Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.SCHWITZER: S3ANumer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2441
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 09 May 2021 00:32:26 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-05-09 02:32:32.439622 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-05-09 02:32:32.439681 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:32:32.439710 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179460" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-05-09 02:32:32.439740 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:32:32.439759 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-05-09 02:32:32.439774 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-05-09 02:32:32.439797 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-05-09 02:32:32.439814 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:32:32.439826 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:32:32.439840 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:32:32.439861 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 02:32:32.439883 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 02:32:32.439894 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 02:32:32.439903 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 02:32:32.439911 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 02:32:32.439919 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-05-09 02:32:32.439936 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:32:32.439955 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:32:32.439970 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 02:32:32.439980 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-05-09 02:32:32.439990 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-05-09 02:32:32.440004 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 02:32:32.440017 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 02:32:32.447563 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 02:32:32.447587 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 02:32:32.447600 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-05-09 02:32:32.447608 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:32:32.447613 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:32:32.447618 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 02:32:32.447626 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-05-09 02:32:32.447654 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-05-09 02:32:32.463018 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-05-09 02:32:32.463053 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-05-09 02:32:32.463061 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 02:32:32.463067 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 02:32:32.463072 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 02:32:32.463078 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 02:32:32.463083 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 02:32:32.463090 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 02:32:32.463095 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 02:32:32.463106 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 00:32:26 GMT 2021-05-09 02:32:32.463111 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 02:32:32.463117 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 188091 2021-05-09 02:32:32.463123 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 02:32:32.463135 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-05-09 02:32:32.463167 soap_transport_http: want to read content of length 188091 2021-05-09 02:32:32.463186 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-05-09 02:32:32.470326 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:32:32.470595 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-05-09 02:32:32.470617 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2021-05-09 02:32:32.477791 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.477861 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:32:32.477893 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.477967 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:32:32.478015 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:32:32.478081 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:32:32.478146 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:32:32.478161 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.478193 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.485287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.485386 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.485466 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.485499 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.485593 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:32:32.485609 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.485670 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.485722 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:32:32.485786 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:32:32.486060 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-05-09 02:32:32.486082 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2021-05-09 02:32:32.486120 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:32:32.486178 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:32:32.486298 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 02:32:32.486342 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:32:32.486356 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.492809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.492868 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:32:32.492980 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.493087 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 02:32:32.493211 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:32:32.493298 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.493360 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:32:32.493382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.493487 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 02:32:32.493515 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.493545 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.493638 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:32:32.493712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.493739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.493786 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.493861 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2021-05-09 02:32:32.493887 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.493998 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:32:32.494013 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.494116 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-05-09 02:32:32.494157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.494198 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.500191 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.500239 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:32:32.500338 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.500377 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.500422 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:32:32.500792 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:32:32.500827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.500859 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.500907 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.500954 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:32:32.500981 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.501031 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:32:32.501110 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.501231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.501247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.501332 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:32:32.501451 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:32:32.501732 soap_transport_http: read buffer of 6763 bytes 2021-05-09 02:32:32.501750 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 02:32:32.501756 soap_transport_http: read body of length 188091 2021-05-09 02:32:32.501805 soap_transport_http: received a total of 188515 bytes of data from server 2021-05-09 02:32:32.501841 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 02:32:32.501856 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 02:32:32.501863 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 02:32:32.501882 wsdl: got WSDL URL 2021-05-09 02:32:32.501887 wsdl: Parse WSDL 2021-05-09 02:32:32.502095 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-05-09 02:32:32.502119 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-05-09 02:32:32.502172 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.502183 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-05-09 02:32:32.502205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.502237 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.502246 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.502261 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:32:32.502283 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.502290 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.502301 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:32:32.502317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.502347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.502359 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-05-09 02:32:32.502438 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.502451 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.502479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.502532 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.502546 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.502565 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-05-09 02:32:32.502591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.502620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.502642 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-05-09 02:32:32.502668 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.502678 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-05-09 02:32:32.502703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.502801 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.502817 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.502836 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:32:32.502895 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.502907 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.502924 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:32:32.502958 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.502970 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.502987 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 02:32:32.503010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.503050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.503070 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-05-09 02:32:32.503097 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.503107 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-05-09 02:32:32.503136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.503179 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.503191 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.503208 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-05-09 02:32:32.503231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.503257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.503278 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-05-09 02:32:32.503307 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.503318 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-05-09 02:32:32.503343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.503395 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.503408 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.503444 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:32:32.503477 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.503489 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.503508 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:32:32.503538 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.503549 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.503567 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 02:32:32.503597 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.503609 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.503625 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:32:32.503647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.503692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.503718 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:32:32.503742 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.503754 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.503780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.503823 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.503834 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.503858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.503900 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:32:32.503932 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:32:32.503960 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.503978 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:32:32.503994 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-05-09 02:32:32.504014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.504040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:32:32.504057 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 02:32:32.504081 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.504092 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-05-09 02:32:32.504115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.504153 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.504165 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.504180 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:32:32.504201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.504227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.504242 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-05-09 02:32:32.504267 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.504277 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.504301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.504341 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.504352 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.504378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.504429 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:32:32.504468 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:32:32.504500 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.504519 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:32:32.504537 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-05-09 02:32:32.504559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.504585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:32:32.504605 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-05-09 02:32:32.504633 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.504644 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-05-09 02:32:32.504676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.504722 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.504734 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.504751 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:32:32.504783 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.504795 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.504814 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:32:32.504855 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.504867 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.504886 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 02:32:32.504919 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.504931 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.504949 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:32:32.504973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.505017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.505036 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.505062 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.505072 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.505099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.505172 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.505184 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.505206 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-05-09 02:32:32.505231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.505256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.505275 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 02:32:32.505301 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.505459 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-05-09 02:32:32.505488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.505533 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.505554 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.505574 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:32:32.505598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.505625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.505646 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-05-09 02:32:32.505674 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.505685 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.505717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.505771 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.505784 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.505801 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-05-09 02:32:32.505825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.505856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.505873 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-05-09 02:32:32.505900 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.505910 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-05-09 02:32:32.505934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.505965 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.505972 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.505982 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:32:32.505996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.506022 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-05-09 02:32:32.506037 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506043 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.506057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506082 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.506089 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506098 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-05-09 02:32:32.506112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.506137 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-05-09 02:32:32.506151 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506157 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-05-09 02:32:32.506171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506196 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.506203 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506213 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:32:32.506230 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.506237 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506246 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:32:32.506260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.506289 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-05-09 02:32:32.506303 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506309 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.506323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506347 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.506354 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506364 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-05-09 02:32:32.506377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.506402 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-05-09 02:32:32.506417 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506435 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-05-09 02:32:32.506451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506476 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.506483 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506493 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:32:32.506510 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.506516 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506526 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:32:32.506539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.506576 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-05-09 02:32:32.506591 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506598 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.506611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506636 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.506643 