Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
MITSUBISHI: TF035Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2286
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 23 Aug 2019 11:44:43 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-23 13:44:44.733846 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-23 13:44:44.733895 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:44:44.733914 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179624" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-23 13:44:44.733930 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:44:44.733940 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-23 13:44:44.733947 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-23 13:44:44.733959 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-23 13:44:44.733968 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:44:44.733973 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:44:44.733982 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:44:44.733990 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 13:44:44.734000 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 13:44:44.734006 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 13:44:44.734010 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 13:44:44.734015 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 13:44:44.734019 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-23 13:44:44.734030 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:44:44.734043 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:44:44.734051 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 13:44:44.734056 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-23 13:44:44.734061 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-23 13:44:44.734074 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 13:44:44.734082 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 13:44:44.741892 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 13:44:44.741915 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 13:44:44.741928 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-23 13:44:44.741935 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:44:44.741941 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:44:44.741945 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 13:44:44.741950 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-23 13:44:44.741988 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-23 13:44:44.900953 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-23 13:44:44.901017 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-23 13:44:44.901026 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:44:44.901032 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 13:44:44.901038 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 13:44:44.901059 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 13:44:44.901066 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 13:44:44.901074 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 13:44:44.901079 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 13:44:44.901085 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 11:44:43 GMT 2019-08-23 13:44:44.901091 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 13:44:44.901096 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-23 13:44:44.901118 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 13:44:44.901135 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-23 13:44:44.901172 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-23 13:44:44.901200 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-23 13:44:44.908774 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.908816 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:44:44.908864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.908894 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:44:44.908935 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.908964 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.916897 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:44:44.916952 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.916983 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:44:44.917021 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.917054 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.917098 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.917128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.917142 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.917165 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.917231 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:44:44.917261 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.917287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.917313 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.925535 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:44:44.925597 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:44:44.925688 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:44:44.925783 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-23 13:44:44.925889 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:44:44.925954 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:44:44.926027 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:44:44.926145 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:44:44.926228 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-23 13:44:44.926267 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.926294 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.926324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.926362 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.926390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.926414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.933352 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:44:44.933382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.933433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.933449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.933479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.933503 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.933541 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.933594 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.933609 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.933641 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.933669 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.933703 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.933750 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:44:44.934126 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-23 13:44:44.934188 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-08-23 13:44:44.934347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.934394 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:44:44.934421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.934451 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.934485 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-23 13:44:44.934535 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.934678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.934707 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.934732 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.934758 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.934799 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.934828 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.934863 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.934887 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.934919 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:44:44.934946 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-23 13:44:44.934957 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 13:44:44.934962 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-23 13:44:44.935083 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-23 13:44:44.935118 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 13:44:44.935133 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 13:44:44.935140 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 13:44:44.935159 wsdl: got WSDL URL 2019-08-23 13:44:44.935164 wsdl: Parse WSDL 2019-08-23 13:44:44.935349 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-23 13:44:44.935367 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-23 13:44:44.935427 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.935436 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-23 13:44:44.935457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.935489 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.935498 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.935532 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:44:44.935556 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.935564 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.935582 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:44:44.935600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.935631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.935644 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-23 13:44:44.935661 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.935668 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.935683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.935712 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.935719 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.935732 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-23 13:44:44.935757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.935773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.935784 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-23 13:44:44.935801 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.935807 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-23 13:44:44.935822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.935848 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.935856 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.935866 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:44:44.935884 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.935891 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.935900 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:44:44.935918 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.935925 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.935934 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:44:44.935948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.935972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.935983 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.935999 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936005 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-23 13:44:44.936020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936045 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.936052 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936063 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-23 13:44:44.936077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.936103 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-23 13:44:44.936119 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936125 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-23 13:44:44.936139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936164 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.936171 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936181 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:44:44.936199 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.936205 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936215 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:44:44.936232 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.936239 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936248 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:44:44.936265 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.936272 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936281 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:44:44.936295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.936333 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:44:44.936348 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936354 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.936369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936392 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936398 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936439 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:44:44.936460 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:44:44.936478 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936489 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:44:44.936499 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-23 13:44:44.936512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:44:44.936537 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 13:44:44.936553 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936559 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-23 13:44:44.936578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936606 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.936613 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936623 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:44:44.936641 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.936647 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936657 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:44:44.936674 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.936681 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936690 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:44:44.936708 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.936715 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936724 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:44:44.936737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.936774 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:44:44.936789 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936796 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.936810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936836 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.936843 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936853 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-23 13:44:44.936866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.936892 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 13:44:44.936907 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936913 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-23 13:44:44.936933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936959 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.936966 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.936976 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:44:44.936990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.937015 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-23 13:44:44.937030 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937036 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.937050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937075 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.937082 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937092 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-23 13:44:44.937105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.937130 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-23 13:44:44.937145 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937152 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-23 13:44:44.937170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937196 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.937203 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937213 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:44:44.937226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.937252 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-23 13:44:44.937266 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937272 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.937286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937311 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.937318 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937328 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-23 13:44:44.937341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.937366 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-23 13:44:44.937381 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937387 