Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
SCHWITZER: S400Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2444
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 14 Oct 2019 17:54:23 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-14 19:54:40.589531 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-14 19:54:40.589580 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:54:40.589592 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179468" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-14 19:54:40.589610 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:54:40.589619 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-14 19:54:40.589625 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-14 19:54:40.589635 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-14 19:54:40.589643 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:54:40.589648 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:54:40.589656 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:54:40.589662 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 19:54:40.589672 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 19:54:40.589677 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 19:54:40.589682 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 19:54:40.589686 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 19:54:40.589690 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-14 19:54:40.589699 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:54:40.589711 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:54:40.589718 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 19:54:40.589729 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-14 19:54:40.589734 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-14 19:54:40.589742 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 19:54:40.589748 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 19:54:40.596541 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 19:54:40.596555 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 19:54:40.596563 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-14 19:54:40.596569 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:54:40.596592 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:54:40.596597 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 19:54:40.596602 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-14 19:54:40.596630 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-14 19:54:40.612591 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-14 19:54:40.612625 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-14 19:54:40.612648 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:54:40.612655 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 19:54:40.612661 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 19:54:40.612666 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 19:54:40.612687 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 19:54:40.612694 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 19:54:40.612700 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 19:54:40.612705 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 17:54:23 GMT 2019-10-14 19:54:40.612711 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 19:54:40.612716 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-14 19:54:40.612721 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 19:54:40.612729 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-14 19:54:40.612751 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-14 19:54:40.612772 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-14 19:54:40.618718 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.618761 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.618791 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.618834 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.618862 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.624739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.624780 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.624889 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.624926 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.625064 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.625097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.625129 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.625156 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.625198 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.625221 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.625282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.625306 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.625361 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.630741 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.630988 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.631051 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.631097 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.631142 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.631174 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.631199 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.631237 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.631273 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.631311 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.631326 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.631412 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.631460 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.631518 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.631568 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.631611 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.631676 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:54:40.631706 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.631781 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:54:40.631823 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.631837 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.636743 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.636782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.636841 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.637166 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.637200 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.637238 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.637309 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.637379 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:54:40.637424 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.637454 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.637483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.637525 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.637553 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.637614 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.637629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.637658 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.637718 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.637745 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.637780 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.637853 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.638012 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.638056 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.638117 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.638149 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:40.638173 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.638213 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.638241 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:40.638280 soap_transport_http: read buffer of 3479 bytes 2019-10-14 19:54:40.638291 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 19:54:40.638296 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-14 19:54:40.638325 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-14 19:54:40.638356 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 19:54:40.638369 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 19:54:40.638375 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 19:54:40.638388 wsdl: got WSDL URL 2019-10-14 19:54:40.638392 wsdl: Parse WSDL 2019-10-14 19:54:40.638547 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-14 19:54:40.638559 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-14 19:54:40.638614 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.638623 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-14 19:54:40.638642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.638672 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.638680 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.638695 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:54:40.638720 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.638728 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.638761 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:54:40.638780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.638805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.638817 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-14 19:54:40.638834 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.638841 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.638857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.638884 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.638892 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.638903 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-14 19:54:40.638916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.638933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.638943 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-14 19:54:40.638958 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.638965 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-14 19:54:40.638979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639004 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.639011 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639020 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:54:40.639038 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.639045 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639054 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:54:40.639072 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.639079 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639088 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:54:40.639101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.639135 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.639150 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639157 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-14 19:54:40.639171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639195 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.639202 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639212 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-14 19:54:40.639225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.639251 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-14 19:54:40.639266 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639272 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-14 19:54:40.639286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639310 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.639317 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639327 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:54:40.639345 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.639351 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639360 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:54:40.639378 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.639384 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639394 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:54:40.639411 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.639417 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639427 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:54:40.639440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.639478 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:40.639492 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639499 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.639516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639540 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639547 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639601 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:40.639623 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:40.639640 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639651 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:54:40.639662 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-14 19:54:40.639674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:54:40.639699 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 19:54:40.639721 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639727 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-14 19:54:40.639745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639771 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.639778 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639788 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:54:40.639806 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.639812 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639822 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:54:40.639839 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.639845 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639855 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:54:40.639872 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.639878 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639887 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:54:40.639900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.639937 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:40.639952 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639958 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.639972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.639998 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.640004 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640014 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-14 19:54:40.640027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.640052 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 19:54:40.640067 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640073 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-14 19:54:40.640087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640111 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.640118 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640128 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:54:40.640141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.640166 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:40.640180 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640186 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.640200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640224 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.640231 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640241 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-14 19:54:40.640254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.640279 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-14 19:54:40.640294 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640300 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-14 19:54:40.640317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640343 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.640349 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640359 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:54:40.640372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.640397 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-14 19:54:40.640412 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640418 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.640432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640456 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.640463 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640472 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-14 19:54:40.640485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.640510 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-14 19:54:40.640524 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640530 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-14 