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506652 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-05-09 02:32:32.506666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.506691 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-05-09 02:32:32.506705 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506711 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-05-09 02:32:32.506724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506748 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.506755 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506764 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:32:32.506778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.506802 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-05-09 02:32:32.506817 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506823 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.506836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506861 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.506868 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506877 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-05-09 02:32:32.506890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.506915 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-05-09 02:32:32.506929 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506935 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-05-09 02:32:32.506948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506972 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.506979 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.506989 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:32:32.507003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.507027 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-05-09 02:32:32.507042 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507048 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.507061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507089 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.507096 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507105 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-05-09 02:32:32.507119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.507143 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 02:32:32.507158 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507164 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-05-09 02:32:32.507177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507201 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.507208 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507217 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 02:32:32.507231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.507256 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:32:32.507270 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507276 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.507289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507312 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.507319 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507329 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-05-09 02:32:32.507342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.507367 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 02:32:32.507382 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507387 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-05-09 02:32:32.507401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507437 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.507445 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507455 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 02:32:32.507469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.507493 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-05-09 02:32:32.507508 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507514 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.507528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507555 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.507563 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507574 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-05-09 02:32:32.507587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.507612 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 02:32:32.507627 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507633 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-05-09 02:32:32.507647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507670 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.507677 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507686 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-05-09 02:32:32.507705 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.507712 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507722 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-05-09 02:32:32.507735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.507764 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:32:32.507778 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507785 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.507798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507823 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.507829 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507839 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-05-09 02:32:32.507853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.507877 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 02:32:32.507892 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507899 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 02:32:32.507912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507936 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.507943 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507952 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:32:32.507966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.507981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.507991 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.508005 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508011 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.508024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508049 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.508056 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508065 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 02:32:32.508079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.508103 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:32:32.508118 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508124 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-05-09 02:32:32.508138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508162 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:32:32.508169 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508179 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 02:32:32.508192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.508217 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.508231 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508237 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.508251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508274 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508280 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508317 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:32:32.508375 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:32:32.508395 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508407 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:32:32.508417 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-05-09 02:32:32.508449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:32:32.508476 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:32:32.508492 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508498 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-05-09 02:32:32.508512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508537 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:32:32.508544 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508558 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 02:32:32.508574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.508599 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:32:32.508614 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508621 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.508634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508658 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508664 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508719 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:32:32.508739 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:32:32.508756 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508767 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:32:32.508776 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-05-09 02:32:32.508789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:32:32.508813 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 02:32:32.508827 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508834 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-05-09 02:32:32.508856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508882 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:32:32.508889 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508899 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 02:32:32.508913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.508938 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-05-09 02:32:32.508953 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508960 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.508973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.508996 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509003 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509047 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:32:32.509068 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:32:32.509085 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509095 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:32:32.509106 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-05-09 02:32:32.509118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:32:32.509142 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-05-09 02:32:32.509156 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509163 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-05-09 02:32:32.509177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509201 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:32:32.509208 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509218 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 02:32:32.509238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.509264 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.509279 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509285 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.509299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509322 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509329 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509365 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:32:32.509384 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:32:32.509401 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509419 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:32:32.509435 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-05-09 02:32:32.509448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:32:32.509473 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:32:32.509488 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509495 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-05-09 02:32:32.509509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509533 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.509540 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509551 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-05-09 02:32:32.509573 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.509579 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509597 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-05-09 02:32:32.509616 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.509622 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509632 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:32:32.509649 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.509656 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509665 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 02:32:32.509682 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.509688 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509697 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 02:32:32.509723 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.509730 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509739 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-05-09 02:32:32.509756 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.509762 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509771 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:32:32.509785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.509833 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-05-09 02:32:32.509848 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509854 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.509869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509893 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.509900 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509910 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-05-09 02:32:32.509923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.509948 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-05-09 02:32:32.509962 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.509970 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-05-09 02:32:32.509983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510007 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.510014 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510023 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 02:32:32.510040 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.510047 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510057 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:32:32.510073 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.510080 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510089 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 02:32:32.510103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.510135 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-05-09 02:32:32.510150 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510156 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.510169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510193 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.510200 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510210 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-05-09 02:32:32.510223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.510248 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-05-09 02:32:32.510263 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510269 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 02:32:32.510283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510307 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.510314 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510324 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:32:32.510337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.510362 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.510376 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510382 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.510397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510435 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.510443 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510454 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 02:32:32.510468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.510492 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:32:32.510507 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510513 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-05-09 02:32:32.510527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510553 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.510563 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510574 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:32:32.510592 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.510599 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510608 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-05-09 02:32:32.510625 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.510632 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510641 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-05-09 02:32:32.510658 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.510665 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510674 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-05-09 02:32:32.510691 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.510697 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510706 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-05-09 02:32:32.510720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.510761 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:32:32.510776 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510782 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.510797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510821 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.510828 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510837 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-05-09 02:32:32.510852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.510876 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 02:32:32.510891 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510897 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 02:32:32.510911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510935 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.510943 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.510953 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 02:32:32.510970 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.511033 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.511046 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:32:32.511071 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.511078 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.511087 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 02:32:32.511101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.511128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.511139 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.511154 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.511161 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.511175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.511199 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.511206 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.511216 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 02:32:32.511229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.511244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.511254 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:32:32.511268 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.511274 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 02:32:32.511289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.511313 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.511320 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.511329 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:32:32.511346 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.511353 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.511362 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:32:32.511379 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.511385 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.511394 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:32:32.511411 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.511418 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.511434 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 02:32:32.511453 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.511459 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.511469 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:32:32.511482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.511517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.511528 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.511543 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.511551 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.511569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.511594 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.511601 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.511614 