Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
MITSUBISHI: TD025Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2921
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 15:52:49 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 17:53:04.486953 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 17:53:04.486996 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:53:04.487009 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184361" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 17:53:04.487024 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:53:04.487035 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 17:53:04.487043 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 17:53:04.487056 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 17:53:04.487064 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:53:04.487070 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:53:04.487078 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:53:04.487086 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:53:04.487098 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:53:04.487104 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:53:04.487109 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:53:04.487113 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:53:04.487117 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 17:53:04.487128 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:53:04.487143 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:53:04.487151 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:53:04.487156 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 17:53:04.487162 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 17:53:04.487170 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:53:04.487178 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:53:04.495207 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:53:04.495225 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:53:04.495237 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 17:53:04.495244 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:53:04.495250 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:53:04.495254 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:53:04.495261 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 17:53:04.495297 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 17:53:04.510985 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 17:53:04.511005 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 17:53:04.511013 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:53:04.511019 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:53:04.511024 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:53:04.511030 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:53:04.511035 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:53:04.511042 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:53:04.511052 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:53:04.511058 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:52:49 GMT 2019-04-25 17:53:04.511064 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:53:04.511069 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 17:53:04.511076 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:53:04.511086 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 17:53:04.511114 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 17:53:04.518867 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:53:04.518895 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:53:04.526612 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:53:04.526710 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:53:04.526732 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 17:53:04.534477 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:04.534548 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:04.534587 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 17:53:04.534612 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 17:53:04.534649 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:04.534666 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:53:04.534720 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:04.534746 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:53:04.534770 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:04.534785 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:53:04.534843 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:04.534862 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 17:53:04.541986 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:04.542121 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:04.542147 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:04.542194 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:04.542212 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:53:04.542274 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:04.542294 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:53:04.542375 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:04.542392 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 17:53:04.542410 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:04.542519 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 17:53:04.542558 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 17:53:04.542587 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-04-25 17:53:04.542648 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:53:04.542681 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-25 17:53:04.542697 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:53:04.542702 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 17:53:04.542808 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 17:53:04.542843 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:53:04.542860 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:53:04.542868 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:53:04.542897 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 17:53:04.542903 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 17:53:04.543078 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 17:53:04.543097 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 17:53:04.543153 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543162 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 17:53:04.543183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543216 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.543226 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543241 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:53:04.543264 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.543271 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543282 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:53:04.543299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.543353 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 17:53:04.543370 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543377 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.543394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543424 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.543432 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543443 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 17:53:04.543457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.543485 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:53:04.543501 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543507 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 17:53:04.543523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543548 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.543556 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543566 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:53:04.543585 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.543592 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543602 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:53:04.543620 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.543627 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543637 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:53:04.543651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.543686 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.543703 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543710 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 17:53:04.543725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543751 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.543758 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543769 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 17:53:04.543782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.543808 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 17:53:04.543823 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543830 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 17:53:04.543844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543869 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.543876 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543886 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:53:04.543905 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.543912 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543922 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:53:04.543940 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.543947 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543957 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:53:04.543975 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.543982 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.543992 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:04.544006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.544045 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:04.544061 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544068 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.544083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544107 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544114 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544156 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:04.544178 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:04.544196 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544208 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:53:04.544218 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 17:53:04.544231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:53:04.544257 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:53:04.544272 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544278 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 17:53:04.544293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544323 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.544331 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544342 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:53:04.544355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.544381 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:04.544397 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544403 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.544417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544443 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.544451 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544461 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 17:53:04.544474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.544500 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:53:04.544515 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544521 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 17:53:04.544542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544568 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.544575 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544586 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:04.544599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.544625 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 17:53:04.544640 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544646 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.544661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544686 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.544693 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544703 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 17:53:04.544716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.544742 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 17:53:04.544766 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544772 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 17:53:04.544786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544812 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.544819 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544829 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:53:04.544848 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.544854 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544865 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:04.544878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.544908 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 17:53:04.544923 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544929 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.544945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544970 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.544977 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.544987 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 17:53:04.545001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.545026 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 17:53:04.545041 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545048 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 17:53:04.545062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545088 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.545095 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545105 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:53:04.545125 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.545132 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545147 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:04.545161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.545191 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 17:53:04.545207 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545213 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.545227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545253 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.545260 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545271 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 17:53:04.545284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.545310 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 17:53:04.545332 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545339 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 17:53:04.545353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545378 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.545385 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545396 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:04.545409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.545434 