19:54:40.640543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640568 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.640580 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640591 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:54:40.640614 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.640621 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640630 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:54:40.640643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.640673 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-14 19:54:40.640688 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640694 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.640712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640739 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.640746 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640756 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-14 19:54:40.640769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.640794 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-14 19:54:40.640809 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640815 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-14 19:54:40.640829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640853 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.640859 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640869 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:54:40.640887 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.640894 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640911 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:54:40.640924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.640953 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-14 19:54:40.640967 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.640973 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.640987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641011 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.641018 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641027 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-14 19:54:40.641040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.641065 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-14 19:54:40.641080 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641085 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-14 19:54:40.641099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641122 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.641129 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641139 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:54:40.641151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.641176 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-14 19:54:40.641191 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641197 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.641210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641233 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.641240 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641250 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-14 19:54:40.641263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.641288 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-14 19:54:40.641302 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641308 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-14 19:54:40.641322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641346 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.641352 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641362 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:54:40.641374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.641399 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:40.641414 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641420 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.641433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641457 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.641464 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641474 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-14 19:54:40.641487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.641512 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 19:54:40.641526 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641532 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-14 19:54:40.641545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641570 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.641602 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641615 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 19:54:40.641629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.641656 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:40.641672 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641678 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.641695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641726 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.641734 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641744 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-14 19:54:40.641758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.641783 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 19:54:40.641798 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641804 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-14 19:54:40.641817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641842 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.641848 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641858 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 19:54:40.641871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.641896 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:40.641911 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641917 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.641930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641954 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.641961 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641971 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-14 19:54:40.641984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.641999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.642008 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 19:54:40.642024 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642030 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-14 19:54:40.642043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642067 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.642073 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642083 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-14 19:54:40.642100 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.642107 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642116 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-14 19:54:40.642160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.642193 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:40.642209 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642216 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.642230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642258 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.642266 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642276 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-14 19:54:40.642289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.642314 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 19:54:40.642329 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642336 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:54:40.642349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642373 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.642380 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642390 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:54:40.642403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.642428 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.642443 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642449 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.642462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642488 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.642496 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642506 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:54:40.642519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.642544 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:54:40.642559 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642565 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-14 19:54:40.642585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642611 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:54:40.642618 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642628 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 19:54:40.642641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.642666 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.642681 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642687 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.642701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642729 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642737 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642773 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:40.642793 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:40.642810 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642821 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:54:40.642831 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-14 19:54:40.642844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:54:40.642868 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:54:40.642883 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642889 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-14 19:54:40.642903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642928 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:54:40.642935 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642944 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:54:40.642958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.642973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.642983 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:40.642997 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643003 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.643016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643039 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643046 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643083 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:40.643103 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:40.643119 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643129 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:54:40.643140 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-14 19:54:40.643152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:54:40.643176 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-14 19:54:40.643190 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643196 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-14 19:54:40.643210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643235 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:54:40.643241 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643251 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 19:54:40.643264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.643289 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.643304 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643310 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.643323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643345 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643352 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643387 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:40.643407 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:40.643423 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643434 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:54:40.643444 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-14 19:54:40.643456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:54:40.643480 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:54:40.643494 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643500 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-14 19:54:40.643513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643538 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.643545 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643555 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-14 19:54:40.643572 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.643584 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643594 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-14 19:54:40.643612 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.643619 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643628 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:54:40.643645 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.643652 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643661 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:54:40.643679 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.643685 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643694 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 19:54:40.643716 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.643723 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643732 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-14 19:54:40.643749 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.643756 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643765 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:54:40.643778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.643835 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:40.643851 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643858 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.643872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643896 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.643903 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643913 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-14 19:54:40.643926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.643951 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-14 19:54:40.643965 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.643971 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-14 19:54:40.643985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644009 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.644016 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644025 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 19:54:40.644043 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.644049 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644059 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:54:40.644076 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.644082 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644091 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:54:40.644104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.644137 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-14 19:54:40.644152 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644158 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.644171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644195 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.644202 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644211 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-14 19:54:40.644224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.644249 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-14 19:54:40.644264 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644270 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:54:40.644284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644307 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.644314 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644324 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:54:40.644361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.644390 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.644406 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644413 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.644427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644452 