Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
SCHWITZER: S2BNumer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3118
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:49:00 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:49:18.490360 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:49:18.490413 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:49:18.490429 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197423" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:49:18.490446 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:49:18.490457 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:49:18.490467 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:49:18.490482 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:49:18.490491 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:49:18.490498 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:49:18.490507 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:49:18.490516 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:49:18.490528 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:49:18.490535 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:49:18.490540 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:49:18.490544 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:49:18.490549 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:49:18.490561 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:49:18.490576 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:49:18.490585 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:49:18.490591 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:49:18.490597 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:49:18.490606 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:49:18.490614 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:49:18.498578 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:49:18.498615 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:49:18.498635 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:49:18.498644 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:49:18.498650 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:49:18.498655 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:49:18.498660 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:49:18.498692 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:49:18.518447 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:49:18.518475 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:49:18.518489 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:49:18.518499 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:49:18.518509 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:49:18.518521 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:49:18.518532 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:49:18.518543 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:49:18.518553 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:49:18.518564 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:49:00 GMT 2019-02-19 19:49:18.518575 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:49:18.518585 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:49:18.518596 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:49:18.518613 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:49:18.518657 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:49:18.518687 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-19 19:49:18.525888 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.526058 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.526088 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:49:18.526568 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:49:18.533407 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.533435 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.533742 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.533772 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:49:18.534321 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.534354 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:49:18.534900 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.540898 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:49:18.540990 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.541033 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:49:18.541507 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.541741 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.542010 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.542039 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:49:18.542579 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.542604 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:49:18.543004 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.543045 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.543459 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:49:18.543916 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.543955 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.548653 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.548684 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:49:18.549107 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.549135 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:49:18.549693 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.549722 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.550155 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.550181 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.550622 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.550647 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.551087 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.551112 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:49:18.551684 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.551708 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:49:18.552019 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.552258 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-19 19:49:18.554884 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.554911 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:49:18.555223 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 19:49:18.555242 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:49:18.555250 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:49:18.555285 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:49:18.555331 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:49:18.555350 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:49:18.555361 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:49:18.555386 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:49:18.555395 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:49:18.555624 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:49:18.555647 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:49:18.555734 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.555748 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:49:18.555781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.555836 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.555851 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.555874 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:49:18.555910 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.555922 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.555941 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:49:18.555967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.556012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.556033 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:49:18.556060 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.556071 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.556096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.556142 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.556154 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.556172 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:49:18.556197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.556224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.556242 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:49:18.556272 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.556283 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:49:18.556308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.556353 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.556365 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.556385 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:49:18.556427 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.556439 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.556457 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:49:18.556489 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.556500 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.556518 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:49:18.556542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.556584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.556603 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.556630 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.556641 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:49:18.556665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.556710 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.556722 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.556740 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:49:18.556765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.556792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.556810 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:49:18.556836 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.556847 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:49:18.556871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.556914 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.556926 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.556944 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:49:18.556975 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.556987 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.557004 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:49:18.557034 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.557046 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.557062 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:49:18.557093 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.557104 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.557121 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:18.557145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.557190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.557210 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:18.557236 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.557247 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.557271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.557314 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.557325 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.557350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.557396 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:18.557444 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:18.557475 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.557495 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:49:18.557513 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:49:18.557538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.557564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:49:18.557583 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:49:18.557609 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.557619 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:49:18.557644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.557688 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.557700 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.557717 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:49:18.557742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.557768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.557787 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:18.557815 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.557825 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.557851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.557901 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.557913 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.557931 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:49:18.557955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.557982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.558000 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:49:18.558027 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.558037 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:49:18.558061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.558105 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.558117 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.558135 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:18.558159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.558185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.558203 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:49:18.558229 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.558240 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.558264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.558310 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.558322 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.558339 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:49:18.558363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.558389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.558414 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:49:18.558441 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.558452 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:49:18.558476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.558520 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.558532 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.558550 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:49:18.558580 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.558592 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.558609 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:18.558633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.558665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.558684 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:49:18.558709 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.558720 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.558745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.558788 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.558800 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.558818 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:49:18.558842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.558868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.558886 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:49:18.558912 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.558923 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:49:18.558952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.558997 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.559009 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.559026 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:49:18.559059 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.559070 