Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: KP35Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2288
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 15:44:52 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 17:45:07.029608 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 17:45:07.029657 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:45:07.029675 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 17:45:07.029691 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:45:07.029702 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 17:45:07.029709 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 17:45:07.029721 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 17:45:07.029730 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:45:07.029736 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:45:07.029747 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:45:07.029757 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 17:45:07.029768 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 17:45:07.029774 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 17:45:07.029779 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 17:45:07.029783 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 17:45:07.029787 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 17:45:07.029798 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:45:07.029812 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:45:07.029821 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 17:45:07.029826 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 17:45:07.029832 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 17:45:07.029844 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 17:45:07.029852 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 17:45:07.036120 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 17:45:07.036148 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 17:45:07.036161 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 17:45:07.036169 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:45:07.036175 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:45:07.036180 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 17:45:07.036185 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 17:45:07.036222 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 17:45:07.053516 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 17:45:07.053555 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 17:45:07.053568 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 17:45:07.053586 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 17:45:07.053604 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 17:45:07.053614 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 17:45:07.053626 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 17:45:07.053637 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 17:45:07.053648 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 17:45:07.053659 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 15:44:52 GMT 2019-10-21 17:45:07.053669 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 17:45:07.053679 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 17:45:07.053691 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 17:45:07.053707 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 17:45:07.053748 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 17:45:07.053804 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 17:45:07.059648 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:45:07.059759 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 17:45:07.059935 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:45:07.060001 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:45:07.065778 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:45:07.065978 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 17:45:07.066076 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 17:45:07.066157 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-10-21 17:45:07.066214 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:45:07.066298 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:45:07.072100 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:45:07.072283 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 17:45:07.072436 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 17:45:07.072616 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 17:45:07.072758 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 17:45:07.072793 soap_transport_http: read buffer of 6328 bytes 2019-10-21 17:45:07.078395 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 17:45:07.078737 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 17:45:07.078907 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 17:45:07.079050 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 17:45:07.079087 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 17:45:07.079137 soap_transport_http: read buffer of 7080 bytes 2019-10-21 17:45:07.079609 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:45:07.079738 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 17:45:07.079812 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:45:07.085209 soap_transport_http: read buffer of 5623 bytes 2019-10-21 17:45:07.085255 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 17:45:07.085267 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 17:45:07.085414 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 17:45:07.085494 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 17:45:07.085519 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 17:45:07.085531 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 17:45:07.085557 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 17:45:07.085571 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 17:45:07.085885 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 17:45:07.085933 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 17:45:07.086021 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.086036 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 17:45:07.086072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.086160 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.086176 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.086209 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:45:07.086277 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.086291 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.086311 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:45:07.086341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.086387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.086443 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 17:45:07.086477 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.086489 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.086546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.086612 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.086626 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.086647 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 17:45:07.086675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.086704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.086727 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 17:45:07.086756 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.086802 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 17:45:07.086832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.086888 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.086924 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.086945 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:45:07.086981 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.086994 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.087044 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:45:07.087083 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.087095 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.087119 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 17:45:07.087170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.087214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.087235 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.087266 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.087278 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 17:45:07.087305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.087353 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.087367 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.087386 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 17:45:07.087446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.087475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.087496 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 17:45:07.087549 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.087562 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 17:45:07.087599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.087648 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.087661 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.087680 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:45:07.087724 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.087769 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.087792 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:45:07.087828 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.087845 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.087888 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 17:45:07.087925 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.087939 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.087957 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:45:07.088016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.088066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.088095 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:45:07.088148 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.088161 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.088190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.088268 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.088281 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.088309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.088390 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:45:07.088432 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:45:07.088468 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.088521 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:45:07.088545 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 17:45:07.088570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.088630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:45:07.088655 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 17:45:07.088684 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.088696 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 17:45:07.088726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.088810 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.088824 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.088869 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:45:07.088909 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.088922 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.088941 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:45:07.088975 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.088988 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.089006 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 17:45:07.089071 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.089085 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.089105 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:45:07.089216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.089267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.089294 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:45:07.089327 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.089340 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.089407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.089458 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.089476 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.089519 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 17:45:07.089548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.089582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.089636 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 17:45:07.089670 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.089683 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 17:45:07.089715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.089789 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.089803 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.089822 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:45:07.089848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.089906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.089929 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 17:45:07.089961 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.089994 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.090025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.090075 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.090088 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.090141 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 17:45:07.090171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.090198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.090244 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 17:45:07.090277 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.090288 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 17:45:07.090315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.090398 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.090412 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.090431 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:45:07.090462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.090514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.090536 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 17:45:07.090565 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.090584 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.090613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.090662 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.090711 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.090731 