Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród

PL

PLN | EUR
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.MITSUBISHI: TD05HNumer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2542
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 04 Mar 2021 02:21:02 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-03-04 03:21:02.496693 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-03-04 03:21:02.496790 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 03:21:02.496820 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180635" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-03-04 03:21:02.496853 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 03:21:02.496866 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-03-04 03:21:02.496877 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-03-04 03:21:02.496894 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-03-04 03:21:02.496903 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 03:21:02.496909 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 03:21:02.496918 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 03:21:02.496944 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-04 03:21:02.496958 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-04 03:21:02.496965 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-04 03:21:02.496970 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-04 03:21:02.496974 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-04 03:21:02.496978 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-03-04 03:21:02.496995 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 03:21:02.497179 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 03:21:02.497197 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-04 03:21:02.497208 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-03-04 03:21:02.497217 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-03-04 03:21:02.497236 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-04 03:21:02.497250 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-04 03:21:02.504601 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-04 03:21:02.504618 soap_transport_http: socket connected 2021-03-04 03:21:02.504630 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-03-04 03:21:02.504636 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 03:21:02.504642 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 03:21:02.504646 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-04 03:21:02.504650 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-03-04 03:21:02.504686 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-03-04 03:21:02.523776 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-03-04 03:21:02.523820 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-03-04 03:21:02.523831 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 03:21:02.523854 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-04 03:21:02.523861 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-04 03:21:02.523867 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-04 03:21:02.523872 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-04 03:21:02.524028 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-04 03:21:02.524034 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-04 03:21:02.524044 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 04 Mar 2021 02:21:02 GMT 2021-03-04 03:21:02.524058 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-04 03:21:02.524067 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2021-03-04 03:21:02.524074 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-04 03:21:02.524122 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-03-04 03:21:02.524157 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2021-03-04 03:21:02.524182 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-03-04 03:21:02.530744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.530780 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:21:02.530806 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.530870 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.530910 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.531069 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.531095 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.537849 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 03:21:02.537930 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 03:21:02.537951 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:21:02.537979 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.538004 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.538113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.538196 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 03:21:02.538240 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:21:02.544983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.545054 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 03:21:02.545139 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:21:02.545250 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:21:02.545313 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:21:02.545355 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:21:02.545390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.545414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.545460 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:21:02.545492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.545516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.545557 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:21:02.545607 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.545646 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:21:02.545686 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:21:02.545713 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.545741 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.545769 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.545808 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:21:02.552078 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.552105 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.552155 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.552179 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.552932 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-03-04 03:21:02.553113 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-03-04 03:21:02.553157 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-03-04 03:21:02.553209 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-03-04 03:21:02.553263 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-03-04 03:21:02.553333 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-03-04 03:21:02.553356 soap_transport_http: read buffer of 6624 bytes 2021-03-04 03:21:02.559160 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:21:02.559205 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:21:02.559285 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.559321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.559820 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:21:02.559857 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:21:02.559991 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-03-04 03:21:02.560031 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.560121 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 03:21:02.560151 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:21:02.560265 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2021-03-04 03:21:02.560296 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-04 03:21:02.560306 soap_transport_http: read body of length 175509 2021-03-04 03:21:02.560445 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2021-03-04 03:21:02.560485 soap_transport_http: closed socket 2021-03-04 03:21:02.560500 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-04 03:21:02.560507 soap_transport_http: end of send() 2021-03-04 03:21:02.560525 wsdl: got WSDL URL 2021-03-04 03:21:02.560530 wsdl: Parse WSDL 2021-03-04 03:21:02.560981 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-03-04 03:21:02.560998 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-03-04 03:21:02.561059 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561069 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-03-04 03:21:02.561089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561120 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.561129 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561144 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 03:21:02.561167 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.561174 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561184 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 03:21:02.561203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.561242 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-03-04 03:21:02.561257 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561263 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.561277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561303 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.561310 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561321 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-03-04 03:21:02.561334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.561359 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-03-04 03:21:02.561374 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561380 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-03-04 03:21:02.561395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561420 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.561426 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561436 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 03:21:02.561453 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.561459 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561474 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 03:21:02.561507 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.561519 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561534 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 03:21:02.561555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.561591 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-03-04 03:21:02.561607 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561616 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-03-04 03:21:02.561634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561659 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.561666 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561675 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-03-04 03:21:02.561688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.561713 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-03-04 03:21:02.561727 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561733 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-03-04 03:21:02.561747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561770 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.561776 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561786 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 03:21:02.561814 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.561837 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561854 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 03:21:02.561875 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.561882 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561891 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 03:21:02.561908 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.561915 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561924 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:21:02.561937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.561977 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:21:02.561991 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.561998 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.562013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562036 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562043 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562082 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:21:02.562102 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:21:02.562119 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562130 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:21:02.562140 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-03-04 03:21:02.562165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 03:21:02.562188 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-04 03:21:02.562202 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562209 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-03-04 03:21:02.562222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562245 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.562252 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562262 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 03:21:02.562274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.562299 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-03-04 03:21:02.562317 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562328 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.562352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562397 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562410 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562496 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:21:02.562531 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:21:02.562575 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562596 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:21:02.562618 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-03-04 03:21:02.562633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 03:21:02.562659 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-03-04 03:21:02.562676 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562683 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-03-04 03:21:02.562704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562730 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.562738 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562748 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 03:21:02.562765 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.562772 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562787 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 03:21:02.562806 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.562813 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562822 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 03:21:02.562839 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.562846 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562855 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:21:02.562868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.562905 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.562932 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562942 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.562957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562981 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.562988 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.562997 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-03-04 03:21:02.563010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.563034 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-04 03:21:02.563047 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563053 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-03-04 03:21:02.563070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563095 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.563101 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563110 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 03:21:02.563123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.563147 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-03-04 03:21:02.563161 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563166 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.563179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563203 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.563210 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563219 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-03-04 03:21:02.563232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.563256 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-03-04 03:21:02.563269 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563275 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-03-04 03:21:02.563288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563310 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.563317 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563326 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:21:02.563339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.563362 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-03-04 03:21:02.563376 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563382 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.563395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563418 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.563425 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563451 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-03-04 03:21:02.563477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.563525 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-03-04 03:21:02.563562 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563573 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-03-04 03:21:02.563601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563636 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.563644 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563654 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 03:21:02.563672 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.563681 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563693 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:21:02.563706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.563736 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-03-04 03:21:02.563751 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563757 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.563770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563795 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.563802 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563812 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-03-04 03:21:02.563825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.563850 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-03-04 03:21:02.563864 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563870 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-03-04 03:21:02.563883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563907 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.563914 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563936 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 03:21:02.563952 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.563959 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563968 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:21:02.563980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.563998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.564008 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-03-04 03:21:02.564021 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564027 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.564039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564062 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.564069 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564078 