Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
MITSUBISHI: TD025Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2921
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:50:41 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:50:47.349296 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:50:47.349341 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:50:47.349357 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184361" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:50:47.349374 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:50:47.349385 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:50:47.349394 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:50:47.349411 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:50:47.349421 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:50:47.349428 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:50:47.349436 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:50:47.349445 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:50:47.349457 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:50:47.349462 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:50:47.349467 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:50:47.349471 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:50:47.349475 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:50:47.349487 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:50:47.349500 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:50:47.349509 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:50:47.349514 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:50:47.349520 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:50:47.349528 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:50:47.349536 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:50:47.357180 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:50:47.357223 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:50:47.357254 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:50:47.357264 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:50:47.357269 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:50:47.357281 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:50:47.357286 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:50:47.357332 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:50:47.374453 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:50:47.374498 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:50:47.374511 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:50:47.374521 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:50:47.374533 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:50:47.374543 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:50:47.374554 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:50:47.374566 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:50:47.374577 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:50:47.374588 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:50:41 GMT 2019-02-23 21:50:47.374598 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:50:47.374608 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:50:47.374620 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:50:47.374638 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:50:47.374685 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:50:47.374716 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-23 21:50:47.382013 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.382073 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:47.382394 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.382430 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:50:47.389187 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.389361 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.389394 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:47.389855 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.389882 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:50:47.390207 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.390450 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.390494 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.396391 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.396639 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.396670 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:47.397118 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.397163 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:47.397671 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.397904 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.398143 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.398170 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.398615 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.398641 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.399077 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.399107 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:47.399680 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.399712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:50:47.403652 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:47.403715 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:50:47.404147 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.404193 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:47.404599 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.404625 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:50:47.404935 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.404963 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.405447 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.405476 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:47.405972 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:50:47.406104 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.406134 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:50:47.406680 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.406915 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.407143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:50:47.407324 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:50:47.407351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:50:47.407651 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-23 21:50:47.407672 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:50:47.407682 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:50:47.407721 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:50:47.407781 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:50:47.407804 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:50:47.407816 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:50:47.407844 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:50:47.407863 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:50:47.408088 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:50:47.408111 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:50:47.408188 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.408204 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:50:47.408241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.408319 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.408334 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.408360 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:50:47.408407 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.408420 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.408441 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:50:47.408470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.408515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.408541 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:50:47.408573 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.408601 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.408628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.408676 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.408689 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.408708 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:50:47.408734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.408763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.408783 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:50:47.408811 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.408823 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:50:47.408850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.408901 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.408913 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.408931 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:50:47.408965 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.408978 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.408995 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:50:47.409029 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.409041 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409058 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:50:47.409083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.409143 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.409170 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409181 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:50:47.409207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409253 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.409277 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409296 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:50:47.409375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.409410 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:50:47.409432 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409439 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:50:47.409457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409487 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.409495 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409507 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:50:47.409526 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.409533 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409544 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:50:47.409562 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.409569 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409579 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:50:47.409597 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.409604 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409614 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:47.409627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.409665 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:47.409681 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409688 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.409705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409730 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409736 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409781 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:47.409802 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:47.409819 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409831 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:50:47.409841 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:50:47.409853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:50:47.409878 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:50:47.409893 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409900 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:50:47.409914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409939 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.409947 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409957 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:50:47.409970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.409985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.409994 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:47.410009 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410017 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.410037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410065 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.410072 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410082 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:50:47.410095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.410121 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:50:47.410136 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410143 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:50:47.410156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410181 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.410188 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410198 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:47.410211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.410236 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:50:47.410251 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410258 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.410271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410306 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.410314 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410325 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:50:47.410339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.410364 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:50:47.410379 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410386 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:50:47.410400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410425 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.410432 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410442 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:50:47.410460 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.410467 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410477 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:47.410490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.410533 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:50:47.410558 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410565 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.410580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410606 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.410614 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410624 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:50:47.410637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.410662 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:50:47.410677 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410684 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:50:47.410704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410730 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.410737 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410748 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:50:47.410768 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.410775 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410786 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:47.410799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.410827 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:50:47.410843 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410849 