Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
SCHWITZER: S2ANumer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2442
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 09 Aug 2020 12:08:35 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-08-09 14:08:45.053688 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-08-09 14:08:45.053802 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-09 14:08:45.053828 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179459" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-08-09 14:08:45.053847 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-09 14:08:45.053857 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-08-09 14:08:45.053867 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-08-09 14:08:45.053885 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-08-09 14:08:45.053897 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-09 14:08:45.053903 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-09 14:08:45.053912 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-09 14:08:45.053923 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-08-09 14:08:45.053938 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-08-09 14:08:45.053946 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-08-09 14:08:45.053951 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-08-09 14:08:45.053956 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-08-09 14:08:45.053960 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-08-09 14:08:45.053976 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-08-09 14:08:45.054172 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-09 14:08:45.054185 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-08-09 14:08:45.054190 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-08-09 14:08:45.054196 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-08-09 14:08:45.054207 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-08-09 14:08:45.054216 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-08-09 14:08:45.061474 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-08-09 14:08:45.061534 soap_transport_http: socket connected 2020-08-09 14:08:45.061555 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-08-09 14:08:45.061568 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-08-09 14:08:45.061578 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-09 14:08:45.061586 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-08-09 14:08:45.061594 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-08-09 14:08:45.061645 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-08-09 14:08:45.632146 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-08-09 14:08:45.632220 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-08-09 14:08:45.632232 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-08-09 14:08:45.632242 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-08-09 14:08:45.632252 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-08-09 14:08:45.632268 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-08-09 14:08:45.632278 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-08-09 14:08:45.632289 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-08-09 14:08:45.632299 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-08-09 14:08:45.632308 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 Aug 2020 12:08:35 GMT 2020-08-09 14:08:45.632318 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-08-09 14:08:45.632327 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-08-09 14:08:45.632339 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-08-09 14:08:45.632433 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-08-09 14:08:45.632487 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-08-09 14:08:45.632521 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-08-09 14:08:45.639122 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-09 14:08:45.639222 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-09 14:08:45.639286 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-09 14:08:45.639366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-09 14:08:45.639412 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-09 14:08:45.646297 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-09 14:08:45.646486 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-09 14:08:45.646603 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2020-08-09 14:08:45.646680 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-09 14:08:45.653507 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-09 14:08:45.653580 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-09 14:08:45.653705 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-08-09 14:08:45.653734 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-09 14:08:45.653808 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-09 14:08:45.653836 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-09 14:08:45.653969 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-08-09 14:08:45.654021 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-09 14:08:45.654111 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-08-09 14:08:45.654211 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-08-09 14:08:45.654261 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-09 14:08:45.660582 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-09 14:08:45.660608 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-09 14:08:45.660665 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-09 14:08:45.660741 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-09 14:08:45.660910 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-08-09 14:08:45.660942 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-09 14:08:45.661031 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-09 14:08:45.661173 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-09 14:08:45.661200 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-09 14:08:45.661325 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-09 14:08:45.661373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-09 14:08:45.661446 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-09 14:08:45.661526 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2020-08-09 14:08:45.661626 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-08-09 14:08:45.661699 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-09 14:08:45.661780 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-09 14:08:45.661845 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-09 14:08:45.661898 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-09 14:08:45.668153 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-09 14:08:45.668295 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-08-09 14:08:45.668364 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-09 14:08:45.668466 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-09 14:08:45.668545 soap_transport_http: read buffer of 4813 bytes 2020-08-09 14:08:45.668569 soap_transport_http: read to EOF 2020-08-09 14:08:45.668581 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-08-09 14:08:45.668739 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-08-09 14:08:45.668802 soap_transport_http: closed socket 2020-08-09 14:08:45.668824 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-08-09 14:08:45.668835 soap_transport_http: end of send() 2020-08-09 14:08:45.668868 wsdl: got WSDL URL 2020-08-09 14:08:45.668883 wsdl: Parse WSDL 2020-08-09 14:08:45.669530 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-08-09 14:08:45.669553 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-08-09 14:08:45.669647 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.669662 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-08-09 14:08:45.669695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.669749 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.669765 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.669789 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-09 14:08:45.669828 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.669841 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.669858 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-09 14:08:45.669899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.669947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.669969 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-08-09 14:08:45.669998 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.670009 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.670034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.670081 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.670094 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.670113 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-08-09 14:08:45.670137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.670165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.670185 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-08-09 14:08:45.670212 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.670223 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-08-09 14:08:45.670248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.670292 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.670304 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.670325 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-09 14:08:45.670358 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.670370 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.670387 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-09 14:08:45.670419 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.670438 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.670457 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-09 14:08:45.670481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.670524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.670544 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-08-09 14:08:45.670579 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.670590 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-08-09 14:08:45.670615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.670658 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.670671 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.670689 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-08-09 14:08:45.670714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.670741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.670761 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-08-09 14:08:45.670787 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.670798 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-08-09 14:08:45.670822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.670866 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.670880 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.670897 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-09 14:08:45.670928 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.670940 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.670957 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-09 14:08:45.670988 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.671000 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.671018 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-09 14:08:45.671049 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.671061 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.671078 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-09 14:08:45.671101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.671151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.671172 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-08-09 14:08:45.671199 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.671210 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.671236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.671278 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.671290 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.671314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.671361 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-09 14:08:45.671399 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-09 14:08:45.671439 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.671459 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-09 14:08:45.671478 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-08-09 14:08:45.671500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.671527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-08-09 14:08:45.671546 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-08-09 14:08:45.671579 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.671590 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-08-09 14:08:45.671614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.671658 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.671670 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.671687 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-09 14:08:45.671710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.671737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.671756 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-08-09 14:08:45.671782 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.671793 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.671817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.671859 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.671870 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.671895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.671937 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-09 14:08:45.671974 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-09 14:08:45.672004 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.672023 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-09 14:08:45.672041 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-08-09 14:08:45.672062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.672088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-08-09 14:08:45.672108 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-08-09 14:08:45.672133 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.672144 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-08-09 14:08:45.672169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.672214 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.672227 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.672244 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-09 14:08:45.672275 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.672287 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.672304 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-09 14:08:45.672336 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.672348 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.672366 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-09 14:08:45.672397 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.672409 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.672434 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-09 14:08:45.672458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.672506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.672527 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.672554 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.672565 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.672590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.672634 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.672647 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.672665 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-08-09 14:08:45.672689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.672716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.672736 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-08-09 14:08:45.672762 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.672772 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-08-09 14:08:45.672796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.672840 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.672852 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.672877 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-09 14:08:45.672902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.672928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.672947 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-08-09 14:08:45.672973 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.672985 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.673009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673055 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.673068 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673085 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-08-09 14:08:45.673109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.673155 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-08-09 14:08:45.673181 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673192 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-08-09 14:08:45.673216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673262 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.673298 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673317 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-09 14:08:45.673341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.673389 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-08-09 14:08:45.673415 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673432 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.673471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673519 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.673532 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673550 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-08-09 14:08:45.673584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.673689 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-08-09 14:08:45.673713 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673720 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-08-09 14:08:45.673739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673770 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.673778 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673789 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-09 14:08:45.673808 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.673815 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673825 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-09 14:08:45.673839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.673873 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-08-09 14:08:45.673888 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673895 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.673910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673936 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.673944 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673954 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-08-09 14:08:45.673968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.673985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.673995 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-08-09 14:08:45.674010 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674016 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-08-09 14:08:45.674030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674055 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.674062 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674072 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-09 14:08:45.674090 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.674096 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674106 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-09 14:08:45.674120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.674152 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-08-09 14:08:45.674166 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674173 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.674188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674213 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.674220 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674230 