Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
MITSUBISHI: TD025Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2921
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 06:51:58 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 08:52:02.879910 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 08:52:02.879945 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:52:02.879956 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184361" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 08:52:02.879969 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:52:02.879977 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 08:52:02.879984 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 08:52:02.879994 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 08:52:02.880001 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:52:02.880006 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:52:02.880014 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:52:02.880020 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:52:02.880029 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:52:02.880035 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:52:02.880039 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:52:02.880043 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:52:02.880046 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 08:52:02.880055 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:52:02.880067 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:52:02.880073 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:52:02.880078 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 08:52:02.880083 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 08:52:02.880090 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:52:02.880096 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:52:02.886297 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:52:02.886311 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:52:02.886319 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 08:52:02.886325 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:52:02.886330 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:52:02.886334 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:52:02.886338 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 08:52:02.886367 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 08:52:02.903901 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 08:52:02.903950 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 08:52:02.903958 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:52:02.903964 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:52:02.903970 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:52:02.903975 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:52:02.903980 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:52:02.903986 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:52:02.903993 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:52:02.904002 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:51:58 GMT 2019-10-19 08:52:02.904012 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:52:02.904022 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 08:52:02.904033 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:52:02.904048 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 08:52:02.904088 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 08:52:02.904118 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-19 08:52:02.910453 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.910482 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.910505 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.910524 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.910543 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.910560 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.910603 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.910625 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.916801 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.916849 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.916873 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.916903 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:02.916927 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:02.916978 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.916999 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.917018 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.917037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.917063 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.917083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.917104 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.917122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.917152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.923113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.923140 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.923160 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.923180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.923214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.923236 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.923262 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.923284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.923319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.923341 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.923366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.923387 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.923417 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.923449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.923470 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.923492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.923523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.923544 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.929628 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:02.929683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.929707 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:02.929734 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.929755 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.929774 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.929792 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.929813 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.929853 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.929875 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.929894 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.929913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.929961 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.929983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930003 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930022 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930049 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930069 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930124 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930142 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930172 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930192 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930249 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:52:02.930273 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930339 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930359 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930389 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930410 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930430 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930491 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930531 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930549 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930593 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930615 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.930665 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.935874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.935899 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.936204 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.936227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.936258 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.936280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.936307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.936329 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.936348 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.936367 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:52:02.936410 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-10-19 08:52:02.936428 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:52:02.936437 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 08:52:02.936497 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 08:52:02.936542 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:52:02.936562 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:52:02.936572 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:52:02.936596 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 08:52:02.936605 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 08:52:02.936845 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 08:52:02.936867 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 08:52:02.936951 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.936965 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 08:52:02.936998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.937051 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.937066 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.937090 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:52:02.937127 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.937140 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.937159 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:52:02.937189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.937233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.937255 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 08:52:02.937284 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.937295 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.937322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.937372 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.937386 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.937405 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 08:52:02.937431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.937458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.937478 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:52:02.937506 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.937517 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 08:52:02.937541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.937585 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.937598 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.937616 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:52:02.937660 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.937672 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.937694 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:52:02.937737 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.937750 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.937769 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:52:02.937796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.937835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.937856 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.937885 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.937897 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 08:52:02.937923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.937978 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.937991 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.938008 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 08:52:02.938034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.938061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.938082 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 08:52:02.938110 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.938121 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 08:52:02.938147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.938191 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.938204 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.938221 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:52:02.938254 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.938267 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.938285 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:52:02.938317 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.938329 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.938347 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:52:02.938380 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.938392 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.938410 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:52:02.938436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.938483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.938504 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:02.938532 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.938543 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.938569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.938613 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.938625 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.938664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.938715 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:02.938763 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:02.938798 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.938819 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:52:02.938839 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 08:52:02.938866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.938894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:52:02.938914 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:52:02.938952 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.938963 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 08:52:02.938988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.939033 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.939046 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.939064 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:52:02.939097 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.939108 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.939125 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:52:02.939158 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.939170 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.939188 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:52:02.939220 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.939232 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.939250 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:52:02.939276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.939324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.939344 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:02.939372 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.939383 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.939411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.939457 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.939469 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.939488 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 08:52:02.939514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.939541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.939561 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:52:02.939588 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.939599 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 08:52:02.939625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.939725 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.939740 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.939759 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:52:02.939778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.939797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.939809 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:02.939828 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.939834 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.939856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.939885 