Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
MITSUBISHI: TF035Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2286
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 16:40:40 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 18:40:55.162155 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 18:40:55.162254 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:40:55.162268 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179624" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 18:40:55.162287 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:40:55.162300 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 18:40:55.162315 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 18:40:55.162336 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 18:40:55.162345 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:40:55.162354 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:40:55.162367 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:40:55.162375 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:40:55.162390 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:40:55.162396 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:40:55.162400 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:40:55.162405 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:40:55.162409 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 18:40:55.162422 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:40:55.162623 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:40:55.162635 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:40:55.162641 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 18:40:55.162647 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 18:40:55.162655 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:40:55.162663 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:40:55.170559 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:40:55.170613 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:40:55.170638 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 18:40:55.170651 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:40:55.170660 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:40:55.170667 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:40:55.170675 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 18:40:55.170723 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 18:40:55.189771 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 18:40:55.189827 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 18:40:55.189835 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:40:55.189842 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:40:55.189848 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:40:55.189854 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:40:55.189860 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:40:55.189868 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:40:55.189873 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:40:55.189880 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:40:40 GMT 2019-04-25 18:40:55.189886 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:40:55.189891 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 18:40:55.189897 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:40:55.189963 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 18:40:55.190003 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 18:40:55.197487 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:40:55.197545 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:40:55.197565 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 18:40:55.205228 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:40:55.205306 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:40:55.205353 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-25 18:40:55.212786 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:40:55.212903 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:40:55.213026 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:40:55.213090 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:40:55.213156 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:40:55.213311 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:40:55.213334 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-25 18:40:55.220452 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:40:55.220618 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:40:55.220670 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:40:55.220870 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:40:55.220992 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:40:55.221019 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-04-25 18:40:55.221098 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:40:55.221159 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-04-25 18:40:55.221309 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 18:40:55.221331 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:40:55.221337 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 18:40:55.221447 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 18:40:55.221492 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:40:55.221509 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:40:55.221517 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:40:55.221542 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 18:40:55.221548 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 18:40:55.222016 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 18:40:55.222035 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 18:40:55.222103 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222113 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 18:40:55.222137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222172 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.222182 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222198 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:40:55.222223 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.222231 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222243 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:40:55.222264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.222315 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 18:40:55.222333 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222340 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.222357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222388 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.222396 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222412 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 18:40:55.222428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.222457 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:40:55.222474 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222481 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 18:40:55.222497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222524 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.222532 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222542 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:40:55.222561 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.222569 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222579 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:40:55.222598 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.222605 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222615 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:40:55.222629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.222664 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.222681 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222688 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 18:40:55.222703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222729 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.222737 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222747 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 18:40:55.222761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.222787 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 18:40:55.222803 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222809 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 18:40:55.222824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222850 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.222857 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222867 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:40:55.222885 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.222893 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222903 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:40:55.222920 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.222928 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222937 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:40:55.222955 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.222963 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.222973 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:40:55.222986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.223025 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:40:55.223041 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223048 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.223063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223141 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223150 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223198 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:40:55.223224 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:40:55.223243 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223256 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:40:55.223267 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 18:40:55.223286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:40:55.223314 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:40:55.223330 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223336 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 18:40:55.223356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223383 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.223391 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223404 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:40:55.223421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.223447 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 18:40:55.223463 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223470 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.223484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223510 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.223518 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223529 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 18:40:55.223542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.223568 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:40:55.223584 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223590 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 18:40:55.223605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223631 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.223638 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223649 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:40:55.223662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.223688 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 18:40:55.223703 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223710 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.223724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223749 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.223757 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223767 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 18:40:55.223781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.223807 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 18:40:55.223822 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223829 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 18:40:55.223843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223868 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.223875 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223886 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:40:55.223904 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.223912 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223922 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:40:55.223935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.223964 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 18:40:55.223979 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.223986 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.224000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224025 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.224032 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224042 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 18:40:55.224056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.224081 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 18:40:55.224097 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224103 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 18:40:55.224118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224144 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.224151 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224161 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:40:55.224181 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.224188 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224200 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:40:55.224214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.224244 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 18:40:55.224259 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224266 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.224293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224321 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.224328 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224339 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 18:40:55.224353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.224379 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 18:40:55.224394 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224403 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 18:40:55.224421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224447 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.224454 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224465 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:40:55.224478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.224504 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 18:40:55.224520 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224526 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.224540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224566 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.224573 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224583 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 18:40:55.224597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.224623 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 18:40:55.224638 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224644 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 