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 17:53:04.545450 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545456 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.545470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545496 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.545503 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545513 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 17:53:04.545526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.545551 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 17:53:04.545572 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545578 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 17:53:04.545592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545617 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.545624 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545634 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:04.545647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.545672 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:04.545687 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545694 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.545708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545733 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.545740 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545750 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 17:53:04.545764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.545789 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:53:04.545805 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545811 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 17:53:04.545825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545850 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.545857 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545867 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:53:04.545881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.545906 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:04.545921 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545927 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.545941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545966 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.545973 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.545983 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 17:53:04.545996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.546021 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:53:04.546036 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546043 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 17:53:04.546057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546082 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.546089 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546099 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:53:04.546112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.546137 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:04.546152 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546158 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.546172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546197 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.546204 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546214 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 17:53:04.546228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.546253 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:53:04.546268 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546274 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 17:53:04.546288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546312 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.546327 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546338 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 17:53:04.546357 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.546364 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546374 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 17:53:04.546387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.546417 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:04.546432 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546438 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.546452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546477 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.546485 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546495 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 17:53:04.546508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.546533 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:53:04.546548 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546554 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:53:04.546568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546593 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.546600 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546610 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:04.546623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.546648 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.546663 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546669 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.546683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546715 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.546722 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546732 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:53:04.546745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.546771 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:53:04.546785 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546792 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:53:04.546805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546831 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:53:04.546838 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546848 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:53:04.546861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.546886 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.546901 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546908 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.546921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546945 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546952 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.546990 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:04.547011 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:04.547029 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547040 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:53:04.547050 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 17:53:04.547062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:53:04.547087 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:53:04.547103 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547110 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:53:04.547124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547149 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:53:04.547156 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547166 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:53:04.547180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.547206 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.547221 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547227 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.547241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547265 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547272 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547309 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:04.547336 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:04.547354 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547365 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:53:04.547375 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 17:53:04.547387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:53:04.547412 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:53:04.547427 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547433 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 17:53:04.547447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547473 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.547480 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547490 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 17:53:04.547509 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.547516 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547526 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 17:53:04.547545 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.547552 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547569 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:53:04.547587 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.547594 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547604 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:53:04.547623 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.547630 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547640 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:53:04.547658 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.547664 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547674 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 17:53:04.547692 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.547699 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547715 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:04.547728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.547781 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:04.547797 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547803 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.547818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547843 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.547850 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547861 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 17:53:04.547874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.547900 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:53:04.547916 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547922 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 17:53:04.547936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547961 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.547968 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.547978 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:53:04.547997 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.548004 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548013 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:04.548031 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.548038 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548048 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:53:04.548061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.548095 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 17:53:04.548110 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548116 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.548130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548156 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.548163 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548173 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 17:53:04.548187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.548213 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:53:04.548228 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548234 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:53:04.548249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548282 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.548289 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548299 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:04.548312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.548344 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.548360 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548366 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.548380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548406 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.548422 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548432 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:53:04.548445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.548470 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:53:04.548485 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548492 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:53:04.548505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548530 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.548537 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548547 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:53:04.548573 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.548580 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548590 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:04.548608 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.548616 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548626 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:53:04.548639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.548673 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.548689 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548695 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.548717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548742 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.548749 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548759 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:53:04.548773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.548798 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:53:04.548813 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548819 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:04.548833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548858 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.548865 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548875 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:53:04.548894 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.548901 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548910 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:53:04.548928 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.548935 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548945 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:53:04.548963 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.548970 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.548979 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:53:04.548997 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.549004 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.549014 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:53:04.549027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.549060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.549071 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:04.549086 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.549092 