Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
SCHWITZER: S300Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2443
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:52:22 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:52:22.573759 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:52:22.573802 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:52:22.573816 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179463" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:52:22.573831 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:52:22.573840 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:52:22.573848 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:52:22.573860 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:52:22.573868 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:52:22.573875 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:52:22.573882 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:52:22.573890 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:52:22.573901 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:52:22.573907 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:52:22.573911 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:52:22.573917 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:52:22.573920 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:52:22.573931 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:52:22.573944 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:52:22.573962 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:52:22.573967 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:52:22.573973 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:52:22.573981 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:52:22.573988 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:52:22.581462 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:52:22.581485 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:52:22.581504 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:52:22.581516 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:52:22.581526 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:52:22.581535 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:52:22.581543 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:52:22.581587 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:52:22.608258 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:52:22.608328 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:52:22.608338 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:52:22.608345 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:52:22.608351 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:52:22.608356 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:52:22.608362 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:52:22.608370 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:52:22.608375 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:52:22.608381 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:52:22 GMT 2019-02-19 20:52:22.608387 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:52:22.608393 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:52:22.608404 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:52:22.608418 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:52:22.608451 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:52:22.608473 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-19 20:52:22.616013 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:52:22.616431 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.616450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:52:22.623356 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.623539 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:52:22.624033 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:52:22.624373 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.624605 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.624625 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.630762 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.630828 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.631060 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.631324 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:52:22.631895 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:52:22.632229 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.632485 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.632516 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.632955 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:52:22.633411 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.633442 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.633864 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.633882 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.638030 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.638068 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.638360 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.638395 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.638829 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.638865 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:52:22.639416 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:52:22.639763 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.639803 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:52:22.640335 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:52:22.640461 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.640493 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.640925 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.641161 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.641209 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-19 20:52:22.647982 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:52:22.648059 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:52:22.648389 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 20:52:22.648421 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:52:22.648432 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:52:22.648572 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:52:22.648640 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:52:22.648665 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:52:22.648678 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:52:22.648706 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:52:22.648716 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:52:22.648949 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:52:22.648973 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:52:22.649063 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.649080 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:52:22.649114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.649172 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.649188 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.649215 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:52:22.649255 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.649268 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.649290 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:52:22.649320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.649367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.649391 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:52:22.649429 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.649442 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.649469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.649520 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.649534 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.649555 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:52:22.649582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.649613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.649635 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:52:22.649665 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.649677 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:52:22.649704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.649754 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.649767 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.649787 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:52:22.649822 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.649834 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.649857 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:52:22.649892 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.649905 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.649923 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:52:22.649951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.649995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.650017 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.650046 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.650058 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:52:22.650085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.650135 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.650148 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.650168 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:52:22.650195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.650223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.650245 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:52:22.650273 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.650285 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:52:22.650314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.650364 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.650377 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.650396 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:52:22.650441 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.650454 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.650474 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:52:22.650508 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.650521 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.650540 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:52:22.650575 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.650587 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.650606 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:52:22.650632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.650682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.650703 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:52:22.650732 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.650744 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.650773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.650819 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.650831 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.650859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.650911 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:52:22.650951 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:52:22.650986 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.651008 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:52:22.651028 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:52:22.651053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.651082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:52:22.651103 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:52:22.651131 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.651142 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:52:22.651169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.651216 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.651229 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.651248 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:52:22.651274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.651302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.651324 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:52:22.651353 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.651365 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.651391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.651450 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.651465 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.651491 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:52:22.651518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.651546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.651567 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:52:22.651595 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.651607 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:52:22.651634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.651681 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.651693 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.651713 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:52:22.651739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.651767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.651787 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:52:22.651816 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.651827 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.651855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.651903 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.651917 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.651936 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:52:22.651963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.651992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.652012 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:52:22.652042 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.652054 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:52:22.652081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.652130 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.652143 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.652161 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:52:22.652197 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.652210 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.652230 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:52:22.652256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.652290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.652313 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:52:22.652341 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.652353 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.652380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.652438 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.652451 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.652470 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:52:22.652497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.652524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.652545 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:52:22.652572 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.652583 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:52:22.652616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.652666 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.652679 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.652697 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:52:22.652734 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.652747 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.652767 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:52:22.652793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.652828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.652850 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:52:22.652879 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.652890 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.652916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.652963 