18:40:55.224658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224683 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.224691 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224701 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:40:55.224714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.224739 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 18:40:55.224755 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224761 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.224775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224800 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.224807 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224818 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 18:40:55.224831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.224857 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:40:55.224873 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224879 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 18:40:55.224892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.224990 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.225000 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225012 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:40:55.225027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.225053 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:40:55.225069 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225076 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.225094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225121 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.225128 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225139 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 18:40:55.225152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.225178 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:40:55.225194 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225201 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 18:40:55.225214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225240 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.225247 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225257 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:40:55.225271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.225303 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 18:40:55.225319 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225326 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.225341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225366 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.225373 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225383 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 18:40:55.225397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.225427 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:40:55.225443 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225450 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 18:40:55.225463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225488 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.225495 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225505 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 18:40:55.225524 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.225531 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225541 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 18:40:55.225554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.225584 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:40:55.225599 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225606 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.225619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225644 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.225652 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225662 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 18:40:55.225675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.225701 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:40:55.225716 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225723 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:40:55.225736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225761 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.225768 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225778 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:40:55.225792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.225817 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.225833 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225839 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.225853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225878 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.225885 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225895 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:40:55.225909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.225935 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:40:55.225950 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225956 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:40:55.225970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.225994 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:40:55.226001 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226012 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:40:55.226025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.226051 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.226066 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226072 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.226086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226110 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226117 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226156 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:40:55.226178 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:40:55.226195 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226206 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:40:55.226217 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 18:40:55.226230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:40:55.226255 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:40:55.226271 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226283 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:40:55.226298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226324 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:40:55.226331 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226342 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:40:55.226355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.226382 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.226398 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226408 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.226424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226449 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226456 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226494 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:40:55.226515 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:40:55.226533 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226544 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:40:55.226555 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 18:40:55.226568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:40:55.226593 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:40:55.226608 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226615 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 18:40:55.226629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226655 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.226662 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226672 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 18:40:55.226691 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.226699 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226709 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 18:40:55.226727 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.226735 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226745 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:40:55.226763 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.226770 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226780 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:40:55.226798 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.226805 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226815 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:40:55.226833 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.226839 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226849 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 18:40:55.226867 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.226874 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226884 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:40:55.226897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.226947 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 18:40:55.226964 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.226970 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.226985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227010 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.227018 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227028 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 18:40:55.227042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.227069 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:40:55.227084 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227091 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 18:40:55.227105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227130 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.227137 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227148 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:40:55.227166 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.227173 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227183 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:40:55.227201 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.227208 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227218 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:40:55.227231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.227265 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 18:40:55.227286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227293 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.227308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227334 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.227341 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227351 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 18:40:55.227365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.227392 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:40:55.227412 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227419 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:40:55.227434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227460 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.227467 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227477 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:40:55.227491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.227517 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.227532 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227538 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.227553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227579 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.227586 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227596 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:40:55.227610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.227636 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:40:55.227651 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227658 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:40:55.227671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227696 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.227704 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227713 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:40:55.227732 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.227739 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227749 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:40:55.227834 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.227848 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227868 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:40:55.227898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.227954 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.227981 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.227992 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.228017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.228064 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.228077 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.228090 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:40:55.228105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.228126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.228150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:40:55.228181 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.228192 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 18:40:55.228213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.228240 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.228248 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.228259 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:40:55.228287 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.228295 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.228306 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:40:55.228325 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.228332 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.228374 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:40:55.228397 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.228409 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.228421 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:40:55.228441 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.228448 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.228458 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:40:55.228472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.228503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.228515 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:40:55.228531 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.228538 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.228552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.228597 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.228606 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.228618 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 18:40:55.228633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.228649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.228695 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:40:55.228714 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.228746 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.228754 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.228764 