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.939892 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.939903 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 08:52:02.939917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.939933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.939944 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:52:02.939960 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.939966 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 08:52:02.939980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940005 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.940012 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940022 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:52:02.940036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.940062 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 08:52:02.940076 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940082 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.940096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940121 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.940128 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940138 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 08:52:02.940152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.940177 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 08:52:02.940192 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940197 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 08:52:02.940211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940237 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.940244 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940254 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:52:02.940272 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.940279 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940288 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:52:02.940301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.940331 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 08:52:02.940345 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940351 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.940365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940389 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.940396 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940407 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 08:52:02.940420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.940445 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 08:52:02.940460 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940466 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 08:52:02.940479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940504 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.940514 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940529 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:52:02.940560 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.940571 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940587 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:52:02.940609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.940686 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 08:52:02.940711 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940721 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.940744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940787 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.940798 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940814 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 08:52:02.940835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.940867 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 08:52:02.940883 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940889 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 08:52:02.940903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940928 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.940934 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940944 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:52:02.940957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.940972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.940983 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 08:52:02.940998 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941004 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.941017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941041 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.941048 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941058 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 08:52:02.941072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.941097 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 08:52:02.941112 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941117 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 08:52:02.941131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941156 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.941162 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941172 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:52:02.941186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.941211 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:02.941225 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941231 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.941245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941269 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.941276 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941286 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 08:52:02.941299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.941325 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:52:02.941339 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941345 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 08:52:02.941359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941384 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.941391 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941401 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:52:02.941414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.941440 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:02.941455 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941461 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.941474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941500 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.941507 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941517 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 08:52:02.941530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.941556 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:52:02.941570 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941576 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 08:52:02.941589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941614 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.941621 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941631 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:52:02.941651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.941678 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:02.941693 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941699 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.941712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941737 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.941744 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941754 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 08:52:02.941772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.941800 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:52:02.941816 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941822 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 08:52:02.941835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941860 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.941867 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941877 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 08:52:02.941895 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.941901 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941911 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 08:52:02.941924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.941953 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:02.941968 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.941974 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.941987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942012 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.942020 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942030 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 08:52:02.942043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.942068 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:52:02.942083 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942089 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:52:02.942103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942127 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.942134 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942144 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:52:02.942157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.942183 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.942197 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942203 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.942217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942244 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.942251 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942261 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:52:02.942274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.942301 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:52:02.942315 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942322 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:52:02.942336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942361 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:52:02.942368 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942378 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:52:02.942391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.942417 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.942431 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942437 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.942450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942474 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942480 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942518 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:02.942538 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:02.942555 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942566 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:52:02.942576 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 08:52:02.942589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:52:02.942613 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:52:02.942628 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942634 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 08:52:02.942655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942680 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:52:02.942687 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942697 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:52:02.942711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.942736 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:02.942751 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942757 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.942774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942799 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942806 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942843 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:02.942863 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:02.942879 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942890 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:52:02.942900 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 08:52:02.942913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:52:02.942937 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:52:02.942952 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942958 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:52:02.942972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.942996 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:52:02.943003 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943013 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:52:02.943026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.943052 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.943066 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943072 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.943085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943108 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943115 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943151 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:02.943171 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:02.943188 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943199 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:52:02.943209 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 08:52:02.943221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:52:02.943246 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:52:02.943260 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943266 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 08:52:02.943279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943305 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.943312 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943322 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 08:52:02.943339 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.943346 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943356 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 08:52:02.943373 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.943380 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943389 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:52:02.943406 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.943413 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943422 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:52:02.943439 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.943446 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943455 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:52:02.943472 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.943479 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943488 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 08:52:02.943506 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.943512 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943521 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:52:02.943535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.943585 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:02.943601 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943606 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.943620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943652 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.943659 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943669 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 08:52:02.943683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.943709 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:52:02.943724 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943730 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 08:52:02.943744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943772 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.943780 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943791 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:52:02.943809 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.943816 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943825 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:52:02.943842 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.943849 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943858 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:52:02.943872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.943905 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 