Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
SCHWITZER: S300Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2443
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 27 May 2020 10:14:32 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-27 12:14:54.435296 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-27 12:14:54.435355 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 12:14:54.435380 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179463" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-27 12:14:54.435409 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 12:14:54.435428 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-27 12:14:54.435441 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-27 12:14:54.435462 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-27 12:14:54.435479 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 12:14:54.435491 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 12:14:54.435506 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 12:14:54.435521 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 12:14:54.435543 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 12:14:54.435554 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 12:14:54.435572 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 12:14:54.435581 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 12:14:54.435590 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-27 12:14:54.435609 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 12:14:54.435631 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 12:14:54.435647 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 12:14:54.435657 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-27 12:14:54.435669 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-27 12:14:54.435684 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 12:14:54.435700 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 12:14:54.442203 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 12:14:54.442233 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 12:14:54.442246 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-27 12:14:54.442258 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 12:14:54.442265 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 12:14:54.442270 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 12:14:54.442274 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-27 12:14:54.442302 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-27 12:14:54.459624 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-27 12:14:54.459669 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-27 12:14:54.459693 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 12:14:54.459700 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 12:14:54.459706 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 12:14:54.459711 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 12:14:54.459735 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 12:14:54.459742 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 12:14:54.459747 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 12:14:54.459753 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 10:14:32 GMT 2020-05-27 12:14:54.459760 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 12:14:54.459765 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-27 12:14:54.459772 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 12:14:54.459784 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-27 12:14:54.459822 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-27 12:14:54.459846 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-27 12:14:54.466325 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 12:14:54.466394 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 12:14:54.466410 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.472882 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 12:14:54.472955 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.473005 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 12:14:54.473035 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 12:14:54.473091 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.473121 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 12:14:54.473203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.473242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.473272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.473334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.473349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.473377 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.479771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.479918 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 12:14:54.479947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.479977 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.480009 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.480046 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 12:14:54.480083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.480107 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.480143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.480174 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.480210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.480234 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.480275 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.480290 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.480442 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.480482 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.480496 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.480518 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.480546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.480605 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 12:14:54.480671 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 12:14:54.480712 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 12:14:54.480740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.486505 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.486560 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.486575 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.486613 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.486626 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.486694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.486737 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 12:14:54.486798 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 12:14:54.486829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.486915 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.486960 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 12:14:54.486997 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.487026 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.487073 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.487127 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.487177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.487206 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.487234 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.487262 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.487284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.487346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.487371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.487397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.487445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.487510 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 12:14:54.487588 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-05-27 12:14:54.487616 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.487650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.487695 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 12:14:54.487721 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.487768 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.487793 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.487897 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 12:14:54.487940 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 12:14:54.498372 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.498408 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 12:14:54.498433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.498476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.498502 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.498526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.498556 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.498582 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.498604 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.498629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.498650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.498673 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.498703 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.498726 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.498747 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 12:14:54.498826 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2020-05-27 12:14:54.498845 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 12:14:54.498855 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-27 12:14:54.498899 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-27 12:14:54.498953 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 12:14:54.498974 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 12:14:54.498987 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 12:14:54.499015 wsdl: got WSDL URL 2020-05-27 12:14:54.499023 wsdl: Parse WSDL 2020-05-27 12:14:54.499234 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-27 12:14:54.499254 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-27 12:14:54.499327 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.499340 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-27 12:14:54.499368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.499411 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.499424 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.499445 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 12:14:54.499476 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.499486 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.499501 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 12:14:54.499524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.499577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.499595 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-27 12:14:54.499618 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.499628 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.499650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.499689 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.499700 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.499715 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-27 12:14:54.499736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.499761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.499776 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-27 12:14:54.499798 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.499807 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-27 12:14:54.499828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.499865 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.499875 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.499889 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 12:14:54.499916 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.499926 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.499940 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 12:14:54.499966 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.499976 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.499990 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 12:14:54.500010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.500063 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-27 12:14:54.500085 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500094 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-27 12:14:54.500114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500152 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.500162 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500176 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-27 12:14:54.500196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.500235 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-27 12:14:54.500255 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500264 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-27 12:14:54.500284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500320 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.500331 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500345 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 12:14:54.500371 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.500380 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500398 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 12:14:54.500425 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.500436 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500450 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 12:14:54.500477 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.500487 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500502 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 12:14:54.500522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.500589 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-27 12:14:54.500611 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500621 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.500641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500677 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500686 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500744 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 12:14:54.500776 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 12:14:54.500802 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500818 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 12:14:54.500833 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-27 12:14:54.500853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 12:14:54.500891 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 12:14:54.500912 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500921 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-27 12:14:54.500941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.500978 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.500988 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501002 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 12:14:54.501023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.501061 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-27 12:14:54.501083 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501092 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.501111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501146 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501155 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501209 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 12:14:54.501239 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 12:14:54.501265 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501281 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 12:14:54.501296 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-27 12:14:54.501315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 12:14:54.501352 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-27 12:14:54.501374 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501383 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-27 12:14:54.501410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501450 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.501461 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501476 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 12:14:54.501503 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.501513 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501528 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 12:14:54.501561 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.501571 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501586 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 12:14:54.501613 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.501622 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501637 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 12:14:54.501657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.501714 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.501736 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501744 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.501770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501808 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.501818 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501833 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-27 12:14:54.501854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.501892 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 12:14:54.501913 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501922 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-27 12:14:54.501942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.501978 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.501988 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.502003 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 12:14:54.502023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.502046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.502062 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-27 12:14:54.502084 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.502093 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.502114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.502159 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.502170 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.502185 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-27 12:14:54.502205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.502229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.502244 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-27 12:14:54.502266 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.502275 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-27 12:14:54.502296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.502333 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.502343 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.502357 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 12:14:54.502377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.502400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.502415 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-27 12:14:54.502437 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.502446 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.502467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.502503 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.502513 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.502528 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-27 12:14:54.502575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.502614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.502646 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-27 12:14:54.502692 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.502705 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-27 12:14:54.502737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.502793 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.502808 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.502829 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 12:14:54.502867 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.502880 