Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
SCHWITZER: S3BNumer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3160
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:54:59 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:55:05.389875 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:55:05.389912 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:05.389924 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197510" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:55:05.389938 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:05.389946 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:55:05.389954 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:55:05.389964 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:55:05.389971 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:05.389977 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:05.389984 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:05.389991 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:55:05.390001 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:55:05.390006 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:55:05.390010 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:55:05.390014 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:55:05.390017 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:55:05.390026 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:55:05.390038 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:55:05.390045 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:55:05.390050 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:55:05.390055 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:55:05.390062 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:55:05.390069 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:55:05.397534 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:55:05.397550 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:55:05.397560 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:55:05.397566 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:55:05.397571 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:55:05.397575 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:55:05.397579 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:55:05.397607 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:55:05.414747 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:55:05.414781 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:55:05.414788 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:55:05.414798 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:55:05.414804 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:55:05.414810 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:55:05.414816 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:55:05.414822 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:55:05.414827 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:55:05.414833 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:54:59 GMT 2019-02-23 21:55:05.414838 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:55:05.414843 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:55:05.414849 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:55:05.414860 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:55:05.414888 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:55:05.421972 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:55:05.422264 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-23 21:55:05.422757 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:55:05.429240 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:55:05.429561 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:05.429818 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:05.430382 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:05.430400 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:55:05.430730 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:05.436983 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:05.437431 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:05.437786 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:05.438013 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:05.438239 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:05.438484 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:05.439089 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:05.439492 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:55:05.439978 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:55:05.444241 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:55:05.444601 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:05.445182 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:05.445515 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:05.446060 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:55:05.446201 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:55:05.446698 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:05.446722 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:05.447155 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:05.447380 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-02-23 21:55:05.447924 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:05.448269 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-02-23 21:55:05.448286 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:55:05.448291 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:55:05.448317 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:55:05.448349 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:55:05.448362 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:55:05.448368 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:55:05.448393 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:55:05.448397 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:55:05.448548 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:55:05.448562 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:55:05.448605 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.448613 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:55:05.448631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.448660 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.448668 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.448682 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:55:05.448702 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.448708 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.448719 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:55:05.448733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.448760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.448771 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:55:05.448786 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.448793 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.448808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.448833 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.448840 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.448850 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:55:05.448863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.448879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.448888 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:55:05.448903 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.448908 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:55:05.448921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.448945 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.448952 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.448961 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:55:05.448977 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.448983 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.448992 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:55:05.449008 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.449014 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449023 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:55:05.449035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.449066 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.449081 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449087 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:55:05.449100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449123 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.449129 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449139 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:55:05.449151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.449174 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:55:05.449188 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449194 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:55:05.449207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449230 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.449236 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449246 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:55:05.449262 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.449268 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449283 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:55:05.449300 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.449307 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449316 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:55:05.449331 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.449338 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449346 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:05.449358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.449392 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:05.449407 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449413 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.449426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449448 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449454 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449492 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:05.449511 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:05.449527 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449537 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:05.449546 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:55:05.449557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:55:05.449580 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:55:05.449593 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449599 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:55:05.449612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449635 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.449642 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449651 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:05.449663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.449685 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:05.449700 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449706 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.449719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449742 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.449749 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449758 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:55:05.449770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.449793 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:55:05.449807 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449813 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:55:05.449830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449860 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.449867 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449876 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:05.449888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.449911 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:55:05.449925 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449930 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.449943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449966 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.449973 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.449982 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:55:05.449993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.450017 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:55:05.450030 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450036 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:55:05.450049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450072 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.450078 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450087 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:55:05.450104 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.450110 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450119 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:05.450131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.450157 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:55:05.450171 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450185 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.450198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450220 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.450227 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450236 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:55:05.450248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.450271 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:55:05.450290 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450296 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:55:05.450309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450332 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.450338 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450347 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:55:05.450365 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.450371 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450393 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:05.450405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.450432 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:55:05.450447 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450452 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.450465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450488 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.450494 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450503 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:55:05.450515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.450538 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:55:05.450551 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450557 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:55:05.450569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450592 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.450598 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450607 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:05.450619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.450641 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:55:05.450655 