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-23 13:44:44.937401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937446 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.937455 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937467 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:44:44.937488 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.937495 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937504 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:44:44.937518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.937547 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-23 13:44:44.937563 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937569 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.937589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937615 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.937623 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937632 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-23 13:44:44.937646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.937672 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-23 13:44:44.937687 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937693 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-23 13:44:44.937706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937731 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.937737 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937747 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:44:44.937765 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.937772 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937781 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:44:44.937795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.937824 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-23 13:44:44.937839 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937845 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.937858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937883 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.937890 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937900 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-23 13:44:44.937913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.937938 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-23 13:44:44.937953 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.937959 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-23 13:44:44.937973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938003 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.938010 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938020 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:44:44.938033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.938058 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-23 13:44:44.938073 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938079 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.938093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938117 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.938124 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938134 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-23 13:44:44.938147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.938172 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-23 13:44:44.938187 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938193 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-23 13:44:44.938207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938231 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.938238 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938247 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:44:44.938260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.938286 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-23 13:44:44.938300 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938307 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.938320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938344 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.938351 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938361 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-23 13:44:44.938375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.938400 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 13:44:44.938415 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938421 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-23 13:44:44.938434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938459 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.938466 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938476 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 13:44:44.938489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.938515 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:44:44.938530 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938536 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.938550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938579 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.938587 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938597 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-23 13:44:44.938611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.938637 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 13:44:44.938652 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938658 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-23 13:44:44.938672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938706 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.938713 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938723 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 13:44:44.938736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.938761 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-23 13:44:44.938776 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938782 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.938795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938819 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.938826 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938836 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-23 13:44:44.938849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.938875 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 13:44:44.938890 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938896 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-23 13:44:44.938909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938933 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.938940 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938950 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-23 13:44:44.938968 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.938974 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.938983 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-23 13:44:44.938997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.939026 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:44:44.939041 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939047 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.939060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939085 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.939092 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939102 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-23 13:44:44.939115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.939140 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 13:44:44.939155 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939161 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:44:44.939175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939200 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.939207 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939216 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:44:44.939230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.939255 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.939270 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939276 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.939290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939317 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.939324 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939334 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:44:44.939348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.939374 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:44:44.939389 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939396 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-23 13:44:44.939410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939457 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:44:44.939465 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939476 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 13:44:44.939490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.939516 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.939532 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939538 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.939552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939581 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939588 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939628 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:44:44.939648 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:44:44.939666 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939676 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:44:44.939687 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-23 13:44:44.939700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:44:44.939725 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:44:44.939739 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939746 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-23 13:44:44.939759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939785 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:44:44.939792 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939802 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:44:44.939815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.939840 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-23 13:44:44.939855 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939861 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.939875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939899 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939905 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939942 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:44:44.939962 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:44:44.939979 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.939989 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:44:44.939999 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-23 13:44:44.940012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:44:44.940037 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-23 13:44:44.940052 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940058 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-23 13:44:44.940072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940097 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:44:44.940104 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940114 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 13:44:44.940128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.940153 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.940167 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940173 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.940187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940210 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940216 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940253 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:44:44.940272 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:44:44.940289 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940300 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:44:44.940310 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-23 13:44:44.940323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:44:44.940347 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:44:44.940362 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940368 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-23 13:44:44.940382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940408 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.940415 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940425 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-23 13:44:44.940443 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.940450 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940460 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-23 13:44:44.940477 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.940484 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940493 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:44:44.940510 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.940517 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940526 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:44:44.940544 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.940550 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940560 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 13:44:44.940582 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.940589 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940599 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-23 13:44:44.940617 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.940623 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940633 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:44:44.940647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.940704 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-23 13:44:44.940720 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940727 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.940741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940766 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.940773 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940783 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-23 13:44:44.940796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.940822 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-23 13:44:44.940837 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940844 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-23 13:44:44.940857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940882 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.940889 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940898 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 13:44:44.940916 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.940923 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940932 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:44:44.940949 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.940955 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.940965 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:44:44.940978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.941011 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-23 13:44:44.941026 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941032 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.941045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941070 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.941077 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941086 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-23 13:44:44.941100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.941125 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-23 13:44:44.941140 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941146 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:44:44.941160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941184 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.941191 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941201 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:44:44.941215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.941240 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.941264 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941270 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.941284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941309 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.941316 