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.549107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.549132 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.549139 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.549149 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 17:53:04.549162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.549178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.549188 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:04.549202 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.549232 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.549240 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.549250 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.549263 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.549289 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.549303 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.549334 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.549342 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.549352 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:04.549371 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.549378 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.549387 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 17:53:04.549414 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.549421 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.549431 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 17:53:04.549449 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.549456 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.549466 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:53:04.549484 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.549491 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.549501 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 17:53:04.549519 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:53:04.549526 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.549536 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 17:53:04.549554 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.549566 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.549576 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.549594 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.549601 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.549611 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:04.549629 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.549636 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.549646 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:53:04.549664 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.549671 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.549681 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:53:04.549694 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.549748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.549766 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.549772 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:04.549787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.549812 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.549819 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.549829 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:53:04.549848 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.549855 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.549865 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:53:04.549883 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.549890 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.549900 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:53:04.549918 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.549924 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.549934 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:53:04.549948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.549976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.549987 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550002 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.550008 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.550022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.550048 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550055 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.550065 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 17:53:04.550078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.550094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.550104 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:04.550117 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550145 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550152 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550163 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550176 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550192 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.550206 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550233 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.550240 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550250 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:53:04.550268 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.550283 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550293 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:53:04.550311 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.550323 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550333 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:53:04.550352 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.550359 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550369 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:53:04.550387 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.550394 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550404 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:53:04.550421 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.550428 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550438 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:53:04.550455 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.550462 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550472 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:04.550489 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.550496 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550506 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:53:04.550523 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.550530 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550540 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:53:04.550558 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.550567 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550576 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:53:04.550594 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.550601 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550611 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:53:04.550624 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.550684 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.550702 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.550709 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:04.550724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.550749 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.550756 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.550766 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:53:04.550784 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.550791 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.550801 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:04.550819 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.550826 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.550836 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:53:04.550853 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:04.550860 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.550870 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:04.550883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.550912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.550922 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.550937 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.550944 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.550959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.550984 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.550991 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.551001 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 17:53:04.551014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.551030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.551040 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:04.551053 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.551081 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.551089 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.551099 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.551112 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.551129 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.551143 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.551169 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.551176 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.551186 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:53:04.551204 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.551211 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.551221 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:53:04.551243 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.551251 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.551261 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:53:04.551285 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.551292 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.551302 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:53:04.551324 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.551332 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.551343 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:53:04.551362 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.551368 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.551378 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:53:04.551396 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.551403 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.551414 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:04.551432 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.551439 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.551449 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:53:04.551466 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.551473 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.551483 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:53:04.551501 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.551508 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.551518 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 17:53:04.551536 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.551543 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.551553 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:53:04.551579 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.551586 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.551596 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:53:04.551609 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.551673 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.551688 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.551723 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.551730 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.551740 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.551754 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.551770 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.551784 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.551811 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.551818 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.551828 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 17:53:04.551846 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.551853 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.551863 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 17:53:04.551881 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.551888 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.551898 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:53:04.551916 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.551923 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.551933 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 17:53:04.551951 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.551958 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.551968 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 17:53:04.551986 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.551993 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.552002 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:53:04.552020 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.552028 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.552037 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 17:53:04.552055 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.552062 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.552072 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 17:53:04.552090 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.552097 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.552107 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 17:53:04.552125 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.552132 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.552142 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:53:04.552159 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.552166 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.552176 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:53:04.552194 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.552201 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.552211 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 17:53:04.552229 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.552236 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.552246 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:04.552263 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.552270 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.552280 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 17:53:04.552293 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.552369 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.552390 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.552397 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 17:53:04.552417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.552443 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.552451 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.552461 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:53:04.552474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.552490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.552501 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:04.552516 