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.410863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410888 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.410895 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410905 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:50:47.410918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.410942 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:50:47.410957 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.410963 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:50:47.410977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411002 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.411009 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411019 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:47.411031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.411056 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:50:47.411070 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411077 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.411091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411117 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.411124 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411134 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:50:47.411146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.411171 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:50:47.411186 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411192 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:50:47.411206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411231 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.411238 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411248 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:47.411260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.411285 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:47.411307 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411313 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.411328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411353 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.411360 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411370 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:50:47.411383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.411408 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:50:47.411425 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411434 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:50:47.411450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411475 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.411482 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411492 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:50:47.411505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.411530 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:47.411545 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411551 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.411566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411590 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.411597 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411608 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:50:47.411620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.411645 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:50:47.411659 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411666 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:50:47.411680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411705 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.411712 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411722 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:50:47.411735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.411759 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:47.411774 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411781 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.411795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411819 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.411827 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411837 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:50:47.411849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.411875 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:50:47.411890 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411896 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:50:47.411910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411934 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.411941 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411951 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:50:47.411969 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.411976 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.411986 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:50:47.411998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.412027 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:47.412042 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412048 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.412062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412088 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.412095 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412105 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:50:47.412117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.412142 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:50:47.412157 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412164 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:50:47.412178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412202 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.412209 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412219 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:47.412232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.412257 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.412272 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412278 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.412293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412324 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.412332 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412342 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:50:47.412355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.412380 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:50:47.412395 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412402 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:50:47.412416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412446 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:50:47.412453 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412464 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:50:47.412477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.412502 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.412517 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412523 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.412537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412561 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412567 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412608 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:47.412629 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:47.412645 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412657 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:50:47.412667 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:50:47.412679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:50:47.412704 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:50:47.412718 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412726 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:50:47.412741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412766 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:50:47.412773 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412784 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:50:47.412796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.412822 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.412836 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412843 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.412856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412879 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412886 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412923 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:47.412952 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:47.412968 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.412979 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:50:47.412989 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:50:47.413000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:50:47.413024 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:50:47.413039 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413045 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:50:47.413059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413084 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.413092 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413102 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:50:47.413120 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.413128 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413137 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:50:47.413156 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.413163 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413173 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:50:47.413191 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.413198 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413208 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:50:47.413226 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.413233 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413242 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:50:47.413260 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.413266 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413276 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:50:47.413299 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.413306 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413317 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:47.413330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.413378 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:47.413395 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413402 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.413416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413449 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.413457 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413467 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:50:47.413480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.413505 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:50:47.413520 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413527 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:50:47.413541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413566 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.413574 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413584 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:50:47.413602 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.413609 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413619 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:47.413637 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.413644 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413653 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:50:47.413666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.413698 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:50:47.413713 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413719 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.413733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413759 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.413767 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413776 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:50:47.413789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.413815 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:50:47.413830 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413837 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:50:47.413850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413875 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.413882 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413892 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:47.413905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.413929 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.413945 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413951 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.413965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.413990 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.413997 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414007 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:50:47.414020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.414045 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:50:47.414060 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414066 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:50:47.414081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414105 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.414112 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414122 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:50:47.414140 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.414147 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414157 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:47.414176 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.414183 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414193 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:50:47.414206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.414238 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.414253 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414259 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.414274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414305 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.414313 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414324 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:50:47.414337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.414362 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:50:47.414377 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414383 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:47.414398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414427 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.414435 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414445 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:50:47.414464 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.414471 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414481 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:50:47.414498 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.414505 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414515 