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-03-04 03:21:02.564090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.564114 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-03-04 03:21:02.564128 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564133 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-03-04 03:21:02.564146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564168 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.564175 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564184 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:21:02.564196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.564220 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-03-04 03:21:02.564234 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564239 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.564252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564275 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.564281 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564291 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-03-04 03:21:02.564303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.564327 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-03-04 03:21:02.564340 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564346 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-03-04 03:21:02.564358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564381 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.564388 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564397 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:21:02.564410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.564448 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-03-04 03:21:02.564462 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564468 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.564481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564506 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.564513 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564522 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-03-04 03:21:02.564535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.564567 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-03-04 03:21:02.564582 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564588 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-03-04 03:21:02.564602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564626 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.564633 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564643 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-04 03:21:02.564661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.564708 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:21:02.564734 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564741 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.564757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564781 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.564788 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564798 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-03-04 03:21:02.564811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.564842 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-04 03:21:02.564863 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564874 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-03-04 03:21:02.564900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564961 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.564969 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.564979 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-04 03:21:02.564992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.565020 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-03-04 03:21:02.565044 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565054 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.565091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565128 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.565139 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565154 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-03-04 03:21:02.565175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.565218 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-03-04 03:21:02.565240 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565251 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-03-04 03:21:02.565277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565323 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.565336 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565353 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-03-04 03:21:02.565386 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.565397 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565414 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-03-04 03:21:02.565439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.565500 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:21:02.565527 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565537 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.565561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565588 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.565595 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565611 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-03-04 03:21:02.565637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.565683 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-04 03:21:02.565701 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565709 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 03:21:02.565723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565747 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.565754 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565764 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:21:02.565781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.565808 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.565823 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565829 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.565843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565868 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.565874 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565884 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 03:21:02.565897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.565921 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 03:21:02.565943 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565949 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-03-04 03:21:02.565962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.565995 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 03:21:02.566008 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566027 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-04 03:21:02.566053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.566099 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.566123 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566133 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.566155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566185 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566193 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566231 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:21:02.566252 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:21:02.566269 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566280 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:21:02.566290 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-03-04 03:21:02.566302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 03:21:02.566326 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-03-04 03:21:02.566341 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566346 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-03-04 03:21:02.566360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566385 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 03:21:02.566392 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566402 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 03:21:02.566415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.566447 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-03-04 03:21:02.566462 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566468 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.566482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566505 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566511 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566553 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:21:02.566575 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:21:02.566592 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566603 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:21:02.566613 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-03-04 03:21:02.566625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 03:21:02.566649 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-03-04 03:21:02.566663 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566670 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-03-04 03:21:02.566683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566707 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 03:21:02.566714 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566724 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-04 03:21:02.566736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.566761 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.566776 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566782 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.566796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566818 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566824 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566861 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:21:02.566881 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:21:02.566897 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566908 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:21:02.566917 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-03-04 03:21:02.566930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 03:21:02.566958 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-03-04 03:21:02.566973 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.566979 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-03-04 03:21:02.566992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567017 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.567024 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567033 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-03-04 03:21:02.567051 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.567057 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567067 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-03-04 03:21:02.567084 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.567090 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567100 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 03:21:02.567117 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.567123 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567133 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 03:21:02.567149 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.567156 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567165 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-04 03:21:02.567182 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.567188 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567197 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-03-04 03:21:02.567214 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.567220 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567229 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:21:02.567242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.567292 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-03-04 03:21:02.567306 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567313 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.567326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567350 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.567357 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567367 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-03-04 03:21:02.567381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.567406 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-03-04 03:21:02.567420 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567428 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-03-04 03:21:02.567444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567469 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.567476 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567491 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-04 03:21:02.567508 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.567514 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567530 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:21:02.567553 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.567561 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567571 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 03:21:02.567584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.567617 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-03-04 03:21:02.567632 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567638 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.567652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567676 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.567683 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567693 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-03-04 03:21:02.567706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.567730 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-03-04 03:21:02.567745 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567750 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 03:21:02.567764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567789 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.567796 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567805 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:21:02.567818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.567844 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.567858 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567864 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.567877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567901 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.567908 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567918 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 03:21:02.567943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.567967 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 03:21:02.567981 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.567987 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-03-04 03:21:02.567999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568023 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.568029 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568039 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:21:02.568056 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.568062 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568071 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-03-04 03:21:02.568087 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.568093 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568102 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-03-04 03:21:02.568118 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.568125 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568134 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-03-04 03:21:02.568149 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.568156 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568165 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-03-04 03:21:02.568177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.568217 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:21:02.568231 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568237 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.568250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568273 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.568280 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568289 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-03-04 03:21:02.568301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.568324 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-03-04 03:21:02.568338 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568344 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 03:21:02.568356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568380 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.568387 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568396 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-04 03:21:02.568413 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.568419 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568433 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:21:02.568464 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.568471 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568480 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 03:21:02.568493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.568525 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.568540 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568546 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.568566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568591 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.568599 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568608 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 03:21:02.568621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.568646 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 03:21:02.568660 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568666 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-03-04 03:21:02.568679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568703 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.568711 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568721 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 03:21:02.568738 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.568744 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568753 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 03:21:02.568770 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.568776 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568785 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 03:21:02.568804 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.568810 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568819 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 03:21:02.568836 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.568842 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568851 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 03:21:02.568864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.568906 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.568933 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568939 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.568952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568976 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.568983 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.568992 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-03-04 03:21:02.569004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.569019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.569028 