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450661 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.450673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450696 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.450703 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450712 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:55:05.450723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.450746 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:55:05.450760 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450765 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:55:05.450778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450800 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.450807 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450816 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:05.450827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.450850 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:05.450863 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450869 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.450881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450905 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.450911 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450921 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:55:05.450932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.450955 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:55:05.450969 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.450975 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:55:05.450987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451009 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.451016 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451025 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:55:05.451036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.451058 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:05.451072 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451078 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.451090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451112 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.451119 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451128 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:55:05.451140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.451162 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:55:05.451175 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451181 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:55:05.451194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451215 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.451222 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451231 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:55:05.451242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.451265 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:05.451284 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451290 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.451304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451327 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.451334 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451343 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:55:05.451355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.451378 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:55:05.451392 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451398 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:55:05.451410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451432 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.451438 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451447 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:55:05.451464 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.451470 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451478 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:55:05.451490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.451516 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:05.451530 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451536 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.451548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451571 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.451578 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451587 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:55:05.451599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.451622 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:55:05.451636 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451641 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:55:05.451654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451676 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.451683 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451694 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:05.451705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.451728 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.451742 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451747 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.451760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451782 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.451789 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451798 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:55:05.451809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.451832 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:05.451846 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451851 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:55:05.451863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451886 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:55:05.451892 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451901 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:55:05.451913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.451936 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.451950 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451955 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.451968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451989 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.451995 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452031 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:05.452050 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:05.452065 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452076 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:05.452085 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:55:05.452096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:55:05.452118 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:55:05.452132 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452138 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:55:05.452151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452174 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:55:05.452180 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452189 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:55:05.452201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.452224 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.452238 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452244 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.452256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452282 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452288 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452324 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:05.452342 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:05.452358 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452368 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:05.452377 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:55:05.452389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:55:05.452411 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:55:05.452424 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452430 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:55:05.452443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452466 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.452472 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452481 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:55:05.452498 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.452504 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452513 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:55:05.452530 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.452536 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452545 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:55:05.452561 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.452567 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452576 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:55:05.452592 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.452598 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452607 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:55:05.452622 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.452628 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452637 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:55:05.452653 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.452659 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452668 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:05.452680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.452724 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:05.452738 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452744 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.452757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452781 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.452787 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452797 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:55:05.452808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.452831 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:55:05.452845 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452850 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:55:05.452863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452886 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.452892 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452901 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:55:05.452917 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.452923 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452932 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:05.452948 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.452955 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452964 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:55:05.452975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.452996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.453005 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:55:05.453018 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453024 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.453043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453066 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.453073 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453082 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:55:05.453094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.453118 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:55:05.453132 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453138 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:55:05.453150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453172 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.453179 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453188 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:05.453200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.453222 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.453236 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453242 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.453254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453282 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.453289 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453299 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:55:05.453311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.453334 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:05.453348 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453354 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:55:05.453367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453389 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.453396 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453405 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:55:05.453421 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.453427 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453443 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:05.453460 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.453466 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453475 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:55:05.453487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.453517 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.453531 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453537 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.453550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453573 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.453579 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453589 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:55:05.453600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.453623 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:05.453637 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453643 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:05.453655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453678 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.453685 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453694 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:55:05.453711 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.453717 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453726 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:55:05.453742 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.453748 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453757 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:05.453773 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.453779 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453788 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:55:05.453804 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.453810 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453819 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:55:05.453831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.453868 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:05.453882 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453888 