Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
SCHWITZER: S3ANumer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2441
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:01:13 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:01:18.608633 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:01:18.608678 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:01:18.608690 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179460" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:01:18.608705 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:01:18.608715 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:01:18.608722 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:01:18.608734 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:01:18.608743 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:01:18.608748 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:01:18.608757 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:01:18.608765 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:01:18.608776 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:01:18.608782 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:01:18.608786 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:01:18.608790 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:01:18.608794 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:01:18.608806 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:01:18.608819 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:01:18.608827 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:01:18.608833 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:01:18.608838 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:01:18.608846 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:01:18.608854 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:01:18.616760 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:01:18.616776 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:01:18.616786 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:01:18.616792 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:01:18.616801 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:01:18.616806 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:01:18.616811 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:01:18.616837 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:01:18.635613 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:01:18.635635 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:01:18.635648 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:01:18.635659 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:01:18.635676 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:01:18.635688 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:01:18.635710 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:01:18.635722 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:01:18.635732 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:01:18.635742 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:01:13 GMT 2019-04-23 06:01:18.635764 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:01:18.635773 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:01:18.635783 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:01:18.635796 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:01:18.635832 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:01:18.643400 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:01:18.643430 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:01:18.651339 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:01:18.651367 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:01:18.651386 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-23 06:01:18.659315 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:01:18.659378 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:01:18.659435 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:01:18.659478 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:01:18.659494 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-23 06:01:18.667288 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:01:18.667356 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:01:18.667411 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:01:18.667462 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:01:18.667511 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:01:18.667534 soap_transport_http: read buffer of 6824 bytes 2019-04-23 06:01:18.675189 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:01:18.675221 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:01:18.675244 soap_transport_http: read buffer of 2415 bytes 2019-04-23 06:01:18.675259 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:01:18.675266 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:01:18.675302 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:01:18.675342 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:01:18.675361 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:01:18.675370 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:01:18.675388 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:01:18.675396 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:01:18.675604 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:01:18.675621 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:01:18.675683 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.675694 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:01:18.675719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.675761 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.675772 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.675791 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:01:18.675819 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.675828 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.675843 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:01:18.675867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.675903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.675919 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:01:18.675941 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.675950 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.675972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676010 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.676020 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676034 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:01:18.676053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.676090 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:01:18.676111 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676120 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:01:18.676139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676174 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.676184 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676197 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:01:18.676222 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.676230 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676244 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:01:18.676268 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.676278 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676292 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:01:18.676311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.676360 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.676381 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676390 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:01:18.676417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676453 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.676462 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676476 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:01:18.676495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.676531 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:01:18.676552 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676560 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:01:18.676579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676614 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.676623 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676636 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:01:18.676662 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.676670 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676684 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:01:18.676708 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.676717 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676731 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:01:18.676755 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.676764 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676777 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:01:18.676796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.676849 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:18.676869 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676878 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.676897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676930 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676939 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.676995 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:18.677023 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:18.677046 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677064 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:01:18.677081 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:01:18.677099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:01:18.677138 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:01:18.677161 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677170 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:01:18.677193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677229 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.677239 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677253 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:01:18.677271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.677308 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:18.677331 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677341 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.677362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677404 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.677414 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677430 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:01:18.677450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.677486 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:01:18.677508 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677516 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:01:18.677535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677570 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.677579 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677597 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:01:18.677616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.677651 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:01:18.677672 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677681 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.677699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677735 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.677745 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677761 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:01:18.677781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.677817 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:01:18.677839 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677849 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:01:18.677870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677907 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.677917 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677931 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:01:18.677958 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.677969 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.677984 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:01:18.678006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.678052 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:01:18.678075 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678084 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.678104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678139 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.678149 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678162 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:01:18.678183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.678220 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:01:18.678241 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678249 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:01:18.678269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678306 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.678317 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678332 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:01:18.678360 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.678370 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678386 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:01:18.678414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.678461 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:01:18.678482 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678491 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.678514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678549 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.678559 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678573 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:01:18.678591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.678629 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:01:18.678651 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678661 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:01:18.678682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678720 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.678730 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678745 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:01:18.678765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.678804 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:01:18.678826 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678836 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.678858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678894 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.678904 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678917 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:01:18.678936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.678958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.678972 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:01:18.678995 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679004 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:01:18.679024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679063 