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:50:47.414533 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.414539 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414550 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:50:47.414567 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.414574 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414584 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:50:47.414597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.414638 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:47.414653 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414660 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.414675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414701 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.414708 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414718 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:50:47.414731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.414746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.414756 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:47.414771 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.414804 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.414811 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.414821 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.414834 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.414851 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.414866 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.414891 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.414898 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.414908 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:47.414926 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.414933 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.414943 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:50:47.414961 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.414968 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.414978 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:50:47.414996 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.415003 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415012 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:50:47.415030 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.415037 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415046 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:50:47.415071 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:50:47.415078 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415088 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:50:47.415105 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.415112 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415122 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.415139 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.415146 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415155 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:47.415173 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.415180 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415190 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:50:47.415207 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.415214 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415224 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:50:47.415237 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415287 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.415313 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.415320 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:47.415335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.415361 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.415368 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.415378 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:50:47.415396 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.415403 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.415413 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:50:47.415436 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.415443 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.415454 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:50:47.415472 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.415479 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.415489 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:50:47.415502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.415528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.415539 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415554 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.415560 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.415574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.415600 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415607 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.415617 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:50:47.415630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.415645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.415655 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:47.415668 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415696 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415703 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415713 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415726 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415742 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.415756 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415783 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.415790 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415800 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:50:47.415818 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.415826 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415836 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:50:47.415854 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.415861 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415870 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:50:47.415888 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.415895 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415904 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:50:47.415922 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.415929 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415938 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:50:47.415956 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.415962 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.415972 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:50:47.415989 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.415996 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.416006 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:47.416023 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.416030 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.416040 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:50:47.416057 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.416064 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.416074 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:50:47.416091 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.416098 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.416107 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:50:47.416125 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.416132 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.416141 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:50:47.416154 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.416207 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.416225 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.416232 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:47.416247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.416271 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.416278 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.416288 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:50:47.416353 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.416362 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.416373 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:47.416392 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.416399 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.416409 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:50:47.416430 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:47.416437 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.416449 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:47.416462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.416489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.416499 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.416515 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.416522 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.416536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.416562 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.416569 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.416579 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:50:47.416591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.416607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.416616 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:47.416630 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.416658 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.416665 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.416675 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.416688 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.416704 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.416718 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.416744 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.416752 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.416762 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:50:47.416780 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.416787 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.416797 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:50:47.416820 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.416828 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.416838 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:50:47.416856 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.416863 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.416873 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:50:47.416890 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.416897 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.416907 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:50:47.416924 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.416931 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.416945 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:50:47.416962 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.416969 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.416979 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:47.416997 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.417004 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.417014 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:50:47.417031 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.417038 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.417047 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:50:47.417065 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417071 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.417081 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:50:47.417098 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.417105 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.417115 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:50:47.417132 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.417139 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.417148 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:50:47.417161 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.417220 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.417236 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417264 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417272 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417282 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417301 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417318 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.417333 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417359 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.417366 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417376 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:50:47.417394 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.417401 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417410 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:50:47.417433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.417441 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417451 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:50:47.417470 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.417477 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417487 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:50:47.417504 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.417511 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417521 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:50:47.417538 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.417545 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417555 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:50:47.417572 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.417579 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417589 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:50:47.417606 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.417613 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417623 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:50:47.417641 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.417648 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417658 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:50:47.417675 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.417682 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417691 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:50:47.417708 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.417715 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417725 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:50:47.417742 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.417749 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417759 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:50:47.417776 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.417783 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417792 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:47.417810 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.417816 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417826 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:50:47.417839 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.417904 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.417924 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.417930 