Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród

PL

PLN | EUR
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.SCHWITZER: S100Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3124
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 04 Mar 2021 03:16:12 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-03-04 04:16:12.502588 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-03-04 04:16:12.502642 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 04:16:12.502657 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197425" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-03-04 04:16:12.502675 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 04:16:12.502685 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-03-04 04:16:12.502694 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-03-04 04:16:12.502708 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-03-04 04:16:12.502718 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 04:16:12.502724 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 04:16:12.502743 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 04:16:12.502752 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-04 04:16:12.502764 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-04 04:16:12.502769 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-04 04:16:12.502774 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-04 04:16:12.502778 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-04 04:16:12.502782 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-03-04 04:16:12.502801 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 04:16:12.502816 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 04:16:12.502825 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-04 04:16:12.502831 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-03-04 04:16:12.502837 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-03-04 04:16:12.502846 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-04 04:16:12.502856 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-04 04:16:12.510293 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-04 04:16:12.510308 soap_transport_http: socket connected 2021-03-04 04:16:12.510320 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-03-04 04:16:12.510330 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 04:16:12.510336 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 04:16:12.510340 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-04 04:16:12.510344 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-03-04 04:16:12.510404 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-03-04 04:16:12.623284 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-03-04 04:16:12.623336 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-03-04 04:16:12.623353 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 04:16:12.623365 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-04 04:16:12.623376 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-04 04:16:12.623388 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-04 04:16:12.623400 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-04 04:16:12.623411 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-04 04:16:12.623422 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-04 04:16:12.623436 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 04 Mar 2021 03:16:12 GMT 2021-03-04 04:16:12.623448 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-04 04:16:12.623459 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2021-03-04 04:16:12.623471 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-04 04:16:12.623491 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-03-04 04:16:12.623540 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2021-03-04 04:16:12.623582 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-03-04 04:16:12.630387 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.630447 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.630498 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 04:16:12.630547 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.630561 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.638715 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.638759 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.638817 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.638861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.638891 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.638996 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-04 04:16:12.639044 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.639074 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.639098 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.639127 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.645973 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.646015 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 04:16:12.646045 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.646083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.646110 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.646163 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.646197 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.646221 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.646266 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.646319 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.646352 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.646376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.646405 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.646434 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.646474 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.646523 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.646557 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.646583 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.646628 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.646674 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.646719 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.646755 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.652989 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.653010 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.653034 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.653088 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.653119 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.653143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.653187 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.653245 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.653288 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.653334 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.653363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.653406 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.653483 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.653498 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.653557 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.653617 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.653674 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 04:16:12.653705 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.653747 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.653801 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2021-03-04 04:16:12.653887 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.654002 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-04 04:16:12.654116 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-04 04:16:12.654145 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.654179 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.654204 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.660004 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.660036 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.660154 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.660297 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.660347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.660362 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.660401 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.660414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.660459 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.660486 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 04:16:12.660525 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.660575 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 04:16:12.660640 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2021-03-04 04:16:12.660654 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-04 04:16:12.660659 soap_transport_http: read body of length 175509 2021-03-04 04:16:12.660705 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2021-03-04 04:16:12.660744 soap_transport_http: closed socket 2021-03-04 04:16:12.660761 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-04 04:16:12.660769 soap_transport_http: end of send() 2021-03-04 04:16:12.660791 wsdl: got WSDL URL 2021-03-04 04:16:12.660796 wsdl: Parse WSDL 2021-03-04 04:16:12.661000 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-03-04 04:16:12.661018 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-03-04 04:16:12.661072 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.661081 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-03-04 04:16:12.661101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.661202 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.661213 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.661229 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 04:16:12.661250 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.661257 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.661271 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 04:16:12.661287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.661318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.661330 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-03-04 04:16:12.661346 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.661352 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.661436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.661467 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.661474 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.661485 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-03-04 04:16:12.661498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.661520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.661531 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-03-04 04:16:12.661546 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.661553 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-03-04 04:16:12.661643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.661671 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.661679 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.661689 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 04:16:12.661707 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.661714 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.661789 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 04:16:12.661813 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.661821 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.661831 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 04:16:12.661845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.661869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.661880 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-03-04 04:16:12.661913 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662007 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-03-04 04:16:12.662027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662052 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.662059 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662069 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-03-04 04:16:12.662082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.662113 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-03-04 04:16:12.662128 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662133 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-03-04 04:16:12.662146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662170 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.662176 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662186 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 04:16:12.662203 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.662209 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662218 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 04:16:12.662235 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.662241 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662250 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 04:16:12.662266 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.662272 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662281 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 04:16:12.662339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.662378 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:16:12.662394 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662400 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.662418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662447 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662454 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662492 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:16:12.662536 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:16:12.662554 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662565 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 04:16:12.662575 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-03-04 04:16:12.662587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 04:16:12.662626 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-04 04:16:12.662640 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662647 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-03-04 04:16:12.662661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662685 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.662693 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662732 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 04:16:12.662747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.662774 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-03-04 04:16:12.662790 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662796 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.662809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662833 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662839 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662876 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:16:12.662933 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:16:12.662950 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662961 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 04:16:12.662971 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-03-04 04:16:12.662982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.662996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 04:16:12.663006 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-03-04 04:16:12.663020 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663026 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-03-04 04:16:12.663046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663071 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.663096 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663110 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 04:16:12.663129 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.663135 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663145 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 04:16:12.663161 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.663168 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663177 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 04:16:12.663194 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.663200 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663209 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 04:16:12.663222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.663257 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.663272 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663277 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.663296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663321 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.663328 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663337 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-03-04 04:16:12.663350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.663374 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-04 04:16:12.663388 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663394 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-03-04 04:16:12.663407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663435 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.663442 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663452 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 04:16:12.663464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.663489 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-03-04 04:16:12.663502 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663508 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.663521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663545 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.663552 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663562 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-03-04 04:16:12.663574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.663611 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-03-04 04:16:12.663627 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663633 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-03-04 04:16:12.663646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663670 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.663677 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663686 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:16:12.663699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.663724 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-03-04 04:16:12.663739 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663745 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.663759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663783 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.663789 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663799 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-03-04 04:16:12.663812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.663837 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-03-04 04:16:12.663851 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663857 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-03-04 04:16:12.663870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663906 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.663913 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.663950 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 04:16:12.663984 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.663996 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664014 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:16:12.664040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.664095 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-03-04 04:16:12.664117 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664124 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.664139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664163 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.664174 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664184 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-03-04 04:16:12.664197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.664222 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-03-04 04:16:12.664235 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664241 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-03-04 