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.679073 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679089 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:01:18.679111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.679147 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:18.679167 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679176 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.679198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679236 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.679246 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679259 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:01:18.679281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.679321 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:01:18.679345 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679355 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:01:18.679376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679423 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.679434 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679449 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:01:18.679471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.679510 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:18.679533 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679543 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.679566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679612 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.679624 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679642 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:01:18.679667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.679752 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:01:18.679779 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679789 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:01:18.679813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679855 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.679867 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679885 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:01:18.679906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.679947 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:18.679972 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.679983 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.680005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680043 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.680059 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680075 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:01:18.680097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.680139 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:01:18.680163 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680173 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:01:18.680195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680236 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.680247 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680263 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:01:18.680302 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.680313 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680330 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:01:18.680351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.680405 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:18.680431 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680440 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.680461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680499 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.680511 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680526 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:01:18.680548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.680588 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:01:18.680618 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680628 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:01:18.680649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680686 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.680697 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680712 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:01:18.680734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.680773 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.680796 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680805 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.680827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680865 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.680875 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680889 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:01:18.680910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.680948 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:01:18.680970 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.680978 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:01:18.681006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681042 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:01:18.681052 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681068 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:01:18.681089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.681132 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.681158 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681168 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.681190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681228 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681237 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681300 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:18.681333 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:18.681359 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681375 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:01:18.681390 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:01:18.681417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:01:18.681459 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:01:18.681483 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681493 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:01:18.681514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681551 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:01:18.681561 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681576 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:01:18.681605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.681644 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.681667 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681676 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.681696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681732 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681742 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681802 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:18.681839 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:18.681866 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681882 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:01:18.681898 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:01:18.681917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:01:18.681954 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:01:18.681976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.681986 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:01:18.682008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.682045 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.682055 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.682071 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:01:18.682098 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.682108 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.682123 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:01:18.682150 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.682159 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.682174 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:01:18.682202 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.682211 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.682226 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:01:18.682252 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.682262 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.682276 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:01:18.682310 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.682320 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.682334 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:01:18.682361 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.682371 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.682386 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:01:18.682414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.682475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.682495 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:18.682519 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.682528 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.682550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.682589 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.682599 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.682621 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:01:18.682641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.682665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.682681 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:01:18.682705 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.682714 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:01:18.682735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.682773 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.682784 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.682798 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:01:18.682826 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.682836 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.682851 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:01:18.682878 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.682888 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.682903 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:01:18.682923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.682960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.682981 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:01:18.683007 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683018 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.683040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683085 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.683097 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683112 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:01:18.683133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.683175 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:01:18.683198 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683209 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:01:18.683233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683272 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.683290 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683306 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:01:18.683331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.683370 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.683393 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683409 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.683433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683476 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.683487 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683501 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:01:18.683522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.683562 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:01:18.683585 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683594 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:01:18.683622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683658 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.683669 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683684 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:01:18.683711 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.683720 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683735 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:01:18.683762 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.683771 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683786 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:01:18.683807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.683859 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.683882 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683891 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.683912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683951 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.683962 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.683977 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:01:18.683999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.684022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.684037 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:01:18.684061 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.684071 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:01:18.684095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.684140 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.684152 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.684168 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:01:18.684199 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.684210 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.684226 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:01:18.684256 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.684267 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.684284 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:01:18.684322 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.684334 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.684351 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:01:18.684382 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.684393 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.684417 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:01:18.684442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.684492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.684512 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:18.684538 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.684549 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.684573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.684625 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.684637 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.684655 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:01:18.684679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.684704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.684724 