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:50:47.417945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.417971 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.417978 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.417988 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:50:47.418001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.418016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.418027 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:47.418042 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.418048 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.418062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.418087 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.418094 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.418104 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:50:47.418116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.418132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.418141 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:50:47.418156 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.418162 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:50:47.418176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.418201 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.418208 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.418218 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:47.418236 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.418242 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.418252 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:50:47.418270 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.418276 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.418286 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:50:47.418310 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:47.418317 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.418327 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:50:47.418340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.418369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.418379 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:50:47.418394 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.418401 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.418415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.418445 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:47.418453 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.418463 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:50:47.418476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.418491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.418501 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:50:47.418514 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:47.418541 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:50:47.418549 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:47.418559 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:50:47.418571 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:47.418587 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.418610 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:47.418636 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.418643 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:47.418653 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:50:47.418671 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.418678 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:47.418688 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:50:47.418705 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.418712 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:47.418722 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:50:47.418740 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:50:47.418747 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:47.418757 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:50:47.418774 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.418781 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:47.418791 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:50:47.418809 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.418816 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:47.418825 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:50:47.418843 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.418850 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:47.418860 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:50:47.418877 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.418884 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:47.418894 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:50:47.418912 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.418919 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:47.418929 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:50:47.418947 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.418953 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:47.418963 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:47.418976 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:50:47.419025 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.419044 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.419051 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:50:47.419065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.419091 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.419098 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.419108 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:47.419121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.419136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.419146 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:47.419161 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.419167 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.419181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.419206 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:50:47.419214 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.419224 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:50:47.419237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.419252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.419261 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:50:47.419275 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:50:47.419309 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:47.419317 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:50:47.419327 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:50:47.419345 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:50:47.419352 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:50:47.419361 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:50:47.419379 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:47.419386 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:50:47.419396 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:50:47.419409 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:50:47.419440 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.419458 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.419465 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:50:47.419479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.419505 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.419512 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.419522 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:47.419540 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.419548 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.419557 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:50:47.419575 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.419582 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.419592 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:50:47.419604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.419635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.419645 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.419660 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.419666 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.419680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.419706 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.419713 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.419724 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:50:47.419736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.419752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.419761 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:50:47.419775 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.419803 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.419810 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.419820 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.419833 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.419849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.419863 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.419889 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.419896 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.419906 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:50:47.419924 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.419931 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.419941 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:50:47.419959 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.419966 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.419976 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:50:47.419993 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.420000 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.420019 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:50:47.420036 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.420043 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.420053 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:50:47.420071 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.420078 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.420088 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:50:47.420105 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.420112 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.420122 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:50:47.420139 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.420146 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.420156 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:50:47.420173 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.420180 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.420190 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:50:47.420203 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.420249 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.420269 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420275 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:50:47.420291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420324 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.420333 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420343 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:50:47.420360 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.420367 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420377 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:50:47.420395 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.420401 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420411 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:50:47.420433 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.420441 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420452 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:50:47.420470 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.420477 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420486 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:50:47.420499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.420542 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:47.420558 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420564 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.420578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420607 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420614 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420653 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:47.420674 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:47.420691 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420702 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:50:47.420712 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:50:47.420724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:50:47.420747 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:50:47.420762 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420769 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:50:47.420782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420807 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.420814 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420824 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:50:47.420837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.420862 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:50:47.420877 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420884 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.420898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420923 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:50:47.420930 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420940 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:50:47.420953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.420978 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:50:47.420993 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.420999 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:50:47.421013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.421038 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.421046 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.421055 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:47.421068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.421083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.421092 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:47.421107 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.421114 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.421128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.421153 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421160 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.421170 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:50:47.421183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.421198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.421208 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:50:47.421221 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421249 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421257 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421267 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421279 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421301 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.421317 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421349 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.421357 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421367 