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-08-09 14:08:45.674243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.674270 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-08-09 14:08:45.674285 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674291 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-08-09 14:08:45.674305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674329 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.674336 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674346 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-09 14:08:45.674360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.674386 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-08-09 14:08:45.674401 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674407 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.674421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674447 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.674454 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674464 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-08-09 14:08:45.674477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.674515 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-08-09 14:08:45.674531 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674538 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-08-09 14:08:45.674553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674586 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.674593 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674603 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-09 14:08:45.674617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.674644 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-08-09 14:08:45.674659 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674665 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.674680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674705 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.674712 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674722 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-08-09 14:08:45.674735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.674762 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-08-09 14:08:45.674777 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674783 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-08-09 14:08:45.674797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674822 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.674829 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674839 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-08-09 14:08:45.674852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.674879 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-08-09 14:08:45.674893 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674900 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.674913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674938 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.674945 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674955 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-08-09 14:08:45.674968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.674985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.674994 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-08-09 14:08:45.675020 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675030 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-08-09 14:08:45.675051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675079 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.675086 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675096 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-08-09 14:08:45.675110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.675137 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-08-09 14:08:45.675152 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675159 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.675173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675198 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.675205 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675215 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-08-09 14:08:45.675229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.675255 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-08-09 14:08:45.675270 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675276 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-08-09 14:08:45.675290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675315 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.675322 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675331 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-08-09 14:08:45.675351 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.675358 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675368 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-08-09 14:08:45.675382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.675413 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-08-09 14:08:45.675428 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675434 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.675448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675473 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.675481 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675498 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-08-09 14:08:45.675512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.675540 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-08-09 14:08:45.675556 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675562 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-09 14:08:45.675583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675607 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.675615 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675624 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-09 14:08:45.675638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.675664 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.675680 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675686 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.675700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675726 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.675733 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675743 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-08-09 14:08:45.675756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.675783 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-09 14:08:45.675798 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675804 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-08-09 14:08:45.675818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675843 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-09 14:08:45.675850 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675860 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-08-09 14:08:45.675873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.675900 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.675914 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675921 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.675935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675958 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675965 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.675979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676004 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-09 14:08:45.676024 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-09 14:08:45.676041 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676053 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-09 14:08:45.676063 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-08-09 14:08:45.676076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-08-09 14:08:45.676102 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-08-09 14:08:45.676117 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676124 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-08-09 14:08:45.676138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676163 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-09 14:08:45.676170 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676180 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-09 14:08:45.676193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.676220 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-08-09 14:08:45.676235 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676241 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.676256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676279 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676286 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676323 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-09 14:08:45.676343 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-09 14:08:45.676360 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676371 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-09 14:08:45.676381 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-08-09 14:08:45.676393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-08-09 14:08:45.676419 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-08-09 14:08:45.676434 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676440 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-08-09 14:08:45.676455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676481 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-09 14:08:45.676494 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676505 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-08-09 14:08:45.676519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.676547 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.676562 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676568 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.676587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676610 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676617 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676655 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-09 14:08:45.676675 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-09 14:08:45.676692 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676703 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-09 14:08:45.676713 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-08-09 14:08:45.676726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-08-09 14:08:45.676751 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-08-09 14:08:45.676766 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676773 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-08-09 14:08:45.676787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676812 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.676819 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676829 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-08-09 14:08:45.676847 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.676854 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676864 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-08-09 14:08:45.676887 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.676894 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676904 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-09 14:08:45.676922 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.676929 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676938 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-09 14:08:45.676955 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.676962 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.676972 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-08-09 14:08:45.676989 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.676996 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677005 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-08-09 14:08:45.677022 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.677029 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677038 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-09 14:08:45.677052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.677105 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-08-09 14:08:45.677121 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677127 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.677143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677168 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.677175 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677184 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-08-09 14:08:45.677198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.677224 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-08-09 14:08:45.677239 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677245 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-08-09 14:08:45.677259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677284 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.677291 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677300 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-08-09 14:08:45.677318 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.677325 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677343 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-09 14:08:45.677362 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.677369 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677379 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-09 14:08:45.677392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.677428 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-08-09 14:08:45.677443 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677449 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.677464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677494 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.677502 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677512 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-08-09 14:08:45.677525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.677552 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-08-09 14:08:45.677578 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677584 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-09 14:08:45.677599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677624 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.677631 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677640 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-09 14:08:45.677654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.677681 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.677696 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677703 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.677718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677742 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.677750 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677760 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-08-09 14:08:45.677773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.677800 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-09 14:08:45.677815 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677821 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-08-09 14:08:45.677835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677860 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.677867 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677877 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-09 14:08:45.677895 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.677902 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677911 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-08-09 14:08:45.677929 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.677936 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677945 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-08-09 14:08:45.677963 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.677970 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.677979 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-08-09 14:08:45.677997 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.678004 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678013 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-08-09 14:08:45.678026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.678071 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-08-09 14:08:45.678086 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678092 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.678107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678132 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.678139 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678149 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-08-09 14:08:45.678162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.678189 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-08-09 14:08:45.678204 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678210 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-09 14:08:45.678224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678248 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.678256 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678265 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-08-09 14:08:45.678283 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.678289 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678299 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-09 14:08:45.678317 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.678323 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678333 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-09 14:08:45.678346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.678382 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.678397 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678403 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.678418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678443 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.678450 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678460 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-08-09 14:08:45.678474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.678506 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-09 14:08:45.678522 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678528 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-08-09 14:08:45.678543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678576 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.678583 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678593 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-09 14:08:45.678611 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.678618 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678627 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-09 14:08:45.678644 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.678651 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678661 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-09 14:08:45.678680 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.678687 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678696 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-09 14:08:45.678714 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.678720 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678730 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-09 14:08:45.678743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.678789 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.678804 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678810 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.678824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678850 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.678857 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678871 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-08-09 14:08:45.678884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.678901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.678911 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-08-09 