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.559088 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:18.559112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.559145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.559164 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:49:18.559190 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.559200 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.559224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.559267 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.559279 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.559297 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:49:18.559322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.559348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.559366 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:49:18.559392 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.559409 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:49:18.559434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.559478 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.559489 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.559507 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:18.559530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.559556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.559575 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:49:18.559600 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.559612 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.559635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.559680 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.559692 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.559709 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:49:18.559734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.559760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.559778 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:49:18.559804 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.559815 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:49:18.559839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.559882 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.559894 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.559912 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:18.559936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.559963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.559981 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:18.560007 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.560018 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.560041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.560086 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.560098 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.560116 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:49:18.560141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.560168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.560186 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:49:18.560212 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.560222 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:49:18.560246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.560290 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.560303 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.560321 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:49:18.560346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.560372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.560390 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:18.560425 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.560436 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.560462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.560507 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.560519 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.560537 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:49:18.560561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.560588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.560606 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:49:18.560632 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.560643 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:49:18.560666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.560712 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.560724 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.560741 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:49:18.560766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.560793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.560811 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:18.560837 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.560848 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.560874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.560919 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.560931 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.560949 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:49:18.560974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.561001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.561019 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:49:18.561045 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.561056 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:49:18.561081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.561125 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.561137 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.561154 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:49:18.561186 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.561197 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.561215 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:49:18.561243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.561278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.561298 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:18.561327 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.561339 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.561365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.561417 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.561430 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.561450 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:49:18.561476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.561503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.561521 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:49:18.561548 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.561560 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:49:18.561587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.561631 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.561643 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.561661 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:18.561685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.561713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.561734 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.561761 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.561772 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.561796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.561842 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.561855 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.561873 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:49:18.561898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.561925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.561945 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:49:18.561973 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.561985 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:49:18.562012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.562060 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:49:18.562073 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.562091 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:49:18.562116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.562143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.562164 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.562192 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.562202 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.562226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.562271 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.562283 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.562309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.562354 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:18.562390 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:18.562430 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.562451 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:49:18.562470 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:49:18.562494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.562520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:49:18.562538 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:49:18.562564 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.562576 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:49:18.562601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.562648 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:49:18.562661 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.562680 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:49:18.562704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.562732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.562751 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.562776 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.562787 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.562811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.562851 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.562862 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.562888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.562933 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:18.562970 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:18.563001 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.563020 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:49:18.563038 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:49:18.563061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.563087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:49:18.563105 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:49:18.563131 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.563142 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:49:18.563169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.563217 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.563229 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.563246 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:49:18.563278 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.563291 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.563309 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:49:18.563341 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.563355 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.563374 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:49:18.563415 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.563427 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.563444 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:49:18.563476 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.563488 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.563505 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:49:18.563536 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.563547 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.563564 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:49:18.563599 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.563612 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.563630 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:18.563654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.563721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.563741 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:18.563767 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.563778 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.563803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.563849 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.563863 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.563881 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:49:18.563906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.563932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.563951 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:49:18.563977 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.563987 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:49:18.564012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564055 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.564068 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564088 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:49:18.564121 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.564133 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564149 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:18.564180 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.564192 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564210 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:49:18.564233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.564292 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:49:18.564322 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564366 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.564398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564434 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.564443 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564456 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:49:18.564471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.564502 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:49:18.564519 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564526 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:49:18.564541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564567 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.564575 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564585 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:18.564599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.564625 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.564641 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564647 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.564662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564688 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.564696 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564706 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:49:18.564719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.564746 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:49:18.564761 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564768 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:49:18.564782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564808 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.564815 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564825 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:49:18.564844 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.564851 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564862 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:18.564880 