08:52:02.943920 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943926 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.943939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943964 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.943971 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.943981 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 08:52:02.943994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.944019 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:52:02.944034 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944040 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:52:02.944054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944078 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.944085 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944094 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:52:02.944108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.944133 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.944148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944154 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.944167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944192 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.944199 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944209 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:52:02.944222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.944247 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:52:02.944262 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944268 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:52:02.944281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944306 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.944313 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944323 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:52:02.944341 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.944348 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944357 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:52:02.944374 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.944381 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944390 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:52:02.944403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.944437 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.944452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944458 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.944472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944496 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.944503 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944513 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:52:02.944527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.944552 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:52:02.944566 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944572 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 08:52:02.944585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944609 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.944616 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944626 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:52:02.944649 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.944656 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944666 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:52:02.944684 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.944690 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944700 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:52:02.944717 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.944724 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944734 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:52:02.944751 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.944758 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944771 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:52:02.944785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.944827 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:02.944842 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944848 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.944862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944887 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.944894 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944904 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 08:52:02.944917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.944933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.944943 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:52:02.944957 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.944986 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.944993 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945003 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945016 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945032 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.945046 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945071 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.945078 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945088 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:52:02.945106 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.945112 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945122 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 08:52:02.945139 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.945146 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945155 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 08:52:02.945172 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.945179 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945189 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:52:02.945206 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.945213 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945222 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 08:52:02.945239 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:52:02.945246 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945256 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 08:52:02.945274 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.945280 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945290 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.945307 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.945313 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945322 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:52:02.945339 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.945346 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945356 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 08:52:02.945373 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.945379 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945388 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:52:02.945405 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.945411 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945421 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:52:02.945434 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945490 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.945507 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.945514 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:52:02.945529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.945553 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.945560 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.945570 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:52:02.945588 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.945595 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.945604 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:52:02.945621 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.945628 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.945643 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:52:02.945662 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.945668 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.945678 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:52:02.945692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.945718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.945729 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945744 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.945750 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.945767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.945798 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945805 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.945815 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 08:52:02.945828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.945844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.945855 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:52:02.945868 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945900 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945908 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945918 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945931 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945948 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.945962 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.945987 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.945994 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.946003 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:52:02.946021 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.946028 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.946037 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:52:02.946054 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.946061 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.946071 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:52:02.946088 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.946094 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.946104 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:52:02.946121 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.946128 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.946137 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:52:02.946158 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.946165 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.946175 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:52:02.946193 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.946200 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.946209 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:52:02.946226 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.946233 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.946242 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:52:02.946259 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.946266 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.946275 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:52:02.946293 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.946299 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.946309 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:52:02.946326 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.946332 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.946342 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:52:02.946355 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.946410 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.946427 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.946433 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:52:02.946447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.946472 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.946479 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.946489 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:52:02.946506 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.946513 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.946522 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:52:02.946539 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.946546 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.946555 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:52:02.946572 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:52:02.946578 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.946588 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:02.946601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.946629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.946645 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.946661 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.946667 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.946681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.946706 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.946713 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.946723 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 08:52:02.946736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.946752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.946762 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:52:02.946775 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.946801 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.946808 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.946818 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.946832 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.946848 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.946861 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.946886 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.946893 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.946903 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:52:02.946920 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.946927 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.946936 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:52:02.946953 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.946960 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.946969 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:52:02.946987 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.946993 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.947002 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:52:02.947019 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.947026 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.947035 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:52:02.947052 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.947060 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.947069 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:52:02.947086 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.947093 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.947102 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:52:02.947119 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.947126 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.947136 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:52:02.947153 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.947160 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.947170 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:52:02.947187 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947194 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.947203 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 08:52:02.947221 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.947227 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.947236 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:52:02.947253 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.947260 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.947269 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:52:02.947283 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.947340 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.947356 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947383 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947390 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947400 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947414 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947430 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.947444 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947469 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.947476 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947486 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 08:52:02.947504 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.947510 