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.453901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453924 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.453931 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453940 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:55:05.453952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.453966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.453975 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:05.453987 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454014 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454021 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454030 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454042 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454057 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.454072 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454095 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.454101 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454110 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:05.454127 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.454133 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454141 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:55:05.454157 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.454164 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454172 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:55:05.454189 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.454195 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454204 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:55:05.454220 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.454226 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454234 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:55:05.454251 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:55:05.454257 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454266 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:55:05.454287 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.454294 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454303 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.454320 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.454326 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454335 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:05.454351 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.454357 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454366 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:55:05.454382 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.454388 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454397 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:55:05.454408 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454455 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.454471 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.454477 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:05.454490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.454513 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.454519 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.454528 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:55:05.454545 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.454551 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.454560 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:55:05.454576 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.454582 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.454590 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:55:05.454606 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.454613 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.454621 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:55:05.454633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.454657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.454667 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454681 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.454686 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.454699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.454722 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454729 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.454738 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:55:05.454753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.454767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.454776 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:05.454789 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454813 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454819 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454829 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454840 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454855 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.454868 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454891 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.454898 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454907 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:55:05.454923 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.454930 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454938 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:55:05.454954 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.454960 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.454969 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:55:05.454985 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.454991 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.455000 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:55:05.455016 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.455022 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.455030 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:55:05.455046 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.455052 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.455061 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:55:05.455077 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.455090 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.455098 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:05.455114 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.455120 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.455129 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:55:05.455145 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.455151 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.455160 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:55:05.455176 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.455182 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.455190 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:55:05.455206 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.455212 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.455221 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:55:05.455233 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.455287 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.455305 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.455311 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:05.455324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.455348 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.455354 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.455363 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:55:05.455379 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.455392 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.455401 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:05.455417 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.455423 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.455432 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:55:05.455448 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:05.455454 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.455463 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:05.455475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.455499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.455508 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.455522 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.455527 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.455540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.455562 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.455568 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.455578 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:55:05.455589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.455604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.455613 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:05.455625 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.455650 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.455657 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.455667 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.455678 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.455693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.455706 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.455729 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.455736 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.455744 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:55:05.455761 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.455775 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.455784 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:55:05.455803 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.455810 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.455819 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:55:05.455835 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.455841 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.455850 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:55:05.455866 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.455872 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.455881 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:55:05.455897 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.455903 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.455912 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:55:05.455927 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.455933 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.455943 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:05.455959 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.455965 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.455974 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:55:05.455989 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.455995 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.456004 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:55:05.456020 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456026 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.456035 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:55:05.456051 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.456057 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.456066 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:55:05.456082 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.456088 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.456097 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:55:05.456108 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.456161 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.456176 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456200 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456207 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456216 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456228 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456243 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.456255 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456283 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.456289 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456299 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:55:05.456316 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.456322 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456331 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:55:05.456347 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.456353 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456362 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:55:05.456378 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.456391 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456400 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:55:05.456415 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.456422 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456430 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:55:05.456446 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.456453 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456461 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:55:05.456478 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.456484 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456493 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:55:05.456509 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.456516 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456524 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:55:05.456540 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.456546 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456555 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:55:05.456571 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.456577 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456586 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:55:05.456601 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.456607 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456616 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:55:05.456632 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.456638 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456647 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:55:05.456662 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.456669 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456677 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:05.456693 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.456699 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456708 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:55:05.456720 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456789 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.456807 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.456813 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:55:05.456827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.456850 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.456856 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.456865 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:55:05.456877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.456891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.456900 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456914 