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.502900 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 12:14:54.502927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.502961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.502985 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-27 12:14:54.503017 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503028 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.503057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503112 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.503125 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503146 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-27 12:14:54.503173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.503224 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-27 12:14:54.503256 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503268 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-27 12:14:54.503297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503343 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.503355 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503372 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 12:14:54.503402 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.503414 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503433 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 12:14:54.503458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.503500 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-27 12:14:54.503517 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503524 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.503539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503566 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.503573 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503584 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-27 12:14:54.503598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.503624 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-27 12:14:54.503640 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503646 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-27 12:14:54.503669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503696 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.503703 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503713 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 12:14:54.503727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.503753 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-27 12:14:54.503768 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503774 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.503788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503813 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.503820 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503830 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-27 12:14:54.503843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.503868 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-27 12:14:54.503883 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503891 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-27 12:14:54.503905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503930 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.503937 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503946 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 12:14:54.503960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.503975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.503985 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-27 12:14:54.503999 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504005 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.504019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504043 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.504051 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504061 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-27 12:14:54.504074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.504099 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 12:14:54.504114 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504120 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-27 12:14:54.504133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504158 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.504165 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504175 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 12:14:54.504188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.504212 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-27 12:14:54.504227 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504233 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.504246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504270 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.504278 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504287 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-27 12:14:54.504300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.504325 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 12:14:54.504339 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504346 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-27 12:14:54.504359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504383 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.504390 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504400 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 12:14:54.504413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.504438 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-27 12:14:54.504452 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504458 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.504472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504496 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.504504 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504513 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-27 12:14:54.504526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.504551 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 12:14:54.504565 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504571 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-27 12:14:54.504584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504608 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.504615 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504625 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-27 12:14:54.504645 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.504658 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504668 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-27 12:14:54.504682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.504712 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 12:14:54.504727 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504733 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.504747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504772 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.504780 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504790 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-27 12:14:54.504803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.504829 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 12:14:54.504844 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504850 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 12:14:54.504863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504887 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.504894 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504904 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 12:14:54.504917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.504942 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.504957 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.504963 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.504976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505001 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.505008 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505017 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 12:14:54.505030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.505055 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 12:14:54.505070 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505076 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-27 12:14:54.505090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505115 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 12:14:54.505122 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505131 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 12:14:54.505144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.505169 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.505184 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505190 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.505204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505227 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505234 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505272 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 12:14:54.505292 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 12:14:54.505308 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505319 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 12:14:54.505329 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-27 12:14:54.505342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 12:14:54.505366 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 12:14:54.505381 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505387 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-27 12:14:54.505401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505425 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 12:14:54.505433 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505443 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 12:14:54.505455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.505480 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-27 12:14:54.505495 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505501 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.505515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505538 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505544 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505581 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 12:14:54.505600 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 12:14:54.505617 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505627 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 12:14:54.505637 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-27 12:14:54.505650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 12:14:54.505680 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-27 12:14:54.505696 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505702 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-27 12:14:54.505716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505741 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 12:14:54.505749 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505758 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 12:14:54.505772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.505797 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.505812 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505818 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.505831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505854 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505861 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505898 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 12:14:54.505918 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 12:14:54.505934 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505945 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 12:14:54.505955 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-27 12:14:54.505967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.505981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 12:14:54.505991 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-27 12:14:54.506006 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506012 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-27 12:14:54.506026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506050 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.506057 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506067 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-27 12:14:54.506084 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.506091 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506101 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-27 12:14:54.506118 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.506125 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506134 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 12:14:54.506151 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.506158 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506167 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 12:14:54.506185 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.506192 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506201 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 12:14:54.506218 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.506224 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506233 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-27 12:14:54.506250 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.506257 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506266 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 12:14:54.506280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.506327 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-27 12:14:54.506342 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506348 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.506362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506386 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.506394 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506403 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-27 12:14:54.506417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.506442 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-27 12:14:54.506456 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506462 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-27 12:14:54.506476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506500 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.506507 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506516 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 12:14:54.506534 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.506541 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506550 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 12:14:54.506567 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.506574 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506584 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 12:14:54.506597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.506629 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-27 12:14:54.506644 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506650 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.506670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506695 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.506702 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506712 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-27 12:14:54.506725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.506750 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-27 12:14:54.506765 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506772 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 12:14:54.506786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506810 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.506817 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506827 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 12:14:54.506840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.506865 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.506880 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506887 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.506900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506924 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.506932 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506941 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 12:14:54.506955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.506970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.506980 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 12:14:54.506995 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507001 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-27 12:14:54.507014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507039 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.507046 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507055 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 12:14:54.507072 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.507079 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507089 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-27 12:14:54.507106 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.507112 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507122 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-27 12:14:54.507140 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.507146 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507156 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-27 12:14:54.507172 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.507179 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507189 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-27 12:14:54.507202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.507243 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-27 12:14:54.507258 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507264 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.507277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507301 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.507308 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507318 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-27 12:14:54.507331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.507356 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 12:14:54.507370 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507377 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 12:14:54.507390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507415 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.507422 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507431 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 12:14:54.507448 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.507455 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507465 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 12:14:54.507482 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.507489 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507498 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 12:14:54.507511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.507543 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.507558 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507564 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.507578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507603 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.507610 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507619 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 12:14:54.507632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.507663 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 12:14:54.507679 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507685 