Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
SCHWITZER: S200Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3120
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:45:21 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:45:23.279243 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:45:23.279284 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:45:23.279297 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197424" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:45:23.279320 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:45:23.279330 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:45:23.279337 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:45:23.279348 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:45:23.279357 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:45:23.279363 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:45:23.279371 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:45:23.279378 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:45:23.279389 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:45:23.279395 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:45:23.279405 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:45:23.279410 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:45:23.279414 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:45:23.279425 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:45:23.279438 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:45:23.279447 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:45:23.279452 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:45:23.279458 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:45:23.279466 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:45:23.279473 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:45:23.286822 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:45:23.286838 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:45:23.286850 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:45:23.286856 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:45:23.286862 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:45:23.286866 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:45:23.286870 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:45:23.286900 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:45:23.303522 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:45:23.303541 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:45:23.303549 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:45:23.303555 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:45:23.303561 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:45:23.303576 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:45:23.303582 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:45:23.303589 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:45:23.303600 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:45:23.303606 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:45:21 GMT 2019-02-20 06:45:23.303612 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:45:23.303617 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:45:23.303624 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:45:23.303633 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:45:23.303661 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:45:23.310566 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:45:23.310730 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-20 06:45:23.311232 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:45:23.317772 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:45:23.318108 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:45:23.318680 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:45:23.318719 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:45:23.319290 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:45:23.325018 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:45:23.325452 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:45:23.325481 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:45:23.325786 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:45:23.325899 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:45:23.326064 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:45:23.326622 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:45:23.326967 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:45:23.327214 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:45:23.327794 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:45:23.327813 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:45:23.328147 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:45:23.328166 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:45:23.332214 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:45:23.332552 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:45:23.333135 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:45:23.333300 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:45:23.333763 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:45:23.334235 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:45:23.334716 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:45:23.335283 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:45:23.335698 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:45:23.335906 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:45:23.336225 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-20 06:45:23.336238 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:45:23.336244 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:45:23.336443 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:45:23.336480 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:45:23.336499 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:45:23.336507 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:45:23.336547 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:45:23.336554 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:45:23.336751 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:45:23.336769 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:45:23.336824 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.336836 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:45:23.336862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.336939 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.336954 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.336971 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:45:23.336999 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.337032 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337047 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:45:23.337064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.337115 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:45:23.337133 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337140 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.337157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337186 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.337197 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337208 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:45:23.337228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.337257 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:45:23.337280 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337287 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:45:23.337303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337379 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.337388 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337399 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:45:23.337419 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.337426 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337436 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:45:23.337458 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.337470 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337481 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:45:23.337521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.337572 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.337594 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337602 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:45:23.337628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337654 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.337662 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337675 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:45:23.337689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.337722 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:45:23.337738 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337744 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:45:23.337758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337829 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.337839 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337852 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:45:23.337873 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.337880 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337890 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:45:23.337908 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.337918 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337929 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:45:23.337979 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.337987 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.337998 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:45:23.338012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.338055 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:45:23.338076 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338084 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.338100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338124 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338131 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338176 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:45:23.338203 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:45:23.338221 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338233 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:45:23.338291 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:45:23.338314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:45:23.338343 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:45:23.338360 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338366 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:45:23.338381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338443 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.338451 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338462 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:45:23.338476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.338502 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:45:23.338521 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338528 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.338543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338619 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.338632 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338655 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:45:23.338690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.338736 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:45:23.338763 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338779 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:45:23.338818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338866 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.338880 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338904 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:45:23.338928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.338956 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:45:23.338973 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.338980 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.338994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339024 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.339032 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339048 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:45:23.339064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.339091 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:45:23.339111 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339118 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:45:23.339134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339161 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.339172 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339204 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:45:23.339228 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.339236 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339247 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:45:23.339263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.339307 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:45:23.339323 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339329 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.339345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339370 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.339381 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339392 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:45:23.339410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.339437 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:45:23.339453 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339459 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:45:23.339473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339502 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.339509 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339519 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:45:23.339544 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.339551 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339566 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:45:23.339581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.339611 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:45:23.339630 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339637 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.339655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339682 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.339690 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339700 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:45:23.339713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.339742 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:45:23.339757 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339764 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:45:23.339782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339807 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.339814 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339824 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:45:23.339837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.339866 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:45:23.339882 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339889 