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.564888 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564898 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:49:18.564911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.564946 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.564961 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.564968 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.564983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.565008 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.565016 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.565026 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:49:18.565039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.565055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.565065 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:49:18.565081 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.565087 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:18.565101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.565127 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.565134 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.565144 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:49:18.565162 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.565169 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.565180 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:49:18.565197 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.565204 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.565214 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:49:18.565232 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.565239 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.565249 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:49:18.565267 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.565274 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.565284 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:49:18.565297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.565328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.565340 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:18.565361 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.565368 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.565384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.565410 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.565417 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.565427 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:49:18.565441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.565457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.565467 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:18.565482 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.565513 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.565520 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.565531 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.565544 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.565562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.565576 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.565602 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.565610 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.565620 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:18.565638 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.565645 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.565655 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:49:18.565673 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.565680 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.565690 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:49:18.565708 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.565715 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.565725 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:49:18.565742 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.565749 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.565759 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:49:18.565777 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:49:18.565784 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.565794 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:49:18.565812 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.565819 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.565829 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.565846 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.565853 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.565863 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:18.565880 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.565887 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.565897 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:49:18.565915 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.565922 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.565931 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:49:18.565944 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.565996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.566014 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.566021 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:18.566036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.566061 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.566068 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.566078 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:49:18.566097 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.566104 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.566114 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:49:18.566132 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.566139 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.566149 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:49:18.566166 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.566174 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.566183 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:49:18.566196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.566224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.566234 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566249 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.566256 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.566270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.566295 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566302 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.566312 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:49:18.566326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.566341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.566351 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:18.566371 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566399 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566407 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566417 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566430 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566447 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.566461 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566487 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.566495 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566505 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:49:18.566523 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.566531 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566541 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:49:18.566559 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.566566 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566576 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:49:18.566594 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.566601 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566610 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:49:18.566628 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.566635 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566645 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:49:18.566663 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.566670 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566679 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:49:18.566697 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.566704 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566713 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:18.566731 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.566738 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566748 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:49:18.566765 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.566772 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566782 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:49:18.566800 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.566807 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566817 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:49:18.566834 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.566841 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566851 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:49:18.566864 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.566919 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.566937 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.566944 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:18.566959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.566984 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.566992 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.567002 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:49:18.567020 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.567027 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.567037 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:18.567055 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.567062 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.567071 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:49:18.567089 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:18.567096 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.567106 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:18.567119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.567145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.567156 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567172 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.567178 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.567192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.567217 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567225 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.567235 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:49:18.567248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.567264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.567274 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:18.567288 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567316 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567324 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567334 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567347 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567369 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.567385 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567411 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.567418 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567428 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:49:18.567447 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.567454 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567464 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:49:18.567486 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.567493 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567504 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:49:18.567522 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.567529 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567539 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:49:18.567557 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.567564 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567574 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:49:18.567591 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.567598 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567608 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:49:18.567626 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.567633 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567643 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:18.567661 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.567668 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567678 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:49:18.567695 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.567702 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567712 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:49:18.567729 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.567736 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567746 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:49:18.567764 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.567771 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567781 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:49:18.567799 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.567805 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567815 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:49:18.567828 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.567886 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.567903 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.567931 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.567938 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.567948 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.567961 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.567978 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.567992 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.568018 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.568025 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.568035 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:49:18.568052 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.568059 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.568069 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:49:18.568087 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.568093 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.568103 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:49:18.568121 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.568128 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.568137 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:49:18.568155 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.568162 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.568172 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:49:18.568189 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.568196 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.568206 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:49:18.568223 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.568230 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.568240 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:49:18.568258 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.568265 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.568275 