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 17:45:07.090757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.090811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.090835 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 17:45:07.090863 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.090875 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 17:45:07.090911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.090963 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.091008 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.091030 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 17:45:07.091066 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.091078 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.091123 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:45:07.091152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.091187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.091208 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 17:45:07.091238 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.091249 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.091275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.091353 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.091368 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.091387 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 17:45:07.091416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.091465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.091489 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 17:45:07.091518 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.091561 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 17:45:07.091631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.091685 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.091697 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.091743 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 17:45:07.091782 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.091794 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.091813 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:45:07.091839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.091904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.091928 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 17:45:07.091960 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.091973 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.092025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.092074 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.092087 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.092104 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 17:45:07.092130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.092157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.092177 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 17:45:07.092204 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.092214 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 17:45:07.092241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.092318 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.092335 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.092355 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:45:07.092382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.092431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.092455 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 17:45:07.092483 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.092495 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.092520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.092565 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.092585 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.092604 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 17:45:07.092665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.092694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.092715 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 17:45:07.092772 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.092784 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 17:45:07.092812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.092860 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.092905 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.092926 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:45:07.092953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.093003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.093028 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 17:45:07.093057 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.093068 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.093095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.093177 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.093191 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.093209 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 17:45:07.093264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.093292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.093312 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 17:45:07.093340 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.093352 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 17:45:07.093411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.093461 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.093500 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.093521 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 17:45:07.093547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.093581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.093636 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:45:07.093667 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.093678 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.093709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.093785 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.093800 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.093819 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 17:45:07.093844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.093871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.093891 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 17:45:07.093951 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.093963 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 17:45:07.093991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.094066 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.094079 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.094098 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 17:45:07.094123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.094150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.094171 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 17:45:07.094199 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.094211 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.094269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.094317 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.094334 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.094377 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 17:45:07.094405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.094432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.094452 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 17:45:07.094480 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.094491 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 17:45:07.094517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.094605 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.094619 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.094642 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 17:45:07.094701 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.094715 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.094733 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 17:45:07.094797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.094833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.094856 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:45:07.094918 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.094931 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.094961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.095038 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.095052 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.095072 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 17:45:07.095100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.095158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.095182 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 17:45:07.095213 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.095225 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 17:45:07.095279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.095330 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.095343 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.095361 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:45:07.095387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.095413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.095434 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.095463 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.095475 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.095502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.095595 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.095610 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.095630 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 17:45:07.095688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.095716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.095739 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:45:07.095769 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.095782 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 17:45:07.095815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.095899 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:45:07.095912 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.095931 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 17:45:07.096001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.096116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.096143 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.096173 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.096185 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.096247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.096295 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.096308 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.096365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.096419 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:45:07.096464 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:45:07.096499 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.096541 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:45:07.096565 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 17:45:07.096600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.096627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:45:07.096682 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:45:07.096713 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.096725 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 17:45:07.096758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.096807 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:45:07.096821 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.096863 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 17:45:07.096893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.096921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.096941 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 17:45:07.097002 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.097015 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.097043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.097117 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.097130 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.097158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.097241 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:45:07.097283 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:45:07.097322 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.097343 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:45:07.097363 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 17:45:07.097389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.097416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:45:07.097435 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 17:45:07.097464 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.097498 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 17:45:07.097528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.097584 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:45:07.097628 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.097653 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 17:45:07.097680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.097712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.097735 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.097764 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.097775 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.097801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.097873 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.097886 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.097912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.097992 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:45:07.098044 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:45:07.098081 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.098102 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:45:07.098122 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 17:45:07.098172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.098200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:45:07.098220 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:45:07.098250 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.098292 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 17:45:07.098322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.098378 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.098391 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.098410 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 