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:01:18.684748 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.684798 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.684810 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.684827 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.684851 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.684878 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.684904 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.684950 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.684962 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.684979 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:01:18.685011 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.685022 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.685039 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:01:18.685069 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.685080 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.685096 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:01:18.685127 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.685139 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.685156 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:01:18.685187 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.685199 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.685216 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:01:18.685247 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:01:18.685259 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.685276 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:01:18.685308 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.685325 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.685343 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.685374 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.685386 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.685409 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:01:18.685441 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.685452 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.685472 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:01:18.685503 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.685514 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.685532 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:01:18.685556 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.685643 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.685674 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.685684 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:01:18.685711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.685755 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.685768 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.685785 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:01:18.685816 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.685826 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.685843 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:01:18.685873 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.685884 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.685900 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:01:18.685929 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.685940 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.685957 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:01:18.685978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.686018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.686037 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.686064 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.686074 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.686099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.686143 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.686155 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.686172 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:01:18.686196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.686220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.686240 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:01:18.686263 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.686315 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.686327 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.686346 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.686369 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.686395 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.686431 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.686476 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.686488 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.686505 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:01:18.686536 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.686548 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.686566 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:01:18.686597 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.686615 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.686631 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:01:18.686662 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.686674 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.686691 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:01:18.686721 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.686732 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.686749 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:01:18.686780 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.686791 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.686808 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:01:18.686839 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.686850 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.686868 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:01:18.686900 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.686912 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.686941 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:01:18.686972 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.686982 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.686999 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:01:18.687030 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.687041 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.687058 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:01:18.687088 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.687100 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.687117 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:01:18.687141 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.687230 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.687262 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.687272 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:01:18.687298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.687347 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.687360 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.687379 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:01:18.687420 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.687432 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.687450 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:01:18.687482 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.687493 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.687511 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:01:18.687543 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:01:18.687555 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.687573 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:18.687598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.687642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.687666 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.687696 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.687707 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.687733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.687794 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.687807 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.687827 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:01:18.687853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.687881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.687903 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:01:18.687929 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.687984 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.687997 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.688016 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.688042 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.688071 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.688100 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.688161 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.688173 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.688191 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:01:18.688222 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.688234 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.688252 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:01:18.688288 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.688301 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.688319 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:01:18.688352 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.688364 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.688382 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:01:18.688422 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.688435 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.688452 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:01:18.688486 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.688498 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.688516 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:01:18.688547 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.688560 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.688579 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:01:18.688611 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.688623 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.688639 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:01:18.688669 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.688680 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.688696 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:01:18.688729 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.688740 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.688758 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:01:18.688789 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.688801 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.688819 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:01:18.688849 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.688861 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.688878 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:01:18.688901 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.688997 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.689028 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.689077 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.689090 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.689107 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.689131 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.689158 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.689183 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.689229 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.689242 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.689259 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:01:18.689291 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.689303 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.689320 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:01:18.689353 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.689365 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.689382 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:01:18.689421 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.689433 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.689450 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:01:18.689482 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.689493 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.689511 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:01:18.689542 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.689554 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.689572 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:01:18.689604 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.689617 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.689635 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:01:18.689680 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.689693 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.689711 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:01:18.689747 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.689759 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.689776 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:01:18.689807 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.689817 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.689835 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:01:18.689869 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.689881 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.689901 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:01:18.689933 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.689945 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.689962 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:01:18.689995 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.690006 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.690024 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:01:18.690056 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.690068 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.690099 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:01:18.690124 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.690229 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.690266 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.690277 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:01:18.690303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.690346 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.690356 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.690372 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:01:18.690394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.690426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.690452 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:18.690476 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.690485 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.690508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.690549 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.690562 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.690579 