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 12:14:54.507698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507723 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.507730 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507740 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 12:14:54.507757 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.507764 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507773 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 12:14:54.507790 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.507797 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507806 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 12:14:54.507824 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.507831 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507841 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 12:14:54.507858 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.507865 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507874 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 12:14:54.507887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.507928 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.507943 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507949 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.507963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.507988 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.507995 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.508004 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 12:14:54.508018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.508033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.508043 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 12:14:54.508057 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508086 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508093 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508103 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508117 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508132 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.508146 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508171 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.508178 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508187 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 12:14:54.508205 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.508212 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508221 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-27 12:14:54.508238 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.508245 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508254 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-27 12:14:54.508271 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.508278 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508287 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 12:14:54.508305 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.508311 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508321 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-27 12:14:54.508338 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 12:14:54.508345 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508354 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-27 12:14:54.508371 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.508378 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508387 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.508404 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.508411 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508421 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 12:14:54.508443 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.508450 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508460 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-27 12:14:54.508478 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.508485 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508495 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 12:14:54.508512 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.508518 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508528 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 12:14:54.508542 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508595 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.508612 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.508618 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 12:14:54.508632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.508662 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.508670 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.508680 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 12:14:54.508698 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.508705 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.508714 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 12:14:54.508731 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.508738 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.508748 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 12:14:54.508766 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.508772 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.508782 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 12:14:54.508795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.508822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.508832 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508847 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.508853 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.508867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.508891 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508898 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.508907 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-27 12:14:54.508921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.508936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.508946 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 12:14:54.508959 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508985 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.508992 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.509002 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.509014 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.509030 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.509044 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.509069 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.509076 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.509086 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 12:14:54.509104 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.509110 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.509120 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 12:14:54.509137 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.509143 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.509153 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 12:14:54.509170 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.509177 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.509186 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 12:14:54.509204 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.509211 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.509220 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 12:14:54.509237 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.509244 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.509254 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 12:14:54.509271 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.509278 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.509287 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 12:14:54.509304 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.509311 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.509320 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 12:14:54.509337 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.509344 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.509353 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 12:14:54.509370 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.509377 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.509386 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 12:14:54.509403 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.509410 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.509419 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 12:14:54.509432 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.509484 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.509501 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.509508 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 12:14:54.509522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.509547 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.509554 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.509563 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 12:14:54.509580 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.509587 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.509597 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 12:14:54.509614 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.509620 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.509630 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 12:14:54.509647 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 12:14:54.509658 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.509669 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-27 12:14:54.509682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.509709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.509719 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.509734 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.509741 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.509754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.509779 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.509786 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.509795 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-27 12:14:54.509809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.509824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.509834 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 12:14:54.509847 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.509875 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.509882 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.509892 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.509905 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.509922 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.509935 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.509960 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.509967 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.509976 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 12:14:54.509994 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.510000 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.510010 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 12:14:54.510027 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.510034 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.510043 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 12:14:54.510060 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.510067 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.510076 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 12:14:54.510093 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.510100 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.510110 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 12:14:54.510127 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.510134 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.510143 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 12:14:54.510160 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.510166 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.510175 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 12:14:54.510193 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.510199 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.510208 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 12:14:54.510225 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.510232 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.510241 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 12:14:54.510259 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510266 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.510275 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-27 12:14:54.510292 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.510299 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.510308 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 12:14:54.510325 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.510332 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.510341 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 12:14:54.510354 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.510410 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.510426 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510453 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510460 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510470 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510483 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510499 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.510513 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510539 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.510546 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510555 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-27 12:14:54.510573 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.510580 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510589 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-27 12:14:54.510606 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.510613 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510623 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 12:14:54.510640 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.510647 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510661 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-27 12:14:54.510680 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.510686 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510696 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-27 12:14:54.510713 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.510720 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510729 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 12:14:54.510746 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.510753 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510762 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-27 12:14:54.510779 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.510786 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510795 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-27 12:14:54.510812 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.510819 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510828 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-27 12:14:54.510846 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.510852 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510862 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 12:14:54.510879 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.510885 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510895 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 12:14:54.510912 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.510919 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510929 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-27 12:14:54.510946 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.510952 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510962 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 12:14:54.510979 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.510985 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.510995 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-27 12:14:54.511008 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.511073 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.511092 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.511098 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-27 12:14:54.511114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.511137 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.511145 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.511154 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 12:14:54.511167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.511182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.511192 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-27 12:14:54.511207 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.511214 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.511227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.511252 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.511259 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.511268 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-27 12:14:54.511282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.511296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.511306 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 12:14:54.511321 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.511327 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-27 12:14:54.511340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.511364 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.511371 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.511380 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 12:14:54.511398 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.511405 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.511414 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 12:14:54.511431 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.511438 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.511447 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 12:14:54.511463 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 12:14:54.511470 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.511479 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 12:14:54.511493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.511518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.511529 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-27 12:14:54.511543 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.511549 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.511563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.511587 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 12:14:54.511594 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.511604 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-27 12:14:54.511617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.511632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.511642 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-27 12:14:54.511660 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 12:14:54.511687 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-27 12:14:54.511695 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 12:14:54.511704 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-27 12:14:54.511717 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 12:14:54.511734 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.511747 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-27 12:14:54.511772 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.511779 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 12:14:54.511789 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-27 12:14:54.511806 