17:45:07.098444 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.098456 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.098498 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 17:45:07.098534 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.098547 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.098566 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 17:45:07.098641 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.098656 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.098674 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 17:45:07.098714 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.098727 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.098745 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 17:45:07.098779 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.098791 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.098809 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 17:45:07.098842 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.098855 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.098872 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:45:07.098899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.098969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.098991 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 17:45:07.099022 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.099033 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.099061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.099132 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.099147 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.099166 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 17:45:07.099193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.099391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.099418 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 17:45:07.099776 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.099790 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 17:45:07.099820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.099900 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.099914 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.099934 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 17:45:07.100000 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.100016 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.100036 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:45:07.100070 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.100088 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.100130 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 17:45:07.100158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.100200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.100254 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 17:45:07.100286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.100298 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.100328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.100376 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.100389 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.100408 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 17:45:07.100459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.100487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.100509 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 17:45:07.100568 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.100588 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 17:45:07.100617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.100672 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.100685 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.100703 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:45:07.100730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.100758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.100777 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.100807 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.100818 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.100844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.100892 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.100905 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.100924 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 17:45:07.100950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.100977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.100997 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:45:07.101027 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.101038 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 17:45:07.101088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.101157 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.101224 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.101248 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 17:45:07.101283 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.101301 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.101340 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:45:07.101375 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.101388 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.101407 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 17:45:07.101467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.101511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.101536 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.101595 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.101608 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.101636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.101719 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.101733 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.101753 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 17:45:07.101781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.101834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.101859 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:45:07.101889 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.101900 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 17:45:07.101957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.102010 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.102023 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.102068 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 17:45:07.102106 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.102120 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.102138 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:45:07.102205 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.102219 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.102239 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:45:07.102279 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.102292 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.102310 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 17:45:07.102395 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.102458 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.102479 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 17:45:07.102642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.102728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.102755 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:45:07.102786 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.102798 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.102858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.102909 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.102927 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.102970 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 17:45:07.102998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.103026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.103047 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 17:45:07.103108 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.103170 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.103202 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.103223 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.103249 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.103279 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.103336 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.103389 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.103402 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.103448 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:45:07.103487 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.103499 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.103518 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 17:45:07.103620 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.103635 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.103655 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 17:45:07.103720 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.103733 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.103752 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 17:45:07.103787 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.103833 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.103853 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 17:45:07.103889 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:45:07.103906 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.103949 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 17:45:07.103984 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.103997 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.104015 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.104082 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.104096 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.104115 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:45:07.104154 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.104167 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.104186 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 17:45:07.104220 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.104232 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.104250 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:45:07.104283 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.104294 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.104335 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:45:07.104366 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.104495 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.104532 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.104549 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 17:45:07.104605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.104656 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.104670 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.104721 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:45:07.104759 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.104771 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.104794 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 17:45:07.104851 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.104865 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.104883 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 17:45:07.104917 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.104929 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.104980 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 17:45:07.105009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.105081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.105106 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.105136 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.105148 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.105208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.105261 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.105274 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.105318 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 17:45:07.105349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.105378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.105399 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 17:45:07.105457 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.105512 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.105530 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.105571 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.105608 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.105638 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.105695 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.105752 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.105765 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.105789 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 17:45:07.105824 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.105836 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.105854 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 17:45:07.105888 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.105900 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.105918 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 17:45:07.105974 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.105988 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.106007 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 17:45:07.106041 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.106053 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.106106 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 17:45:07.106147 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.106160 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.106204 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 17:45:07.106243 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.106256 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.106275 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:45:07.106339 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.106353 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.106372 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 17:45:07.106406 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.106424 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.106467 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 17:45:07.106503 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.106516 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.106534 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:45:07.106605 