14:08:45.678926 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.678957 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.678964 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.678974 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.678987 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679005 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.679019 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679045 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.679052 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679062 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-09 14:08:45.679080 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.679087 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679096 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-08-09 14:08:45.679114 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.679121 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679131 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-08-09 14:08:45.679148 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.679155 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679164 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-08-09 14:08:45.679182 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.679188 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679199 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-08-09 14:08:45.679216 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-09 14:08:45.679223 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679233 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-08-09 14:08:45.679250 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.679257 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679267 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.679284 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.679291 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679300 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-09 14:08:45.679322 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.679329 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679339 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-08-09 14:08:45.679357 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.679364 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679373 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-09 14:08:45.679391 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.679397 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679407 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-09 14:08:45.679420 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679483 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.679507 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.679514 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-08-09 14:08:45.679528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.679553 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.679560 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.679570 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-09 14:08:45.679588 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.679595 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.679604 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-09 14:08:45.679622 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.679629 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.679639 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-09 14:08:45.679657 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.679663 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.679673 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-09 14:08:45.679686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.679717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.679728 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679743 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.679749 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.679763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.679788 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679795 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.679804 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-08-09 14:08:45.679818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.679834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.679844 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-08-09 14:08:45.679858 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679891 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679898 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679908 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679921 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679939 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.679953 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679979 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.679986 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.679996 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-09 14:08:45.680014 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.680021 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.680030 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-08-09 14:08:45.680048 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.680054 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.680064 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-09 14:08:45.680081 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.680088 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.680098 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-08-09 14:08:45.680115 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.680122 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.680132 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-09 14:08:45.680150 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.680156 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.680166 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-09 14:08:45.680183 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.680190 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.680199 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-09 14:08:45.680217 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.680224 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.680233 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-08-09 14:08:45.680251 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.680257 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.680267 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-08-09 14:08:45.680285 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.680292 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.680301 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-09 14:08:45.680318 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.680325 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.680335 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-09 14:08:45.680348 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.680409 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.680426 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.680433 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-08-09 14:08:45.680450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.680475 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.680482 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.680497 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-09 14:08:45.680515 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.680522 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.680532 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-09 14:08:45.680549 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.680556 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.680566 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-09 14:08:45.680583 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-09 14:08:45.680590 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.680600 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-08-09 14:08:45.680613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.680643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.680653 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.680669 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.680675 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.680690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.680715 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.680723 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.680733 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-08-09 14:08:45.680746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.680762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.680772 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-08-09 14:08:45.680786 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.680814 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.680821 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.680831 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.680845 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.680871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.680885 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.680910 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.680917 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.680927 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-09 14:08:45.680945 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.680951 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.680961 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-08-09 14:08:45.680978 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.680985 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.680995 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-09 14:08:45.681012 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.681019 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.681028 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-08-09 14:08:45.681046 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.681053 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.681063 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-09 14:08:45.681080 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.681087 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.681096 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-09 14:08:45.681114 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.681121 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.681130 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-09 14:08:45.681148 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.681154 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.681164 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-08-09 14:08:45.681181 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.681188 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.681198 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-08-09 14:08:45.681216 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681223 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.681232 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-08-09 14:08:45.681250 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.681257 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.681267 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-09 14:08:45.681284 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.681291 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.681301 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-09 14:08:45.681314 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.681380 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.681395 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681423 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681430 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681440 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681454 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681471 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.681490 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681519 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.681526 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681536 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-08-09 14:08:45.681554 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.681561 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681571 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-08-09 14:08:45.681588 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.681595 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681605 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-09 14:08:45.681622 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.681629 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681638 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-08-09 14:08:45.681656 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.681663 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681672 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-08-09 14:08:45.681690 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.681697 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681706 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-09 14:08:45.681724 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.681731 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681740 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-08-09 14:08:45.681757 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.681764 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681774 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-08-09 14:08:45.681791 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.681798 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681808 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-08-09 14:08:45.681825 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.681832 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681842 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-09 14:08:45.681859 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.681873 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681882 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-09 14:08:45.681900 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.681907 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681917 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-08-09 14:08:45.681934 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.681941 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681950 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-09 14:08:45.681968 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.681974 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.681984 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-08-09 14:08:45.681997 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.682073 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.682092 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.682099 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-08-09 14:08:45.682116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.682140 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.682147 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.682157 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-09 14:08:45.682170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.682187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.682197 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-08-09 14:08:45.682213 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.682219 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.682232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.682258 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.682265 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.682274 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-08-09 14:08:45.682288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.682304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.682314 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-08-09 14:08:45.682329 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.682335 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-08-09 14:08:45.682349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.682374 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.682381 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.682390 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-09 14:08:45.682408 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.682415 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.682425 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-09 14:08:45.682442 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.682449 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.682458 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-09 14:08:45.682476 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-09 14:08:45.682482 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.682497 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-09 14:08:45.682511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.682541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.682552 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-08-09 14:08:45.682567 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.682573 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.682587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.682612 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-09 14:08:45.682619 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.682629 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-08-09 14:08:45.682642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.682659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.682669 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-08-09 14:08:45.682683 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-09 14:08:45.682709 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-08-09 14:08:45.682716 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-09 14:08:45.682726 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-08-09 14:08:45.682739 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-09 14:08:45.682757 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.682770 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-08-09 14:08:45.682796 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.682803 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-09 14:08:45.682813 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-08-09 14:08:45.682831 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.682838 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-08-09 14:08:45.682847 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-08-09 14:08:45.682872 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.682879 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-09 14:08:45.682889 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-08-09 14:08:45.682906 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-09 14:08:45.682913 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-08-09 14:08:45.682923 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-09 14:08:45.682940 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.682947 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-08-09 14:08:45.682956 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-08-09 14:08:45.682973 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.682981 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-08-09 14:08:45.682990 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-08-09 14:08:45.683008 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.683015 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-08-09 14:08:45.683024 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-09 14:08:45.683041 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.683048 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-09 14:08:45.683057 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-08-09 14:08:45.683075 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.683082 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-08-09 14:08:45.683091 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-08-09 14:08:45.683109 