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:01:18.690603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.690629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.690650 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:01:18.690679 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.690690 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:01:18.690716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.690762 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.690773 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.690790 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:01:18.690822 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.690834 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.690852 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:01:18.690885 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.690896 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.690914 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:01:18.690946 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:01:18.690957 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.690974 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:01:18.690997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.691044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.691064 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:01:18.691090 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.691101 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.691125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.691169 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:01:18.691181 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.691199 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:01:18.691223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.691249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.691268 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:01:18.691292 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:01:18.691339 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:01:18.691350 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:01:18.691368 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:01:18.691394 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:01:18.691431 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.691458 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:18.691506 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.691519 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:18.691537 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:01:18.691569 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.691582 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:18.691599 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:01:18.691644 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.691657 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:18.691676 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:01:18.691709 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:01:18.691721 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:18.691738 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:01:18.691772 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.691783 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:18.691802 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:01:18.691834 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.691846 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:18.691863 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:01:18.691896 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.691908 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:18.691925 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:01:18.691956 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.691968 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:18.691997 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:01:18.692027 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.692039 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:18.692057 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:01:18.692089 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.692101 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:18.692119 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:01:18.692143 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:18.692225 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.692258 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.692269 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:01:18.692295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.692342 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.692354 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.692371 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:01:18.692395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.692428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.692448 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:18.692475 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.692485 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.692509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.692556 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:01:18.692568 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.692581 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:01:18.692595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.692611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.692621 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:01:18.692638 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:01:18.692683 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:01:18.692695 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:01:18.692714 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:01:18.692746 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:01:18.692758 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:01:18.692777 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:01:18.692811 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:01:18.692834 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:01:18.692851 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:01:18.692867 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:01:18.692893 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.692911 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.692918 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:01:18.692933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.692960 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.692967 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.692978 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:01:18.693000 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.693008 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.693018 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:01:18.693036 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.693043 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.693053 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:01:18.693066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.693089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.693100 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.693116 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.693122 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.693138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.693173 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.693185 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.693204 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:01:18.693231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.693250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.693266 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:01:18.693292 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.693336 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.693344 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.693359 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.693385 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.693419 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.693440 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.693483 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.693497 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.693514 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:01:18.693542 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.693555 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.693575 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:01:18.693617 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.693629 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.693645 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:01:18.693668 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.693678 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.693707 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:01:18.693736 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.693747 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.693764 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:01:18.693796 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.693808 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.693824 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:01:18.693856 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.693867 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.693885 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:01:18.693915 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.693926 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.693943 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:01:18.693972 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.693983 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.694012 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:01:18.694036 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.694125 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.694157 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.694167 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:01:18.694194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.694235 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.694249 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.694267 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:01:18.694301 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.694313 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.694333 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:01:18.694368 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.694377 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.694389 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:01:18.694422 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.694435 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.694455 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:01:18.694479 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.694487 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.694503 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:01:18.694528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.694580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.694614 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:18.694643 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.694653 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.694676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.694728 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.694739 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.694763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.694813 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:18.694849 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:18.694880 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.694899 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:01:18.694918 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:01:18.694941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.694965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:01:18.694985 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:01:18.695011 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.695022 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:01:18.695047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.695089 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.695100 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.695117 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:01:18.695140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.695168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.695187 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:01:18.695212 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.695222 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.695248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.695314 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:01:18.695325 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.695356 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:01:18.695382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.695419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.695441 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:01:18.695469 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.695481 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:01:18.695506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.695546 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.695559 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.695578 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:01:18.695604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.695644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.695660 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:18.695677 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.695684 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.695718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.695760 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.695768 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.695779 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:01:18.695796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.695821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.695840 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:01:18.695864 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.695912 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.695924 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.695942 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.695965 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.695991 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.696015 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.696060 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.696080 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.696096 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:01:18.696128 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.696140 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.696157 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:01:18.696188 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.696200 