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.106619 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.106639 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:45:07.106671 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.106790 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.106857 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.106869 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 17:45:07.106896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.106975 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.106989 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.107007 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 17:45:07.107039 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.107083 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.107106 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:45:07.107141 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.107153 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.107175 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 17:45:07.107209 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:45:07.107222 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.107240 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 17:45:07.107265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.107313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.107335 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.107363 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.107374 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.107402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.107449 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.107462 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.107479 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 17:45:07.107505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.107555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.107586 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 17:45:07.107614 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.107699 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.107713 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.107732 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.107784 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.107816 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.107845 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.107922 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.107936 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.107956 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 17:45:07.107996 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.108031 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.108052 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 17:45:07.108114 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.108128 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.108182 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 17:45:07.108216 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.108229 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.108272 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 17:45:07.108311 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.108324 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.108343 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 17:45:07.108406 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.108422 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.108485 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 17:45:07.108520 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.108533 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.108586 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:45:07.108623 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.108635 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.108653 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 17:45:07.108721 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.108735 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.108755 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 17:45:07.108819 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.108832 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.108852 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 17:45:07.108890 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.108902 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.108955 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:45:07.108990 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.109003 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.109026 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:45:07.109054 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.109268 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.109303 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.109398 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.109470 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.109496 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.109523 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.109592 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.109625 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.109701 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.109716 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.109736 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 17:45:07.109773 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.109785 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.109833 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 17:45:07.109872 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.109884 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.109902 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 17:45:07.109962 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.109976 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.109995 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 17:45:07.110028 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.110040 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.110090 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 17:45:07.110126 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.110138 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.110160 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 17:45:07.110218 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.110232 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.110252 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 17:45:07.110286 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.110330 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.110352 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 17:45:07.110388 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.110405 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.110426 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 17:45:07.110460 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.110472 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.110512 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 17:45:07.110551 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.110564 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.110589 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 17:45:07.110657 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.110671 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.110691 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 17:45:07.110731 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.110745 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.110764 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:45:07.110803 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.110816 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.110835 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 17:45:07.110862 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.110980 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.111018 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.111031 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 17:45:07.111072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.111152 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.111167 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.111187 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 17:45:07.111214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.111285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.111310 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:45:07.111339 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.111350 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.111403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.111454 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.111467 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.111520 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 17:45:07.111550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.111583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.111631 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 17:45:07.111663 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.111675 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 17:45:07.111702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.111786 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.111800 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.111819 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:45:07.111880 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.111894 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.111913 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 17:45:07.111946 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.111959 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.112014 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 17:45:07.112051 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:45:07.112063 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.112087 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 17:45:07.112137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.112186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.112209 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 17:45:07.112268 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.112281 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.112311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.112385 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:45:07.112399 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.112419 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 17:45:07.112445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.112472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.112526 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 17:45:07.112554 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:45:07.112625 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 17:45:07.112638 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:45:07.112657 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 17:45:07.112682 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:45:07.112712 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.112762 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 17:45:07.112814 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.112827 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 17:45:07.112844 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 17:45:07.112911 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.112923 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 17:45:07.112941 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 17:45:07.112980 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.112992 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 17:45:07.113011 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 17:45:07.113044 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:45:07.113057 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 17:45:07.113074 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 17:45:07.113133 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.113146 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 17:45:07.113165 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 17:45:07.113246 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.113260 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 17:45:07.113279 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 17:45:07.113318 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.113330 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 17:45:07.113348 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:45:07.113404 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.113418 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 17:45:07.113443 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 17:45:07.113477 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.113490 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 17:45:07.113543 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 17:45:07.113585 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.113602 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 17:45:07.113639 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:45:07.113665 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 17:45:07.113754 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.113789 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.113801 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 17:45:07.113835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.113883 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.113897 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.113915 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:45:07.113940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.113968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.113988 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 17:45:07.114016 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.114027 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.114078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.114129 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:45:07.114142 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.114159 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 17:45:07.114220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.114247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.114274 