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.456920 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.456933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.456955 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.456962 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.456971 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:55:05.456983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.456997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.457006 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:55:05.457019 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.457025 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:55:05.457037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.457060 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.457067 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.457076 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:05.457092 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.457098 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.457107 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:55:05.457123 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.457129 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.457137 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:55:05.457153 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:05.457159 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.457168 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:55:05.457179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.457204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.457213 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:55:05.457227 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.457233 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.457246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.457289 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:05.457297 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.457307 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:55:05.457319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.457334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.457343 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:55:05.457356 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:05.457390 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:55:05.457396 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:05.457406 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:55:05.457418 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:05.457433 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.457446 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:05.457482 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.457489 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:05.457500 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:55:05.457518 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.457525 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:05.457534 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:55:05.457563 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.457570 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:05.457579 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:55:05.457595 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:55:05.457602 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:05.457610 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:55:05.457627 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.457633 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:05.457642 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:55:05.457658 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.457664 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:05.457673 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:55:05.457689 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.457695 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:05.457704 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:05.457720 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.457726 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:05.457735 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:55:05.457751 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.457757 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:05.457766 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:55:05.457782 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.457788 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:05.457797 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:05.457809 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:05.457854 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.457871 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.457876 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:55:05.457890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.457912 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.457919 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.457928 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:05.457940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.457954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.457963 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:05.457977 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.457983 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.457995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.458018 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:55:05.458024 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.458033 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:55:05.458045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.458059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.458067 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:55:05.458080 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:05.458104 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:05.458111 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:05.458120 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:55:05.458136 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:55:05.458142 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:05.458151 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:55:05.458167 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:05.458173 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:05.458182 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:55:05.458193 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:05.458216 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.458230 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.458236 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:55:05.458248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.458276 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.458284 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.458294 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:05.458311 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.458317 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.458326 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:55:05.458342 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.458349 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.458358 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:55:05.458369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.458390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.458399 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.458413 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.458419 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.458432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.458455 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.458462 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.458471 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:55:05.458483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.458497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.458506 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:55:05.458519 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.458543 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.458550 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.458559 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.458570 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.458585 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.458598 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.458621 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.458627 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.458636 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:55:05.458653 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.458659 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.458668 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:55:05.458686 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.458692 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.458701 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:55:05.458717 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.458723 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.458731 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:55:05.458747 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.458754 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.458762 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:55:05.458778 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.458784 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.458793 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:55:05.458809 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.458815 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.458824 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:55:05.458840 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.458846 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.458855 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:55:05.458871 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.458877 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.458886 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:55:05.458898 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.458940 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.458956 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.458962 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:55:05.458975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.458998 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.459005 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459015 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:55:05.459031 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.459037 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459046 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:55:05.459062 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.459068 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459076 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:05.459092 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.459099 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459107 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:55:05.459123 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.459129 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459138 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:55:05.459150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.459187 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:05.459201 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459207 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.459220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459242 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459248 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459288 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:05.459308 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:05.459324 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459334 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:05.459343 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:55:05.459354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:55:05.459377 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:55:05.459390 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459396 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:55:05.459410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459432 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.459439 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459448 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:55:05.459460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.459482 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:55:05.459496 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459502 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.459514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459537 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:55:05.459544 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459553 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:55:05.459564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.459587 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:55:05.459600 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459606 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:55:05.459618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459641 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.459648 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459657 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:05.459668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.459690 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:05.459704 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459710 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.459722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459745 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.459752 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459761 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:55:05.459772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.459786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.459795 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:55:05.459807 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.459840 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.459847 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.459856 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.459868 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.459882 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.459895 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.459919 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.459926 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.459936 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:55:05.459952 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.459958 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.459967 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:55:05.459983 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.459989 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.459998 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:55:05.460014 