Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
MITSUBISHI: TD05HNumer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2542
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 11:50:45 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 13:50:59.631743 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 13:50:59.631804 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:50:59.631820 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180635" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 13:50:59.631836 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:50:59.631847 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 13:50:59.631855 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 13:50:59.631869 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 13:50:59.631877 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:50:59.631883 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:50:59.631892 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:50:59.631900 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:50:59.631911 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:50:59.631917 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:50:59.631922 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:50:59.631926 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:50:59.631930 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 13:50:59.631942 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:50:59.631958 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:50:59.631967 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:50:59.631972 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 13:50:59.631978 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 13:50:59.631987 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:50:59.631996 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:50:59.639869 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:50:59.639907 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:50:59.639924 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 13:50:59.639932 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:50:59.639938 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:50:59.639942 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:50:59.639947 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 13:50:59.640009 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 13:50:59.659299 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 13:50:59.659343 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 13:50:59.659350 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:50:59.659357 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:50:59.659363 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:50:59.659368 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:50:59.659374 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:50:59.659382 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:50:59.659388 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:50:59.659394 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:50:45 GMT 2019-04-25 13:50:59.659400 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:50:59.659406 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 13:50:59.659416 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:50:59.659436 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 13:50:59.659473 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 13:50:59.667289 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:50:59.667358 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:50:59.675061 soap_transport_http: read buffer of 6360 bytes 2019-04-25 13:50:59.675150 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:50:59.675169 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 13:50:59.675234 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:50:59.675254 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:50:59.682718 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:50:59.682912 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:50:59.682949 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:50:59.682967 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-25 13:50:59.682999 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:50:59.683016 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:50:59.683103 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:50:59.683132 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:50:59.683165 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:50:59.683221 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:50:59.683238 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:50:59.690587 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 13:50:59.690697 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:50:59.690720 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:50:59.690733 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-04-25 13:50:59.690798 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:50:59.690818 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:50:59.690968 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:50:59.690988 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:50:59.691050 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:50:59.691089 soap_transport_http: read buffer of 7992 bytes 2019-04-25 13:50:59.691167 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:50:59.691185 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:50:59.691200 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-04-25 13:50:59.691211 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:50:59.691218 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 13:50:59.691259 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 13:50:59.691305 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:50:59.691321 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:50:59.691328 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:50:59.691348 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 13:50:59.691353 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 13:50:59.691544 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 13:50:59.691562 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 13:50:59.691624 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.691633 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 13:50:59.691654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.691686 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.691696 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.691711 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:50:59.691732 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.691740 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.691751 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:50:59.691766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.691799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.691811 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 13:50:59.691828 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.691835 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.691852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.691880 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.691888 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.691899 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 13:50:59.691912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.691930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.691941 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:50:59.691957 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.691963 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 13:50:59.691978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692004 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.692011 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692022 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:50:59.692041 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.692048 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692058 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:50:59.692076 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.692083 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692093 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:50:59.692107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.692141 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.692157 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692164 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 13:50:59.692180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692205 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.692212 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692222 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 13:50:59.692236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.692261 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 13:50:59.692276 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692283 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 13:50:59.692297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692321 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.692329 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692339 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:50:59.692357 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.692364 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692374 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:50:59.692392 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.692400 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692410 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:50:59.692428 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.692441 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692452 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:50:59.692466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.692504 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:59.692519 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692526 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.692542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692566 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692574 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692615 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:59.692637 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:59.692654 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692666 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:50:59.692676 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 13:50:59.692689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:50:59.692715 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:50:59.692731 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692737 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 13:50:59.692752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692777 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.692785 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692795 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:50:59.692809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.692834 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:59.692849 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692856 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.692870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692896 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.692903 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692913 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 13:50:59.692926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.692952 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:50:59.692968 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.692974 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 13:50:59.692994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693020 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.693028 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693038 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:50:59.693051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.693077 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 13:50:59.693092 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693098 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.693113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693138 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.693146 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693156 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 13:50:59.693169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.693195 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 13:50:59.693210 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693217 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 13:50:59.693231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693257 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.693264 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693274 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:50:59.693293 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.693300 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693310 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:50:59.693323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.693352 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 13:50:59.693368 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693374 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.693389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693414 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.693421 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693436 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 13:50:59.693451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.693477 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 13:50:59.693492 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693499 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 13:50:59.693513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693538 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.693546 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693556 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:50:59.693576 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.693584 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693599 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:50:59.693613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.693642 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 13:50:59.693658 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693664 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.693678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693703 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.693710 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693720 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 13:50:59.693733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.693759 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 13:50:59.693774 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693781 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 13:50:59.693795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693819 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.693827 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693836 