04:16:12.664254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664277 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.664284 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664293 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 04:16:12.664309 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.664315 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664324 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:16:12.664337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.664364 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-03-04 04:16:12.664378 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664383 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.664396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664419 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.664433 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664443 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-03-04 04:16:12.664456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.664481 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-03-04 04:16:12.664495 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664500 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-03-04 04:16:12.664513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664536 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.664543 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664552 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:16:12.664564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.664588 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-03-04 04:16:12.664615 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664621 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.664635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664658 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.664665 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664674 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-03-04 04:16:12.664687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.664712 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-03-04 04:16:12.664725 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664731 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-03-04 04:16:12.664745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664769 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.664776 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664785 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:16:12.664799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.664824 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-03-04 04:16:12.664838 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664844 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.664857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664881 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.664888 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664898 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-03-04 04:16:12.664923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.664947 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-03-04 04:16:12.664961 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.664966 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-03-04 04:16:12.664979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665001 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.665008 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665017 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-04 04:16:12.665029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.665053 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:16:12.665066 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665072 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.665085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665108 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.665114 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665124 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-03-04 04:16:12.665136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.665160 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-04 04:16:12.665174 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665179 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-03-04 04:16:12.665192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665215 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.665221 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665231 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-04 04:16:12.665243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.665267 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-03-04 04:16:12.665280 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665286 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.665298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665321 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.665328 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665337 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-03-04 04:16:12.665349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.665373 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-03-04 04:16:12.665387 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665392 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-03-04 04:16:12.665405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665432 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.665439 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665449 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-03-04 04:16:12.665468 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.665474 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665484 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-03-04 04:16:12.665496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.665526 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:16:12.665540 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665545 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.665558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665581 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.665588 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665597 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-03-04 04:16:12.665653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.665696 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-04 04:16:12.665724 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665735 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 04:16:12.665762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665812 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.665825 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665844 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:16:12.665871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.665932 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.665959 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.665970 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.665995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.666041 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.666087 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.666108 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 04:16:12.666131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.666160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.666179 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 04:16:12.666207 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.666218 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-03-04 04:16:12.666244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.666292 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 04:16:12.666304 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.666323 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-04 04:16:12.666360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.666387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.666403 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.666451 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.666463 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.666490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.666536 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.666548 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.666574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.666634 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:16:12.666671 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:16:12.666700 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.666763 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 04:16:12.666784 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-03-04 04:16:12.666806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.666832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 04:16:12.666854 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-03-04 04:16:12.666891 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.666962 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-03-04 04:16:12.666987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.667015 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 04:16:12.667022 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.667032 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 04:16:12.667049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.667065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.667075 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-03-04 04:16:12.667090 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.667151 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.667170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.667194 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.667201 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.667213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.667235 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:16:12.667259 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:16:12.667276 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.667367 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 04:16:12.667389 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-03-04 04:16:12.667410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.667441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 04:16:12.667459 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-03-04 04:16:12.667533 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.667541 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-03-04 04:16:12.667557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.667618 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 04:16:12.667630 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.667642 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-04 04:16:12.667656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.667731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.667746 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.667763 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.667771 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.667785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.667808 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.667814 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.667832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.667857 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:16:12.667877 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:16:12.668058 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.668073 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 04:16:12.668220 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-03-04 04:16:12.668298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.668318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 04:16:12.668329 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-03-04 04:16:12.668387 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.668395 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-03-04 04:16:12.668411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.668524 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.668533 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.668545 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-03-04 04:16:12.668564 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.668571 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.668580 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-03-04 04:16:12.668597 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.668604 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.668613 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 04:16:12.668712 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.668725 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.668742 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 04:16:12.668772 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.668788 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.668805 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-04 04:16:12.668899 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.668909 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.668927 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-03-04 04:16:12.668946 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.668953 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.668963 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 04:16:12.668975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.669063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.669079 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-03-04 04:16:12.669095 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.669102 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.669115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.669167 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.669227 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.669242 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-03-04 04:16:12.669257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.669273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.669283 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-03-04 04:16:12.669299 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.669305 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-03-04 04:16:12.669318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.669347 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.669354 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.669363 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-04 04:16:12.669521 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.669537 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.669556 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:16:12.669703 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.669716 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.669732 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 04:16:12.669824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.669850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.669862 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-03-04 04:16:12.669878 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.669897 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.669912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.669944 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.670005 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670017 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-03-04 04:16:12.670030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.670056 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-03-04 04:16:12.670071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670077 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 04:16:12.670090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670120 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.670127 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670184 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:16:12.670200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.670227 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.670242 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670248 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.670261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670289 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.670296 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670306 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 04:16:12.670379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.670445 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 04:16:12.670475 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670483 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-03-04 04:16:12.670498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670523 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.670577 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670593 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:16:12.670618 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.670625 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670634 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-03-04 04:16:12.670652 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.670658 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670668 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-03-04 04:16:12.670689 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.670696 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670706 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-03-04 04:16:12.670723 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.670730 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670739 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-03-04 04:16:12.670752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.670795 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:16:12.670809 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670816 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.670829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670854 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.670861 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670871 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-03-04 04:16:12.670896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.670921 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-03-04 04:16:12.670935 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670941 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 04:16:12.670955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670978 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.670984 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.670994 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-04 04:16:12.671010 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.671017 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.671026 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:16:12.671042 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.671048 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.671057 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 04:16:12.671070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.671091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.671101 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.671115 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.671121 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.671134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.671157 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.671164 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.671173 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 04:16:12.671186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.671200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.671210 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 04:16:12.671223 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.671229 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-03-04 04:16:12.671242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.671264 