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:49:18.568292 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.568299 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.568309 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:49:18.568327 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.568334 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.568344 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:49:18.568366 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.568374 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.568384 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:49:18.568402 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.568409 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.568419 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:49:18.568436 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.568443 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.568453 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:18.568471 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.568478 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.568487 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:49:18.568500 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.568567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.568587 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.568594 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:49:18.568610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.568635 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.568642 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.568653 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:49:18.568666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.568682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.568692 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:18.568707 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.568714 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.568728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.568753 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.568760 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.568771 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:49:18.568783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.568799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.568809 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:49:18.568824 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.568831 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:49:18.568845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.568870 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.568878 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.568888 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:18.568906 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.568913 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.568922 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:49:18.568940 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.568947 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.568956 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:49:18.568974 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:18.568981 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.568991 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:49:18.569004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.569032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.569042 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:49:18.569057 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.569063 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.569078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.569103 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:18.569111 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.569121 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:49:18.569134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.569149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.569159 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:49:18.569173 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:18.569201 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:49:18.569208 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:18.569218 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:49:18.569231 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:18.569247 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.569262 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:18.569288 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.569296 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:18.569306 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:49:18.569323 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.569330 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:18.569340 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:49:18.569362 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.569370 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:18.569381 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:49:18.569399 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:49:18.569406 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:18.569416 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:49:18.569434 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.569441 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:18.569451 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:49:18.569469 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.569476 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:18.569486 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:49:18.569503 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.569510 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:18.569520 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:49:18.569538 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.569545 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:18.569555 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:49:18.569572 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.569579 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:18.569589 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:49:18.569607 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.569614 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:18.569623 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:18.569636 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:49:18.569687 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.569705 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.569711 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:49:18.569727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.569751 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.569758 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.569768 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:18.569781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.569797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.569807 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:18.569822 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.569829 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.569843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.569868 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:49:18.569875 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.569886 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:49:18.569899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.569914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.569924 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:49:18.569938 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:49:18.569966 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:18.569973 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:49:18.569983 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:49:18.570001 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:49:18.570008 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:49:18.570018 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:49:18.570036 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:18.570043 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:49:18.570053 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:49:18.570066 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:49:18.570090 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.570106 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.570113 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:49:18.570127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.570153 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.570161 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.570170 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:18.570189 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.570196 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.570205 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:49:18.570223 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.570230 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.570240 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:49:18.570253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.570276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.570286 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.570302 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.570308 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.570322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.570347 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.570355 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.570370 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:49:18.570384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.570400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.570410 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:49:18.570424 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.570451 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.570459 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.570469 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.570482 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.570498 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.570512 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.570538 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.570546 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.570556 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:49:18.570574 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.570581 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.570591 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:49:18.570608 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.570616 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.570625 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:49:18.570643 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.570650 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.570660 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:49:18.570678 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.570685 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.570695 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:49:18.570712 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.570719 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.570729 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:49:18.570747 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.570754 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.570764 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:49:18.570781 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.570789 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.570799 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:49:18.570817 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.570824 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.570834 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:49:18.570847 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.570893 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.570911 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.570918 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:49:18.570933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.570958 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.570966 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.570976 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:49:18.570994 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.571001 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571017 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:49:18.571035 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.571042 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571052 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:49:18.571070 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.571077 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571087 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:49:18.571104 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.571111 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571121 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:49:18.571134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.571176 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:18.571192 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571198 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.571213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571237 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571244 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571281 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:18.571303 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:18.571319 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571330 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:49:18.571341 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:49:18.571354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:49:18.571384 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:49:18.571400 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571407 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:49:18.571422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571447 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.571455 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571464 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:49:18.571478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.571503 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:49:18.571519 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571525 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.571539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571565 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:49:18.571572 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571582 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:49:18.571595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.571621 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:49:18.571636 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571642 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:49:18.571656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571681 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.571688 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571698 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:18.571712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.571737 