13:47.528450 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528476 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:13:47.528502 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528520 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528546 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:13:47.528572 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528588 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528614 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:13:47.528646 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528672 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:13:47.528698 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528724 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:13:47.528750 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528776 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:13:47.528802 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528828 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:13:47.528854 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528871 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528897 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:13:47.528924 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.528950 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:13:47.528976 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529002 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:13:47.529028 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529054 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:13:47.529080 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529107 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:13:47.529133 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529150 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529167 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529183 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529200 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529217 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529233 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529259 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:13:47.529285 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529302 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529319 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529344 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:13:47.529371 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529397 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:13:47.529423 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529440 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529457 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529483 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:13:47.529508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529525 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529542 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529575 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:13:47.529634 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529651 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529667 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529683 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529709 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.529735 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529752 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529769 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529786 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529812 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.529839 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529865 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:13:47.529891 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529908 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529925 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529941 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.529967 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:13:47.529993 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530020 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:13:47.530046 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530062 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530079 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530105 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.530131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530147 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530197 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530223 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:13:47.530249 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530275 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:13:47.530302 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530328 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:13:47.530354 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530380 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:13:47.530461 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530478 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530494 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530511 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530538 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.530564 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530581 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530597 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530614 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530635 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530652 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530669 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:13:47.530712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:13:47.530742 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 23:13:47.530802 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.530852 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:13:47.530902 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:13:47.530952 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:13:47.530999 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 23:13:47.531048 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 23:13:47.531097 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 23:13:47.531144 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 23:13:47.531193 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:13:47.531239 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:13:47.531288 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:13:47.531337 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:13:47.531384 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.531433 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.531482 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:13:47.531531 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.531579 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:13:47.531633 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:13:47.531681 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.531729 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.531778 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:13:47.531826 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.531882 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.531935 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:13:47.531983 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 23:13:47.532030 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:13:47.532076 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.532123 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:13:47.532172 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 23:13:47.532220 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:13:47.532272 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:13:47.532319 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.532369 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:13:47.532427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 23:13:47.532475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.532524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:13:47.532573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:13:47.532627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:13:47.532674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 23:13:47.532722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 23:13:47.532770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 23:13:47.532818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 23:13:47.532867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:13:47.532914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:13:47.532962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:13:47.533009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:13:47.533056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.533104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.533152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:13:47.533201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.533247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:13:47.533295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:13:47.533343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.533391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.533440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:13:47.533488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.533541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.533593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:13:47.533646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 23:13:47.533693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:13:47.533740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.533788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:13:47.533837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 23:13:47.533885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:13:47.533938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:13:47.533984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.534034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:13:47.534090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 23:13:47.534138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.534187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:13:47.534235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:13:47.534282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:13:47.534328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 23:13:47.534376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 23:13:47.534424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 23:13:47.534472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 23:13:47.534520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:13:47.534567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:13:47.534614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:13:47.534668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:13:47.534715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.534763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.534811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:13:47.534859 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.534909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:13:47.534957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:13:47.535006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.535054 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.535103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:13:47.535152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.535205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.535257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:13:47.535303 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 23:13:47.535350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:13:47.535396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.535443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:13:47.535492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 23:13:47.535542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:13:47.535594 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:13:47.535646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.535696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:13:47.535752 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:13:47.535780 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:13:47.535842 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.535898 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:13:47.535954 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:13:47.536008 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:13:47.536062 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:13:47.536116 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:13:47.536170 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:13:47.536224 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:13:47.536277 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:13:47.536332 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:13:47.536386 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:13:47.536440 