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:50:59.693849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.693874 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 13:50:59.693890 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693896 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.693910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693936 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.693943 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693953 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 13:50:59.693966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.693981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.693991 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 13:50:59.694006 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694013 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 13:50:59.694026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694051 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.694059 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694069 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:50:59.694082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.694107 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:59.694123 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694129 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.694143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694168 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.694175 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694185 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 13:50:59.694199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.694224 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:50:59.694239 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694246 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 13:50:59.694260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694285 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.694292 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694302 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:50:59.694315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.694340 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:59.694355 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694362 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.694375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694400 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.694407 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694417 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 13:50:59.694436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.694462 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:50:59.694478 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694484 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 13:50:59.694498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694523 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.694530 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694540 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:50:59.694553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.694578 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:59.694593 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694600 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.694614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694639 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.694646 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694656 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 13:50:59.694669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.694694 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:50:59.694709 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694715 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 13:50:59.694729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694753 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.694760 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694770 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 13:50:59.694788 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.694795 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694805 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 13:50:59.694818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.694847 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:59.694862 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694869 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.694882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694908 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.694915 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694925 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 13:50:59.694938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.694963 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:50:59.694979 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.694985 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:50:59.694999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695024 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.695031 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695041 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:50:59.695054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.695080 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.695095 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695101 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.695114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695139 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.695147 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695157 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:50:59.695170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.695195 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:50:59.695210 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695216 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:50:59.695230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695255 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:50:59.695262 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695272 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:50:59.695285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.695310 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.695326 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695332 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.695345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695369 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695376 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695415 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:59.695441 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:59.695460 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695471 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:50:59.695482 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 13:50:59.695494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:50:59.695520 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:50:59.695535 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695543 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:50:59.695558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695583 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:50:59.695590 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695600 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:50:59.695613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.695639 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.695654 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695661 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.695674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695698 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695704 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695742 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:59.695763 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:59.695780 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695791 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:50:59.695801 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 13:50:59.695814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:50:59.695839 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:50:59.695853 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695860 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 13:50:59.695875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695900 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.695908 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695918 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 13:50:59.695936 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.695943 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695953 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 13:50:59.695973 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.695980 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.695990 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:50:59.696008 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.696015 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696025 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:50:59.696044 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.696051 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696061 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:50:59.696079 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.696086 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696095 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 13:50:59.696113 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.696120 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696131 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:50:59.696144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.696193 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:59.696209 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696216 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.696232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696257 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.696264 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696274 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 13:50:59.696287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.696314 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:50:59.696329 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696335 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 13:50:59.696349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696374 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.696381 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696391 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:50:59.696409 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.696417 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696427 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:50:59.696450 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.696458 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696468 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:50:59.696481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.696515 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 13:50:59.696530 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696536 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.696550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696575 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.696582 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696592 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 13:50:59.696606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.696632 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:50:59.696647 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696654 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:50:59.696668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696693 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.696701 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696710 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:50:59.696724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.696749 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.696764 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696771 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.696785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696810 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.696817 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696827 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:50:59.696840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.696866 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:50:59.696881 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696887 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:50:59.696902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696926 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.696933 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696943 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:50:59.696962 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.696969 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.696979 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:50:59.696997 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.697005 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.697015 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:50:59.697028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.697051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.697061 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.697077 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.697083 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.697097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.697122 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.697129 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.697139 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:50:59.697153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.697168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.697178 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:50:59.697193 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.697199 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 13:50:59.697213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.697238 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.697245 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.697255 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:50:59.697273 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.697280 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.697290 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:50:59.697308 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.697315 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.697325 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:50:59.697342 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.697350 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.697359 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:50:59.697377 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.697384 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.697394 