Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
MITSUBISHI: TF035Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2286
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:36:53 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:36:59.288792 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:36:59.288855 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:36:59.288877 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179624" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:36:59.288904 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:36:59.288921 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:36:59.288935 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:36:59.288954 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:36:59.288969 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:36:59.288980 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:36:59.288994 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:36:59.289008 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:36:59.289027 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:36:59.289036 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:36:59.289043 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:36:59.289051 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:36:59.289058 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:36:59.289076 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:36:59.289095 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:36:59.289109 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:36:59.289117 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:36:59.289126 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:36:59.289140 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:36:59.289153 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:36:59.296536 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:36:59.296568 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:36:59.296589 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:36:59.296601 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:36:59.296610 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:36:59.296618 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:36:59.296625 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:36:59.296677 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:36:59.314016 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:36:59.314047 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:36:59.314054 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:36:59.314060 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:36:59.314066 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:36:59.314077 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:36:59.314083 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:36:59.314090 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:36:59.314096 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:36:59.314102 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:36:53 GMT 2019-02-23 22:36:59.314108 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:36:59.314113 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:36:59.314120 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:36:59.314130 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:36:59.314157 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:36:59.321375 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:36:59.321418 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-02-23 22:36:59.321820 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:36:59.321857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:36:59.328568 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:36:59.329487 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:36:59.329518 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-02-23 22:36:59.329633 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:36:59.329677 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:36:59.330117 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:36:59.335842 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:36:59.336140 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:36:59.336381 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:36:59.336410 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:36:59.336960 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:36:59.337335 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:36:59.337895 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:36:59.338239 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:36:59.338492 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:36:59.338519 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:36:59.338940 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:36:59.338958 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:36:59.343060 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:36:59.343083 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:36:59.343528 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:36:59.343546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:36:59.343862 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:36:59.343876 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:36:59.344334 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:36:59.344351 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:36:59.344935 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:36:59.344953 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:36:59.345375 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:36:59.345388 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:36:59.345730 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:36:59.345745 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:36:59.346318 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-23 22:36:59.346486 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:36:59.346499 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:36:59.346836 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:36:59.346848 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-23 22:36:59.346858 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:36:59.346864 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:36:59.346895 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:36:59.346931 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:36:59.346946 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:36:59.346953 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:36:59.346969 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:36:59.346974 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:36:59.347134 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:36:59.347149 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:36:59.347196 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347205 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:36:59.347225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347258 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.347267 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347284 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:36:59.347314 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.347322 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347334 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:36:59.347350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.347392 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:36:59.347409 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347416 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.347437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347467 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.347474 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347485 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:36:59.347499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.347527 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:36:59.347542 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347549 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:36:59.347563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347589 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.347596 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347606 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:36:59.347625 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.347632 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347642 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:36:59.347660 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.347667 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347677 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:36:59.347690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.347726 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.347742 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347749 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:36:59.347763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347788 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.347796 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347806 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:36:59.347819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.347845 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:36:59.347861 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347867 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:36:59.347881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347906 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.347913 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347923 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:36:59.347942 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.347948 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347958 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:36:59.347976 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.347983 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.347992 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:36:59.348011 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.348017 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348027 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:36:59.348040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.348079 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:36:59.348095 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348101 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.348117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348141 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348148 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348190 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:36:59.348212 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:36:59.348229 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348241 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:36:59.348251 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:36:59.348263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:36:59.348289 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:36:59.348313 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348320 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:36:59.348334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348359 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.348367 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348377 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:36:59.348390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.348416 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:36:59.348436 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348444 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.348459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348485 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.348492 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348507 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:36:59.348521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.348547 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:36:59.348563 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348569 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:36:59.348583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348608 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.348615 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348626 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:36:59.348638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.348664 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:36:59.348679 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348685 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.348699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348724 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.348731 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348741 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:36:59.348754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.348779 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:36:59.348794 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348801 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:36:59.348814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348839 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.348847 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348857 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:36:59.348875 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.348882 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348892 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:36:59.348905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.348934 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:36:59.348949 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348955 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.348970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.348995 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.349002 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349012 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:36:59.349025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.349050 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:36:59.349065 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349071 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:36:59.349089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349116 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.349123 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349133 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:36:59.349152 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.349159 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349169 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:36:59.349182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.349211 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:36:59.349226 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349233 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.349246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349271 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.349278 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349288 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:36:59.349307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.349333 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:36:59.349349 