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 03:21:02.569041 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569070 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569077 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569086 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569098 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569114 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.569127 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569151 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.569158 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569167 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:21:02.569183 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.569190 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569198 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-03-04 03:21:02.569214 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.569221 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569229 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-03-04 03:21:02.569245 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.569252 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569260 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-04 03:21:02.569276 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.569282 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569290 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-03-04 03:21:02.569306 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 03:21:02.569312 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569321 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-03-04 03:21:02.569337 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.569344 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569353 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.569369 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.569375 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569384 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:21:02.569404 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.569411 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569420 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-03-04 03:21:02.569442 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.569461 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569471 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 03:21:02.569492 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.569500 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569509 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 03:21:02.569522 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569585 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.569603 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.569610 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-03-04 03:21:02.569624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.569649 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.569656 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.569665 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 03:21:02.569682 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.569689 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.569699 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 03:21:02.569715 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.569722 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.569731 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 03:21:02.569747 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.569754 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.569763 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 03:21:02.569775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.569801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.569812 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569835 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.569848 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.569875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.569912 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.569933 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.569943 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-03-04 03:21:02.569956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.569972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.569983 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-03-04 03:21:02.570000 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.570035 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.570048 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.570065 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.570079 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.570095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.570109 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.570134 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.570141 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.570154 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 03:21:02.570172 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.570178 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.570188 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-04 03:21:02.570204 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.570211 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.570219 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 03:21:02.570235 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.570242 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.570251 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-04 03:21:02.570267 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.570273 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.570282 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 03:21:02.570299 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.570305 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.570315 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 03:21:02.570331 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.570337 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.570346 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:21:02.570362 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.570368 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.570377 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-04 03:21:02.570393 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.570399 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.570409 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-04 03:21:02.570426 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.570437 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.570465 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 03:21:02.570504 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.570512 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.570522 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 03:21:02.570535 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.570599 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.570619 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.570625 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-04 03:21:02.570640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.570665 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.570672 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.570682 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 03:21:02.570699 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.570706 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.570716 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:21:02.570732 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.570739 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.570748 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 03:21:02.570764 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:21:02.570771 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.570780 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-03-04 03:21:02.570793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.570820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.570830 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.570845 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.570851 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.570865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.570890 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.570896 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.570906 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-03-04 03:21:02.570931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.570950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.570960 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-04 03:21:02.570972 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.570998 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.571006 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.571015 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.571027 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.571044 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.571057 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.571080 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.571087 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.571096 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 03:21:02.571112 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.571118 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.571127 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-04 03:21:02.571143 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.571149 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.571158 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 03:21:02.571174 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.571181 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.571190 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-04 03:21:02.571206 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.571212 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.571221 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 03:21:02.571237 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.571244 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.571253 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 03:21:02.571268 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.571275 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.571284 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:21:02.571300 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.571306 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.571315 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-04 03:21:02.571331 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.571337 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.571346 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-04 03:21:02.571363 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.571369 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.571378 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-03-04 03:21:02.571394 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.571400 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.571409 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 03:21:02.571426 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.571435 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.571445 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 03:21:02.571472 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.571529 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.571545 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.571579 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.571586 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.571596 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.571609 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.571625 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.571639 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.571664 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.571671 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.571681 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-03-04 03:21:02.571702 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.571715 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.571734 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-03-04 03:21:02.571759 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.571766 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.571776 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 03:21:02.571793 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.571800 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.571810 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-03-04 03:21:02.571826 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.571836 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.571847 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-03-04 03:21:02.571864 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.571871 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.571880 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 03:21:02.571897 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.571904 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.571914 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-03-04 03:21:02.571942 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.571951 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.571960 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-03-04 03:21:02.571976 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.571983 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.571992 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-03-04 03:21:02.572008 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.572014 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.572022 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 03:21:02.572038 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.572045 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.572054 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 03:21:02.572070 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.572077 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.572085 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-03-04 03:21:02.572102 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.572108 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.572118 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:21:02.572134 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.572140 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.572148 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-03-04 03:21:02.572161 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.572226 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.572244 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.572250 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-03-04 03:21:02.572265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.572288 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.572294 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.572303 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 03:21:02.572316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.572330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.572339 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:21:02.572353 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.572359 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.572371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.572394 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.572401 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.572411 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-03-04 03:21:02.572424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.572443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.572467 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-03-04 03:21:02.572488 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.572494 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-03-04 03:21:02.572507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.572531 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.572537 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.572547 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:21:02.572572 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.572579 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.572588 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 03:21:02.572605 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.572611 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.572621 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 03:21:02.572637 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:21:02.572644 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.572653 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 03:21:02.572666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.572693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.572703 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-03-04 03:21:02.572717 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.572723 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.572737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.572761 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:21:02.572768 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.572777 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-03-04 03:21:02.572790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.572805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.572815 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-03-04 03:21:02.572827 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:21:02.572854 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-03-04 03:21:02.572861 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:21:02.572871 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-03-04 03:21:02.572884 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:21:02.572899 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.572912 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-03-04 03:21:02.572955 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.572962 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 03:21:02.572971 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-03-04 03:21:02.572988 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.572994 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-03-04 03:21:02.573003 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-03-04 03:21:02.573019 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.573025 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 03:21:02.573034 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-03-04 03:21:02.573050 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 03:21:02.573056 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-03-04 03:21:02.573065 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 03:21:02.573081 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.573088 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-03-04 03:21:02.573096 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-03-04 03:21:02.573112 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.573118 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-03-04 03:21:02.573127 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-03-04 03:21:02.573143 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.573149 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-03-04 03:21:02.573159 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 03:21:02.573175 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.573182 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 03:21:02.573196 