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.552523 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.552537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.552562 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.552579 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.552593 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 17:53:04.552607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.552622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.552632 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:53:04.552648 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.552654 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 17:53:04.552668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.552694 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.552701 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.552711 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:04.552729 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.552736 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.552745 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:53:04.552763 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.552770 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.552779 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:53:04.552797 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:04.552804 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.552814 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:53:04.552827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.552856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.552866 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 17:53:04.552881 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.552887 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.552906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.552932 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:04.552939 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.552949 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 17:53:04.552962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.552978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.552988 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 17:53:04.553001 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:04.553029 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 17:53:04.553036 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:04.553046 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 17:53:04.553059 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:04.553076 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.553089 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:04.553115 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.553123 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:04.553133 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 17:53:04.553151 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.553158 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:04.553172 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 17:53:04.553191 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.553198 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:04.553208 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 17:53:04.553226 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:53:04.553233 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:04.553243 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:53:04.553261 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.553268 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:04.553286 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 17:53:04.553304 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.553311 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:04.553327 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 17:53:04.553346 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.553354 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:04.553364 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:53:04.553382 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.553388 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:04.553398 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 17:53:04.553416 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.553423 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:04.553433 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 17:53:04.553451 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.553458 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:04.553467 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:04.553480 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 17:53:04.553534 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.553552 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.553558 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 17:53:04.553584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.553610 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.553617 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.553627 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:04.553641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.553657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.553667 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:04.553682 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.553688 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.553706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.553732 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:53:04.553739 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.553749 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 17:53:04.553763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.553779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.553788 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:53:04.553802 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 17:53:04.553829 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:04.553836 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:53:04.553846 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 17:53:04.553865 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:53:04.553871 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 17:53:04.553881 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 17:53:04.553899 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:04.553906 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:53:04.553916 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 17:53:04.553929 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 17:53:04.553955 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.553970 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.553977 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:53:04.553996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.554022 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.554029 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.554039 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:04.554058 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.554065 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.554075 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:53:04.554093 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.554100 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.554109 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:53:04.554122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.554147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.554157 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.554172 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.554178 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.554192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.554218 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.554225 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.554235 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 17:53:04.554248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.554264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.554274 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:53:04.554287 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.554325 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.554333 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.554344 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.554357 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.554374 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.554388 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.554414 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.554421 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.554432 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 17:53:04.554450 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.554457 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.554467 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 17:53:04.554485 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.554492 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.554502 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:53:04.554519 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.554526 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.554536 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 17:53:04.554554 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.554560 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.554570 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 17:53:04.554587 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.554594 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.554608 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 17:53:04.554626 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.554633 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.554643 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 17:53:04.554662 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.554669 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.554679 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:53:04.554697 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.554704 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.554714 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:53:04.554727 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.554777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.554794 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.554801 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 17:53:04.554819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.554845 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.554854 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.554864 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:53:04.554882 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.554889 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.554899 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:53:04.554917 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.554924 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.554933 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:53:04.554951 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.554958 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.554968 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:53:04.554985 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.554992 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555002 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:53:04.555015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.555059 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:04.555074 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555080 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.555098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555122 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555129 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555168 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:04.555189 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:04.555206 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555217 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:53:04.555227 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 17:53:04.555239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:53:04.555264 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:53:04.555279 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555285 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 17:53:04.555299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555329 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.555337 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555352 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 17:53:04.555366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.555392 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 17:53:04.555407 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555414 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.555427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555453 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:53:04.555459 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555469 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 17:53:04.555483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.555508 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 17:53:04.555522 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555529 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 17:53:04.555542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555568 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.555575 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555585 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:04.555598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.555623 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:04.555638 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555645 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.555663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555688 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.555696 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555706 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 17:53:04.555719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.555735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.555745 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:53:04.555758 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.555786 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.555794 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.555804 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.555817 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.555834 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.555848 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.555874 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.555883 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.555893 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 17:53:04.555911 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.555918 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.555928 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 17:53:04.555946 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.555952 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.555966 