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.228778 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.228801 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.228816 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.228842 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.228850 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.228860 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:40:55.228878 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.228885 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.228895 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 18:40:55.228913 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.228920 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.228930 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 18:40:55.228948 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.228955 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.228965 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:40:55.228982 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.228989 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.228999 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 18:40:55.229017 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:40:55.229024 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229034 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 18:40:55.229052 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.229059 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229068 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.229086 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.229093 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229103 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:40:55.229121 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.229128 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229138 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:40:55.229156 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.229163 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229173 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:40:55.229186 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229237 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.229256 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.229263 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:40:55.229284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.229310 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.229318 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.229328 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:40:55.229346 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.229353 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.229363 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:40:55.229381 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.229389 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.229399 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:40:55.229422 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.229429 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.229439 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:40:55.229453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.229480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.229490 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229505 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.229512 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.229527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.229552 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229559 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.229569 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 18:40:55.229583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.229598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.229609 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:40:55.229623 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229650 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229658 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229668 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229681 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229698 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.229712 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229738 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.229745 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229756 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:40:55.229774 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.229782 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229792 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:40:55.229810 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.229816 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229826 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:40:55.229844 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.229851 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229861 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:40:55.229878 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.229885 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229895 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:40:55.229913 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.229920 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229930 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:40:55.229947 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.229954 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.229991 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:40:55.230011 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.230019 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.230029 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:40:55.230047 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.230054 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.230064 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:40:55.230082 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.230089 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.230099 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:40:55.230118 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.230125 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.230135 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:40:55.230149 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.230204 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.230223 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.230229 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:40:55.230244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.230269 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.230282 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.230293 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:40:55.230312 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.230319 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.230329 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:40:55.230347 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.230354 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.230364 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:40:55.230381 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:40:55.230388 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.230399 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 18:40:55.230418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.230445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.230456 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.230472 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.230479 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.230493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.230518 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.230525 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.230535 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 18:40:55.230549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.230565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.230575 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:40:55.230589 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.230618 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.230625 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.230636 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.230649 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.230666 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.230680 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.230706 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.230713 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.230723 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:40:55.230742 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.230749 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.230759 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:40:55.230781 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.230788 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.230799 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:40:55.230818 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.230825 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.230835 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:40:55.230853 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.230861 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.230870 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:40:55.230889 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.230895 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.230905 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:40:55.230923 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.230930 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.230942 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:40:55.230960 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.230967 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.230977 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:40:55.230994 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.231001 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.231012 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:40:55.231030 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231036 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.231046 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 18:40:55.231064 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.231072 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.231082 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:40:55.231100 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.231107 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.231117 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:40:55.231130 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.231189 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.231205 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231234 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231242 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231252 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231266 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231287 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.231303 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231330 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.231338 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231348 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 18:40:55.231366 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.231373 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231384 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 18:40:55.231405 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.231414 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231425 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:40:55.231444 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.231451 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231461 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 18:40:55.231479 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.231486 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231496 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 18:40:55.231514 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.231521 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231531 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:40:55.231549 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.231556 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231566 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 18:40:55.231584 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.231591 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231601 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 18:40:55.231619 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.231626 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231636 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 18:40:55.231654 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.231660 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231670 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:40:55.231688 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.231694 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231704 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:40:55.231722 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.231729 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231739 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 18:40:55.231757 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.231764 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231774 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:40:55.231792 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.231799 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231809 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 18:40:55.231822 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.231888 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.231909 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.231916 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 18:40:55.231938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.231964 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.231972 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.231982 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:40:55.231996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.232012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.232022 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:40:55.232038 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.232044 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.232058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.232083 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.232091 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.232101 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 18:40:55.232114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.232130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.232140 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:40:55.232156 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.232162 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 18:40:55.232180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.232206 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.232214 