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.460020 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.460029 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:55:05.460045 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.460051 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.460060 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:55:05.460076 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:55:05.460082 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.460091 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:55:05.460107 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:55:05.460114 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.460123 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:55:05.460138 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:55:05.460145 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.460153 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:55:05.460174 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:05.460180 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.460189 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:55:05.460206 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.460212 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.460221 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:55:05.460236 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.460242 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.460251 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:55:05.460267 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.460277 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.460287 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:55:05.460311 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.460317 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.460326 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:55:05.460338 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.460394 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.460411 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.460417 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:55:05.460431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.460454 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.460461 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.460470 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:55:05.460482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.460496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.460505 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:05.460519 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.460525 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.460537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.460560 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.460566 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.460575 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:55:05.460587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.460601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.460610 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:55:05.460623 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.460629 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:05.460642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.460665 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.460679 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.460688 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:55:05.460704 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.460710 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.460719 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:55:05.460735 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.460741 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.460750 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:05.460766 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.460772 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.460781 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:55:05.460793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.460817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.460826 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.460840 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.460845 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.460859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.460883 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.460889 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.460898 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:55:05.460910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.460924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.460933 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:05.460945 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.460970 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.460977 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.460986 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.460998 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.461014 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.461026 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.461050 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.461056 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.461066 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:05.461082 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.461088 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.461097 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:05.461113 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.461126 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.461135 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:55:05.461151 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.461157 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.461166 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:55:05.461182 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.461188 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.461197 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:05.461213 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.461219 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.461228 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:55:05.461244 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:55:05.461250 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.461259 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:55:05.461270 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.461314 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.461330 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.461336 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:55:05.461349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.461371 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.461378 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.461387 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:55:05.461403 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.461409 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.461418 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:55:05.461434 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.461440 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.461449 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:55:05.461465 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.461471 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.461480 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:55:05.461496 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.461502 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.461511 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:55:05.461527 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.461533 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.461542 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:55:05.461557 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.461563 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.461572 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:55:05.461588 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.461594 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.461603 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:55:05.461614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.461652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.461662 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:05.461675 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.461682 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:55:05.461697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.461719 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:05.461726 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.461735 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:55:05.461747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.461761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.461770 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:55:05.461785 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:05.461791 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:55:05.461801 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:55:05.461816 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.461821 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:55:05.461834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.461855 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:05.461874 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:05.461889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.461898 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:05.461907 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:55:05.461923 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.461930 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:55:05.461940 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:55:05.461955 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:05.461960 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:55:05.461969 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:55:05.461985 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.461991 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:05.462000 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.462016 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.462022 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:05.462031 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.462046 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.462052 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:05.462061 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.462077 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.462083 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:55:05.462092 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.462108 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:05.462114 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:55:05.462122 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:05.462138 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:55:05.462144 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:55:05.462153 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:55:05.462168 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.462174 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:55:05.462183 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.462198 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:55:05.462204 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:55:05.462213 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:55:05.462229 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.462235 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:55:05.462244 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.462259 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.462265 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:05.462278 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.462295 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:05.462301 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:55:05.462310 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:55:05.462320 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:55:05.462349 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:55:05.462375 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:55:05.462399 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.462424 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:55:05.462448 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:05.462472 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:55:05.462496 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:05.462520 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:55:05.462545 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:55:05.462569 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:55:05.462602 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:55:05.462626 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:55:05.462650 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:55:05.462675 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:55:05.462699 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:55:05.462723 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:55:05.462748 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:05.462772 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:55:05.462796 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:05.462820 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:55:05.462844 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:05.462867 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:55:05.462891 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:05.462916 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:55:05.462947 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.462972 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:05.462996 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.463020 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:55:05.463044 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.463068 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:55:05.463092 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:05.463119 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:55:05.463143 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:55:05.463167 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:55:05.463191 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.463230 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:05.463254 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.463299 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:05.463325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:05.463350 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:05.463375 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.463400 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:05.463425 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.463450 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:05.463474 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:05.463499 