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 02:32:32.511628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.511643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.511653 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:32:32.511667 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.511766 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.511775 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.511786 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.511800 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.511816 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.511834 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.511860 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.511866 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.511876 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:32:32.511894 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.511900 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.511910 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-05-09 02:32:32.511927 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.511933 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.511943 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-05-09 02:32:32.511960 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.511966 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.511976 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 02:32:32.511993 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.511999 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512008 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-05-09 02:32:32.512049 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:32:32.512057 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512068 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-05-09 02:32:32.512086 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.512092 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512101 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.512121 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.512130 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512139 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:32:32.512157 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.512163 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512173 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-05-09 02:32:32.512201 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.512208 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512218 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:32:32.512234 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.512241 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512250 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:32:32.512264 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512318 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.512335 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.512341 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 02:32:32.512356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.512380 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.512387 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.512397 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:32:32.512414 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.512420 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.512436 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:32:32.512454 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.512460 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.512470 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:32:32.512487 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.512493 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.512502 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 02:32:32.512516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.512542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.512556 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512574 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.512581 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.512595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.512620 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512627 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.512637 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-05-09 02:32:32.512650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.512666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.512675 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 02:32:32.512689 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512715 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512722 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512731 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512745 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512760 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.512774 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512798 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.512805 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512815 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 02:32:32.512832 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.512839 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512848 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 02:32:32.512865 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.512871 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512881 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 02:32:32.512898 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.512904 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512914 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 02:32:32.512931 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.512937 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.512947 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 02:32:32.512989 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.513000 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.513017 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 02:32:32.513048 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.513060 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.513078 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:32:32.513110 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.513123 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.513141 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 02:32:32.513172 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.513184 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.513202 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 02:32:32.513235 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.513246 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.513264 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:32:32.513296 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.513309 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.513326 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:32:32.513351 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.513455 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.513488 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.513500 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 02:32:32.513527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.513572 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.513587 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.513606 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:32:32.513639 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.513651 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.513669 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:32:32.513698 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.513710 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.513727 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:32:32.513754 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:32:32.513762 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.513786 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-05-09 02:32:32.513812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.513860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.513882 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.513909 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.513917 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.513948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.513996 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514010 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.514030 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-05-09 02:32:32.514048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.514082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.514103 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 02:32:32.514129 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514181 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514192 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514205 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514239 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514269 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.514296 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514333 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.514341 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514351 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 02:32:32.514369 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.514376 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514385 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 02:32:32.514402 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.514408 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514418 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 02:32:32.514442 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.514449 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514459 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 02:32:32.514476 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.514483 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514492 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 02:32:32.514509 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.514515 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514524 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 02:32:32.514541 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.514548 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514563 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:32:32.514582 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.514588 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514597 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 02:32:32.514614 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.514621 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514631 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 02:32:32.514648 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.514654 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514664 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-05-09 02:32:32.514681 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.514687 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514696 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:32:32.514713 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.514720 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514729 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:32:32.514742 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.514801 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.514817 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.514844 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.514852 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.514862 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.514876 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.514892 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.514906 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.514931 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.514938 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.514948 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-05-09 02:32:32.514965 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.514972 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.514983 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-05-09 02:32:32.515000 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.515006 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.515016 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 02:32:32.515032 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.515039 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.515048 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-05-09 02:32:32.515066 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.515072 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.515081 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-05-09 02:32:32.515098 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.515105 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.515114 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 02:32:32.515131 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.515137 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.515147 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-05-09 02:32:32.515163 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.515170 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.515179 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-05-09 02:32:32.515196 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.515202 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.515212 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-05-09 02:32:32.515229 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.515235 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.515245 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 02:32:32.515262 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.515268 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.515278 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 02:32:32.515294 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.515301 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.515310 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-05-09 02:32:32.515327 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.515334 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.515343 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:32:32.515360 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.515366 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.515376 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-05-09 02:32:32.515390 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.515462 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.515482 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.515488 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-05-09 02:32:32.515506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.515531 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.515538 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.515547 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 02:32:32.515566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.515583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.515593 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:32:32.515608 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.515614 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.515628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.515653 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.515660 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.515669 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-05-09 02:32:32.515683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.515698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.515708 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 02:32:32.515722 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.515728 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-05-09 02:32:32.515742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.515766 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.515773 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.515783 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:32:32.515800 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.515807 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.515816 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:32:32.515833 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.515840 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.515849 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:32:32.515866 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:32:32.515872 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.515882 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 02:32:32.515895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.515921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.515931 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-05-09 02:32:32.515946 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.515952 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.515966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.515991 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:32:32.515998 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.516008 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-05-09 02:32:32.516021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.516036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.516046 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-05-09 02:32:32.516059 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:32:32.516085 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-05-09 02:32:32.516093 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:32:32.516103 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-05-09 02:32:32.516117 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:32:32.516132 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.516146 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-05-09 02:32:32.516171 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.516178 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 02:32:32.516188 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-05-09 02:32:32.516205 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.516212 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-05-09 02:32:32.516221 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-05-09 02:32:32.516238 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.516245 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 02:32:32.516254 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-05-09 02:32:32.516271 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:32:32.516278 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-05-09 02:32:32.516287 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 02:32:32.516305 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.516311 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-05-09 02:32:32.516321 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-05-09 02:32:32.516338 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.516345 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-05-09 02:32:32.516354 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-05-09 02:32:32.516371 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.516377 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-05-09 02:32:32.516386 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:32:32.516403 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.516409 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 02:32:32.516419 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-05-09 02:32:32.516443 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.516450 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-05-09 02:32:32.516460 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-05-09 02:32:32.516477 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.516484 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-05-09 02:32:32.516493 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:32:32.516506 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-05-09 02:32:32.516561 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.516581 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.516588 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-05-09 02:32:32.516605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.516629 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.516636 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.516646 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:32:32.516660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.516675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.516685 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-05-09 02:32:32.516699 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.516706 