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.683115 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-08-09 14:08:45.683125 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-09 14:08:45.683138 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-08-09 14:08:45.683195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.683217 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.683224 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-08-09 14:08:45.683244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.683269 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.683276 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.683286 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-09 14:08:45.683299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.683316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.683326 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-08-09 14:08:45.683341 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.683347 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.683365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.683391 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-09 14:08:45.683398 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.683407 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-08-09 14:08:45.683421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.683437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.683448 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-08-09 14:08:45.683461 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-08-09 14:08:45.683491 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-09 14:08:45.683499 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-08-09 14:08:45.683509 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-08-09 14:08:45.683528 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-09 14:08:45.683535 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-08-09 14:08:45.683544 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-08-09 14:08:45.683562 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-09 14:08:45.683569 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-08-09 14:08:45.683583 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-08-09 14:08:45.683596 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-08-09 14:08:45.683622 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.683638 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.683644 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-08-09 14:08:45.683663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.683688 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.683695 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.683704 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-09 14:08:45.683723 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.683729 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.683739 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-09 14:08:45.683756 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.683764 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.683773 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-09 14:08:45.683787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.683812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.683822 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.683837 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.683843 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.683861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.683887 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.683895 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.683904 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-08-09 14:08:45.683918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.683934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.683944 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-08-09 14:08:45.683958 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.683985 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.683992 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.684002 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.684015 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.684033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.684047 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.684072 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.684080 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.684090 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-08-09 14:08:45.684107 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.684114 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.684124 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-08-09 14:08:45.684141 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.684148 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.684162 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-09 14:08:45.684180 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.684187 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.684197 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-08-09 14:08:45.684214 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.684221 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.684230 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-08-09 14:08:45.684248 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.684254 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.684264 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-08-09 14:08:45.684281 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.684288 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.684297 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-08-09 14:08:45.684315 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.684321 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.684331 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-09 14:08:45.684348 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.684355 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.684364 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-09 14:08:45.684378 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.684431 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.684448 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.684454 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-08-09 14:08:45.684473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.684504 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.684511 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.684521 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-09 14:08:45.684539 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.684546 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.684555 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-09 14:08:45.684580 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.684587 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.684596 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-09 14:08:45.684613 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.684620 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.684630 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-09 14:08:45.684647 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.684654 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.684664 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-09 14:08:45.684677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.684711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.684722 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-09 14:08:45.684737 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.684744 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.684762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.684786 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.684793 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.684807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.684831 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-09 14:08:45.684852 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-09 14:08:45.684876 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.684887 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-09 14:08:45.684898 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-08-09 14:08:45.684911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.684926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-08-09 14:08:45.684936 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-08-09 14:08:45.684951 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.684958 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-08-09 14:08:45.684976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685002 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.685009 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685019 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-08-09 14:08:45.685032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.685058 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-08-09 14:08:45.685073 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685080 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.685093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685118 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-09 14:08:45.685125 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685135 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-08-09 14:08:45.685149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.685175 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-08-09 14:08:45.685190 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685197 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-08-09 14:08:45.685211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685237 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.685244 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685258 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-09 14:08:45.685277 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.685284 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685293 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-09 14:08:45.685311 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.685318 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685327 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-08-09 14:08:45.685340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.685377 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-08-09 14:08:45.685392 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685398 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.685412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685437 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.685443 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685453 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-08-09 14:08:45.685467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.685499 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-08-09 14:08:45.685515 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685521 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-08-09 14:08:45.685540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685575 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.685582 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685592 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-09 14:08:45.685605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.685632 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-08-09 14:08:45.685647 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685653 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.685666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685691 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.685698 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685708 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-08-09 14:08:45.685721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.685738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.685748 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-08-09 14:08:45.685762 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.685788 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.685795 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.685805 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.685818 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.685836 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.685849 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.685889 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.685896 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.685906 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-08-09 14:08:45.685924 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.685930 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.685940 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-08-09 14:08:45.685957 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.685964 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.685973 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-08-09 14:08:45.685990 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.685997 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.686007 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-08-09 14:08:45.686024 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.686031 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.686041 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-08-09 14:08:45.686058 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-09 14:08:45.686065 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.686074 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-08-09 14:08:45.686092 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-09 14:08:45.686099 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.686109 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-08-09 14:08:45.686126 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-09 14:08:45.686133 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.686143 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-08-09 14:08:45.686160 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-09 14:08:45.686167 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.686177 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-08-09 14:08:45.686194 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.686201 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.686215 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-08-09 14:08:45.686234 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.686242 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.686252 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-08-09 14:08:45.686269 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.686276 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.686286 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-08-09 14:08:45.686303 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.686310 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.686319 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-08-09 14:08:45.686333 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.686403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.686421 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.686427 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-08-09 14:08:45.686446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.686471 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.686478 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.686493 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-09 14:08:45.686512 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.686519 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.686528 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-09 14:08:45.686542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.686563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.686582 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-08-09 14:08:45.686597 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.686603 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.686616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.686646 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-09 14:08:45.686653 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.686663 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-08-09 14:08:45.686676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.686693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.686703 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-08-09 14:08:45.686716 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-09 14:08:45.686743 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-08-09 14:08:45.686750 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-09 14:08:45.686760 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-08-09 14:08:45.686773 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-09 14:08:45.686791 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.686805 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-08-09 14:08:45.686830 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.686837 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-08-09 14:08:45.686847 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-08-09 14:08:45.686873 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.686880 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-08-09 14:08:45.686889 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-08-09 14:08:45.686907 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.686914 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-08-09 14:08:45.686923 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-08-09 14:08:45.686941 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-08-09 14:08:45.686948 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-08-09 14:08:45.686957 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-08-09 14:08:45.686975 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.686982 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-08-09 14:08:45.686995 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-08-09 14:08:45.687014 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-08-09 14:08:45.687021 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-08-09 14:08:45.687031 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-08-09 14:08:45.687048 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.687055 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-08-09 14:08:45.687064 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-09 14:08:45.687078 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-08-09 14:08:45.687120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.687137 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687144 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-08-09 14:08:45.687158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687182 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.687190 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687203 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-09 14:08:45.687222 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.687229 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687238 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-09 14:08:45.687252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.687283 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-08-09 14:08:45.687298 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687304 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-08-09 14:08:45.687318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687342 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-09 14:08:45.687349 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687359 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-08-09 14:08:45.687373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.687399 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-08-09 14:08:45.687415 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687421 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-08-09 14:08:45.687435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687459 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.687466 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687480 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-09 14:08:45.687504 