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947520 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 08:52:02.947537 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.947543 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947552 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:52:02.947570 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.947576 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947592 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 08:52:02.947610 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.947616 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947625 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 08:52:02.947647 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.947654 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947664 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:52:02.947682 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.947688 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947698 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 08:52:02.947715 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.947721 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947731 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 08:52:02.947748 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.947755 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947765 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 08:52:02.947783 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.947789 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947798 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:52:02.947815 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.947822 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947831 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:52:02.947848 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.947855 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947864 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 08:52:02.947881 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.947888 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947897 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:52:02.947914 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.947920 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.947929 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 08:52:02.947943 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.948009 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.948029 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.948035 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 08:52:02.948057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.948082 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.948089 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.948099 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:52:02.948112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.948127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.948138 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:02.948152 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.948158 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.948172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.948197 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.948204 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.948214 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 08:52:02.948227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.948242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.948252 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:52:02.948267 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.948273 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 08:52:02.948286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.948316 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.948323 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.948333 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:52:02.948350 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.948357 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.948366 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:52:02.948383 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.948390 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.948399 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:52:02.948416 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:52:02.948423 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.948432 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:52:02.948445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.948472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.948482 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 08:52:02.948497 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.948503 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.948517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.948541 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:52:02.948548 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.948558 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 08:52:02.948572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.948587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.948597 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 08:52:02.948610 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:52:02.948648 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 08:52:02.948655 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:52:02.948666 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 08:52:02.948680 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:52:02.948697 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.948711 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:02.948737 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.948743 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:02.948753 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 08:52:02.948770 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.948777 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:02.948786 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 08:52:02.948803 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.948810 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:02.948820 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 08:52:02.948837 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:52:02.948844 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:02.948853 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:52:02.948871 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.948877 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:02.948887 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 08:52:02.948904 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.948910 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:02.948924 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 08:52:02.948942 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.948948 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:02.948958 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:52:02.948975 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.948981 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:02.948990 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 08:52:02.949007 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.949014 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:02.949024 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 08:52:02.949041 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.949047 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:02.949057 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:52:02.949070 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 08:52:02.949120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.949137 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.949143 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 08:52:02.949162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.949187 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.949194 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.949203 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:52:02.949217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.949233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.949243 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:02.949258 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.949264 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.949277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.949301 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:52:02.949308 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.949318 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 08:52:02.949332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.949347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.949357 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:52:02.949370 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 08:52:02.949400 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:52:02.949408 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:52:02.949417 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 08:52:02.949435 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:52:02.949442 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 08:52:02.949451 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 08:52:02.949468 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:52:02.949475 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:52:02.949485 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 08:52:02.949498 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 08:52:02.949521 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.949537 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.949543 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:52:02.949557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.949581 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.949588 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.949598 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:52:02.949615 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.949622 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.949632 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:52:02.949654 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.949662 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.949675 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:52:02.949689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.949713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.949723 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.949738 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.949744 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.949757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.949782 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.949788 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.949798 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 08:52:02.949812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.949827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.949837 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:52:02.949851 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.949877 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.949884 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.949894 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.949907 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.949923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.949937 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.949967 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.949974 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.949984 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 08:52:02.950002 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.950008 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.950017 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 08:52:02.950035 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.950041 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.950051 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:52:02.950068 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.950075 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.950084 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 08:52:02.950101 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.950107 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.950117 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 08:52:02.950134 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.950141 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.950150 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 08:52:02.950167 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.950174 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.950183 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 08:52:02.950201 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.950207 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.950216 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:52:02.950233 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.950240 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.950249 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:52:02.950263 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.950309 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.950326 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950332 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 08:52:02.950351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950376 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.950383 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950393 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:52:02.950411 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.950417 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950430 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:52:02.950448 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.950454 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950464 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:52:02.950481 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.950488 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950497 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:52:02.950514 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.950521 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950531 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:52:02.950544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950575 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.950586 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:02.950601 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950607 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.950620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950649 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950656 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950699 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:02.950720 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:02.950737 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950748 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:52:02.950759 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 08:52:02.950772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:52:02.950796 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:52:02.950811 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950817 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 08:52:02.950830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950855 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.950861 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950871 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 08:52:02.950885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.950910 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 08:52:02.950924 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950930 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.950944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950969 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:52:02.950976 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.950991 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 08:52:02.951005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.951020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.951030 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 08:52:02.951045 