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:50:59.697407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.697442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.697455 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:59.697471 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.697477 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.697492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.697517 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.697524 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.697534 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 13:50:59.697547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.697563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.697573 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:50:59.697587 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.697618 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.697625 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.697635 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.697648 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.697665 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.697679 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.697706 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.697713 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.697723 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:50:59.697742 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.697749 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.697759 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 13:50:59.697777 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.697784 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.697794 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 13:50:59.697812 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.697819 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.697828 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:50:59.697846 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.697853 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.697863 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 13:50:59.697881 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:50:59.697888 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.697898 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 13:50:59.697916 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.697923 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.697933 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.697951 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.697957 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.697967 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:50:59.697985 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.697992 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698002 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:50:59.698020 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.698027 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698037 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:50:59.698050 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698101 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.698119 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.698126 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:50:59.698141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.698166 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.698173 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.698183 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:50:59.698201 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.698208 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.698218 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:50:59.698236 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.698243 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.698254 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:50:59.698272 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.698279 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.698289 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:50:59.698302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.698329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.698340 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698355 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.698361 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.698375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.698400 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698408 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.698418 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 13:50:59.698436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.698453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.698463 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:50:59.698477 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698505 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698513 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698523 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698536 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698552 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.698566 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698591 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.698599 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698609 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:50:59.698627 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.698635 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698645 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:50:59.698663 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.698670 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698680 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:50:59.698697 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.698704 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698714 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:50:59.698732 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.698739 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698749 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:50:59.698766 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.698773 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698783 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:50:59.698801 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.698807 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698817 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:50:59.698835 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.698841 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698851 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:50:59.698869 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.698876 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698886 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:50:59.698904 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.698910 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698920 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:50:59.698938 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.698945 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.698955 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:50:59.698968 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.699023 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.699041 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.699047 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:50:59.699063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.699087 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.699094 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.699104 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:50:59.699122 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.699129 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.699139 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:50:59.699157 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.699164 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.699174 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:50:59.699192 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:50:59.699199 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.699209 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:59.699222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.699249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.699259 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699274 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.699281 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.699295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.699320 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699327 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.699337 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 13:50:59.699350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.699366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.699376 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:50:59.699389 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699419 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699426 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699442 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699456 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699472 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.699486 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699512 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.699519 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699529 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:50:59.699548 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.699555 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699565 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:50:59.699587 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.699594 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699605 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:50:59.699623 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.699630 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699640 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:50:59.699658 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.699665 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699675 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:50:59.699693 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.699700 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699710 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:50:59.699728 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.699736 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699746 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:50:59.699764 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.699771 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699781 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:50:59.699799 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.699805 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699816 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:50:59.699833 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.699840 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699850 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 13:50:59.699868 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.699875 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699885 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:50:59.699903 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.699910 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699920 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:50:59.699933 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.699991 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.700007 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700035 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700043 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700053 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700067 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700083 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.700097 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700123 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.700131 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700141 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 13:50:59.700159 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.700166 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700176 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 13:50:59.700193 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.700200 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700210 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:50:59.700228 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.700235 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700245 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 13:50:59.700263 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.700270 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700280 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 13:50:59.700298 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.700305 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700315 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:50:59.700333 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.700339 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700349 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 13:50:59.700367 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.700374 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700384 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 13:50:59.700402 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.700408 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700419 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 13:50:59.700451 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.700463 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700477 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:50:59.700497 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.700503 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700514 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:50:59.700532 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.700539 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700549 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 13:50:59.700566 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.700573 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700583 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:50:59.700601 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.700608 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700618 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 13:50:59.700631 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700697 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.700716 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.700723 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 13:50:59.700742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.700767 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.700774 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.700784 