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-03-04 03:21:02.573214 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.573220 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-03-04 03:21:02.573232 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-03-04 03:21:02.573262 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.573274 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-03-04 03:21:02.573292 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:21:02.573317 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-03-04 03:21:02.573406 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.573462 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.573474 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-03-04 03:21:02.573507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.573586 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.573600 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.573620 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:21:02.573646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.573674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.573694 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-03-04 03:21:02.573721 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.573732 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.573760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.573807 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 03:21:02.573820 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.573838 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-03-04 03:21:02.573862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.573888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.573909 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-03-04 03:21:02.573954 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-03-04 03:21:02.574000 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:21:02.574013 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-04 03:21:02.574030 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-03-04 03:21:02.574064 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 03:21:02.574076 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-03-04 03:21:02.574100 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-03-04 03:21:02.574135 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:21:02.574148 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-04 03:21:02.574167 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-03-04 03:21:02.574192 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-03-04 03:21:02.574230 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.574262 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.574273 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-03-04 03:21:02.574301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.574348 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.574362 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.574380 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:21:02.574414 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.574426 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.574444 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 03:21:02.574500 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.574513 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.574532 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 03:21:02.574567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.574607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.574631 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.574661 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.574674 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.574708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.574759 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.574772 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.574792 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-03-04 03:21:02.574820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.574849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.574870 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-04 03:21:02.574897 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.574951 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.574962 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.574975 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.574999 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.575028 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.575057 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.575106 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.575115 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.575125 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-03-04 03:21:02.575148 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.575161 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.575179 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-03-04 03:21:02.575213 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.575227 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.575245 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 03:21:02.575278 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.575290 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.575309 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-03-04 03:21:02.575341 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.575353 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.575372 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-04 03:21:02.575407 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.575418 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.575436 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-03-04 03:21:02.575474 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.575485 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.575502 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-03-04 03:21:02.575536 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.575556 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.575576 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 03:21:02.575609 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.575621 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.575642 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 03:21:02.575669 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.575756 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.575793 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.575805 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-03-04 03:21:02.575840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.575887 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.575900 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.575930 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 03:21:02.575960 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.575971 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.575986 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 03:21:02.576005 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.576014 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576025 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 03:21:02.576046 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.576056 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576080 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 03:21:02.576112 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.576124 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576140 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 03:21:02.576153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.576194 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:21:02.576209 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576215 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.576231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576256 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576262 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576298 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:21:02.576317 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:21:02.576333 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576344 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:21:02.576353 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-03-04 03:21:02.576365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 03:21:02.576388 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-04 03:21:02.576402 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576408 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-03-04 03:21:02.576428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576493 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.576506 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576524 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-03-04 03:21:02.576557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.576604 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-03-04 03:21:02.576629 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576639 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.576661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576705 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 03:21:02.576718 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576736 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-03-04 03:21:02.576758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.576797 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-03-04 03:21:02.576813 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576819 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-03-04 03:21:02.576840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576865 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.576874 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576884 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 03:21:02.576902 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.576908 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576918 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 03:21:02.576955 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.576961 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.576970 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-03-04 03:21:02.576982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.577013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.577034 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:21:02.577061 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.577072 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.577088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.577112 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.577119 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.577133 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-03-04 03:21:02.577146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.577163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.577175 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-03-04 03:21:02.577190 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.577196 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-03-04 03:21:02.577209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.577242 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.577255 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.577272 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:21:02.577288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.577303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.577313 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-03-04 03:21:02.577328 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.577333 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.577347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.577371 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.577377 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.577387 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-03-04 03:21:02.577399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.577414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.577424 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-03-04 03:21:02.577442 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.577475 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.577482 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.577492 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.577505 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.577520 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.577533 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.577564 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.577572 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.577595 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-03-04 03:21:02.577613 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.577620 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.577629 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-03-04 03:21:02.577646 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.577653 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.577662 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-03-04 03:21:02.577679 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.577685 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.577694 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-03-04 03:21:02.577711 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.577717 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.577727 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-03-04 03:21:02.577752 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 03:21:02.577759 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.577769 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-03-04 03:21:02.577786 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 03:21:02.577792 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.577806 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-03-04 03:21:02.577823 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 03:21:02.577830 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.577839 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-03-04 03:21:02.577856 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:21:02.577863 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.577873 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-03-04 03:21:02.577902 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.577909 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.577918 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-03-04 03:21:02.577934 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.577940 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.577948 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-03-04 03:21:02.577965 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.577971 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.577981 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-03-04 03:21:02.577997 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.578003 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.578011 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-03-04 03:21:02.578024 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.578085 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.578103 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.578109 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-03-04 03:21:02.578127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.578151 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.578158 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.578167 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 03:21:02.578183 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.578190 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.578199 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 03:21:02.578211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.578229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.578239 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-03-04 03:21:02.578252 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.578258 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.578275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.578299 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:21:02.578306 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.578315 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-03-04 03:21:02.578328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.578342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.578352 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-03-04 03:21:02.578364 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:21:02.578389 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-03-04 03:21:02.578396 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:21:02.578405 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-03-04 03:21:02.578440 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:21:02.578465 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.578484 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-03-04 03:21:02.578510 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.578517 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:21:02.578527 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-03-04 03:21:02.578544 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.578557 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:21:02.578571 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-04 03:21:02.578589 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.578596 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:21:02.578605 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-03-04 03:21:02.578622 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-04 03:21:02.578629 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:21:02.578638 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-03-04 03:21:02.578655 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.578661 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:21:02.578670 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-03-04 03:21:02.578687 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-04 03:21:02.578694 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:21:02.578704 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-03-04 03:21:02.578721 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.578727 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:21:02.578736 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:21:02.578749 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-03-04 03:21:02.578788 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.578804 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.578810 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-03-04 03:21:02.578827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.578852 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.578859 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.578869 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 03:21:02.578899 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.578906 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.578915 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 03:21:02.578927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.578945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.578955 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-03-04 03:21:02.578968 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.578974 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-03-04 03:21:02.578987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579011 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:21:02.579018 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579027 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-03-04 