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.951051 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 08:52:02.951064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.951089 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.951096 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.951105 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:52:02.951119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.951134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.951144 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:02.951158 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.951165 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.951178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.951203 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951210 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.951220 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 08:52:02.951233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.951249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.951259 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:52:02.951272 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951303 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951311 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951321 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951334 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951350 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.951364 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951389 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.951396 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951406 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 08:52:02.951423 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.951430 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951439 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 08:52:02.951457 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.951463 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951472 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 08:52:02.951490 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.951496 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951505 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 08:52:02.951523 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.951529 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951538 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 08:52:02.951555 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:52:02.951562 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951571 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 08:52:02.951588 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:52:02.951595 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951609 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 08:52:02.951627 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:52:02.951633 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951648 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 08:52:02.951667 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:52:02.951673 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951683 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 08:52:02.951700 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.951707 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951717 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 08:52:02.951734 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.951740 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951750 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 08:52:02.951767 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.951773 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951783 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 08:52:02.951799 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.951806 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951815 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 08:52:02.951828 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.951891 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.951910 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.951916 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 08:52:02.951935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.951960 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.951967 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.951977 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 08:52:02.951990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.952006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.952016 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:02.952031 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.952037 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.952054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.952080 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.952087 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.952097 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 08:52:02.952110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.952126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.952136 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:52:02.952150 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.952156 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:52:02.952170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.952195 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.952202 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.952212 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 08:52:02.952230 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.952236 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.952246 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:52:02.952263 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.952270 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.952279 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:52:02.952296 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.952303 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.952312 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:52:02.952325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.952352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.952362 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.952376 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.952382 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.952400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.952426 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.952433 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.952443 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 08:52:02.952456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.952471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.952481 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:52:02.952495 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.952521 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.952528 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.952538 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.952551 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.952567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.952581 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.952611 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.952618 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.952627 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:52:02.952651 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.952657 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.952667 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:52:02.952685 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.952691 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.952701 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 08:52:02.952718 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.952725 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.952734 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:52:02.952751 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.952758 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.952768 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:52:02.952786 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.952792 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.952802 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 08:52:02.952819 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:52:02.952826 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.952835 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 08:52:02.952848 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.952887 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.952903 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.952910 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 08:52:02.952928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.952953 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.952960 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.952969 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 08:52:02.952987 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.952993 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.953002 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 08:52:02.953019 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.953026 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.953035 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 08:52:02.953052 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.953059 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.953068 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 08:52:02.953085 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.953091 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.953101 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 08:52:02.953118 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.953124 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.953134 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 08:52:02.953151 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.953157 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.953170 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:52:02.953188 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.953194 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.953204 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:52:02.953217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.953259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.953270 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:02.953284 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.953291 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 08:52:02.953306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.953330 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:52:02.953338 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.953351 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 08:52:02.953365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.953381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.953391 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:52:02.953407 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:52:02.953414 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 08:52:02.953424 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 08:52:02.953440 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.953446 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 08:52:02.953459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.953482 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:02.953502 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:52:02.953519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.953530 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:52:02.953540 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 08:52:02.953557 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.953564 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 08:52:02.953574 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 08:52:02.953590 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:52:02.953596 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 08:52:02.953606 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 08:52:02.953623 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.953629 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 08:52:02.953644 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.953662 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.953668 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:52:02.953678 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.953695 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.953701 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:52:02.953715 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.953733 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.953739 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 08:52:02.953749 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.953765 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:52:02.953771 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 08:52:02.953781 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:52:02.953798 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:52:02.953804 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 08:52:02.953813 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 08:52:02.953830 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.953836 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:52:02.953846 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.953862 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:52:02.953868 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 08:52:02.953878 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 08:52:02.953894 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.953902 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 08:52:02.953911 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.953928 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.953934 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:52:02.953944 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.953959 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:52:02.953966 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 08:52:02.953976 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 08:52:02.953988 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 08:52:02.954021 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 08:52:02.954050 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:52:02.954077 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.954105 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 08:52:02.954137 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:02.954164 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:52:02.954191 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:02.954218 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:52:02.954245 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:02.954272 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:52:02.954299 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 08:52:02.954325 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 08:52:02.954352 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 08:52:02.954379 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 08:52:02.954406 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 08:52:02.954433 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 08:52:02.954460 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 08:52:02.954487 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 08:52:02.954513 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:02.954540 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:52:02.954567 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:02.954595 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:52:02.954621 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:02.954654 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:52:02.954682 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:02.954709 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:52:02.954736 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.954763 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:52:02.954789 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.954816 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:52:02.954843 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:02.954870 