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.652977 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.652995 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:52:22.653022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.653048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.653070 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:52:22.653098 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.653109 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:52:22.653135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.653183 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.653196 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.653215 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:52:22.653241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.653269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.653290 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:52:22.653319 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.653331 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.653358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.653414 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.653428 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.653448 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:52:22.653474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.653501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.653523 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:52:22.653552 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.653563 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:52:22.653589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.653636 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.653649 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.653668 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:52:22.653694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.653722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.653743 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:52:22.653772 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.653783 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.653811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.653859 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.653872 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.653892 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:52:22.653918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.653946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.653966 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:52:22.653995 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.654007 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:52:22.654033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.654081 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.654094 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.654114 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:52:22.654140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.654168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.654189 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:52:22.654217 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.654228 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.654256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.654304 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.654317 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.654336 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:52:22.654363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.654391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.654420 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:52:22.654450 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.654461 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:52:22.654487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.654536 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.654549 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.654568 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:52:22.654593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.654622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.654642 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:52:22.654672 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.654685 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.654712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.654761 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.654774 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.654794 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:52:22.654820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.654847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.654868 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:52:22.654897 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.654909 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:52:22.654935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.654983 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.654996 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.655015 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:52:22.655050 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.655062 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.655080 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:52:22.655108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.655143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.655163 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:52:22.655191 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.655202 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.655228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.655277 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.655291 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.655310 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:52:22.655336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.655365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.655386 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:52:22.655422 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.655435 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:52:22.655462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.655511 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.655524 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.655543 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:52:22.655569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.655597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.655618 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.655647 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.655658 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.655684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.655726 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.655738 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.655755 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:52:22.655782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.655809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.655830 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:52:22.655855 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.655865 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:52:22.655896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.655941 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:52:22.655955 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.655974 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:52:22.656001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.656029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.656051 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.656080 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.656092 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.656119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.656166 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.656178 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.656205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.656266 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:52:22.656308 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:52:22.656341 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.656362 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:52:22.656383 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:52:22.656417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.656446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:52:22.656467 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:52:22.656495 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.656509 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:52:22.656537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.656585 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:52:22.656598 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.656618 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:52:22.656647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.656676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.656697 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.656726 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.656738 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.656765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.656811 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.656823 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.656850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.656896 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:52:22.656936 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:52:22.656970 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.656991 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:52:22.657011 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:52:22.657037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.657065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:52:22.657086 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:52:22.657114 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.657125 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:52:22.657153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.657201 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.657214 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.657233 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:52:22.657269 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.657282 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.657301 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:52:22.657336 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.657349 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.657377 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:52:22.657420 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.657433 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.657453 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:52:22.657489 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.657502 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.657521 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:52:22.657556 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.657569 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.657588 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:52:22.657622 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.657635 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.657654 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:52:22.657680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.657753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.657776 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:52:22.657806 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.657818 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.657845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.657893 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.657906 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.657925 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:52:22.657952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.657980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.658001 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:52:22.658031 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.658042 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:52:22.658068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.658117 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.658131 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.658150 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:52:22.658184 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.658196 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.658216 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:52:22.658251 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.658271 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.658291 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:52:22.658317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.658358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.658380 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:52:22.658442 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.658456 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.658484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.658535 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.658548 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.658567 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:52:22.658600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.658631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.658652 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:52:22.658681 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.658692 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:52:22.658719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.658768 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.658781 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.658800 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:52:22.658826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.658854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.658875 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.658904 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.658915 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.658941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.658990 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.659003 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.659022 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:52:22.659049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.659076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.659097 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:52:22.659125 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.659137 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:52:22.659163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.659212 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.659225 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.659244 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:52:22.659280 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.659293 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.659312 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:52:22.659348 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.659361 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.659380 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:52:22.659415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.659458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.659479 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.659508 