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:13:47.536493 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.536546 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.536600 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:13:47.536659 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.536721 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:13:47.536776 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:13:47.536830 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.536934 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.536989 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:13:47.537043 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.537096 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.537150 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:13:47.537204 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:13:47.537258 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:13:47.537312 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.537365 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:13:47.537418 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:13:47.537472 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:13:47.537525 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:13:47.537579 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.537639 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:13:47.537702 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:13:47.537725 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:13:47.537780 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.537834 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:13:47.537889 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:13:47.537943 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:13:47.537998 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:13:47.538052 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:13:47.538107 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:13:47.538162 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:13:47.538216 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:13:47.538270 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:13:47.538324 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:13:47.538379 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:13:47.538433 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.538488 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.538543 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:13:47.538597 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.538657 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:13:47.538712 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:13:47.538766 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.538821 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.538875 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:13:47.538929 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.538983 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.539037 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:13:47.539090 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:13:47.539145 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:13:47.539199 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.539252 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:13:47.539306 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:13:47.539360 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:13:47.539414 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:13:47.539468 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.539524 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:13:47.539585 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 23:13:47.539608 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:13:47.539663 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.539711 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:13:47.539760 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:13:47.539808 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:13:47.539857 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:13:47.539905 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:13:47.539953 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:13:47.540001 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:13:47.540050 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:13:47.540098 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:13:47.540147 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:13:47.540195 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:13:47.540244 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.540292 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.540341 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:13:47.540388 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.540438 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:13:47.540486 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:13:47.540534 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.540582 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.540635 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:13:47.540684 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.540732 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.540780 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:13:47.540828 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:13:47.540876 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:13:47.540924 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.540972 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:13:47.541020 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:13:47.541067 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:13:47.541116 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:13:47.541163 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.541212 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:13:47.541267 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 23:13:47.541289 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:13:47.541341 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.541391 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:13:47.541442 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:13:47.541493 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:13:47.541544 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:13:47.541594 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:13:47.541650 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:13:47.541701 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:13:47.541752 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:13:47.541803 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:13:47.541854 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:13:47.541905 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:13:47.541955 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.542006 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.542056 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:13:47.542107 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.542157 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:13:47.542207 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:13:47.542258 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.542309 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.542410 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:13:47.542461 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.542512 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.542562 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:13:47.542613 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:13:47.542669 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:13:47.542720 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.542772 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:13:47.542822 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:13:47.542873 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:13:47.542923 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:13:47.542973 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.543025 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:13:47.543080 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 23:13:47.543096 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 23:13:47.543126 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 23:13:47.543155 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 23:13:47.543183 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 23:13:47.543209 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 23:13:47.543231 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:13:47.543248 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.543257 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:13:47.543267 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:13:47.543276 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:13:47.543284 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:13:47.543293 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:13:47.543301 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:13:47.543309 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:13:47.543318 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:13:47.543326 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:13:47.543335 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:13:47.543343 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:13:47.543351 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.543359 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.543368 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:13:47.543376 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.543384 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:13:47.543392 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:13:47.543400 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.543408 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.543416 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:13:47.543424 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.543432 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.543440 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:13:47.543448 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:13:47.543456 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:13:47.543464 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.543472 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:13:47.543480 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:13:47.543488 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:13:47.543496 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:13:47.543504 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.543512 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:13:47.543569 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:13:47.543580 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.543589 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:13:47.543597 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:13:47.543605 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:13:47.543613 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:13:47.543626 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:13:47.543634 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:13:47.543642 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:13:47.543650 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:13:47.543658 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:13:47.543665 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:13:47.543673 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:13:47.543681 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.543688 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.543696 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:13:47.543704 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.543712 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:13:47.543719 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:13:47.543727 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.543734 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.543742 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:13:47.543750 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.543757 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.543764 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:13:47.543772 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:13:47.543779 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:13:47.543787 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.543794 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:13:47.543802 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:13:47.543809 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:13:47.543817 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:13:47.543825 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.543832 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:13:47.543841 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:13:47.543850 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.543857 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:13:47.543866 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:13:47.543873 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:13:47.543880 