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.696217 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:01:18.696248 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.696260 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.696288 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:01:18.696363 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.696378 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.696395 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:01:18.696422 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:01:18.696433 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.696445 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:01:18.696465 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:01:18.696472 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.696482 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:01:18.696500 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:01:18.696507 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.696517 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:01:18.696535 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:01:18.696542 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.696552 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:01:18.696570 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.696577 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.696587 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:01:18.696604 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.696611 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.696621 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:01:18.696651 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.696658 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.696667 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:01:18.696684 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.696690 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.696700 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:01:18.696713 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.696785 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.696803 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.696810 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:01:18.696827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.696853 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.696860 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.696870 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:01:18.696883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.696899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.696909 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:18.696924 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.696930 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.696944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.696969 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.696976 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.696986 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:01:18.696999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.697013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.697023 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:01:18.697038 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.697044 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:01:18.697058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.697083 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.697090 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.697099 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:01:18.697117 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.697123 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.697133 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:01:18.697150 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.697157 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.697166 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:01:18.697183 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.697190 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.697199 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:01:18.697212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.697238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.697248 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.697263 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.697269 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.697283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.697330 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.697339 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.697349 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:01:18.697363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.697379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.697389 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:01:18.697403 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.697437 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.697445 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.697456 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.697470 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.697487 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.697502 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.697528 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.697535 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.697545 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:01:18.697563 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.697570 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.697580 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:01:18.697610 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.697617 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.697626 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:01:18.697644 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.697650 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.697660 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:01:18.697677 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.697683 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.697693 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:01:18.697710 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.697716 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.697726 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:01:18.697743 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:01:18.697749 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.697759 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:01:18.697771 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.697809 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.697825 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.697831 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:01:18.697847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.697878 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.697885 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.697895 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:01:18.697912 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.697919 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.697928 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:01:18.697945 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.697951 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.697960 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:01:18.697977 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.697983 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.697993 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:01:18.698010 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.698016 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.698026 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:01:18.698043 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.698049 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.698059 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:01:18.698075 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.698082 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.698091 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:01:18.698108 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.698115 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.698124 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:01:18.698137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.698177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.698187 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:18.698202 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.698209 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:01:18.698223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.698248 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:01:18.698255 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.698264 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:01:18.698277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.698292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.698322 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:01:18.698339 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:18.698346 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:01:18.698358 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:01:18.698375 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.698381 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:01:18.698395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.698419 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:18.698444 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:18.698462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.698473 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:01:18.698484 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:01:18.698501 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.698509 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:01:18.698520 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:01:18.698536 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:18.698543 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:01:18.698553 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:01:18.698570 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.698577 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:01:18.698587 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.698618 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.698624 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:01:18.698633 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.698650 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.698657 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:01:18.698666 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.698683 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.698689 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:01:18.698698 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.698715 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:01:18.698721 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:01:18.698738 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:01:18.698754 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:01:18.698760 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:01:18.698770 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:01:18.698786 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.698792 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:01:18.698802 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.698818 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:01:18.698825 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:01:18.698834 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:01:18.698850 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.698857 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:01:18.698866 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.698883 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.698889 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:01:18.698898 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.698914 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:01:18.698920 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:01:18.698930 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:01:18.698943 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:01:18.698977 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:01:18.699006 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:01:18.699032 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.699058 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:01:18.699084 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:18.699110 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:01:18.699135 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:18.699161 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:01:18.699187 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:01:18.699211 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:01:18.699237 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:01:18.699262 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:01:18.699287 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:01:18.699344 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:01:18.699370 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:01:18.699397 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:01:18.699426 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:18.699456 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:01:18.699482 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:18.699509 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:01:18.699535 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:18.699561 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:01:18.699599 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:18.699625 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:01:18.699650 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.699675 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:01:18.699699 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.699725 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:01:18.699756 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.699831 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:01:18.699857 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:18.699883 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:01:18.699908 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:01:18.699934 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:01:18.699959 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.699986 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:01:18.700011 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.700038 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:01:18.700064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:18.700089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:01:18.700115 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.700140 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:01:18.700165 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.700190 