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.659520 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.659548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.659596 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.659609 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.659628 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:52:22.659654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.659683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.659704 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:52:22.659732 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.659743 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:52:22.659771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.659820 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.659834 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.659852 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:52:22.659885 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.659898 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.659917 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:52:22.659951 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.659963 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.659982 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:52:22.660017 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.660029 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.660048 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:52:22.660082 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.660095 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.660114 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:52:22.660141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.660196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.660219 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:52:22.660248 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.660260 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.660287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.660337 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.660351 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.660370 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:52:22.660397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.660434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.660456 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:52:22.660484 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.660542 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.660555 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.660575 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.660602 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.660635 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.660663 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.660712 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.660725 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.660743 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:52:22.660777 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.660790 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.660809 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:52:22.660843 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.660856 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.660875 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:52:22.660910 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.660922 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.660941 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:52:22.660976 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.660988 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.661007 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:52:22.661042 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:52:22.661055 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.661074 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:52:22.661108 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.661121 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.661139 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.661173 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.661185 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.661203 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:52:22.661238 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.661251 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.661271 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:52:22.661306 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.661327 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.661346 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:52:22.661372 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.661479 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.661516 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.661528 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:52:22.661556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.661609 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.661622 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.661641 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:52:22.661676 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.661689 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.661708 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:52:22.661741 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.661753 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.661771 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:52:22.661805 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.661818 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.661837 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:52:22.661863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.661911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.661933 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.661961 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.661973 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.662000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.662049 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.662062 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.662082 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:52:22.662108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.662137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.662158 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:52:22.662183 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.662236 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.662249 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.662268 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.662295 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.662332 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.662360 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.662416 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.662430 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.662450 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:52:22.662485 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.662500 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.662518 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:52:22.662552 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.662565 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.662590 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:52:22.662625 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.662637 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.662655 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:52:22.662689 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.662702 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.662721 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:52:22.662755 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.662767 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.662785 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:52:22.662819 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.662831 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.662851 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:52:22.662886 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.662898 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.662917 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:52:22.662952 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.662965 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.662984 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:52:22.663019 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.663031 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.663050 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:52:22.663084 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.663097 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.663116 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:52:22.663143 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.663248 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.663284 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.663296 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:52:22.663329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.663377 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.663390 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.663415 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:52:22.663451 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.663464 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.663482 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:52:22.663517 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.663530 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.663548 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:52:22.663583 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:52:22.663595 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.663615 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:52:22.663641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.663689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.663711 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.663740 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.663752 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.663779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.663828 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.663841 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.663860 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:52:22.663887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.663915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.663936 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:52:22.663962 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.664015 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.664030 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.664049 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.664075 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.664104 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.664132 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.664181 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.664194 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.664212 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:52:22.664248 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.664261 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.664280 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:52:22.664325 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.664338 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.664357 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:52:22.664391 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.664437 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.664458 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:52:22.664494 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.664508 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.664527 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:52:22.664561 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.664573 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.664591 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:52:22.664625 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.664645 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.664665 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:52:22.664699 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.664712 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.664730 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:52:22.664764 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.664776 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.664794 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:52:22.664828 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.664841 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.664860 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:52:22.664895 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.664908 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.664927 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:52:22.664961 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.664973 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.664992 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:52:22.665019 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.665133 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.665164 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.665217 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.665230 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.665249 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.665276 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.665306 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.665335 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.665384 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.665405 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.665427 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:52:22.665461 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.665474 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.665493 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:52:22.665528 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.665540 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.665560 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:52:22.665595 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.665607 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.665628 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:52:22.665663 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.665677 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.665696 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:52:22.665731 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.665745 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.665764 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:52:22.665799 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.665813 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.665832 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:52:22.665868 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.665881 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.665901 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:52:22.665936 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.665948 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.665968 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:52:22.666003 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.666015 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.666034 