Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
SCHWITZER: S100Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3124
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:24:28 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:24:30.428872 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:24:30.428916 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:24:30.428930 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197425" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:24:30.428945 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:24:30.428955 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:24:30.428962 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:24:30.428975 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:24:30.428983 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:24:30.428989 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:24:30.428997 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:24:30.429005 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:24:30.429015 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:24:30.429021 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:24:30.429025 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:24:30.429030 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:24:30.429034 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:24:30.429045 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:24:30.429059 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:24:30.429067 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:24:30.429072 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:24:30.429078 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:24:30.429086 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:24:30.429094 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:24:30.436550 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:24:30.436588 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:24:30.436604 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:24:30.436611 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:24:30.436617 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:24:30.436622 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:24:30.436626 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:24:30.436670 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:24:30.453386 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:24:30.453430 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:24:30.453444 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:24:30.453454 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:24:30.453464 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:24:30.453473 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:24:30.453483 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:24:30.453496 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:24:30.453505 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:24:30.453515 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:24:28 GMT 2019-02-20 06:24:30.453525 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:24:30.453535 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:24:30.453545 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:24:30.453564 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:24:30.453608 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:24:30.453638 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-20 06:24:30.460550 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:24:30.460610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:24:30.460805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:24:30.460956 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.460981 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:24:30.467604 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.467759 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.467795 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.468149 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.468384 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.468617 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.468875 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.468901 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.474831 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:24:30.475104 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.475361 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:24:30.475931 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:24:30.476061 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.476092 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:24:30.476608 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:24:30.476737 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.476752 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.477232 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:24:30.477701 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.477745 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.482005 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.482059 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:24:30.482446 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.482475 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:24:30.483029 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.483057 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.483498 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.483528 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:24:30.484094 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.484118 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.484543 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.484583 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:24:30.485111 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:24:30.485236 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:24:30.485362 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.485407 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-20 06:24:30.485659 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.485892 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:24:30.486132 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:24:30.486151 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:24:30.486160 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:24:30.486200 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:24:30.486251 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:24:30.486273 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:24:30.486284 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:24:30.486309 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:24:30.486316 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:24:30.486541 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:24:30.486561 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:24:30.486631 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.486645 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:24:30.486678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.486734 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.486749 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.486774 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:24:30.486811 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.486824 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.486844 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:24:30.486872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.486917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.486941 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:24:30.486969 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.486981 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.487007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.487056 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.487070 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.487089 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:24:30.487115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.487143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.487165 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:24:30.487193 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.487204 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:24:30.487230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.487277 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.487290 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.487312 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:24:30.487346 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.487358 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.487376 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:24:30.487417 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.487430 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.487449 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:24:30.487475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.487516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.487537 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.487565 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.487576 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:24:30.487601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.487649 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.487662 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.487680 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:24:30.487705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.487732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.487752 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:24:30.487779 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.487790 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:24:30.487816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.487864 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.487877 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.487895 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:24:30.487928 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.487941 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.487960 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:24:30.487991 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.488003 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488018 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:24:30.488047 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.488058 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488073 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:24:30.488095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.488155 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:24:30.488180 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488190 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.488213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488251 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488260 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488328 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:24:30.488363 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:24:30.488391 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488415 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:24:30.488433 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:24:30.488454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:24:30.488494 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:24:30.488518 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488528 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:24:30.488551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488591 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.488601 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488617 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:24:30.488638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.488678 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:24:30.488702 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488712 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.488734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488781 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.488792 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488808 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:24:30.488830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.488870 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:24:30.488894 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488903 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:24:30.488925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488963 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.488974 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.488990 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:24:30.489011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.489051 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:24:30.489075 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489084 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.489105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489144 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.489155 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489171 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:24:30.489192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.489232 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:24:30.489255 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489265 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:24:30.489287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489328 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.489339 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489355 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:24:30.489384 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.489394 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489418 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:24:30.489440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.489487 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:24:30.489511 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489520 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.489543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489583 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.489594 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489609 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:24:30.489631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.489670 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:24:30.489693 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489703 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:24:30.489731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489772 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.489783 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489798 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:24:30.489829 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.489839 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489855 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:24:30.489877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.489922 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:24:30.489946 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.489956 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.489978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490018 