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:55:05.463524 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:55:05.463548 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:55:05.463586 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:05.463609 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:55:05.463793 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.463818 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:55:05.463898 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:05.463924 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:55:05.463951 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:55:05.463976 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:55:05.464000 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:05.464031 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:55:05.464055 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:05.464080 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:55:05.464104 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.464128 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:05.464152 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:05.464177 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:55:05.464202 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464219 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464242 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:05.464284 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464302 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464318 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464342 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:05.464367 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464383 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464398 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464414 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464438 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:05.464462 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464486 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:05.464516 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464540 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:05.464565 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464594 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464618 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:05.464641 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464657 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464688 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:05.464712 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464736 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:05.464760 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464784 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:05.464808 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464831 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:05.464855 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464878 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:05.464902 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464917 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464941 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:05.464965 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.464988 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:05.465012 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465035 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:05.465059 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465082 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:05.465106 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465122 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465138 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465153 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465168 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465183 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465203 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465227 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:05.465251 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465267 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465287 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465317 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:05.465341 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465365 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:05.465388 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465404 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465419 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465443 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:05.465466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465497 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465527 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.465573 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465589 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465604 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465619 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465642 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.465666 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465681 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465696 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465712 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465735 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.465763 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465786 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.465811 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465826 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465842 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465857 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465882 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:05.465905 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465929 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:55:05.465952 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465968 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.465983 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466006 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.466030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466046 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466076 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:05.466138 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466161 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:55:05.466185 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466209 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.466232 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466256 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:05.466284 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466301 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466316 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466331 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466355 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.466384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466400 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466416 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466431 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466447 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466462 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466478 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466493 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:55:05.466541 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466557 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466580 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:05.466603 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466619 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466634 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466657 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:05.466681 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466712 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466727 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466751 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:05.466774 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466798 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:05.466821 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466845 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:05.466868 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466884 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466907 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:05.466930 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466950 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.466973 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:05.466997 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467020 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:05.467045 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467068 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:05.467092 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467115 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:05.467139 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467162 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:05.467186 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467202 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467225 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:05.467248 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467272 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:05.467301 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467325 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:05.467349 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467372 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:05.467396 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467412 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467427 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467442 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467457 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467473 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467488 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467511 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:05.467534 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467550 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467565 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467592 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:05.467616 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467640 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:05.467664 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467680 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467695 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467718 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:05.467742 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467758 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467773 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:05.467851 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467866 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467882 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467897 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467920 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.467944 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467959 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467975 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.467990 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468013 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.468037 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468060 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:05.468084 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468101 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468116 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468135 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468160 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:05.468183 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468207 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:55:05.468230 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468246 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468261 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468289 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.468314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468329 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468344 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468359 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:05.468422 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468446 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:55:05.468469 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468492 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:05.468516 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468540 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:05.468564 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468579 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468594 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468609 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468633 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.468657 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468672 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468694 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468709 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468728 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468744 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468759 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468774 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:05.468797 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:55:05.468861 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:05.468916 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.468962 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:05.469007 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:05.469050 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:05.469093 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:05.469137 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:55:05.469181 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:05.469250 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:05.469300 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:05.469344 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:05.469388 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:05.469431 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.469476 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.469520 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.469562 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:05.469606 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:05.469649 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.469694 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.469738 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:05.469783 