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.232224 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:40:55.232242 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.232249 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.232259 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:40:55.232283 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.232290 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.232301 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:40:55.232319 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:40:55.232326 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.232336 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:40:55.232350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.232378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.232389 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 18:40:55.232408 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.232416 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.232437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.232464 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:40:55.232471 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.232482 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 18:40:55.232495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.232511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.232521 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 18:40:55.232535 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:40:55.232563 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 18:40:55.232570 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:40:55.232580 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 18:40:55.232594 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:40:55.232610 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.232624 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 18:40:55.232651 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.232658 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:40:55.232668 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 18:40:55.232686 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.232694 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 18:40:55.232704 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 18:40:55.232721 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.232729 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:40:55.232738 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 18:40:55.232756 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:40:55.232763 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 18:40:55.232777 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:40:55.232796 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.232803 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 18:40:55.232813 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 18:40:55.232831 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.232838 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 18:40:55.232848 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 18:40:55.232866 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.232873 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 18:40:55.232883 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:40:55.232902 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.232909 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:40:55.232919 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 18:40:55.232937 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.232944 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 18:40:55.232954 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 18:40:55.232972 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.232979 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 18:40:55.232989 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:40:55.233003 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 18:40:55.233052 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.233070 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.233076 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 18:40:55.233095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.233121 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.233129 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.233139 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:40:55.233153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.233168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.233178 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 18:40:55.233194 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.233200 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.233214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.233239 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:40:55.233246 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.233256 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 18:40:55.233270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.233291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.233302 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:40:55.233316 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 18:40:55.233349 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:40:55.233356 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:40:55.233367 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 18:40:55.233385 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:40:55.233392 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 18:40:55.233404 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 18:40:55.233425 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:40:55.233432 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:40:55.233442 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 18:40:55.233456 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 18:40:55.233482 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.233497 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.233504 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:40:55.233518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.233545 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.233552 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.233570 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:40:55.233589 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.233597 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.233607 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:40:55.233625 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.233632 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.233642 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:40:55.233655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.233678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.233689 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.233704 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.233711 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.233724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.233750 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.233757 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.233767 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 18:40:55.233782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.233797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.233807 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:40:55.233821 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.233853 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.233861 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.233871 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.233885 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.233902 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.233916 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.233942 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.233950 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.233960 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 18:40:55.233978 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.233985 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.233996 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 18:40:55.234013 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.234021 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.234031 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:40:55.234048 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.234056 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.234065 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 18:40:55.234083 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.234090 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.234100 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 18:40:55.234118 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.234125 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.234135 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 18:40:55.234152 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.234159 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.234169 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 18:40:55.234188 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.234195 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.234209 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:40:55.234228 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.234235 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.234245 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:40:55.234259 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.234310 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.234336 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.234342 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 18:40:55.234362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.234388 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.234396 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.234412 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:40:55.234432 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.234439 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.234449 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:40:55.234467 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.234474 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.234484 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:40:55.234502 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.234509 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.234519 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:40:55.234537 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.234543 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.234553 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:40:55.234567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.234599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.234611 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:40:55.234626 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.234676 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.234697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.234724 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.234731 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.234744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.234770 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:40:55.234792 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:40:55.234810 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.234822 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:40:55.234833 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 18:40:55.234846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.234887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:40:55.234901 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:40:55.234918 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.234924 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 18:40:55.234938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.234964 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.234972 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.234982 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 18:40:55.234996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.235011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.235022 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 18:40:55.235037 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.235063 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.235084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.235112 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:40:55.235119 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.235129 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 18:40:55.235143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.235159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.235170 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 18:40:55.235185 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.235191 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 18:40:55.235205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.235230 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.235238 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.235248 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:40:55.235261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.235283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.235294 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 18:40:55.235310 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.235317 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.235331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.235357 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235365 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.235379 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 18:40:55.235393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.235412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.235424 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:40:55.235439 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235467 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235475 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235486 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235499 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235516 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.235530 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235556 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.235565 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235575 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 18:40:55.235593 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.235600 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235610 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 18:40:55.235628 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.235634 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235644 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 18:40:55.235662 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.235669 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235679 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 18:40:55.235696 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.235703 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235718 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 