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 17:53:04.555985 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.555992 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.556001 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 17:53:04.556019 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.556026 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.556037 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 17:53:04.556054 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:53:04.556062 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.556071 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 17:53:04.556089 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:53:04.556097 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.556106 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 17:53:04.556124 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:53:04.556131 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.556141 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 17:53:04.556159 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:04.556166 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.556176 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 17:53:04.556194 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.556201 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.556211 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 17:53:04.556229 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.556236 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.556246 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 17:53:04.556264 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.556271 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.556281 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 17:53:04.556298 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.556305 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.556319 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 17:53:04.556334 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.556403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.556423 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.556430 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 17:53:04.556451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.556477 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.556485 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.556495 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 17:53:04.556508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.556524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.556535 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:04.556550 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.556557 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.556571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.556596 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.556603 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.556613 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 17:53:04.556627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.556642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.556652 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:53:04.556668 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.556674 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:04.556688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.556721 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.556728 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.556743 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 17:53:04.556762 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.556769 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.556779 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:53:04.556798 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.556805 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.556815 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:53:04.556833 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.556840 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.556850 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:53:04.556863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.556891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.556902 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.556917 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.556924 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.556939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.556965 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.556973 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.556983 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 17:53:04.556996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.557011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.557021 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:04.557035 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.557070 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.557078 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.557088 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.557101 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.557122 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.557137 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.557172 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.557179 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.557189 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:53:04.557207 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.557214 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.557224 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:53:04.557242 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.557249 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.557259 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 17:53:04.557281 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.557287 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.557297 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:53:04.557319 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.557327 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.557338 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:53:04.557356 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.557363 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.557373 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 17:53:04.557391 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:53:04.557398 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.557407 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 17:53:04.557420 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.557466 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.557484 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.557491 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 17:53:04.557506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.557530 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.557538 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.557548 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 17:53:04.557570 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.557577 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.557587 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 17:53:04.557604 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.557612 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.557621 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 17:53:04.557639 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.557653 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.557662 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 17:53:04.557680 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.557687 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.557697 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 17:53:04.557714 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.557721 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.557731 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 17:53:04.557749 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.557756 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.557766 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:53:04.557784 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.557791 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.557800 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:53:04.557813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.557863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.557875 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:04.557891 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.557898 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 17:53:04.557912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.557938 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:04.557945 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.557955 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 17:53:04.557968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.557987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.557998 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:53:04.558015 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:53:04.558023 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 17:53:04.558034 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 17:53:04.558050 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.558057 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 17:53:04.558071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.558103 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:04.558124 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:53:04.558141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.558152 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:53:04.558162 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 17:53:04.558179 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.558197 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 17:53:04.558369 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 17:53:04.558390 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:53:04.558397 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 17:53:04.558407 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 17:53:04.558425 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.558432 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:04.558441 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.558459 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.558466 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:04.558476 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.558493 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.558500 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:04.558510 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.558527 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.558534 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 17:53:04.558544 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.558560 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:04.558567 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 17:53:04.558577 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:04.558594 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:53:04.558600 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 17:53:04.558610 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 17:53:04.558627 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.558633 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:53:04.558643 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.558660 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:53:04.558667 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 17:53:04.558677 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 17:53:04.558694 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.558700 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 17:53:04.558715 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.558733 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.558740 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:53:04.558750 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.558767 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:53:04.558773 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 17:53:04.558783 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 17:53:04.558798 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 17:53:04.558839 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 17:53:04.558869 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:53:04.558897 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.558925 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 17:53:04.558953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:04.558980 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:53:04.559007 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:04.559035 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:53:04.559062 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 17:53:04.559089 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 17:53:04.559117 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 17:53:04.559144 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 17:53:04.559171 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 17:53:04.559198 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 17:53:04.559225 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 17:53:04.559252 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 17:53:04.559287 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:04.559318 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:53:04.559347 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:04.559374 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:53:04.559401 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:04.559428 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:53:04.559455 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:04.559486 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:53:04.559514 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.559541 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:53:04.559568 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.559595 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:53:04.559622 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.559649 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:53:04.559676 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:04.559704 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:53:04.559732 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 17:53:04.559759 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:53:04.559787 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.559816 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:53:04.559843 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.559871 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:53:04.559899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:04.559927 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:04.559954 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.559981 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:04.560007 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.560035 