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:50:59.700797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.700813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.700823 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700838 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.700845 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.700858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.700884 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.700891 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.700902 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 13:50:59.700915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.700930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.700940 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:50:59.700955 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.700962 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 13:50:59.700976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.701001 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.701008 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.701018 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:50:59.701036 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.701043 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.701053 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:50:59.701071 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.701077 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.701087 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:50:59.701105 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:50:59.701112 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.701122 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:50:59.701135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.701163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.701173 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 13:50:59.701188 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.701195 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.701209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.701234 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:50:59.701242 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.701252 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 13:50:59.701265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.701281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.701291 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 13:50:59.701305 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:50:59.701332 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 13:50:59.701339 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:50:59.701350 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 13:50:59.701363 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:50:59.701379 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.701393 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:59.701420 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.701427 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:59.701444 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 13:50:59.701463 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.701470 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:59.701481 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 13:50:59.701499 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.701506 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:59.701516 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 13:50:59.701535 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:50:59.701541 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:59.701551 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:50:59.701570 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.701577 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:59.701587 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 13:50:59.701605 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.701612 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:59.701622 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 13:50:59.701640 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.701648 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:59.701658 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:50:59.701676 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.701683 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:59.701693 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 13:50:59.701711 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.701718 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:59.701728 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 13:50:59.701746 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.701753 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:59.701763 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:50:59.701776 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 13:50:59.701827 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.701844 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.701851 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 13:50:59.701866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.701891 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.701898 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.701908 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:50:59.701921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.701937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.701947 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:59.701962 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.701968 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.701983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.702008 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:50:59.702016 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.702026 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 13:50:59.702039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.702055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.702065 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:50:59.702079 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 13:50:59.702104 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:50:59.702111 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:50:59.702121 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 13:50:59.702139 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:50:59.702146 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 13:50:59.702156 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 13:50:59.702174 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:50:59.702181 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:50:59.702191 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 13:50:59.702204 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 13:50:59.702228 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.702244 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.702250 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:50:59.702265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.702291 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.702298 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.702308 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:50:59.702326 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.702333 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.702344 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:50:59.702362 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.702368 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.702378 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:50:59.702391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.702414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.702424 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.702446 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.702453 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.702467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.702493 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.702500 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.702510 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 13:50:59.702524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.702539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.702549 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:50:59.702563 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.702590 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.702597 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.702608 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.702621 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.702637 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.702651 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.702678 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.702685 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.702695 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 13:50:59.702713 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.702720 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.702730 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 13:50:59.702748 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.702755 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.702766 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:50:59.702783 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.702790 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.702800 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 13:50:59.702818 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.702825 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.702835 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 13:50:59.702853 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.702860 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.702870 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 13:50:59.702888 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.702895 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.702905 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 13:50:59.702923 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.702930 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.702940 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:50:59.702958 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.702965 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.702975 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:50:59.702988 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.703035 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.703052 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703058 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 13:50:59.703073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703098 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.703107 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703117 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:50:59.703135 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.703141 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703151 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:50:59.703169 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.703175 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703185 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:50:59.703203 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.703210 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703220 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:50:59.703238 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.703244 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703254 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:50:59.703267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.703310 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:59.703325 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703331 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.703347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703371 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703378 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703416 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:59.703443 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:59.703461 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703472 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:50:59.703483 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 13:50:59.703495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:50:59.703520 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:50:59.703536 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703542 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 13:50:59.703558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703582 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.703590 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703600 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 13:50:59.703613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.703638 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 13:50:59.703653 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703660 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.703673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703698 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:50:59.703705 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703715 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 13:50:59.703728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.703753 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 13:50:59.703768 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703775 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 13:50:59.703788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703813 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.703820 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703830 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:50:59.703843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.703868 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:59.703883 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703889 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.703904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703928 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.703936 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703946 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 13:50:59.703959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.703975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.703985 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:50:59.703998 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704025 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704033 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704043 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704056 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704073 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.704087 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704113 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.704121 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704131 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 13:50:59.704149 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.704156 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704166 