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:52:22.666068 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.666081 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.666100 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:52:22.666135 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.666148 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.666167 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:52:22.666203 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.666216 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.666234 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:52:22.666269 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.666281 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.666300 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:52:22.666327 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.666453 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.666497 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.666509 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:52:22.666545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.666596 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.666609 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.666629 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:52:22.666662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.666690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.666712 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:52:22.666741 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.666752 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.666786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.666841 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.666854 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.666873 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:52:22.666898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.666926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.666948 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:52:22.666985 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.666996 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:52:22.667023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.667074 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.667087 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.667105 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:52:22.667139 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.667152 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.667171 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:52:22.667205 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.667217 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.667236 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:52:22.667271 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:52:22.667283 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.667301 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:52:22.667328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.667380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.667409 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:52:22.667440 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.667452 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.667484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.667532 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:52:22.667545 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.667565 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:52:22.667591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.667619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.667639 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:52:22.667666 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:52:22.667718 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:52:22.667732 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:52:22.667751 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:52:22.667778 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:52:22.667807 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.667835 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:52:22.667890 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.667903 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:52:22.667924 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:52:22.667958 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.667971 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:52:22.667990 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:52:22.668227 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.668243 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:52:22.668263 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:52:22.668312 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:52:22.668325 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:52:22.668345 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:52:22.668380 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.668393 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:52:22.668490 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:52:22.668530 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.668544 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:52:22.668562 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:52:22.668597 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.668610 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:52:22.668629 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:52:22.668680 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.668706 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:52:22.668724 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:52:22.668757 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.668774 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:52:22.668793 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:52:22.668826 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.668838 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:52:22.668855 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:52:22.668881 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:52:22.668974 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.669007 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.669019 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:52:22.669050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.669099 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.669113 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.669131 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:52:22.669157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.669183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.669204 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:52:22.669232 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.669243 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.669274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.669337 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:52:22.669350 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.669369 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:52:22.669405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.669435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.669456 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:52:22.669489 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:52:22.669520 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:52:22.669528 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:52:22.669538 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:52:22.669557 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:52:22.669564 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:52:22.669574 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:52:22.669591 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:52:22.669598 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:52:22.669608 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:52:22.669622 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:52:22.669647 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.669664 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.669670 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:52:22.669690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.669717 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.669725 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.669735 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:52:22.669761 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.669768 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.669778 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:52:22.669796 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.669803 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.669813 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:52:22.669827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.669850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.669861 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.669876 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.669882 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.669902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.669929 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.669937 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.669947 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:52:22.669961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.669977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.669987 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:52:22.670001 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.670029 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.670036 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.670047 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.670060 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.670077 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.670091 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.670116 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.670124 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.670134 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:52:22.670153 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.670160 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.670170 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:52:22.670188 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.670195 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.670205 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:52:22.670223 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.670230 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.670244 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:52:22.670263 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.670269 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.670284 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:52:22.670304 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.670312 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.670322 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:52:22.670340 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.670347 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.670357 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:52:22.670375 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.670382 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.670392 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:52:22.670419 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.670426 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.670437 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:52:22.670450 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.670497 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.670516 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.670522 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:52:22.670541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.670567 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.670576 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.670586 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:52:22.670604 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.670611 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.670620 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:52:22.670638 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.670645 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.670655 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:52:22.670673 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.670679 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.670689 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:52:22.670707 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.670714 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.670723 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:52:22.670737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.670769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.670780 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:52:22.670796 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.670802 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.670822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.670867 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.670879 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.670899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.670937 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:52:22.670971 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:52:22.670991 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.671003 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:52:22.671013 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:52:22.671030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.671049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:52:22.671070 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:52:22.671092 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.671099 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:52:22.671119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.671147 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.671159 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.671178 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:52:22.671199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.671216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.671227 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:52:22.671254 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.671266 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.671290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.671330 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:52:22.671341 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.671357 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:52:22.671377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.671409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.671428 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:52:22.671454 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.671469 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:52:22.671491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.671538 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.671551 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.671569 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:52:22.671593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.671618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.671635 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:52:22.671661 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.671671 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.671701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.671747 