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.490028 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490044 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:24:30.490065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.490105 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:24:30.490128 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490138 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:24:30.490159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490199 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.490210 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490225 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:24:30.490247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.490287 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:24:30.490312 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490322 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.490344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490384 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.490396 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490419 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:24:30.490441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.490481 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:24:30.490505 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490515 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:24:30.490538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490576 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.490587 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490603 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:24:30.490624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.490664 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:24:30.490687 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490697 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.490718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490758 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.490768 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490784 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:24:30.490805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.490845 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:24:30.490869 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490878 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:24:30.490900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490939 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.490949 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.490965 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:24:30.490986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.491026 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:24:30.491049 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491058 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.491080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491119 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.491130 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491145 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:24:30.491167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.491206 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:24:30.491229 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491238 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:24:30.491260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491300 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.491312 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491327 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:24:30.491349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.491390 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:24:30.491422 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491432 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.491455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491495 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.491506 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491521 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:24:30.491542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.491583 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:24:30.491606 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491615 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:24:30.491637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491675 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.491685 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491700 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:24:30.491728 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.491738 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491753 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:24:30.491775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.491821 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:24:30.491845 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491854 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.491876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491914 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.491925 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491941 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:24:30.491963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.491986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.492002 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:24:30.492026 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492035 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:24:30.492057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492095 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.492118 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492133 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:24:30.492153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.492191 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.492213 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492222 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.492254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492295 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.492306 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492322 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:24:30.492344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.492383 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:24:30.492414 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492424 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:24:30.492445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492484 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:24:30.492495 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492510 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:24:30.492532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.492571 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.492594 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492603 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.492625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492661 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492671 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492734 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:24:30.492766 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:24:30.492793 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492810 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:24:30.492826 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:24:30.492847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:24:30.492897 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:24:30.492919 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492930 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:24:30.492951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.492989 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:24:30.492999 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493015 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:24:30.493035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.493073 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.493096 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493105 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.493125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493161 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493173 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493233 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:24:30.493264 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:24:30.493304 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493367 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:24:30.493403 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:24:30.493419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:24:30.493448 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:24:30.493469 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493477 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:24:30.493496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493533 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.493542 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493554 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:24:30.493573 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.493580 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493591 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:24:30.493610 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.493616 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493626 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:24:30.493644 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.493652 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493661 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:24:30.493679 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.493686 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493695 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:24:30.493713 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.493720 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493729 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:24:30.493747 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.493754 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493764 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:24:30.493777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.493827 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:24:30.493844 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493850 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.493865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493890 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.493898 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493907 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:24:30.493921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.493946 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:24:30.493962 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.493968 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:24:30.493983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494008 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.494015 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494025 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:24:30.494043 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.494050 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494060 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:24:30.494077 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.494084 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494094 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:24:30.494107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.494141 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:24:30.494156 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494162 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.494176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494202 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.494209 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494219 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:24:30.494233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.494259 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:24:30.494274 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494281 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:24:30.494294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494319 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.494326 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494336 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:24:30.494349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.494374 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.494398 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494405 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.494420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494446 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.494453 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494463 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:24:30.494477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.494503 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:24:30.494525 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494533 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:24:30.494549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494574 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.494581 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494591 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:24:30.494609 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.494616 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494625 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:24:30.494644 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.494651 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494661 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:24:30.494674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.494707 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.494722 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494729 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.494743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494768 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.494775 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494785 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:24:30.494798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.494824 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:24:30.494839 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494845 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:24:30.494859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494884 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.494891 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494901 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:24:30.494919 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.494925 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494935 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:24:30.494952 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.494959 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.494969 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:24:30.494987 