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.671271 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.671280 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 04:16:12.671297 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.671304 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.671313 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 04:16:12.671329 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.671335 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.671344 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 04:16:12.671362 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.671368 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.671377 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 04:16:12.671394 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.671400 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.671409 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 04:16:12.671421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.671472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.671483 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.671498 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.671504 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.671518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.671543 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.671550 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.671560 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-03-04 04:16:12.671573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.671588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.671598 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 04:16:12.671620 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.671649 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.671657 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.671666 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.671679 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.671695 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.671709 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.671733 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.671740 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.671750 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:16:12.671767 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.671774 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.671784 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-03-04 04:16:12.671801 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.671807 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.671817 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-03-04 04:16:12.671833 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.671840 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.671849 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-04 04:16:12.671865 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.671872 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.671894 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-03-04 04:16:12.671920 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 04:16:12.671927 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.671936 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-03-04 04:16:12.671952 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.671958 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.671967 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.671983 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.671990 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.671999 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 04:16:12.672020 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.672026 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672036 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-03-04 04:16:12.672053 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.672060 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672069 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 04:16:12.672085 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.672092 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672101 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 04:16:12.672113 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672167 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.672183 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.672189 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-03-04 04:16:12.672203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.672227 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.672234 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.672243 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 04:16:12.672260 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.672266 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.672275 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 04:16:12.672291 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.672298 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.672307 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 04:16:12.672323 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.672329 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.672338 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 04:16:12.672350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.672375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.672385 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672399 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.672405 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.672418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.672463 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672471 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.672481 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-03-04 04:16:12.672494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.672511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.672521 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-03-04 04:16:12.672534 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672560 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672567 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672576 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672589 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672605 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.672626 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672651 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.672658 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672667 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 04:16:12.672685 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.672691 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672701 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-04 04:16:12.672718 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.672724 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672734 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 04:16:12.672751 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.672757 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672766 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-04 04:16:12.672783 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.672789 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672799 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 04:16:12.672816 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.672823 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672845 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 04:16:12.672862 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.672868 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672877 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 04:16:12.672893 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.672899 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672908 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-04 04:16:12.672929 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.672935 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672944 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-04 04:16:12.672960 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.672966 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.672975 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 04:16:12.672991 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.672997 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.673006 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 04:16:12.673018 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.673070 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.673150 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.673157 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-04 04:16:12.673172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.673196 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.673203 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.673212 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 04:16:12.673229 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.673240 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.673250 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:16:12.673267 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.673308 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.673322 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 04:16:12.673341 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 04:16:12.673347 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.673357 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-03-04 04:16:12.673369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.673399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.673409 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.673442 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.673450 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.673465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.673634 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.673649 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.673766 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-03-04 04:16:12.673781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.673797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.673807 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-04 04:16:12.673822 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.673986 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.673999 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.674017 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.674100 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.674119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.674135 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.674163 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.674170 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.674179 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 04:16:12.674200 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.674207 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.674216 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-04 04:16:12.674233 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.674239 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.674248 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 04:16:12.674264 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.674271 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.674280 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-04 04:16:12.674296 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.674302 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.674311 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 04:16:12.674328 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.674334 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.674344 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 04:16:12.674360 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.674366 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.674374 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 04:16:12.674390 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.674397 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.674406 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-04 04:16:12.674508 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.674518 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.674530 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-04 04:16:12.674549 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.674556 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.674565 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-03-04 04:16:12.674582 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.674589 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.674598 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 04:16:12.674623 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.674629 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.674639 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 04:16:12.674652 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.674711 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.674726 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.674753 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.674761 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.674771 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.674784 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.674800 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.674814 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.674852 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.674859 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.674869 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-03-04 04:16:12.674885 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.674892 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.674901 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-03-04 04:16:12.674925 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.674931 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.674941 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 04:16:12.674957 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.674963 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.674972 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-03-04 04:16:12.674988 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.674994 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.675003 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-03-04 04:16:12.675019 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.675025 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.675034 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 04:16:12.675051 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.675057 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.675066 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-03-04 04:16:12.675082 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.675113 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.675131 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-03-04 04:16:12.675165 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.675177 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.675196 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-03-04 04:16:12.675230 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.675243 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.675255 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 04:16:12.675274 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.675281 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.675291 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 04:16:12.675311 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.675318 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.675327 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-03-04 04:16:12.675343 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.675349 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.675359 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 04:16:12.675375 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.675383 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.675392 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-03-04 04:16:12.675405 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.675492 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.675514 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.675521 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-03-04 04:16:12.675536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.675561 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.675568 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.675578 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 04:16:12.675591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.675606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.675616 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:16:12.675631 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.675637 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.675650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.675675 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.675682 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.675692 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-03-04 04:16:12.675705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.675720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.675730 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-03-04 04:16:12.675744 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.675750 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-03-04 04:16:12.675763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.675788 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.675795 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.675804 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:16:12.675821 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.675827 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.675849 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 04:16:12.675866 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.675872 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.675881 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 04:16:12.675897 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 04:16:12.675903 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.675919 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 04:16:12.675932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.675957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.675967 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-03-04 04:16:12.675980 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.675986 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.675999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.676022 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 04:16:12.676029 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.676038 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-03-04 04:16:12.676051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.676065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.676074 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-03-04 04:16:12.676087 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 04:16:12.676112 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-03-04 04:16:12.676119 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 04:16:12.676128 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-03-04 04:16:12.676140 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 04:16:12.676156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.676169 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-03-04 04:16:12.676193 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.676199 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 04:16:12.676208 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-03-04 04:16:12.676225 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.676231 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-03-04 