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:01:18.700215 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:18.700241 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:01:18.700266 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:01:18.700291 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:01:18.700324 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:18.700349 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:01:18.700374 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.700399 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:01:18.700428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:18.700454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:01:18.700479 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:01:18.700504 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:01:18.700530 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:18.700555 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:01:18.700580 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:18.700606 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:01:18.700631 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.700656 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:01:18.700681 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:18.700707 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:01:18.700737 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.700755 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.700779 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:01:18.700804 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.700821 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.700837 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.700862 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:01:18.700886 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.700902 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.700919 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.700935 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.700959 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:01:18.700984 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701008 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:18.701033 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701058 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:18.701082 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701098 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701123 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:18.701148 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701164 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701188 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:18.701214 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701239 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:18.701263 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701302 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:01:18.701328 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701353 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:18.701378 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701403 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:18.701434 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701460 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701486 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:01:18.701511 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701536 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:18.701561 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701586 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:01:18.701610 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701635 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:01:18.701660 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701676 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701693 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701710 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701726 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701742 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701758 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701784 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:18.701808 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701824 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701840 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701864 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:18.701890 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701915 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:18.701940 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701956 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701973 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.701997 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:18.702023 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702088 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.702138 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702155 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702171 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702187 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702212 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.702237 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702253 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702270 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702286 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702320 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.702345 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702369 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.702396 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702412 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702435 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702453 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702480 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:01:18.702504 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702529 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:01:18.702553 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702570 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702585 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702610 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.702634 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702683 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:01:18.702748 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702773 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:01:18.702797 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702822 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.702846 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702871 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:18.702896 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702912 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702928 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702944 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.702968 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.702999 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703015 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703032 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703048 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703065 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703081 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703097 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703113 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703138 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:01:18.703164 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703180 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703205 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:01:18.703229 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703246 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703262 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703286 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:01:18.703329 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703346 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703363 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703379 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703403 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:01:18.703428 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703452 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:18.703477 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703501 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:18.703525 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703542 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703566 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:18.703591 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703607 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703631 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:18.703656 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703681 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:18.703706 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703731 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:01:18.703756 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703781 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:18.703805 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703830 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:18.703861 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703878 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703902 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:01:18.703927 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.703952 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:18.703976 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704001 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:01:18.704026 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704052 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:01:18.704077 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704094 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704110 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704126 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704158 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704175 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704200 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:18.704225 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704241 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704257 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704282 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:18.704320 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704345 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:18.704370 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704387 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704404 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704429 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:18.704454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:01:18.704568 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704591 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704607 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704623 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704648 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.704673 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704689 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704706 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704722 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704747 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.704772 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704797 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:18.704822 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704839 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704855 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704871 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704896 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:01:18.704921 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704946 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:01:18.704970 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.704987 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705004 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705028 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.705053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:01:18.705167 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705192 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:01:18.705217 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705241 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:18.705266 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705291 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:18.705324 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705340 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705356 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705372 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705398 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.705436 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705453 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705471 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705487 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705504 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705521 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705538 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705555 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:18.705581 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:01:18.705607 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:01:18.705663 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.705713 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:18.705761 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:18.705808 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:01:18.705855 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:01:18.705902 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:01:18.705950 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:01:18.706002 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:18.706050 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:18.706109 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:18.706154 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:18.706199 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.706245 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.706301 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.706347 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:18.706392 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:01:18.706438 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.706484 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.706530 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:18.706584 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.706637 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.706688 