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.494994 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.495004 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:24:30.495021 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.495028 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.495038 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:24:30.495051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.495081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.495092 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:24:30.495107 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.495113 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.495127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.495152 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.495159 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.495169 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:24:30.495182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.495198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.495208 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:24:30.495223 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.495255 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.495262 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.495272 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.495286 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.495303 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.495317 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.495342 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.495349 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.495360 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:24:30.495383 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.495391 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.495402 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:24:30.495420 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.495427 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.495437 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:24:30.495455 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.495462 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.495471 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:24:30.495489 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.495496 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.495509 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:24:30.495531 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:24:30.495538 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.495548 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:24:30.495566 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.495573 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.495583 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.495600 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.495607 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.495617 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:24:30.495634 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.495641 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.495651 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:24:30.495669 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.495676 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.495686 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:24:30.495699 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.495749 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.495768 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.495774 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:24:30.495789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.495814 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.495822 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.495831 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:24:30.495850 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.495857 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.495866 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:24:30.495884 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.495891 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.495901 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:24:30.495918 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.495925 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.495935 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:24:30.495948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.495975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.495986 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496001 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.496008 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.496021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.496047 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496054 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.496063 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:24:30.496077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.496092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.496102 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:24:30.496116 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496143 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496150 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496160 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496174 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496190 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.496204 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496229 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.496237 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496247 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:24:30.496264 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.496272 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496282 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:24:30.496300 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.496307 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496316 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:24:30.496334 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.496340 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496350 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:24:30.496367 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.496374 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496390 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:24:30.496409 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.496416 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496426 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:24:30.496443 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.496450 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496460 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:24:30.496478 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.496485 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496494 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:24:30.496516 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.496523 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496534 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:24:30.496552 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.496559 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496569 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:24:30.496586 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.496593 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496603 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:24:30.496616 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.496670 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.496688 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.496695 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:24:30.496712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.496736 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.496744 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.496753 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:24:30.496771 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.496778 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.496787 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:24:30.496805 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.496812 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.496822 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:24:30.496839 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:24:30.496846 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.496855 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:24:30.496868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.496895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.496905 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.496920 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.496926 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.496941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.496966 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.496973 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.496983 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:24:30.496996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.497012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.497021 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:24:30.497035 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.497063 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.497071 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.497081 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.497094 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.497110 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.497124 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.497150 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.497157 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.497166 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:24:30.497184 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.497191 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.497201 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:24:30.497223 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.497230 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.497241 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:24:30.497259 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.497265 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.497275 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:24:30.497293 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.497300 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.497309 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:24:30.497327 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.497333 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.497343 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:24:30.497361 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.497367 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.497383 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:24:30.497403 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.497409 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.497419 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:24:30.497437 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.497443 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.497453 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:24:30.497471 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.497477 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.497487 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:24:30.497506 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.497516 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.497527 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:24:30.497546 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.497552 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.497562 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:24:30.497575 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.497633 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.497650 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.497677 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.497684 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.497694 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.497707 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.497724 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.497737 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.497762 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.497769 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.497779 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:24:30.497797 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.497803 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.497813 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:24:30.497830 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.497837 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.497847 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:24:30.497864 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.497871 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.497881 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:24:30.497898 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.497905 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.497914 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:24:30.497932 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.497939 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.497948 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:24:30.497966 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.497973 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.497983 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:24:30.498000 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.498007 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.498017 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:24:30.498035 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.498043 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.498059 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:24:30.498090 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.498100 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.498117 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:24:30.498143 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.498151 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.498161 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:24:30.498179 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.498186 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.498195 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:24:30.498213 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.498220 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.498229 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:24:30.498247 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.498253 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.498263 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:24:30.498277 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.498342 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.498362 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.498369 