03:21:02.579039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.579063 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-03-04 03:21:02.579077 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579082 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-03-04 03:21:02.579099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579130 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.579137 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579146 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 03:21:02.579162 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.579169 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579177 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 03:21:02.579190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.579218 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:21:02.579232 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579238 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.579251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579274 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:21:02.579281 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579290 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-03-04 03:21:02.579302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.579355 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-04 03:21:02.579378 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579385 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-03-04 03:21:02.579404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579433 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.579444 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579461 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 03:21:02.579483 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.579489 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579499 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 03:21:02.579512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.579541 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.579561 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579568 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.579582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579607 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:21:02.579614 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579624 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-03-04 03:21:02.579637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.579652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.579661 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 03:21:02.579702 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:21:02.579913 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-03-04 03:21:02.579921 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:21:02.579931 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-03-04 03:21:02.579944 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:21:02.579960 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.579973 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-03-04 03:21:02.579998 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.580007 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-03-04 03:21:02.580018 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:21:02.580035 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-03-04 03:21:02.580042 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-03-04 03:21:02.580051 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 03:21:02.580068 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-03-04 03:21:02.580087 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.580100 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 03:21:02.580125 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-03-04 03:21:02.580132 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 03:21:02.580141 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-03-04 03:21:02.580154 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 03:21:02.580169 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.580182 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-03-04 03:21:02.580210 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.580219 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-03-04 03:21:02.580236 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 03:21:02.580268 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.580280 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-03-04 03:21:02.580297 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 03:21:02.580316 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-03-04 03:21:02.580336 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.580353 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.580358 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-03-04 03:21:02.580372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.580396 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.580404 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.580421 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-03-04 03:21:02.580447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.580466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.580477 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:21:02.580493 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.580499 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.580517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.580544 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.580556 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.580567 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-03-04 03:21:02.580594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.580610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.580620 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-04 03:21:02.580635 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.580640 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-03-04 03:21:02.580653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.580678 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.580685 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.580694 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-03-04 03:21:02.580711 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.580718 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.580727 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 03:21:02.580744 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.580750 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.580759 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 03:21:02.580776 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.580783 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.580792 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 03:21:02.580805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.580831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.580841 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.580855 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.580862 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.580892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.580916 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.580923 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.580933 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-03-04 03:21:02.580945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.580960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.580969 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-04 03:21:02.580981 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.581006 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.581013 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.581022 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.581035 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.581058 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.581082 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.581146 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.581158 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.581173 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:21:02.581201 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.581211 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.581223 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:21:02.581242 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.581249 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.581258 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-03-04 03:21:02.581275 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.581282 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.581291 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-04 03:21:02.581307 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.581314 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.581323 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:21:02.581344 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.581352 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.581362 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 03:21:02.581379 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 03:21:02.581386 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.581395 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-03-04 03:21:02.581408 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.581452 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.581470 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.581477 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-03-04 03:21:02.581506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.581542 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.581556 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.581567 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-03-04 03:21:02.581585 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.581592 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.581610 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-03-04 03:21:02.581629 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.581635 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.581645 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-03-04 03:21:02.581662 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.581668 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.581677 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-03-04 03:21:02.581694 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.581701 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.581710 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-03-04 03:21:02.581726 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.581733 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.581742 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-03-04 03:21:02.581759 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.581765 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.581778 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 03:21:02.581796 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.581802 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.581812 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-04 03:21:02.581824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.581909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.581932 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:21:02.581955 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.581961 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-03-04 03:21:02.581979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.582004 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:21:02.582011 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.582025 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-03-04 03:21:02.582042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.582058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.582067 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-04 03:21:02.582084 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:21:02.582090 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-03-04 03:21:02.582100 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-03-04 03:21:02.582115 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.582121 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-03-04 03:21:02.582133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.582155 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:21:02.582174 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:21:02.582190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.582200 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:21:02.582209 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-03-04 03:21:02.582225 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.582231 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-03-04 03:21:02.582240 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-03-04 03:21:02.582255 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:21:02.582261 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-03-04 03:21:02.582270 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-03-04 03:21:02.582286 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.582292 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-03-04 03:21:02.582301 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.582316 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.582322 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-03-04 03:21:02.582332 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.582347 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.582353 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-04 03:21:02.582366 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.582383 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.582389 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-03-04 03:21:02.582398 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.582414 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:21:02.582420 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-03-04 03:21:02.582440 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:21:02.582457 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 03:21:02.582463 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-03-04 03:21:02.582486 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-03-04 03:21:02.582502 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.582508 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-03-04 03:21:02.582518 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.582534 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 03:21:02.582540 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-03-04 03:21:02.582555 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-03-04 03:21:02.582573 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.582580 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-03-04 03:21:02.582589 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.582605 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:21:02.582612 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-03-04 03:21:02.582622 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:21:02.582637 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:21:02.582643 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-03-04 03:21:02.582653 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-03-04 03:21:02.582669 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:21:02.582675 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-03-04 03:21:02.582685 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:21:02.582701 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.582709 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-03-04 03:21:02.582718 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.582731 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-03-04 03:21:02.582770 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-03-04 03:21:02.582798 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-03-04 03:21:02.582825 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-03-04 03:21:02.582851 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-03-04 03:21:02.582889 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:21:02.582915 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-04 03:21:02.582941 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-03-04 03:21:02.582966 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-03-04 03:21:02.582992 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.583018 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-04 03:21:02.583043 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-03-04 03:21:02.583068 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-03-04 03:21:02.583092 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-03-04 03:21:02.583117 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-03-04 03:21:02.583142 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-03-04 03:21:02.583172 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-03-04 03:21:02.583223 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-03-04 03:21:02.583275 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-03-04 03:21:02.583326 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-03-04 03:21:02.583355 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-03-04 03:21:02.583381 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-03-04 03:21:02.583419 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-03-04 03:21:02.583452 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:21:02.583492 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-04 03:21:02.583518 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-03-04 03:21:02.583544 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-03-04 03:21:02.583578 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:21:02.583604 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-04 03:21:02.583631 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.583662 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 03:21:02.583689 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.583717 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-03-04 03:21:02.583744 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-03-04 03:21:02.583770 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-03-04 03:21:02.583796 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.583822 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-03-04 03:21:02.583848 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-03-04 03:21:02.583886 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-03-04 03:21:02.583912 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-03-04 03:21:02.583937 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-03-04 03:21:02.583962 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.583987 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 03:21:02.584012 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:21:02.584037 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-03-04 03:21:02.584063 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.584088 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 03:21:02.584113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.584138 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 03:21:02.584163 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.584188 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-03-04 03:21:02.584213 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.584238 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-04 03:21:02.584262 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:21:02.584288 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-03-04 03:21:02.584313 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-03-04 03:21:02.584344 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-03-04 03:21:02.584369 