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.644459 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644469 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:54:40.644482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.644507 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:54:40.644522 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644528 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:54:40.644542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644567 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.644579 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644590 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 19:54:40.644608 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.644615 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644624 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:54:40.644641 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.644648 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644657 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:54:40.644670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.644707 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.644725 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644732 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.644746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644770 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.644777 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644787 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:54:40.644800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.644825 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:54:40.644840 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644846 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-14 19:54:40.644859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644883 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.644890 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644899 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:54:40.644917 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.644924 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644933 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:54:40.644950 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.644956 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644966 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:54:40.644983 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.644990 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.644999 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:54:40.645015 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.645022 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.645031 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:54:40.645044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.645074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.645085 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:40.645100 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.645106 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.645120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.645144 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645151 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.645161 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-14 19:54:40.645174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.645189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.645199 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 19:54:40.645212 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645240 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645247 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645256 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645269 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645285 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.645299 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645324 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.645331 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645340 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:54:40.645357 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.645364 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645373 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-14 19:54:40.645391 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.645397 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645407 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-14 19:54:40.645424 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.645430 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645439 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 19:54:40.645456 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.645463 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645472 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-14 19:54:40.645489 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:54:40.645495 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645506 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-14 19:54:40.645523 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.645529 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645538 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.645555 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.645562 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645571 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:54:40.645595 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.645602 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645612 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-14 19:54:40.645629 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.645636 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645645 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:54:40.645662 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.645668 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645677 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:54:40.645690 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645750 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.645770 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.645776 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 19:54:40.645791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.645815 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.645822 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.645832 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:54:40.645850 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.645856 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.645865 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:54:40.645882 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.645889 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.645898 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:54:40.645915 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.645922 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.645931 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 19:54:40.645944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.645971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.645981 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.645995 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.646002 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.646016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.646041 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.646048 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.646057 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-14 19:54:40.646070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.646085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.646095 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 19:54:40.646109 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.646135 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.646142 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.646152 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.646165 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.646181 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.646195 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.646219 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.646226 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.646236 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:54:40.646254 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.646260 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.646270 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 19:54:40.646287 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.646293 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.646303 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:54:40.646320 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.646327 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.646336 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 19:54:40.646353 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.646359 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.646368 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:54:40.646389 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.646396 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.646405 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:54:40.646423 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.646429 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.646439 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:54:40.646455 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.646462 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.646471 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 19:54:40.646488 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.646494 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.646504 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 19:54:40.646520 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.646527 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.646536 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:54:40.646553 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.646559 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.646568 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:54:40.646586 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.646641 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.646659 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.646665 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 19:54:40.646680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.646710 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.646718 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.646729 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:54:40.646747 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.646753 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.646762 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:54:40.646779 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.646786 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.646795 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:54:40.646812 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:54:40.646818 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.646828 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:40.646840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.646868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.646879 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.646894 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.646900 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.646914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.646938 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.646945 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.646955 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-14 19:54:40.646968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.646983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.646993 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 19:54:40.647006 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.647032 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.647039 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.647048 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.647061 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.647077 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.647091 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.647115 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.647122 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.647131 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:54:40.647148 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.647155 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.647164 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 19:54:40.647181 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.647187 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.647197 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:54:40.647214 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.647220 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.647229 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 19:54:40.647246 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.647253 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.647262 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:54:40.647279 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.647286 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.647295 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:54:40.647312 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.647318 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.647328 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:54:40.647345 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.647351 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.647360 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 19:54:40.647377 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.647383 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.647393 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 19:54:40.647411 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.647417 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.647426 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-14 19:54:40.647443 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.647450 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.647459 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:54:40.647476 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.647482 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.647491 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:54:40.647504 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.647562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.647583 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.647611 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.647618 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.647628 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.647641 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.647658 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.647672 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.647697 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.647706 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.647717 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-14 19:54:40.647736 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.647743 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.647752 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-14 19:54:40.647769 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.647776 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.647785 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 19:54:40.647802 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.647808 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.647817 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-14 19:54:40.647834 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.647841 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.647850 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-14 19:54:40.647867 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.647873 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.647882 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:54:40.647899 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.647905 