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:04.560061 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:04.560089 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:53:04.560116 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 17:53:04.560143 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 17:53:04.560170 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:04.560202 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:53:04.560229 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.560256 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:53:04.560282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:04.560309 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:53:04.560342 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 17:53:04.560369 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 17:53:04.560397 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:04.560424 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:53:04.560451 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:04.560479 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:53:04.560506 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.560533 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:53:04.560568 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:04.560596 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:53:04.560624 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.560643 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.560670 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:04.560696 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.560714 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.560732 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.560758 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:04.560785 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.560803 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.560820 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.560837 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.560863 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:04.560890 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.560921 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:04.560948 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.560975 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:04.561002 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561019 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561047 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:04.561074 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561091 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561118 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:04.561146 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561173 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:04.561200 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561227 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:04.561253 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561280 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:04.561306 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561338 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:04.561365 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561383 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561409 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:04.561436 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561463 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:04.561490 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561518 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:04.561544 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561579 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:04.561605 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561623 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561642 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561659 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561676 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561698 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561715 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561743 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:04.561770 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561787 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561805 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561831 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:04.561858 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561884 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:04.561912 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561929 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561947 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.561974 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:04.562000 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562070 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562096 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.562123 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562141 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562158 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562175 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562201 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.562228 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562246 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562263 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562280 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562311 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.562343 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562371 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.562398 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562416 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562434 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562451 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562479 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:04.562506 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562533 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:53:04.562559 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562579 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562596 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562622 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.562649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562701 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562719 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:04.562772 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562799 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:53:04.562825 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562852 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.562879 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562906 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:04.562933 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562950 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562967 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.562985 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563016 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.563043 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563081 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563098 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563116 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563134 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563151 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563168 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563194 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:53:04.563222 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563239 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563266 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:04.563292 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563310 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563333 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563360 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:04.563386 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563404 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563421 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563438 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563465 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:04.563491 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563518 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:04.563545 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563572 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:04.563598 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563616 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563642 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:04.563673 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563691 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563717 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:04.563744 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563771 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:04.563798 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563825 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:04.563851 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563878 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:04.563906 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563932 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:53:04.563959 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.563977 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564004 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:53:04.564031 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564058 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:04.564084 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564111 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:04.564138 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564165 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:04.564191 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564209 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564226 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564243 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564261 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564278 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564295 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564326 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:04.564354 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564371 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564394 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564421 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:04.564448 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564476 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:04.564502 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564520 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564538 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564564 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:04.564591 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564643 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564660 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:53:04.564714 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564731 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564748 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564766 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564792 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.564819 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564837 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564855 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564872 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564899 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.564926 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564953 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:53:04.564980 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.564998 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565020 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565038 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565065 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:53:04.565091 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565118 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:53:04.565144 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565163 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565181 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565207 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.565233 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565291 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565308 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:53:04.565368 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565395 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:53:04.565421 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565448 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:53:04.565474 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565501 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:53:04.565528 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565545 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565562 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565579 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565605 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.565633 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565650 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565668 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565694 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565711 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565763 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:53:04.565790 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:53:04.565817 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:04.565889 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.565940 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:04.565990 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:04.566039 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:04.566087 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:04.566136 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 17:53:04.566184 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:04.566249 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:04.566300 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:04.566355 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:04.566403 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:04.566450 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.566499 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.566548 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.566596 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:04.566644 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:04.566693 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.566743 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.566792 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:04.566857 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.566913 