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349355 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:36:59.349368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349393 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.349400 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349409 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:36:59.349426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.349454 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:36:59.349470 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349476 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.349490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349516 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.349523 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349533 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:36:59.349546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.349571 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:36:59.349586 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349592 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:36:59.349606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349630 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.349637 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349647 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:36:59.349659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.349685 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:36:59.349699 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349706 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.349719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349744 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.349751 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349761 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:36:59.349774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.349800 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:36:59.349815 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349820 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:36:59.349834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349858 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.349865 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349875 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:36:59.349887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.349912 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:36:59.349927 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349933 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.349947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349971 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.349978 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.349988 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:36:59.350001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.350026 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:36:59.350041 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350046 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:36:59.350060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350084 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.350091 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350101 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:36:59.350114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.350139 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:36:59.350154 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350161 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.350175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350200 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.350207 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350217 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:36:59.350230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.350255 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:36:59.350269 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350276 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:36:59.350289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350321 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.350328 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350338 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:36:59.350357 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.350364 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350373 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:36:59.350387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.350416 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:36:59.350431 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350437 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.350451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350476 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.350484 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350494 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:36:59.350507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.350532 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:36:59.350547 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350553 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:36:59.350567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350591 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.350598 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350608 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:36:59.350621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.350646 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.350661 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350667 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.350681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350706 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.350713 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350723 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:36:59.350736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.350761 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:36:59.350776 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350782 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:36:59.350796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350821 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:36:59.350828 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350838 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:36:59.350851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.350876 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.350891 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350897 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.350910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350934 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350941 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.350979 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:36:59.351000 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:36:59.351017 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351028 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:36:59.351038 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:36:59.351051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:36:59.351076 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:36:59.351091 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351098 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:36:59.351112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351137 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:36:59.351144 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351154 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:36:59.351167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.351192 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.351207 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351213 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.351227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351250 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351257 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351298 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:36:59.351321 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:36:59.351338 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351350 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:36:59.351360 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:36:59.351372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:36:59.351397 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:36:59.351412 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351418 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:36:59.351432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351456 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.351464 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351474 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:36:59.351492 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.351499 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351509 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:36:59.351528 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.351534 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351544 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:36:59.351562 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.351569 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351578 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:36:59.351596 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.351603 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351612 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:36:59.351630 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.351637 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351646 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:36:59.351664 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.351670 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351680 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:36:59.351693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.351743 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:36:59.351759 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351765 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.351779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351804 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.351811 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351821 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:36:59.351835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.351860 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:36:59.351874 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351881 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:36:59.351894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351919 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.351926 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351936 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:36:59.351954 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.351961 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.351971 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:36:59.351989 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.351996 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352005 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:36:59.352018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.352052 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:36:59.352067 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352073 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.352087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352113 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.352120 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352130 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:36:59.352143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.352169 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:36:59.352185 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352191 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:36:59.352205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352229 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.352236 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352246 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:36:59.352259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.352284 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.352304 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352311 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.352326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352351 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.352359 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352369 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:36:59.352382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.352407 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:36:59.352422 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352429 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:36:59.352443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352467 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.352474 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352484 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:36:59.352503 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.352509 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352519 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:36:59.352538 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.352544 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352554 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:36:59.352567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.352601 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.352616 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352622 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.352636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352662 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.352669 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352679 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:36:59.352692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.352717 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:36:59.352732 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352738 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:36:59.352752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352776 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.352784 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352794 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:36:59.352812 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.352818 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352828 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:36:59.352846 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.352852 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352862 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:36:59.352880 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.352887 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352897 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:36:59.352915 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.352922 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352931 