04:16:12.676240 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-03-04 04:16:12.676256 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.676263 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 04:16:12.676272 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-03-04 04:16:12.676288 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 04:16:12.676294 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-03-04 04:16:12.676303 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 04:16:12.676319 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.676326 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-03-04 04:16:12.676335 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-03-04 04:16:12.676395 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.676402 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-03-04 04:16:12.676412 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-03-04 04:16:12.676448 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.676455 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-03-04 04:16:12.676469 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 04:16:12.676488 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.676495 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 04:16:12.676540 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-03-04 04:16:12.676560 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.676567 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-03-04 04:16:12.676577 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-03-04 04:16:12.676668 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.676677 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-03-04 04:16:12.676688 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 04:16:12.676702 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-03-04 04:16:12.676758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.676881 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.676893 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-03-04 04:16:12.676928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.677075 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.677088 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.677105 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:16:12.677119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.677135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.677149 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-03-04 04:16:12.677165 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.677171 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.677185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.677209 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 04:16:12.677217 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.677227 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-03-04 04:16:12.677239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.677253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.677263 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-03-04 04:16:12.677276 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-03-04 04:16:12.677300 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 04:16:12.677307 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-04 04:16:12.677316 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-03-04 04:16:12.677333 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 04:16:12.677339 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-03-04 04:16:12.677349 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-03-04 04:16:12.677365 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 04:16:12.677372 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-04 04:16:12.677381 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-03-04 04:16:12.677393 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-03-04 04:16:12.677416 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.677437 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.677444 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-03-04 04:16:12.677457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.677481 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.677488 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.677498 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:16:12.677515 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.677522 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.677531 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 04:16:12.677548 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.677570 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.677581 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 04:16:12.677594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.677758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.677774 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.677790 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.677797 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.677879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.677917 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.677924 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.677934 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-03-04 04:16:12.677947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.677962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.677979 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-04 04:16:12.677992 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.678057 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.678064 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.678075 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.678087 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.678104 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.678195 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.678250 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.678263 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.678281 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-03-04 04:16:12.678435 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.678449 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.678468 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-03-04 04:16:12.678499 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.678569 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.678591 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 04:16:12.678635 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.678648 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.678666 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-03-04 04:16:12.678789 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.678801 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.678819 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-04 04:16:12.678861 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.678900 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.678923 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-03-04 04:16:12.678956 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.678967 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.678984 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-03-04 04:16:12.679014 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.679025 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.679042 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 04:16:12.679158 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.679170 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.679189 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 04:16:12.679219 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.679363 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.679388 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.679394 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-03-04 04:16:12.679413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.679449 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.679597 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.679625 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 04:16:12.679807 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.679820 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.679939 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 04:16:12.679965 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.679972 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.679982 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 04:16:12.679998 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.680096 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680117 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 04:16:12.680148 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.680158 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680170 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 04:16:12.680183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.680270 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:16:12.680286 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680292 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.680307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680333 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680340 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680377 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:16:12.680446 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:16:12.680466 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680477 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 04:16:12.680487 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-03-04 04:16:12.680499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 04:16:12.680522 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-04 04:16:12.680540 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680547 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-03-04 04:16:12.680566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680592 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.680599 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680608 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-03-04 04:16:12.680621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.680646 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-03-04 04:16:12.680660 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680665 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.680678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680702 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 04:16:12.680709 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680718 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-03-04 04:16:12.680730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.680755 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-03-04 04:16:12.680768 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680774 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-03-04 04:16:12.680788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680811 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.680819 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680829 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 04:16:12.680845 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.680852 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680861 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 04:16:12.680877 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.680883 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680892 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-03-04 04:16:12.680905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.680946 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:16:12.680959 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.680965 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.680978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.681002 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.681008 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.681018 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-03-04 04:16:12.681030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.681044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.681054 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-03-04 04:16:12.681068 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.681074 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-03-04 04:16:12.681087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.681111 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.681117 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.681127 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:16:12.681139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.681153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.681162 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-03-04 04:16:12.681176 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.681181 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.681194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.681218 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681225 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.681234 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-03-04 04:16:12.681247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.681261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.681271 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-03-04 04:16:12.681283 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681309 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681316 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681326 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681338 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681353 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.681366 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681390 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.681397 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681406 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-03-04 04:16:12.681428 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.681435 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681445 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-03-04 04:16:12.681462 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.681469 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681479 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-03-04 04:16:12.681495 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.681501 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681510 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-03-04 04:16:12.681527 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.681540 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681550 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-03-04 04:16:12.681570 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 04:16:12.681577 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681586 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-03-04 04:16:12.681608 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 04:16:12.681614 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681624 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-03-04 04:16:12.681640 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 04:16:12.681646 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681655 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-03-04 04:16:12.681671 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 04:16:12.681678 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681688 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-03-04 04:16:12.681704 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.681710 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681719 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-03-04 04:16:12.681735 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.681741 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681751 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-03-04 04:16:12.681767 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.681773 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681782 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-03-04 04:16:12.681798 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.681806 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681815 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-03-04 04:16:12.681827 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.681889 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.681907 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.681913 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-03-04 04:16:12.681928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.681951 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.681958 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.681970 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 04:16:12.681987 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.681993 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.682002 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 04:16:12.682014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.682033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.682042 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-03-04 04:16:12.682056 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.682062 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.682076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.682099 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:16:12.682106 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.682115 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-03-04 04:16:12.682127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.682142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.682151 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-03-04 04:16:12.682164 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:16:12.682189 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-03-04 04:16:12.682196 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:16:12.682206 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-03-04 04:16:12.682218 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:16:12.682233 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.682246 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-03-04 04:16:12.682270 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.682277 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-03-04 04:16:12.682286 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-03-04 04:16:12.682303 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.682309 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-03-04 04:16:12.682318 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-04 04:16:12.682334 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.682340 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-03-04 04:16:12.682350 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-03-04 04:16:12.682366 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-04 04:16:12.682372 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-03-04 04:16:12.682381 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-03-04 04:16:12.682397 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.682403 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-03-04 04:16:12.682412 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-03-04 04:16:12.682434 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-04 04:16:12.682441 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-03-04 04:16:12.682451 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-03-04 04:16:12.682467 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.682473 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-03-04 04:16:12.682483 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:16:12.682496 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-03-04 04:16:12.682533 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.682549 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.682558 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-03-04 04:16:12.682575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.682603 