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 13:50:59.704183 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.704190 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704200 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 13:50:59.704218 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.704224 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704234 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 13:50:59.704252 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.704259 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704269 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 13:50:59.704287 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:50:59.704294 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704304 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 13:50:59.704322 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:50:59.704329 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704339 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 13:50:59.704357 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:50:59.704364 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704374 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 13:50:59.704392 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:50:59.704399 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704409 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 13:50:59.704426 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.704438 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704449 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 13:50:59.704468 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.704475 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704485 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 13:50:59.704503 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.704510 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704520 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 13:50:59.704537 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.704544 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704554 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 13:50:59.704567 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.704630 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.704650 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.704657 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 13:50:59.704673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.704698 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.704705 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.704715 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 13:50:59.704729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.704744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.704754 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:59.704769 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.704776 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.704790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.704815 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.704822 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.704832 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 13:50:59.704845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.704861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.704871 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:50:59.704886 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.704892 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:50:59.704906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.704931 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.704938 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.704948 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 13:50:59.704966 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.704973 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.704983 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:50:59.705000 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.705007 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.705018 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:50:59.705036 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.705043 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.705053 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:50:59.705066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.705092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.705103 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.705118 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.705125 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.705139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.705164 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.705172 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.705182 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 13:50:59.705195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.705210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.705221 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:50:59.705234 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.705263 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.705270 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.705280 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.705293 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.705311 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.705325 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.705351 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.705358 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.705368 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:50:59.705386 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.705393 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.705403 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:50:59.705421 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.705428 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.705443 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 13:50:59.705462 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.705469 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.705479 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:50:59.705497 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.705504 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.705514 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:50:59.705532 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.705539 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.705548 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 13:50:59.705566 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:50:59.705573 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.705583 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 13:50:59.705596 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.705636 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.705653 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.705660 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 13:50:59.705674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.705698 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.705706 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.705715 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 13:50:59.705734 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.705741 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.705751 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 13:50:59.705769 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.705775 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.705785 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 13:50:59.705803 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.705810 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.705819 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 13:50:59.705838 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.705844 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.705854 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 13:50:59.705872 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.705879 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.705889 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 13:50:59.705907 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.705914 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.705923 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:50:59.705941 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.705948 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.705958 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:50:59.705971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.706014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.706025 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:59.706040 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.706047 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 13:50:59.706061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.706086 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:50:59.706093 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.706103 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 13:50:59.706116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.706133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.706143 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:50:59.706160 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:50:59.706167 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 13:50:59.706178 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 13:50:59.706194 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.706200 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 13:50:59.706214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.706237 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:59.706257 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:50:59.706274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.706285 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:50:59.706295 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 13:50:59.706312 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.706320 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 13:50:59.706385 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 13:50:59.706403 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:50:59.706410 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 13:50:59.706420 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 13:50:59.706443 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.706451 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 13:50:59.706469 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.706497 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.706505 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:50:59.706517 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.706535 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.706541 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:50:59.706551 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.706569 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.706575 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 13:50:59.706585 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.706603 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:50:59.706609 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 13:50:59.706619 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:50:59.706636 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:50:59.706643 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 13:50:59.706653 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 13:50:59.706670 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.706677 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:50:59.706687 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.706704 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:50:59.706711 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 13:50:59.706721 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 13:50:59.706738 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.706745 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 13:50:59.706755 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.706772 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.706778 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:50:59.706788 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.706805 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:50:59.706812 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 13:50:59.706822 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 13:50:59.706837 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 13:50:59.706874 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 13:50:59.706904 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:50:59.706931 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.706958 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 13:50:59.706984 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:59.707011 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:50:59.707037 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:59.707064 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:50:59.707091 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 13:50:59.707118 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 13:50:59.707146 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 13:50:59.707172 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 13:50:59.707199 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 13:50:59.707226 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 13:50:59.707252 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 13:50:59.707278 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 13:50:59.707306 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:59.707332 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:50:59.707358 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:59.707384 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:50:59.707410 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:59.707443 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:50:59.707470 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:59.707497 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:50:59.707524 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.707550 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:50:59.707577 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.707604 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:50:59.707630 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.707657 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:50:59.707683 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:59.707711 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:50:59.707738 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 13:50:59.707765 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:50:59.707792 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.707820 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:50:59.707847 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.707875 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:50:59.707903 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:59.707930 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:50:59.707956 