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:36:59.352944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.352976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.352987 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:36:59.353002 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.353009 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.353022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.353048 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353055 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.353065 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:36:59.353078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.353093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.353103 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:36:59.353117 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353147 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353154 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353164 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353177 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.353208 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353234 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.353241 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353251 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:36:59.353269 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.353275 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353285 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:36:59.353312 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.353319 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353329 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:36:59.353347 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.353354 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353363 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:36:59.353381 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.353388 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353397 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:36:59.353415 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:36:59.353422 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353431 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:36:59.353449 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.353456 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353465 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.353483 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.353490 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353499 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:36:59.353517 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.353524 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353534 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:36:59.353552 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.353558 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353568 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:36:59.353581 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353633 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.353651 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.353658 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:36:59.353672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.353696 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.353704 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.353714 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:36:59.353732 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.353739 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.353748 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:36:59.353766 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.353773 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.353783 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:36:59.353801 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.353807 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.353817 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:36:59.353830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.353857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.353867 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353882 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.353889 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.353902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.353927 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.353934 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.353944 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:36:59.353957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.353973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.353983 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:36:59.353996 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.354023 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.354030 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.354040 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.354053 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.354069 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.354083 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.354109 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.354116 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.354126 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:36:59.354144 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.354151 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.354161 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:36:59.354179 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.354185 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.354195 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:36:59.354213 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.354220 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.354229 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:36:59.354247 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.354254 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.354263 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:36:59.354281 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.354288 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.354303 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:36:59.354322 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.354328 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.354338 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:36:59.354356 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.354362 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.354372 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:36:59.354389 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.354396 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.354406 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:36:59.354424 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.354431 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.354440 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:36:59.354458 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.354465 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.354475 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:36:59.354488 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.354544 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.354562 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.354568 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:36:59.354582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.354607 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.354614 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.354624 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:36:59.354642 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.354649 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.354659 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:36:59.354676 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.354683 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.354693 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:36:59.354711 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:36:59.354718 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.354727 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:36:59.354740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.354767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.354777 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.354793 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.354799 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.354813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.354838 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.354845 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.354856 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:36:59.354869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.354884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.354894 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:36:59.354907 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.354935 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.354942 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.354953 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.354966 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.354982 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.354996 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.355022 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.355029 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.355039 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:36:59.355057 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.355064 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.355073 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:36:59.355095 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.355102 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.355112 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:36:59.355131 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.355138 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.355147 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:36:59.355165 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.355172 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.355182 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:36:59.355200 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.355207 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.355217 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:36:59.355234 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.355241 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.355252 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:36:59.355269 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.355276 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.355286 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:36:59.355309 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.355316 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.355326 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:36:59.355345 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.355351 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.355361 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:36:59.355379 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.355386 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.355395 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:36:59.355413 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.355420 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.355430 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:36:59.355442 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.355502 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.355518 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.355545 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.355552 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.355562 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.355575 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.355591 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.355605 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.355630 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.355637 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.355647 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:36:59.355665 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.355672 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.355681 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:36:59.355699 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.355706 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.355716 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:36:59.355734 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.355741 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.355750 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:36:59.355768 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.355775 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.355785 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:36:59.355803 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.355810 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.355819 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:36:59.355837 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.355843 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.355853 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:36:59.355871 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.355878 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.355888 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:36:59.355905 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.355912 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.355922 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:36:59.355939 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.355946 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.355955 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:36:59.355973 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.355980 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.355989 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:36:59.356006 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.356013 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.356023 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:36:59.356040 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.356047 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.356057 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:36:59.356074 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.356081 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.356091 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:36:59.356104 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.356172 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.356191 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.356197 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:36:59.356212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.356237 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.356244 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.356254 