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.511813 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-27 12:14:54.511822 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-27 12:14:54.511839 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.511846 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 12:14:54.511856 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-27 12:14:54.511873 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 12:14:54.511880 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-27 12:14:54.511889 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 12:14:54.511906 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.511913 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-27 12:14:54.511922 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-27 12:14:54.511940 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.511947 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-27 12:14:54.511957 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-27 12:14:54.511974 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.511980 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-27 12:14:54.511990 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 12:14:54.512007 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.512013 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 12:14:54.512022 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-27 12:14:54.512039 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.512046 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-27 12:14:54.512056 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-27 12:14:54.512073 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.512079 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-27 12:14:54.512088 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 12:14:54.512101 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-27 12:14:54.512151 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.512168 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.512174 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-27 12:14:54.512189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.512212 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.512219 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.512229 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 12:14:54.512242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.512257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.512267 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-27 12:14:54.512281 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.512288 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.512301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.512326 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 12:14:54.512333 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.512342 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-27 12:14:54.512356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.512371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.512381 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-27 12:14:54.512394 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-27 12:14:54.512419 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 12:14:54.512426 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 12:14:54.512436 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-27 12:14:54.512453 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 12:14:54.512460 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-27 12:14:54.512470 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-27 12:14:54.512487 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 12:14:54.512494 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 12:14:54.512503 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-27 12:14:54.512516 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-27 12:14:54.512540 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.512555 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.512561 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 12:14:54.512575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.512599 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.512606 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.512616 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 12:14:54.512633 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.512640 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.512649 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 12:14:54.512673 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.512680 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.512690 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 12:14:54.512703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.512725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.512736 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.512751 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.512757 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.512771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.512795 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.512802 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.512812 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-27 12:14:54.512825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.512840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.512851 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 12:14:54.512864 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.512890 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.512897 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.512907 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.512920 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.512936 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.512950 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.512975 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.512983 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.512993 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-27 12:14:54.513010 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.513017 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.513027 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-27 12:14:54.513044 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.513050 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.513060 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 12:14:54.513077 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.513083 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.513093 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-27 12:14:54.513110 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.513117 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.513126 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 12:14:54.513143 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.513150 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.513159 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-27 12:14:54.513176 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.513182 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.513192 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-27 12:14:54.513209 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.513215 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.513225 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 12:14:54.513242 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.513249 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.513258 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 12:14:54.513272 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.513317 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.513334 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513341 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-27 12:14:54.513355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513379 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.513386 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513396 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 12:14:54.513413 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.513420 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513430 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 12:14:54.513447 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.513454 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513463 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 12:14:54.513480 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.513487 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513497 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 12:14:54.513513 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.513520 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513529 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 12:14:54.513542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.513582 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 12:14:54.513597 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513603 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.513617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513641 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513647 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513691 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 12:14:54.513712 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 12:14:54.513728 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513739 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 12:14:54.513750 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-27 12:14:54.513762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 12:14:54.513786 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 12:14:54.513801 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513807 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-27 12:14:54.513822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513846 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.513853 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513863 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-27 12:14:54.513876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.513901 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-27 12:14:54.513915 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513921 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.513935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513959 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 12:14:54.513966 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.513975 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-27 12:14:54.513990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.514013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.514031 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-27 12:14:54.514047 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.514054 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-27 12:14:54.514069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.514095 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.514102 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.514112 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 12:14:54.514129 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.514136 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.514145 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 12:14:54.514162 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.514169 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.514178 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-27 12:14:54.514191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.514215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.514225 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-27 12:14:54.514240 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.514246 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.514259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.514283 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.514290 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.514300 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-27 12:14:54.514313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.514328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.514338 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 12:14:54.514352 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.514358 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-27 12:14:54.514372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.514396 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.514403 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.514412 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 12:14:54.514425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.514440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.514450 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-27 12:14:54.514464 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.514471 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.514484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.514509 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.514516 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.514525 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-27 12:14:54.514545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.514561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.514571 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 12:14:54.514585 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.514611 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.514618 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.514628 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.514641 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.514663 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.514679 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.514705 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.514712 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.514722 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-27 12:14:54.514739 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.514746 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.514756 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-27 12:14:54.514773 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.514780 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.514790 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-27 12:14:54.514807 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.514813 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.514823 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-27 12:14:54.514840 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.514846 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.514856 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-27 12:14:54.514873 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 12:14:54.514880 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.514890 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-27 12:14:54.514907 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 12:14:54.514914 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.514923 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-27 12:14:54.514940 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 12:14:54.514946 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.514956 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-27 12:14:54.514973 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 12:14:54.514979 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.514989 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-27 12:14:54.515006 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.515013 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.515022 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-27 12:14:54.515039 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.515047 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.515056 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-27 12:14:54.515073 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.515080 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.515089 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-27 12:14:54.515106 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.515113 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.515122 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-27 12:14:54.515136 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.515197 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.515215 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.515221 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-27 12:14:54.515236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.515260 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.515267 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.515277 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 12:14:54.515294 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.515301 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.515310 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 12:14:54.515323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.515343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.515353 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-27 12:14:54.515368 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.515374 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.515387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.515411 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 12:14:54.515418 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.515428 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-27 12:14:54.515441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.515456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.515466 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-27 12:14:54.515479 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 12:14:54.515505 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-27 12:14:54.515512 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 12:14:54.515522 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-27 12:14:54.515539 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 12:14:54.515557 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.515571 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-27 12:14:54.515597 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.515604 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-27 12:14:54.515613 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-27 12:14:54.515631 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.515638 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-27 12:14:54.515647 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 12:14:54.515670 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.515677 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-27 12:14:54.515687 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-27 12:14:54.515705 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 12:14:54.515711 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-27 12:14:54.515721 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-27 12:14:54.515738 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.515745 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-27 12:14:54.515754 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-27 12:14:54.515772 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 12:14:54.515779 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-27 12:14:54.515788 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-27 12:14:54.515805 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.515812 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-27 12:14:54.515821 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 12:14:54.515835 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-27 12:14:54.515873 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.515889 