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:50:47.421385 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.421392 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421402 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:50:47.421419 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.421426 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421436 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:50:47.421454 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.421461 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421471 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:50:47.421488 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.421495 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421505 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:50:47.421522 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:50:47.421529 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421539 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:50:47.421556 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:50:47.421563 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421573 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:50:47.421590 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:50:47.421597 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421612 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:50:47.421629 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:47.421636 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421647 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:50:47.421677 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.421683 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421693 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:50:47.421710 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.421716 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421726 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:50:47.421743 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.421749 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421758 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:50:47.421775 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.421782 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421791 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:50:47.421803 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.421862 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.421881 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.421888 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:50:47.421903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.421928 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.421935 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.421944 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:50:47.421956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.421971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.421980 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:47.421995 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.422001 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.422014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.422038 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.422045 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.422054 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:50:47.422066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.422081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.422090 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:50:47.422104 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.422110 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:47.422124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.422148 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.422155 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.422165 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:50:47.422182 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.422189 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.422198 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:50:47.422215 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.422221 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.422231 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:50:47.422248 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.422255 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.422278 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:50:47.422290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.422323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.422334 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.422349 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.422356 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.422371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.422396 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.422403 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.422413 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:50:47.422426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.422441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.422451 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:47.422464 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.422493 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.422501 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.422511 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.422524 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.422541 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.422555 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.422581 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.422588 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.422605 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:50:47.422623 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.422630 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.422640 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:50:47.422658 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.422677 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.422687 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:50:47.422705 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.422711 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.422721 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:50:47.422738 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.422744 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.422754 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:50:47.422771 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.422778 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.422788 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:50:47.422804 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:50:47.422811 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.422820 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:50:47.422832 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.422869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.422885 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.422893 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:50:47.422906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.422930 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.422937 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.422947 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:50:47.422964 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.422971 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.422980 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:50:47.422997 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.423004 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.423013 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:50:47.423030 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.423037 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.423046 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:50:47.423064 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.423070 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.423080 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:50:47.423097 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.423104 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.423113 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:50:47.423130 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.423136 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.423146 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:50:47.423163 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.423170 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.423179 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:50:47.423191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.423230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.423241 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:47.423268 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.423275 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:50:47.423291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.423331 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:47.423339 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.423349 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:50:47.423362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.423377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.423387 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:50:47.423404 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:50:47.423411 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:50:47.423422 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:50:47.423438 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.423445 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:50:47.423458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.423482 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:47.423503 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:50:47.423520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.423530 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:50:47.423540 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:50:47.423557 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.423565 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:50:47.423576 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:50:47.423593 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:50:47.423599 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:50:47.423616 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:50:47.423633 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.423640 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:47.423649 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.423680 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.423686 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:47.423696 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.423712 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.423719 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:47.423728 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.423744 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.423751 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:50:47.423760 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.423777 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:47.423783 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:50:47.423792 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:47.423808 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:50:47.423815 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:50:47.423825 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:50:47.423841 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.423847 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:50:47.423856 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.423873 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:50:47.423879 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:50:47.423889 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:50:47.423905 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.423912 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:50:47.423922 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.423938 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.423944 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:50:47.423954 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.423969 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:50:47.423975 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:50:47.423985 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:50:47.424001 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:50:47.424039 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:50:47.424067 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:50:47.424093 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.424120 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:50:47.424146 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:47.424171 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:50:47.424197 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:47.424222 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:50:47.424248 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:50:47.424287 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:50:47.424325 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:50:47.424352 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:50:47.424378 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:50:47.424405 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:50:47.424432 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:50:47.424458 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:50:47.424485 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:47.424511 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:50:47.424537 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:47.424564 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:50:47.424590 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:47.424616 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:50:47.424642 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:47.424681 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:50:47.424707 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.424732 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:50:47.424757 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.424782 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:50:47.424807 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.424832 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:50:47.424857 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:47.424883 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:50:47.424909 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:50:47.424934 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:50:47.424959 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.424987 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:50:47.425013 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.425038 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:50:47.425064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:47.425090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:47.425115 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.425188 