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.469833 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.469884 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:05.469927 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:05.469969 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:05.470012 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.470054 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:05.470099 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:05.470144 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:05.470207 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:05.470250 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.470300 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:05.470352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:05.470396 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.470440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:05.470484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:05.470526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:05.470582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:05.470627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:55:05.470674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:05.470718 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:05.470934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:05.470978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:05.471021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:05.471063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.471107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.471151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.471194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:05.471238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:05.471287 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.471363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.471433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:05.471485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.471553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.471604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:05.471647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:05.471718 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:05.471761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.471824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:05.471870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:05.471934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:05.471985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:05.472044 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.472094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:05.472146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:05.472211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.472263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:05.472331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:05.472376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:05.472419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:05.472463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:55:05.472511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:05.472555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:05.472598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:05.472642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:05.472685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:05.472728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.472772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.472816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.472858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:05.472902 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:05.472946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.472990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.473035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:05.473079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.473127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.473181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:05.473224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:05.473266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:05.473318 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.473362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:05.473406 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:05.473450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:05.473500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:05.473543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.473587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:05.473637 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:55:05.473661 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:05.473715 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.473764 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:05.473813 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:05.473866 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:05.473914 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:05.473963 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:55:05.474011 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:05.474059 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:05.474107 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:05.474155 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:05.474204 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:05.474252 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.474306 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.474355 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.474404 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:05.474452 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:05.474501 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.474549 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.474598 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:05.474646 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.474693 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.474742 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:05.474790 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:05.474838 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:05.474886 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.474962 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:05.475011 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:05.475060 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:05.475107 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:05.475155 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.475203 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:05.475259 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:55:05.475286 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:05.475336 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.475387 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:05.475435 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:05.475483 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:05.475531 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:05.475580 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:55:05.475629 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:05.475677 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:05.475726 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:05.475774 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:05.476046 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:05.476102 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.476151 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.476200 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.476252 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:05.476307 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:05.476357 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.476405 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.476454 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:05.476502 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.476551 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.476599 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:05.476648 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:05.476696 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:05.476745 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.476793 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:05.476842 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:05.476890 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:05.476937 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:05.477010 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.477060 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:05.477115 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:55:05.477135 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:05.477181 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.477225 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:05.477269 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:05.477323 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:05.477367 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:05.477416 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:55:05.477459 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:05.477502 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:05.477546 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:05.477590 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:05.477702 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:05.477786 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.477841 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.477885 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.477929 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:05.477978 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:05.478022 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.478066 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.478110 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:05.478153 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.478198 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.478242 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:05.478291 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:05.478335 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:05.478385 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.478434 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:05.478478 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:05.478522 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:05.478566 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:05.478609 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.478659 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:05.478713 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:55:05.478733 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:05.478779 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.478825 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:05.478870 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:05.478915 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:05.478960 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:05.479006 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:55:05.479051 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:05.479096 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:05.479142 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:05.479188 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:05.479234 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:05.479286 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.479332 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.479382 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.479440 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:05.479486 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:05.479532 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.479578 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.479623 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:05.479669 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.479713 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.479758 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:05.479803 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:05.479849 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:05.479894 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.479940 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:05.479985 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:05.480030 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:05.480075 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:05.480121 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.480166 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:05.480214 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:55:05.480230 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:55:05.480257 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:55:05.480305 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:55:05.480331 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:55:05.480354 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:55:05.480370 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:55:05.480392 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.480402 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:05.480413 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:05.480420 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:55:05.480428 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:55:05.480434 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:55:05.480441 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:55:05.480448 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:05.480455 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:05.480462 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:05.480469 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:05.480476 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.480483 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.480494 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.480502 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:05.480508 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:55:05.480515 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.480522 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.480529 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:05.480535 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.480542 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.480548 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:05.480555 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:55:05.480562 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:05.480568 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.480575 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:05.480581 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:55:05.480588 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:05.480594 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:05.480601 