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-03-04 03:21:02.584394 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-03-04 03:21:02.584419 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.584449 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-04 03:21:02.584488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:21:02.584514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-04 03:21:02.584540 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-03-04 03:21:02.584574 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-03-04 03:21:02.584602 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:21:02.584628 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-03-04 03:21:02.584654 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-03-04 03:21:02.584680 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-03-04 03:21:02.584706 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-03-04 03:21:02.584731 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-03-04 03:21:02.584757 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-03-04 03:21:02.584783 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-03-04 03:21:02.584809 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:21:02.584835 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-04 03:21:02.584861 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.584909 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 03:21:02.584934 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:21:02.584959 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-04 03:21:02.584984 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.585009 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-04 03:21:02.585034 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:21:02.585062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-04 03:21:02.585094 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585111 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585136 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:21:02.585162 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585178 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585194 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585231 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:21:02.585281 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585311 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585337 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585364 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585394 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:21:02.585445 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585501 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:21:02.585528 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585545 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585569 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585589 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585631 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:21:02.585678 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585705 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:21:02.585731 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585759 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:21:02.585787 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585803 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585839 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:21:02.585907 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585938 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.585985 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:21:02.586035 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586083 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:21:02.586141 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586194 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:21:02.586240 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586283 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:21:02.586311 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586335 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:21:02.586360 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586376 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586400 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:21:02.586427 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586456 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:21:02.586496 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586524 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:21:02.586579 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586608 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:21:02.586634 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586660 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:21:02.586689 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586706 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586736 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586765 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586783 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586801 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586817 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586843 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:21:02.586873 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586902 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586917 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586942 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:21:02.586967 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.586996 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:21:02.587022 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587038 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587053 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587069 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587084 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587108 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:21:02.587132 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587149 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587165 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587189 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:21:02.587214 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587246 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587261 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587277 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587301 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.587325 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587345 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587374 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587421 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587465 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.587508 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587534 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587566 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587585 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587633 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.587677 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587710 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.587736 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587755 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587776 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587792 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587818 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:21:02.587843 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587869 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 03:21:02.587894 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587910 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587926 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587951 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.587977 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.587993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:21:02.588091 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588116 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-04 03:21:02.588142 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588158 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588174 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588199 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:21:02.588224 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588250 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.588275 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588292 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588317 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:21:02.588347 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588363 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588388 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:21:02.588414 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588435 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588462 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 03:21:02.588488 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588504 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588529 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:21:02.588561 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588588 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:21:02.588614 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588630 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588646 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588662 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588687 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.588712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588745 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588760 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588776 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588792 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588808 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588827 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588873 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 03:21:02.588919 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588953 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.588997 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:21:02.589039 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.589072 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.589101 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.589148 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:21:02.589194 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.589224 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.589254 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.589281 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.589326 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:21:02.589373 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.589418 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:21:02.589473 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.589504 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.589532 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.589568 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.589615 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:21:02.589661 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.589707 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:21:02.589752 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.589797 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:21:02.589843 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.589871 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.589931 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:21:02.589982 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.590013 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.590061 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:21:02.590106 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.590152 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:21:02.590196 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.590241 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:21:02.590285 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.590336 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:21:02.590380 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.590424 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:21:02.590494 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.590524 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.590580 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:21:02.590626 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.590672 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:21:02.590717 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.590763 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:21:02.590808 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.590853 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:21:02.590899 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.590963 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:21:02.591007 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591035 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591063 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591090 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591120 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591151 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591182 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591228 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:21:02.591272 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591302 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591334 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591380 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:21:02.591425 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591488 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:21:02.591535 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591572 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591610 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591639 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591669 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591716 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:21:02.591761 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591792 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591822 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591868 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:21:02.591913 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.591960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.592006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.592036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.592063 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.592107 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:21:02.592151 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.592179 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.592207 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.592233 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.592283 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.592329 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.592357 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.592385 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.592414 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.592466 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.592528 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.592584 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:21:02.592635 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.592667 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.593000 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.593032 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.593082 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:21:02.593131 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.593178 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 03:21:02.593225 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.593255 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.593284 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.593331 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.593378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.593408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.593444 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.593476 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.593509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.593568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:21:02.593618 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.593669 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-04 03:21:02.593719 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.593753 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.593788 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.593836 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:21:02.593882 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.593948 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:21:02.593992 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594020 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594064 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:21:02.594108 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594136 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594180 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:21:02.594237 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594267 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594314 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 03:21:02.594368 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594398 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594463 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:21:02.594506 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594555 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:21:02.594597 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594623 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594648 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594674 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594716 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.594758 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594784 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594809 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594860 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594884 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594941 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:21:02.594980 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 03:21:02.595019 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-03-04 03:21:02.595103 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:21:02.595183 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:21:02.595261 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-03-04 03:21:02.595358 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.595446 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:21:02.595539 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-03-04 03:21:02.595628 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-03-04 03:21:02.595706 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-03-04 03:21:02.595783 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-03-04 03:21:02.595861 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:21:02.595947 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:21:02.596046 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:21:02.596127 