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.682609 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.682619 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 04:16:12.682635 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.682642 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.682660 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 04:16:12.682672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.682690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.682700 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-03-04 04:16:12.682713 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.682719 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-03-04 04:16:12.682732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.682756 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:16:12.682762 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.682772 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-03-04 04:16:12.682785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.682837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.682852 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-03-04 04:16:12.682867 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.682873 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-03-04 04:16:12.682889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.682914 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.682924 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.682935 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 04:16:12.682959 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.682965 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.683031 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 04:16:12.683048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.683069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.683078 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:16:12.683094 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.683099 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.683113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.683141 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 04:16:12.683149 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.683159 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-03-04 04:16:12.683172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.683186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.683196 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-04 04:16:12.683210 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.683216 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-03-04 04:16:12.683229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.683253 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.683260 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.683269 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 04:16:12.683285 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.683291 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.683301 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 04:16:12.683313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.683331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.683341 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.683354 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.683360 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.683373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.683397 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 04:16:12.683404 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.683413 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-03-04 04:16:12.683432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.683447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.683457 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 04:16:12.683477 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 04:16:12.683506 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-03-04 04:16:12.683513 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 04:16:12.683523 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-03-04 04:16:12.683535 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 04:16:12.683553 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.683571 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-03-04 04:16:12.683726 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.683735 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-03-04 04:16:12.683747 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:16:12.683766 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-03-04 04:16:12.683773 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-03-04 04:16:12.683782 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 04:16:12.683797 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-03-04 04:16:12.683836 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.683859 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 04:16:12.683970 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-03-04 04:16:12.683978 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 04:16:12.683988 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-03-04 04:16:12.684001 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 04:16:12.684016 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.684030 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-03-04 04:16:12.684054 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.684061 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-03-04 04:16:12.684070 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 04:16:12.684087 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.684093 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-03-04 04:16:12.684103 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 04:16:12.684115 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-03-04 04:16:12.684133 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.684148 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.684153 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-03-04 04:16:12.684168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.684192 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.684199 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.684208 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-03-04 04:16:12.684220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.684235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.684244 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:16:12.684258 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.684264 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.684277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.684300 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.684307 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.684316 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-03-04 04:16:12.684328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.684343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.684352 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-04 04:16:12.684366 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.684372 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-03-04 04:16:12.684385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.684407 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.684414 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.684430 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-03-04 04:16:12.684448 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.684454 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.684464 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 04:16:12.684480 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.684486 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.684495 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 04:16:12.684512 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.684518 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.684527 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 04:16:12.684539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.684564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.684575 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.684588 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.684594 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.684607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.684630 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.684637 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.684646 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-03-04 04:16:12.684662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.684677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.684686 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-04 04:16:12.684699 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.684724 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.684731 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.684741 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.684753 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.684768 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.684781 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.684805 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.684811 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.684820 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 04:16:12.684836 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.684843 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.684852 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 04:16:12.684868 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.684874 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.684887 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-03-04 04:16:12.684904 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.684910 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.684919 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-04 04:16:12.684935 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.684942 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.684951 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 04:16:12.684968 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.684974 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.684983 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 04:16:12.685000 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 04:16:12.685028 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.685047 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-03-04 04:16:12.685072 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.685134 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.685164 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.685174 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-03-04 04:16:12.685198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.685244 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.685256 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.685273 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-03-04 04:16:12.685304 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.685316 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.685334 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-03-04 04:16:12.685378 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.685388 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.685399 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-03-04 04:16:12.685428 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.685436 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.685447 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-03-04 04:16:12.685465 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.685472 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.685482 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-03-04 04:16:12.685499 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.685505 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.685515 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-03-04 04:16:12.685531 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.685538 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.685548 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 04:16:12.685569 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.685576 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.685586 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-04 04:16:12.685600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.685642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.685653 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:16:12.685668 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.685675 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-03-04 04:16:12.685692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.685717 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 04:16:12.685724 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.685734 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-03-04 04:16:12.685747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.685762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.685772 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-04 04:16:12.685792 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 04:16:12.685803 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-03-04 04:16:12.685823 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-03-04 04:16:12.685854 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.685865 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-03-04 04:16:12.685896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.685929 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:16:12.685959 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 04:16:12.685992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.686013 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 04:16:12.686034 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-03-04 04:16:12.686098 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.686107 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-03-04 04:16:12.686119 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-03-04 04:16:12.686162 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 04:16:12.686174 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-03-04 04:16:12.686190 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-03-04 04:16:12.686217 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.686227 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-03-04 04:16:12.686244 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.686271 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.686278 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-03-04 04:16:12.686289 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.686306 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.686312 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-04 04:16:12.686322 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.686338 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.686345 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-03-04 04:16:12.686377 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.686418 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 04:16:12.686431 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-03-04 04:16:12.686444 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 04:16:12.686464 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 04:16:12.686471 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-03-04 04:16:12.686481 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-03-04 04:16:12.686497 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.686504 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-03-04 04:16:12.686513 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.686530 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 04:16:12.686536 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-03-04 04:16:12.686546 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-03-04 04:16:12.686594 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.686602 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-03-04 04:16:12.686613 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.686629 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:16:12.686636 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-03-04 04:16:12.686646 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:16:12.686661 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 04:16:12.686668 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-03-04 04:16:12.686677 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-03-04 04:16:12.686694 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 04:16:12.686700 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-03-04 04:16:12.686710 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 04:16:12.686726 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.686732 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-03-04 04:16:12.686767 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.686783 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-03-04 04:16:12.686817 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-03-04 04:16:12.686846 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-03-04 04:16:12.686873 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-03-04 04:16:12.686899 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-03-04 04:16:12.686930 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:16:12.686978 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-04 04:16:12.687006 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-03-04 04:16:12.687036 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-03-04 04:16:12.687064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.687090 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-04 04:16:12.687116 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-03-04 04:16:12.687142 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-03-04 04:16:12.687168 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-03-04 04:16:12.687193 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-03-04 04:16:12.687219 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-03-04 04:16:12.687244 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-03-04 04:16:12.687271 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-03-04 04:16:12.687297 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-03-04 04:16:12.687322 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-03-04 04:16:12.687348 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-03-04 04:16:12.687373 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-03-04 04:16:12.687421 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-03-04 04:16:12.687456 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:16:12.687482 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-04 04:16:12.687508 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-03-04 04:16:12.687567 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-03-04 04:16:12.687599 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:16:12.687625 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-04 04:16:12.687651 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.687683 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 04:16:12.687736 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.687767 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-03-04 04:16:12.687794 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-03-04 04:16:12.687819 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-03-04 04:16:12.687845 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.687871 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-03-04 04:16:12.687897 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-03-04 04:16:12.687923 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-03-04 04:16:12.687999 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-03-04 04:16:12.688027 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-03-04 04:16:12.688053 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.688084 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 04:16:12.688110 