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.339903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339928 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.339935 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.339945 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:45:23.339958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.340096 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:45:23.340113 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340122 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:45:23.340138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340169 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.340176 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340187 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:45:23.340200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.340226 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:45:23.340245 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340252 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.340270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340342 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.340353 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340364 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:45:23.340378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.340441 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:45:23.340458 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340464 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:45:23.340482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340513 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.340521 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340531 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:45:23.340545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.340570 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:45:23.340585 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340592 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.340609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340639 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.340646 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340657 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:45:23.340670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.340696 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:45:23.340711 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340720 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:45:23.340735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340765 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.340809 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340822 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:45:23.340840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.340871 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:45:23.340889 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340896 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.340939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340970 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.340978 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.340993 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:45:23.341007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.341035 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:45:23.341050 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341057 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:45:23.341070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341099 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.341106 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341121 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:45:23.341140 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.341147 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341157 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:45:23.341170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.341203 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:45:23.341219 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341265 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.341301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341330 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.341341 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341357 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:45:23.341372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.341433 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:45:23.341453 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341460 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:45:23.341479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341506 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.341513 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341523 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:45:23.341537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.341566 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.341582 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341589 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.341608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341633 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.341640 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341650 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:45:23.341664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.341693 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:45:23.341708 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341719 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:45:23.341772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341799 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:45:23.341810 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341820 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:45:23.341839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.341893 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.341910 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341916 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.341934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341964 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341971 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.341985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342012 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:45:23.342034 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:45:23.342054 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342067 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:45:23.342082 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:45:23.342096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:45:23.342121 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:45:23.342174 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342182 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:45:23.342202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342230 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:45:23.342238 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342248 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:45:23.342262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.342306 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.342356 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342365 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.342381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342406 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342413 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342460 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:45:23.342481 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:45:23.342499 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342510 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:45:23.342520 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:45:23.342536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:45:23.342565 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:45:23.342582 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342589 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:45:23.342603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342628 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.342636 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342646 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:45:23.342710 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.342720 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342732 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:45:23.342752 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.342759 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342770 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:45:23.342791 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.342824 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342839 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:45:23.342860 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.342867 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342877 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:45:23.342895 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.342901 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342914 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:45:23.342938 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.342946 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.342957 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:45:23.342970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.343024 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:45:23.343041 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343052 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.343067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343093 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.343101 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343111 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:45:23.343124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.343154 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:45:23.343207 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343215 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:45:23.343231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343257 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.343299 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343312 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:45:23.343333 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.343340 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343350 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:45:23.343368 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.343375 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343389 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:45:23.343402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.343442 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:45:23.343457 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343464 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.343478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343532 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.343541 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343553 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:45:23.343568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.343596 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:45:23.343612 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343652 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:45:23.343672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343699 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.343706 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343716 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:45:23.343730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.343760 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.343780 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343787 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.343803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343829 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.343836 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343846 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:45:23.343863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.343893 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:45:23.343964 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.343976 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:45:23.344059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344114 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.344127 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344155 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:45:23.344191 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.344205 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344218 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:45:23.344243 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.344251 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344267 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:45:23.344286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.344321 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.344337 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344347 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.344403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344433 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.344441 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344452 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:45:23.344465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.344500 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:45:23.344517 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344523 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:45:23.344538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344595 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.344605 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344620 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:45:23.344640 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.344647 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344658 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:45:23.344675 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.344682 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344692 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:45:23.344713 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.344720 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344731 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:45:23.344754 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.344761 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344771 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:45:23.344785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.344830 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:45:23.344847 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344854 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.344908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344937 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.344944 