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:52:02.954902 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.954929 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:52:02.954955 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:02.954982 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:52:02.955009 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 08:52:02.955035 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:52:02.955062 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.955090 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:52:02.955117 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.955158 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:52:02.955186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:02.955214 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:52:02.955240 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.955268 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:52:02.955295 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.955321 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:52:02.955348 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:02.955374 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:52:02.955401 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 08:52:02.955427 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 08:52:02.955454 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:02.955481 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:52:02.955507 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.955533 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:52:02.955560 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:02.955587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:52:02.955786 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 08:52:02.955814 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 08:52:02.955840 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:02.955867 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:52:02.955894 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:02.955923 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:52:02.955950 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.955977 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:52:02.956004 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:02.956031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:52:02.956058 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956076 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956102 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:02.956128 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956146 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956162 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956189 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:02.956215 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956232 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956249 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956265 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:02.956318 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956352 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956369 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:02.956422 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956449 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:02.956480 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956506 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:02.956532 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956550 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956576 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:02.956602 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956619 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956650 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:02.956677 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956703 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:02.956729 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956755 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:02.956781 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956808 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:02.956835 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956861 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:02.956888 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956905 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956931 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:02.956958 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.956985 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:02.957011 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957038 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:02.957064 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957091 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:02.957117 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957145 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:02.957172 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957189 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957206 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957223 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957244 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957261 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957278 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957304 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:02.957330 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957347 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957364 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957391 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:02.957417 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957444 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:02.957471 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957488 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957504 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957530 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:02.957557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957574 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957607 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957624 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957656 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.957683 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957700 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957716 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957734 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957761 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.957788 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957805 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957822 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957843 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957870 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.957897 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957924 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.957950 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957967 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.957984 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958001 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958027 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:52:02.958053 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958080 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:52:02.958106 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958123 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958140 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958166 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.958193 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958210 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958227 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958260 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958287 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:02.958313 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958340 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:52:02.958368 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958395 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.958421 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958448 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:02.958475 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958492 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958509 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958531 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958558 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.958585 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958602 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958618 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958635 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958657 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958674 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958708 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958734 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:52:02.958761 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958777 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958803 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:02.958830 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958847 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958864 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958890 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:02.958916 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958933 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958950 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958967 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.958993 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:02.959020 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959037 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959054 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959071 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959097 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:02.959124 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959155 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:02.959182 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959208 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:02.959235 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959252 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959278 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:02.959304 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959321 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959347 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:02.959373 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959399 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:02.959426 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959452 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:02.959479 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959505 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:02.959531 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959557 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:52:02.959584 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959601 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959628 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:52:02.959660 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959687 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:02.959714 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959742 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:02.959769 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959795 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:02.959822 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959848 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:02.959875 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959892 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959913 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959930 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959947 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959964 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.959980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960007 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:02.960033 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960050 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960066 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960092 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:02.960119 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960146 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:02.960172 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960189 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960205 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960231 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:02.960258 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960274 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960291 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960307 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960350 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:52:02.960377 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960394 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960411 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960428 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960454 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.960480 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960497 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960519 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960536 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960562 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.960589 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960616 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:52:02.960646 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960664 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960681 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960697 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960724 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:52:02.960750 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960777 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:52:02.960803 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960820 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960836 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960863 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.960889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960906 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960923 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.960983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:52:02.961009 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.961036 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:52:02.961062 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.961089 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:52:02.961115 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.961141 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:52:02.961173 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.961189 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.961206 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.961223 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.961249 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.961276 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.961293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.961310 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.961327 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.961344 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.961360 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.961377 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.961394 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:52:02.961420 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:52:02.961449 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 08:52:02.961506 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.961557 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:02.961607 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:02.961663 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:02.961712 