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.480607 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:05.480614 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:55:05.480622 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.480628 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:05.480636 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:05.480643 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:55:05.480649 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:55:05.480656 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:55:05.480663 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:55:05.480670 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:05.480676 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:05.480683 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:05.480689 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:05.480696 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.480703 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.480709 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.480716 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:05.480723 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:55:05.480729 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.480736 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.480743 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:05.480749 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.480756 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.480762 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:05.480769 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:55:05.480775 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:05.480781 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.480788 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:05.480794 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:55:05.480801 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:05.480807 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:05.480814 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.480820 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:05.480827 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:55:05.480838 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.480845 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:05.480852 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:05.480858 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:55:05.480864 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:55:05.480870 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:55:05.480876 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:55:05.480882 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:05.480888 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:05.480894 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:05.480900 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:05.480906 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.480912 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.480918 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.480924 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:05.480929 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:55:05.480935 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.480941 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.480947 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:05.480953 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.480959 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.480965 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:05.480971 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:55:05.480977 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:05.480983 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.480989 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:05.480995 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:55:05.481001 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:05.481006 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:05.481012 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.481018 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:05.481024 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:55:05.481031 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.481037 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:05.481043 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:05.481049 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:55:05.481055 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:55:05.481061 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:55:05.481067 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:55:05.481072 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:05.481078 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:05.481084 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:05.481090 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:05.481096 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.481109 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.481115 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:05.481121 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:05.481127 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:55:05.481133 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.481139 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:05.481145 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:05.481151 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:05.481160 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:05.481166 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:05.481172 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:55:05.481178 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:05.481184 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:05.481190 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:05.481196 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:55:05.481201 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:05.481207 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:05.481213 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:05.481219 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:05.481428 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:55:05.481439 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:55:05.481443 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:55:05.481448 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:55:05.481454 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:55:05.481458 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:55:05.481461 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:55:05.481469 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:55:05.481476 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:55:05.481507 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.481514 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197510" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:55:05.481526 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:55:05.481545 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:55:05.481550 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:55:05.481554 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:55:05.481558 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:55:05.481562 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197510" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:55:05.481571 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:05.481576 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:05.481580 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:05.481588 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.481595 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:05.481599 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:55:05.481619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.481626 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:55:05.481630 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.481653 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:55:05.481659 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:55:05.481662 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:55:05.481671 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:55:05.481675 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:55:05.481678 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:55:05.481682 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:55:05.481686 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:55:05.481691 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197510" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:55:05.481703 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:05.481709 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:05.481712 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:05.481717 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.481723 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:55:05.481726 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:05.481747 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:55:05.481753 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.481757 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.481762 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.481765 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:05.481773 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:55:05.481784 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:05.481788 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:55:05.481793 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:55:05.481799 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197510" 2019-02-23 21:55:05.481805 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:05.481809 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:55:05.481814 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:05.481820 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:05.481824 wsdl: in serializeType: returning: 197510 2019-02-23 21:55:05.481830 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:55:05.481836 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:05.481840 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:55:05.481844 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:55:05.481848 wsdl: in serializeType: returning: 197510 2019-02-23 21:55:05.481852 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197510 2019-02-23 21:55:05.482076 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=197510 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:55:05.482081 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:55:05.482088 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1285"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:55:05.482100 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:55:05.482105 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=197510 2019-02-23 21:55:05.482114 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:55:05.482173 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:55:05.482121 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:55:05.482131 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:55:05.482135 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:55:05.482139 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:55:05.482143 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:55:05.482148 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:55:05.482156 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:55:05.482163 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:55:05.482168 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:55:05.482178 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:55:05.482185 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:55:05.482192 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:55:05.489520 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:55:05.489531 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:55:05.489538 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:55:05.489543 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:55:05.489548 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:55:05.489552 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:55:05.489556 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:55:05.489560 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:55:05.489564 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:55:05.489586 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:55:05.526384 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:55:05.526404 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:55:05.526409 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:55:05.526414 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:55:05.526419 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:55:05.526424 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:55:05.526429 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:55:05.526434 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:55:05.526439 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:55:05.526447 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:54:59 GMT 2019-02-23 21:55:05.526453 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:55:05.526458 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:55:05.526463 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:55:05.526472 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:55:05.526494 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:55:05.526503 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:55:05.526511 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:55:05.526515 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:55:05.526520 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:55:05.526548 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:55:05.526559 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:55:05.526564 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:55:05.526584 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:55:05.526589 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:54:59 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:55:05.526614 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:55:05.526624 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:55:05.526641 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:55:05.526647 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:55:05.526729 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:55:05.526812 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:55:05.526818 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:55:05.526825 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:55:05.526833 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:55:05.526854 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:55:05.526912 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:55:05.526936 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:55:05.526949 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:55:05.526955 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:55:05.526959 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:55:05.526963 nusoap_client: detail =