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.707983 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:50:59.708009 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.708035 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:50:59.708062 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:59.708088 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:50:59.708114 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 13:50:59.708141 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 13:50:59.708167 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:59.708194 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:50:59.708220 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.708246 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:50:59.708272 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:59.708298 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:50:59.708325 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 13:50:59.708351 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 13:50:59.708378 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:59.708405 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:50:59.708436 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:59.708465 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:50:59.708491 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.708518 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:50:59.708545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:59.708572 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:50:59.708600 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.708619 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.708645 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:50:59.708671 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.708688 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.708706 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.708732 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:50:59.708758 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.708775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.708792 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.708809 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.708835 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:50:59.708861 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.708887 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:59.708913 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.708940 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:59.708966 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.708984 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709010 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:59.709035 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709053 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709079 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:59.709106 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709132 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:59.709157 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709183 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:50:59.709209 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709235 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:59.709261 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709287 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:59.709313 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709331 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709356 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:50:59.709382 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709409 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:59.709439 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709467 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:50:59.709492 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709518 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:50:59.709544 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709562 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709579 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709597 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709614 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709631 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709648 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709674 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:59.709700 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709718 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709735 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709760 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:59.709786 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709813 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:59.709840 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709858 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709875 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709900 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:59.709927 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709961 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709978 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.709994 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710020 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.710046 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710064 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710080 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710097 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710123 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.710149 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710166 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710183 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710200 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710226 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.710252 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710279 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.710305 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710323 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710340 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710357 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710385 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:50:59.710411 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710441 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:50:59.710468 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710485 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710502 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710528 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.710554 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:50:59.710675 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710701 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:50:59.710727 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710753 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.710779 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710805 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:59.710831 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710848 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710864 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710881 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710908 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.710935 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710953 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710971 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.710988 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711005 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711022 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711039 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711055 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711081 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:50:59.711108 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711125 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711151 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:50:59.711177 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711194 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711211 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711237 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:50:59.711263 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711297 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711314 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711339 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:50:59.711365 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711391 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:59.711417 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711449 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:59.711475 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711493 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711519 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:59.711544 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711562 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711587 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:59.711614 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711640 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:59.711666 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711692 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:50:59.711718 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711744 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:59.711770 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711796 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:50:59.711822 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711840 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711865 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:50:59.711891 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711917 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:59.711944 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.711970 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:50:59.711996 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712022 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:50:59.712047 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712065 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712082 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712099 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712115 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712132 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712149 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712175 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:59.712202 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712219 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712235 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712261 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:59.712288 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712314 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:59.712340 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712358 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712375 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712400 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:59.712427 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712526 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:50:59.712552 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712569 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712586 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712603 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712629 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.712654 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712672 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712689 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712706 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712731 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.712757 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712784 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:50:59.712811 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712828 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712846 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712864 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712890 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:50:59.712916 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712941 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:50:59.712969 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.712986 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713003 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713029 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.713055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713149 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:50:59.713175 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713202 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:50:59.713228 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713254 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:50:59.713280 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713306 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:50:59.713332 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713350 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713367 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713384 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713410 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.713442 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713528 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713562 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:50:59.713588 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:50:59.713615 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 13:50:59.713673 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.713723 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:59.713772 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:59.713818 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 13:50:59.713866 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 13:50:59.713912 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 13:50:59.713959 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 13:50:59.714012 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:59.714060 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:59.714108 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:59.714154 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:59.714201 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.714248 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.714295 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.714341 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:59.714388 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:50:59.714440 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.714490 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.714540 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:59.714588 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.714642 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.714697 