18:40:55.235736 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:40:55.235743 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235753 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 18:40:55.235771 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:40:55.235779 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235789 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 18:40:55.235807 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:40:55.235814 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235824 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 18:40:55.235841 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:40:55.235848 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235859 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 18:40:55.235876 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.235883 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235893 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 18:40:55.235911 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.235918 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235927 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 18:40:55.235945 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.235952 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235961 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 18:40:55.235979 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.235986 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.235996 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 18:40:55.236009 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.236073 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.236092 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.236099 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 18:40:55.236118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.236144 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.236151 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.236166 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 18:40:55.236181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.236196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.236206 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:40:55.236222 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.236229 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.236242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.236267 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.236279 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.236290 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 18:40:55.236304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.236320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.236330 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:40:55.236346 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.236352 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:40:55.236366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.236391 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.236400 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.236415 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 18:40:55.236435 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.236441 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.236451 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:40:55.236470 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.236477 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.236491 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:40:55.236510 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.236517 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.236527 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:40:55.236540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.236568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.236578 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.236594 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.236601 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.236615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.236641 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.236648 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.236658 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 18:40:55.236672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.236687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.236697 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:40:55.236711 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.236747 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.236755 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.236769 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.236783 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.236803 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.236818 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.236843 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.236851 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.236861 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:40:55.236879 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.236886 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.236896 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:40:55.236914 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.236920 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.236930 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 18:40:55.236948 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.236955 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.236965 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:40:55.236983 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.236990 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.236999 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:40:55.237017 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.237024 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.237034 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 18:40:55.237052 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:40:55.237059 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.237069 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 18:40:55.237082 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.237121 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.237139 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.237145 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 18:40:55.237159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.237184 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.237192 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.237201 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 18:40:55.237220 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.237226 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.237236 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 18:40:55.237253 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.237261 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.237271 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 18:40:55.237295 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.237302 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.237313 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 18:40:55.237369 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.237382 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.237406 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 18:40:55.237439 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.237451 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.237468 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 18:40:55.237498 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.237508 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.237531 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:40:55.237552 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.237559 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.237569 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:40:55.237583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.237630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.237642 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:40:55.237659 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.237666 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 18:40:55.237680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.237706 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:40:55.237713 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.237723 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 18:40:55.237737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.237756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.237767 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:40:55.237785 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:40:55.237791 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 18:40:55.237803 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 18:40:55.237819 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.237825 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 18:40:55.237912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.237939 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:40:55.237960 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:40:55.237982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.237994 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:40:55.238005 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 18:40:55.238023 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.238042 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 18:40:55.238053 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 18:40:55.238071 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:40:55.238077 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 18:40:55.238087 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 18:40:55.238105 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.238112 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 18:40:55.238287 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.238308 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.238316 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:40:55.238326 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.238344 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.238350 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:40:55.238360 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.238377 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.238384 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 18:40:55.238394 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.238417 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:40:55.238425 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 18:40:55.238435 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:40:55.238453 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:40:55.238460 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 18:40:55.238470 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 18:40:55.238487 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.238493 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:40:55.238503 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.238521 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:40:55.238527 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 18:40:55.238537 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 18:40:55.238555 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.238582 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 18:40:55.238595 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.238615 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.238621 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:40:55.238632 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.238649 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:40:55.238655 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 18:40:55.238669 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 18:40:55.238687 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 18:40:55.238728 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 18:40:55.238759 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:40:55.238786 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.238814 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 18:40:55.238842 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:40:55.238869 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:40:55.238896 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 18:40:55.238924 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:40:55.239405 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 18:40:55.239444 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 18:40:55.239473 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 18:40:55.239501 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 18:40:55.239528 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 18:40:55.239556 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 18:40:55.239588 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 18:40:55.239616 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 18:40:55.239672 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 18:40:55.239701 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:40:55.239729 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:40:55.239756 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:40:55.239783 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 18:40:55.239809 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:40:55.239836 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:40:55.239863 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:40:55.239891 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.239918 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:40:55.239945 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.239980 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:40:55.240007 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.240034 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:40:55.240061 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 18:40:55.240090 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:40:55.240118 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 18:40:55.240145 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:40:55.240172 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.240201 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:40:55.240228 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.240257 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:40:55.240294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:40:55.240322 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:40:55.240349 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.240376 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:40:55.240407 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.240438 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:40:55.240465 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:40:55.240493 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:40:55.240520 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 18:40:55.240547 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 18:40:55.240574 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 18:40:55.240601 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:40:55.240627 