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:16:12.688161 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-03-04 04:16:12.688188 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.688215 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 04:16:12.688241 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.688267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 04:16:12.688292 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.688341 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-03-04 04:16:12.688367 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.688393 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-04 04:16:12.688418 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:16:12.688452 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-03-04 04:16:12.688478 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-03-04 04:16:12.688503 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-03-04 04:16:12.688555 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-03-04 04:16:12.688588 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-03-04 04:16:12.688623 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.688648 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-04 04:16:12.688698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:16:12.688724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-04 04:16:12.688750 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-03-04 04:16:12.688778 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-03-04 04:16:12.688805 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:16:12.688831 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-03-04 04:16:12.688883 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-03-04 04:16:12.688911 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-03-04 04:16:12.688943 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-03-04 04:16:12.688970 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-03-04 04:16:12.688995 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-03-04 04:16:12.689021 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-03-04 04:16:12.689077 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:16:12.689107 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-04 04:16:12.689134 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.689160 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 04:16:12.689186 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:16:12.689212 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-04 04:16:12.689260 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.689287 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-04 04:16:12.689313 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:16:12.689338 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-04 04:16:12.689365 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.689383 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.689408 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:16:12.689477 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.689496 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.689514 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.689540 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:16:12.689572 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.689589 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.689605 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.689670 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.689699 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:16:12.689724 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.689750 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:16:12.689775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.689791 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.689807 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.689846 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.689874 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:16:12.689901 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.689927 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:16:12.689952 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.689977 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:16:12.690041 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.690060 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.690085 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:16:12.690110 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.690127 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.690152 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:16:12.690177 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.690220 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:16:12.690289 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.690339 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:16:12.690416 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.690482 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:16:12.690534 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.690612 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:16:12.690665 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.690695 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.690759 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:16:12.690811 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.690864 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:16:12.690925 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.690977 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:16:12.691022 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.691082 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:16:12.691135 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.691205 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:16:12.691257 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.691291 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.691320 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.691348 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.691391 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.691434 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.691468 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.691521 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:16:12.691573 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.691607 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.691642 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.691700 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:16:12.691754 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.691805 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:16:12.691857 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.691890 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.691922 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.691950 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.691977 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.692039 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:16:12.692093 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.692126 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.692159 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.692211 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:16:12.692259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.692297 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.692331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.692364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.692397 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.692457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.692530 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.692568 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.692597 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.692631 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.692708 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.692762 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.692795 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.692828 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.692861 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.692937 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.692984 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693039 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.693093 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693127 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693162 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693195 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693248 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 04:16:12.693298 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693349 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 04:16:12.693392 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693444 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693478 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693531 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.693582 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693646 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693736 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:16:12.693762 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693788 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-04 04:16:12.693819 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693837 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693853 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693878 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:16:12.693921 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693956 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.693981 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.693998 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694023 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:16:12.694048 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694064 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694119 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:16:12.694146 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694163 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694189 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 04:16:12.694214 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694231 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694256 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 04:16:12.694304 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694332 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:16:12.694357 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694373 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694389 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694405 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694436 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.694462 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694478 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694510 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694527 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694543 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694558 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694600 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 04:16:12.694625 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694641 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694666 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:16:12.694691 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694823 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694853 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694895 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:16:12.694924 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694940 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694956 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694972 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.694997 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:16:12.695057 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695086 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:16:12.695112 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695133 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695150 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695166 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695191 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:16:12.695217 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695242 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:16:12.695267 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695292 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:16:12.695317 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695333 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695358 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:16:12.695382 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695399 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695431 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:16:12.695458 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695482 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:16:12.695507 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695533 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:16:12.695562 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695589 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:16:12.695615 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695640 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:16:12.695666 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695683 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695709 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 04:16:12.695734 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695760 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:16:12.695785 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695810 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:16:12.695835 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695860 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:16:12.695898 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695922 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:16:12.695947 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695967 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695982 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.695998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696013 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696029 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696045 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696069 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:16:12.696093 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696109 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696124 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696148 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:16:12.696173 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696198 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:16:12.696223 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696238 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696254 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696270 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696286 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696310 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:16:12.696334 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696350 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696365 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696389 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:16:12.696413 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696474 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 04:16:12.696568 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696585 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696601 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696617 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696709 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.696734 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696751 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696767 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696783 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696808 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.696833 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696858 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 04:16:12.696896 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696912 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696927 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696943 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.696967 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 04:16:12.696991 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697016 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 04:16:12.697040 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697056 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697071 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697095 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.697119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697204 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 04:16:12.697229 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697253 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-04 04:16:12.697278 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697294 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697310 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697334 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 04:16:12.697358 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697382 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 04:16:12.697406 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697422 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697473 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:16:12.697504 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697520 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697545 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 04:16:12.697575 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697592 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697618 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 04:16:12.697644 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697661 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697686 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 04:16:12.697712 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697737 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 04:16:12.697763 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697779 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697795 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697811 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697836 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.697861 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697891 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697922 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697938 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697976 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.697991 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 04:16:12.698015 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 04:16:12.698040 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-03-04 04:16:12.698093 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-03-04 04:16:12.698140 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:16:12.698187 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-03-04 04:16:12.698233 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.698279 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-03-04 04:16:12.698323 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-03-04 04:16:12.698369 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-03-04 04:16:12.698414 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-03-04 04:16:12.698493 