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.647915 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-14 19:54:40.647931 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.647938 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.647947 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-14 19:54:40.647964 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.647971 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.647981 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-14 19:54:40.647998 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.648004 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.648013 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:54:40.648030 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.648036 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.648046 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:54:40.648062 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.648069 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.648078 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-14 19:54:40.648095 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.648102 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.648110 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:54:40.648127 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.648134 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.648143 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-14 19:54:40.648156 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.648222 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.648241 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.648247 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-14 19:54:40.648264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.648288 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.648295 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.648304 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:54:40.648318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.648333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.648343 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:40.648358 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.648364 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.648377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.648401 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.648408 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.648418 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-14 19:54:40.648431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.648446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.648456 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 19:54:40.648471 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.648477 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-14 19:54:40.648491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.648515 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.648522 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.648531 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:54:40.648549 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.648555 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.648564 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:54:40.648586 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.648593 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.648603 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:54:40.648620 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:54:40.648627 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.648637 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:54:40.648649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.648676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.648686 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-14 19:54:40.648703 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.648712 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.648728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.648753 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:54:40.648760 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.648770 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-14 19:54:40.648783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.648799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.648809 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-14 19:54:40.648822 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:54:40.648858 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-14 19:54:40.648865 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:54:40.648875 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-14 19:54:40.648888 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:54:40.648904 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.648918 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:40.648943 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.648950 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:40.648959 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-14 19:54:40.648976 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.648983 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:40.648992 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-14 19:54:40.649009 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.649016 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:40.649025 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-14 19:54:40.649042 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:54:40.649049 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:40.649058 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:54:40.649075 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.649081 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:40.649091 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-14 19:54:40.649108 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.649115 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:40.649124 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-14 19:54:40.649141 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.649147 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:40.649157 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:54:40.649174 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.649180 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:40.649189 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-14 19:54:40.649206 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.649213 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:40.649223 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-14 19:54:40.649247 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.649254 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:40.649263 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:54:40.649276 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:40.649326 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.649343 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.649349 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-14 19:54:40.649364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.649388 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.649395 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.649404 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:54:40.649418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.649433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.649443 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:40.649457 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.649464 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.649477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.649501 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:54:40.649508 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.649518 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-14 19:54:40.649531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.649546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.649556 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-14 19:54:40.649569 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-14 19:54:40.649601 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:54:40.649608 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 19:54:40.649617 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-14 19:54:40.649635 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:54:40.649641 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-14 19:54:40.649650 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-14 19:54:40.649667 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:54:40.649674 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 19:54:40.649683 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-14 19:54:40.649696 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-14 19:54:40.649720 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.649735 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.649742 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 19:54:40.649756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.649780 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.649787 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.649796 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:54:40.649813 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.649821 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.649830 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:54:40.649847 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.649854 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.649863 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:54:40.649876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.649900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.649910 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.649924 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.649930 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.649944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.649968 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.649975 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.649985 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-14 19:54:40.649998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.650013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.650023 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 19:54:40.650036 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.650061 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.650068 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.650078 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.650091 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.650107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.650120 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.650145 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.650152 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.650162 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-14 19:54:40.650179 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.650185 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.650195 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-14 19:54:40.650212 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.650218 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.650227 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 19:54:40.650244 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.650251 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.650260 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-14 19:54:40.650277 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.650284 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.650293 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-14 19:54:40.650310 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.650316 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.650326 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-14 19:54:40.650343 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.650349 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.650359 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-14 19:54:40.650376 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.650382 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.650391 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:54:40.650408 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.650414 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.650424 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:54:40.650437 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.650483 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.650500 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.650506 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-14 19:54:40.650520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.650544 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.650551 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.650560 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:54:40.650583 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.650590 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.650599 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:54:40.650617 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.650624 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.650633 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:54:40.650650 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.650657 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.650666 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:54:40.650683 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.650690 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.650699 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:54:40.650712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.650742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.650753 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:40.650767 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.650773 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.650788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.650811 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.650817 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.650830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.650854 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:40.650875 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:40.650891 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.650902 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:54:40.650912 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-14 19:54:40.650924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.650938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:54:40.650948 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 19:54:40.650963 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.650969 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-14 19:54:40.650983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.651007 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.651014 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.651024 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-14 19:54:40.651037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.651052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.651062 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-14 19:54:40.651076 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.651082 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.651096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.651120 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:54:40.651127 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.651136 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-14 19:54:40.651149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.651164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.651174 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-14 19:54:40.651189 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.651195 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-14 19:54:40.651209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.651233 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.651240 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.651250 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:54:40.651262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.651277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.651287 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:40.651302 