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:13:47.543887 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:13:47.543894 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:13:47.543902 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:13:47.543909 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:13:47.543916 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:13:47.543923 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:13:47.543930 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:13:47.543937 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.543944 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.543951 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:13:47.543958 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.543965 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:13:47.543972 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:13:47.543979 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.543987 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.543994 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:13:47.544001 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.544008 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.544015 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:13:47.544022 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:13:47.544028 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:13:47.544035 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.544042 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:13:47.544049 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:13:47.544056 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:13:47.544062 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:13:47.544069 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.544076 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:13:47.544083 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:13:47.544092 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.544099 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:13:47.544106 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:13:47.544113 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:13:47.544120 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:13:47.544127 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:13:47.544135 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:13:47.544143 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:13:47.544150 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:13:47.544157 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:13:47.544164 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:13:47.544171 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:13:47.544179 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.544185 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.544192 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:13:47.544199 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:13:47.544206 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:13:47.544213 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:13:47.544219 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.544226 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:13:47.544233 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:13:47.544240 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:13:47.544247 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:13:47.544253 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:13:47.544260 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:13:47.544267 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:13:47.544274 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:13:47.544280 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:13:47.544289 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:13:47.544296 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:13:47.544303 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:13:47.544309 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:13:47.544317 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:13:47.544394 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 23:13:47.544404 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:13:47.544409 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:13:47.544414 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:13:47.544421 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 23:13:47.544425 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:13:47.544430 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:13:47.544439 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 23:13:47.544448 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:13:47.544489 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.544496 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179468" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:13:47.544510 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:13:47.544532 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 23:13:47.544539 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 23:13:47.544543 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 23:13:47.544547 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 23:13:47.544553 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179468" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:13:47.544563 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:13:47.544570 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:13:47.544575 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:13:47.544588 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.544598 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:13:47.544603 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 23:13:47.544633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.544644 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:13:47.544649 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.544672 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:13:47.544678 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 23:13:47.544683 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 23:13:47.544686 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 23:13:47.544691 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 23:13:47.544695 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 23:13:47.544699 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 23:13:47.544704 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 23:13:47.544710 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179468" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:13:47.544720 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:13:47.544726 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:13:47.544731 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:13:47.544737 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.544742 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:13:47.544747 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:13:47.544770 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:13:47.544776 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.544781 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.544787 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.544791 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:13:47.544802 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:13:47.544810 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:13:47.544815 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:13:47.544820 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:13:47.544826 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179468" 2019-08-18 23:13:47.544834 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:13:47.544838 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:13:47.544843 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:13:47.544850 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:13:47.544855 wsdl: in serializeType: returning: 179468 2019-08-18 23:13:47.544862 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:13:47.544869 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:13:47.544873 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:13:47.544877 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:13:47.544882 wsdl: in serializeType: returning: 179468 2019-08-18 23:13:47.544887 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179468 2019-08-18 23:13:47.544903 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179468 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 23:13:47.544907 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 23:13:47.544913 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4507"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 23:13:47.544927 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 23:13:47.544933 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179468 2019-08-18 23:13:47.544943 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 23:13:47.545020 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 23:13:47.544957 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:13:47.544967 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:13:47.544973 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:13:47.544978 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:13:47.544982 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:13:47.544989 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:13:47.544999 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:13:47.545008 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:13:47.545013 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:13:47.545026 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 23:13:47.545036 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:13:47.545044 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:13:47.552898 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:13:47.552922 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:13:47.552940 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 23:13:47.552950 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 23:13:47.552965 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:13:47.552975 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:13:47.552982 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:13:47.552990 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:13:47.552999 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 23:13:47.553036 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 23:13:47.562722 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 23:13:47.562751 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 23:13:47.562768 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:13:47.562779 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:13:47.562789 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:13:47.562800 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:13:47.562811 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:13:47.562822 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:13:47.562832 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:13:47.562843 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:13:36 GMT 2019-08-18 23:13:47.562855 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:13:47.562865 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 23:13:47.562875 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:13:47.562891 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 23:13:47.562934 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 23:13:47.562952 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 23:13:47.562967 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:13:47.562976 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 23:13:47.562985 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 23:13:47.563032 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:13:47.563051 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:13:47.563062 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:13:47.563098 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:13:47.563110 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 21:13:36 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 23:13:47.563158 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 23:13:47.563174 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 23:13:47.563207 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 23:13:47.563218 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 23:13:47.563379 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 23:13:47.563556 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 23:13:47.563568 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 23:13:47.563597 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 23:13:47.563617 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:13:47.563658 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 23:13:47.563755 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 23:13:47.563791 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:13:47.563811 nusoap_client: got fault 2019-08-18 23:13:47.563824 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 23:13:47.563833 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 23:13:47.563842 nusoap_client: detail =