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941325 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:44:44.941339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.941434 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:44:44.941464 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941471 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:44:44.941487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941519 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.941526 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941537 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 13:44:44.941555 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.941561 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941571 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:44:44.941596 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.941609 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941619 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:44:44.941632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.941667 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.941682 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941688 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.941702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941727 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.941734 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941744 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:44:44.941758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.941783 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:44:44.941798 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941804 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-23 13:44:44.941818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941842 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.941849 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941859 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:44:44.941876 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.941883 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941892 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:44:44.941909 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.941916 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941925 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:44:44.941943 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.941950 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941959 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:44:44.941977 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.941983 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.941993 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:44:44.942006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.942036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.942047 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:44:44.942062 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.942068 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.942082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.942106 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942113 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.942123 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-23 13:44:44.942137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.942151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.942162 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 13:44:44.942176 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942204 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942212 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942221 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942235 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942250 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.942264 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942290 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.942297 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942306 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:44:44.942324 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.942331 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942340 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-23 13:44:44.942358 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.942364 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942374 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-23 13:44:44.942391 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.942398 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942407 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 13:44:44.942424 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.942431 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942440 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-23 13:44:44.942458 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:44:44.942464 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942475 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-23 13:44:44.942493 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.942499 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942509 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.942526 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.942533 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942542 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:44:44.942559 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.942565 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942579 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-23 13:44:44.942599 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.942605 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942615 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:44:44.942632 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.942639 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942648 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:44:44.942662 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942716 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.942734 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.942740 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 13:44:44.942755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.942779 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.942786 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.942796 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:44:44.942813 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.942820 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.942830 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:44:44.942847 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.942854 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.942864 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:44:44.942881 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.942887 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.942896 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 13:44:44.942910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.942936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.942947 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.942962 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.942968 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.942982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.943014 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.943021 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.943031 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-23 13:44:44.943044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.943060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.943070 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 13:44:44.943108 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.943139 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.943147 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.943157 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.943171 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.943188 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.943202 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.943228 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.943235 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.943245 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:44:44.943262 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.943269 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.943279 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 13:44:44.943296 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.943302 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.943311 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:44:44.943328 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.943335 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.943344 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 13:44:44.943362 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.943368 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.943377 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:44:44.943398 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.943405 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.943415 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:44:44.943433 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.943440 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.943449 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:44:44.943466 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.943473 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.943482 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 13:44:44.943499 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.943506 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.943516 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 13:44:44.943534 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.943540 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.943550 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:44:44.943567 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.943578 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.943589 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:44:44.943603 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.943656 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.943674 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.943680 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 13:44:44.943694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.943720 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.943727 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.943736 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:44:44.943754 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.943760 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.943770 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:44:44.943787 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.943793 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.943802 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:44:44.943819 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:44:44.943826 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.943835 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-23 13:44:44.943849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.943876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.943887 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.943902 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.943908 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.943922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.943947 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.943954 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.943963 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-23 13:44:44.943977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.943992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.944002 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 13:44:44.944016 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.944042 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.944049 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.944059 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.944072 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.944088 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.944102 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.944128 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.944134 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.944144 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:44:44.944162 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.944169 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.944178 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 13:44:44.944195 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.944202 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.944211 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:44:44.944228 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.944234 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.944244 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 13:44:44.944261 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.944268 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.944277 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:44:44.944294 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.944301 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.944311 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:44:44.944328 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.944334 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.944344 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:44:44.944361 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.944367 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.944376 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 13:44:44.944394 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.944400 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.944410 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 13:44:44.944427 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.944434 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.944443 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-23 13:44:44.944460 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.944467 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.944476 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:44:44.944493 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.944499 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.944508 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:44:44.944522 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.944583 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.944601 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.944630 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.944637 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.944647 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.944661 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.944677 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.944700 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.944725 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.944732 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.944742 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-23 13:44:44.944760 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.944766 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.944776 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-23 13:44:44.944793 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.944800 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.944809 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 13:44:44.944826 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.944833 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.944842 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-23 13:44:44.944859 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.944865 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.944874 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-23 13:44:44.944891 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.944897 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.944907 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:44:44.944924 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.944930 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.944939 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-23 