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:47.425214 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.425239 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:47.425277 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:47.425310 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:50:47.425338 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:50:47.425364 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:50:47.425390 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:47.425416 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:50:47.425442 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.425467 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:50:47.425493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:47.425519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:50:47.425546 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:50:47.425571 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:50:47.425598 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:47.425630 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:50:47.425657 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:47.425683 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:50:47.425708 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.425736 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:50:47.425762 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:47.425790 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:50:47.425818 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.425836 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.425875 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:47.425901 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.425917 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.425933 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.425958 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:47.425983 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426000 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426016 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426032 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426057 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:47.426081 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426106 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:47.426130 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426156 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:47.426180 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426196 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426222 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:47.426246 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426262 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426321 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:47.426348 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426375 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:47.426401 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426427 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:47.426452 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426478 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:47.426503 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426529 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:47.426555 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426572 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426597 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:47.426628 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426654 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:47.426692 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426718 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:47.426743 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426767 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:47.426791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426808 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426825 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426842 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426858 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426874 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426890 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426915 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:47.426941 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426957 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426973 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.426998 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:47.427023 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427049 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:47.427074 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427104 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427122 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427147 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:47.427173 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427190 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427207 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427241 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.427292 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427316 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427334 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427350 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427376 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.427402 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427419 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427436 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427452 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427478 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.427503 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427530 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.427557 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427574 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427591 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427613 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427642 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:47.427668 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427694 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:50:47.427720 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427736 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427753 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427778 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.427804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427855 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427872 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427897 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:47.427923 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.427950 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:50:47.427975 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428002 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.428027 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428052 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:47.428078 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428095 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428111 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428129 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428154 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.428180 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428198 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428215 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428232 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428249 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428283 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428305 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428332 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:50:47.428359 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428376 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428402 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:47.428428 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428446 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428462 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428488 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:47.428513 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428531 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428547 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428564 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428589 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:47.428615 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428641 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:47.428679 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428705 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:47.428730 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428746 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428770 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:47.428795 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428811 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428835 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:47.428860 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428886 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:47.428912 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428937 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:47.428961 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.428987 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:47.429012 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429037 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:50:47.429061 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429078 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429103 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:50:47.429128 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429153 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:47.429178 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429203 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:47.429228 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429253 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:47.429292 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429315 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429332 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429349 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429366 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429382 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429398 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429424 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:47.429451 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429469 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429486 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429511 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:47.429538 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429564 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:47.429591 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429608 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429625 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429650 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:47.429689 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429705 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429721 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:50:47.429803 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429819 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429835 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429851 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429876 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.429901 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429917 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429933 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429949 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.429974 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.429999 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430024 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:50:47.430049 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430065 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430082 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430099 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430124 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:50:47.430149 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430174 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:50:47.430199 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430230 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430247 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430272 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.430303 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430321 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430338 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430396 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:50:47.430422 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430448 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:50:47.430473 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430499 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:50:47.430525 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430550 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:50:47.430576 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430593 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430610 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430626 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430652 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.430678 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430696 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430713 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430763 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430780 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430796 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:50:47.430822 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:50:47.430851 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:47.430914 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.430964 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:47.431013 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:47.431071 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:47.431132 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:47.431180 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:50:47.431228 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:47.431281 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:47.431337 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:47.431386 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:47.431433 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:47.431480 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.431529 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.431577 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.431623 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:47.431671 