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:36:59.356267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.356283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.356297 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:36:59.356314 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.356321 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.356335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.356361 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.356368 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.356378 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:36:59.356391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.356407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.356416 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:36:59.356432 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.356439 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:36:59.356463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.356506 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.356518 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.356536 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:36:59.356566 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.356576 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.356592 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:36:59.356626 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.356637 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.356657 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:36:59.356693 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:36:59.356706 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.356726 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:36:59.356755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.356804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.356825 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:36:59.356855 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.356868 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.356897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.356947 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:36:59.356961 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.356981 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:36:59.357009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.357037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.357058 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:36:59.357085 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:36:59.357138 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:36:59.357152 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:36:59.357172 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:36:59.357200 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:36:59.357231 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.357260 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:36:59.357326 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.357339 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:36:59.357358 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:36:59.357395 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.357408 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:36:59.357433 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:36:59.357465 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.357473 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:36:59.357484 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:36:59.357503 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:36:59.357510 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:36:59.357519 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:36:59.357538 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.357550 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:36:59.357561 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:36:59.357580 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.357587 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:36:59.357597 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:36:59.357615 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.357622 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:36:59.357632 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:36:59.357650 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.357657 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:36:59.357671 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:36:59.357691 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.357698 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:36:59.357708 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:36:59.357726 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.357733 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:36:59.357743 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:36:59.357756 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:36:59.357808 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.357826 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.357833 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:36:59.357847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.357873 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.357880 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.357890 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:36:59.357903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.357919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.357929 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:36:59.357944 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.357950 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.357965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.357990 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:36:59.357997 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.358007 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:36:59.358021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.358036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.358046 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:36:59.358060 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:36:59.358087 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:36:59.358094 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:36:59.358105 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:36:59.358123 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:36:59.358130 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:36:59.358139 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:36:59.358157 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:36:59.358164 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:36:59.358174 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:36:59.358187 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:36:59.358212 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.358228 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.358234 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:36:59.358250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.358276 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.358283 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.358298 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:36:59.358318 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.358325 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.358335 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:36:59.358353 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.358360 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.358369 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:36:59.358382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.358406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.358416 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.358431 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.358437 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.358452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.358476 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.358484 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.358494 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:36:59.358507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.358522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.358532 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:36:59.358546 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.358573 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.358581 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.358591 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.358604 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.358621 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.358635 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.358660 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.358668 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.358678 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:36:59.358696 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.358703 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.358713 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:36:59.358731 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.358738 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.358748 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:36:59.358766 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.358773 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.358783 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:36:59.358800 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.358807 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.358817 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:36:59.358835 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.358842 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.358851 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:36:59.358869 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.358876 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.358885 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:36:59.358903 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.358910 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.358920 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:36:59.358937 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.358944 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.358955 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:36:59.358968 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.359016 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.359034 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359041 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:36:59.359056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359081 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.359089 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359099 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:36:59.359118 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.359125 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359134 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:36:59.359152 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.359159 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359169 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:36:59.359186 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.359193 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359203 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:36:59.359221 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.359228 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359237 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:36:59.359250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.359298 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:36:59.359315 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359322 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.359336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359361 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359368 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359406 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:36:59.359427 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:36:59.359445 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359456 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:36:59.359466 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:36:59.359479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:36:59.359503 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:36:59.359519 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359525 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:36:59.359539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359564 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.359571 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359581 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:36:59.359595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.359620 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:36:59.359635 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359641 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.359656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359681 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:36:59.359688 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359698 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:36:59.359711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.359737 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:36:59.359752 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359758 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:36:59.359772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359796 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.359803 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359813 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:36:59.359827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.359852 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:36:59.359867 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359873 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.359888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359914 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.359922 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359932 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:36:59.359945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.359960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.359970 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:36:59.359984 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360013 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360020 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360030 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360043 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360060 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.360074 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360100 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.360108 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360118 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:36:59.360137 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.360143 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360153 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:36:59.360171 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.360178 