13:44:44.944956 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.944963 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.944973 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-23 13:44:44.944990 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.945004 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.945021 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-23 13:44:44.945040 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.945047 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.945056 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:44:44.945074 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.945080 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.945090 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:44:44.945107 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.945113 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.945123 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-23 13:44:44.945140 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.945146 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.945156 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:44:44.945173 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.945179 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.945189 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-23 13:44:44.945202 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.945268 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.945287 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.945293 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-23 13:44:44.945313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.945338 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.945345 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.945355 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:44:44.945369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.945384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.945395 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:44:44.945410 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.945417 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.945435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.945460 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.945468 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.945477 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-23 13:44:44.945523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.945551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.945572 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 13:44:44.945608 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.945619 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-23 13:44:44.945644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.945689 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.945708 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.945725 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:44:44.945756 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.945767 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.945785 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:44:44.945816 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.945828 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.945846 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:44:44.945880 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:44:44.945893 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.945911 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:44:44.945927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.945954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.945969 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-23 13:44:44.945987 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.945999 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.946018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.946048 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:44:44.946056 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.946066 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-23 13:44:44.946100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.946118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.946129 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-23 13:44:44.946144 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:44:44.946174 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-23 13:44:44.946181 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:44:44.946191 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-23 13:44:44.946204 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:44:44.946221 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.946235 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-23 13:44:44.946269 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.946276 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:44:44.946286 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-23 13:44:44.946304 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.946310 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-23 13:44:44.946320 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-23 13:44:44.946337 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.946344 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:44:44.946353 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-23 13:44:44.946370 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:44:44.946377 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-23 13:44:44.946386 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:44:44.946403 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.946409 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-23 13:44:44.946419 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-23 13:44:44.946436 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.946442 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-23 13:44:44.946452 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-23 13:44:44.946469 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.946475 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-23 13:44:44.946484 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:44:44.946501 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.946508 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:44:44.946517 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-23 13:44:44.946534 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.946541 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-23 13:44:44.946550 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-23 13:44:44.946567 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.946580 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-23 13:44:44.946591 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:44:44.946605 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-23 13:44:44.946654 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.946672 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.946678 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-23 13:44:44.946697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.946723 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.946730 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.946740 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:44:44.946753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.946769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.946779 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-23 13:44:44.946794 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.946800 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.946818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.946844 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:44:44.946851 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.946861 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-23 13:44:44.946875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.946890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.946900 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-23 13:44:44.946914 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-23 13:44:44.946939 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:44:44.946946 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 13:44:44.946956 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-23 13:44:44.946974 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:44:44.946981 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-23 13:44:44.946990 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-23 13:44:44.947016 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:44:44.947023 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 13:44:44.947032 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-23 13:44:44.947046 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-23 13:44:44.947069 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.947084 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.947090 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 13:44:44.947108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.947133 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.947140 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.947150 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:44:44.947168 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.947175 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.947185 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:44:44.947202 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.947208 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.947218 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:44:44.947231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.947254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.947264 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.947279 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.947285 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.947298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.947328 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.947335 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.947345 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-23 13:44:44.947359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.947374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.947401 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 13:44:44.947421 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.947449 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.947456 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.947466 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.947480 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.947497 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.947511 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.947536 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.947543 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.947553 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-23 13:44:44.947570 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.947582 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.947592 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-23 13:44:44.947611 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.947617 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.947627 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 13:44:44.947644 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.947651 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.947664 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-23 13:44:44.947682 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.947689 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.947699 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-23 13:44:44.947716 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.947723 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.947732 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-23 13:44:44.947749 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.947756 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.947765 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-23 13:44:44.947782 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.947789 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.947798 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:44:44.947815 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.947821 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.947831 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:44:44.947844 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.947890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.947907 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.947913 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-23 13:44:44.947932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.947957 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.947965 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.947974 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:44:44.947997 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.948003 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948013 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:44:44.948030 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.948036 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948045 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:44:44.948062 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.948069 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948078 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:44:44.948095 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.948102 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948112 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:44:44.948125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.948166 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:44:44.948181 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948187 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.948205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948229 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948236 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948273 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:44:44.948294 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:44:44.948312 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948323 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:44:44.948333 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-23 13:44:44.948346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:44:44.948371 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 13:44:44.948386 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948392 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-23 13:44:44.948410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948435 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.948442 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948452 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-23 13:44:44.948466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.948491 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-23 13:44:44.948506 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948512 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.948525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948550 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:44:44.948557 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948567 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-23 13:44:44.948586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.948612 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-23 13:44:44.948627 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948633 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-23 13:44:44.948647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948672 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.948679 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948688 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:44:44.948702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.948727 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-23 13:44:44.948742 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948748 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.948767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948792 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.948799 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948809 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-23 