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:24:30.498393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.498419 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.498426 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.498436 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:24:30.498449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.498465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.498475 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:24:30.498491 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.498497 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.498515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.498541 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.498548 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.498558 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:24:30.498572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.498588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.498598 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:24:30.498613 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.498619 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:24:30.498633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.498658 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.498665 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.498675 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:24:30.498693 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.498700 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.498710 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:24:30.498727 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.498734 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.498744 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:24:30.498761 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:24:30.498768 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.498777 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:24:30.498790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.498818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.498828 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:24:30.498843 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.498850 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.498864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.498888 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:24:30.498895 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.498905 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:24:30.498918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.498934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.498944 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:24:30.498958 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:24:30.498984 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:24:30.498991 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:24:30.499001 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:24:30.499014 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:24:30.499031 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.499045 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:24:30.499071 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.499078 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:24:30.499088 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:24:30.499106 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.499113 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:24:30.499123 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:24:30.499140 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.499147 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:24:30.499157 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:24:30.499175 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:24:30.499181 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:24:30.499191 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:24:30.499209 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.499216 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:24:30.499225 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:24:30.499243 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.499250 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:24:30.499259 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:24:30.499277 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.499284 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:24:30.499293 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:24:30.499311 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.499317 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:24:30.499327 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:24:30.499345 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.499351 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:24:30.499361 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:24:30.499385 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.499392 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:24:30.499402 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:24:30.499416 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:24:30.499466 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.499492 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.499502 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:24:30.499526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.499553 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.499561 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.499571 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:24:30.499584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.499600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.499610 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:24:30.499626 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.499632 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.499646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.499671 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:24:30.499678 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.499688 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:24:30.499701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.499717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.499727 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:24:30.499741 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:24:30.499767 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:24:30.499774 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:24:30.499784 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:24:30.499802 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:24:30.499809 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:24:30.499818 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:24:30.499836 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:24:30.499843 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:24:30.499852 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:24:30.499865 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:24:30.499890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.499905 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.499912 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:24:30.499926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.499951 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.499958 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.499968 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:24:30.499986 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.499993 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.500003 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:24:30.500020 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.500027 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.500037 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:24:30.500050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.500073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.500083 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.500098 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.500104 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.500118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.500143 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.500150 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.500160 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:24:30.500174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.500189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.500199 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:24:30.500213 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.500239 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.500246 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.500256 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.500270 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.500286 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.500300 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.500325 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.500332 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.500342 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:24:30.500360 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.500367 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.500382 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:24:30.500401 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.500408 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.500418 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:24:30.500436 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.500443 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.500453 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:24:30.500470 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.500477 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.500487 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:24:30.500506 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.500515 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.500526 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:24:30.500545 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.500552 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.500562 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:24:30.500580 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.500587 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.500597 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:24:30.500614 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.500621 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.500631 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:24:30.500644 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.500690 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.500708 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.500714 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:24:30.500729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.500753 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.500761 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.500771 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:24:30.500789 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.500796 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.500806 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:24:30.500823 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.500830 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.500840 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:24:30.500857 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.500864 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.500874 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:24:30.500891 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.500898 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.500908 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:24:30.500921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.500952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.500963 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:24:30.500978 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.500984 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.500998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501022 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501029 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501068 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:24:30.501088 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:24:30.501105 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501117 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:24:30.501127 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:24:30.501140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:24:30.501165 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:24:30.501180 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501186 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:24:30.501201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501225 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.501232 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501242 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:24:30.501255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.501281 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:24:30.501295 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501302 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.501315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501340 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:24:30.501347 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501357 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:24:30.501370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.501402 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:24:30.501418 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501424 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:24:30.501438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501462 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.501470 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501479 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:24:30.501493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.501524 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:24:30.501539 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501545 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.501559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501584 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.501591 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501601 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:24:30.501614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.501630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.501640 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:24:30.501653 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.501680 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.501688 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.501698 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.501711 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.501727 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.501746 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.501791 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.501803 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.501821 