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.516720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.516743 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:32:32.516750 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.516760 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-05-09 02:32:32.516773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.516788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.516797 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-05-09 02:32:32.516810 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-05-09 02:32:32.516836 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:32:32.516843 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 02:32:32.516852 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-05-09 02:32:32.516870 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:32:32.516876 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-05-09 02:32:32.516885 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-05-09 02:32:32.516902 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:32:32.516909 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 02:32:32.516918 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-05-09 02:32:32.516932 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-05-09 02:32:32.516955 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.516970 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.516976 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 02:32:32.516990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.517030 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.517038 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.517048 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:32:32.517066 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.517073 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.517082 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:32:32.517099 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.517157 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.517172 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:32:32.517187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.517210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.517220 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.517241 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.517247 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.517261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.517286 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.517293 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.517303 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-05-09 02:32:32.517317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.517332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.517387 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 02:32:32.517403 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.517436 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.517444 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.517458 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.517472 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.517489 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.517503 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.517530 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.517537 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.517549 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-05-09 02:32:32.517571 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.517578 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.517588 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-05-09 02:32:32.517605 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.517612 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.517621 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 02:32:32.517639 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.517645 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.517654 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-05-09 02:32:32.517671 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.517678 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.517687 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 02:32:32.517704 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.517711 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.517720 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-05-09 02:32:32.517737 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.517743 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.517752 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-05-09 02:32:32.517769 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.517776 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.517785 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:32:32.517802 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.517809 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.517818 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:32:32.517832 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.517878 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.517895 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.517902 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-05-09 02:32:32.517916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.517941 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.517948 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.517957 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:32:32.517974 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.517981 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.517991 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:32:32.518008 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.518014 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518023 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:32:32.518040 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.518047 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518057 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 02:32:32.518073 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.518080 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518089 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:32:32.518102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.518143 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:32:32.518158 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518164 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.518180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518203 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518210 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518248 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:32:32.518269 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:32:32.518286 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518296 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:32:32.518307 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-05-09 02:32:32.518319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:32:32.518343 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 02:32:32.518358 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518366 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-05-09 02:32:32.518382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518406 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.518414 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518429 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-05-09 02:32:32.518443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.518468 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-05-09 02:32:32.518484 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518490 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.518504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518528 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 02:32:32.518535 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518545 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-05-09 02:32:32.518563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.518590 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-05-09 02:32:32.518605 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518611 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-05-09 02:32:32.518625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518649 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.518656 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518666 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 02:32:32.518683 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.518690 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518699 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 02:32:32.518716 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.518723 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518732 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-05-09 02:32:32.518746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.518778 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:32:32.518793 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518799 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.518821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518845 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.518852 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518861 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-05-09 02:32:32.518875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.518899 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 02:32:32.518914 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518920 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-05-09 02:32:32.518933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518957 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.518964 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.518973 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:32:32.518986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.519001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.519011 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-05-09 02:32:32.519025 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.519031 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.519045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.519069 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519076 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.519085 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-05-09 02:32:32.519099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.519113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.519123 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 02:32:32.519136 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519207 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519219 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519236 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519266 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519293 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.519318 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519359 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.519370 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519387 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-05-09 02:32:32.519417 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.519448 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519468 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-05-09 02:32:32.519501 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.519513 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519530 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-05-09 02:32:32.519563 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.519575 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519603 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-05-09 02:32:32.519629 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.519637 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519647 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-05-09 02:32:32.519664 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:32:32.519671 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519681 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-05-09 02:32:32.519698 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:32:32.519705 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519714 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-05-09 02:32:32.519731 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:32:32.519737 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519747 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-05-09 02:32:32.519764 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:32:32.519770 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519780 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-05-09 02:32:32.519797 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.519804 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519813 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-05-09 02:32:32.519830 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.519836 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519846 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-05-09 02:32:32.519862 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.519869 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519878 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-05-09 02:32:32.519895 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.519901 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519910 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-05-09 02:32:32.519924 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.519986 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.520005 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.520011 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-05-09 02:32:32.520026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.520051 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.520058 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.520068 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 02:32:32.520085 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.520092 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.520101 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:32:32.520115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.520134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.520144 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-05-09 02:32:32.520158 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.520164 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.520178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.520202 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:32:32.520209 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.520218 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-05-09 02:32:32.520232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.520247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.520257 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-05-09 02:32:32.520270 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:32:32.520296 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-05-09 02:32:32.520303 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:32:32.520313 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-05-09 02:32:32.520326 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:32:32.520342 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.520356 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-05-09 02:32:32.520380 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.520387 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:32:32.520396 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-05-09 02:32:32.520414 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.520420 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:32:32.520436 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 02:32:32.520454 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.520461 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:32:32.520470 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-05-09 02:32:32.520487 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 02:32:32.520494 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:32:32.520503 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-05-09 02:32:32.520520 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.520527 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:32:32.520536 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-05-09 02:32:32.520557 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 02:32:32.520565 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:32:32.520575 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-05-09 02:32:32.520593 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.520601 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:32:32.520610 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:32:32.520624 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-05-09 02:32:32.520662 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.520679 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.520685 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-05-09 02:32:32.520746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.520771 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.520778 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.520788 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:32:32.520806 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.520813 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.520822 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:32:32.520839 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.520845 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.520854 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:32:32.520867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.520890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.520900 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:32:32.520915 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.520921 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.520935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.520959 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:32:32.520966 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.520976 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-05-09 02:32:32.520989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(32) "http://tempuri.org/:ArrayOfObrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.521014 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 02:32:32.521027 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 02:32:32.521053 nusoap_xmlschema: processing typed element Obrot of type http://tempuri.org/:Obrot 2021-05-09 02:32:32.521060 nusoap_xmlschema: add element Obrot to complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 02:32:32.521070 nusoap_xmlschema: done processing element Obrot 2021-05-09 02:32:32.521083 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 02:32:32.521099 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(12) "ArrayOfObrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Obrot"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(5) "Obrot" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(25) "http://tempuri.org/:Obrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.521113 nusoap_xmlschema: processing named complexType Obrot 2021-05-09 02:32:32.521145 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.521152 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType Obrot 2021-05-09 02:32:32.521163 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:32:32.521181 nusoap_xmlschema: processing typed element obrotNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.521188 nusoap_xmlschema: add element obrotNetto to complexType Obrot 2021-05-09 02:32:32.521198 nusoap_xmlschema: done processing element obrotNetto 2021-05-09 02:32:32.521211 nusoap_xmlschema: done processing complexType Obrot 2021-05-09 02:32:32.521231 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(5) "Obrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["obrotNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "obrotNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.521246 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinder type _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521252 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinder to elements array 2021-05-09 02:32:32.521267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinder named _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521292 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.521299 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521309 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:32:32.521326 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.521333 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521342 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:32:32.521359 