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 08:52:02.961761 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 08:52:02.961810 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 08:52:02.961860 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 08:52:02.961909 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:02.961957 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:02.962006 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:02.962056 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:02.962105 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.962154 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.962203 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:02.962266 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.962315 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:02.962364 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:52:02.962413 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.962462 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.962510 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:02.962560 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.962617 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.962677 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:02.962725 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 08:52:02.962982 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:02.963031 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.963079 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:02.963129 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 08:52:02.963178 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:02.963232 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:02.963280 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.963332 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:02.963389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 08:52:02.963438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.963487 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:02.963536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:02.963585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:02.963632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 08:52:02.963687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 08:52:02.963736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 08:52:02.963785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 08:52:02.963834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:02.963881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:02.963930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:02.963977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:02.964025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.964073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.964122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:02.964171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.964219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:02.964268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:52:02.964317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.964366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.964415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:02.964464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.964518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.964571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:02.964618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 08:52:02.964670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:02.964719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.964767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:02.964816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 08:52:02.964865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:02.964918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:02.964965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.965015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:02.965072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 08:52:02.965121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.965170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:02.965220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:02.965269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:02.965316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 08:52:02.965370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 08:52:02.965418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 08:52:02.965467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 08:52:02.965516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:02.965563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:02.965611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:02.965665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:02.965714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.965763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.965812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:02.965860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.965911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:02.965960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:52:02.966008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.966057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.966106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:02.966156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.966209 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.966262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:02.966309 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 08:52:02.966356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:02.966404 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.966452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:02.966501 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 08:52:02.966550 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:02.966603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:02.966656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.966706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:02.966762 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:52:02.966789 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:52:02.966851 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.966908 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:02.966963 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:02.967018 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:02.967073 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:52:02.967127 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:52:02.967182 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:52:02.967237 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:52:02.967291 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:02.967346 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:02.967401 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:02.967455 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:02.967509 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.967564 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.967619 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:02.967679 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.967741 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:02.967797 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:52:02.967851 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.967911 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.967966 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:02.968021 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.968075 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.968130 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:02.968198 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:52:02.968253 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:02.968307 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.968362 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:02.968416 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:52:02.968471 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:02.968525 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:02.968595 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.968656 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:02.968718 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:52:02.968742 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:52:02.968798 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.968853 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:02.968908 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:02.968964 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:02.969033 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:52:02.969088 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:52:02.969147 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:52:02.969202 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:52:02.969257 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:02.969311 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:02.969366 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:02.969438 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:02.969494 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.969553 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.969608 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:02.969668 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.969723 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:02.969778 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:52:02.969847 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.969903 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.969958 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:02.970018 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.970072 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.970127 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:02.970182 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:52:02.970250 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:02.970309 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.970364 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:02.970419 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:52:02.970478 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:02.970533 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:02.970588 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.970662 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:02.970726 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 08:52:02.970749 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:52:02.970801 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.970852 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:02.971109 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:02.971164 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:02.971215 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:52:02.971264 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:52:02.971314 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:52:02.971377 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:52:02.971427 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:02.971477 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:02.971527 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:02.971577 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:02.971627 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.971683 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.971740 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:02.971790 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.971853 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:02.971903 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:52:02.971953 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.972003 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.972052 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:02.972102 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.972151 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.972201 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:02.972255 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:52:02.972317 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:02.972367 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.972417 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:02.972471 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:52:02.972529 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:02.972579 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:02.972629 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.972685 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:02.972743 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 08:52:02.972765 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:52:02.972836 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.972888 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:02.972940 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:02.972991 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:02.973042 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:52:02.973094 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:52:02.973146 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:52:02.973197 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:52:02.973249 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:02.973319 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:02.973375 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:02.973427 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:02.973479 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.973530 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.973581 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:02.973633 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.973691 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:02.973743 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:52:02.973810 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.973862 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.974181 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:02.974240 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.974292 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.974345 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:02.974397 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:52:02.974448 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:02.974500 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.974552 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:02.974604 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:52:02.974662 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:02.974719 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:02.974775 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.974827 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:02.974883 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 08:52:02.974900 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 08:52:02.974929 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 08:52:02.974961 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 08:52:02.974990 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 08:52:02.975016 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 08:52:02.975036 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:52:02.975051 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.975060 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:02.975070 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:02.975079 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:02.975087 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:52:02.975095 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:52:02.975104 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:52:02.975112 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:52:02.975120 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:02.975128 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:02.975136 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:02.975144 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:02.975152 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.975161 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.975169 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:02.975177 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.975185 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:02.975193 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:52:02.975201 