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.671759 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.671775 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:52:22.671798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.671823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.671840 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:52:22.671863 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.671909 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.671920 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.671937 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.671961 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.671988 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.672011 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.672053 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.672065 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.672085 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:52:22.672114 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.672126 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.672144 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:52:22.672177 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.672189 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.672207 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:52:22.672235 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.672246 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.672261 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:52:22.672291 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.672309 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.672326 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:52:22.672358 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:52:22.672369 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.672385 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:52:22.672429 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:52:22.672440 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.672458 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:52:22.672491 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:52:22.672504 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.672522 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:52:22.672552 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:52:22.672563 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.672579 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:52:22.672608 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.672619 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.672637 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:52:22.672667 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.672678 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.672702 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:52:22.672731 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.672741 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.672768 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:52:22.672797 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.672807 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.672823 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:52:22.672844 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.672947 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.672973 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.672980 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:52:22.673001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.673028 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.673035 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.673046 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:52:22.673060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.673076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.673086 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:52:22.673101 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.673108 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.673124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.673149 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.673156 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.673166 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:52:22.673180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.673195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.673205 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:52:22.673220 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.673227 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:52:22.673245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.673272 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.673284 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.673296 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:52:22.673315 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.673322 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.673332 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:52:22.673351 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.673358 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.673368 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:52:22.673386 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.673393 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.673410 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:52:22.673425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.673452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.673463 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.673479 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.673486 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.673501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.673526 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.673534 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.673548 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:52:22.673562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.673578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.673588 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:52:22.673602 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.673631 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.673639 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.673649 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.673662 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.673680 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.673694 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.673720 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.673727 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.673737 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:52:22.673756 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.673762 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.673772 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:52:22.673790 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.673797 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.673807 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:52:22.673825 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.673832 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.673842 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:52:22.673860 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.673867 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.673881 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:52:22.673900 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.673907 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.673917 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:52:22.673934 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:52:22.673941 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.673951 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:52:22.673964 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.674003 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.674020 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.674027 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:52:22.674041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.674067 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.674074 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.674088 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:52:22.674107 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.674114 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.674124 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:52:22.674142 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.674148 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.674158 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:52:22.674176 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.674183 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.674193 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:52:22.674211 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.674217 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.674227 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:52:22.674245 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.674252 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.674263 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:52:22.674284 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.674292 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.674302 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:52:22.674321 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.674328 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.674338 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:52:22.674351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.674393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.674412 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:52:22.674429 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.674436 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:52:22.674459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.674487 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:52:22.674494 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.674505 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:52:22.674518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.674534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.674544 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:52:22.674567 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:52:22.674579 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:52:22.674599 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:52:22.674631 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.674642 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:52:22.674667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.674731 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:52:22.674771 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:52:22.674803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.674816 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:52:22.674826 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:52:22.674845 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.674853 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:52:22.674864 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:52:22.674881 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:52:22.674888 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:52:22.674898 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:52:22.674915 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.674922 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:52:22.674932 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.674949 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.674956 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:52:22.674966 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.674984 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.674990 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:52:22.675000 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.675017 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.675024 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:52:22.675035 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.675063 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:52:22.675075 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:52:22.675094 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:52:22.675123 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:52:22.675131 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:52:22.675142 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:52:22.675161 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.675167 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:52:22.675177 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.675194 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:52:22.675205 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:52:22.675228 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:52:22.675260 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.675269 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:52:22.675284 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.675308 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.675318 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:52:22.675337 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.675369 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:52:22.675381 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:52:22.675397 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:52:22.675439 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:52:22.675494 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:52:22.675549 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:52:22.675603 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.675657 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:52:22.675706 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:52:22.675765 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:52:22.675815 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:52:22.675878 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:52:22.675924 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:52:22.675952 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:52:22.675990 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:52:22.676043 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:52:22.676092 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:52:22.676151 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:52:22.676202 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:52:22.676259 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:52:22.676312 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:52:22.676361 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:52:22.676444 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:52:22.676497 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:52:22.676550 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:52:22.676602 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:52:22.676654 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:52:22.676708 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:52:22.676769 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.676822 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:52:22.676875 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.676928 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:52:22.676981 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.677033 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:52:22.677086 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:52:22.677140 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:52:22.677202 