13:44:44.948822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.948837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.948847 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 13:44:44.948861 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.948888 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.948895 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.948905 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.948918 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.948934 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.948948 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.948974 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.948981 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.948996 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-23 13:44:44.949014 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.949021 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.949030 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-23 13:44:44.949048 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.949054 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.949063 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-23 13:44:44.949081 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.949088 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.949097 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-23 13:44:44.949114 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.949121 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.949130 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-23 13:44:44.949147 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:44:44.949154 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.949163 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-23 13:44:44.949181 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:44:44.949188 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.949197 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-23 13:44:44.949215 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:44:44.949221 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.949231 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-23 13:44:44.949248 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:44:44.949254 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.949264 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-23 13:44:44.949281 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.949288 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.949298 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-23 13:44:44.949315 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.949322 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.949331 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-23 13:44:44.949348 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.949355 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.949368 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-23 13:44:44.949386 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.949393 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.949402 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-23 13:44:44.949415 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.949477 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.949495 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.949502 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-23 13:44:44.949520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.949545 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.949552 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.949562 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-23 13:44:44.949580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.949596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.949606 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:44:44.949622 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.949628 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.949642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.949667 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.949674 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.949684 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-23 13:44:44.949698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.949713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.949723 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 13:44:44.949738 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.949744 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 13:44:44.949763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.949788 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.949795 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.949805 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-23 13:44:44.949823 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.949829 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.949839 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:44:44.949856 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.949862 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.949872 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:44:44.949889 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.949895 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.949905 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:44:44.949918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.949944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.949955 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.949969 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.949975 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.949989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.950014 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.950021 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.950035 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-23 13:44:44.950049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.950063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.950074 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 13:44:44.950087 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.950115 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.950122 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.950132 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.950145 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.950161 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.950175 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.950200 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.950207 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.950217 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:44:44.950234 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.950241 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.950250 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:44:44.950267 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.950274 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.950283 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-23 13:44:44.950301 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.950307 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.950317 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 13:44:44.950334 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.950340 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.950355 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:44:44.950373 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.950380 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.950389 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-23 13:44:44.950406 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:44:44.950412 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.950422 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-23 13:44:44.950435 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.950474 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.950490 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.950496 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-23 13:44:44.950510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.950534 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.950541 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.950554 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-23 13:44:44.950572 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.950589 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.950603 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-23 13:44:44.950623 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.950630 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.950639 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-23 13:44:44.950656 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.950663 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.950672 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-23 13:44:44.950690 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.950705 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.950716 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-23 13:44:44.950734 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.950741 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.950750 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-23 13:44:44.950768 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.950774 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.950784 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 13:44:44.950801 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.950807 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.950816 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 13:44:44.950830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.950871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.950882 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:44:44.950897 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.950904 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-23 13:44:44.950923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.950949 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:44:44.950956 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.950966 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-23 13:44:44.950979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.950994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.951005 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 13:44:44.951022 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:44:44.951029 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-23 13:44:44.951039 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-23 13:44:44.951054 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.951060 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-23 13:44:44.951073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.951101 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:44:44.951122 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:44:44.951139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.951150 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:44:44.951160 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-23 13:44:44.951177 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.951184 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-23 13:44:44.951194 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-23 13:44:44.951210 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:44:44.951217 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-23 13:44:44.951226 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-23 13:44:44.951243 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.951250 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-23 13:44:44.951259 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.951276 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.951282 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 13:44:44.951292 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.951308 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.951315 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 13:44:44.951325 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.951341 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.951348 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-23 13:44:44.951358 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.951397 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:44:44.951405 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-23 13:44:44.951416 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:44:44.951433 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:44:44.951440 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-23 13:44:44.951449 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-23 13:44:44.951466 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.951473 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 13:44:44.951482 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.951499 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:44:44.951505 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-23 13:44:44.951519 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-23 13:44:44.951536 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.951544 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-23 13:44:44.951554 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.951570 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.951582 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 13:44:44.951593 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.951609 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:44:44.951616 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-23 13:44:44.951626 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-23 13:44:44.951638 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-23 13:44:44.951670 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-23 13:44:44.951700 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-23 13:44:44.951743 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.951772 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-23 13:44:44.951799 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:44:44.951827 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 13:44:44.951854 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:44:44.951882 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 13:44:44.951910 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-23 13:44:44.951937 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-23 13:44:44.951963 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-23 13:44:44.951990 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-23 13:44:44.952017 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-23 13:44:44.952044 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-23 13:44:44.952071 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-23 13:44:44.952098 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-23 13:44:44.952126 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-23 13:44:44.952153 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-23 13:44:44.952185 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-23 13:44:44.952212 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 13:44:44.952248 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:44:44.952276 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 13:44:44.952303 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-23 13:44:44.952330 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 13:44:44.952357 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:44:44.952385 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 13:44:44.952412 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.952439 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:44:44.952466 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.952493 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:44:44.952520 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-23 13:44:44.952548 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-23 13:44:44.952581 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.952609 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:44:44.952636 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-23 13:44:44.952663 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-23 13:44:44.952690 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-23 13:44:44.952730 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-23 13:44:44.952758 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.952785 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:44:44.952813 