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.515895 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-27 12:14:54.515909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.515933 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.515940 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.515950 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 12:14:54.515967 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.515974 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.515984 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 12:14:54.515997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.516026 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-27 12:14:54.516040 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516046 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-27 12:14:54.516060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516084 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 12:14:54.516091 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516101 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-27 12:14:54.516114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.516140 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-27 12:14:54.516155 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516161 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-27 12:14:54.516175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516199 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.516206 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516216 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 12:14:54.516233 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.516240 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516250 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 12:14:54.516263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.516292 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 12:14:54.516307 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516313 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.516365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516391 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 12:14:54.516398 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516407 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-27 12:14:54.516421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.516446 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 12:14:54.516461 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516467 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 12:14:54.516480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516504 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.516511 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516520 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 12:14:54.516543 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.516551 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516561 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 12:14:54.516574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.516603 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.516618 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516624 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.516638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516669 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 12:14:54.516677 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516687 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 12:14:54.516700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.516715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.516726 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 12:14:54.516743 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 12:14:54.516772 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-27 12:14:54.516779 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 12:14:54.516789 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-27 12:14:54.516803 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 12:14:54.516819 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.516833 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-27 12:14:54.516859 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.516866 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-27 12:14:54.516875 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 12:14:54.516893 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-27 12:14:54.516900 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-27 12:14:54.516909 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 12:14:54.516924 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-27 12:14:54.516943 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.516957 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 12:14:54.516984 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-27 12:14:54.516991 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 12:14:54.517000 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-27 12:14:54.517014 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 12:14:54.517029 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.517043 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-27 12:14:54.517068 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.517075 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-27 12:14:54.517084 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 12:14:54.517102 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.517109 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-27 12:14:54.517118 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 12:14:54.517131 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-27 12:14:54.517150 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.517166 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.517172 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-27 12:14:54.517185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.517209 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.517216 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.517226 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-27 12:14:54.517239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.517254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.517264 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 12:14:54.517278 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.517284 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.517298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.517322 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.517329 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.517338 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-27 12:14:54.517351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.517366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.517376 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 12:14:54.517391 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.517397 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 12:14:54.517410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.517434 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.517441 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.517451 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-27 12:14:54.517468 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.517474 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.517484 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 12:14:54.517501 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.517507 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.517517 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 12:14:54.517538 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.517546 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.517556 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 12:14:54.517570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.517596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.517606 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.517621 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.517628 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.517642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.517673 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.517680 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.517690 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-27 12:14:54.517703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.517718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.517729 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 12:14:54.517742 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.517768 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.517775 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.517785 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.517798 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.517814 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.517827 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.517852 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.517859 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.517868 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 12:14:54.517886 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.517892 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.517902 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 12:14:54.517919 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.517926 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.517935 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-27 12:14:54.517953 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.517959 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.517969 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 12:14:54.517986 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.517992 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.518002 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 12:14:54.518019 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.518026 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.518035 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 12:14:54.518052 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 12:14:54.518059 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.518068 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-27 12:14:54.518081 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.518119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.518134 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.518142 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-27 12:14:54.518156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.518180 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.518187 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.518197 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-27 12:14:54.518214 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.518221 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.518230 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-27 12:14:54.518247 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.518254 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.518263 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-27 12:14:54.518280 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.518287 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.518296 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-27 12:14:54.518313 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.518320 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.518329 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-27 12:14:54.518346 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.518353 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.518362 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-27 12:14:54.518379 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.518386 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.518395 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 12:14:54.518412 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.518419 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.518428 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 12:14:54.518441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.518482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.518493 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-27 12:14:54.518508 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.518514 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-27 12:14:54.518532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.518561 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 12:14:54.518568 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.518578 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-27 12:14:54.518591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.518607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.518617 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 12:14:54.518633 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 12:14:54.518640 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-27 12:14:54.518650 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-27 12:14:54.518673 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.518679 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-27 12:14:54.518692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.518715 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 12:14:54.518735 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 12:14:54.518752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.518762 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 12:14:54.518772 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-27 12:14:54.518789 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.518796 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-27 12:14:54.518806 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-27 12:14:54.518822 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 12:14:54.518828 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-27 12:14:54.518838 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-27 12:14:54.518854 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.518860 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-27 12:14:54.518870 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.518887 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.518893 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 12:14:54.518903 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.518919 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.518926 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 12:14:54.518935 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.518952 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.518958 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-27 12:14:54.518968 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.518984 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 12:14:54.518990 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-27 12:14:54.519000 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 12:14:54.519016 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 12:14:54.519022 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-27 12:14:54.519032 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-27 12:14:54.519048 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.519054 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 12:14:54.519064 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.519080 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 12:14:54.519087 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-27 12:14:54.519096 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-27 12:14:54.519113 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.519119 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-27 12:14:54.519129 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.519145 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 12:14:54.519152 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-27 12:14:54.519161 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 12:14:54.519177 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 12:14:54.519183 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-27 12:14:54.519193 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-27 12:14:54.519210 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 12:14:54.519216 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-27 12:14:54.519226 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 12:14:54.519242 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.519249 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 12:14:54.519259 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.519271 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-27 12:14:54.519304 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-27 12:14:54.519332 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-27 12:14:54.519358 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-27 12:14:54.519384 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-27 12:14:54.519410 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-27 12:14:54.519436 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 12:14:54.519461 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-27 12:14:54.519487 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-27 12:14:54.519513 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.519543 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 12:14:54.519570 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-27 12:14:54.519595 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-27 12:14:54.519621 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-27 12:14:54.519647 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-27 12:14:54.519679 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-27 12:14:54.519705 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-27 12:14:54.519731 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-27 12:14:54.519756 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-27 12:14:54.519781 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-27 12:14:54.519806 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-27 12:14:54.519832 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-27 12:14:54.519858 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 12:14:54.519884 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-27 12:14:54.519909 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 12:14:54.519934 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-27 12:14:54.519959 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 12:14:54.519984 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 12:14:54.520010 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 12:14:54.520035 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.520060 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 12:14:54.520085 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.520112 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 12:14:54.520138 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-27 12:14:54.520164 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-27 12:14:54.520189 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.520215 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-27 12:14:54.520241 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-27 12:14:54.520266 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-27 12:14:54.520292 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-27 12:14:54.520316 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-27 12:14:54.520342 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.520368 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 12:14:54.520394 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-27 12:14:54.520420 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 12:14:54.520445 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.520471 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 