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.651308 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.651321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.651346 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651353 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.651362 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-14 19:54:40.651375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.651390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.651400 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 19:54:40.651413 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651439 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651446 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651455 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651468 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651484 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.651498 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651523 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.651530 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651539 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-14 19:54:40.651556 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.651563 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651573 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-14 19:54:40.651596 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.651603 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651612 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-14 19:54:40.651629 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.651636 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651645 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-14 19:54:40.651662 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.651669 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651678 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-14 19:54:40.651695 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:54:40.651702 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651712 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-14 19:54:40.651729 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:54:40.651735 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651744 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-14 19:54:40.651761 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:54:40.651768 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651777 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-14 19:54:40.651794 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:54:40.651801 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651810 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-14 19:54:40.651827 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.651833 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651844 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-14 19:54:40.651861 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.651867 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651876 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-14 19:54:40.651893 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.651899 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651909 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-14 19:54:40.651925 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.651932 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.651941 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-14 19:54:40.651954 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.652016 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.652035 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.652041 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-14 19:54:40.652056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.652080 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.652087 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.652097 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-14 19:54:40.652110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.652125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.652135 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:40.652150 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.652156 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.652170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.652195 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.652202 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.652211 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-14 19:54:40.652224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.652239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.652249 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 19:54:40.652264 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.652269 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 19:54:40.652284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.652308 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.652315 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.652324 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-14 19:54:40.652341 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.652348 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.652357 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:54:40.652374 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.652381 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.652390 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:54:40.652407 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.652413 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.652423 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:54:40.652436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.652462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.652473 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.652487 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.652493 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.652508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.652533 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.652540 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.652550 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-14 19:54:40.652563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.652582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.652593 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 19:54:40.652607 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.652634 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.652641 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.652651 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.652664 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.652680 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.652694 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.652718 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.652725 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.652734 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:54:40.652752 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.652759 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.652768 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:54:40.652785 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.652791 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.652801 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-14 19:54:40.652818 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.652825 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.652834 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 19:54:40.652851 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.652857 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.652868 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:54:40.652884 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.652891 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.652900 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-14 19:54:40.652917 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:54:40.652924 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.652933 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-14 19:54:40.652945 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.652984 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.653000 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.653007 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-14 19:54:40.653020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.653044 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.653051 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.653061 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-14 19:54:40.653078 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.653084 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.653094 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-14 19:54:40.653111 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.653117 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.653127 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-14 19:54:40.653144 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.653150 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.653160 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-14 19:54:40.653177 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.653184 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.653193 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-14 19:54:40.653210 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.653217 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.653226 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-14 19:54:40.653243 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.653250 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.653259 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 19:54:40.653276 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.653282 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.653292 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 19:54:40.653305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.653346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.653356 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:40.653371 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.653378 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-14 19:54:40.653392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.653416 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:54:40.653423 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.653433 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-14 19:54:40.653446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.653461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.653471 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 19:54:40.653487 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:40.653494 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-14 19:54:40.653504 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-14 19:54:40.653519 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.653525 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-14 19:54:40.653538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.653561 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:40.653590 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:40.653608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.653619 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:54:40.653629 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-14 19:54:40.653646 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.653652 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-14 19:54:40.653662 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-14 19:54:40.653678 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:40.653685 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-14 19:54:40.653694 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-14 19:54:40.653711 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.653717 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-14 19:54:40.653727 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.653743 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.653750 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 19:54:40.653759 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.653775 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.653782 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 19:54:40.653792 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.653808 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.653815 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-14 19:54:40.653824 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.653841 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:54:40.653847 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-14 19:54:40.653856 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:54:40.653873 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:54:40.653879 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-14 19:54:40.653888 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-14 19:54:40.653905 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.653911 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 19:54:40.653921 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.653937 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:54:40.653944 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-14 19:54:40.653953 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-14 19:54:40.653970 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.653977 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-14 19:54:40.653987 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.654004 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.654011 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 19:54:40.654020 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.654036 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:54:40.654042 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-14 19:54:40.654051 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-14 19:54:40.654064 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-14 19:54:40.654097 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-14 19:54:40.654125 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-14 19:54:40.654152 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.654178 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-14 19:54:40.654204 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:40.654230 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 19:54:40.654256 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:40.654282 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 19:54:40.654309 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:40.654334 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-14 19:54:40.654360 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-14 19:54:40.654385 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-14 19:54:40.654415 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-14 19:54:40.654441 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-14 19:54:40.654467 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-14 19:54:40.654493 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-14 19:54:40.654519 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-14 19:54:40.654544 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-14 19:54:40.654570 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:40.654605 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 19:54:40.654633 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:40.654659 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 19:54:40.654685 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:40.654710 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 19:54:40.654736 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:40.654762 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 19:54:40.654788 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.654814 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:54:40.654839 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.654865 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:54:40.654891 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:40.654917 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-14 19:54:40.654943 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.654968 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:54:40.654994 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:40.655019 