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:47.431731 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.431779 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.431826 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:47.431874 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.431927 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.431980 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:47.432025 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:47.432069 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:47.432114 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.432219 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:47.432282 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:47.432338 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:47.432391 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:47.432438 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.432486 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:47.432542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:47.432591 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.432639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:47.432699 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:47.432744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:47.432791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:47.432837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:50:47.432883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:47.432928 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:47.432973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:47.433019 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:47.433064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:47.433108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.433154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.433200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.433245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:47.433312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:47.433361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.433408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.433457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:47.433505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.433557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.433609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:47.433655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:47.433714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:47.433759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.433804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:47.433850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:47.433896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:47.433946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:47.433991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.434038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:47.434092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:47.434138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.434184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:47.434231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:47.434290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:47.434344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:47.434392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:50:47.434439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:47.434487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:47.434533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:47.434583 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:47.434629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:47.434689 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.434736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.434782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.434826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:47.434871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:47.434918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.434964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.435011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:47.435059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.435108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.435158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:47.435202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:47.435247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:47.435312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.435359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:47.435407 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:47.435456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:47.435511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:47.435557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.435605 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:47.435674 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:50:47.435701 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:47.435759 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.435810 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:47.435861 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:47.435913 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:47.435963 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:47.436013 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:50:47.436063 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:47.436113 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:47.436163 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:47.436214 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:47.436280 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:47.436341 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.436394 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.436446 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.436498 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:47.436551 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:47.436604 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.436658 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.436723 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:47.436774 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.436824 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.436889 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:47.436941 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:47.436994 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:47.437048 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.437108 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:47.437252 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:47.437356 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:47.437468 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:47.437564 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.437666 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:47.437731 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:50:47.437756 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:47.437809 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.437862 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:47.437915 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:47.437967 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:47.438020 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:47.438073 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:50:47.438126 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:47.438179 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:47.438232 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:47.438285 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:47.438345 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:47.438407 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.438460 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.438519 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.438572 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:47.438625 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:47.438678 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.438731 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.438784 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:47.438837 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.438902 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.438953 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:47.439004 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:47.439054 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:47.439105 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.439156 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:47.439206 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:47.439269 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:47.439329 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:47.439383 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.439436 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:47.439496 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:50:47.439519 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:47.439568 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.439616 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:47.439676 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:47.439724 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:47.439769 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:47.439815 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:50:47.439861 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:47.439906 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:47.439952 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:47.439997 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:47.440043 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:47.440089 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.440135 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.440180 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.440226 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:47.440285 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:47.440339 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.440388 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.440435 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:47.440483 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.440531 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.440579 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:47.440626 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:47.440673 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:47.440721 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.440768 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:47.440815 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:47.440862 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:47.440909 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:47.440969 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.441016 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:47.441069 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:50:47.441090 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:50:47.441139 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.441200 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:47.441250 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:47.441306 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:50:47.441355 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:50:47.441405 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:50:47.441454 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:50:47.441504 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:47.441553 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:47.441603 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:47.441652 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:47.441713 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.441761 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.441808 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.441855 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:47.441903 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:50:47.441952 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.442000 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.442047 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:47.442095 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.442142 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.442190 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:47.442237 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:50:47.442304 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:47.442354 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.442405 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:47.442454 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:50:47.442503 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:47.442552 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:47.442601 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.442652 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:47.442717 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:50:47.442734 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:50:47.442763 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:50:47.442854 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:50:47.442881 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:50:47.442906 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:50:47.442927 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:50:47.442946 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.442956 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:47.442968 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:47.442977 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:50:47.442987 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:50:47.442997 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:50:47.443006 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:50:47.443014 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:47.443023 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:47.443031 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:47.443040 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:47.443048 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.443057 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.443066 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.443076 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:47.443084 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:50:47.443093 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.443103 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.443112 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:47.443121 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.443130 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.443138 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:47.443147 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:50:47.443156 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:47.443165 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.443173 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:47.443182 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:50:47.443190 