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-03-04 04:16:12.698541 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 04:16:12.698592 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:16:12.698640 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 04:16:12.698685 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:16:12.698732 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.698780 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.698827 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-03-04 04:16:12.698874 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.698967 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-03-04 04:16:12.699033 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-03-04 04:16:12.699080 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.699127 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:16:12.699173 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.699224 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.699273 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.699327 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.699447 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:16:12.699501 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-03-04 04:16:12.699548 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-03-04 04:16:12.699598 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.699643 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:16:12.699691 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-03-04 04:16:12.699738 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:16:12.699786 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 04:16:12.699838 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-03-04 04:16:12.699899 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-03-04 04:16:12.699943 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:16:12.699995 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.700041 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:16:12.700085 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.700148 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:16:12.700221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-03-04 04:16:12.700269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-03-04 04:16:12.700314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:16:12.700382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-03-04 04:16:12.700455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.700504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-03-04 04:16:12.700582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-03-04 04:16:12.700630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-03-04 04:16:12.700677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-03-04 04:16:12.700724 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-03-04 04:16:12.700771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 04:16:12.700825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:16:12.700886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 04:16:12.700939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:16:12.700986 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.701033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.701083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-03-04 04:16:12.701131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.701204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-03-04 04:16:12.701253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-03-04 04:16:12.701300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.701348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:16:12.701416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.701494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.701544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.701600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.701656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:16:12.701727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-03-04 04:16:12.701788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-03-04 04:16:12.701832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.701900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:16:12.701947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-03-04 04:16:12.701991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:16:12.702037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 04:16:12.702109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-03-04 04:16:12.702154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-03-04 04:16:12.702197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:16:12.702273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.702322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:16:12.702367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.702413 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:16:12.702495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-03-04 04:16:12.702563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-03-04 04:16:12.702641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:16:12.702694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-03-04 04:16:12.702741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.702801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-03-04 04:16:12.702869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-03-04 04:16:12.702916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-03-04 04:16:12.702960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-03-04 04:16:12.703006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-03-04 04:16:12.703069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 04:16:12.703116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:16:12.703162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 04:16:12.703206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:16:12.703275 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.703321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.703389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-03-04 04:16:12.703443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.703487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-03-04 04:16:12.703547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-03-04 04:16:12.703658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.703707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:16:12.703761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.703845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.703893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.703942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.704017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:16:12.704063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-03-04 04:16:12.704106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-03-04 04:16:12.704173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.704219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:16:12.704265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-03-04 04:16:12.704310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:16:12.704381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 04:16:12.704438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-03-04 04:16:12.704483 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-03-04 04:16:12.704541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:16:12.704587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.704640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:16:12.704686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.704733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:16:12.704800 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-04 04:16:12.704826 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 04:16:12.704885 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 04:16:12.704937 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:16:12.705024 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 04:16:12.705077 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.705128 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 04:16:12.705201 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 04:16:12.705259 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 04:16:12.705311 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 04:16:12.705363 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 04:16:12.705414 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 04:16:12.705470 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:16:12.705539 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 04:16:12.705592 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:16:12.705653 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.706090 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.706146 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 04:16:12.706199 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.706252 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 04:16:12.706304 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 04:16:12.706358 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.706422 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:16:12.706481 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.706535 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.706588 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.706641 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.706693 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:16:12.706746 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 04:16:12.706811 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 04:16:12.706863 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.706915 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:16:12.706965 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 04:16:12.707016 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:16:12.707068 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 04:16:12.707118 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 04:16:12.707169 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 04:16:12.707221 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:16:12.707271 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.707321 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:16:12.707372 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.707426 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:16:12.707486 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-04 04:16:12.707523 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 04:16:12.707578 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 04:16:12.707634 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:16:12.707688 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 04:16:12.707742 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.707808 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 04:16:12.707861 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 04:16:12.707915 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 04:16:12.707968 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 04:16:12.708020 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 04:16:12.708071 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 04:16:12.708122 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:16:12.708172 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 04:16:12.708224 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:16:12.708275 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.708326 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.708379 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 04:16:12.708437 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.708490 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 04:16:12.708556 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 04:16:12.708635 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.708689 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:16:12.708742 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.708797 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.708850 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.708903 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.708968 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:16:12.709021 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 04:16:12.709075 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 04:16:12.709129 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.709195 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:16:12.709249 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 04:16:12.709305 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:16:12.709360 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 04:16:12.709413 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 04:16:12.709621 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 04:16:12.709723 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:16:12.709845 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.709904 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:16:12.709959 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.710010 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:16:12.710069 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-03-04 04:16:12.710090 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 04:16:12.710138 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 04:16:12.710184 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:16:12.710230 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 04:16:12.710277 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.710323 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 04:16:12.710368 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 04:16:12.710414 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 04:16:12.710501 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 04:16:12.710552 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 04:16:12.710599 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 04:16:12.710650 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:16:12.710728 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 04:16:12.710778 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:16:12.710831 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.710880 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.710946 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 04:16:12.710992 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.711038 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 04:16:12.711083 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 04:16:12.711129 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.711174 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:16:12.711221 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.711295 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.711342 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.711388 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.711440 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:16:12.711486 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 04:16:12.711547 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 04:16:12.711594 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.711643 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:16:12.711691 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 04:16:12.711739 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:16:12.711800 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 04:16:12.711846 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 04:16:12.711892 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 04:16:12.711937 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:16:12.711983 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.712040 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:16:12.712086 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.712132 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:16:12.712184 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-03-04 04:16:12.712205 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 04:16:12.712253 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 04:16:12.712300 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:16:12.712348 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 04:16:12.712395 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.712448 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 04:16:12.712509 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 04:16:12.712577 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 04:16:12.712634 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 04:16:12.712683 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 04:16:12.712732 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 04:16:12.712794 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:16:12.712842 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 04:16:12.712890 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:16:12.712941 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.712989 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.713036 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 04:16:12.713084 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.713132 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 04:16:12.713179 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 04:16:12.713227 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.713274 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:16:12.713321 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.713368 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.713416 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.713469 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.713532 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:16:12.713583 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 04:16:12.713632 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 04:16:12.713682 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.713731 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:16:12.713793 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 04:16:12.713848 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:16:12.713897 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 04:16:12.713950 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 04:16:12.713998 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 04:16:12.714046 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:16:12.714094 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.714176 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:16:12.714227 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.714276 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:16:12.714329 wsdl: current service: Service1 2021-03-04 04:16:12.714346 wsdl: current port: Service1Soap 2021-03-04 04:16:12.714492 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-03-04 04:16:12.714531 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-03-04 04:16:12.714565 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-03-04 04:16:12.714628 wsdl: Parsing WSDL done 2021-03-04 04:16:12.714650 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 04:16:12.714667 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 04:16:12.714681 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:16:12.714695 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 04:16:12.714704 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.714721 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 04:16:12.714730 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 04:16:12.714738 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 04:16:12.714746 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 04:16:12.714754 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 04:16:12.714761 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 04:16:12.714769 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:16:12.714777 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 04:16:12.714790 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:16:12.714799 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.714807 