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:24:30.501852 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.501865 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.501883 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:24:30.501918 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.501932 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.501950 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:24:30.501984 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.501994 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.502006 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:24:30.502025 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.502032 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.502042 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:24:30.502060 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:24:30.502067 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.502077 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:24:30.502094 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:24:30.502101 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.502111 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:24:30.502129 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:24:30.502135 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.502145 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:24:30.502163 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:24:30.502170 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.502180 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:24:30.502198 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.502204 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.502214 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:24:30.502232 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.502238 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.502248 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:24:30.502266 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.502273 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.502282 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:24:30.502300 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.502306 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.502316 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:24:30.502330 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.502399 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.502420 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.502427 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:24:30.502446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.502471 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.502478 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.502488 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:24:30.502502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.502523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.502535 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:24:30.502551 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.502558 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.502572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.502597 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.502605 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.502615 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:24:30.502628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.502644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.502654 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:24:30.502668 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.502675 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:24:30.502689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.502713 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.502721 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.502731 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:24:30.502748 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.502755 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.502765 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:24:30.502782 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.502789 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.502798 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:24:30.502816 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.502823 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.502833 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:24:30.502846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.502873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.502884 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.502899 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.502905 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.502919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.502944 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.502952 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.502962 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:24:30.502975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.502990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.503003 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:24:30.503028 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.503080 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.503094 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.503115 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.503143 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.503171 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.503192 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.503220 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.503227 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.503237 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:24:30.503256 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.503263 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.503273 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:24:30.503291 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.503298 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.503307 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:24:30.503325 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.503332 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.503342 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:24:30.503359 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.503366 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.503381 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:24:30.503401 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.503408 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.503418 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:24:30.503436 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:24:30.503443 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.503453 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:24:30.503466 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.503508 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.503529 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.503535 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:24:30.503550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.503574 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.503581 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.503591 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:24:30.503609 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.503615 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.503625 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:24:30.503643 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.503649 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.503659 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:24:30.503676 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.503683 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.503693 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:24:30.503710 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.503717 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.503727 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:24:30.503744 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.503751 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.503761 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:24:30.503778 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.503785 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.503795 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:24:30.503812 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.503819 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.503829 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:24:30.503842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.503883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.503894 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:24:30.503909 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.503916 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:24:30.503930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.503955 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:24:30.503962 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.503972 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:24:30.503985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.504001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.504011 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:24:30.504028 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:24:30.504034 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:24:30.504045 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:24:30.504062 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.504068 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:24:30.504081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.504105 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:24:30.504126 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:24:30.504142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.504154 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:24:30.504163 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:24:30.504181 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.504188 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:24:30.504199 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:24:30.504215 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:24:30.504222 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:24:30.504232 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:24:30.504249 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.504255 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:24:30.504265 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.504282 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.504289 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:24:30.504299 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.504316 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.504322 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:24:30.504332 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.504349 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.504356 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:24:30.504365 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.504388 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:24:30.504395 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:24:30.504405 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:24:30.504423 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:24:30.504430 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:24:30.504439 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:24:30.504457 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.504463 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:24:30.504473 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.504490 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:24:30.504496 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:24:30.504509 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:24:30.504530 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.504537 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:24:30.504547 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.504564 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.504571 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:24:30.504580 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.504596 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:24:30.504603 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:24:30.504612 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:24:30.504627 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:24:30.504663 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:24:30.504693 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:24:30.504720 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.504748 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:24:30.504775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:24:30.504802 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:24:30.504829 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:24:30.504857 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:24:30.504885 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:24:30.504911 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:24:30.504938 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:24:30.504965 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:24:30.504992 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:24:30.505020 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:24:30.505047 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:24:30.505074 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:24:30.505102 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:24:30.505129 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:24:30.505155 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:24:30.505182 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:24:30.505209 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:24:30.505235 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:24:30.505262 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:24:30.505289 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:24:30.505316 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.505343 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:24:30.505370 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.505404 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:24:30.505432 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.505458 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:24:30.505485 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:24:30.505517 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:24:30.505545 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:24:30.505572 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:24:30.505599 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.505629 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:24:30.505656 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.505684 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:24:30.505712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:24:30.505740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:24:30.505766 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.505793 