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:59.714743 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 13:50:59.714790 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:59.714836 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.714882 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:59.714930 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 13:50:59.714978 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:59.715032 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:59.715078 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.715125 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:59.715181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 13:50:59.715228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.715275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:59.715322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:59.715368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 13:50:59.715417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 13:50:59.715470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 13:50:59.715517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 13:50:59.715564 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:59.715679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:59.715727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:59.715773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:59.715819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.715867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.715914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.715960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:59.716007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:50:59.716054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.716101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.716148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:59.716196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.716247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.716297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:59.716343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 13:50:59.716390 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:59.716441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.716487 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:59.716536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 13:50:59.716583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:59.716634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:59.716679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.716727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:59.716783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 13:50:59.716830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.716877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:59.716923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:59.716969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 13:50:59.717016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 13:50:59.717063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 13:50:59.717110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 13:50:59.717156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:59.717202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:59.717251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:59.717297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:59.717342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.717390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.717441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.717487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:59.717534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:50:59.717581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.717628 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.717677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:59.717725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.717776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.717827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:59.717873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 13:50:59.717919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:59.717965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.718011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:59.718058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 13:50:59.718106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:59.718161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:59.718207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.718255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:59.718309 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:50:59.718337 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:50:59.718399 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.718458 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:59.718513 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:59.718565 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:50:59.718618 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:50:59.718671 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:50:59.718724 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:50:59.718776 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:59.718828 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:59.718880 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:59.718934 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:59.718987 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.719039 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.719091 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.719143 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:59.719195 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:50:59.719247 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.719301 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.719354 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:59.719406 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.719465 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.719517 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:59.719570 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:50:59.719622 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:59.719675 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.719737 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:59.719791 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:50:59.719843 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:59.719896 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:59.719948 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.720001 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:59.720061 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:50:59.720085 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:50:59.720139 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.720193 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:59.720246 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:59.720298 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:50:59.720351 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:50:59.720404 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:50:59.720464 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:50:59.720518 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:59.720572 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:59.720691 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:59.720744 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:59.720797 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.720849 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.720903 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.720956 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:59.721009 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:50:59.721064 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.721117 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.721170 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:59.721223 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.721276 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.721329 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:59.721382 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:50:59.721440 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:59.721494 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.721547 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:59.721600 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:50:59.721654 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:59.721706 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:59.721759 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.721812 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:59.721871 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 13:50:59.721895 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:50:59.721944 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.721992 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:59.722040 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:59.722087 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:50:59.722135 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:50:59.722182 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:50:59.722229 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:50:59.722276 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:59.722323 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:59.722370 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:59.722418 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:59.722470 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.722519 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.722566 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.722613 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:59.722660 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:50:59.722708 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.722755 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.722802 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:59.722849 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.722896 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.722944 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:59.722991 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:50:59.723039 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:59.723085 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.723132 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:59.723179 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:50:59.723226 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:59.723273 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:59.723321 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.723368 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:59.723422 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 13:50:59.723450 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:50:59.723500 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.723550 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:59.723600 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:59.723649 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:50:59.723698 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:50:59.723747 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:50:59.723796 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:50:59.723847 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:59.723897 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:59.723946 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:59.723995 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:59.724044 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.724094 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.724144 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.724193 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:59.724242 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:50:59.724293 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.724342 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.724392 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:59.724448 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.724498 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.724547 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:59.724596 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:50:59.724645 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:59.724694 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.724744 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:59.724794 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:50:59.724843 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:59.724892 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:59.724942 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.724991 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:59.725045 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 13:50:59.725062 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 13:50:59.725092 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 13:50:59.725120 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 13:50:59.725148 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 13:50:59.725174 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 13:50:59.725196 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:50:59.725214 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.725225 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:59.725236 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:59.725246 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:50:59.725255 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:50:59.725272 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:50:59.725286 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:50:59.725301 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:59.725317 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:59.725332 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:59.725347 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:59.725362 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.725378 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.725394 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.725405 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:59.725414 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:50:59.725424 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.725439 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.725450 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:59.725460 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.725469 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.725478 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:59.725487 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:50:59.725496 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:59.725505 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.725514 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:59.725523 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:50:59.725533 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:59.725542 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:59.725551 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.725560 