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.714815 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 04:16:12.714823 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.714831 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 04:16:12.714839 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 04:16:12.714847 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.714855 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:16:12.714863 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.714871 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.714880 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.714888 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.714896 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:16:12.714904 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 04:16:12.714911 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 04:16:12.714919 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.714927 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:16:12.714936 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 04:16:12.714943 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:16:12.714951 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 04:16:12.714958 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 04:16:12.714967 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 04:16:12.714974 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:16:12.714982 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.714990 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:16:12.714998 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.715006 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:16:12.715015 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 04:16:12.715025 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 04:16:12.715033 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:16:12.715042 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 04:16:12.715050 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.715057 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 04:16:12.715065 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 04:16:12.715072 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 04:16:12.715079 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 04:16:12.715086 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 04:16:12.715093 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 04:16:12.715101 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:16:12.715109 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 04:16:12.715117 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:16:12.715130 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.715138 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.715146 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 04:16:12.715154 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.715162 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 04:16:12.715169 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 04:16:12.715189 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.715197 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:16:12.715205 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.715213 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.715221 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.715228 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.715237 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:16:12.715245 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 04:16:12.715252 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 04:16:12.715260 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.715267 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:16:12.715276 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 04:16:12.715284 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:16:12.715291 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 04:16:12.715298 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 04:16:12.715306 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 04:16:12.715313 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:16:12.715322 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.715329 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:16:12.715337 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.715345 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:16:12.715353 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 04:16:12.715362 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 04:16:12.715370 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:16:12.715377 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 04:16:12.715385 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.715401 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 04:16:12.715409 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 04:16:12.715416 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 04:16:12.715428 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 04:16:12.715436 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 04:16:12.715444 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 04:16:12.715452 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:16:12.715460 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 04:16:12.715467 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:16:12.715475 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.715482 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.715490 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 04:16:12.715497 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.715504 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 04:16:12.715512 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 04:16:12.715519 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.715526 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:16:12.715533 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.715540 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.715555 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.715565 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.715573 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:16:12.715580 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 04:16:12.715587 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 04:16:12.715594 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.715601 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:16:12.715608 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 04:16:12.715616 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:16:12.715624 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 04:16:12.715631 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 04:16:12.715637 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 04:16:12.715644 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:16:12.715652 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.715659 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:16:12.715666 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.715673 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:16:12.715680 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 04:16:12.715690 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 04:16:12.715698 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 04:16:12.715726 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 04:16:12.715750 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.715759 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 04:16:12.715767 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 04:16:12.715773 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 04:16:12.715780 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 04:16:12.715787 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 04:16:12.715794 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 04:16:12.715800 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 04:16:12.715807 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 04:16:12.715815 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 04:16:12.715822 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.715829 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.715836 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 04:16:12.715843 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 04:16:12.715850 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 04:16:12.715856 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 04:16:12.715863 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.715870 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 04:16:12.715876 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 04:16:12.715883 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.715890 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 04:16:12.715896 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 04:16:12.715904 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 04:16:12.715911 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 04:16:12.715917 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 04:16:12.715924 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 04:16:12.715930 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 04:16:12.715937 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 04:16:12.715944 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 04:16:12.715950 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 04:16:12.715973 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 04:16:12.716323 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 04:16:12.716352 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 04:16:12.716361 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 04:16:12.716368 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 04:16:12.716375 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 04:16:12.716382 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 04:16:12.716762 nusoap_client: checkWSDL 2021-03-04 04:16:12.716775 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 04:16:12.716781 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 04:16:12.716786 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 04:16:12.716793 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-03-04 04:16:12.716798 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-04 04:16:12.716802 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-04 04:16:12.716812 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-03-04 04:16:12.716822 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-04 04:16:12.716861 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.716869 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197425" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 04:16:12.716889 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-04 04:16:12.716912 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-03-04 04:16:12.716919 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-03-04 04:16:12.716924 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-03-04 04:16:12.716929 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-03-04 04:16:12.716934 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197425" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 04:16:12.716946 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-04 04:16:12.716953 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-04 04:16:12.716958 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-04 04:16:12.716970 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.716979 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 04:16:12.716984 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-03-04 04:16:12.717014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.717024 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 04:16:12.717029 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.717056 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-04 04:16:12.717061 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-03-04 04:16:12.717065 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-03-04 04:16:12.717069 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-03-04 04:16:12.717072 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-03-04 04:16:12.717077 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-03-04 04:16:12.717080 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-03-04 04:16:12.717085 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 04:16:12.717089 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-03-04 04:16:12.717095 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197425" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 04:16:12.717106 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-04 04:16:12.717113 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-04 04:16:12.717117 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-04 04:16:12.717136 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.717142 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 04:16:12.717146 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 04:16:12.717173 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-04 04:16:12.717180 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.717185 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.717191 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.717196 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 04:16:12.717206 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-04 04:16:12.717214 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 04:16:12.717218 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 04:16:12.717223 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-04 04:16:12.717229 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197425" 2021-03-04 04:16:12.717236 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 04:16:12.717240 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 04:16:12.717250 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 04:16:12.717257 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 04:16:12.717262 wsdl: in serializeType: returning: 197425 2021-03-04 04:16:12.717268 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-04 04:16:12.717275 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 04:16:12.717279 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 04:16:12.717283 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-04 04:16:12.717288 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-03-04 04:16:12.717295 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 04:16:12.717299 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 04:16:12.717309 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 04:16:12.717313 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 04:16:12.717317 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-03-04 04:16:12.717322 wsdl: in serializeType: returning: 197425PLN 2021-03-04 04:16:12.717327 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197425PLN 2021-03-04 04:16:12.717349 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=197425PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-03-04 04:16:12.717354 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-03-04 04:16:12.717360 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6700"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-03-04 04:16:12.717375 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-03-04 04:16:12.717381 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=197425PLN 2021-03-04 04:16:12.717395 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-03-04 04:16:12.717492 nusoap_client: sending message, length=499 2021-03-04 04:16:12.717409 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-04 04:16:12.717419 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-04 04:16:12.717430 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-04 04:16:12.717435 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-04 04:16:12.717439 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-04 04:16:12.717446 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 04:16:12.717457 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 04:16:12.717477 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-04 04:16:12.717484 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-04 04:16:12.717499 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-03-04 04:16:12.717509 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-04 04:16:12.717517 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-04 04:16:12.724732 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-04 04:16:12.724751 soap_transport_http: socket connected 2021-03-04 04:16:12.724765 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-03-04 04:16:12.724774 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-03-04 04:16:12.724783 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 04:16:12.724788 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 04:16:12.724792 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-04 04:16:12.724796 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-04 04:16:12.724801 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-03-04 04:16:12.724833 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-03-04 04:16:12.734957 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-03-04 04:16:12.734974 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-03-04 04:16:12.734981 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 04:16:12.734986 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-04 04:16:12.734995 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-04 04:16:12.735001 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-04 04:16:12.735006 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-04 04:16:12.735012 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-04 04:16:12.735017 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-04 04:16:12.735025 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 04 Mar 2021 03:16:12 GMT 2021-03-04 04:16:12.735031 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-04 04:16:12.735037 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-03-04 04:16:12.735042 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-04 04:16:12.735051 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-03-04 04:16:12.735075 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-03-04 04:16:12.735085 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-03-04 04:16:12.735212 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-04 04:16:12.735224 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-03-04 04:16:12.735233 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-03-04 04:16:12.735273 soap_transport_http: closed socket 2021-03-04 04:16:12.735290 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-04 04:16:12.735305 soap_transport_http: end of send() 2021-03-04 04:16:12.735337 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 04:16:12.735351 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 04 Mar 2021 03:16:12 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-03-04 04:16:12.735387 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-03-04 04:16:12.735400 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-03-04 04:16:12.735421 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-03-04 04:16:12.735434 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-03-04 04:16:12.735528 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-03-04 04:16:12.735799 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-03-04 04:16:12.735808 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-03-04 04:16:12.735817 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-03-04 04:16:12.735829 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-04 04:16:12.735854 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-03-04 04:16:12.735977 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-03-04 04:16:12.736008 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-04 04:16:12.736020 nusoap_client: got fault 2021-03-04 04:16:12.736028 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-03-04 04:16:12.736033 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-03-04 04:16:12.736041 nusoap_client: detail =