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.344986 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:45:23.345002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.345019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.345029 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:45:23.345045 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.345080 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.345087 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.345098 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.345117 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.345135 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.345150 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.345175 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.345183 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.345196 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:45:23.345215 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.345226 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.345237 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:45:23.345256 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.345263 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.345277 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:45:23.345297 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.345304 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.345325 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:45:23.345380 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.345390 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.345402 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:45:23.345436 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:45:23.345449 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.345511 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:45:23.345534 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.345541 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.345551 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.345569 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.345579 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.345594 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:45:23.345614 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.345621 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.345631 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:45:23.345649 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.345655 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.345665 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:45:23.345681 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.345743 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.345763 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.345770 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:45:23.345785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.345814 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.345822 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.345837 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:45:23.345857 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.345864 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.345874 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:45:23.345892 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.345899 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.345909 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:45:23.345929 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.345937 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.345951 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:45:23.345965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.345993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.346003 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346019 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.346026 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.346043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.346073 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346081 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.346092 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:45:23.346106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.346122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.346132 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:45:23.346146 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346177 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346185 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346200 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346214 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346231 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.346245 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346276 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.346287 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346298 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:45:23.346321 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.346330 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346340 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:45:23.346359 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.346365 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346375 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:45:23.346393 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.346404 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346418 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:45:23.346444 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.346451 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346461 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:45:23.346480 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.346487 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346496 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:45:23.346514 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.346523 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346534 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:45:23.346556 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.346563 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346573 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:45:23.346592 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.346599 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346609 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:45:23.346627 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.346634 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346646 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:45:23.346665 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.346675 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346686 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:45:23.346700 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.346760 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.346783 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.346790 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:45:23.346810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.346836 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.346843 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.346853 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:45:23.346875 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.346882 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.346895 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:45:23.346917 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.346928 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.346938 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:45:23.346957 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:45:23.346964 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.346975 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:45:23.346988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.347017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.347029 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347049 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.347056 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.347071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.347096 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347103 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.347113 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:45:23.347130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.347146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.347161 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:45:23.347176 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347205 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347213 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347224 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347237 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347257 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.347277 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347309 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.347317 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347327 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:45:23.347346 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.347353 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347362 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:45:23.347388 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.347396 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347415 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:45:23.347435 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.347442 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347452 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:45:23.347470 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.347477 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347487 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:45:23.347509 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.347516 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347526 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:45:23.347543 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.347550 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347560 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:45:23.347578 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.347585 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347594 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:45:23.347612 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.347618 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347628 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:45:23.347646 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.347653 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347662 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:45:23.347680 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.347687 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347696 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:45:23.347713 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.347720 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347729 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:45:23.347743 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.347802 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.347818 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.347845 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.347853 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.347863 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.347876 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.347892 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.347906 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.347936 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.347943 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.347953 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:45:23.347971 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.347978 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.347988 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:45:23.348009 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.348016 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.348026 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:45:23.348044 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.348053 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.348064 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:45:23.348082 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.348089 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.348099 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:45:23.348116 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.348123 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.348133 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:45:23.348151 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.348158 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.348168 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:45:23.348185 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.348192 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.348202 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:45:23.348219 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.348226 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.348236 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:45:23.348253 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.348260 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.348270 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:45:23.348294 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.348301 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.348311 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:45:23.348328 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.348335 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.348345 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:45:23.348362 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.348369 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.348378 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:45:23.348396 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.348406 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.348417 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:45:23.348431 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.348499 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.348520 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.348526 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:45:23.348547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.348573 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.348581 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.348591 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:45:23.348604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.348620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.348631 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:45:23.348646 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.348652 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.348666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.348691 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.348698 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.348713 