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.521366 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521375 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:32:32.521388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.521421 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:32:32.521442 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse type _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521448 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.521462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse named _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521487 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhAgrofinderResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.521494 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResult to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521503 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResult 2021-05-09 02:32:32.521517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhAgrofinderResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(30) "SprawdzObrotKhAgrofinderResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.521542 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 02:32:32.521568 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521574 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-05-09 02:32:32.521589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521613 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.521620 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521630 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 02:32:32.521647 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.521654 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521664 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:32:32.521677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.521706 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-05-09 02:32:32.521720 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521726 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-05-09 02:32:32.521740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521764 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:32:32.521771 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521780 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-05-09 02:32:32.521794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.521819 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-05-09 02:32:32.521833 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521839 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-05-09 02:32:32.521853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521877 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.521884 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521893 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 02:32:32.521910 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.521917 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521926 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:32:32.521940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.521968 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:32:32.521982 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.521988 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.522002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522026 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:32:32.522033 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522043 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-05-09 02:32:32.522056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.522081 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 02:32:32.522095 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522101 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 02:32:32.522114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522138 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.522145 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522154 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:32:32.522171 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.522177 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522187 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:32:32.522206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.522234 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.522249 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522255 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.522269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522293 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:32:32.522300 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522309 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 02:32:32.522323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.522348 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:32:32.522361 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:32:32.522387 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-05-09 02:32:32.522394 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:32:32.522404 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-05-09 02:32:32.522417 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:32:32.522438 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.522453 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:32:32.522478 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.522485 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:32:32.522495 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:32:32.522512 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:32:32.522519 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:32:32.522528 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 02:32:32.522542 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:32:32.522566 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.522582 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:32:32.522609 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-05-09 02:32:32.522616 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:32:32.522626 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-05-09 02:32:32.522639 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:32:32.522655 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.522669 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-05-09 02:32:32.522694 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.522701 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-05-09 02:32:32.522710 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:32:32.522727 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.522734 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-05-09 02:32:32.522743 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 02:32:32.522756 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-05-09 02:32:32.522774 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.522789 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522795 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-05-09 02:32:32.522809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522834 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.522841 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522851 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-05-09 02:32:32.522864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.522889 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:32:32.522903 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522910 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.522923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522947 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.522954 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522963 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-05-09 02:32:32.522977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.522992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.523002 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 02:32:32.523016 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.523022 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 02:32:32.523035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.523058 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.523065 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.523074 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-05-09 02:32:32.523092 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.523098 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.523108 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:32:32.523124 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.523131 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.523140 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:32:32.523157 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.523163 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.523173 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 02:32:32.523186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.523212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.523223 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.523237 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.523244 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.523257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.523288 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.523294 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.523304 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-05-09 02:32:32.523317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.523332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.523342 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 02:32:32.523355 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.523381 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.523388 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.523397 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.523411 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.523432 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.523447 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.523472 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.523479 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.523489 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:32:32.523506 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.523513 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.523522 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:32:32.523539 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.523546 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.523559 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-05-09 02:32:32.523578 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.523586 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.523595 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 02:32:32.523613 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.523619 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.523637 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:32:32.523653 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.523660 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.523669 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 02:32:32.523686 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 02:32:32.523693 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.523702 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-05-09 02:32:32.523715 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.523753 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.523769 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.523776 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-05-09 02:32:32.523790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.523814 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.523821 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.523830 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-05-09 02:32:32.523848 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.523854 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.523863 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-05-09 02:32:32.523881 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.523887 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.523896 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-05-09 02:32:32.523913 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.523920 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.523929 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-05-09 02:32:32.523946 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.523953 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.523962 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-05-09 02:32:32.523979 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.523985 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.523995 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-05-09 02:32:32.524012 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.524018 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.524027 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 02:32:32.524044 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.524050 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.524060 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 02:32:32.524073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.524115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.524125 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:32:32.524140 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.524147 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-05-09 02:32:32.524163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.524187 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:32:32.524194 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.524204 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-05-09 02:32:32.524217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.524232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.524242 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 02:32:32.524258 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:32:32.524264 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-05-09 02:32:32.524274 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-05-09 02:32:32.524289 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.524295 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-05-09 02:32:32.524309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.524333 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:32:32.524352 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:32:32.524369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.524379 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:32:32.524389 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-05-09 02:32:32.524406 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.524412 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-05-09 02:32:32.524427 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-05-09 02:32:32.524445 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:32:32.524451 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-05-09 02:32:32.524461 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-05-09 02:32:32.524478 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.524484 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-05-09 02:32:32.524494 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.524510 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.524516 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 02:32:32.524525 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.524542 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.524548 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 02:32:32.524563 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.524580 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.524587 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-05-09 02:32:32.524596 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.524612 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:32:32.524619 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-05-09 02:32:32.524628 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:32:32.524644 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:32:32.524650 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-05-09 02:32:32.524660 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-05-09 02:32:32.524676 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.524682 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 02:32:32.524692 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.524709 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 02:32:32.524715 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-05-09 02:32:32.524724 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-05-09 02:32:32.524740 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.524747 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-05-09 02:32:32.524756 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.524772 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:32:32.524778 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-05-09 02:32:32.524973 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:32:32.525006 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfObrot of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:32:32.525018 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfObrot to elements array 2021-05-09 02:32:32.525037 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfObrot 2021-05-09 02:32:32.525078 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:32:32.525090 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-05-09 02:32:32.525108 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-05-09 02:32:32.525141 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:32:32.525153 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-05-09 02:32:32.525176 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:32:32.525203 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.525211 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 02:32:32.525222 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.525237 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-05-09 02:32:32.525273 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-05-09 02:32:32.525301 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-05-09 02:32:32.525329 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-05-09 02:32:32.525356 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-05-09 02:32:32.525382 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:32:32.525409 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 02:32:32.525443 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-05-09 02:32:32.525471 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-05-09 02:32:32.525498 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.525525 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 02:32:32.525554 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-05-09 02:32:32.525583 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-05-09 02:32:32.525610 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-05-09 02:32:32.525636 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-05-09 02:32:32.525663 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-05-09 02:32:32.525690 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-05-09 02:32:32.525716 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-05-09 02:32:32.525744 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-05-09 02:32:32.525770 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-05-09 02:32:32.525797 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-05-09 02:32:32.525823 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-05-09 02:32:32.525849 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 02:32:32.525876 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:32:32.525902 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 02:32:32.525954 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-05-09 02:32:32.526002 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 02:32:32.526056 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:32:32.526105 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 02:32:32.526156 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.526205 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:32:32.526255 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.526307 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:32:32.526357 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:32:32.526408 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 02:32:32.526470 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-05-09 02:32:32.526521 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-05-09 02:32:32.526572 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.526621 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:32:32.526671 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-05-09 02:32:32.526719 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-05-09 02:32:32.526769 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-05-09 02:32:32.526821 