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.240655 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:40:55.240681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:40:55.240708 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:40:55.240740 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 18:40:55.240768 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 18:40:55.240796 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 18:40:55.240823 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:40:55.240850 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:40:55.240877 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:40:55.240904 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.240931 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:40:55.240958 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:40:55.240986 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:40:55.241015 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241035 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241061 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:40:55.241087 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241105 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241123 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241149 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:40:55.241176 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241210 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241227 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241253 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:40:55.241285 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241313 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:40:55.241339 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241365 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:40:55.241393 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241415 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241444 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:40:55.241476 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241493 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241521 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:40:55.241548 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241575 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:40:55.241602 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241629 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:40:55.241655 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241682 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:40:55.241708 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241735 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:40:55.241761 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241817 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241864 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:40:55.241909 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.241957 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:40:55.242003 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242052 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:40:55.242101 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242140 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:40:55.242167 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242190 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242209 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242226 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242243 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242260 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242282 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242312 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:40:55.242338 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242356 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242378 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242408 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:40:55.242438 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242465 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:40:55.242491 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242508 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242525 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242551 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:40:55.242578 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242595 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242612 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242629 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242646 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242673 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.242699 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242716 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242733 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242750 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242776 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.242803 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242820 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242837 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242854 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242881 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.242908 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242935 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.242963 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242981 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.242998 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243021 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243050 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:40:55.243077 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243104 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:40:55.243130 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243147 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243164 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243190 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.243217 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243292 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:40:55.243345 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243372 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:40:55.243399 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243431 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.243458 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243485 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:40:55.243511 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243529 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243546 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243563 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243590 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.243617 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243635 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243653 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243670 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243764 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243797 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243828 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243858 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:40:55.243887 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243904 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243931 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:40:55.243957 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243974 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.243992 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244018 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:40:55.244045 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244062 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244079 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244096 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244122 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:40:55.244148 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244175 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:40:55.244201 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244228 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:40:55.244254 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244272 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244306 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:40:55.244332 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244350 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244376 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:40:55.244406 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244436 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:40:55.244465 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244497 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:40:55.244524 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244551 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:40:55.244578 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244605 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:40:55.244632 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244650 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244676 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:40:55.244703 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244729 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:40:55.244756 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244783 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:40:55.244810 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244836 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:40:55.244863 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244881 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244898 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244915 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244932 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244948 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244965 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.244992 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:40:55.245019 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245036 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245053 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245079 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:40:55.245106 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245133 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:40:55.245160 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245182 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245199 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245225 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:40:55.245251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245292 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245309 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:40:55.245379 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245396 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245418 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245435 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245462 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.245489 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245506 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245523 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245541 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245567 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.245593 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245620 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:40:55.245647 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245665 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245683 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245701 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245727 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:40:55.245753 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245780 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:40:55.245806 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245829 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245847 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245873 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.245899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.245995 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:40:55.246021 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.246048 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:40:55.246074 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.246101 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:40:55.246128 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.246154 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:40:55.246181 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.246199 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.246216 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.246233 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.246259 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.246297 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.246315 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.246332 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.246349 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.246367 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.246383 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.246402 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.246423 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:40:55.246455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:40:55.246486 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 18:40:55.246567 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.246620 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:40:55.246672 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:40:55.246721 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 18:40:55.246771 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 18:40:55.246821 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 18:40:55.246871 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 18:40:55.246938 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:40:55.246988 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:40:55.247038 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:40:55.247087 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:40:55.247136 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.247187 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.247237 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.247292 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:40:55.247343 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:40:55.247393 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.247449 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.247500 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:40:55.247566 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.247650 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.247708 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:40:55.247757 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 18:40:55.247805 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:40:55.247853 