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:45:23.348727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.348743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.348753 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:45:23.348768 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.348775 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:45:23.348788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.348814 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.348821 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.348831 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:45:23.348849 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.348856 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.348865 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:45:23.348883 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.348889 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.348899 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:45:23.348916 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:45:23.348923 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.348932 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:45:23.348945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.348973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.348983 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:45:23.348998 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.349005 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.349023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.349048 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:45:23.349056 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.349066 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:45:23.349079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.349095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.349105 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:45:23.349118 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:45:23.349145 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:45:23.349152 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:45:23.349162 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:45:23.349175 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:45:23.349192 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.349206 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:45:23.349232 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.349239 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:45:23.349249 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:45:23.349267 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.349288 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:45:23.349303 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:45:23.349322 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.349329 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:45:23.349339 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:45:23.349357 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:45:23.349364 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:45:23.349373 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:45:23.349391 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.349399 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:45:23.349412 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:45:23.349431 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.349438 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:45:23.349448 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:45:23.349465 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.349473 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:45:23.349482 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:45:23.349500 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.349507 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:45:23.349516 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:45:23.349534 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.349541 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:45:23.349551 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:45:23.349574 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.349581 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:45:23.349590 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:45:23.349603 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:45:23.349654 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.349672 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.349679 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:45:23.349698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.349724 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.349731 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.349741 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:45:23.349755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.349770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.349780 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:45:23.349796 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.349802 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.349820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.349845 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:45:23.349852 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.349862 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:45:23.349876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.349891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.349901 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:45:23.349915 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:45:23.349942 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:45:23.349949 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:45:23.349959 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:45:23.349977 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:45:23.349984 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:45:23.349993 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:45:23.350011 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:45:23.350018 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:45:23.350027 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:45:23.350040 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:45:23.350065 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.350081 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.350087 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:45:23.350105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.350131 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.350139 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.350149 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:45:23.350167 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.350174 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.350184 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:45:23.350201 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.350208 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.350218 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:45:23.350231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.350254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.350264 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.350284 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.350291 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.350305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.350331 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.350339 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.350349 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:45:23.350362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.350378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.350388 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:45:23.350404 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.350439 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.350446 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.350457 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.350470 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.350487 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.350501 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.350527 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.350534 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.350544 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:45:23.350571 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.350578 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.350588 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:45:23.350605 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.350612 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.350622 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:45:23.350639 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.350646 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.350656 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:45:23.350673 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.350680 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.350690 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:45:23.350707 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.350714 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.350728 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:45:23.350746 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.350753 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.350763 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:45:23.350780 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.350788 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.350798 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:45:23.350815 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.350822 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.350832 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:45:23.350845 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.350891 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.350908 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.350915 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:45:23.350933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.350959 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.350967 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.350977 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:45:23.350995 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.351002 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351011 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:45:23.351029 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.351036 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351045 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:45:23.351062 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.351069 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351078 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:45:23.351096 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.351103 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351112 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:45:23.351125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.351167 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:45:23.351182 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351188 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.351212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351237 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351243 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351291 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:45:23.351313 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:45:23.351330 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351341 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:45:23.351351 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:45:23.351364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:45:23.351389 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:45:23.351409 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351416 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:45:23.351431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351456 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.351464 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351478 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:45:23.351492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.351518 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:45:23.351534 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351540 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.351554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351579 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:45:23.351587 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351597 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:45:23.351610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.351635 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:45:23.351650 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351657 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:45:23.351670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351695 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.351702 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351712 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:45:23.351725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.351750 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:45:23.351765 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351772 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.351789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351815 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.351822 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351832 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:45:23.351845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.351861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.351871 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:45:23.351885 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.351912 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.351919 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.351929 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.351942 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.351959 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.351973 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.352000 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.352008 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.352018 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:45:23.352036 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.352043 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.352053 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:45:23.352071 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.352078 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.352091 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:45:23.352110 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.352116 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.352126 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:45:23.352143 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.352150 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.352160 