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.687511 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687521 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-09 14:08:45.687534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.687566 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-08-09 14:08:45.687581 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687587 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.687601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687626 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-09 14:08:45.687633 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687643 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-08-09 14:08:45.687656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.687683 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-08-09 14:08:45.687698 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687704 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-08-09 14:08:45.687718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687742 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.687749 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687763 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-09 14:08:45.687782 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.687789 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687798 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-09 14:08:45.687811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.687843 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.687858 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687864 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.687881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687906 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-09 14:08:45.687913 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687923 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-08-09 14:08:45.687936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.687952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.687962 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-08-09 14:08:45.688006 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-09 14:08:45.688035 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-08-09 14:08:45.688043 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-09 14:08:45.688053 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-08-09 14:08:45.688066 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-09 14:08:45.688084 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.688098 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-08-09 14:08:45.688298 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.688306 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-08-09 14:08:45.688317 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-09 14:08:45.688335 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-08-09 14:08:45.688342 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-08-09 14:08:45.688351 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-09 14:08:45.688367 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-08-09 14:08:45.688388 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.688403 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-09 14:08:45.688431 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-08-09 14:08:45.688438 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-09 14:08:45.688447 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-08-09 14:08:45.688461 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-09 14:08:45.688478 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.688498 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-08-09 14:08:45.688524 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.688531 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-08-09 14:08:45.688545 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-09 14:08:45.688564 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.688578 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-08-09 14:08:45.688588 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-09 14:08:45.688602 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-08-09 14:08:45.688623 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.688639 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.688645 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-08-09 14:08:45.688658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.688683 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.688690 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.688700 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-08-09 14:08:45.688713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.688729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.688739 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-08-09 14:08:45.688754 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.688760 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.688773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.688798 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.688805 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.688815 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-08-09 14:08:45.688828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.688845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.688855 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-08-09 14:08:45.688870 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.688876 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-08-09 14:08:45.688893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.688918 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.688925 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.688935 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-08-09 14:08:45.688952 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.688959 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.688968 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-09 14:08:45.688986 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.688992 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.689002 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-09 14:08:45.689019 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.689026 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.689035 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-09 14:08:45.689048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.689078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.689089 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.689104 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.689110 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.689128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.689154 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.689161 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.689170 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-08-09 14:08:45.689184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.689200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.689210 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-08-09 14:08:45.689224 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.689250 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.689257 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.689267 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.689280 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.689298 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.689312 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.689337 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.689343 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.689353 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-09 14:08:45.689371 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.689378 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.689387 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-09 14:08:45.689405 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.689411 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.689425 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-08-09 14:08:45.689443 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.689451 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.689461 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-08-09 14:08:45.689478 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.689490 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.689500 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-09 14:08:45.689518 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.689525 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.689535 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-09 14:08:45.689553 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-09 14:08:45.689560 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.689569 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-08-09 14:08:45.689582 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.689626 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.689642 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.689649 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-08-09 14:08:45.689667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.689692 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.689699 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.689709 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-08-09 14:08:45.689726 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.689733 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.689748 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-08-09 14:08:45.689767 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.689773 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.689783 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-08-09 14:08:45.689800 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.689807 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.689816 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-08-09 14:08:45.689833 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.689840 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.689850 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-08-09 14:08:45.689874 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.689881 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.689890 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-08-09 14:08:45.689907 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.689914 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.689923 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-09 14:08:45.689941 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.689947 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.689956 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-08-09 14:08:45.689970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.690016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.690027 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-08-09 14:08:45.690042 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.690049 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-08-09 14:08:45.690069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.690094 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-09 14:08:45.690101 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.690111 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-08-09 14:08:45.690125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.690141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.690151 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-08-09 14:08:45.690168 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-09 14:08:45.690175 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-08-09 14:08:45.690189 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-08-09 14:08:45.690206 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.690212 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-08-09 14:08:45.690225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.690249 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-09 14:08:45.690268 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-09 14:08:45.690285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.690297 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-09 14:08:45.690307 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-08-09 14:08:45.690324 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.690331 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-08-09 14:08:45.690341 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-08-09 14:08:45.690358 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-09 14:08:45.690364 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-08-09 14:08:45.690374 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-08-09 14:08:45.690391 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.690398 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-08-09 14:08:45.690408 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.690425 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.690432 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-08-09 14:08:45.690441 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.690458 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.690465 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-08-09 14:08:45.690475 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.690497 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.690504 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-08-09 14:08:45.690515 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.690532 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-09 14:08:45.690539 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-08-09 14:08:45.690549 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-08-09 14:08:45.690565 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-09 14:08:45.690572 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-08-09 14:08:45.690587 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-08-09 14:08:45.690604 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.690611 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-08-09 14:08:45.690621 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.690638 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-09 14:08:45.690645 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-08-09 14:08:45.690655 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-08-09 14:08:45.690671 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.690678 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-08-09 14:08:45.690688 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.690704 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-09 14:08:45.690712 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-08-09 14:08:45.690721 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-08-09 14:08:45.690737 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-09 14:08:45.690744 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-08-09 14:08:45.690760 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-08-09 14:08:45.690778 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-09 14:08:45.690785 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-08-09 14:08:45.690794 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-08-09 14:08:45.690812 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.690818 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-08-09 14:08:45.690828 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.690844 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-08-09 14:08:45.690887 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-08-09 14:08:45.690916 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-08-09 14:08:45.690944 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-08-09 14:08:45.690971 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-08-09 14:08:45.690998 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-08-09 14:08:45.691024 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-08-09 14:08:45.691050 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-08-09 14:08:45.691082 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-08-09 14:08:45.691109 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.691136 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-08-09 14:08:45.691162 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-08-09 14:08:45.691189 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-08-09 14:08:45.691215 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-08-09 14:08:45.691240 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-08-09 14:08:45.691266 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-08-09 14:08:45.691292 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-08-09 14:08:45.691318 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-08-09 14:08:45.691345 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-08-09 14:08:45.691371 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-08-09 14:08:45.691398 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-08-09 14:08:45.691425 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-08-09 14:08:45.691451 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-08-09 14:08:45.691477 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-08-09 14:08:45.691509 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-08-09 14:08:45.691536 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-08-09 14:08:45.691562 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-08-09 14:08:45.691591 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-08-09 14:08:45.691617 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-08-09 14:08:45.691651 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.691677 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-09 14:08:45.691704 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.691731 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-08-09 14:08:45.691758 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-08-09 14:08:45.691784 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-08-09 14:08:45.691811 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.691841 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-08-09 14:08:45.691868 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-08-09 14:08:45.691894 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-08-09 14:08:45.691920 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-08-09 14:08:45.691947 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-08-09 14:08:45.691974 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.692000 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-09 14:08:45.692029 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-08-09 14:08:45.692055 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-08-09 14:08:45.692081 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.692108 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-09 14:08:45.692134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.692160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-08-09 14:08:45.692186 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.692213 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-08-09 14:08:45.692239 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.692264 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-08-09 14:08:45.692290 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-08-09 14:08:45.692316 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-08-09 14:08:45.692342 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-08-09 14:08:45.692369 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-08-09 14:08:45.692395 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-08-09 14:08:45.692421 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-08-09 14:08:45.692447 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.692473 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-08-09 14:08:45.692504 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-09 14:08:45.692535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-08-09 14:08:45.692562 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-08-09 14:08:45.692599 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-08-09 14:08:45.692627 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-08-09 