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:52:22.677254 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:52:22.677318 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.677392 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:52:22.677454 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.677508 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:52:22.677563 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:52:22.677615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:52:22.677667 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.677720 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:52:22.677773 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.677833 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:52:22.678103 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:52:22.678156 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:52:22.678209 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:52:22.678262 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:52:22.678316 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:52:22.678370 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:52:22.678434 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.678488 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:52:22.678541 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:52:22.678594 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:52:22.678648 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:52:22.678700 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:52:22.678754 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:52:22.678806 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:52:22.678858 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:52:22.678912 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:52:22.678965 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.679017 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:52:22.679070 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:52:22.679126 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:52:22.679184 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.679219 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.679271 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:52:22.679324 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.679357 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.679391 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.679454 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:52:22.679506 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.679546 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.679580 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.679613 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.679666 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:52:22.679716 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.679767 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:52:22.679826 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.679878 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:52:22.679930 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.679962 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.680015 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:52:22.680066 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.680098 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.680148 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:52:22.680201 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.680252 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:52:22.680311 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.680364 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:52:22.680446 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.680484 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:52:22.680517 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.680547 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:52:22.680574 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.680592 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.680619 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:52:22.680646 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.680673 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:52:22.680700 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.680727 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:52:22.680754 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.680781 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:52:22.680823 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.680841 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.680860 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.680877 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.680895 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.680912 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.680929 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.680957 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:52:22.680984 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681001 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681018 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681045 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:52:22.681072 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681099 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:52:22.681125 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681143 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681159 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681186 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:52:22.681212 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681246 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681280 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681306 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.681332 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681349 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681366 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681396 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681424 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.681456 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681474 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681491 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681512 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681542 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.681569 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681595 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.681623 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681640 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681658 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681675 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681704 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:52:22.681731 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681758 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:52:22.681784 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681801 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681818 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681844 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.681871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681905 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.681966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:52:22.681993 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682020 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:52:22.682046 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682073 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.682101 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682135 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:52:22.682162 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682180 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682197 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682214 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682241 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.682274 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682292 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682310 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682327 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682345 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682362 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682386 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682405 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682432 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:52:22.682460 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682478 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682506 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:52:22.682536 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682554 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682570 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682597 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:52:22.682623 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682640 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682657 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682674 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682700 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:52:22.682727 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682753 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:52:22.682785 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682812 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:52:22.682838 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682856 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682882 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:52:22.682908 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682925 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.682951 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:52:22.682978 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683009 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:52:22.683036 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683063 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:52:22.683090 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683116 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:52:22.683143 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683169 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:52:22.683196 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683214 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683241 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:52:22.683268 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683295 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:52:22.683322 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683349 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:52:22.683375 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683408 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:52:22.683435 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683452 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683469 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683486 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683504 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683531 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683549 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683576 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:52:22.683603 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683620 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683637 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683664 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:52:22.683691 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683718 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:52:22.683745 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683763 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683780 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683808 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:52:22.683834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683873 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683890 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:52:22.683961 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683978 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.683995 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684012 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684042 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.684087 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684116 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684142 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684169 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684211 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.684258 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684305 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:52:22.684354 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684388 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684415 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684440 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684483 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:52:22.684525 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684571 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:52:22.684618 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684649 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684677 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684720 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.684750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684848 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:52:22.684874 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684901 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:52:22.684928 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.684954 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:52:22.684981 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.685008 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:52:22.685034 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.685051 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.685068 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.685085 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.685118 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.685145 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.685163 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.685180 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.685197 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.685214 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.685231 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.685248 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.685265 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:52:22.685292 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:52:22.685322 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:52:22.685414 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.685467 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:52:22.685525 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:52:22.685574 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:52:22.685623 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:52:22.685671 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:52:22.685720 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:52:22.685800 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:52:22.685849 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:52:22.685898 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:52:22.685946 