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-14 19:54:40.655044 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-14 19:54:40.655070 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-14 19:54:40.655096 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.655123 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:54:40.655149 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.655176 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:54:40.655202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:40.655272 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 19:54:40.655298 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.655323 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 19:54:40.655349 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.655374 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 19:54:40.655400 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:40.655426 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 19:54:40.655452 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-14 19:54:40.655497 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-14 19:54:40.655527 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:40.655553 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-14 19:54:40.655583 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.655610 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 19:54:40.655636 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:40.655662 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 19:54:40.655688 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-14 19:54:40.655713 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-14 19:54:40.655739 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:40.655765 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 19:54:40.655790 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:40.655818 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 19:54:40.655845 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.655871 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 19:54:40.655896 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:40.655922 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 19:54:40.655948 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.655965 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.655990 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:40.656016 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656032 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656049 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656074 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:40.656099 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656115 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656131 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656147 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:40.656197 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656214 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656230 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656246 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656271 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:40.656297 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656322 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:40.656347 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656372 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:40.656397 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656415 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656439 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:40.656465 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656482 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656507 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:40.656531 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656556 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:40.656586 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656612 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:40.656637 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656662 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:40.656688 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656713 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:40.656738 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656755 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656780 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:40.656805 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656831 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:40.656856 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656881 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:40.656906 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656932 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:40.656957 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.656983 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:40.657008 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657025 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657041 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657057 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657073 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657090 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657106 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657130 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:40.657155 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657172 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657188 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657213 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:40.657238 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657264 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:40.657289 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657306 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657322 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657347 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:40.657372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657404 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657421 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657462 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.657487 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657503 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657519 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657537 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657562 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.657606 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657626 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657643 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657660 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657686 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.657712 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657737 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.657762 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657779 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657795 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657811 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657836 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:54:40.657862 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657887 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:54:40.657912 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657928 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657945 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.657970 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.657995 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658027 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658059 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658084 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:40.658110 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658135 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 19:54:40.658162 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658187 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.658212 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658238 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:40.658264 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658280 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658296 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658312 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658338 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.658363 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658379 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658395 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658411 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658444 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658476 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658502 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 19:54:40.658527 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658543 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658568 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:40.658599 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658658 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658728 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658757 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:40.658783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658804 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658821 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658838 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658863 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:40.658889 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658905 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658921 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658938 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.658963 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:40.658989 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659015 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:40.659040 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659065 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:40.659091 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659107 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659133 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:40.659158 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659175 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659200 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:40.659225 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659250 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:40.659275 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659300 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:40.659325 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659351 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:40.659376 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659402 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:40.659427 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659443 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659469 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:40.659494 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659519 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:40.659545 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659570 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:40.659603 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659628 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:40.659654 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659680 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:40.659706 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659722 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659738 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659755 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659771 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659787 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659803 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659828 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:40.659853 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659869 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659886 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659910 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:40.659936 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.659962 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:40.659987 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660004 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660020 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660045 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:40.660070 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:54:40.660186 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660203 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660219 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660235 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660260 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.660285 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660302 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660318 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660334 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660360 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.660386 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660411 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:40.660437 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660453 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660469 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660485 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660510 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:54:40.660535 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660561 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:54:40.660591 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660608 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660624 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660650 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.660675 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660708 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660731 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660748 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660773 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:40.660799 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660825 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 19:54:40.660849 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660875 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:40.660900 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660925 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:40.660951 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660967 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.660983 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.661000 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.661025 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.661050 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.661067 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.661083 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.661099 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.661116 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.661132 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.661148 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.661164 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:40.661190 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 19:54:40.661218 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-14 19:54:40.661274 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.661323 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:40.661372 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:40.661420 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:40.661466 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-14 19:54:40.661513 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-14 19:54:40.661560 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-14 19:54:40.661639 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-14 19:54:40.661688 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:40.661740 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:40.661788 