14:08:45.692653 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-08-09 14:08:45.692680 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-08-09 14:08:45.692706 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-08-09 14:08:45.692733 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-08-09 14:08:45.692759 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-08-09 14:08:45.692785 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-08-09 14:08:45.692812 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-08-09 14:08:45.692839 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-08-09 14:08:45.692870 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-08-09 14:08:45.692897 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.692923 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-08-09 14:08:45.692949 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-08-09 14:08:45.692976 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-08-09 14:08:45.693002 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.693028 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-08-09 14:08:45.693055 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-08-09 14:08:45.693081 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-08-09 14:08:45.693108 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693126 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693152 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-09 14:08:45.693180 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693198 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693215 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693241 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-09 14:08:45.693267 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693289 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693306 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693323 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693349 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-09 14:08:45.693375 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693401 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-09 14:08:45.693427 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693445 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693461 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693478 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693509 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-09 14:08:45.693535 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693562 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-09 14:08:45.693587 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693613 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-09 14:08:45.693639 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693656 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693682 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-09 14:08:45.693708 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693725 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693750 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-09 14:08:45.693776 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693802 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-09 14:08:45.693830 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693856 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-09 14:08:45.693885 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693912 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-09 14:08:45.693938 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.693964 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-09 14:08:45.693990 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694011 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694037 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-09 14:08:45.694063 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694090 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-09 14:08:45.694115 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694141 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-09 14:08:45.694167 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694193 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-09 14:08:45.694219 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694245 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-09 14:08:45.694271 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694288 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694305 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694322 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694338 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694356 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694373 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694400 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-09 14:08:45.694426 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694444 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694461 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694490 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-09 14:08:45.694518 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694545 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-09 14:08:45.694574 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694591 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694608 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694625 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694642 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694672 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-09 14:08:45.694698 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694715 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694732 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694758 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-09 14:08:45.694785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694819 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.694903 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694920 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694937 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694953 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.694979 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.695005 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695022 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695039 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695057 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695084 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.695110 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695136 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.695163 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695180 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695196 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695213 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695239 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-09 14:08:45.695265 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695296 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-09 14:08:45.695322 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695339 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695356 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695382 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.695408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695442 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-09 14:08:45.695532 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695558 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-08-09 14:08:45.695592 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695609 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695625 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695651 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-09 14:08:45.695676 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695703 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.695729 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695750 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695775 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-09 14:08:45.695801 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695818 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695845 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-09 14:08:45.695871 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695888 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695914 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-09 14:08:45.695939 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695961 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.695987 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-09 14:08:45.696013 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696044 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-09 14:08:45.696070 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696087 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696103 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696120 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696145 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.696171 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696188 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696221 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696238 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696254 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696270 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696287 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696312 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-09 14:08:45.696338 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696355 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696381 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-09 14:08:45.696406 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696423 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696440 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696465 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-09 14:08:45.696496 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696514 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696532 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696548 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696581 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-09 14:08:45.696607 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696634 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-09 14:08:45.696659 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696676 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696692 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696709 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696735 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-09 14:08:45.696761 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696786 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-09 14:08:45.696812 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696838 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-09 14:08:45.696864 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696881 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696907 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-09 14:08:45.696932 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696949 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.696974 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-09 14:08:45.697001 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697027 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-09 14:08:45.697053 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697078 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-09 14:08:45.697104 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697130 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-09 14:08:45.697157 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697183 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-09 14:08:45.697209 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697226 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697252 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-09 14:08:45.697278 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697309 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-09 14:08:45.697335 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697361 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-09 14:08:45.697387 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697413 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-09 14:08:45.697439 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697465 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-09 14:08:45.697497 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697515 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697531 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697548 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697564 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697581 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697597 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697623 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-09 14:08:45.697648 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697665 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697682 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697707 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-09 14:08:45.697734 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697760 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-09 14:08:45.697786 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697804 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697821 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697837 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697854 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697880 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-09 14:08:45.697906 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697922 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697943 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.697970 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-09 14:08:45.697995 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698012 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698044 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698105 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-09 14:08:45.698130 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698147 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698163 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698180 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698206 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.698232 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698249 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698266 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698283 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698308 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.698334 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698360 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-09 14:08:45.698386 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698403 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698420 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698436 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698462 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-09 14:08:45.698492 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698520 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-09 14:08:45.698547 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698564 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698827 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698855 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.698881 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698898 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698915 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698932 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.698975 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-09 14:08:45.699000 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699026 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-08-09 14:08:45.699052 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699070 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699087 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699112 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-09 14:08:45.699138 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699164 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-09 14:08:45.699190 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699207 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699233 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-09 14:08:45.699259 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699276 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699302 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-09 14:08:45.699328 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699344 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699371 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-09 14:08:45.699397 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699414 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699440 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-09 14:08:45.699471 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699502 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-09 14:08:45.699529 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699545 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699562 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699578 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699604 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.699629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699663 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699679 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699696 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699717 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699734 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699751 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-09 14:08:45.699777 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-09 14:08:45.699804 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-08-09 14:08:45.699863 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-08-09 14:08:45.699917 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-09 14:08:45.699967 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-08-09 14:08:45.700016 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.700066 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-08-09 14:08:45.700118 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-08-09 14:08:45.700167 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-08-09 14:08:45.700216 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-08-09 14:08:45.700269 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-08-09 14:08:45.700317 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-08-09 14:08:45.700365 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-09 14:08:45.700413 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-08-09 14:08:45.700460 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-09 14:08:45.700514 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.700563 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.700612 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-08-09 14:08:45.700662 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.700709 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-08-09 14:08:45.700762 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-08-09 14:08:45.700810 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.700860 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-08-09 14:08:45.700912 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.700961 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.701011 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.701091 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.701145 