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-05-09 02:32:32.526873 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.526904 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:32:32.526931 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:32:32.526957 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 02:32:32.526984 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.527010 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:32:32.527038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.527064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:32:32.527091 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.527117 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 02:32:32.527143 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.527169 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 02:32:32.527195 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:32:32.527221 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 02:32:32.527254 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-05-09 02:32:32.527280 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-05-09 02:32:32.527306 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-05-09 02:32:32.527332 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-05-09 02:32:32.527360 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.527385 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 02:32:32.527412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:32:32.527447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 02:32:32.527475 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-05-09 02:32:32.527502 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-05-09 02:32:32.527527 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:32:32.527558 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 02:32:32.527588 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-05-09 02:32:32.527615 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 02:32:32.527642 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-05-09 02:32:32.527673 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-05-09 02:32:32.527699 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:32:32.527725 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 02:32:32.527751 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:32:32.527778 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 02:32:32.527804 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-05-09 02:32:32.527830 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-05-09 02:32:32.527856 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:32:32.527883 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 02:32:32.527908 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.527936 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:32:32.527962 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:32:32.527988 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 02:32:32.528014 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.528040 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 02:32:32.528066 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:32:32.528092 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 02:32:32.528120 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528138 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528164 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:32:32.528191 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528208 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528224 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528250 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:32:32.528276 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528293 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528309 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528325 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528351 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:32:32.528377 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528403 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:32:32.528434 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528452 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528468 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528485 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528511 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:32:32.528536 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528650 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:32:32.528700 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528755 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:32:32.528789 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528806 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528831 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:32:32.528857 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528874 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528900 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:32:32.528926 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.528953 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:32:32.528979 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529005 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:32:32.529031 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529057 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:32:32.529083 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529109 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:32:32.529134 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529151 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529177 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:32:32.529203 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529228 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:32:32.529254 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529280 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:32:32.529306 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529334 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:32:32.529361 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529387 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:32:32.529413 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529446 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:32:32.529474 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529491 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529508 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529524 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529540 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529562 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529580 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529606 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:32:32.529634 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529651 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529667 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529693 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:32:32.529718 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529744 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:32:32.529770 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529786 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529803 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529819 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.529835 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530085 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:32:32.530112 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530129 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530146 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530172 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:32:32.530198 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530215 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530232 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530290 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.530316 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530332 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530348 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530364 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530391 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.530417 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530439 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530456 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530473 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530499 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.530525 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530554 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.530582 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530599 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530615 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530631 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530657 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:32:32.530687 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530714 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:32:32.530740 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530756 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530773 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530798 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.530824 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530873 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530915 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:32:32.530941 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.530967 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 02:32:32.530992 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531010 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531026 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531052 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:32:32.531078 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531104 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.531130 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531146 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531172 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:32:32.531197 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531214 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531230 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531255 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:32:32.531281 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531298 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531318 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531344 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:32:32.531370 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531387 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531412 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:32:32.531443 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531460 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531486 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:32:32.531512 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531528 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531560 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:32:32.531587 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531614 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:32:32.531640 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531657 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531673 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531689 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531715 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.531741 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531757 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531774 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531790 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531807 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531824 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531856 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531882 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:32:32.531908 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531925 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531955 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:32:32.531982 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.531999 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532015 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532040 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:32:32.532066 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532083 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532099 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532115 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532141 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:32:32.532167 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532193 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:32:32.532219 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532265 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532297 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532328 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532378 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:32:32.532435 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532486 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:32:32.532532 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532565 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:32:32.532608 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532641 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532690 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:32:32.532719 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532736 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532761 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:32:32.532787 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532813 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:32:32.532838 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532891 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:32:32.532941 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.532977 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:32:32.533023 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.533074 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:32:32.533113 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.533145 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.533196 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:32:32.533247 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.533299 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:32:32.533349 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.533399 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:32:32.533436 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.533463 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:32:32.533489 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.533515 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:32:32.533541 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.533573 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:32:32.533600 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.533617 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.533633 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.533649 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.533669 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.533704 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.533737 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.533786 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:32:32.533835 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.533867 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.533899 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.533943 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:32:32.534002 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534185 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:32:32.534238 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534268 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534290 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534307 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534325 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534351 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:32:32.534379 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534396 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534412 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534530 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:32:32.534593 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534627 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534660 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:32:32.534787 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534820 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534852 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534877 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534905 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.534931 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534947 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534963 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.534980 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535006 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.535039 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535065 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:32:32.535092 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535109 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535125 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535141 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535193 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:32:32.535243 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535294 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:32:32.535348 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535379 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535411 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535447 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.535475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535541 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:32:32.535600 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535626 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 02:32:32.535652 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535669 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535685 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535710 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:32:32.535736 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535762 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:32:32.535788 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535805 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535839 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:32:32.535865 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535882 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535898 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535924 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:32:32.535950 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535966 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.535983 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536009 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:32:32.536035 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536052 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536078 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:32:32.536104 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536122 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536152 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:32:32.536180 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536197 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536223 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:32:32.536249 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536275 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:32:32.536300 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536317 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536333 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536349 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536375 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.536401 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536418 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536440 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536515 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536534 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536553 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536589 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:32:32.536615 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:32:32.536643 