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:24:30.505868 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.505895 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:24:30.505921 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:24:30.505948 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:24:30.505975 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:24:30.506002 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:24:30.506029 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:24:30.506057 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:24:30.506083 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.506110 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:24:30.506137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:24:30.506164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:24:30.506191 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:24:30.506218 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:24:30.506245 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:24:30.506272 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:24:30.506299 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:24:30.506326 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:24:30.506353 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.506386 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:24:30.506414 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:24:30.506443 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:24:30.506471 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.506489 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.506522 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:24:30.506549 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.506567 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.506584 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.506611 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:24:30.506637 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.506654 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.506671 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.506689 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.506715 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:24:30.506742 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.506768 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:24:30.506795 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.506821 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:24:30.506847 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.506865 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.506892 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:24:30.506918 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.506936 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.506962 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:24:30.506989 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507016 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:24:30.507042 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507069 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:24:30.507096 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507123 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:24:30.507149 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507176 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:24:30.507202 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507220 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507246 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:24:30.507274 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507301 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:24:30.507327 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507353 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:24:30.507386 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507414 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:24:30.507440 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507457 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507475 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507492 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507513 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507531 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507549 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507575 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:24:30.507602 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507619 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507636 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507662 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:24:30.507689 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507716 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:24:30.507742 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507760 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507777 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507803 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:24:30.507830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507848 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507865 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.507952 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507970 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.507987 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508004 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508030 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.508058 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508075 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508093 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508110 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508137 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.508164 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508190 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.508218 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508236 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508254 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508271 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508300 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:24:30.508327 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508353 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:24:30.508385 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508404 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508421 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508448 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.508475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508533 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508551 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508577 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:24:30.508603 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508630 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:24:30.508657 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508683 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.508710 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508737 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:24:30.508764 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508781 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508798 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508816 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508842 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.508868 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508886 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508904 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508922 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508939 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508974 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.508991 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509017 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:24:30.509045 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509062 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509088 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:24:30.509115 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509132 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509149 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509176 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:24:30.509202 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509219 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509236 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509253 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:24:30.509306 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509333 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:24:30.509360 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509392 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:24:30.509419 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509436 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509462 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:24:30.509489 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509509 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509537 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:24:30.509565 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509591 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:24:30.509619 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509645 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:24:30.509671 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509698 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:24:30.509724 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509750 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:24:30.509777 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509795 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509821 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:24:30.509847 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509874 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:24:30.509901 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509927 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:24:30.509953 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.509980 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:24:30.510006 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510024 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510041 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510058 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510075 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510092 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510110 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510137 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:24:30.510163 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510180 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510197 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510224 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:24:30.510252 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510279 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:24:30.510306 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510323 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510341 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510367 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:24:30.510400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510435 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:24:30.510531 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510549 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510567 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510584 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510611 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.510638 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510655 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510672 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510689 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510716 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.510742 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510769 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:24:30.510795 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510813 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510831 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510848 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510875 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:24:30.510902 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510929 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:24:30.510955 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510974 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.510992 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511018 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.511045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:24:30.511168 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511194 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:24:30.511221 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511247 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:24:30.511275 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511302 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:24:30.511328 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511346 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511363 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511386 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511414 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.511441 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511459 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511528 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511546 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511563 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:24:30.511589 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:24:30.511617 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:24:30.511678 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.511729 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:24:30.511779 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:24:30.511827 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:24:30.511875 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:24:30.511924 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:24:30.511973 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:24:30.512025 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:24:30.512074 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:24:30.512123 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:24:30.512171 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:24:30.512218 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.512267 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.512316 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.512363 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:24:30.512418 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:24:30.512468 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.512517 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.512566 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:24:30.512617 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.512674 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.512730 