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:47.443199 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:47.443207 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.443215 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:47.443224 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:50:47.443234 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.443241 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:47.443250 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:47.443271 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:50:47.443280 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:50:47.443289 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:50:47.443303 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:50:47.443312 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:47.443321 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:47.443329 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:47.443337 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:47.443345 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.443353 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.443362 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.443369 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:47.443378 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:50:47.443386 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.443394 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.443402 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:47.443409 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.443417 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.443424 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:47.443432 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:50:47.443439 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:47.443446 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.443454 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:47.443462 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:50:47.443469 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:47.443476 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:47.443484 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.443492 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:47.443500 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:50:47.443510 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.443519 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:47.443527 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:47.443534 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:50:47.443542 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:50:47.443549 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:50:47.443557 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:50:47.443564 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:47.443570 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:47.443577 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:47.443585 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:47.443593 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.443600 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.443607 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.443614 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:47.443622 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:50:47.443629 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.443636 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.443643 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:47.443650 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.443658 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.443678 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:47.443688 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:50:47.443695 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:47.443703 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.443710 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:47.443717 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:50:47.443725 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:47.443732 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:47.443739 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.443746 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:47.443753 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:50:47.443762 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.443769 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:50:47.443776 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:50:47.443783 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:50:47.443790 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:50:47.443797 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:50:47.443804 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:50:47.443811 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:50:47.443818 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:50:47.443824 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:50:47.443831 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:50:47.443838 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.443846 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.443853 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:50:47.443860 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:50:47.443868 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:50:47.443875 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.443881 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:50:47.443889 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:50:47.443896 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:50:47.443903 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:50:47.443910 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:50:47.443916 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:50:47.443922 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:50:47.443929 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:50:47.443935 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:50:47.443941 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:50:47.443948 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:50:47.443954 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:50:47.443960 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:50:47.443967 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:50:47.444040 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:50:47.444051 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:50:47.444056 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:50:47.444061 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:50:47.444067 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:50:47.444071 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:50:47.444075 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:50:47.444086 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:50:47.444094 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:50:47.444135 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.444142 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184361" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:50:47.444156 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:50:47.444176 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:50:47.444182 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:50:47.444186 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:50:47.444191 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:50:47.444196 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184361" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:50:47.444207 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:50:47.444214 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:50:47.444219 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:50:47.444231 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.444240 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:50:47.444245 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:50:47.444281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.444291 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:50:47.444303 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.444328 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:50:47.444333 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:50:47.444338 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:50:47.444342 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:50:47.444346 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:50:47.444350 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:50:47.444354 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:50:47.444359 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:50:47.444365 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184361" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:50:47.444375 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:50:47.444382 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:50:47.444386 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:50:47.444392 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.444398 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:50:47.444402 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:50:47.444426 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:50:47.444432 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.444437 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.444442 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.444446 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:50:47.444457 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:50:47.444464 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:50:47.444469 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:50:47.444474 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:50:47.444480 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184361" 2019-02-23 21:50:47.444487 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:50:47.444491 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:50:47.444496 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:50:47.444502 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:50:47.444506 wsdl: in serializeType: returning: 184361 2019-02-23 21:50:47.444513 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:50:47.444519 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:50:47.444523 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:50:47.444527 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:50:47.444532 wsdl: in serializeType: returning: 184361 2019-02-23 21:50:47.444537 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184361 2019-02-23 21:50:47.444553 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=184361 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:50:47.444557 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:50:47.444563 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6854"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:50:47.444577 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:50:47.444582 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=184361 2019-02-23 21:50:47.444592 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:50:47.444679 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:50:47.444606 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:50:47.444617 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:50:47.444622 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:50:47.444627 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:50:47.444631 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:50:47.444637 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:50:47.444647 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:50:47.444655 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:50:47.444661 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:50:47.444686 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:50:47.444696 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:50:47.444703 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:50:47.452203 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:50:47.452244 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:50:47.452262 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:50:47.452269 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:50:47.452282 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:50:47.452289 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:50:47.452293 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:50:47.452297 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:50:47.452303 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:50:47.452335 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:50:47.461569 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:50:47.461614 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:50:47.461621 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:50:47.461627 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:50:47.461632 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:50:47.461637 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:50:47.461644 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:50:47.461650 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:50:47.461655 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:50:47.461661 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:50:41 GMT 2019-02-23 21:50:47.461667 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:50:47.461672 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:50:47.461677 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:50:47.461688 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:50:47.461725 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:50:47.461736 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:50:47.461747 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:50:47.461751 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:50:47.461756 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:50:47.461798 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:50:47.461810 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:50:47.461816 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:50:47.461840 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:50:47.461846 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:50:41 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:50:47.461892 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:50:47.461901 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:50:47.461926 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:50:47.461932 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:50:47.462040 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:50:47.462138 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:50:47.462144 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:50:47.462151 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:50:47.462162 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:50:47.462185 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:50:47.462239 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:50:47.462264 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:50:47.462286 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:50:47.462294 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:50:47.462299 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:50:47.462303 nusoap_client: detail =