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-08-09 14:08:45.701193 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-08-09 14:08:45.701240 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-08-09 14:08:45.701289 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.701336 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-09 14:08:45.701386 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-08-09 14:08:45.701435 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-08-09 14:08:45.701490 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-08-09 14:08:45.701544 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-08-09 14:08:45.701592 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-08-09 14:08:45.701639 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-09 14:08:45.701686 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.701742 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-09 14:08:45.701790 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.701839 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-08-09 14:08:45.701897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-08-09 14:08:45.701945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-08-09 14:08:45.701994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-09 14:08:45.702042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-08-09 14:08:45.702090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.702139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-08-09 14:08:45.702186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-08-09 14:08:45.702236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-08-09 14:08:45.702284 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-08-09 14:08:45.702332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-08-09 14:08:45.702381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-08-09 14:08:45.702428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-09 14:08:45.702476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-08-09 14:08:45.702528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-09 14:08:45.702576 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.702625 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.702677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-08-09 14:08:45.702727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.702774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-08-09 14:08:45.702823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-08-09 14:08:45.702871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.702920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-08-09 14:08:45.702967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.703016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.703065 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.703118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.703171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-08-09 14:08:45.703218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-08-09 14:08:45.703266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-08-09 14:08:45.703317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.703370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-09 14:08:45.703423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-08-09 14:08:45.703472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-08-09 14:08:45.703546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-08-09 14:08:45.703601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-08-09 14:08:45.703649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-08-09 14:08:45.703696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-09 14:08:45.703752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.703802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-09 14:08:45.703849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.703899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-08-09 14:08:45.703956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-08-09 14:08:45.704003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-08-09 14:08:45.704052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-09 14:08:45.704100 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-08-09 14:08:45.704150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.704200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-08-09 14:08:45.704247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-08-09 14:08:45.704295 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-08-09 14:08:45.704344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-08-09 14:08:45.704393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-08-09 14:08:45.704440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-08-09 14:08:45.704492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-09 14:08:45.704543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-08-09 14:08:45.704590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-09 14:08:45.704639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.704689 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.704737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-08-09 14:08:45.704786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.704833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-08-09 14:08:45.704886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-08-09 14:08:45.704961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.705012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-08-09 14:08:45.705060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.705110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.705159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.705213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.705266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-08-09 14:08:45.705314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-08-09 14:08:45.705361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-08-09 14:08:45.705409 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.705457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-09 14:08:45.705511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-08-09 14:08:45.705562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-08-09 14:08:45.705612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-08-09 14:08:45.705666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-08-09 14:08:45.705713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-08-09 14:08:45.705760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-09 14:08:45.706110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.706161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-09 14:08:45.706216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.706265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-08-09 14:08:45.706336 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-08-09 14:08:45.706364 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-09 14:08:45.706425 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-09 14:08:45.706482 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-09 14:08:45.706542 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-09 14:08:45.706596 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.706659 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-09 14:08:45.706713 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-09 14:08:45.706783 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-09 14:08:45.706837 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-09 14:08:45.706892 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-09 14:08:45.706945 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-09 14:08:45.706999 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-09 14:08:45.707058 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-09 14:08:45.707113 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-09 14:08:45.707182 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.707236 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.707290 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-09 14:08:45.707344 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.707397 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-09 14:08:45.707451 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-09 14:08:45.707514 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.707592 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-09 14:08:45.707650 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.707705 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.707763 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.707817 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.707870 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-09 14:08:45.707924 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-09 14:08:45.707998 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-09 14:08:45.708052 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.708105 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-09 14:08:45.708160 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-09 14:08:45.708213 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-09 14:08:45.708267 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-09 14:08:45.708320 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-09 14:08:45.708391 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-09 14:08:45.708449 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-09 14:08:45.708508 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.708562 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-09 14:08:45.708616 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.708670 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-09 14:08:45.708731 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-08-09 14:08:45.708755 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-09 14:08:45.708824 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-09 14:08:45.708884 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-09 14:08:45.708938 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-09 14:08:45.708992 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.709051 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-09 14:08:45.709105 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-09 14:08:45.709160 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-09 14:08:45.709231 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-09 14:08:45.709286 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-09 14:08:45.709345 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-09 14:08:45.709400 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-09 14:08:45.709453 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-09 14:08:45.709513 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-09 14:08:45.709576 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.709645 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.709699 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-09 14:08:45.709759 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.709817 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-09 14:08:45.709877 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-09 14:08:45.709931 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.709986 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-09 14:08:45.710053 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.710110 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.710164 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.710223 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.710277 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-09 14:08:45.710331 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-09 14:08:45.710385 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-09 14:08:45.710459 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.710520 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-09 14:08:45.710575 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-09 14:08:45.710629 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-09 14:08:45.710688 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-09 14:08:45.710743 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-09 14:08:45.710797 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-09 14:08:45.710850 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-09 14:08:45.710918 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.710972 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-09 14:08:45.711026 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.711081 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-09 14:08:45.711147 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-08-09 14:08:45.711170 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-09 14:08:45.711219 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-09 14:08:45.711268 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-09 14:08:45.711332 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-09 14:08:45.711381 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.711430 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-09 14:08:45.711478 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-09 14:08:45.711531 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-09 14:08:45.711580 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-09 14:08:45.711632 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-09 14:08:45.711685 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-09 14:08:45.711733 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-09 14:08:45.711783 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-09 14:08:45.711835 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-09 14:08:45.711884 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.711933 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.711986 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-09 14:08:45.712035 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.712083 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-09 14:08:45.712132 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-09 14:08:45.712186 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.712236 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-09 14:08:45.712284 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.712332 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.712381 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.712429 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.712477 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-09 14:08:45.712531 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-09 14:08:45.712579 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-09 14:08:45.712628 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.712682 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-09 14:08:45.712735 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-09 14:08:45.712783 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-09 14:08:45.712832 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-09 14:08:45.712880 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-09 14:08:45.712928 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-09 14:08:45.712976 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-09 14:08:45.713024 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.713073 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-09 14:08:45.713122 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.713170 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-09 14:08:45.713231 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-08-09 14:08:45.713253 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-09 14:08:45.713304 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-09 14:08:45.713354 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-09 14:08:45.713404 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-09 14:08:45.713455 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.713510 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-09 14:08:45.713562 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-09 14:08:45.713615 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-09 14:08:45.713665 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-09 14:08:45.713716 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-09 14:08:45.713767 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-09 14:08:45.713822 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-09 14:08:45.713872 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-09 14:08:45.713922 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-09 14:08:45.713973 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.714024 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.714075 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-09 14:08:45.714126 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.714177 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-09 14:08:45.714227 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-09 14:08:45.714279 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.714329 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-09 14:08:45.714380 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.714430 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.714481 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.714538 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.714589 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-09 14:08:45.714644 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-09 14:08:45.714695 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-09 14:08:45.714745 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.714796 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-09 14:08:45.714846 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-09 14:08:45.714912 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-09 14:08:45.714964 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-09 14:08:45.715015 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-09 14:08:45.715067 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-09 14:08:45.715118 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-09 14:08:45.715169 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.715220 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-09 14:08:45.715271 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.715322 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-09 14:08:45.715377 wsdl: current service: Service1 2020-08-09 14:08:45.715394 wsdl: current port: Service1Soap 2020-08-09 14:08:45.715424 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-08-09 14:08:45.715452 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-08-09 14:08:45.715480 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-08-09 14:08:45.715516 wsdl: Parsing WSDL done 2020-08-09 14:08:45.715538 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-09 14:08:45.715557 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-09 14:08:45.715575 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-09 14:08:45.715585 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-09 14:08:45.715594 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.715603 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-09 14:08:45.715612 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-09 14:08:45.715621 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-09 14:08:45.715630 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-09 14:08:45.715638 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-09 14:08:45.715647 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-09 14:08:45.715655 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-09 14:08:45.715664 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-09 14:08:45.715672 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-09 14:08:45.715682 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.715690 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.715699 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-09 14:08:45.715708 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.715717 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-09 14:08:45.715725 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-09 14:08:45.715734 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.715743 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-09 