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 17:45:07.114302 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 17:45:07.114352 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:45:07.114364 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 17:45:07.114382 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 17:45:07.114443 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:45:07.114456 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 17:45:07.114480 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 17:45:07.114547 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:45:07.114561 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 17:45:07.114587 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 17:45:07.114618 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 17:45:07.114681 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.114716 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.114727 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 17:45:07.114784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.114835 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.114849 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.114872 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:45:07.114927 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.114942 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.114960 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 17:45:07.114994 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.115040 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.115061 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 17:45:07.115088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.115155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.115180 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.115208 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.115219 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.115283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.115335 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.115347 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.115392 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 17:45:07.115422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.115450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.115470 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 17:45:07.115525 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.115586 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.115604 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.115623 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.115649 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.115678 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.115706 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.115755 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.115767 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.115791 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 17:45:07.115824 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.115836 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.115854 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 17:45:07.115886 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.115897 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.115915 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 17:45:07.115948 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.115959 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.115976 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 17:45:07.116008 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.116044 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.116064 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 17:45:07.116098 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.116111 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.116128 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 17:45:07.116195 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.116209 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.116227 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 17:45:07.116287 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.116301 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.116319 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:45:07.116353 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.116364 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.116413 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:45:07.116443 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.116528 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.116562 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.116580 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 17:45:07.116614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.116725 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.116740 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.116761 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 17:45:07.116826 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.116840 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.116860 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:45:07.116894 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.116906 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.116952 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:45:07.116989 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.117002 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.117026 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 17:45:07.117094 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.117107 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.117125 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 17:45:07.117180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.117233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.117257 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:45:07.117317 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.117329 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.117357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.117410 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.117423 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.117449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.117494 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:45:07.117534 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:45:07.117567 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.117593 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:45:07.117615 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 17:45:07.117668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.117696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:45:07.117718 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 17:45:07.117779 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.117792 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 17:45:07.117826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.117879 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.117892 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.117911 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 17:45:07.117936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.117963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.118007 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 17:45:07.118037 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.118048 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.118074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.118156 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 17:45:07.118170 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.118188 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 17:45:07.118242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.118271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.118291 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 17:45:07.118320 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.118361 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 17:45:07.118398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.118476 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.118490 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.118508 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:45:07.118534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.118561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.118610 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 17:45:07.118646 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.118658 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.118684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.118766 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.118780 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.118799 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 17:45:07.118853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.118881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.118901 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 17:45:07.118926 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.119012 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.119026 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.119045 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.119100 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.119132 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.119160 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.119250 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.119264 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.119282 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 17:45:07.119815 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.119850 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.119874 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 17:45:07.119910 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.119921 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.119939 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 17:45:07.120005 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.120019 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.120039 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 17:45:07.120079 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.120092 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.120112 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 17:45:07.120172 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:45:07.120186 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.120228 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 17:45:07.120265 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:45:07.120277 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.120295 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 17:45:07.120360 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:45:07.120374 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.120394 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 17:45:07.120428 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:45:07.120445 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.120496 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 17:45:07.120531 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.120544 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.120563 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 17:45:07.120657 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.120670 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.120688 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 17:45:07.120751 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.120764 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.120781 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 17:45:07.120814 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.120858 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.120894 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 17:45:07.120924 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.121058 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.121125 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.121138 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 17:45:07.121176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.121248 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.121261 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.121280 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 17:45:07.121306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.121367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.121389 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:45:07.121422 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.121433 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.121460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.121507 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.121519 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.121566 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 17:45:07.121603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.121631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.121652 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 17:45:07.121716 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.121728 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 17:45:07.121756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.121835 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.121849 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.121868 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 17:45:07.121933 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.121949 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.121969 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:45:07.122004 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.122022 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.122064 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:45:07.122098 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.122110 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.122128 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 17:45:07.122189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.122237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.122264 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.122301 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.122313 