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:24:30.512778 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:24:30.512825 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:24:30.512872 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.512919 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:24:30.512969 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:24:30.513077 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:24:30.513131 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:24:30.513179 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.513228 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:24:30.513285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:24:30.513334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.513388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:24:30.513437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:24:30.513485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:24:30.513534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:24:30.513582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:24:30.513631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:24:30.513678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:24:30.513726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:24:30.513774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:24:30.513821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:24:30.513868 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.513917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.513965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.514014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:24:30.514062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:24:30.514110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.514158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.514207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:24:30.514256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.514309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.514361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:24:30.514414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:24:30.514463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:24:30.514510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.514558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:24:30.514607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:24:30.514656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:24:30.514708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:24:30.514756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.514805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:24:30.514862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:24:30.514911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.514959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:24:30.515008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:24:30.515055 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:24:30.515103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:24:30.515152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:24:30.515200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:24:30.515248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:24:30.515295 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:24:30.515344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:24:30.515396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:24:30.515444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.515494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.515542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.515590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:24:30.515638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:24:30.515686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.515734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.515783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:24:30.515833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.515885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.515937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:24:30.515985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:24:30.516031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:24:30.516078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.516125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:24:30.516175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:24:30.516224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:24:30.516279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:24:30.516326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.516376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:24:30.516438 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:24:30.516466 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:24:30.516527 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.516582 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:24:30.516636 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:24:30.516691 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:24:30.516745 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:24:30.516799 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:24:30.516853 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:24:30.516906 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:24:30.516960 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:24:30.517014 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:24:30.517068 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:24:30.517122 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.517175 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.517229 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.517282 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:24:30.517336 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:24:30.517396 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.517452 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.517506 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:24:30.517559 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.517614 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.517668 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:24:30.517722 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:24:30.517775 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:24:30.517830 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.517892 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:24:30.517948 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:24:30.518000 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:24:30.518107 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:24:30.518161 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.518215 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:24:30.518278 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:24:30.518302 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:24:30.518356 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.518417 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:24:30.518472 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:24:30.518526 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:24:30.518581 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:24:30.518635 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:24:30.518690 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:24:30.518745 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:24:30.518801 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:24:30.518856 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:24:30.518910 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:24:30.518965 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.519019 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.519074 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.519128 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:24:30.519182 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:24:30.519237 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.519291 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.519345 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:24:30.519405 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.519460 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.519514 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:24:30.519568 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:24:30.519622 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:24:30.519677 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.519731 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:24:30.519785 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:24:30.519839 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:24:30.519910 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:24:30.520005 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.520098 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:24:30.520203 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:24:30.520242 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:24:30.520331 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.520424 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:24:30.520510 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:24:30.520598 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:24:30.520682 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:24:30.520766 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:24:30.520850 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:24:30.520934 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:24:30.521018 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:24:30.521103 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:24:30.521187 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:24:30.521272 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.521358 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.521449 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.521538 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:24:30.521622 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:24:30.521710 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.521796 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.521882 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:24:30.521968 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.522054 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.522139 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:24:30.522224 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:24:30.522311 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:24:30.522402 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.522488 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:24:30.522575 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:24:30.522659 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:24:30.522745 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:24:30.522831 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.522918 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:24:30.523016 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:24:30.523054 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:24:30.523141 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.523228 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:24:30.523316 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:24:30.523413 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:24:30.523502 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:24:30.523592 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:24:30.523679 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:24:30.523768 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:24:30.523856 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:24:30.523945 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:24:30.524033 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:24:30.524119 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.524208 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.524295 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.524389 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:24:30.524480 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:24:30.524571 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.524660 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.524749 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:24:30.524837 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.524926 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.525014 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:24:30.525102 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:24:30.525190 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:24:30.525279 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.525370 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:24:30.525465 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:24:30.525554 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:24:30.525643 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:24:30.525732 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.525819 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:24:30.525913 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:24:30.525943 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:24:30.525994 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:24:30.526042 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:24:30.526089 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:24:30.526132 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:24:30.526162 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:24:30.526189 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.526205 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:24:30.526222 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:24:30.526237 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:24:30.526252 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:24:30.526268 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:24:30.526283 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:24:30.526298 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:24:30.526313 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:24:30.526328 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:24:30.526343 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:24:30.526355 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.526364 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.526375 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.526389 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:24:30.526398 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:24:30.526407 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.526417 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.526426 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:24:30.526435 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.526444 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.526452 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:24:30.526461 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:24:30.526470 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:24:30.526479 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.526488 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:24:30.526497 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:24:30.526506 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:24:30.526515 