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.952855 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:44:44.952884 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:44:44.952912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 13:44:44.953123 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.953152 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 13:44:44.953178 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.953205 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 13:44:44.953232 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:44:44.953259 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 13:44:44.953312 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-23 13:44:44.953341 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-23 13:44:44.953369 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-23 13:44:44.953396 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-23 13:44:44.953423 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.953450 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 13:44:44.953478 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:44:44.953505 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 13:44:44.953532 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-23 13:44:44.953559 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-23 13:44:44.953595 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-23 13:44:44.953623 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 13:44:44.953650 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:44:44.953680 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 13:44:44.953712 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.953741 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 13:44:44.953768 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:44:44.953795 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 13:44:44.953822 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.953840 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.953867 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:44:44.953893 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.953916 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.953933 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.953960 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:44:44.953986 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954003 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954019 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954035 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954061 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:44:44.954088 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954105 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954121 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954137 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954164 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:44:44.954190 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954216 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:44:44.954242 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954269 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:44:44.954295 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954313 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954339 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:44:44.954365 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954383 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954409 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:44:44.954435 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954461 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:44:44.954487 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954514 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:44:44.954540 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954566 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:44:44.954597 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954624 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:44:44.954655 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954673 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954708 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:44:44.954737 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954764 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:44:44.954790 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954817 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:44:44.954843 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954870 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:44:44.954896 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954924 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:44:44.954950 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954967 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.954984 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955000 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955017 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955033 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955050 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955076 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:44:44.955102 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955119 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955135 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955209 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:44:44.955259 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955310 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:44:44.955363 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955394 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955414 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955440 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:44:44.955472 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955489 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.955599 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955616 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955633 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955651 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955678 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.955713 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955731 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955748 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955765 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955792 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.955820 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955847 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.955873 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955890 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955906 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955922 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.955948 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:44:44.955975 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956001 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:44:44.956027 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956044 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956060 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956086 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.956121 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956215 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:44:44.956241 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956268 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 13:44:44.956295 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956322 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.956348 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956375 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:44:44.956401 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956418 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956434 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956450 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956477 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.956503 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956520 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956553 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956570 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956592 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956625 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956652 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 13:44:44.956741 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956778 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956825 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:44:44.956878 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956910 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956943 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.956973 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:44:44.957007 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957025 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957042 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957058 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957084 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:44:44.957111 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957128 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957145 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957162 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957188 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:44:44.957214 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957240 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:44:44.957267 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957294 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:44:44.957320 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957337 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957364 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:44:44.957390 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957407 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957433 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:44:44.957459 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957485 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:44:44.957511 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957537 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:44:44.957563 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957597 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:44:44.957629 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957655 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:44:44.957682 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957699 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957732 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:44:44.957759 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957786 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:44:44.957813 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957841 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:44:44.957867 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957894 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:44:44.957920 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957947 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:44:44.957973 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.957990 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958007 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958023 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958056 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958072 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958099 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:44:44.958125 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958141 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958157 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958183 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:44:44.958209 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958236 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:44:44.958262 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958279 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958301 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958327 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:44:44.958353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958370 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:44:44.958474 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958490 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958507 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958523 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958549 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.958581 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958599 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958615 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958632 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958658 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.958685 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958725 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:44:44.958752 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958769 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958785 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958801 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958828 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:44:44.958854 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958881 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:44:44.958907 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958924 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958946 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.958972 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.958999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959033 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959049 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959092 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:44:44.959118 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959146 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 13:44:44.959172 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959199 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:44:44.959225 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959251 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:44:44.959277 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959294 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959310 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959327 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959353 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.959380 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959397 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959414 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959430 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959446 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959463 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959479 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959495 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:44:44.959521 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 13:44:44.959556 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-23 13:44:44.959620 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.959671 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:44:44.959728 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:44:44.959778 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:44:44.959826 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-23 13:44:44.959874 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-23 13:44:44.959925 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-23 13:44:44.959974 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-23 13:44:44.960022 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:44:44.960070 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:44:44.960119 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:44:44.960170 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:44:44.960218 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.960267 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.960315 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:44:44.960378 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.960427 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:44:44.960475 