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:18.706733 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:01:18.706777 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:18.706822 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.706866 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:18.706912 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:01:18.706959 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:18.707010 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:18.707055 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.707101 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:18.707154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:01:18.707200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.707246 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:18.707301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:18.707347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:01:18.707394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:01:18.707440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:01:18.707485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:01:18.707531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:18.707575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:18.707627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:18.707672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:18.707722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.707767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.707813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.707859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:18.707904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:01:18.707950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.707997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.708094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:18.708146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.708196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.708246 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:18.708291 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:01:18.708350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:18.708394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.708439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:18.708486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:01:18.708531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:18.708585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:18.708629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.708675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:18.708728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:01:18.708774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.708819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:18.708864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:18.708917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:01:18.708962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:01:18.709007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:01:18.709052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:01:18.709097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:18.709142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:18.709187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:18.709232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:18.709276 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.709327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.709373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.709417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:18.709462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:01:18.709508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.709554 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.709606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:18.709652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.709702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.709752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:18.709796 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:01:18.709840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:18.709884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.709929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:18.709975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:01:18.710022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:18.710074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:18.710119 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.710165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:18.710218 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:01:18.710244 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:01:18.710315 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.710368 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:18.710419 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:18.710471 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:01:18.710522 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:01:18.710573 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:01:18.710630 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:01:18.710681 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:18.710733 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:18.710784 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:18.710836 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:18.710888 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.710939 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.710989 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.711041 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:18.711092 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:01:18.711143 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.711195 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.711246 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:18.711311 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.711363 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.711414 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:18.711465 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:01:18.711515 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:18.711567 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.711626 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:18.711677 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:01:18.711728 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:18.711779 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:18.711830 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.711881 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:18.711939 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:01:18.711962 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:01:18.712014 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.712066 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:18.712117 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:18.712168 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:01:18.712220 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:01:18.712272 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:01:18.712330 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:01:18.712382 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:18.712433 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:18.712484 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:18.712535 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:18.712591 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.712642 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.712693 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.712744 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:18.712800 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:01:18.712852 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.712903 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.712955 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:18.713006 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.713110 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.713161 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:18.713213 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:01:18.713263 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:18.713346 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.713399 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:18.713452 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:01:18.713506 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:18.713560 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:18.713625 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.713676 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:18.713734 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:01:18.713760 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:01:18.713807 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.713853 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:18.713899 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:18.713946 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:01:18.713991 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:01:18.714037 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:01:18.714083 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:01:18.714129 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:18.714174 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:18.714220 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:18.714265 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:18.714317 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.714363 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.714409 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.714455 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:18.714500 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:01:18.714547 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.714593 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.714639 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:18.714685 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.714732 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.714777 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:18.714824 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:01:18.714870 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:18.714915 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.714961 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:18.715007 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:01:18.715052 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:18.715098 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:18.715143 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.715189 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:18.715241 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:01:18.715262 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:01:18.715315 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.715363 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:18.715411 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:18.715458 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:01:18.715521 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:01:18.715570 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:01:18.715622 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:01:18.715673 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:18.715723 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:18.715772 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:18.715840 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:18.715887 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.715935 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.715982 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.716030 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:18.716078 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:01:18.716126 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.716174 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.716222 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:18.716269 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.716323 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.716371 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:18.716419 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:01:18.716467 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:18.716515 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.716563 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:18.716611 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:01:18.716659 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:18.716707 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:18.716754 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.716802 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:18.716853 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:01:18.716870 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:01:18.716898 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:01:18.716925 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:01:18.716951 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:01:18.716976 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:01:18.716995 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:01:18.717009 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.717017 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:18.717026 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:18.717034 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:01:18.717042 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:01:18.717049 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:01:18.717057 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:01:18.717065 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:18.717072 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:18.717080 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:18.717087 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:18.717095 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.717103 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.717111 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.717118 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:18.717126 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:01:18.717133 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.717141 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.717148 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:18.717155 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.717163 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.717170 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:18.717177 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:01:18.717185 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:18.717192 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.717199 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:18.717206 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:01:18.717213 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:18.717220 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:18.717228 