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.122346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.122396 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.122409 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.122428 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 17:45:07.122454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.122481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.122501 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 17:45:07.122552 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.122613 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.122628 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.122679 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.122709 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.122739 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.122793 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.122844 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.122858 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.122877 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:45:07.122946 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.122959 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.122984 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:45:07.123066 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.123081 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.123100 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 17:45:07.123135 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.123174 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.123195 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 17:45:07.123230 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.123242 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.123262 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:45:07.123332 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.123345 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.123364 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 17:45:07.123421 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 17:45:07.123434 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.123453 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 17:45:07.123478 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.123587 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.123649 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.123663 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 17:45:07.123698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.123748 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.123795 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.123817 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 17:45:07.123853 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.123870 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.123912 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 17:45:07.123949 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.123962 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.123980 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 17:45:07.124047 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.124060 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.124079 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 17:45:07.124137 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.124153 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.124174 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 17:45:07.124209 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.124221 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.124240 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 17:45:07.124308 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.124321 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.124339 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 17:45:07.124378 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.124412 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.124435 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 17:45:07.124461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.124566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.124598 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:45:07.124633 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.124645 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 17:45:07.124679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.124727 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:45:07.124741 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.124760 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 17:45:07.124807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.124837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.124860 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 17:45:07.124893 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:45:07.124905 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 17:45:07.124961 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 17:45:07.124994 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.125005 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 17:45:07.125037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.125108 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:45:07.125147 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:45:07.125213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.125235 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:45:07.125299 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 17:45:07.125338 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.125351 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 17:45:07.125370 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 17:45:07.125431 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:45:07.125445 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 17:45:07.125466 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 17:45:07.125500 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.125517 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 17:45:07.125560 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.125601 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.125614 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 17:45:07.125633 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.125701 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.125714 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 17:45:07.125734 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.125771 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.125783 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 17:45:07.125801 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.125832 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:45:07.125845 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 17:45:07.125870 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:45:07.125903 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:45:07.125915 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 17:45:07.125933 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 17:45:07.125965 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.125977 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 17:45:07.125996 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.126028 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 17:45:07.126039 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 17:45:07.126057 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 17:45:07.126114 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.126129 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 17:45:07.126149 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.126181 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.126194 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 17:45:07.126248 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.126281 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:45:07.126293 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 17:45:07.126317 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 17:45:07.126368 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 17:45:07.126435 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 17:45:07.126526 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 17:45:07.126595 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.126647 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 17:45:07.126696 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:45:07.126776 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 17:45:07.126832 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:45:07.126923 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 17:45:07.127002 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 17:45:07.127067 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 17:45:07.127152 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 17:45:07.127206 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 17:45:07.127288 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 17:45:07.127342 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 17:45:07.127430 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 17:45:07.127513 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 17:45:07.127568 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 17:45:07.127665 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 17:45:07.127746 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 17:45:07.127804 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 17:45:07.127905 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:45:07.127964 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 17:45:07.128042 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 17:45:07.128124 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 17:45:07.128179 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:45:07.128237 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 17:45:07.128289 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.128346 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:45:07.128446 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.128534 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:45:07.128638 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 17:45:07.128698 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 17:45:07.128759 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.128811 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:45:07.128864 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 17:45:07.128917 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 17:45:07.128968 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 17:45:07.129060 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 17:45:07.129113 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.129202 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:45:07.129262 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.129357 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:45:07.129412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:45:07.129501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 17:45:07.129559 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.129620 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 17:45:07.129694 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.129750 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 17:45:07.129839 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:45:07.129898 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 17:45:07.129978 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 17:45:07.130064 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 17:45:07.130148 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 17:45:07.130204 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 17:45:07.130284 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.130375 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 17:45:07.130431 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:45:07.130517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 17:45:07.130573 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 17:45:07.130666 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 17:45:07.130726 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 17:45:07.130781 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 17:45:07.130835 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:45:07.130911 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 17:45:07.131275 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.131357 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 17:45:07.131444 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:45:07.131503 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 17:45:07.131567 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.131633 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.131686 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:45:07.131772 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.131811 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.131843 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.131920 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:45:07.131973 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.132025 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.132058 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.132089 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.132145 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:45:07.132280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.132319 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.132353 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.132419 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.132477 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:45:07.132536 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.132622 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:45:07.132679 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.132770 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:45:07.132829 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.132865 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.132945 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:45:07.133000 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.133073 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.133130 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:45:07.133189 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.133264 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:45:07.133320 