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-05-09 02:32:32.536702 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:32:32.536754 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:32:32.536804 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-05-09 02:32:32.536863 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.536912 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:32:32.536958 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-05-09 02:32:32.537006 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-05-09 02:32:32.537054 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-05-09 02:32:32.537102 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-05-09 02:32:32.537149 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:32:32.537196 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:32:32.537244 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:32:32.537293 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:32:32.537340 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.537388 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.537453 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:32:32.537503 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:32:32.537554 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.537604 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:32:32.537653 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:32:32.537701 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.537750 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:32:32.537805 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.537873 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.537923 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.537977 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.538028 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:32:32.538075 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-05-09 02:32:32.538121 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:32:32.538168 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.538217 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:32:32.538272 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-05-09 02:32:32.538354 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:32:32.538405 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:32:32.538463 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-05-09 02:32:32.538519 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:32:32.538573 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:32:32.538622 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:32:32.538704 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:32:32.538776 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.538827 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:32:32.538875 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.538924 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:32:32.538980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-05-09 02:32:32.539032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:32:32.539081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:32:32.539129 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-05-09 02:32:32.539177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.539240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:32:32.539287 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-05-09 02:32:32.539336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-05-09 02:32:32.539384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-05-09 02:32:32.539442 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-05-09 02:32:32.539491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:32:32.539538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:32:32.539593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:32:32.539641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:32:32.539702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.539751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.539800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:32:32.539848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:32:32.539896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.539943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:32:32.539998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:32:32.540046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.540095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:32:32.540160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.540210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.540259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.540371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.540489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:32:32.540583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-05-09 02:32:32.540640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:32:32.540687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.540734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:32:32.540783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-05-09 02:32:32.540848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:32:32.540897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:32:32.540949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-05-09 02:32:32.540996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:32:32.541044 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:32:32.541098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:32:32.541144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:32:32.541192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.541241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:32:32.541304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.541699 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:32:32.541758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-05-09 02:32:32.541806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:32:32.541854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:32:32.541931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-05-09 02:32:32.541980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.542028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:32:32.542075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-05-09 02:32:32.542124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-05-09 02:32:32.542172 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-05-09 02:32:32.542220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-05-09 02:32:32.542268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:32:32.542314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:32:32.542362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:32:32.542409 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:32:32.542470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.542520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.542588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:32:32.542646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:32:32.542730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.542778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:32:32.542826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:32:32.542874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.542922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:32:32.542969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.543017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.543093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.543146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.543197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:32:32.543244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-05-09 02:32:32.543290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:32:32.543337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.543384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:32:32.543439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-05-09 02:32:32.543489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:32:32.543560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:32:32.543617 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-05-09 02:32:32.543665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:32:32.543713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:32:32.543761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:32:32.543808 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:32:32.543855 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.543904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:32:32.543951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.544013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:32:32.544074 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 02:32:32.544101 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:32:32.544168 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:32:32.544224 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:32:32.544278 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:32:32.544332 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.544386 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:32:32.544462 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:32:32.544521 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:32:32.544581 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:32:32.544644 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:32:32.544996 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:32:32.545114 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:32:32.545190 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:32:32.545302 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:32:32.545393 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.545513 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.545629 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:32:32.545737 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:32:32.545843 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.545952 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:32:32.546066 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:32:32.546183 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.546297 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:32:32.546401 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.546505 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.546637 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.546735 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.546862 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:32:32.546965 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:32:32.547048 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:32:32.547136 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.547216 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:32:32.547297 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:32:32.547378 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:32:32.547510 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:32:32.547596 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:32:32.547657 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:32:32.547712 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:32:32.547770 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:32:32.547825 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:32:32.547879 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.547962 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:32:32.548042 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.548132 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:32:32.548197 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 02:32:32.548221 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:32:32.548278 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:32:32.548343 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:32:32.548398 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:32:32.548468 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.548523 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:32:32.548586 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:32:32.548642 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:32:32.548696 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:32:32.548757 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:32:32.548831 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:32:32.548889 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:32:32.548944 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:32:32.549014 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:32:32.549069 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.549124 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.549179 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:32:32.549244 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:32:32.549308 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.549364 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:32:32.549494 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:32:32.549553 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.549617 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:32:32.549672 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.549728 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.549783 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.549839 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.549894 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:32:32.549949 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:32:32.550003 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:32:32.550057 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.550112 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:32:32.550167 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:32:32.550224 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:32:32.550282 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:32:32.550338 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:32:32.550392 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:32:32.550452 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:32:32.550508 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:32:32.550567 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:32:32.550624 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.550679 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:32:32.550734 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.550788 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:32:32.550850 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-05-09 02:32:32.550873 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:32:32.550923 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:32:32.550973 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:32:32.551023 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:32:32.551073 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.551122 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:32:32.551171 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:32:32.551219 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:32:32.551268 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:32:32.551318 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:32:32.551366 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:32:32.551420 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:32:32.551478 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:32:32.551528 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:32:32.551583 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.551635 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.551684 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:32:32.551739 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:32:32.551789 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.551839 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:32:32.551888 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:32:32.551937 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.551988 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:32:32.552037 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.552086 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.552136 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.552185 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.552233 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:32:32.552282 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:32:32.552331 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:32:32.552380 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.552435 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:32:32.552486 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:32:32.552541 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:32:32.552595 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:32:32.552645 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:32:32.552695 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:32:32.552744 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:32:32.552793 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:32:32.552842 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:32:32.552892 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.552941 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:32:32.552990 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.553040 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:32:32.553096 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-05-09 02:32:32.553117 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:32:32.553170 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:32:32.553221 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:32:32.553272 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:32:32.553324 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.553381 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:32:32.553437 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:32:32.553489 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:32:32.553540 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:32:32.553598 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:32:32.553707 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:32:32.553760 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:32:32.553812 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:32:32.553863 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:32:32.553915 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.553966 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.554017 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:32:32.554068 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:32:32.554119 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.554170 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:32:32.554222 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:32:32.554272 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.554324 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:32:32.554376 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.554432 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.554759 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.554812 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.554863 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:32:32.554914 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:32:32.554965 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:32:32.555016 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.555071 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:32:32.555124 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:32:32.555177 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:32:32.555228 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:32:32.555279 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:32:32.555329 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:32:32.555381 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:32:32.555437 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:32:32.555489 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:32:32.555540 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.555592 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:32:32.555644 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.555696 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:32:32.555751 wsdl: current service: Service1 2021-05-09 02:32:32.555768 wsdl: current port: Service1Soap 2021-05-09 02:32:32.555798 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-05-09 02:32:32.555826 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-05-09 02:32:32.555853 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-05-09 02:32:32.555879 wsdl: Parsing WSDL done 2021-05-09 02:32:32.555899 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:32:32.555918 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:32:32.555929 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:32:32.555938 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:32:32.555948 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.555958 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:32:32.555967 