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.717235 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:18.717243 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:01:18.717251 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.717258 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:18.717267 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:18.717274 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:01:18.717282 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:01:18.717300 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:01:18.717309 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:01:18.717317 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:18.717324 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:18.717332 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:18.717339 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:18.717346 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.717354 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.717361 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.717369 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:18.717377 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:01:18.717384 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.717391 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.717399 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:18.717406 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.717413 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.717420 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:18.717427 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:01:18.717434 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:18.717441 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.717449 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:18.717456 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:01:18.717463 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:18.717470 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:18.717477 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.717485 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:18.717492 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:01:18.717500 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.717508 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:18.717516 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:18.717523 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:01:18.717530 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:01:18.717537 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:01:18.717544 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:01:18.717550 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:18.717557 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:18.717563 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:18.717570 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:18.717577 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.717583 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.717590 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.717596 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:18.717602 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:01:18.717609 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.717615 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.717622 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:18.717629 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.717636 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.717642 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:18.717650 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:01:18.717656 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:18.717663 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.717669 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:18.717676 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:01:18.717683 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:18.717690 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:18.717696 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.717703 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:18.717709 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:01:18.717717 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.717724 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:18.717731 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:18.717737 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:01:18.717744 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:01:18.717751 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:01:18.717757 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:01:18.717764 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:18.717770 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:18.717777 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:18.717783 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:18.717804 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.717812 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.717819 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:18.717825 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:18.717832 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:01:18.717839 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.717846 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:18.717853 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:18.717859 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:18.717866 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:18.717873 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:18.717879 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:01:18.717886 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:18.717892 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:18.717899 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:18.717905 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:01:18.717912 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:18.717918 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:18.717925 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:18.717932 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:18.718012 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:01:18.718021 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:01:18.718026 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:01:18.718031 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:01:18.718037 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:01:18.718042 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:01:18.718046 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:01:18.718055 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:01:18.718063 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:01:18.718099 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.718105 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179460" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:01:18.718119 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:01:18.718140 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:01:18.718147 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:01:18.718151 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:01:18.718155 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:01:18.718161 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179460" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:01:18.718171 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:01:18.718178 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:01:18.718183 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:01:18.718194 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.718202 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:01:18.718207 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:01:18.718232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.718241 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:01:18.718246 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.718271 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:01:18.718277 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:01:18.718281 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:01:18.718285 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:01:18.718289 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:01:18.718298 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:01:18.718303 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:01:18.718307 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:01:18.718314 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179460" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:01:18.718325 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:01:18.718331 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:01:18.718335 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:01:18.718342 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.718348 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:01:18.718352 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:18.718376 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:01:18.718383 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.718388 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.718393 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.718398 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:01:18.718408 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:01:18.718416 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:01:18.718421 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:01:18.718426 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:01:18.718432 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179460" 2019-04-23 06:01:18.718439 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:01:18.718444 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:01:18.718449 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:01:18.718455 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:01:18.718460 wsdl: in serializeType: returning: 179460 2019-04-23 06:01:18.718467 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:01:18.718474 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:01:18.718478 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:01:18.718482 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:01:18.718488 wsdl: in serializeType: returning: 179460 2019-04-23 06:01:18.718492 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179460 2019-04-23 06:01:18.718508 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179460 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:01:18.718513 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:01:18.718519 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5250"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:01:18.718534 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:01:18.718539 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179460 2019-04-23 06:01:18.718549 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:01:18.718623 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:01:18.718561 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:01:18.718572 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:01:18.718577 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:01:18.718582 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:01:18.718586 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:01:18.718593 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:01:18.718603 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:01:18.718611 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:01:18.718616 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:01:18.718637 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:01:18.718647 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:01:18.718655 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:01:18.726408 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:01:18.726424 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:01:18.726434 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:01:18.726440 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:01:18.726445 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:01:18.726450 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:01:18.726455 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:01:18.726459 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:01:18.726464 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:01:18.726495 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:01:18.736452 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:01:18.736469 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:01:18.736475 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:01:18.736481 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:01:18.736486 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:01:18.736492 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:01:18.736497 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:01:18.736503 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:01:18.736508 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:01:18.736514 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:01:13 GMT 2019-04-23 06:01:18.736520 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:01:18.736525 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:01:18.736530 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:01:18.736539 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:01:18.736561 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:01:18.736572 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:01:18.736581 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:01:18.736585 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:01:18.736590 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:01:18.736626 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:01:18.736638 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:01:18.736643 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:01:18.736719 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:01:18.736725 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:01:13 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:01:18.736753 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:01:18.736762 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:01:18.736779 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:01:18.736785 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:01:18.736896 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:01:18.736986 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:01:18.736992 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:01:18.737000 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:01:18.737010 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:01:18.737032 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:01:18.737086 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:01:18.737105 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:01:18.737117 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:01:18.737124 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:01:18.737129 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:01:18.737134 nusoap_client: detail =