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.133404 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:45:07.133458 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.133539 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:45:07.133601 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.133815 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:45:07.133918 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.133953 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.134029 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:45:07.134086 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.134166 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:45:07.134282 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.134345 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:45:07.134429 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.134482 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:45:07.134570 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.134664 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:45:07.134720 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.134789 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.134825 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.134863 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.134922 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.134956 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.135018 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.135084 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:45:07.135166 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.135208 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.135275 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.135332 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:45:07.135391 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.135444 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:45:07.135497 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.135555 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.135599 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.135687 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:45:07.135746 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.135804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.135838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.135871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.135938 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.135997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.136074 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.136108 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.136175 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.136214 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.136298 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.136352 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.136420 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.136456 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.136518 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.136579 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.136671 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.136732 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.136810 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.136845 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.136919 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.136954 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.137013 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:45:07.137067 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.137146 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:45:07.137230 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.137267 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.137305 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.137400 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.137490 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.137526 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.137589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.137627 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.137661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.137714 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:45:07.137803 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.137862 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 17:45:07.137944 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.137997 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.138049 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.138132 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:45:07.138191 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.138251 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.138287 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.138320 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.138411 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.138489 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.138526 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.138559 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.138607 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.138640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.138674 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.138708 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.138743 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.138831 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 17:45:07.138907 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.138947 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.139001 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:45:07.139089 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.139124 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.139185 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.139242 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:45:07.139330 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.139370 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.139427 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.139461 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.139547 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:45:07.139648 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.139693 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.139729 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.139794 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.139850 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:45:07.140154 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.140241 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:45:07.140297 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.140384 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:45:07.140464 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.140502 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.140557 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:45:07.140655 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.140718 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.140774 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:45:07.140827 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.140879 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:45:07.140931 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.140983 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:45:07.141070 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.141125 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:45:07.141209 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.141263 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:45:07.141316 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.141354 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.141442 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:45:07.141524 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.141585 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:45:07.141678 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.141762 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:45:07.141820 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.141873 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:45:07.141926 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.141978 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:45:07.142067 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.142104 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.142165 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.142202 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.142235 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.142303 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.142338 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.142420 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:45:07.142480 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.142549 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.142591 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.142674 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:45:07.142807 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.142869 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:45:07.142947 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.142982 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.143050 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.143110 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:45:07.143188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.143223 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.143289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.143325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.143415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.143483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:45:07.143538 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.143572 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.143614 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.143648 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.143702 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.143755 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.143788 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.143822 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.143854 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.143907 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.143996 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.144053 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:45:07.144142 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.144177 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.144210 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.144244 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.144332 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:45:07.144392 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.144499 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:45:07.144553 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.144625 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.144664 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.144746 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.144837 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.144878 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.144917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.144986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.145021 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.145135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:45:07.145226 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.145284 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 17:45:07.145396 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.145451 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:45:07.145506 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.145561 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:45:07.145657 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.145691 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.145754 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.145790 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.145843 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.145933 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.145979 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.146069 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.146309 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.146369 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.146416 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.146450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.146483 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:45:07.146537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 17:45:07.146758 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 17:45:07.146878 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.147046 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:45:07.147187 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:45:07.147363 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:45:07.147472 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 17:45:07.147646 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 17:45:07.147815 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 17:45:07.147983 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 17:45:07.148086 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:45:07.148215 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:45:07.148351 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:45:07.148452 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:45:07.148592 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.148728 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.148901 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:45:07.149038 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.149192 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:45:07.149325 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:45:07.149436 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.149563 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.149708 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:45:07.149841 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.150022 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.150213 