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.247901 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:40:55.247952 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 18:40:55.248003 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:40:55.248074 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:40:55.248123 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.248174 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:40:55.248232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 18:40:55.248287 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.248338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:40:55.248388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:40:55.248443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 18:40:55.248507 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 18:40:55.248559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 18:40:55.248612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 18:40:55.248661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:40:55.248709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:40:55.248759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:40:55.248806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:40:55.248854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.248904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.248954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.249017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:40:55.249265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:40:55.249322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.249373 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.249427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:40:55.249478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.249531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.249584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:40:55.249632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 18:40:55.249687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:40:55.249735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.249783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:40:55.249833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 18:40:55.249882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:40:55.249935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:40:55.249984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.250034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:40:55.250096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 18:40:55.250146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.250195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:40:55.250245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:40:55.250300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 18:40:55.250350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 18:40:55.250400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 18:40:55.250460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 18:40:55.250509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:40:55.250558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:40:55.250613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:40:55.250662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:40:55.250710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.250760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.250809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.250857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:40:55.250906 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:40:55.250955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.251006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.251057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:40:55.251107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.251161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.251213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:40:55.251261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 18:40:55.251316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:40:55.251364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.251418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:40:55.251470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 18:40:55.251521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:40:55.251577 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:40:55.251626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.251675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:40:55.251739 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:40:55.251768 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:40:55.251832 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.251889 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:40:55.251945 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:40:55.252005 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:40:55.252062 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:40:55.252119 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:40:55.252337 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:40:55.252400 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:40:55.252462 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:40:55.252518 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:40:55.252576 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:40:55.252632 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.252688 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.252744 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.252799 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:40:55.252855 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:40:55.252912 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.252970 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.253026 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:40:55.253082 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.253138 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.253195 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:40:55.253250 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:40:55.253313 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:40:55.253369 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.253457 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:40:55.253514 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:40:55.253570 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:40:55.253626 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:40:55.253682 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.253743 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:40:55.253810 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:40:55.253835 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:40:55.253892 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.253949 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:40:55.254005 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:40:55.254062 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:40:55.254118 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:40:55.254174 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:40:55.254231 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:40:55.254293 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:40:55.254350 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:40:55.254406 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:40:55.254462 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:40:55.254519 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.254576 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.254633 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.254696 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:40:55.254753 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:40:55.254811 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.255069 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.255128 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:40:55.255184 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.255241 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.255304 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:40:55.255360 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:40:55.255416 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:40:55.255473 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.255530 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:40:55.255586 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:40:55.255642 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:40:55.255698 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:40:55.255754 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.255809 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:40:55.255876 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 18:40:55.255900 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:40:55.255953 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.256004 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:40:55.256054 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:40:55.256111 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:40:55.256162 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:40:55.256212 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:40:55.256262 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:40:55.256318 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:40:55.256369 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:40:55.256419 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:40:55.256471 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:40:55.256522 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.256574 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.256625 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.256675 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:40:55.256726 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:40:55.256777 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.256828 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.256878 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:40:55.256928 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.256979 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.257031 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:40:55.257081 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:40:55.257131 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:40:55.257188 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.257238 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:40:55.257295 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:40:55.257346 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:40:55.257396 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:40:55.257447 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.257499 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:40:55.257560 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 18:40:55.257583 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:40:55.257636 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.257689 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:40:55.257742 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:40:55.257794 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:40:55.257856 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:40:55.257969 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:40:55.258066 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:40:55.258164 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:40:55.258260 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:40:55.258363 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:40:55.258463 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:40:55.258562 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.258627 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.258692 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.258746 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:40:55.258804 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:40:55.258889 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.258944 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.258997 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:40:55.259051 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.259103 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.259155 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:40:55.259208 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:40:55.259260 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:40:55.259319 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.259374 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:40:55.259427 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:40:55.259479 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:40:55.259532 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:40:55.259586 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.259639 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:40:55.259698 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 18:40:55.259719 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 18:40:55.259752 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 18:40:55.259783 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 18:40:55.259811 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 18:40:55.259844 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 18:40:55.259867 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:40:55.259890 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.259901 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:40:55.259913 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:40:55.259924 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:40:55.259935 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:40:55.259946 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:40:55.259955 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:40:55.259964 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:40:55.259974 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:40:55.259984 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:40:55.259994 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:40:55.260005 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.260015 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.260026 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.260036 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:40:55.260045 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:40:55.260054 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.260064 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.260073 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:40:55.260083 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.260098 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.260108 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:40:55.260118 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:40:55.260127 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:40:55.260137 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.260147 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:40:55.260156 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:40:55.260165 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:40:55.260175 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:40:55.260184 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.260193 