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:45:23.352178 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:45:23.352185 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.352194 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:45:23.352212 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:45:23.352219 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.352229 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:45:23.352246 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:45:23.352253 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.352263 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:45:23.352290 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:45:23.352298 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.352308 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:45:23.352326 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.352333 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.352343 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:45:23.352361 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.352368 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.352378 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:45:23.352395 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.352405 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.352416 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:45:23.352435 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.352442 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.352451 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:45:23.352465 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.352529 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.352547 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.352554 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:45:23.352585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.352611 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.352619 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.352629 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:45:23.352642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.352658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.352668 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:45:23.352683 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.352690 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.352703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.352729 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.352736 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.352746 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:45:23.352759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.352775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.352785 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:45:23.352800 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.352806 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:45:23.352820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.352845 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.352853 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.352867 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:45:23.352885 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.352892 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.352902 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:45:23.352919 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.352926 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.352936 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:45:23.352953 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.352960 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.352970 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:45:23.352983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.353010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.353020 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.353036 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.353042 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.353056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.353082 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.353089 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.353099 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:45:23.353112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.353127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.353137 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:45:23.353151 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.353184 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.353191 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.353201 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.353215 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.353232 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.353247 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.353276 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.353287 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.353297 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:45:23.353316 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.353322 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.353332 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:45:23.353350 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.353357 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.353367 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:45:23.353385 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.353392 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.353404 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:45:23.353424 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.353431 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.353441 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:45:23.353458 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.353465 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.353475 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:45:23.353492 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:45:23.353499 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.353513 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:45:23.353526 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.353564 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.353581 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.353587 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:45:23.353601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.353626 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.353633 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.353643 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:45:23.353661 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.353668 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.353678 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:45:23.353695 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.353702 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.353716 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:45:23.353734 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.353741 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.353751 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:45:23.353768 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.353775 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.353785 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:45:23.353802 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.353809 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.353819 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:45:23.353836 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.353843 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.353853 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:45:23.353870 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.353877 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.353887 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:45:23.353900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.353941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.353952 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:45:23.353967 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.353974 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:45:23.353992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.354017 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:45:23.354025 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.354035 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:45:23.354048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.354063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.354073 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:45:23.354090 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:45:23.354098 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:45:23.354108 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:45:23.354125 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.354131 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:45:23.354144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.354168 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:45:23.354188 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:45:23.354205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.354216 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:45:23.354226 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:45:23.354243 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.354251 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:45:23.354266 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:45:23.354295 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:45:23.354302 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:45:23.354312 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:45:23.354330 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.354337 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:45:23.354346 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.354363 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.354370 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:45:23.354380 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.354397 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.354407 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:45:23.354419 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.354437 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.354444 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:45:23.354454 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.354471 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:45:23.354477 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:45:23.354487 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:45:23.354505 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:45:23.354511 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:45:23.354521 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:45:23.354538 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.354545 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:45:23.354555 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.354576 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:45:23.354583 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:45:23.354593 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:45:23.354609 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.354616 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:45:23.354630 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.354648 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.354655 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:45:23.354665 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.354681 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:45:23.354688 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:45:23.354697 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:45:23.354710 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:45:23.354743 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:45:23.354772 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:45:23.354800 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.354827 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:45:23.354854 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:45:23.354881 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:45:23.354909 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:45:23.354935 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:45:23.354962 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:45:23.354989 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:45:23.355016 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:45:23.355043 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:45:23.355071 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:45:23.355098 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:45:23.355125 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:45:23.355152 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:45:23.355180 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:45:23.355206 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:45:23.355233 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:45:23.355260 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:45:23.355292 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:45:23.355320 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:45:23.355346 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:45:23.355378 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:45:23.355410 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.355439 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:45:23.355466 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.355544 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:45:23.355603 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.355650 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:45:23.355699 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:45:23.355751 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:45:23.355806 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:45:23.355849 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:45:23.355878 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.355926 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:45:23.355954 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.355981 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:45:23.356010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:45:23.356041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:45:23.356069 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.356096 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:45:23.356148 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.356176 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:45:23.356203 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:45:23.356230 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:45:23.356266 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:45:23.356307 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:45:23.356335 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:45:23.356544 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:45:23.356572 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.356599 