14:08:45.715750 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.715759 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.715768 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.715776 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.715783 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-09 14:08:45.715791 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-09 14:08:45.715800 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-09 14:08:45.715808 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.715816 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-09 14:08:45.715824 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-09 14:08:45.715832 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-09 14:08:45.715840 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-09 14:08:45.715853 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-09 14:08:45.715861 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-09 14:08:45.715869 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-09 14:08:45.715884 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.715892 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-09 14:08:45.715900 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.715908 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-09 14:08:45.715916 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-09 14:08:45.715926 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-09 14:08:45.715933 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-09 14:08:45.715941 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-09 14:08:45.715948 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.715956 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-09 14:08:45.715963 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-09 14:08:45.715970 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-09 14:08:45.715977 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-09 14:08:45.715984 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-09 14:08:45.715992 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-09 14:08:45.715999 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-09 14:08:45.716007 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-09 14:08:45.716014 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-09 14:08:45.716021 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.716029 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.716036 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-09 14:08:45.716044 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.716051 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-09 14:08:45.716058 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-09 14:08:45.716065 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.716073 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-09 14:08:45.716080 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.716088 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.716096 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.716103 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.716110 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-09 14:08:45.716118 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-09 14:08:45.716125 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-09 14:08:45.716132 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.716140 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-09 14:08:45.716148 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-09 14:08:45.716155 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-09 14:08:45.716162 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-09 14:08:45.716169 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-09 14:08:45.716176 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-09 14:08:45.716183 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-09 14:08:45.716191 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.716203 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-09 14:08:45.716211 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.716218 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-09 14:08:45.716226 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-09 14:08:45.716236 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-09 14:08:45.716244 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-09 14:08:45.716258 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-09 14:08:45.716267 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.716274 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-09 14:08:45.716281 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-09 14:08:45.716289 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-09 14:08:45.716296 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-09 14:08:45.716303 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-09 14:08:45.716312 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-09 14:08:45.716319 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-09 14:08:45.716326 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-09 14:08:45.716334 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-09 14:08:45.716342 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.716349 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.716357 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-09 14:08:45.716365 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.716372 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-09 14:08:45.716379 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-09 14:08:45.716386 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.716394 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-09 14:08:45.716401 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.716408 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.716415 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.716422 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.716429 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-09 14:08:45.716437 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-09 14:08:45.716444 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-09 14:08:45.716451 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.716458 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-09 14:08:45.716467 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-09 14:08:45.716474 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-09 14:08:45.716482 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-09 14:08:45.716494 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-09 14:08:45.716503 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-09 14:08:45.716510 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-09 14:08:45.716518 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.716525 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-09 14:08:45.716532 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.716539 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-09 14:08:45.716546 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-09 14:08:45.716555 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-09 14:08:45.716563 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-09 14:08:45.716571 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-09 14:08:45.716578 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.716585 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-09 14:08:45.716592 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-09 14:08:45.716599 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-09 14:08:45.716606 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-09 14:08:45.716613 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-09 14:08:45.716619 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-09 14:08:45.716627 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-09 14:08:45.716635 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-09 14:08:45.716642 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-09 14:08:45.716654 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.716662 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.716669 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-09 14:08:45.716677 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-09 14:08:45.716684 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-09 14:08:45.716691 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-09 14:08:45.716699 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.716706 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-09 14:08:45.716712 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-09 14:08:45.716719 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.716727 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-09 14:08:45.716734 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-09 14:08:45.716741 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-09 14:08:45.716747 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-09 14:08:45.716754 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-09 14:08:45.716761 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-09 14:08:45.716767 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-09 14:08:45.716774 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-09 14:08:45.716781 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-09 14:08:45.716789 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-09 14:08:45.716796 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-09 14:08:45.716803 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-09 14:08:45.716810 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-09 14:08:45.716817 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-09 14:08:45.716824 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-09 14:08:45.716832 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-09 14:08:45.716838 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-09 14:08:45.717124 nusoap_client: checkWSDL 2020-08-09 14:08:45.717134 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-09 14:08:45.717139 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-09 14:08:45.717144 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-09 14:08:45.717151 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-08-09 14:08:45.717156 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-08-09 14:08:45.717160 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-08-09 14:08:45.717170 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-08-09 14:08:45.717178 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-08-09 14:08:45.717250 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.717258 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179459" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-09 14:08:45.717277 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-08-09 14:08:45.717302 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-08-09 14:08:45.717308 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-08-09 14:08:45.717313 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-08-09 14:08:45.717317 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-08-09 14:08:45.717323 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179459" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-09 14:08:45.717337 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-08-09 14:08:45.717344 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-08-09 14:08:45.717349 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-08-09 14:08:45.717362 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.717371 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-09 14:08:45.717376 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-08-09 14:08:45.717407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.717418 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-09 14:08:45.717423 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.717453 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-08-09 14:08:45.717459 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-08-09 14:08:45.717463 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-08-09 14:08:45.717467 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-08-09 14:08:45.717471 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-08-09 14:08:45.717475 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-08-09 14:08:45.717479 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-08-09 14:08:45.717483 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-09 14:08:45.717493 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-08-09 14:08:45.717499 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179459" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-09 14:08:45.717511 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-08-09 14:08:45.717518 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-08-09 14:08:45.717522 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-08-09 14:08:45.717528 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.717534 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-09 14:08:45.717538 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-09 14:08:45.717577 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-08-09 14:08:45.717583 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.717588 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.717594 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.717598 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-09 14:08:45.717609 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-08-09 14:08:45.717617 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-09 14:08:45.717622 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-09 14:08:45.717627 wsdl: in serializeType: returning: 2020-08-09 14:08:45.717634 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179459" 2020-08-09 14:08:45.717641 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-09 14:08:45.717646 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-09 14:08:45.717655 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-09 14:08:45.717664 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-09 14:08:45.717669 wsdl: in serializeType: returning: 179459 2020-08-09 14:08:45.717676 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-08-09 14:08:45.717683 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-09 14:08:45.717688 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-09 14:08:45.717692 wsdl: in serializeType: returning: 2020-08-09 14:08:45.717698 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-08-09 14:08:45.717705 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-09 14:08:45.717710 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-09 14:08:45.717719 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-09 14:08:45.717724 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-09 14:08:45.717729 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-08-09 14:08:45.717734 wsdl: in serializeType: returning: 179459PLN 2020-08-09 14:08:45.717738 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179459PLN 2020-08-09 14:08:45.717759 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179459PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-08-09 14:08:45.717764 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-08-09 14:08:45.717771 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1234"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-08-09 14:08:45.717785 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-08-09 14:08:45.717791 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179459PLN 2020-08-09 14:08:45.717848 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-08-09 14:08:45.717934 nusoap_client: sending message, length=499 2020-08-09 14:08:45.717863 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-08-09 14:08:45.717882 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-08-09 14:08:45.717888 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-08-09 14:08:45.717893 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-08-09 14:08:45.717897 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-08-09 14:08:45.717904 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-08-09 14:08:45.717914 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-09 14:08:45.717922 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-08-09 14:08:45.717928 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-08-09 14:08:45.717957 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-08-09 14:08:45.717967 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-08-09 14:08:45.717974 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-08-09 14:08:45.725188 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-08-09 14:08:45.725215 soap_transport_http: socket connected 2020-08-09 14:08:45.725230 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-08-09 14:08:45.725239 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-08-09 14:08:45.725253 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-08-09 14:08:45.725261 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-09 14:08:45.725269 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-08-09 14:08:45.725277 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-08-09 14:08:45.725285 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-08-09 14:08:45.725319 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-08-09 14:08:46.224561 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-08-09 14:08:46.224613 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-08-09 14:08:46.224624 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-08-09 14:08:46.224633 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-08-09 14:08:46.224642 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-08-09 14:08:46.224653 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-08-09 14:08:46.224662 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-08-09 14:08:46.224671 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-08-09 14:08:46.224680 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-08-09 14:08:46.224689 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 Aug 2020 12:08:35 GMT 2020-08-09 14:08:46.224700 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-08-09 14:08:46.224709 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-08-09 14:08:46.224718 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-08-09 14:08:46.224734 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-08-09 14:08:46.224775 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-08-09 14:08:46.224790 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-08-09 14:08:46.224805 soap_transport_http: read to EOF 2020-08-09 14:08:46.224813 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-08-09 14:08:46.224821 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-08-09 14:08:46.224869 soap_transport_http: closed socket 2020-08-09 14:08:46.224886 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-08-09 14:08:46.224896 soap_transport_http: end of send() 2020-08-09 14:08:46.224938 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-08-09 14:08:46.224948 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 09 Aug 2020 12:08:35 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-08-09 14:08:46.224996 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-08-09 14:08:46.225100 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-08-09 14:08:46.225189 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-08-09 14:08:46.225202 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-08-09 14:08:46.225383 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-08-09 14:08:46.225540 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-08-09 14:08:46.225558 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-08-09 14:08:46.225572 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-08-09 14:08:46.225588 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-08-09 14:08:46.225624 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-08-09 14:08:46.225724 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-08-09 14:08:46.225760 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-08-09 14:08:46.225782 nusoap_client: got fault 2020-08-09 14:08:46.225793 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-08-09 14:08:46.225801 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-08-09 14:08:46.225809 nusoap_client: detail =