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360187 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:36:59.360205 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.360212 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360221 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:36:59.360239 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.360246 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360256 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:36:59.360273 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:36:59.360280 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360290 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:36:59.360314 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:36:59.360321 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360331 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:36:59.360349 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:36:59.360356 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360365 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:36:59.360383 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:36:59.360390 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360399 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:36:59.360417 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.360423 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360433 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:36:59.360451 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.360457 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360467 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:36:59.360484 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.360491 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360501 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:36:59.360518 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.360525 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360534 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:36:59.360547 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.360612 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.360631 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.360638 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:36:59.360653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.360678 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.360685 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.360695 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:36:59.360708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.360724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.360734 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:36:59.360749 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.360755 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.360769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.360794 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.360801 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.360811 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:36:59.360824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.360840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.360850 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:36:59.360865 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.360871 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:36:59.360885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.360909 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.360917 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.360927 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:36:59.360945 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.360951 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.360961 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:36:59.360979 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.360986 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.360995 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:36:59.361013 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.361020 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.361029 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:36:59.361042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.361069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.361080 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.361095 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.361102 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.361116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.361141 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.361148 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.361159 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:36:59.361172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.361187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.361197 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:36:59.361211 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.361239 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.361246 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.361256 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.361269 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.361287 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.361307 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.361333 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.361340 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.361350 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:36:59.361369 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.361375 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.361385 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:36:59.361403 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.361410 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.361420 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:36:59.361438 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.361445 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.361454 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:36:59.361472 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.361479 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.361489 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:36:59.361507 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.361514 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.361524 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:36:59.361541 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:36:59.361548 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.361558 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:36:59.361571 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.361611 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.361628 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.361635 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:36:59.361649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.361674 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.361681 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.361691 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:36:59.361710 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.361717 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.361726 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:36:59.361744 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.361751 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.361760 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:36:59.361778 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.361785 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.361795 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:36:59.361812 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.361819 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.361829 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:36:59.361846 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.361853 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.361863 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:36:59.361880 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.361887 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.361897 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:36:59.361915 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.361921 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.361931 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:36:59.361944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.361987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.361998 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:36:59.362013 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.362019 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:36:59.362035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.362060 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:36:59.362067 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.362077 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:36:59.362090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.362106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.362116 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:36:59.362133 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:36:59.362139 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:36:59.362151 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:36:59.362167 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.362173 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:36:59.362187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.362210 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:36:59.362230 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:36:59.362247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.362258 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:36:59.362268 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:36:59.362286 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.362297 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:36:59.362309 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:36:59.362327 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:36:59.362333 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:36:59.362343 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:36:59.362361 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.362367 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:36:59.362377 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.362395 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.362401 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:36:59.362411 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.362428 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.362435 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:36:59.362445 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.362463 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.362470 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:36:59.362479 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.362497 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:36:59.362503 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:36:59.362513 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:36:59.362530 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:36:59.362536 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:36:59.362546 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:36:59.362563 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.362569 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:36:59.362579 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.362596 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:36:59.362603 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:36:59.362612 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:36:59.362629 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.362636 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:36:59.362646 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.362663 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.362670 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:36:59.362679 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.362696 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:36:59.362702 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:36:59.362712 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:36:59.362727 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:36:59.362764 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:36:59.362794 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:36:59.362822 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.362850 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:36:59.362877 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:36:59.362904 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:36:59.362931 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:36:59.362958 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:36:59.362985 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:36:59.363011 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:36:59.363038 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:36:59.363065 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:36:59.363091 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:36:59.363119 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:36:59.363145 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:36:59.363171 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:36:59.363198 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:36:59.363225 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:36:59.363306 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:36:59.363334 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:36:59.363360 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:36:59.363386 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:36:59.363413 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:36:59.363439 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:36:59.363466 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.363493 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:36:59.363519 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.363546 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:36:59.363572 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.363598 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:36:59.363625 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:36:59.363652 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:36:59.363679 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:36:59.363705 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:36:59.363732 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.363760 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:36:59.363787 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.363814 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:36:59.363841 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:36:59.363868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:36:59.363895 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.363921 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:36:59.363947 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.363973 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:36:59.364000 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:36:59.364027 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:36:59.364053 