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:40.661835 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:40.661882 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.661930 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.661977 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:40.662026 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.662072 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:40.662119 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:54:40.662166 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.662214 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.662261 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:40.662310 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.662364 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.662415 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:40.662461 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-14 19:54:40.662508 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:40.662554 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.662605 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:40.662653 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-14 19:54:40.662701 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:40.662752 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:40.662797 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.662846 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:40.662903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-14 19:54:40.662950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.662997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:40.663044 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:40.663091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:40.663137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-14 19:54:40.663184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-14 19:54:40.663230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-14 19:54:40.663278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-14 19:54:40.663324 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:40.663372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:40.663419 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:40.663465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:40.663510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.663610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.663659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:40.663705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.663752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:40.663799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:54:40.663846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.663893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.663940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:40.663988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.664039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.664090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:40.664135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-14 19:54:40.664181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:40.664227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.664273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:40.664321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-14 19:54:40.664367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:40.664418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:40.664464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.664512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:40.664566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-14 19:54:40.664619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.664667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:40.664714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:40.664761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:40.664806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-14 19:54:40.664853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-14 19:54:40.664900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-14 19:54:40.664947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-14 19:54:40.664993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:40.665039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:40.665086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:40.665132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:40.665178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.665225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.665272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:40.665319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.665367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:40.665414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:54:40.665461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.665509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.665557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:40.665612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.665664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.665715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:40.665761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-14 19:54:40.665806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:40.665852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.665899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:40.665947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-14 19:54:40.665994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:40.666044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:40.666090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.666137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:40.666191 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 19:54:40.666217 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:54:40.666277 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.666332 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:40.666386 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:40.666440 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:40.666493 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:54:40.666546 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:54:40.666605 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:54:40.666658 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:54:40.666712 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:40.666765 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:40.666818 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:40.666871 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:40.666924 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.666978 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.667031 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:40.667084 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.667142 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:40.667196 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:54:40.667249 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.667303 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.667356 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:40.667409 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.667462 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.667515 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:40.667569 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:54:40.667629 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:40.667682 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.667735 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:40.667788 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:54:40.667841 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:40.667894 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:40.667948 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.668003 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:40.668063 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 19:54:40.668087 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:54:40.668141 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.668194 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:40.668248 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:40.668301 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:40.668355 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:54:40.668409 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:54:40.668462 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:54:40.668515 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:54:40.668624 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:40.668679 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:40.668732 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:40.668786 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:40.668840 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.668925 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.668981 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:40.669035 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.669089 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:40.669141 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:54:40.669196 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.669249 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.669303 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:40.669356 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.669409 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.669462 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:40.669515 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:54:40.669569 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:40.669629 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.669683 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:40.669736 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:54:40.669791 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:40.669844 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:40.669897 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.669952 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:40.670013 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-14 19:54:40.670035 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:54:40.670084 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.670132 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:40.670180 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:40.670229 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:40.670276 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:54:40.670323 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:54:40.670371 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:54:40.670420 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:54:40.670467 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:40.670515 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:40.670563 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:40.670616 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:40.670664 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.670713 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.670761 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:40.670808 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.670857 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:40.670905 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:54:40.670953 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.671001 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.671049 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:40.671096 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.671144 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.671191 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:40.671240 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:54:40.671289 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:40.671386 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.671435 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:40.671483 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:54:40.671531 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:40.671583 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:40.671632 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.671681 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:40.671735 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-14 19:54:40.671757 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:54:40.671809 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.671858 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:40.671908 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:40.671957 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:40.672007 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:54:40.672056 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:54:40.672106 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:54:40.672156 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:54:40.672206 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:40.672256 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:40.672307 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:40.672356 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:40.672406 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.672455 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.672505 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:40.672554 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.672610 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:40.672660 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:54:40.672711 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.672761 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.672811 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:40.672861 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.672911 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.672961 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:40.673011 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:54:40.673060 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:40.673110 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.673160 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:40.673210 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:54:40.673259 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:40.673309 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:40.673359 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.673410 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:40.673463 wsdl: current service: Service1 2019-10-14 19:54:40.673479 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-14 19:54:40.673508 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-14 19:54:40.673564 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-14 19:54:40.673597 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-14 19:54:40.673624 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-14 19:54:40.673645 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:54:40.673661 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.673670 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:40.673680 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:40.673689 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:40.673697 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:54:40.673705 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:54:40.673715 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:54:40.673723 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:54:40.673732 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:40.673741 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:40.673750 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:40.673758 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:40.673767 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.673776 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.673784 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:40.673792 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.673800 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:40.673809 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:54:40.673817 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.673826 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.673834 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:40.673842 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.673850 