12:14:54.520496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.520522 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 12:14:54.520554 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.520580 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 12:14:54.520605 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.520631 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 12:14:54.520661 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-27 12:14:54.520688 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 12:14:54.520714 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-27 12:14:54.520740 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-27 12:14:54.520765 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-27 12:14:54.520790 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-27 12:14:54.520815 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.520841 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 12:14:54.520866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 12:14:54.520892 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 12:14:54.520917 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-27 12:14:54.520944 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-27 12:14:54.520970 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-27 12:14:54.520996 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 12:14:54.521021 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-27 12:14:54.521047 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 12:14:54.521073 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-27 12:14:54.521098 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-27 12:14:54.521123 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-27 12:14:54.521148 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-27 12:14:54.521174 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 12:14:54.521199 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 12:14:54.521225 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.521250 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 12:14:54.521275 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 12:14:54.521301 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 12:14:54.521326 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.521352 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 12:14:54.521378 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-27 12:14:54.521403 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 12:14:54.521429 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.521447 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.521472 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 12:14:54.521497 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.521514 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.521534 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.521562 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 12:14:54.521588 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.521604 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.521620 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.521636 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.521667 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 12:14:54.521693 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.521718 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 12:14:54.521743 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.521760 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.521776 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.521792 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.521817 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 12:14:54.521843 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.521868 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 12:14:54.521893 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.521918 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 12:14:54.521943 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.521959 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.521985 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 12:14:54.522010 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522026 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522051 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 12:14:54.522076 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522101 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 12:14:54.522127 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522153 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 12:14:54.522178 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522204 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 12:14:54.522229 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522254 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 12:14:54.522280 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522297 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522322 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 12:14:54.522347 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522372 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 12:14:54.522398 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522423 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 12:14:54.522448 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522473 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 12:14:54.522498 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522524 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 12:14:54.522556 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522572 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522589 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522605 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522621 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522638 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522660 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522687 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 12:14:54.522712 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522729 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522745 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522770 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 12:14:54.522796 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522822 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 12:14:54.522847 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522864 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522880 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522896 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522912 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522938 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 12:14:54.522963 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522980 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.522996 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523021 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 12:14:54.523047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523096 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.523162 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523179 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523195 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523211 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523236 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.523261 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523278 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523294 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523310 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523335 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.523360 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523386 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.523412 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523430 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523446 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523462 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523487 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 12:14:54.523512 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523541 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 12:14:54.523568 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523584 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523600 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523625 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.523650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 12:14:54.523839 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523864 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 12:14:54.523889 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523906 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523922 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523947 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 12:14:54.523972 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.523997 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.524023 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524039 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524065 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 12:14:54.524090 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524107 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524132 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 12:14:54.524157 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524174 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524199 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 12:14:54.524224 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524241 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524266 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 12:14:54.524291 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524316 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 12:14:54.524341 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524357 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524373 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524389 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524415 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.524440 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524456 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524473 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524489 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524506 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524522 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524544 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524561 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524586 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 12:14:54.524611 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524627 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524657 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 12:14:54.524685 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524702 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524718 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524743 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 12:14:54.524768 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524785 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524802 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524843 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 12:14:54.524868 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524893 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 12:14:54.524918 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524934 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524950 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524966 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.524991 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 12:14:54.525016 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525041 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 12:14:54.525066 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525091 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 12:14:54.525116 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525132 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525157 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 12:14:54.525182 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525199 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525223 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 12:14:54.525248 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525273 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 12:14:54.525299 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525324 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 12:14:54.525350 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525375 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 12:14:54.525400 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525426 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 12:14:54.525451 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525468 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525493 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 12:14:54.525518 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525550 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 12:14:54.525575 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525601 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 12:14:54.525626 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525651 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 12:14:54.525683 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525710 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 12:14:54.525735 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525751 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525767 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525783 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525800 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525817 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525833 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525858 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 12:14:54.525883 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525899 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525915 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525940 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 12:14:54.525965 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.525991 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 12:14:54.526016 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526033 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526049 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526065 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526081 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526106 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 12:14:54.526131 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526148 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526164 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526189 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 12:14:54.526214 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526281 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526306 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 12:14:54.526331 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526347 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526363 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526379 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526404 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.526429 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526445 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526461 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526477 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526502 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.526528 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526553 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 12:14:54.526578 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526594 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526610 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526626 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526655 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 12:14:54.526683 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526708 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 12:14:54.526734 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526751 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526767 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526792 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.526817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526849 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526865 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526881 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 12:14:54.526931 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526957 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 12:14:54.526982 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.526999 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527014 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527039 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 12:14:54.527064 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527090 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 12:14:54.527115 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527131 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527156 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 12:14:54.527182 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527198 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527223 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 12:14:54.527248 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527265 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527290 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 12:14:54.527314 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527331 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527357 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 12:14:54.527382 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527407 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 12:14:54.527432 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527464 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527480 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527505 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.527530 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527546 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527562 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527627 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527643 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 12:14:54.527674 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 12:14:54.527700 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-27 12:14:54.527755 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-27 12:14:54.527804 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 12:14:54.527853 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-27 12:14:54.527900 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.527949 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-27 12:14:54.527994 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-27 12:14:54.528041 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-27 12:14:54.528088 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-27 12:14:54.528135 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-27 12:14:54.528182 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 12:14:54.528228 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 12:14:54.528275 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 12:14:54.528320 