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:36:59.364079 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:36:59.364105 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:36:59.364132 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:36:59.364158 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.364184 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:36:59.364211 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:36:59.364237 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:36:59.364264 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:36:59.364290 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:36:59.364324 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:36:59.364350 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:36:59.364377 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:36:59.364403 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:36:59.364430 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.364457 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:36:59.364483 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:36:59.364511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:36:59.364539 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.364557 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.364584 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:36:59.364610 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.364628 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.364645 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.364671 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:36:59.364697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.364715 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.364732 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.364749 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.364775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:36:59.364801 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.364827 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:36:59.364854 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.364879 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:36:59.364905 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.364922 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.364949 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:36:59.364975 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.364993 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365020 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:36:59.365046 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365073 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:36:59.365099 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365125 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:36:59.365152 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365178 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:36:59.365204 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365230 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:36:59.365256 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365274 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365305 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:36:59.365333 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365359 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:36:59.365386 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365412 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:36:59.365438 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365465 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:36:59.365491 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365508 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365526 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365543 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365560 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365577 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365593 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365620 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:36:59.365647 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365664 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365681 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365707 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:36:59.365734 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365761 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:36:59.365788 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365805 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365822 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365848 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:36:59.365874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365892 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.365969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.365995 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366012 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366029 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366046 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366072 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.366099 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366116 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366133 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366151 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366177 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.366204 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366230 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.366257 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366274 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366291 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366315 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366344 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:36:59.366370 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366396 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:36:59.366423 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366440 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366457 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366483 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.366509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366527 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366578 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366605 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:36:59.366631 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366658 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:36:59.366684 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366711 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.366737 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366763 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:36:59.366789 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366806 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366823 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366840 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366866 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.366893 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366929 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366947 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366964 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366981 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.366998 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367015 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367041 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:36:59.367070 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367087 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367113 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:36:59.367140 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367156 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367174 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367199 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:36:59.367225 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367259 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367276 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367307 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:36:59.367334 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367361 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:36:59.367387 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367414 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:36:59.367440 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367457 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367483 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:36:59.367509 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367526 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367552 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:36:59.367579 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367605 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:36:59.367632 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367658 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:36:59.367684 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367711 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:36:59.367737 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367763 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:36:59.367790 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367807 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367833 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:36:59.367859 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367886 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:36:59.367912 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367939 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:36:59.367965 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.367992 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:36:59.368019 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368036 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368054 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368071 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368087 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368104 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368121 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368147 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:36:59.368174 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368191 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368208 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368234 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:36:59.368261 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368288 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:36:59.368320 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368338 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368355 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368381 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:36:59.368408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368442 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368460 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:36:59.368529 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368547 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368564 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368581 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368607 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.368633 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368650 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368667 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368684 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368710 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.368737 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368763 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:36:59.368790 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368808 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368825 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368843 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368869 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:36:59.368895 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368921 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:36:59.368947 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368966 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.368983 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369009 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.369035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369103 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369129 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:36:59.369156 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369182 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:36:59.369208 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369234 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:36:59.369260 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369286 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:36:59.369318 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369336 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369356 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369387 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369434 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.369481 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369565 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369584 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369602 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369619 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:36:59.369662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:36:59.369691 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:36:59.369752 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.369803 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:36:59.369853 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:36:59.369900 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:36:59.369949 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:36:59.369997 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:36:59.370046 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:36:59.370099 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:36:59.370148 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:36:59.370197 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:36:59.370245 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:36:59.370299 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.370351 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.370399 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.370454 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:36:59.370504 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:36:59.370553 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.370603 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.370651 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:36:59.370702 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.370758 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.370813 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:36:59.370861 