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.673858 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:40.673866 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:54:40.673874 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:40.673882 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.673889 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:40.673898 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:54:40.673906 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:40.673914 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:40.673922 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.673930 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:40.673938 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:54:40.673949 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.673957 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:40.673965 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:40.673973 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:40.673981 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:54:40.673988 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:54:40.673996 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:54:40.674003 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:54:40.674011 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:40.674018 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:40.674026 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:40.674033 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:40.674041 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.674048 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.674055 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:40.674063 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.674070 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:40.674077 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:54:40.674084 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.674091 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.674099 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:40.674106 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.674113 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.674120 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:40.674128 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:54:40.674135 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:40.674143 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.674150 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:40.674157 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:54:40.674165 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:40.674172 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:40.674179 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.674187 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:40.674195 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:54:40.674205 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.674212 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:40.674220 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:40.674227 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:40.674234 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:54:40.674241 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:54:40.674248 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:54:40.674255 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:54:40.674262 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:40.674270 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:40.674277 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:40.674284 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:40.674292 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.674299 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.674305 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:40.674312 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.674320 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:40.674327 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:54:40.674334 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.674340 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.674348 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:40.674356 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.674363 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.674370 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:40.674376 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:54:40.674383 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:40.674389 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.674396 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:40.674403 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:54:40.674410 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:40.674416 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:40.674423 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.674429 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:40.674436 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:54:40.674445 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.674452 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:40.674459 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:40.674466 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:40.674473 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:54:40.674479 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:54:40.674487 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:54:40.674495 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:54:40.674502 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:40.674509 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:40.674517 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:40.674524 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:40.674531 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.674538 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.674544 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:40.674552 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:40.674558 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:40.674565 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:54:40.674572 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.674584 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:40.674591 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:40.674598 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:40.674605 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:40.674612 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:40.674619 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:54:40.674626 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:40.674632 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:40.674639 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:40.674646 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:54:40.674653 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:40.674661 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:40.674667 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:40.674674 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:40.674750 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-14 19:54:40.674760 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:54:40.674765 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:54:40.674769 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:54:40.674776 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-14 19:54:40.674781 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 19:54:40.674785 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 19:54:40.674794 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-14 19:54:40.674802 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 19:54:40.674840 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.674846 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179468" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:54:40.674859 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 19:54:40.674880 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-14 19:54:40.674886 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-14 19:54:40.674891 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-14 19:54:40.674895 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-14 19:54:40.674900 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179468" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:54:40.674910 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:54:40.674917 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:54:40.674921 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:54:40.674931 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.674939 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:54:40.674944 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-14 19:54:40.674967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.674976 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 19:54:40.674980 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.675003 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 19:54:40.675009 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-14 19:54:40.675013 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-14 19:54:40.675017 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-14 19:54:40.675021 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-14 19:54:40.675025 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-14 19:54:40.675029 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-14 19:54:40.675034 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-14 19:54:40.675039 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179468" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:54:40.675049 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:54:40.675055 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:54:40.675059 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:54:40.675065 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.675071 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 19:54:40.675075 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:40.675098 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 19:54:40.675104 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.675108 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.675114 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.675118 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:54:40.675128 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 19:54:40.675136 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:54:40.675140 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:54:40.675144 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 19:54:40.675151 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179468" 2019-10-14 19:54:40.675158 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:54:40.675163 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:54:40.675167 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:54:40.675173 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:54:40.675178 wsdl: in serializeType: returning: 179468 2019-10-14 19:54:40.675185 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 19:54:40.675191 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:54:40.675196 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:54:40.675199 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 19:54:40.675205 wsdl: in serializeType: returning: 179468 2019-10-14 19:54:40.675209 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179468 2019-10-14 19:54:40.675221 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179468 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-14 19:54:40.675226 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-14 19:54:40.675232 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6650"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-14 19:54:40.675245 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-14 19:54:40.675251 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179468 2019-10-14 19:54:40.675260 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-14 19:54:40.675332 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-14 19:54:40.675272 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 19:54:40.675283 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 19:54:40.675288 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 19:54:40.675293 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 19:54:40.675297 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 19:54:40.675303 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:54:40.675313 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:54:40.675321 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 19:54:40.675326 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 19:54:40.675338 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-14 19:54:40.675347 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 19:54:40.675354 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 19:54:40.681701 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 19:54:40.681717 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 19:54:40.681727 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-14 19:54:40.681732 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-14 19:54:40.681738 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:54:40.681742 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:54:40.681759 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 19:54:40.681764 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 19:54:40.681769 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-14 19:54:40.681809 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-14 19:54:40.689773 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-14 19:54:40.689800 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-14 19:54:40.689806 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:54:40.689812 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 19:54:40.689817 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 19:54:40.689823 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 19:54:40.689833 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 19:54:40.689838 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 19:54:40.689844 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 19:54:40.689849 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 17:54:23 GMT 2019-10-14 19:54:40.689856 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 19:54:40.689861 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-14 19:54:40.689867 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 19:54:40.689877 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-14 19:54:40.689903 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-14 19:54:40.689914 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-14 19:54:40.689932 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 19:54:40.689937 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-14 19:54:40.689942 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-14 19:54:40.689983 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 19:54:40.689996 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 19:54:40.690001 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 19:54:40.690022 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:54:40.690028 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 14 Oct 2019 17:54:23 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-14 19:54:40.690070 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-14 19:54:40.690079 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-14 19:54:40.690101 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-14 19:54:40.690107 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-14 19:54:40.690211 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-14 19:54:40.690306 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-14 19:54:40.690311 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-14 19:54:40.690319 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-14 19:54:40.690330 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 19:54:40.690352 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-14 19:54:40.690430 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-14 19:54:40.690453 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 19:54:40.690464 nusoap_client: got fault 2019-10-14 19:54:40.690472 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-14 19:54:40.690477 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-14 19:54:40.690481 nusoap_client: detail =