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:21:02.596220 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.596304 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.596397 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:21:02.596504 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.596607 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:21:02.596660 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:21:02.596732 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.596803 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:21:02.596851 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.596902 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.596961 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.597038 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.597091 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:21:02.597138 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-03-04 03:21:02.597184 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:21:02.597230 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.597276 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:21:02.597324 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-03-04 03:21:02.597373 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:21:02.597423 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:21:02.597482 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-03-04 03:21:02.597580 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:21:02.597666 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:21:02.597724 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.597780 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:21:02.597832 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.597880 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:21:02.597936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-03-04 03:21:02.598027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:21:02.598122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:21:02.598173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-03-04 03:21:02.598221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.598269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:21:02.598315 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-03-04 03:21:02.598362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-03-04 03:21:02.598430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-03-04 03:21:02.598505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-03-04 03:21:02.598562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:21:02.598639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:21:02.598725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:21:02.598817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:21:02.598906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.598997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.599079 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:21:02.599158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.599243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:21:02.599320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:21:02.599393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.599480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:21:02.599561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.599642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.599721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.599824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.599929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:21:02.600012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-03-04 03:21:02.600098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:21:02.600187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.600239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:21:02.600303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-03-04 03:21:02.600390 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:21:02.600460 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:21:02.600513 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-03-04 03:21:02.600567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:21:02.600613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:21:02.600661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.600708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:21:02.600755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.600803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:21:02.600858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-03-04 03:21:02.600917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:21:02.600962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:21:02.601007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-03-04 03:21:02.601053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.601134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:21:02.601218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-03-04 03:21:02.601303 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-03-04 03:21:02.601377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-03-04 03:21:02.601466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-03-04 03:21:02.601541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:21:02.601621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:21:02.601698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:21:02.601789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:21:02.601901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.601990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.602083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:21:02.602161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.602236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:21:02.602331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:21:02.602470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.602579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:21:02.602665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.602755 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.602848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.603306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.603403 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:21:02.603505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-03-04 03:21:02.603601 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:21:02.603687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.603773 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:21:02.603873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-03-04 03:21:02.604000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:21:02.604090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:21:02.604189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-03-04 03:21:02.604271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:21:02.604354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:21:02.604450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.604545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:21:02.604641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.604730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:21:02.604854 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-04 03:21:02.604912 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 03:21:02.605027 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:21:02.605127 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:21:02.605227 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 03:21:02.605325 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.605424 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:21:02.605545 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 03:21:02.605686 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 03:21:02.605802 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 03:21:02.605906 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 03:21:02.606011 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:21:02.606126 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:21:02.606229 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:21:02.606328 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:21:02.606463 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.606583 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.606693 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:21:02.606801 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.606913 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:21:02.607018 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:21:02.607120 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.607237 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:21:02.607353 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.607458 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.607586 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.607701 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.607805 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:21:02.607911 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 03:21:02.608048 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:21:02.608155 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.608257 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:21:02.608364 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 03:21:02.608484 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:21:02.608601 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:21:02.608705 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 03:21:02.608793 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:21:02.608900 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:21:02.608998 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.609080 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:21:02.609161 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.609248 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:21:02.609347 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-04 03:21:02.609387 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 03:21:02.609506 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:21:02.609571 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:21:02.609626 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 03:21:02.609683 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.609738 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:21:02.609801 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 03:21:02.609856 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 03:21:02.609926 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 03:21:02.609982 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 03:21:02.610036 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:21:02.610089 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:21:02.610143 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:21:02.610201 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:21:02.610256 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.610310 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.610379 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:21:02.610444 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.610512 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:21:02.610573 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:21:02.610628 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.610687 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:21:02.610742 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.610797 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.610851 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.610905 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.610958 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:21:02.611011 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 03:21:02.611064 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:21:02.611125 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.611180 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:21:02.611233 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 03:21:02.611287 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:21:02.611341 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:21:02.611394 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 03:21:02.611454 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:21:02.611508 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:21:02.611569 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.611624 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:21:02.611678 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.611731 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:21:02.611793 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-03-04 03:21:02.611815 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 03:21:02.611906 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:21:02.611958 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:21:02.612017 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 03:21:02.612103 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.612154 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:21:02.612207 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 03:21:02.612255 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 03:21:02.612303 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 03:21:02.612356 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 03:21:02.612405 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:21:02.612470 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:21:02.612520 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:21:02.612575 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:21:02.612624 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.612673 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.612721 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:21:02.612769 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.612817 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:21:02.612865 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:21:02.612913 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.612961 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:21:02.613010 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.613058 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.613105 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.613153 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.613201 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:21:02.613248 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 03:21:02.613326 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:21:02.613420 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.613505 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:21:02.613616 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 03:21:02.613668 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:21:02.613717 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:21:02.613765 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 03:21:02.613813 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:21:02.613862 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:21:02.613910 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.613969 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:21:02.614015 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.614088 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:21:02.614151 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-03-04 03:21:02.614173 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 03:21:02.614221 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:21:02.614269 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:21:02.614317 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 03:21:02.614365 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.614412 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:21:02.614484 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 03:21:02.614542 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 03:21:02.614608 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 03:21:02.614658 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 03:21:02.614708 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:21:02.614770 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:21:02.614821 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:21:02.614871 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:21:02.614949 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.615003 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.615051 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:21:02.615106 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.615155 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:21:02.615203 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:21:02.615251 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.615299 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:21:02.615347 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.615395 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.615471 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.615581 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.615689 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:21:02.615746 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 03:21:02.615801 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:21:02.615852 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.615902 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:21:02.615958 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 03:21:02.616033 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:21:02.616083 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:21:02.616131 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 03:21:02.616180 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:21:02.616228 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:21:02.616276 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.616324 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:21:02.616372 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.616420 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:21:02.616511 wsdl: current service: Service1 2021-03-04 03:21:02.616542 wsdl: current port: Service1Soap 2021-03-04 03:21:02.616584 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-03-04 03:21:02.616613 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-03-04 03:21:02.616645 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-03-04 03:21:02.616677 wsdl: Parsing WSDL done 2021-03-04 03:21:02.616698 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 03:21:02.616716 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 03:21:02.616726 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:21:02.616736 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 03:21:02.616745 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.616754 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 03:21:02.616763 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 03:21:02.616771 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 03:21:02.616780 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 03:21:02.616788 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 03:21:02.616796 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 03:21:02.616805 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:21:02.616813 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 03:21:02.616822 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:21:02.616830 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.616839 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.616847 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 03:21:02.616856 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.616863 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 