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:59.725569 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:50:59.725579 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.725588 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:59.725598 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:59.725606 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:50:59.725614 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:50:59.725623 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:50:59.725631 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:50:59.725639 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:59.725647 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:59.725655 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:59.725663 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:59.725671 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.725679 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.725686 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.725694 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:59.725703 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:50:59.725710 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.725719 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.725727 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:59.725734 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.725742 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.725749 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:59.725757 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:50:59.725764 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:59.725772 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.725779 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:59.725786 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:50:59.725794 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:59.725802 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:59.725810 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.725819 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:59.725827 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:50:59.725838 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.725848 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:59.725857 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:59.725865 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:50:59.725873 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:50:59.725880 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:50:59.725888 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:50:59.725895 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:59.725903 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:59.725910 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:59.725919 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:59.725933 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.725947 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.725962 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.725976 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:59.725986 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:50:59.725994 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.726002 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.726010 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:59.726018 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.726026 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.726035 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:59.726044 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:50:59.726051 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:59.726059 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.726067 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:59.726074 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:50:59.726082 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:59.726090 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:59.726097 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.726104 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:59.726112 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:50:59.726121 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.726129 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:50:59.726137 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:50:59.726145 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:50:59.726153 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:50:59.726160 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:50:59.726168 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:50:59.726176 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:50:59.726183 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:50:59.726191 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:50:59.726197 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:50:59.726206 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.726215 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.726223 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:50:59.726230 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:50:59.726238 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:50:59.726247 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.726254 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:50:59.726262 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:50:59.726270 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:50:59.726277 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:50:59.726285 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:50:59.726292 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:50:59.726299 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:50:59.726307 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:50:59.726314 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:50:59.726321 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:50:59.726328 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:50:59.726335 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:50:59.726342 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:50:59.726349 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:50:59.726453 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 13:50:59.726465 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:50:59.726470 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:50:59.726475 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:50:59.726482 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 13:50:59.726486 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:50:59.726491 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:50:59.726501 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 13:50:59.726511 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:50:59.726558 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.726566 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180635" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:50:59.726580 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:50:59.726602 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 13:50:59.726609 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 13:50:59.726614 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 13:50:59.726618 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 13:50:59.726624 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180635" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:50:59.726635 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:50:59.726642 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:50:59.726646 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:50:59.726658 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.726668 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:50:59.726673 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 13:50:59.726696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.726707 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:50:59.726712 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.726741 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:50:59.726750 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 13:50:59.726757 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 13:50:59.726764 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 13:50:59.726771 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 13:50:59.726777 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 13:50:59.726785 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 13:50:59.726793 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 13:50:59.726803 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180635" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:50:59.726821 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:50:59.726832 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:50:59.726840 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:50:59.726850 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.726859 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:50:59.726866 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:50:59.726906 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:50:59.726919 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.726927 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.726937 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.726945 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:50:59.726964 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:50:59.726982 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:50:59.726990 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:50:59.726999 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:50:59.727010 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180635" 2019-04-25 13:50:59.727022 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:50:59.727029 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:50:59.727038 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:50:59.727048 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:50:59.727056 wsdl: in serializeType: returning: 180635 2019-04-25 13:50:59.727066 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:50:59.727079 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:50:59.727086 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:50:59.727093 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:50:59.727102 wsdl: in serializeType: returning: 180635 2019-04-25 13:50:59.727109 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180635 2019-04-25 13:50:59.727410 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=180635 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 13:50:59.727417 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 13:50:59.727425 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5258"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 13:50:59.727445 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 13:50:59.727452 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=180635 2019-04-25 13:50:59.727462 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 13:50:59.727540 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 13:50:59.727476 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:50:59.727487 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:50:59.727492 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:50:59.727497 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:50:59.727501 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:50:59.727509 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:50:59.727519 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:50:59.727527 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:50:59.727533 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:50:59.727546 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 13:50:59.727557 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:50:59.727564 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:50:59.735452 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:50:59.735487 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:50:59.735508 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 13:50:59.735515 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 13:50:59.735523 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:50:59.735529 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:50:59.735533 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:50:59.735538 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:50:59.735561 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 13:50:59.735590 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 13:50:59.745126 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 13:50:59.745189 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 13:50:59.745204 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:50:59.745214 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:50:59.745225 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:50:59.745236 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:50:59.745248 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:50:59.745259 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:50:59.745270 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:50:59.745317 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:50:45 GMT 2019-04-25 13:50:59.745331 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:50:59.745341 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 13:50:59.745352 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:50:59.745370 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 13:50:59.745413 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 13:50:59.745438 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 13:50:59.745455 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:50:59.745464 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 13:50:59.745474 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 13:50:59.745529 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:50:59.745549 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:50:59.745559 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:50:59.745606 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:50:59.745618 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 11:50:45 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 13:50:59.745665 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 13:50:59.745681 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 13:50:59.745714 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 13:50:59.745724 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 13:50:59.745897 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 13:50:59.746074 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 13:50:59.746086 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 13:50:59.746099 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 13:50:59.746117 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:50:59.746155 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 13:50:59.746243 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 13:50:59.746303 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:50:59.746330 nusoap_client: got fault 2019-04-25 13:50:59.746342 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 13:50:59.746351 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 13:50:59.746361 nusoap_client: detail =