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:52:22.685993 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.686043 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.686092 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.686140 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:52:22.686188 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:52:22.686237 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.686287 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.686337 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:52:22.686394 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.686452 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.686522 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:52:22.686571 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:52:22.686619 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:52:22.686666 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.686713 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:52:22.686763 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:52:22.686814 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:52:22.686884 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:52:22.686932 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.687169 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:52:22.687228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:52:22.687283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.687331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:52:22.687385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:52:22.687434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:52:22.687483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:52:22.687540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:52:22.687595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:52:22.687644 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:52:22.687691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:52:22.687740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:52:22.687794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:52:22.687842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.687890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.687939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.687987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:52:22.688036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:52:22.688085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.688134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.688183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:52:22.688232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.688286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.688338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:52:22.688391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:52:22.688441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:52:22.688489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.688542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:52:22.688593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:52:22.688642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:52:22.688695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:52:22.688743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.688796 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:52:22.688854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:52:22.688903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.688952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:52:22.689000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:52:22.689048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:52:22.689097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:52:22.689146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:52:22.689199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:52:22.689247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:52:22.689295 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:52:22.689344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:52:22.689398 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:52:22.689446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.689496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.689552 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.689600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:52:22.689654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:52:22.689703 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.689752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.689808 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:52:22.689858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.689911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.689964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:52:22.690012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:52:22.690060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:52:22.690107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.690154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:52:22.690204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:52:22.690254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:52:22.690316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:52:22.690364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.690419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:52:22.690478 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:52:22.690508 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:52:22.690574 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.690630 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:52:22.690686 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:52:22.690745 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:52:22.690800 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:52:22.690855 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:52:22.690909 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:52:22.690964 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:52:22.691019 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:52:22.691073 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:52:22.691130 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:52:22.691185 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.691239 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.691294 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.691348 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:52:22.691409 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:52:22.691464 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.691527 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.691583 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:52:22.691638 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.691692 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.691747 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:52:22.691805 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:52:22.691859 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:52:22.691914 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.692004 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:52:22.692060 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:52:22.692114 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:52:22.692169 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:52:22.692224 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.692282 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:52:22.692353 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:52:22.692582 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:52:22.692639 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.692696 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:52:22.692752 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:52:22.692807 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:52:22.692861 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:52:22.692917 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:52:22.692972 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:52:22.693027 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:52:22.693083 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:52:22.693137 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:52:22.693192 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:52:22.693247 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.693302 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.693357 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.693424 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:52:22.693481 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:52:22.693544 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.693600 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.693655 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:52:22.693710 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.693765 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.693820 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:52:22.693874 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:52:22.693929 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:52:22.693985 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.694040 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:52:22.694095 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:52:22.694150 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:52:22.694206 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:52:22.694260 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.694315 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:52:22.694383 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:52:22.694408 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:52:22.694459 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.694514 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:52:22.694565 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:52:22.694620 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:52:22.694669 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:52:22.694719 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:52:22.694769 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:52:22.694818 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:52:22.694867 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:52:22.694916 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:52:22.694966 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:52:22.695015 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.695065 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.695115 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.695164 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:52:22.695213 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:52:22.695262 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.695312 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.695361 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:52:22.695419 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.695471 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.695527 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:52:22.695577 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:52:22.695626 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:52:22.695680 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.695735 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:52:22.695784 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:52:22.695834 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:52:22.695886 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:52:22.695935 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.695984 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:52:22.696040 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:52:22.696063 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:52:22.696114 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.696165 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:52:22.696216 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:52:22.696268 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:52:22.696319 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:52:22.696382 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:52:22.696435 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:52:22.696488 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:52:22.696545 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:52:22.696597 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:52:22.696648 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:52:22.696699 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.696750 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.696806 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.696858 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:52:22.696909 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:52:22.696962 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.697013 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.697064 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:52:22.697116 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.697167 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.697218 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:52:22.697270 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:52:22.697322 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:52:22.697385 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.697438 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:52:22.697490 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:52:22.697547 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:52:22.697599 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:52:22.697651 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.697703 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:52:22.697757 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:52:22.697775 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:52:22.697812 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:52:22.697840 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:52:22.697868 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:52:22.697895 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:52:22.697916 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:52:22.697932 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.697942 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:52:22.697957 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:52:22.697967 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:52:22.697976 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:52:22.697986 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:52:22.697995 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:52:22.698003 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:52:22.698011 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:52:22.698020 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:52:22.698028 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:52:22.698037 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.698046 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.698056 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.698064 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:52:22.698072 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:52:22.698081 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.698090 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.698098 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:52:22.698106 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.698114 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.698122 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:52:22.698130 