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:44:44.960523 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.960572 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.960627 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:44:44.960677 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.960743 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.960797 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:44:44.960845 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-23 13:44:44.960909 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:44:44.960957 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.961004 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:44:44.961054 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-23 13:44:44.961103 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:44:44.961156 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:44:44.961203 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.961253 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:44:44.961323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-23 13:44:44.961431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.961483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:44:44.961537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:44:44.961592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:44:44.961639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-23 13:44:44.961688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-23 13:44:44.961743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-23 13:44:44.961793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-23 13:44:44.961842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:44:44.961905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:44:44.961953 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:44:44.962000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:44:44.962047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.962095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.962143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:44:44.962397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.962446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:44:44.962500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:44:44.962549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.962605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.962660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:44:44.962715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.962770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.962824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:44:44.962871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-23 13:44:44.962918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:44:44.962971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.963019 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:44:44.963069 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-23 13:44:44.963118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:44:44.963171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:44:44.963219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.963269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:44:44.963326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-23 13:44:44.963375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.963424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:44:44.963473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:44:44.963522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:44:44.963569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-23 13:44:44.963623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-23 13:44:44.963672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-23 13:44:44.963734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-23 13:44:44.963784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:44:44.963831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:44:44.963879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:44:44.963965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:44:44.964015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.964068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.964118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:44:44.964167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.964217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:44:44.964266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:44:44.964315 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.964364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.964414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:44:44.964463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.964516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.964569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:44:44.964623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-23 13:44:44.964670 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:44:44.964724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.964772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:44:44.964828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-23 13:44:44.964878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:44:44.964932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:44:44.964979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.965029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:44:44.965084 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 13:44:44.965111 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:44:44.965174 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.965231 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:44:44.965287 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:44:44.965343 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:44:44.965398 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:44:44.965454 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:44:44.965509 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:44:44.965564 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:44:44.965626 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:44:44.965683 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:44:44.965746 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:44:44.965802 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:44:44.965858 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.965914 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.965969 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:44:44.966030 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.966091 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:44:44.966147 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:44:44.966203 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.966258 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.966313 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:44:44.966369 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.966425 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.966481 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:44:44.966536 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:44:44.966598 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:44:44.966654 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.966714 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:44:44.966769 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:44:44.966824 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:44:44.966880 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:44:44.966949 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.967006 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:44:44.967070 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 13:44:44.967093 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:44:44.967150 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.967205 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:44:44.967261 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:44:44.967317 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:44:44.967387 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:44:44.967443 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:44:44.967499 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:44:44.967555 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:44:44.967618 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:44:44.967673 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:44:44.967951 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:44:44.968031 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:44:44.968088 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.968145 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.968201 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:44:44.968257 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.968313 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:44:44.968397 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:44:44.968524 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.968636 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.968745 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:44:44.968834 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.968898 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.968958 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:44:44.969046 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:44:44.969120 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:44:44.969180 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.969236 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:44:44.969292 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:44:44.969353 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:44:44.969410 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:44:44.969466 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.969536 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:44:44.969608 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-23 13:44:44.969631 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:44:44.969682 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.969734 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:44:44.969784 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:44:44.969839 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:44:44.969890 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:44:44.969941 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:44:44.969991 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:44:44.970064 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:44:44.970115 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:44:44.970165 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:44:44.970215 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:44:44.970265 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:44:44.970316 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.970367 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.970422 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:44:44.970472 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.970539 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:44:44.970595 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:44:44.970646 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.970696 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.970747 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:44:44.970797 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.970848 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.970898 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:44:44.970953 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:44:44.971024 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:44:44.971075 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.971125 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:44:44.971451 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:44:44.971503 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:44:44.971553 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:44:44.971608 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.971660 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:44:44.971718 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-23 13:44:44.971740 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:44:44.971812 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.971865 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:44:44.971918 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:44:44.971970 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:44:44.972022 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:44:44.972075 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:44:44.972127 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:44:44.972179 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:44:44.972232 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:44:44.972303 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:44:44.972359 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:44:44.972412 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:44:44.972465 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.972516 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.972568 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:44:44.972628 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.972682 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:44:44.972734 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:44:44.972800 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.972853 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.972905 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:44:44.972963 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.973015 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.973069 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:44:44.973121 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:44:44.973172 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:44:44.973225 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.973277 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:44:44.973329 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:44:44.973380 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:44:44.973437 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:44:44.973494 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.973547 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:44:44.973607 wsdl: current service: Service1 2019-08-23 13:44:44.973625 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-23 13:44:44.973655 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-23 13:44:44.973688 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-23 13:44:44.973716 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-23 13:44:44.973744 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-23 13:44:44.973763 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:44:44.973778 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.973787 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:44:44.973796 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:44:44.973805 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:44:44.973813 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:44:44.973820 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:44:44.973829 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:44:44.973842 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:44:44.973850 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:44:44.973859 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:44:44.973867 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:44:44.973876 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:44:44.973884 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.973895 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.973904 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:44:44.973913 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.973921 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:44:44.973928 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:44:44.973936 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.973944 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.973952 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:44:44.973960 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.973967 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.973975 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:44:44.973983 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:44:44.973994 