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:45:23.356632 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:45:23.356659 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:45:23.356687 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:45:23.356713 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:45:23.356741 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:45:23.356768 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:45:23.356795 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:45:23.356862 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:45:23.356899 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.356931 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:45:23.356962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:45:23.356996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:45:23.357025 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.357077 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.357115 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:45:23.357143 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.357160 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.357180 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.357212 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:45:23.357240 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.357258 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.357288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.357310 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.357336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:45:23.357363 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.357394 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:45:23.357426 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.357496 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:45:23.357550 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.357577 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.357612 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:45:23.357639 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.357657 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.357686 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:45:23.357718 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.357746 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:45:23.357772 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.357802 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:45:23.357830 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.357856 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:45:23.357882 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.357950 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:45:23.357982 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358003 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358030 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:45:23.358061 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358119 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:45:23.358148 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358179 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:45:23.358211 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358238 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:45:23.358264 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358334 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358354 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358372 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358389 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358421 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358439 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358503 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:45:23.358532 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358550 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358570 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358598 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:45:23.358625 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358651 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:45:23.358678 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358696 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358713 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358792 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:45:23.358823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358841 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358897 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.358928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.358954 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359030 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359050 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359067 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359097 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.359130 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359152 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359170 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359188 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359255 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.359297 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359325 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.359355 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359379 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359398 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359415 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359443 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:45:23.359473 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359506 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:45:23.359532 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359550 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359567 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359640 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.359669 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359758 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:45:23.359832 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359863 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:45:23.359890 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359917 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.359946 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.359977 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:45:23.360005 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360022 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360039 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360103 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360137 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.360192 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360222 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360242 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360259 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360282 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360306 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360325 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360350 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360379 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:45:23.360407 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360427 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360458 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:45:23.360486 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360503 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360521 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360588 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:45:23.360621 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360682 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360709 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360737 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:45:23.360763 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360792 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:45:23.360824 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360852 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:45:23.360878 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360895 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360924 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:45:23.360961 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.360979 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361005 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:45:23.361035 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361066 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:45:23.361095 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361121 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:45:23.361148 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361228 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:45:23.361256 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361291 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:45:23.361324 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361342 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361369 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:45:23.361398 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361429 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:45:23.361457 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361484 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:45:23.361513 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361584 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:45:23.361612 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361651 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361691 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361733 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361759 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361792 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:45:23.361821 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361838 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361860 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361930 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:45:23.361960 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.361987 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:45:23.362018 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362041 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362059 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362085 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:45:23.362150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362189 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362207 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:45:23.362297 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362316 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362333 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362350 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362379 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.362411 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362429 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362446 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362463 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362531 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.362564 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362592 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:45:23.362649 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362673 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362696 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362713 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362744 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:45:23.362776 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362803 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:45:23.362830 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362851 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362869 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362901 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.362928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362945 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.362983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.363038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.363070 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:45:23.363097 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.363158 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:45:23.363190 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.363220 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:45:23.363252 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.363284 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:45:23.363311 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.363332 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.363349 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.363372 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.363399 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.363463 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.363488 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.363507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.363529 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.363547 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.363564 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.363585 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.363606 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:45:23.363634 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:45:23.363661 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:45:23.363803 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.363893 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:45:23.363949 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:45:23.364004 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:45:23.364057 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:45:23.364113 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:45:23.364162 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:45:23.364246 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:45:23.364305 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:45:23.364360 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:45:23.364409 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:45:23.364535 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.364628 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.364684 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.364738 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:45:23.364790 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:45:23.364845 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.364896 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.364992 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:45:23.365079 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.365152 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.365217 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:45:23.365268 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:45:23.365327 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:45:23.365376 