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:36:59.370908 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:36:59.370956 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.371003 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:36:59.371052 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:36:59.371101 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:36:59.371155 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:36:59.371202 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.371319 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:36:59.371377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:36:59.371430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.371480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:36:59.371529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:36:59.371576 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:36:59.371624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:36:59.371674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:36:59.371722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:36:59.371770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:36:59.371818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:36:59.371866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:36:59.371913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:36:59.371961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.372010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.372058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.372107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:36:59.372154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:36:59.372203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.372253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.372308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:36:59.372358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.372411 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.372470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:36:59.372518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:36:59.372566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:36:59.372613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.372660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:36:59.372710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:36:59.372758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:36:59.372810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:36:59.372857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.372907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:36:59.372963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:36:59.373013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.373061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:36:59.373110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:36:59.373157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:36:59.373206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:36:59.373254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:36:59.373308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:36:59.373358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:36:59.373405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:36:59.373460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:36:59.373507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:36:59.373555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.373604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.373652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.373699 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:36:59.373747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:36:59.373796 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.373845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.373894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:36:59.373944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.373996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.374049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:36:59.374096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:36:59.374142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:36:59.374189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.374236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:36:59.374286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:36:59.374342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:36:59.374398 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:36:59.374452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.374501 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:36:59.374558 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:36:59.374585 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:36:59.374646 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.374702 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:36:59.374756 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:36:59.374811 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:36:59.374865 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:36:59.374918 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:36:59.374971 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:36:59.375024 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:36:59.375078 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:36:59.375131 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:36:59.375185 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:36:59.375240 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.375299 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.375355 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.375408 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:36:59.375467 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:36:59.375522 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.375577 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.375631 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:36:59.375685 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.375738 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.375792 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:36:59.375846 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:36:59.375899 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:36:59.375954 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.376014 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:36:59.376069 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:36:59.376122 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:36:59.376176 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:36:59.376229 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.376283 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:36:59.376352 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:36:59.376431 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:36:59.376489 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.376544 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:36:59.376598 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:36:59.376652 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:36:59.376706 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:36:59.376761 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:36:59.376816 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:36:59.376870 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:36:59.376924 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:36:59.376979 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:36:59.377032 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:36:59.377086 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.377141 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.377195 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.377249 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:36:59.377310 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:36:59.377365 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.377421 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.377481 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:36:59.377536 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.377591 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.377645 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:36:59.377699 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:36:59.377753 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:36:59.377807 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.377861 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:36:59.377915 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:36:59.377969 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:36:59.378023 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:36:59.378077 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.378131 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:36:59.378191 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:36:59.378214 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:36:59.378263 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.378327 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:36:59.378391 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:36:59.378441 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:36:59.378495 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:36:59.378545 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:36:59.378592 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:36:59.378646 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:36:59.378695 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:36:59.378748 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:36:59.378798 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:36:59.378851 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.378901 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.378950 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.379002 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:36:59.379051 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:36:59.379104 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.379153 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.379202 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:36:59.379250 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.379304 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.379365 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:36:59.379415 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:36:59.379463 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:36:59.379511 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.379559 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:36:59.379608 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:36:59.379656 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:36:59.379705 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:36:59.379753 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.379802 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:36:59.379858 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:36:59.379880 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:36:59.379931 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.379982 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:36:59.380033 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:36:59.380083 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:36:59.380134 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:36:59.380184 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:36:59.380235 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:36:59.380286 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:36:59.380377 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:36:59.380430 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:36:59.380482 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:36:59.380533 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.380584 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.380634 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.380685 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:36:59.380735 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:36:59.380787 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.380838 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.380889 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:36:59.380940 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.380991 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.381041 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:36:59.381092 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:36:59.381142 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:36:59.381193 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.381244 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:36:59.381300 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:36:59.381360 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:36:59.381411 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:36:59.381463 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.381515 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:36:59.381568 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:36:59.381585 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:36:59.381615 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:36:59.381643 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:36:59.381670 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:36:59.381696 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:36:59.381715 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:36:59.381730 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.381739 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:36:59.381750 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:36:59.381758 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:36:59.381766 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:36:59.381775 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:36:59.381783 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:36:59.381791 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:36:59.381799 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:36:59.381807 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:36:59.381815 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:36:59.381823 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.381831 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.381839 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.381847 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:36:59.381855 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:36:59.381863 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.381871 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.381879 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:36:59.381887 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.381895 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.381902 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:36:59.381910 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:36:59.381918 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:36:59.381925 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.381933 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:36:59.381940 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:36:59.381948 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:36:59.381956 