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:44:44.974002 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.974009 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:44:44.974017 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:44:44.974025 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:44:44.974033 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:44:44.974040 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.974048 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:44:44.974056 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:44:44.974067 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.974074 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:44:44.974082 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:44:44.974091 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:44:44.974099 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:44:44.974106 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:44:44.974113 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:44:44.974121 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:44:44.974129 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:44:44.974137 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:44:44.974145 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:44:44.974152 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:44:44.974160 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.974168 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.974175 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:44:44.974183 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.974191 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:44:44.974198 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:44:44.974206 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.974213 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.974220 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:44:44.974228 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.974235 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.974243 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:44:44.974251 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:44:44.974262 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:44:44.974271 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.974279 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:44:44.974287 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:44:44.974294 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:44:44.974302 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:44:44.974310 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.974318 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:44:44.974326 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:44:44.974336 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.974343 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:44:44.974351 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:44:44.974358 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:44:44.974365 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:44:44.974372 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:44:44.974379 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:44:44.974386 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:44:44.974393 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:44:44.974400 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:44:44.974407 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:44:44.974414 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:44:44.974421 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.974428 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.974435 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:44:44.974442 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.974449 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:44:44.974457 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:44:44.974464 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.974470 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.974478 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:44:44.974485 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.974492 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.974499 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:44:44.974506 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:44:44.974512 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:44:44.974519 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.974526 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:44:44.974532 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:44:44.974539 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:44:44.974546 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:44:44.974553 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.974559 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:44:44.974566 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:44:44.974579 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.974587 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:44:44.974595 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:44:44.974602 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:44:44.974609 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:44:44.974616 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:44:44.974623 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:44:44.974631 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:44:44.974637 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:44:44.974648 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:44:44.974656 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:44:44.974663 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:44:44.974670 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.974677 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.974684 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:44:44.974698 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:44:44.974705 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:44:44.974712 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:44:44.974718 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.974725 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:44:44.974732 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:44:44.974738 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:44:44.974745 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:44:44.974752 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:44:44.974759 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:44:44.974765 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:44:44.974772 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:44:44.974779 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:44:44.974786 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:44:44.974793 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:44:44.974799 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:44:44.974807 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:44:44.974814 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:44:44.975068 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-23 13:44:44.975078 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:44:44.975083 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:44:44.975088 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:44:44.975094 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-23 13:44:44.975099 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 13:44:44.975103 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 13:44:44.975112 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-23 13:44:44.975120 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 13:44:44.975159 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.975166 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179624" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:44:44.975180 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 13:44:44.975202 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-23 13:44:44.975208 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-23 13:44:44.975213 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-23 13:44:44.975217 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-23 13:44:44.975222 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179624" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:44:44.975232 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:44:44.975239 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:44:44.975244 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:44:44.975253 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.975261 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:44:44.975267 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-23 13:44:44.975290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.975299 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 13:44:44.975304 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.975327 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 13:44:44.975332 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-23 13:44:44.975336 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-23 13:44:44.975340 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-23 13:44:44.975345 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-23 13:44:44.975349 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-23 13:44:44.975353 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-23 13:44:44.975358 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-23 13:44:44.975368 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179624" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:44:44.975379 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:44:44.975386 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:44:44.975390 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:44:44.975396 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.975401 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 13:44:44.975406 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:44:44.975429 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 13:44:44.975434 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.975439 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.975444 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.975448 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:44:44.975458 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 13:44:44.975466 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:44:44.975470 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:44:44.975475 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 13:44:44.975481 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179624" 2019-08-23 13:44:44.975488 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:44:44.975493 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:44:44.975497 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:44:44.975504 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:44:44.975508 wsdl: in serializeType: returning: 179624 2019-08-23 13:44:44.975515 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 13:44:44.975522 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:44:44.975526 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:44:44.975530 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 13:44:44.975535 wsdl: in serializeType: returning: 179624 2019-08-23 13:44:44.975540 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179624 2019-08-23 13:44:44.975558 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179624 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-23 13:44:44.975562 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-23 13:44:44.975568 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1672"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-23 13:44:44.975591 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-23 13:44:44.975597 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179624 2019-08-23 13:44:44.975606 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-23 13:44:44.975680 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-23 13:44:44.975618 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 13:44:44.975629 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 13:44:44.975634 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 13:44:44.975639 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 13:44:44.975643 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 13:44:44.975650 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:44:44.975660 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:44:44.975668 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 13:44:44.975673 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 13:44:44.975695 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-23 13:44:44.975704 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 13:44:44.975712 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 13:44:44.983761 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 13:44:44.983781 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 13:44:44.983793 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-23 13:44:44.983802 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-23 13:44:44.983809 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:44:44.983817 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:44:44.983824 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 13:44:44.983830 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 13:44:44.983838 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-23 13:44:44.983873 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-23 13:44:44.993278 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-23 13:44:44.993320 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-23 13:44:44.993332 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:44:44.993343 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 13:44:44.993353 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 13:44:44.993362 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 13:44:44.993374 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 13:44:44.993384 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 13:44:44.993394 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 13:44:44.993403 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 11:44:43 GMT 2019-08-23 13:44:44.993413 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 13:44:44.993424 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-23 13:44:44.993433 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 13:44:44.993450 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-23 13:44:44.993489 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-23 13:44:44.993516 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-23 13:44:44.993531 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 13:44:44.993539 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-23 13:44:44.993548 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-23 13:44:44.993590 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 13:44:44.993607 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 13:44:44.993619 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 13:44:44.993658 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:44:44.993670 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 23 Aug 2019 11:44:43 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-23 13:44:44.993730 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-23 13:44:44.993746 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-23 13:44:44.993777 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-23 13:44:44.993784 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-23 13:44:44.993904 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-23 13:44:44.994018 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-23 13:44:44.994025 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-23 13:44:44.994034 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-23 13:44:44.994046 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 13:44:44.994071 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-23 13:44:44.994126 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-23 13:44:44.994154 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 13:44:44.994166 nusoap_client: got fault 2019-08-23 13:44:44.994174 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-23 13:44:44.994179 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-23 13:44:44.994184 nusoap_client: detail =