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.365561 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:45:23.365681 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:45:23.365756 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:45:23.365838 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:45:23.365934 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.366015 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:45:23.366083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:45:23.366137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.366192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:45:23.366245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:45:23.366305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:45:23.366406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:45:23.366476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:45:23.366545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:45:23.366885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:45:23.366936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:45:23.366989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:45:23.367095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:45:23.367164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.367218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.367279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.367333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:45:23.367422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:45:23.367528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.367583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.367640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:45:23.367693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.367755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.367852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:45:23.367903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:45:23.367991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:45:23.368040 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.368098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:45:23.368148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:45:23.368207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:45:23.368262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:45:23.368326 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.368421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:45:23.368503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:45:23.368596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.368651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:45:23.368710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:45:23.368758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:45:23.368816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:45:23.368865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:45:23.368925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:45:23.368978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:45:23.369029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:45:23.369085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:45:23.369136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:45:23.369189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.369239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.369297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.369345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:45:23.369394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:45:23.369443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.369491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.369541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:45:23.369591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.369643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.369697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:45:23.369749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:45:23.369797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:45:23.369844 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.369891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:45:23.369940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:45:23.369990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:45:23.370046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:45:23.370094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.370143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:45:23.370201 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:45:23.370229 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:45:23.370305 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.370362 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:45:23.370419 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:45:23.370497 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:45:23.370554 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:45:23.370659 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:45:23.370727 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:45:23.370827 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:45:23.370923 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:45:23.371113 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:45:23.371251 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:45:23.371328 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.371384 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.371499 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.371588 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:45:23.371645 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:45:23.371710 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.371767 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.371843 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:45:23.371899 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.371957 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.372013 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:45:23.372072 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:45:23.372128 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:45:23.372187 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.372294 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:45:23.372353 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:45:23.372421 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:45:23.372477 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:45:23.372543 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.372598 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:45:23.372683 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:45:23.372708 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:45:23.372761 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.372814 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:45:23.372867 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:45:23.372973 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:45:23.373032 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:45:23.373086 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:45:23.373139 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:45:23.373192 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:45:23.373456 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:45:23.373513 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:45:23.373568 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:45:23.373623 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.373725 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.373783 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.373841 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:45:23.373916 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:45:23.373992 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.374047 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.374100 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:45:23.374152 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.374205 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.374258 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:45:23.374352 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:45:23.374414 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:45:23.374471 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.374526 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:45:23.374581 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:45:23.374649 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:45:23.374702 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:45:23.374754 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.374807 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:45:23.374868 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:45:23.374890 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:45:23.374978 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.375030 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:45:23.375079 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:45:23.375181 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:45:23.375230 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:45:23.375283 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:45:23.375363 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:45:23.375423 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:45:23.375474 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:45:23.375524 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:45:23.375579 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:45:23.375641 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.375690 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.375737 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.375784 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:45:23.375832 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:45:23.375880 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.375927 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.375974 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:45:23.376021 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.376069 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.376117 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:45:23.376165 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:45:23.376213 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:45:23.376264 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.376333 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:45:23.376383 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:45:23.376438 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:45:23.376492 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:45:23.376542 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.376599 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:45:23.376668 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:45:23.376689 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:45:23.376739 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.376788 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:45:23.376837 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:45:23.376887 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:45:23.376936 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:45:23.376985 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:45:23.377034 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:45:23.377084 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:45:23.377134 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:45:23.377183 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:45:23.377232 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:45:23.377288 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.377354 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.377416 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.377468 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:45:23.377519 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:45:23.377571 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.377635 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.377684 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:45:23.377734 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.377784 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.377833 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:45:23.377882 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:45:23.377932 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:45:23.377981 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.378031 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:45:23.378080 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:45:23.378129 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:45:23.378178 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:45:23.378228 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.378364 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:45:23.378436 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:45:23.378456 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:45:23.378490 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:45:23.378519 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:45:23.378547 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:45:23.378581 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:45:23.378602 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:45:23.378631 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.378696 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:45:23.378707 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:45:23.378716 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:45:23.378728 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:45:23.378737 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:45:23.378746 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:45:23.378757 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:45:23.378766 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:45:23.378778 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:45:23.378788 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:45:23.378801 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.378810 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.378819 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.378828 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:45:23.378836 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:45:23.378844 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.378853 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.378861 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:45:23.378872 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.378880 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.378888 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:45:23.378900 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:45:23.378909 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:45:23.378918 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.378926 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:45:23.378935 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:45:23.378943 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:45:23.378951 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:45:23.378959 