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 12:14:54.528366 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.528414 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.528460 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-27 12:14:54.528508 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.528554 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-27 12:14:54.528600 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-27 12:14:54.528648 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.528702 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 12:14:54.528748 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.528795 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.528843 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.528897 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.528948 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 12:14:54.528994 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-27 12:14:54.529040 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-27 12:14:54.529086 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.529132 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 12:14:54.529180 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-27 12:14:54.529228 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 12:14:54.529276 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 12:14:54.529327 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-27 12:14:54.529372 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-27 12:14:54.529418 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 12:14:54.529464 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.529512 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 12:14:54.529558 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.529606 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 12:14:54.529667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-27 12:14:54.529715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-27 12:14:54.529762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 12:14:54.529809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-27 12:14:54.529856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.529904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-27 12:14:54.529949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-27 12:14:54.529996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-27 12:14:54.530043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-27 12:14:54.530091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-27 12:14:54.530138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 12:14:54.530183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 12:14:54.530230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 12:14:54.530276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 12:14:54.530322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.530369 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.530418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-27 12:14:54.530466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.530512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-27 12:14:54.530559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-27 12:14:54.530606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.530657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 12:14:54.530705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.530752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.530799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.530851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.530901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 12:14:54.530947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-27 12:14:54.530993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-27 12:14:54.531038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.531084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 12:14:54.531132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-27 12:14:54.531179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 12:14:54.531226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 12:14:54.531277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-27 12:14:54.531324 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-27 12:14:54.531370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 12:14:54.531417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.531465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 12:14:54.531566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.531615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 12:14:54.531675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-27 12:14:54.531723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-27 12:14:54.531770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 12:14:54.531818 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-27 12:14:54.531866 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.531913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-27 12:14:54.531959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-27 12:14:54.532006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-27 12:14:54.532052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-27 12:14:54.532099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-27 12:14:54.532146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 12:14:54.532192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 12:14:54.532239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 12:14:54.532286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 12:14:54.532333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.532380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.532427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-27 12:14:54.532474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.532521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-27 12:14:54.532567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-27 12:14:54.532621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.532675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 12:14:54.532722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.532770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.532817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.532868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.532919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 12:14:54.532965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-27 12:14:54.533010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-27 12:14:54.533056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.533101 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 12:14:54.533149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-27 12:14:54.533197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 12:14:54.533245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 12:14:54.533295 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-27 12:14:54.533341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-27 12:14:54.533387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 12:14:54.533432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.533480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 12:14:54.533526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.533574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 12:14:54.533628 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 12:14:54.533658 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 12:14:54.533719 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 12:14:54.533774 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 12:14:54.533828 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 12:14:54.534180 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.534235 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 12:14:54.534289 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 12:14:54.534343 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 12:14:54.534396 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 12:14:54.534449 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 12:14:54.534502 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 12:14:54.534555 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 12:14:54.534607 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 12:14:54.534667 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 12:14:54.534721 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.534774 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.534827 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 12:14:54.534879 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.534932 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 12:14:54.534985 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 12:14:54.535037 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.535092 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 12:14:54.535144 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.535197 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.535250 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.535302 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.535355 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 12:14:54.535408 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 12:14:54.535461 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 12:14:54.535515 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.535567 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 12:14:54.535619 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 12:14:54.535678 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 12:14:54.535731 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 12:14:54.535784 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 12:14:54.535837 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 12:14:54.535890 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 12:14:54.535943 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.535997 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 12:14:54.536049 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.536102 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 12:14:54.536163 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 12:14:54.536186 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 12:14:54.536241 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 12:14:54.536294 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 12:14:54.536348 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 12:14:54.536401 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.536454 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 12:14:54.536508 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 12:14:54.536561 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 12:14:54.536615 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 12:14:54.536675 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 12:14:54.536729 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 12:14:54.536783 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 12:14:54.536836 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 12:14:54.536889 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 12:14:54.536943 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.537002 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.537055 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 12:14:54.537109 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.537163 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 12:14:54.537215 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 12:14:54.537269 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.537323 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 12:14:54.537377 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.537431 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.537485 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.537538 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.537592 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 12:14:54.537645 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 12:14:54.537704 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 12:14:54.537758 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.537812 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 12:14:54.537865 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 12:14:54.537918 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 12:14:54.537972 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 12:14:54.538025 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 12:14:54.538079 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 12:14:54.538132 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 12:14:54.538186 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.538239 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 12:14:54.538293 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.538345 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 12:14:54.538406 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-27 12:14:54.538428 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 12:14:54.538478 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 12:14:54.538525 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 12:14:54.538573 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 12:14:54.538621 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.538673 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 12:14:54.538721 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 12:14:54.538769 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 12:14:54.538816 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 12:14:54.538863 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 12:14:54.538911 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 12:14:54.538959 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 12:14:54.539007 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 12:14:54.539054 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 12:14:54.539101 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.539149 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.539196 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 12:14:54.539244 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.539291 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 12:14:54.539339 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 12:14:54.539386 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.539434 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 12:14:54.539482 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.539529 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.539577 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.539625 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.539682 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 12:14:54.539731 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 12:14:54.539778 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 12:14:54.539826 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.539873 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 12:14:54.539920 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 12:14:54.539969 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 12:14:54.540016 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 12:14:54.540064 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 12:14:54.540111 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 12:14:54.540158 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 12:14:54.540205 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.540252 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 12:14:54.540300 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.540347 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 12:14:54.540401 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-27 12:14:54.540423 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 12:14:54.540474 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 12:14:54.540523 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 12:14:54.540573 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 12:14:54.540622 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.540678 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 12:14:54.540728 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 12:14:54.540778 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 12:14:54.540828 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 12:14:54.540877 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 12:14:54.540926 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 12:14:54.540977 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 12:14:54.541026 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 12:14:54.541075 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 12:14:54.541124 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.541173 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.541223 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 12:14:54.541273 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.541323 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 12:14:54.541372 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 12:14:54.541421 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.541471 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 12:14:54.541521 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.541571 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.541620 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.541676 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.541726 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 12:14:54.541776 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 12:14:54.541825 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 12:14:54.541875 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.541924 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 12:14:54.541975 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 12:14:54.542031 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 12:14:54.542081 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 12:14:54.542130 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 12:14:54.542180 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 12:14:54.542230 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 12:14:54.542284 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.542334 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 12:14:54.542383 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.542432 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 12:14:54.542484 wsdl: current service: Service1 2020-05-27 12:14:54.542501 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-27 12:14:54.542530 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-27 12:14:54.542558 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-27 12:14:54.542584 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-27 12:14:54.542608 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-27 12:14:54.542628 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 12:14:54.542645 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 12:14:54.542658 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 12:14:54.542667 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 12:14:54.542675 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.542683 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 12:14:54.542691 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 12:14:54.542699 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 12:14:54.542707 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 12:14:54.542715 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 12:14:54.542722 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 12:14:54.542730 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 12:14:54.542738 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 12:14:54.542746 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 12:14:54.542754 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.542762 