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:32:32.555976 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:32:32.555985 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:32:32.555994 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:32:32.556003 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:32:32.556012 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:32:32.556021 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:32:32.556030 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:32:32.556040 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.556050 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.556059 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:32:32.556067 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:32:32.556075 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.556084 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:32:32.556092 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:32:32.556100 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.556109 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:32:32.556118 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.556126 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.556136 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.556144 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.556152 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:32:32.556165 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:32:32.556174 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:32:32.556183 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.556192 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:32:32.556201 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:32:32.556210 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:32:32.556218 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:32:32.556227 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:32:32.556235 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:32:32.556243 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:32:32.556252 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:32:32.556260 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:32:32.556270 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.556278 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:32:32.556287 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.556295 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:32:32.556303 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:32:32.556313 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:32:32.556321 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:32:32.556329 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:32:32.556337 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.556345 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:32:32.556353 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:32:32.556360 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:32:32.556367 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:32:32.556375 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:32:32.556383 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:32:32.556390 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:32:32.556398 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:32:32.556405 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:32:32.556413 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.556421 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.556435 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:32:32.556443 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:32:32.556451 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.556459 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:32:32.556467 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:32:32.556475 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.556482 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:32:32.556490 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.556497 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.556506 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.556513 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.556520 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:32:32.556528 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:32:32.556536 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:32:32.556543 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.556551 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:32:32.556559 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:32:32.556567 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:32:32.556574 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:32:32.556582 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:32:32.556593 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:32:32.556601 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:32:32.556608 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:32:32.556616 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:32:32.556623 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.556631 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:32:32.556639 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.556646 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:32:32.556654 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:32:32.556664 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:32:32.556671 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:32:32.556679 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:32:32.556686 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.556694 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:32:32.556702 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:32:32.556709 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:32:32.556716 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:32:32.556723 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:32:32.556730 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:32:32.556737 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:32:32.556744 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:32:32.556751 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:32:32.556759 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.556767 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.556775 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:32:32.556782 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:32:32.556789 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.556796 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:32:32.556803 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:32:32.556810 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.556817 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:32:32.556824 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.556832 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.556839 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.556846 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.556853 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:32:32.556860 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:32:32.556867 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:32:32.556874 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.556880 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:32:32.556888 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:32:32.556895 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:32:32.556902 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:32:32.556909 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:32:32.556916 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:32:32.556923 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:32:32.556930 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:32:32.556937 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:32:32.556944 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.556951 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:32:32.556958 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.556971 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:32:32.556979 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:32:32.556988 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:32:32.556995 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:32:32.557004 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:32:32.557011 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.557019 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:32:32.557026 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:32:32.557033 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:32:32.557040 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:32:32.557048 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:32:32.557055 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:32:32.557062 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:32:32.557070 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:32:32.557077 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:32:32.557085 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.557093 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.557100 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:32:32.557107 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:32:32.557115 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:32:32.557122 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:32:32.557128 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:32:32.557135 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.557142 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:32:32.557149 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:32:32.557157 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.557164 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:32:32.557172 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:32:32.557179 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:32:32.557186 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:32:32.557193 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:32:32.557200 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:32:32.557207 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:32:32.557214 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:32:32.557221 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:32:32.557228 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:32:32.557236 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:32:32.557242 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:32:32.557249 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:32:32.557256 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:32:32.557264 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:32:32.557271 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:32:32.557277 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:32:32.557284 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:32:32.557291 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:32:32.557593 nusoap_client: checkWSDL 2021-05-09 02:32:32.557604 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 02:32:32.557609 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 02:32:32.557613 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 02:32:32.557620 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-05-09 02:32:32.557625 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 02:32:32.557629 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 02:32:32.557639 nusoap_client: got 44 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-05-09 02:32:32.557647 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 02:32:32.557688 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.557694 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179460" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 02:32:32.557709 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 02:32:32.557731 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-05-09 02:32:32.557737 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-05-09 02:32:32.557741 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-05-09 02:32:32.557746 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-05-09 02:32:32.557751 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179460" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 02:32:32.557763 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:32:32.557769 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:32:32.557774 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:32:32.557789 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.557798 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:32:32.557803 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-05-09 02:32:32.557833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.557842 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 02:32:32.557847 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.557875 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 02:32:32.557880 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-05-09 02:32:32.557884 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-05-09 02:32:32.557888 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-05-09 02:32:32.557892 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-05-09 02:32:32.557896 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-05-09 02:32:32.557899 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-05-09 02:32:32.557904 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 02:32:32.557908 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-05-09 02:32:32.557914 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179460" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 02:32:32.557925 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:32:32.557931 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:32:32.557935 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:32:32.557941 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.557946 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 02:32:32.557951 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:32:32.557977 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 02:32:32.557984 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.557989 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.557994 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.557998 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:32:32.558008 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 02:32:32.558016 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:32:32.558021 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:32:32.558025 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 02:32:32.558031 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179460" 2021-05-09 02:32:32.558039 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:32:32.558043 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:32:32.558047 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:32:32.558053 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:32:32.558058 wsdl: in serializeType: returning: 179460 2021-05-09 02:32:32.558064 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 02:32:32.558071 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:32:32.558075 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:32:32.558079 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 02:32:32.558084 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-05-09 02:32:32.558091 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:32:32.558095 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:32:32.558104 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:32:32.558108 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:32:32.558112 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-05-09 02:32:32.558117 wsdl: in serializeType: returning: 179460PLN 2021-05-09 02:32:32.558122 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179460PLN 2021-05-09 02:32:32.558142 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179460PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-05-09 02:32:32.558146 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-05-09 02:32:32.558153 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1618"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-05-09 02:32:32.558167 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-05-09 02:32:32.558172 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179460PLN 2021-05-09 02:32:32.558182 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-05-09 02:32:32.558257 nusoap_client: sending message, length=499 2021-05-09 02:32:32.558194 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 02:32:32.558205 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 02:32:32.558211 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 02:32:32.558216 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 02:32:32.558220 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 02:32:32.558227 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:32:32.558236 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:32:32.558245 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 02:32:32.558250 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 02:32:32.558263 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-05-09 02:32:32.558272 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 02:32:32.558280 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 02:32:32.565635 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 02:32:32.565665 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 02:32:32.565682 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-05-09 02:32:32.565692 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-05-09 02:32:32.565699 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:32:32.565705 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:32:32.565710 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 02:32:32.565714 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 02:32:32.565719 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-05-09 02:32:32.565746 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-05-09 02:32:32.574675 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-05-09 02:32:32.574703 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-05-09 02:32:32.574710 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 02:32:32.574715 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 02:32:32.574721 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 02:32:32.574727 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 02:32:32.574736 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 02:32:32.574742 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 02:32:32.574748 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 02:32:32.574753 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 00:32:26 GMT 2021-05-09 02:32:32.574760 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 02:32:32.574766 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-05-09 02:32:32.574771 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 02:32:32.574781 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-05-09 02:32:32.574808 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-05-09 02:32:32.574828 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-05-09 02:32:32.574837 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 02:32:32.574842 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-05-09 02:32:32.574848 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-05-09 02:32:32.574879 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 02:32:32.574891 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 02:32:32.574897 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 02:32:32.574927 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 02:32:32.574934 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 09 May 2021 00:32:26 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-05-09 02:32:32.574978 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-05-09 02:32:32.574988 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-05-09 02:32:32.575010 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-05-09 02:32:32.575016 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-05-09 02:32:32.575115 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-05-09 02:32:32.575217 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-05-09 02:32:32.575223 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-05-09 02:32:32.575232 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-05-09 02:32:32.575243 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 02:32:32.575266 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-05-09 02:32:32.575323 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-05-09 02:32:32.575350 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 02:32:32.575362 nusoap_client: got fault 2021-05-09 02:32:32.575370 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-05-09 02:32:32.575375 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-05-09 02:32:32.575380 nusoap_client: detail =