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:40:55.260203 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:40:55.260214 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.260223 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:40:55.260233 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:40:55.260242 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:40:55.260250 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:40:55.260260 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:40:55.260268 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:40:55.260283 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:40:55.260292 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:40:55.260301 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:40:55.260309 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:40:55.260318 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.260326 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.260335 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.260343 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:40:55.260351 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:40:55.260360 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.260368 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.260377 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:40:55.260385 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.260393 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.260401 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:40:55.260410 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:40:55.260418 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:40:55.260426 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.260434 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:40:55.260447 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:40:55.260455 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:40:55.260464 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:40:55.260473 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.260481 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:40:55.260490 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:40:55.260501 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.260511 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:40:55.260521 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:40:55.260529 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:40:55.260537 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:40:55.260545 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:40:55.260554 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:40:55.260562 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:40:55.260573 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:40:55.260582 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:40:55.260591 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:40:55.260598 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.260606 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.260614 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.260621 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:40:55.260629 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:40:55.260637 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.260644 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.260652 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:40:55.260659 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.260667 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.260676 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:40:55.260685 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:40:55.260693 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:40:55.260701 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.260708 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:40:55.260716 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:40:55.260723 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:40:55.260730 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:40:55.260738 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.260745 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:40:55.260753 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:40:55.260763 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.260770 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:40:55.260779 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:40:55.260787 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:40:55.260795 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:40:55.260803 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:40:55.260810 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:40:55.260818 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:40:55.260825 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:40:55.260832 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:40:55.260839 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:40:55.260847 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.260855 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.260863 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:40:55.260870 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:40:55.260878 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:40:55.260886 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.260893 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:40:55.260900 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:40:55.260908 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:40:55.260915 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:40:55.260922 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:40:55.260928 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:40:55.260936 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:40:55.260943 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:40:55.260950 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:40:55.260957 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:40:55.260968 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:40:55.260976 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:40:55.260984 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:40:55.260991 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:40:55.261239 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 18:40:55.261252 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:40:55.261258 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:40:55.261263 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:40:55.261294 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 18:40:55.261301 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:40:55.261306 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:40:55.261317 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 18:40:55.261328 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:40:55.261406 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.261415 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179624" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:40:55.261432 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:40:55.261454 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 18:40:55.261461 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 18:40:55.261466 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 18:40:55.261470 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 18:40:55.261477 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179624" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:40:55.261491 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:40:55.261499 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:40:55.261505 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:40:55.261519 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.261538 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:40:55.261544 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 18:40:55.261571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.261581 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:40:55.261586 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.261611 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:40:55.261617 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 18:40:55.261622 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 18:40:55.261626 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 18:40:55.261630 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 18:40:55.261634 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 18:40:55.261639 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 18:40:55.261643 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 18:40:55.261650 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179624" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:40:55.261661 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:40:55.261668 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:40:55.261673 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:40:55.261679 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.261685 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:40:55.261689 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:40:55.261714 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:40:55.261722 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.261727 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.261734 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.261739 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:40:55.261750 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:40:55.261763 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:40:55.261768 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:40:55.261774 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:40:55.261780 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179624" 2019-04-25 18:40:55.261788 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:40:55.261792 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:40:55.261797 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:40:55.261804 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:40:55.261809 wsdl: in serializeType: returning: 179624 2019-04-25 18:40:55.261815 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:40:55.261823 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:40:55.261827 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:40:55.261831 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:40:55.261836 wsdl: in serializeType: returning: 179624 2019-04-25 18:40:55.261841 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179624 2019-04-25 18:40:55.261862 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179624 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 18:40:55.261867 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 18:40:55.261876 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7686"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 18:40:55.261891 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 18:40:55.261897 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179624 2019-04-25 18:40:55.261953 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 18:40:55.262039 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 18:40:55.261971 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:40:55.261984 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:40:55.261990 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:40:55.261995 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:40:55.261999 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:40:55.262006 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:40:55.262017 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:40:55.262026 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:40:55.262032 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:40:55.262062 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 18:40:55.262075 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:40:55.262084 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:40:55.270008 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:40:55.270056 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:40:55.270081 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 18:40:55.270088 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 18:40:55.270096 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:40:55.270102 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:40:55.270107 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:40:55.270112 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:40:55.270119 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 18:40:55.270154 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 18:40:55.280279 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 18:40:55.280327 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 18:40:55.280335 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:40:55.280341 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:40:55.280346 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:40:55.280352 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:40:55.280360 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:40:55.280366 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:40:55.280371 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:40:55.280377 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:40:40 GMT 2019-04-25 18:40:55.280384 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:40:55.280390 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 18:40:55.280395 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:40:55.280408 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 18:40:55.280436 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 18:40:55.280449 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 18:40:55.280460 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:40:55.280465 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 18:40:55.280471 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 18:40:55.280507 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:40:55.280520 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:40:55.280527 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:40:55.280557 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:40:55.280565 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 16:40:40 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 18:40:55.280608 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 18:40:55.280691 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 18:40:55.280763 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 18:40:55.280773 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 18:40:55.280927 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 18:40:55.281053 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 18:40:55.281060 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 18:40:55.281073 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 18:40:55.281086 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:40:55.281114 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 18:40:55.281175 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 18:40:55.281497 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:40:55.281519 nusoap_client: got fault 2019-04-25 18:40:55.281528 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 18:40:55.281533 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 18:40:55.281538 nusoap_client: detail =