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:24:30.526523 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.526533 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:24:30.526543 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:24:30.526554 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.526563 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:24:30.526573 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:24:30.526582 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:24:30.526591 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:24:30.526601 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:24:30.526610 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:24:30.526618 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:24:30.526626 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:24:30.526635 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:24:30.526643 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:24:30.526651 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.526659 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.526667 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.526675 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:24:30.526683 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:24:30.526690 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.526698 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.526706 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:24:30.526714 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.526722 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.526729 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:24:30.526737 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:24:30.526745 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:24:30.526752 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.526760 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:24:30.526767 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:24:30.526775 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:24:30.526782 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:24:30.526791 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.526799 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:24:30.526807 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:24:30.526817 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.526826 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:24:30.526835 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:24:30.526843 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:24:30.526850 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:24:30.526858 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:24:30.526865 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:24:30.526872 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:24:30.526879 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:24:30.526887 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:24:30.526894 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:24:30.526902 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.526910 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.526917 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.526924 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:24:30.526932 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:24:30.526939 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.526946 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.526953 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:24:30.526960 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.526968 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.526976 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:24:30.526984 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:24:30.526992 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:24:30.526999 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.527006 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:24:30.527014 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:24:30.527021 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:24:30.527028 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:24:30.527035 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.527043 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:24:30.527050 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:24:30.527060 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.527067 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:24:30.527075 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:24:30.527082 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:24:30.527090 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:24:30.527097 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:24:30.527104 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:24:30.527111 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:24:30.527119 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:24:30.527126 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:24:30.527133 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:24:30.527141 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.527149 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.527156 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:24:30.527163 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:24:30.527170 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:24:30.527177 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.527184 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:24:30.527191 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:24:30.527198 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:24:30.527205 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:24:30.527212 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:24:30.527219 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:24:30.527225 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:24:30.527232 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:24:30.527239 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:24:30.527245 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:24:30.527252 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:24:30.527259 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:24:30.527266 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:24:30.527272 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:24:30.527370 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:24:30.527385 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:24:30.527391 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:24:30.527396 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:24:30.527403 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:24:30.527408 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:24:30.527412 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:24:30.527421 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:24:30.527431 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:24:30.527473 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.527480 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197425" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:24:30.527494 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:24:30.527515 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:24:30.527522 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:24:30.527527 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:24:30.527531 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:24:30.527537 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197425" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:24:30.527548 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:24:30.527554 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:24:30.527559 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:24:30.527570 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.527579 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:24:30.527584 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:24:30.527608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.527617 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:24:30.527622 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.527646 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:24:30.527652 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:24:30.527656 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:24:30.527660 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:24:30.527664 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:24:30.527668 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:24:30.527672 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:24:30.527676 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:24:30.527682 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197425" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:24:30.527692 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:24:30.527698 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:24:30.527702 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:24:30.527709 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.527714 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:24:30.527719 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:24:30.527743 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:24:30.527749 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.527754 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.527759 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.527764 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:24:30.527774 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:24:30.527782 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:24:30.527787 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:24:30.527792 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:24:30.527798 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197425" 2019-02-20 06:24:30.527805 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:24:30.527809 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:24:30.527814 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:24:30.527820 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:24:30.527825 wsdl: in serializeType: returning: 197425 2019-02-20 06:24:30.527831 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:24:30.527838 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:24:30.527842 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:24:30.527846 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:24:30.527851 wsdl: in serializeType: returning: 197425 2019-02-20 06:24:30.527856 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197425 2019-02-20 06:24:30.527919 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=197425 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:24:30.527924 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:24:30.527930 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7152"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:24:30.527944 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:24:30.527950 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=197425 2019-02-20 06:24:30.527961 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:24:30.528031 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:24:30.527972 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:24:30.527983 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:24:30.527988 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:24:30.527992 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:24:30.527996 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:24:30.528003 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:24:30.528012 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:24:30.528020 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:24:30.528025 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:24:30.528037 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:24:30.528047 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:24:30.528054 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:24:30.535323 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:24:30.535357 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:24:30.535372 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:24:30.535385 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:24:30.535392 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:24:30.535398 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:24:30.535402 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:24:30.535407 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:24:30.535412 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:24:30.535452 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:24:30.544602 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:24:30.544639 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:24:30.544646 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:24:30.544651 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:24:30.544657 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:24:30.544662 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:24:30.544668 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:24:30.544674 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:24:30.544680 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:24:30.544685 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:24:28 GMT 2019-02-20 06:24:30.544691 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:24:30.544697 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:24:30.544702 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:24:30.544714 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:24:30.544743 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:24:30.544754 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:24:30.544764 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:24:30.544769 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:24:30.544774 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:24:30.544818 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:24:30.544830 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:24:30.544837 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:24:30.544859 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:24:30.544865 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:24:28 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:24:30.544897 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:24:30.544907 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:24:30.544928 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:24:30.544935 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:24:30.545043 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:24:30.545140 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:24:30.545146 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:24:30.545154 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:24:30.545165 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:24:30.545188 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:24:30.545244 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:24:30.545264 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:24:30.545275 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:24:30.545283 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:24:30.545287 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:24:30.545293 nusoap_client: detail =