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:52:22.698139 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:52:22.698147 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.698155 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:52:22.698163 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:52:22.698172 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:52:22.698179 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:52:22.698188 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.698196 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:52:22.698204 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:52:22.698213 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.698221 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:52:22.698229 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:52:22.698237 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:52:22.698245 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:52:22.698254 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:52:22.698261 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:52:22.698269 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:52:22.698284 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:52:22.698292 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:52:22.698299 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:52:22.698307 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.698314 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.698322 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.698329 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:52:22.698345 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:52:22.698353 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.698360 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.698368 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:52:22.698376 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.698389 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.698396 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:52:22.698407 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:52:22.698415 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:52:22.698423 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.698430 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:52:22.698437 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:52:22.698445 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:52:22.698452 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:52:22.698460 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.698467 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:52:22.698475 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:52:22.698484 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.698492 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:52:22.698501 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:52:22.698512 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:52:22.698521 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:52:22.698528 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:52:22.698536 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:52:22.698543 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:52:22.698551 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:52:22.698558 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:52:22.698565 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:52:22.698572 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.698579 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.698587 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.698594 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:52:22.698601 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:52:22.698607 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.698615 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.698622 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:52:22.698629 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.698636 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.698643 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:52:22.698651 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:52:22.698658 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:52:22.698665 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.698672 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:52:22.698680 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:52:22.698687 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:52:22.698693 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:52:22.698700 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.698707 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:52:22.698714 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:52:22.698722 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.698738 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:52:22.698746 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:52:22.698753 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:52:22.698760 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:52:22.698767 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:52:22.698774 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:52:22.698781 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:52:22.698798 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:52:22.698805 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:52:22.698816 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:52:22.698836 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.698844 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.698852 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:52:22.698859 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:52:22.698867 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:52:22.698874 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.698881 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:52:22.698888 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:52:22.698895 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:52:22.698902 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:52:22.698909 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:52:22.698915 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:52:22.698922 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:52:22.698929 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:52:22.698935 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:52:22.698942 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:52:22.698949 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:52:22.698955 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:52:22.698962 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:52:22.698968 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:52:22.699204 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:52:22.699216 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:52:22.699221 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:52:22.699226 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:52:22.699233 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:52:22.699237 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:52:22.699242 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:52:22.699251 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:52:22.699261 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:52:22.699315 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.699323 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179463" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:52:22.699349 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:52:22.699371 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:52:22.699383 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:52:22.699388 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:52:22.699392 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:52:22.699398 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179463" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:52:22.699409 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:52:22.699416 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:52:22.699421 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:52:22.699434 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.699444 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:52:22.699449 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:52:22.699474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.699483 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:52:22.699488 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.699520 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:52:22.699528 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:52:22.699532 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:52:22.699536 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:52:22.699540 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:52:22.699544 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:52:22.699549 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:52:22.699553 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:52:22.699559 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179463" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:52:22.699573 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:52:22.699581 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:52:22.699585 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:52:22.699591 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.699597 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:52:22.699601 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:52:22.699625 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:52:22.699631 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.699636 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.699642 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.699647 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:52:22.699658 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:52:22.699671 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:52:22.699676 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:52:22.699682 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:52:22.699688 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179463" 2019-02-19 20:52:22.699695 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:52:22.699699 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:52:22.699705 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:52:22.699711 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:52:22.699716 wsdl: in serializeType: returning: 179463 2019-02-19 20:52:22.699722 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:52:22.699729 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:52:22.699733 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:52:22.699737 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:52:22.699742 wsdl: in serializeType: returning: 179463 2019-02-19 20:52:22.699747 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179463 2019-02-19 20:52:22.700017 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179463 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:52:22.700023 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:52:22.700037 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7074"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:52:22.700052 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:52:22.700058 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179463 2019-02-19 20:52:22.700069 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:52:22.700146 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:52:22.700082 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:52:22.700094 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:52:22.700099 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:52:22.700104 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:52:22.700107 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:52:22.700115 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:52:22.700124 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:52:22.700133 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:52:22.700139 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:52:22.700152 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:52:22.700162 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:52:22.700170 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:52:22.707606 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:52:22.707634 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:52:22.707649 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:52:22.707655 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:52:22.707664 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:52:22.707671 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:52:22.707675 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:52:22.707680 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:52:22.707685 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:52:22.707715 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:52:22.718078 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:52:22.718116 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:52:22.718126 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:52:22.718133 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:52:22.718138 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:52:22.718144 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:52:22.718151 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:52:22.718157 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:52:22.718163 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:52:22.718169 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:52:22 GMT 2019-02-19 20:52:22.718185 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:52:22.718191 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:52:22.718197 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:52:22.718211 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:52:22.718239 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:52:22.718251 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:52:22.718261 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:52:22.718266 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:52:22.718272 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:52:22.718315 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:52:22.718328 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:52:22.718335 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:52:22.718364 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:52:22.718372 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:52:22 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:52:22.718413 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:52:22.718423 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:52:22.718449 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:52:22.718455 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:52:22.718576 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:52:22.718696 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:52:22.718702 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:52:22.718712 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:52:22.718724 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:52:22.718753 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:52:22.718814 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:52:22.718846 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:52:22.718861 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:52:22.718869 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:52:22.718874 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:52:22.718879 nusoap_client: detail =