03:21:02.616873 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 03:21:02.616888 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.616904 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:21:02.616935 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.616956 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.616971 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.616981 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.616988 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:21:02.616997 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 03:21:02.617005 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 03:21:02.617013 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.617021 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:21:02.617030 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 03:21:02.617038 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:21:02.617046 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 03:21:02.617053 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 03:21:02.617064 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 03:21:02.617078 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:21:02.617093 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.617108 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:21:02.617122 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.617137 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:21:02.617152 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 03:21:02.617168 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 03:21:02.617176 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:21:02.617184 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 03:21:02.617192 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.617199 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 03:21:02.617206 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 03:21:02.617213 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 03:21:02.617220 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 03:21:02.617227 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 03:21:02.617234 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 03:21:02.617241 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:21:02.617249 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 03:21:02.617258 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:21:02.617271 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.617285 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.617299 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 03:21:02.617313 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.617326 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 03:21:02.617340 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 03:21:02.617353 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.617367 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:21:02.617382 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.617395 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.617409 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.617423 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.617448 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:21:02.617462 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 03:21:02.617476 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 03:21:02.617490 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.617505 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:21:02.617520 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 03:21:02.617543 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:21:02.617565 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 03:21:02.617581 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 03:21:02.617594 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 03:21:02.617609 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:21:02.617624 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.617644 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:21:02.617661 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.617676 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:21:02.617689 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 03:21:02.617705 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 03:21:02.617718 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:21:02.617730 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 03:21:02.617744 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.617756 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 03:21:02.617768 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 03:21:02.617780 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 03:21:02.617792 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 03:21:02.617805 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 03:21:02.617819 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 03:21:02.617833 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:21:02.617846 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 03:21:02.617858 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:21:02.617872 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.617884 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.617897 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 03:21:02.617911 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.617935 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 03:21:02.617948 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 03:21:02.617961 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.617974 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:21:02.617985 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.617997 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.618008 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.618019 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.618030 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:21:02.618040 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 03:21:02.618051 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 03:21:02.618062 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.618073 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:21:02.618084 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 03:21:02.618096 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:21:02.618107 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 03:21:02.618119 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 03:21:02.618129 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 03:21:02.618140 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:21:02.618151 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.618162 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:21:02.618173 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.618185 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:21:02.618197 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 03:21:02.618211 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 03:21:02.618228 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:21:02.618242 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 03:21:02.618253 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.618265 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 03:21:02.618276 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 03:21:02.618287 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 03:21:02.618298 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 03:21:02.618310 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 03:21:02.618321 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 03:21:02.618333 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:21:02.618346 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 03:21:02.618358 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:21:02.618370 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.618381 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.618394 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 03:21:02.618408 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 03:21:02.618421 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 03:21:02.618446 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 03:21:02.618460 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.618472 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:21:02.618485 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:21:02.618496 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.618508 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 03:21:02.618520 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:21:02.618531 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:21:02.618544 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 03:21:02.618564 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 03:21:02.618573 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:21:02.618580 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:21:02.618587 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 03:21:02.618595 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:21:02.618602 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 03:21:02.618623 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 03:21:02.618631 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 03:21:02.618642 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:21:02.618655 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:21:02.618667 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:21:02.618679 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:21:02.618690 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:21:02.619055 nusoap_client: checkWSDL 2021-03-04 03:21:02.619074 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 03:21:02.619083 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 03:21:02.619092 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 03:21:02.619104 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-03-04 03:21:02.619109 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-04 03:21:02.619113 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-04 03:21:02.619128 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-03-04 03:21:02.619139 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-04 03:21:02.619196 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.619203 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180635" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 03:21:02.619222 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-04 03:21:02.619246 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-03-04 03:21:02.619253 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-03-04 03:21:02.619257 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-03-04 03:21:02.619263 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-03-04 03:21:02.619268 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180635" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 03:21:02.619283 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-04 03:21:02.619290 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-04 03:21:02.619295 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-04 03:21:02.619307 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.619317 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:21:02.619322 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-03-04 03:21:02.619353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.619363 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 03:21:02.619368 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.619396 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-04 03:21:02.619402 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-03-04 03:21:02.619406 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-03-04 03:21:02.619409 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-03-04 03:21:02.619413 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-03-04 03:21:02.619417 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-03-04 03:21:02.619421 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-03-04 03:21:02.619428 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 03:21:02.619436 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-03-04 03:21:02.619448 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "180635" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 03:21:02.619460 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-04 03:21:02.619468 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-04 03:21:02.619472 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-04 03:21:02.619478 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.619484 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 03:21:02.619489 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:21:02.619517 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-04 03:21:02.619524 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.619529 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.619535 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.619539 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:21:02.619557 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-04 03:21:02.619566 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:21:02.619570 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 03:21:02.619575 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-04 03:21:02.619582 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "180635" 2021-03-04 03:21:02.619589 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:21:02.619593 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 03:21:02.619602 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:21:02.619611 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:21:02.619617 wsdl: in serializeType: returning: 180635 2021-03-04 03:21:02.619624 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-04 03:21:02.619631 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:21:02.619635 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 03:21:02.619639 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-04 03:21:02.619645 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-03-04 03:21:02.619652 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:21:02.619656 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 03:21:02.619666 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:21:02.619670 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:21:02.619674 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-03-04 03:21:02.619679 wsdl: in serializeType: returning: 180635PLN 2021-03-04 03:21:02.619684 wsdl: serializeRPCParameters returning: 180635PLN 2021-03-04 03:21:02.619705 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=180635PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-03-04 03:21:02.619710 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-03-04 03:21:02.619716 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2027"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-03-04 03:21:02.619732 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-03-04 03:21:02.619738 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=180635PLN 2021-03-04 03:21:02.619792 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-03-04 03:21:02.619886 nusoap_client: sending message, length=499 2021-03-04 03:21:02.619810 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-04 03:21:02.619823 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-04 03:21:02.619828 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-04 03:21:02.619833 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-04 03:21:02.619837 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-04 03:21:02.619845 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 03:21:02.619855 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 03:21:02.619873 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-04 03:21:02.619879 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-04 03:21:02.619909 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-03-04 03:21:02.619921 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-04 03:21:02.619929 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-04 03:21:02.627119 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-04 03:21:02.627134 soap_transport_http: socket connected 2021-03-04 03:21:02.627145 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-03-04 03:21:02.627155 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-03-04 03:21:02.627160 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 03:21:02.627165 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 03:21:02.627169 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-04 03:21:02.627173 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-04 03:21:02.627178 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-03-04 03:21:02.627235 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-03-04 03:21:02.637150 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-03-04 03:21:02.637167 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-03-04 03:21:02.637174 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 03:21:02.637180 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-04 03:21:02.637185 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-04 03:21:02.637192 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-04 03:21:02.637197 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-04 03:21:02.637203 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-04 03:21:02.637208 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-04 03:21:02.637213 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 04 Mar 2021 02:21:02 GMT 2021-03-04 03:21:02.637223 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-04 03:21:02.637229 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-03-04 03:21:02.637234 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-04 03:21:02.637242 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-03-04 03:21:02.637266 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-03-04 03:21:02.637276 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-03-04 03:21:02.637285 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-04 03:21:02.637290 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-03-04 03:21:02.637294 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-03-04 03:21:02.637324 soap_transport_http: closed socket 2021-03-04 03:21:02.637337 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-04 03:21:02.637343 soap_transport_http: end of send() 2021-03-04 03:21:02.637363 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 03:21:02.637370 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 04 Mar 2021 02:21:02 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-03-04 03:21:02.637396 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-03-04 03:21:02.637460 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-03-04 03:21:02.637609 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-03-04 03:21:02.637624 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-03-04 03:21:02.637838 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-03-04 03:21:02.637993 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-03-04 03:21:02.638002 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-03-04 03:21:02.638012 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-03-04 03:21:02.638022 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-04 03:21:02.638051 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-03-04 03:21:02.638108 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-03-04 03:21:02.638228 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-04 03:21:02.638243 nusoap_client: got fault 2021-03-04 03:21:02.638251 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-03-04 03:21:02.638256 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-03-04 03:21:02.638261 nusoap_client: detail =