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.975209 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.975216 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:02.975224 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.975232 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.975239 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:02.975247 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:52:02.975255 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:02.975262 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.975269 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:02.975277 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:52:02.975284 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:02.975291 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:02.975299 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.975306 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:02.975319 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:52:02.975329 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.975337 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:02.975344 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:02.975353 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:02.975360 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:52:02.975367 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:52:02.975374 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:52:02.975382 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:52:02.975389 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:02.975396 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:02.975404 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:02.975411 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:02.975418 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.975426 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.975433 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:02.975440 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.975448 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:02.975455 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:52:02.975462 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.975469 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.975476 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:02.975484 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.975490 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.975498 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:02.975505 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:52:02.975512 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:02.975519 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.975527 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:02.975534 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:52:02.975541 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:02.975548 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:02.975555 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.975563 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:02.975571 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:52:02.975581 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.975588 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:02.975595 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:02.975602 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:02.975609 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:52:02.975616 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:52:02.975622 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:52:02.975629 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:52:02.975641 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:02.975648 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:02.975656 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:02.975663 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:02.975670 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.975677 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.975684 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:02.975691 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.975698 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:02.975710 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:52:02.975717 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.975724 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.975732 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:02.975739 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.975746 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.975752 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:02.975760 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:52:02.975766 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:02.975773 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.975780 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:02.975786 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:52:02.975793 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:02.975800 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:02.975806 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.975813 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:02.975820 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:52:02.975828 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.975835 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:52:02.975842 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:52:02.975849 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:52:02.975856 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:52:02.975863 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:52:02.975869 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:52:02.975877 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:52:02.975883 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:52:02.975890 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:52:02.975897 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:52:02.975904 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:52:02.975911 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.975918 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.975924 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:52:02.975931 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:52:02.975938 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:52:02.975944 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:52:02.975951 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.975957 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:52:02.975964 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:52:02.975970 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:52:02.975977 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:52:02.975984 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:52:02.975990 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:52:02.975997 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:52:02.976003 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:52:02.976010 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:52:02.976017 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:52:02.976023 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:52:02.976030 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:52:02.976037 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:52:02.976043 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:52:02.976286 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 08:52:02.976295 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:52:02.976300 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:52:02.976305 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:52:02.976311 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 08:52:02.976316 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:52:02.976320 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:52:02.976329 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 08:52:02.976337 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:52:02.976372 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.976378 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184361" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:52:02.976391 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:52:02.976412 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 08:52:02.976418 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 08:52:02.976422 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 08:52:02.976426 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 08:52:02.976431 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184361" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:52:02.976441 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:52:02.976447 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:52:02.976452 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:52:02.976462 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.976470 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:52:02.976475 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 08:52:02.976498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.976506 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:52:02.976511 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.976533 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:52:02.976538 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 08:52:02.976543 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 08:52:02.976546 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 08:52:02.976550 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 08:52:02.976554 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 08:52:02.976558 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 08:52:02.976563 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 08:52:02.976568 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184361" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:52:02.976578 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:52:02.976584 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:52:02.976588 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:52:02.976594 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.976600 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:52:02.976604 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:52:02.976626 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:52:02.976632 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.976641 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.976647 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.976651 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:52:02.976661 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:52:02.976669 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:52:02.976674 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:52:02.976679 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:52:02.976685 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184361" 2019-10-19 08:52:02.976692 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:52:02.976696 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:52:02.976701 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:52:02.976707 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:52:02.976712 wsdl: in serializeType: returning: 184361 2019-10-19 08:52:02.976718 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:52:02.976725 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:52:02.976729 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:52:02.976733 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:52:02.976738 wsdl: in serializeType: returning: 184361 2019-10-19 08:52:02.976742 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184361 2019-10-19 08:52:02.976763 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=184361 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 08:52:02.976767 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 08:52:02.976773 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8017"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 08:52:02.976787 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 08:52:02.976792 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=184361 2019-10-19 08:52:02.976801 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 08:52:02.976879 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 08:52:02.976813 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:52:02.976823 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:52:02.976828 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:52:02.976833 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:52:02.976837 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:52:02.976843 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:52:02.976860 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:52:02.976868 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:52:02.976873 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:52:02.976886 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 08:52:02.976894 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:52:02.976901 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:52:02.983161 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:52:02.983176 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:52:02.983185 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 08:52:02.983191 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 08:52:02.983196 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:52:02.983201 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:52:02.983205 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:52:02.983209 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:52:02.983213 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 08:52:02.983243 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 08:52:03.013423 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 08:52:03.013446 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 08:52:03.013452 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:52:03.013457 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:52:03.013462 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:52:03.013467 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:52:03.013473 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:52:03.013478 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:52:03.013483 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:52:03.013488 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:51:58 GMT 2019-10-19 08:52:03.013494 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:52:03.013499 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 08:52:03.013504 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:52:03.013513 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 08:52:03.013536 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 08:52:03.013546 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 08:52:03.013555 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:52:03.013560 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 08:52:03.013564 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 08:52:03.013600 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:52:03.013612 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:52:03.013617 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:52:03.013649 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:52:03.013656 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 06:51:58 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 08:52:03.013684 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 08:52:03.013693 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 08:52:03.013712 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 08:52:03.013718 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 08:52:03.013818 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 08:52:03.013908 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 08:52:03.013914 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 08:52:03.013922 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 08:52:03.013933 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:52:03.013955 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 08:52:03.014007 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 08:52:03.014035 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:52:03.014046 nusoap_client: got fault 2019-10-19 08:52:03.014054 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 08:52:03.014058 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 08:52:03.014066 nusoap_client: detail =