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:18.571752 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571758 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.571772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571797 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.571805 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571815 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:49:18.571828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.571844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.571854 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:49:18.571868 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.571896 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.571903 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.571913 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.571927 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.571943 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.571958 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.571985 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.571993 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.572003 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:49:18.572021 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.572028 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.572038 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:49:18.572055 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.572062 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.572072 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:49:18.572089 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.572096 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.572106 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:49:18.572124 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.572131 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.572141 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:49:18.572158 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:49:18.572165 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.572175 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:49:18.572192 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:49:18.572200 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.572209 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:49:18.572227 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:49:18.572234 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.572244 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:49:18.572261 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:18.572269 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.572279 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:49:18.572296 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.572303 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.572313 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:49:18.572330 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.572337 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.572348 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:49:18.572370 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.572378 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.572388 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:49:18.572406 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.572413 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.572423 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:49:18.572436 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.572500 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.572519 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.572525 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:49:18.572544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.572569 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.572577 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.572587 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:49:18.572600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.572616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.572626 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:18.572641 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.572648 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.572662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.572687 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.572694 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.572704 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:49:18.572718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.572733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.572743 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:49:18.572758 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.572765 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:18.572779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.572803 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.572811 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.572821 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:49:18.572839 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.572846 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.572856 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:49:18.572873 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.572880 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.572890 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:49:18.572908 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.572915 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.572925 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:49:18.572938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.572965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.572976 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.572991 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.572997 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.573012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.573037 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.573044 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.573054 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:49:18.573068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.573083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.573093 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:18.573107 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.573136 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.573144 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.573154 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.573167 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.573185 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.573199 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.573226 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.573233 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.573243 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:49:18.573261 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.573268 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.573278 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:49:18.573296 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.573303 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.573313 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:49:18.573330 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.573338 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.573347 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:49:18.573370 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.573378 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.573388 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:49:18.573406 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.573413 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.573423 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:49:18.573441 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:49:18.573448 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.573458 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:49:18.573471 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.573509 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.573526 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.573532 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:49:18.573547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.573572 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.573579 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.573589 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:49:18.573607 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.573614 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.573625 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:49:18.573642 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.573649 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.573659 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:49:18.573677 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.573683 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.573694 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:49:18.573711 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.573718 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.573728 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:49:18.573746 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.573753 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.573763 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:49:18.573780 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.573787 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.573797 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:49:18.573815 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.573822 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.573832 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:49:18.573845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.573887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.573898 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:18.573913 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.573920 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:49:18.573935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.573960 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:18.573967 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.573977 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:49:18.573990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.574006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.574016 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:49:18.574033 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:49:18.574041 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:49:18.574052 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:49:18.574068 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.574075 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:49:18.574089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.574111 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:18.574132 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:49:18.574149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.574160 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:49:18.574170 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:49:18.574188 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.574195 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:49:18.574206 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:49:18.574223 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:49:18.574229 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:49:18.574239 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:49:18.574257 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.574263 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:18.574274 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.574291 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.574298 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:18.574308 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.574325 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.574332 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:18.574342 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.574364 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.574371 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:49:18.574382 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.574400 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:18.574406 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:49:18.574416 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:18.574434 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:49:18.574440 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:49:18.574450 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:49:18.574467 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.574474 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:49:18.574484 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.574501 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:49:18.574508 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:49:18.574518 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:49:18.574535 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.574542 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:49:18.574552 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.574569 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.574576 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:49:18.574586 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.574602 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:49:18.574608 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:49:18.574618 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:49:18.574631 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:49:18.574664 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:49:18.574694 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:49:18.574721 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.574748 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:49:18.574775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:18.574802 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:49:18.574829 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:18.574856 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:49:18.574884 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:49:18.574911 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:49:18.574937 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:49:18.574965 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:49:18.574992 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:49:18.575020 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:49:18.575047 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:49:18.575074 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:49:18.575102 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:18.575129 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:49:18.575156 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:18.575182 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:49:18.575209 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:18.575236 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:49:18.575262 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:18.575289 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:49:18.575317 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.575344 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:49:18.575376 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.575404 