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.542770 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 12:14:54.542778 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.542785 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 12:14:54.542793 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 12:14:54.542801 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.542809 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 12:14:54.542817 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.542825 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.542833 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.542841 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.542848 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 12:14:54.542856 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 12:14:54.542864 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 12:14:54.542871 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.542879 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 12:14:54.542887 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 12:14:54.542895 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 12:14:54.542903 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 12:14:54.542911 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 12:14:54.542918 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 12:14:54.542926 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 12:14:54.542934 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.542942 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 12:14:54.542950 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.542957 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 12:14:54.542966 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 12:14:54.542975 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 12:14:54.542990 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 12:14:54.542999 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 12:14:54.543007 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.543015 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 12:14:54.543022 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 12:14:54.543030 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 12:14:54.543037 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 12:14:54.543045 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 12:14:54.543052 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 12:14:54.543060 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 12:14:54.543068 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 12:14:54.543075 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 12:14:54.543084 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.543091 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.543099 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 12:14:54.543107 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.543114 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 12:14:54.543122 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 12:14:54.543129 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.543137 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 12:14:54.543144 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.543152 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.543160 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.543168 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.543175 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 12:14:54.543183 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 12:14:54.543191 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 12:14:54.543198 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.543205 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 12:14:54.543213 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 12:14:54.543221 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 12:14:54.543228 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 12:14:54.543236 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 12:14:54.543243 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 12:14:54.543251 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 12:14:54.543258 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.543266 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 12:14:54.543273 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.543281 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 12:14:54.543289 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 12:14:54.543297 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 12:14:54.543305 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 12:14:54.543312 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 12:14:54.543320 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.543327 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 12:14:54.543334 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 12:14:54.543341 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 12:14:54.543348 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 12:14:54.543355 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 12:14:54.543363 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 12:14:54.543370 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 12:14:54.543377 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 12:14:54.543388 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 12:14:54.543397 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.543404 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.543411 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 12:14:54.543418 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.543425 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 12:14:54.543432 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 12:14:54.543439 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.543446 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 12:14:54.543454 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.543461 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.543469 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.543476 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.543483 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 12:14:54.543490 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 12:14:54.543496 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 12:14:54.543503 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.543510 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 12:14:54.543518 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 12:14:54.543525 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 12:14:54.543532 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 12:14:54.543540 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 12:14:54.543546 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 12:14:54.543553 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 12:14:54.543561 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.543568 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 12:14:54.543575 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.543582 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 12:14:54.543589 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 12:14:54.543597 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 12:14:54.543604 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 12:14:54.543611 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 12:14:54.543618 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.543625 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 12:14:54.543632 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 12:14:54.543639 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 12:14:54.543645 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 12:14:54.543657 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 12:14:54.543665 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 12:14:54.543672 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 12:14:54.543680 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 12:14:54.543686 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 12:14:54.543694 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.543701 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.543708 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 12:14:54.543715 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 12:14:54.543722 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 12:14:54.543729 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 12:14:54.543736 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.543743 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 12:14:54.543750 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 12:14:54.543757 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.543769 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 12:14:54.543776 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 12:14:54.543783 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 12:14:54.543790 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 12:14:54.543797 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 12:14:54.543804 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 12:14:54.543811 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 12:14:54.543818 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 12:14:54.543825 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 12:14:54.543832 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 12:14:54.543839 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 12:14:54.543846 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 12:14:54.543853 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 12:14:54.543860 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 12:14:54.543867 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 12:14:54.543874 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 12:14:54.543880 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 12:14:54.544165 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-27 12:14:54.544175 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 12:14:54.544180 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 12:14:54.544185 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 12:14:54.544192 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-27 12:14:54.544196 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 12:14:54.544200 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 12:14:54.544209 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-27 12:14:54.544217 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 12:14:54.544249 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.544260 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179463" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 12:14:54.544275 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 12:14:54.544297 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-27 12:14:54.544303 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-27 12:14:54.544308 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-27 12:14:54.544312 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-27 12:14:54.544317 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179463" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 12:14:54.544327 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 12:14:54.544333 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 12:14:54.544338 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 12:14:54.544347 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.544355 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 12:14:54.544360 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-27 12:14:54.544386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.544395 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 12:14:54.544400 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.544427 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 12:14:54.544433 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-27 12:14:54.544437 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-27 12:14:54.544441 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-27 12:14:54.544445 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-27 12:14:54.544449 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-27 12:14:54.544453 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-27 12:14:54.544457 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 12:14:54.544461 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-27 12:14:54.544467 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179463" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 12:14:54.544478 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 12:14:54.544484 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 12:14:54.544488 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 12:14:54.544494 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.544500 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 12:14:54.544504 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 12:14:54.544532 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 12:14:54.544538 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.544543 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.544549 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.544553 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 12:14:54.544563 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 12:14:54.544570 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 12:14:54.544575 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 12:14:54.544580 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 12:14:54.544586 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179463" 2020-05-27 12:14:54.544594 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 12:14:54.544598 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 12:14:54.544602 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 12:14:54.544609 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 12:14:54.544614 wsdl: in serializeType: returning: 179463 2020-05-27 12:14:54.544620 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 12:14:54.544627 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 12:14:54.544632 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 12:14:54.544635 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 12:14:54.544641 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-27 12:14:54.544648 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 12:14:54.544658 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 12:14:54.544668 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 12:14:54.544673 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 12:14:54.544678 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-27 12:14:54.544683 wsdl: in serializeType: returning: 179463PLN 2020-05-27 12:14:54.544687 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179463PLN 2020-05-27 12:14:54.544706 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179463PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-27 12:14:54.544713 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-27 12:14:54.544720 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4487"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-27 12:14:54.544734 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-27 12:14:54.544740 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179463PLN 2020-05-27 12:14:54.544748 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-27 12:14:54.544821 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-27 12:14:54.544759 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 12:14:54.544770 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 12:14:54.544776 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 12:14:54.544780 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 12:14:54.544784 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 12:14:54.544791 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 12:14:54.544801 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 12:14:54.544809 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 12:14:54.544814 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 12:14:54.544827 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-27 12:14:54.544836 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 12:14:54.544844 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 12:14:54.551308 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 12:14:54.551323 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 12:14:54.551332 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-27 12:14:54.551338 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-27 12:14:54.551344 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 12:14:54.551349 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 12:14:54.551353 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 12:14:54.551357 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 12:14:54.551362 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-27 12:14:54.551391 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-27 12:14:54.559832 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-27 12:14:54.559848 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-27 12:14:54.559854 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 12:14:54.559860 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 12:14:54.559865 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 12:14:54.559871 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 12:14:54.559876 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 12:14:54.559881 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 12:14:54.559886 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 12:14:54.559892 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 10:14:32 GMT 2020-05-27 12:14:54.559898 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 12:14:54.559903 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-27 12:14:54.559908 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 12:14:54.559916 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-27 12:14:54.559938 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-27 12:14:54.559947 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-27 12:14:54.559957 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 12:14:54.559961 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-27 12:14:54.559966 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-27 12:14:54.560000 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 12:14:54.560011 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 12:14:54.560016 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 12:14:54.560037 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 12:14:54.560044 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 27 May 2020 10:14:32 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-27 12:14:54.560066 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-27 12:14:54.560074 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-27 12:14:54.560091 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-27 12:14:54.560097 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-27 12:14:54.560176 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-27 12:14:54.560271 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-27 12:14:54.560278 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-27 12:14:54.560286 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-27 12:14:54.560296 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 12:14:54.560319 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-27 12:14:54.560373 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-27 12:14:54.560399 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 12:14:54.560410 nusoap_client: got fault 2020-05-27 12:14:54.560418 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-27 12:14:54.560423 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-27 12:14:54.560431 nusoap_client: detail =