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:36:59.381963 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.381970 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:36:59.381978 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:36:59.381986 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.381994 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:36:59.382003 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:36:59.382010 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:36:59.382018 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:36:59.382026 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:36:59.382034 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:36:59.382042 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:36:59.382049 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:36:59.382057 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:36:59.382064 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:36:59.382072 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.382079 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.382086 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.382094 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:36:59.382102 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:36:59.382109 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.382117 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.382124 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:36:59.382132 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.382139 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.382146 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:36:59.382154 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:36:59.382161 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:36:59.382168 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.382175 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:36:59.382183 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:36:59.382190 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:36:59.382197 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:36:59.382204 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.382212 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:36:59.382219 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:36:59.382228 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.382236 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:36:59.382243 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:36:59.382250 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:36:59.382257 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:36:59.382264 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:36:59.382271 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:36:59.382283 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:36:59.382302 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:36:59.382316 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:36:59.382329 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:36:59.382340 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.382348 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.382356 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.382363 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:36:59.382370 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:36:59.382376 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.382384 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.382391 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:36:59.382398 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.382405 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.382411 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:36:59.382420 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:36:59.382426 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:36:59.382433 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.382439 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:36:59.382446 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:36:59.382452 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:36:59.382459 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:36:59.382465 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.382471 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:36:59.382478 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:36:59.382486 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.382493 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:36:59.382500 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:36:59.382507 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:36:59.382513 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:36:59.382520 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:36:59.382527 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:36:59.382534 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:36:59.382540 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:36:59.382547 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:36:59.382554 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:36:59.382561 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.382569 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.382576 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:36:59.382583 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:36:59.382590 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:36:59.382596 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.382604 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:36:59.382610 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:36:59.382617 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:36:59.382623 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:36:59.382629 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:36:59.382636 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:36:59.382642 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:36:59.382649 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:36:59.382655 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:36:59.382662 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:36:59.382668 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:36:59.382674 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:36:59.382681 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:36:59.382687 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:36:59.382762 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:36:59.382771 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:36:59.382776 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:36:59.382781 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:36:59.382787 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:36:59.382792 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:36:59.382796 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:36:59.382805 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:36:59.382813 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:36:59.382852 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.382860 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179624" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:36:59.382874 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:36:59.382896 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:36:59.382903 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:36:59.382907 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:36:59.382912 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:36:59.382917 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179624" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:36:59.382928 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:36:59.382935 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:36:59.382940 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:36:59.382951 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.382960 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:36:59.382965 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:36:59.382989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.382999 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:36:59.383004 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.383028 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:36:59.383034 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:36:59.383038 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:36:59.383042 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:36:59.383047 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:36:59.383051 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:36:59.383055 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:36:59.383060 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:36:59.383066 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179624" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:36:59.383076 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:36:59.383083 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:36:59.383087 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:36:59.383093 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.383099 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:36:59.383103 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:36:59.383128 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:36:59.383134 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.383139 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.383145 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.383149 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:36:59.383159 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:36:59.383167 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:36:59.383172 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:36:59.383177 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:36:59.383183 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179624" 2019-02-23 22:36:59.383190 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:36:59.383195 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:36:59.383200 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:36:59.383206 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:36:59.383211 wsdl: in serializeType: returning: 179624 2019-02-23 22:36:59.383218 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:36:59.383225 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:36:59.383229 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:36:59.383234 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:36:59.383239 wsdl: in serializeType: returning: 179624 2019-02-23 22:36:59.383243 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179624 2019-02-23 22:36:59.383257 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179624 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:36:59.383261 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:36:59.383267 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4923"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:36:59.383281 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:36:59.383287 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179624 2019-02-23 22:36:59.383302 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:36:59.383385 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:36:59.383315 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:36:59.383331 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:36:59.383339 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:36:59.383344 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:36:59.383349 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:36:59.383356 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:36:59.383365 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:36:59.383373 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:36:59.383379 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:36:59.383392 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:36:59.383401 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:36:59.383409 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:36:59.390801 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:36:59.390825 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:36:59.390841 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:36:59.390854 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:36:59.390864 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:36:59.390873 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:36:59.390880 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:36:59.390896 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:36:59.390904 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:36:59.390939 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:36:59.400678 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:36:59.400711 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:36:59.400727 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:36:59.400737 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:36:59.400747 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:36:59.400758 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:36:59.400768 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:36:59.400779 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:36:59.400789 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:36:59.400799 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:36:53 GMT 2019-02-23 22:36:59.400810 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:36:59.400820 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:36:59.400830 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:36:59.400854 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:36:59.400892 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:36:59.400908 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:36:59.400922 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:36:59.400930 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:36:59.400938 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:36:59.400979 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:36:59.400996 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:36:59.401005 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:36:59.401031 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:36:59.401042 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:36:53 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:36:59.401089 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:36:59.401102 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:36:59.401130 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:36:59.401140 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:36:59.401288 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:36:59.401456 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:36:59.401466 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:36:59.401480 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:36:59.401497 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:36:59.401533 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:36:59.401629 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:36:59.401744 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:36:59.401764 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:36:59.401776 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:36:59.401785 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:36:59.401794 nusoap_client: detail =