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:49:18.575430 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.575457 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:49:18.575484 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:18.575512 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:49:18.575539 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:49:18.575566 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:49:18.575593 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.575629 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:49:18.575656 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.575684 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:49:18.575712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:18.575739 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:18.575767 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.575793 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:18.575859 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.575885 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:18.575912 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:18.575939 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:49:18.575966 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:49:18.575993 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:49:18.576020 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:18.576047 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:49:18.576074 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.576100 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:49:18.576127 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:18.576155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:49:18.576182 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:49:18.576209 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:49:18.576237 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:18.576263 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:49:18.576290 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:18.576317 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:49:18.576344 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.576377 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:49:18.576405 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:18.576433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:49:18.576462 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.576480 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.576507 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:18.576534 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.576551 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.576569 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.576596 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:18.576622 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.576640 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.576657 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.576675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.576701 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:18.576728 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.576755 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:18.576781 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.576808 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:18.576834 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.576851 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.576878 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:18.576905 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.576922 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.576949 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:18.576976 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577003 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:18.577029 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577057 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:18.577084 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577110 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:18.577136 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577163 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:18.577190 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577208 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577234 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:18.577261 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577288 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:18.577314 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577341 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:18.577373 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577400 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:18.577426 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577444 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577463 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577480 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577497 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577515 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577532 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577559 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:18.577585 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577603 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577620 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577647 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:18.577674 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577701 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:18.577728 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577745 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577763 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577789 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:18.577816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577886 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577913 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.577939 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577957 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577974 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.577992 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578019 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.578046 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578064 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578081 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578099 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578126 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.578152 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578179 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.578206 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578224 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578242 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578259 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578287 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:18.578314 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578341 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:49:18.578373 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578391 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578416 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578442 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.578469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578504 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578522 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:18.578593 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578619 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:49:18.578646 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578673 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.578700 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578726 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:18.578753 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578770 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578787 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578805 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578831 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.578858 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578877 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578913 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578931 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578949 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578966 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.578984 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579010 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:49:18.579038 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579056 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579083 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:18.579109 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579126 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579144 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579170 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:18.579197 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579214 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579232 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579249 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579276 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:18.579303 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579329 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:18.579359 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579388 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:18.579415 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579432 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579458 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:18.579485 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579503 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579529 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:18.579556 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579590 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:18.579617 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579644 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:18.579670 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579697 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:18.579723 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579750 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:49:18.579777 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579794 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579821 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:49:18.579848 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579875 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:18.579901 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579928 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:18.579955 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.579981 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:18.580008 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580025 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580043 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580060 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580077 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580094 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580112 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580139 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:18.580165 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580183 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580200 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580226 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:18.580253 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580280 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:18.580307 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580325 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580343 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580375 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:18.580402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580472 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580499 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:49:18.580526 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580543 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580561 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580583 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580609 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.580636 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580654 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580671 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580689 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580716 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.580743 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580769 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:49:18.580796 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580814 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580832 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580849 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580876 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:49:18.580903 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580929 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:49:18.580955 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580974 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.580992 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581018 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.581045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581142 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:49:18.581168 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581195 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:49:18.581221 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581248 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:49:18.581275 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581302 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:49:18.581329 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581346 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581368 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581386 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581413 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.581440 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581492 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581510 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581527 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581544 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581561 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:49:18.581588 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:49:18.581614 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:18.581673 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.581724 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:18.581775 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:18.581823 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:18.581872 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:18.581921 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:49:18.581970 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:18.582024 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:18.582073 