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.566970 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:04.567018 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:04.567065 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:04.567113 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.567161 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:04.567210 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:04.567260 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:04.567341 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:04.567389 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.567438 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:04.567495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:04.567544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.567593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:04.567642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:04.567689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:04.567750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:04.567800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 17:53:04.567854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:04.568092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:04.568141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:04.568189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:04.568236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:04.568284 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.568338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.568387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.568436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:04.568485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:04.568534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.568589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.568637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:04.568686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.568739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.568792 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:04.568839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:04.568888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:04.568935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.568982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:04.569032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:04.569080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:04.569132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:04.569180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.569229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:04.569289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:04.569342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.569391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:04.569439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:04.569486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:04.569535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:04.569590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 17:53:04.569643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:04.569691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:04.569739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:04.569788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:04.569836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:04.569883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.569931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.569980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.570028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:04.570076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:04.570125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.570174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.570223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:04.570274 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.570332 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.570385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:04.570438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:04.570485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:04.570532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.570579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:04.570629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:04.570679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:04.570733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:04.570781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.570830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:04.570887 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:53:04.570915 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:04.570979 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.571034 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:04.571089 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:04.571149 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:04.571204 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:04.571259 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:53:04.571323 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:04.571379 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:04.571434 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:04.571488 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:04.571545 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:04.571599 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.571654 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.571708 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.571763 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:04.571818 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:04.571874 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.571930 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.571984 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:04.572039 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.572093 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.572148 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:04.572203 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:04.572257 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:04.572312 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.572400 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:04.572456 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:04.572510 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:04.572565 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:04.572620 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.572674 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:04.572737 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:53:04.572761 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:04.572817 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.572873 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:04.572928 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:04.572983 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:04.573038 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:04.573093 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:53:04.573153 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:04.573208 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:04.573460 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:04.573516 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:04.573571 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:04.573626 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.573682 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.573738 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.573797 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:04.573853 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:04.573908 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.573964 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.574019 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:04.574075 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.574131 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.574187 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:04.574242 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:04.574306 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:04.574367 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.574423 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:04.574477 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:04.574533 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:04.574588 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:04.574643 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.574697 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:04.574760 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 17:53:04.574790 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:04.574841 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.574891 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:04.574941 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:04.574997 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:04.575047 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:04.575096 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:53:04.575146 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:04.575196 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:04.575245 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:04.575295 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:04.575350 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:04.575401 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.575452 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.575501 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.575551 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:04.575600 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:04.575650 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.575700 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.575750 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:04.575800 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.575850 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.575901 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:04.575950 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:04.575999 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:04.576055 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.576105 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:04.576155 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:04.576205 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:04.576258 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:04.576308 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.576365 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:04.576422 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 17:53:04.576445 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:53:04.576497 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.576549 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:04.576600 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:04.576651 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:53:04.576703 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:53:04.576754 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:53:04.576806 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:53:04.576857 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:04.576909 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:04.576960 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:04.577011 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:04.577063 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.577114 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.577170 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.577221 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:04.577272 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:53:04.577331 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.577383 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.577435 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:04.577487 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.577539 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.577590 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:04.577642 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:53:04.577694 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:04.577746 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.577798 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:04.577850 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:53:04.577902 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:04.577954 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:04.578006 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.578057 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:04.578114 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 17:53:04.578132 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 17:53:04.578164 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 17:53:04.578192 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 17:53:04.578219 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 17:53:04.578246 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 17:53:04.578269 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:53:04.578291 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.578303 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:04.578319 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:04.578330 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:53:04.578340 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:53:04.578352 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:53:04.578362 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:53:04.578372 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:04.578381 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:04.578392 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:04.578401 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:04.578415 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.578426 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.578437 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.578447 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:04.578457 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:53:04.578466 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.578476 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.578486 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:04.578495 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.578504 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.578513 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:04.578523 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:53:04.578532 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:04.578542 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.578551 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:04.578561 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:53:04.578571 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:04.578580 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:04.578590 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.578599 