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.378967 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:45:23.378975 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:45:23.378984 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.378994 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:45:23.379003 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:45:23.379010 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:45:23.379018 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:45:23.379026 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:45:23.379034 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:45:23.379041 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:45:23.379048 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:45:23.379056 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:45:23.379063 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:45:23.379071 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.379078 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.379086 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.379093 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:45:23.379101 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:45:23.379108 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.379115 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.379173 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:45:23.379181 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.379189 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.379196 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:45:23.379204 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:45:23.379214 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:45:23.379221 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.379229 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:45:23.379236 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:45:23.379246 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:45:23.379254 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:45:23.379262 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.379280 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:45:23.379289 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:45:23.379298 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.379307 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:45:23.379315 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:45:23.379322 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:45:23.379329 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:45:23.379336 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:45:23.379344 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:45:23.379351 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:45:23.379361 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:45:23.379368 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:45:23.379375 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:45:23.379382 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.379393 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.379401 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.379408 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:45:23.379415 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:45:23.379421 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.379428 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.379436 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:45:23.379442 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.379449 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.379456 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:45:23.379464 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:45:23.379471 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:45:23.379480 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.379488 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:45:23.379495 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:45:23.379502 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:45:23.379509 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:45:23.379515 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.379521 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:45:23.379529 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:45:23.379536 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.379543 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:45:23.379550 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:45:23.379557 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:45:23.379564 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:45:23.379571 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:45:23.379577 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:45:23.379584 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:45:23.379591 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:45:23.379598 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:45:23.379604 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:45:23.379612 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.379620 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.379627 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:45:23.379634 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:45:23.379640 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:45:23.379695 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.379704 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:45:23.379716 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:45:23.379723 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:45:23.379730 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:45:23.379740 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:45:23.379748 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:45:23.379755 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:45:23.379762 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:45:23.379769 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:45:23.379779 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:45:23.379786 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:45:23.379797 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:45:23.379804 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:45:23.379811 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:45:23.380003 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:45:23.380015 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:45:23.380021 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:45:23.380025 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:45:23.380032 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:45:23.380037 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:45:23.380041 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:45:23.380051 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:45:23.380059 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:45:23.380134 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.380143 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197424" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:45:23.380162 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:45:23.380185 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:45:23.380192 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:45:23.380197 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:45:23.380201 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:45:23.380208 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197424" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:45:23.380218 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:45:23.380226 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:45:23.380231 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:45:23.380244 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.380298 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:45:23.380306 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:45:23.380332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.380343 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:45:23.380347 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.380402 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:45:23.380410 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:45:23.380415 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:45:23.380419 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:45:23.380423 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:45:23.380427 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:45:23.380431 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:45:23.380436 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:45:23.380443 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197424" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:45:23.380457 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:45:23.380464 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:45:23.380468 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:45:23.380474 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.380480 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:45:23.380484 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:45:23.380510 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:45:23.380520 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.380526 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.380531 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.380536 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:45:23.380547 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:45:23.380560 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:45:23.380565 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:45:23.380570 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:45:23.380576 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197424" 2019-02-20 06:45:23.380583 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:45:23.380588 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:45:23.380593 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:45:23.380599 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:45:23.380604 wsdl: in serializeType: returning: 197424 2019-02-20 06:45:23.380612 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:45:23.380620 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:45:23.380624 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:45:23.380628 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:45:23.380632 wsdl: in serializeType: returning: 197424 2019-02-20 06:45:23.380637 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197424 2019-02-20 06:45:23.380933 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=197424 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:45:23.380941 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:45:23.380951 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1944"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:45:23.380967 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:45:23.380975 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=197424 2019-02-20 06:45:23.380986 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:45:23.381068 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:45:23.380999 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:45:23.381016 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:45:23.381021 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:45:23.381026 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:45:23.381030 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:45:23.381038 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:45:23.381047 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:45:23.381056 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:45:23.381062 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:45:23.381075 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:45:23.381085 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:45:23.381097 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:45:23.388406 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:45:23.388418 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:45:23.388427 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:45:23.388433 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:45:23.388438 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:45:23.388443 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:45:23.388447 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:45:23.388451 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:45:23.388455 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:45:23.388493 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:45:23.397583 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:45:23.397600 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:45:23.397607 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:45:23.397613 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:45:23.397618 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:45:23.397624 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:45:23.397630 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:45:23.397642 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:45:23.397651 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:45:23.397657 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:45:21 GMT 2019-02-20 06:45:23.397668 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:45:23.397674 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:45:23.397680 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:45:23.397690 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:45:23.397714 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:45:23.397725 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:45:23.397735 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:45:23.397740 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:45:23.397745 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:45:23.397789 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:45:23.397802 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:45:23.397807 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:45:23.397826 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:45:23.397832 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:45:21 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:45:23.397861 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:45:23.397871 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:45:23.397889 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:45:23.397895 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:45:23.397983 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:45:23.398084 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:45:23.398091 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:45:23.398099 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:45:23.398109 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:45:23.398134 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:45:23.398192 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:45:23.398217 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:45:23.398232 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:45:23.398240 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:45:23.398244 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:45:23.398249 nusoap_client: detail =