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:18.582122 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:18.582170 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:18.582218 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.582267 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.582316 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.582368 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:18.582418 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:18.582466 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.582516 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.582565 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:18.582616 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.582672 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.582727 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:18.582775 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:18.582822 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:18.582869 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.582916 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:18.582966 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:18.583062 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:18.583115 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:18.583163 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.583212 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:18.583269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:18.583318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.583372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:18.583422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:18.583469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:18.583518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:18.583567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:49:18.583615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:18.583663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:18.583711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:18.583759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:18.583806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:18.583853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.583902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.583950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.583998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:18.584047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:18.584131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.584219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.584318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:18.584412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.584509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.584611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:18.584697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:18.584785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:18.584876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.584967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:18.585052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:18.585105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:18.585160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:18.585209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.585258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:18.585321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:18.585380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.585430 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:18.585480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:18.585534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:18.585593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:18.585642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:49:18.585690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:18.585740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:18.585788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:18.585838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:18.585885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:18.585933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.585983 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.586032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.586080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:18.586128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:18.586178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.586227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.586278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:18.586328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.586387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.586441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:18.586494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:18.586543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:18.586596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.586644 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:18.586694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:18.586744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:18.586800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:18.586849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.586899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:18.586955 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:49:18.586983 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:18.587044 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.587100 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:18.587154 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:18.587208 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:18.587261 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:18.587322 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:49:18.587382 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:18.587436 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:18.587498 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:18.587553 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:18.587608 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:18.587661 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.587715 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.587768 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.587822 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:18.587876 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:18.587930 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.587985 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.588039 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:18.588092 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.588146 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.588200 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:18.588253 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:18.588307 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:18.588368 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.588431 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:18.588490 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:18.588545 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:18.588648 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:18.588702 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.588763 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:18.588824 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:49:18.588848 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:18.588903 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.588958 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:18.589012 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:18.589065 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:18.589119 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:18.589173 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:49:18.589228 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:18.589282 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:18.589336 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:18.589396 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:18.589451 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:18.589512 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.589567 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.589622 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.589676 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:18.589729 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:18.589790 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.589844 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.589898 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:18.589952 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.590006 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.590060 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:18.590113 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:18.590167 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:18.590221 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.590275 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:18.590329 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:18.590391 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:18.590446 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:18.590505 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.590559 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:18.590620 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:49:18.590643 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:18.590694 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.590743 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:18.590792 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:18.590841 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:18.590889 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:18.590938 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:49:18.590986 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:18.591035 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:18.591084 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:18.591133 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:18.591182 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:18.591231 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.591281 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.591330 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.591385 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:18.591434 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:18.591485 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.591539 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.591589 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:18.591638 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.591687 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.591736 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:18.591785 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:18.591834 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:18.591884 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.591933 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:18.591982 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:18.592031 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:18.592080 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:18.592128 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.592179 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:18.592235 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:49:18.592258 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:49:18.592317 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.592375 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:18.592427 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:18.592478 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:49:18.592534 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:49:18.592586 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:49:18.592637 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:49:18.592689 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:18.592740 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:18.592796 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:18.592848 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:18.592899 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.592950 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.593001 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.593052 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:18.593103 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:49:18.593154 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.593205 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.593256 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:18.593307 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.593368 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.593420 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:18.593471 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:49:18.593530 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:18.593582 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.593633 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:18.593684 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:49:18.593734 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:18.593785 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:18.593842 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.593892 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:18.593946 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:49:18.593964 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:49:18.593994 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:49:18.594029 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:49:18.594057 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:49:18.594082 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:49:18.594104 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:49:18.594120 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.594130 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:18.594140 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:18.594149 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:49:18.594158 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:49:18.594167 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:49:18.594175 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:49:18.594183 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:18.594191 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:18.594200 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:18.594208 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:18.594216 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.594225 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.594234 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.594242 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:18.594251 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:49:18.594259 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.594268 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.594276 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:18.594284 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.594292 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.594301 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:18.594309 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:49:18.594318 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:18.594326 