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:04.578609 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:53:04.578620 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.578629 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:04.578639 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:04.578647 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:53:04.578655 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:53:04.578665 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:53:04.578673 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:53:04.578681 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:04.578689 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:04.578698 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:04.578706 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:04.578714 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.578723 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.578730 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.578738 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:04.578746 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:53:04.578753 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.578761 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.578769 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:04.578777 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.578785 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.578792 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:04.578800 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:53:04.578807 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:04.578815 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.578823 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:04.578831 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:53:04.578839 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:04.578847 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:04.578855 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.578867 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:04.578875 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:53:04.578886 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.578896 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:04.578905 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:04.578913 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:53:04.578921 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:53:04.578929 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:53:04.578937 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:53:04.578944 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:04.578952 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:04.578960 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:04.578968 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:04.578975 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.578983 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.578990 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.578998 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:04.579006 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:53:04.579013 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.579020 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.579028 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:04.579036 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.579044 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.579052 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:04.579061 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:53:04.579068 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:04.579075 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.579083 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:04.579090 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:53:04.579098 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:04.579105 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:04.579113 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.579120 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:04.579128 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:53:04.579137 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.579144 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:53:04.579153 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:53:04.579160 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:53:04.579168 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:53:04.579175 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:53:04.579183 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:53:04.579190 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:53:04.579198 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:53:04.579205 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:53:04.579214 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:53:04.579237 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.579246 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.579254 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:53:04.579262 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:53:04.579269 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:53:04.579277 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.579284 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:53:04.579499 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:53:04.579509 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:53:04.579517 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:53:04.579525 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:53:04.579532 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:53:04.579539 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:53:04.579547 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:53:04.579555 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:53:04.579562 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:53:04.579570 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:53:04.579577 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:53:04.579584 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:53:04.579592 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:53:04.579901 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 17:53:04.579914 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:53:04.579920 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:53:04.579926 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:53:04.579933 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 17:53:04.579938 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:53:04.579942 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:53:04.579952 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 17:53:04.579962 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:53:04.580006 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.580014 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184361" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:53:04.580029 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:53:04.580051 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 17:53:04.580058 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 17:53:04.580062 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 17:53:04.580066 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 17:53:04.580072 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184361" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:53:04.580083 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:53:04.580091 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:53:04.580096 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:53:04.580110 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.580121 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:53:04.580126 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 17:53:04.580152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.580163 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:53:04.580168 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.580192 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:53:04.580198 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 17:53:04.580203 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 17:53:04.580207 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 17:53:04.580211 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 17:53:04.580215 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 17:53:04.580220 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 17:53:04.580224 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 17:53:04.580231 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184361" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:53:04.580241 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:53:04.580248 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:53:04.580252 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:53:04.580259 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.580265 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:53:04.580269 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:53:04.580294 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:53:04.580301 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.580306 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.580312 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.580322 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:53:04.580333 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:53:04.580341 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:53:04.580346 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:53:04.580351 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:53:04.580357 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184361" 2019-04-25 17:53:04.580364 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:53:04.580369 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:53:04.580374 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:53:04.580381 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:53:04.580386 wsdl: in serializeType: returning: 184361 2019-04-25 17:53:04.580392 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:53:04.580399 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:53:04.580404 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:53:04.580407 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:53:04.580413 wsdl: in serializeType: returning: 184361 2019-04-25 17:53:04.580417 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184361 2019-04-25 17:53:04.580441 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=184361 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 17:53:04.580446 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 17:53:04.580452 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8397"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 17:53:04.580468 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 17:53:04.580474 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=184361 2019-04-25 17:53:04.580486 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 17:53:04.580564 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 17:53:04.580499 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:53:04.580511 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:53:04.580516 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:53:04.580521 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:53:04.580525 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:53:04.580532 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:53:04.580543 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:53:04.580552 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:53:04.580558 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:53:04.580571 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 17:53:04.580582 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:53:04.580590 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:53:04.588621 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:53:04.588655 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:53:04.588673 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 17:53:04.588680 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 17:53:04.588686 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:53:04.588692 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:53:04.588697 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:53:04.588701 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:53:04.588707 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 17:53:04.588748 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 17:53:04.606925 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 17:53:04.606963 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 17:53:04.606970 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:53:04.606976 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:53:04.606981 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:53:04.606987 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:53:04.606994 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:53:04.607000 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:53:04.607005 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:53:04.607011 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:52:49 GMT 2019-04-25 17:53:04.607018 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:53:04.607023 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 17:53:04.607029 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:53:04.607040 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 17:53:04.607067 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 17:53:04.607079 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 17:53:04.607090 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:53:04.607095 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 17:53:04.607100 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 17:53:04.607147 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:53:04.607161 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:53:04.607167 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:53:04.607199 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:53:04.607207 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 15:52:49 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 17:53:04.607239 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 17:53:04.607249 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 17:53:04.607272 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 17:53:04.607278 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 17:53:04.607411 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 17:53:04.607513 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 17:53:04.607519 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 17:53:04.607528 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 17:53:04.607539 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:53:04.607563 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 17:53:04.607626 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 17:53:04.607654 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:53:04.607670 nusoap_client: got fault 2019-04-25 17:53:04.607678 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 17:53:04.607683 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 17:53:04.607688 nusoap_client: detail =