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.594334 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:18.594343 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:49:18.594351 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:18.594366 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:18.594375 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.594384 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:18.594394 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:49:18.594403 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.594411 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:18.594419 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:18.594427 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:49:18.594435 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:49:18.594444 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:49:18.594452 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:49:18.594460 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:18.594468 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:18.594475 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:18.594483 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:18.594491 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.594498 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.594506 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.594514 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:18.594521 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:49:18.594529 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.594537 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.594545 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:18.594553 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.594560 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.594567 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:18.594575 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:49:18.594582 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:18.594590 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.594597 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:18.594605 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:49:18.594612 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:18.594620 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:18.594628 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.594636 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:18.594644 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:49:18.594653 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.594661 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:18.594669 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:18.594676 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:49:18.594684 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:49:18.594691 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:49:18.594698 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:49:18.594706 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:18.594712 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:18.594720 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:18.594726 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:18.594734 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.594741 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.594754 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.594761 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:18.594769 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:49:18.594776 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.594783 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.594790 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:18.594797 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.594804 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.594811 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:18.594820 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:49:18.594826 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:18.594834 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.594841 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:18.594848 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:49:18.594855 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:18.594862 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:18.594869 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.594876 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:18.594890 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:49:18.594898 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.594906 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:49:18.594914 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:49:18.594921 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:49:18.594928 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:49:18.594935 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:49:18.594943 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:49:18.594950 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:49:18.594957 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:49:18.594963 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:49:18.594970 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:49:18.594979 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.594986 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.594994 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:49:18.595002 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:49:18.595009 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:49:18.595017 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.595024 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:49:18.595031 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:49:18.595038 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:49:18.595045 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:49:18.595051 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:49:18.595058 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:49:18.595065 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:49:18.595072 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:49:18.595079 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:49:18.595086 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:49:18.595093 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:49:18.595099 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:49:18.595106 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:49:18.595113 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:49:18.595199 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:49:18.595209 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:49:18.595215 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:49:18.595220 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:49:18.595226 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:49:18.595231 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:49:18.595236 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:49:18.595245 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:49:18.595254 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:49:18.595302 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.595309 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197423" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:49:18.595324 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:49:18.595347 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:49:18.595354 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:49:18.595364 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:49:18.595369 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:49:18.595375 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197423" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:49:18.595387 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:49:18.595394 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:49:18.595399 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:49:18.595411 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.595420 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:49:18.595425 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:49:18.595450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.595459 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:49:18.595464 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.595489 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:49:18.595495 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:49:18.595499 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:49:18.595503 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:49:18.595507 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:49:18.595511 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:49:18.595516 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:49:18.595521 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:49:18.595527 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197423" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:49:18.595538 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:49:18.595544 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:49:18.595549 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:49:18.595554 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.595560 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:49:18.595564 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:49:18.595589 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:49:18.595596 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.595601 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.595606 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.595611 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:49:18.595622 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:49:18.595630 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:49:18.595635 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:49:18.595639 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:49:18.595646 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197423" 2019-02-19 19:49:18.595653 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:49:18.595658 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:49:18.595663 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:49:18.595669 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:49:18.595674 wsdl: in serializeType: returning: 197423 2019-02-19 19:49:18.595681 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:49:18.595688 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:49:18.595692 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:49:18.595696 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:49:18.595701 wsdl: in serializeType: returning: 197423 2019-02-19 19:49:18.595706 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197423 2019-02-19 19:49:18.595769 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=197423 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:49:18.595773 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:49:18.595780 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6943"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:49:18.595795 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:49:18.595801 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=197423 2019-02-19 19:49:18.595811 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:49:18.595888 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:49:18.595824 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:49:18.595835 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:49:18.595840 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:49:18.595845 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:49:18.595849 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:49:18.595857 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:49:18.595867 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:49:18.595876 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:49:18.595881 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:49:18.595895 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:49:18.595905 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:49:18.595913 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:49:18.603579 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:49:18.603600 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:49:18.603612 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:49:18.603618 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:49:18.603624 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:49:18.603630 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:49:18.603634 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:49:18.603639 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:49:18.603645 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:49:18.603681 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:49:18.626934 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:49:18.626982 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:49:18.626990 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:49:18.626996 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:49:18.627002 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:49:18.627007 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:49:18.627014 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:49:18.627020 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:49:18.627026 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:49:18.627032 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:49:00 GMT 2019-02-19 19:49:18.627039 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:49:18.627044 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:49:18.627050 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:49:18.627062 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:49:18.627091 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:49:18.627103 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:49:18.627115 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:49:18.627119 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:49:18.627125 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:49:18.627163 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:49:18.627176 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:49:18.627183 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:49:18.627208 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:49:18.627215 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:49:00 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:49:18.627254 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:49:18.627263 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:49:18.627294 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:49:18.627301 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:49:18.627431 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:49:18.627532 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:49:18.627539 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:49:18.627548 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:49:18.627558 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:49:18.627582 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:49:18.627637 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:49:18.627659 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:49:18.627671 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:49:18.627679 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:49:18.627684 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:49:18.627690 nusoap_client: detail =