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:45:07.150340 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 17:45:07.150550 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:45:07.150692 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.150820 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:45:07.150952 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 17:45:07.151082 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:45:07.151227 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:45:07.151354 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.151493 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:45:07.151703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 17:45:07.152133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.152397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:45:07.152958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:45:07.153208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:45:07.153340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 17:45:07.153442 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 17:45:07.153538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 17:45:07.153644 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 17:45:07.153872 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:45:07.154002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:45:07.154135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:45:07.154260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:45:07.154393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.154523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.154667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:45:07.154795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.154931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:45:07.155053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:45:07.155186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.155318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.155453 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:45:07.155792 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.155907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.156043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:45:07.156172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 17:45:07.156275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:45:07.156400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.156528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:45:07.156664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 17:45:07.156818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:45:07.156960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:45:07.157062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.157160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:45:07.157273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 17:45:07.157452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.157585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:45:07.157725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:45:07.157848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:45:07.157973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 17:45:07.158105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 17:45:07.158250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 17:45:07.158373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 17:45:07.159064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:45:07.159340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:45:07.159681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:45:07.159810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:45:07.159985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.160181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.160298 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:45:07.160423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.160586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:45:07.160726 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:45:07.160856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.160969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.161116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:45:07.161268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.161418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.161558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:45:07.161694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 17:45:07.161824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:45:07.161923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.162054 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:45:07.162187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 17:45:07.162292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:45:07.162464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:45:07.162601 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.162735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:45:07.162854 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 17:45:07.162913 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:45:07.163095 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.163213 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:45:07.163364 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:45:07.163514 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:45:07.163671 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:45:07.163816 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:45:07.163968 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:45:07.164089 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:45:07.164264 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:45:07.164387 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:45:07.164504 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:45:07.164695 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:45:07.164773 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.164831 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.164886 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:45:07.164941 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.165006 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:45:07.165061 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:45:07.165116 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.165170 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.165224 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:45:07.165277 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.165330 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.165384 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:45:07.165456 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:45:07.165510 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:45:07.165564 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.165637 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:45:07.165695 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:45:07.165754 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:45:07.166017 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:45:07.166072 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.166126 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:45:07.166188 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 17:45:07.166213 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:45:07.166267 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.166321 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:45:07.166375 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:45:07.166429 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:45:07.166483 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:45:07.166536 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:45:07.166590 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:45:07.166651 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:45:07.166706 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:45:07.166765 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:45:07.166820 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:45:07.166874 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:45:07.166927 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.166982 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.167035 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:45:07.167089 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.167143 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:45:07.167196 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:45:07.167250 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.167304 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.167358 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:45:07.167412 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.167466 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.167552 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:45:07.167644 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:45:07.167750 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:45:07.167847 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.167945 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:45:07.168050 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:45:07.168134 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:45:07.168191 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:45:07.168245 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.168300 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:45:07.168363 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 17:45:07.168386 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:45:07.168436 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.168484 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:45:07.168533 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:45:07.168582 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:45:07.168637 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:45:07.168686 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:45:07.168734 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:45:07.168790 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:45:07.168873 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:45:07.168965 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:45:07.169027 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:45:07.169077 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:45:07.169126 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.169182 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.169231 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:45:07.169279 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.169328 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:45:07.169376 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:45:07.169424 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.169473 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.169521 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:45:07.169569 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.169626 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.169676 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:45:07.169724 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:45:07.169782 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:45:07.169831 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.169879 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:45:07.169928 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:45:07.169976 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:45:07.170024 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:45:07.170071 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.170121 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:45:07.170177 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 17:45:07.170199 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:45:07.170251 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.170301 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:45:07.170351 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:45:07.170401 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:45:07.170452 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:45:07.170502 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:45:07.170552 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:45:07.170602 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:45:07.170659 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:45:07.170710 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:45:07.170761 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:45:07.170812 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:45:07.170862 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.170913 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.170963 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:45:07.171013 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.171064 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:45:07.171114 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:45:07.171165 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.171215 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.171266 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:45:07.171316 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.171366 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.171416 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:45:07.171466 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:45:07.171516 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:45:07.171566 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.171640 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:45:07.171691 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:45:07.171741 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:45:07.172089 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:45:07.172142 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.172193 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:45:07.172247 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 17:45:07.172264 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 17:45:07.172294 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 17:45:07.172322 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 17:45:07.172349 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 17:45:07.172376 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 17:45:07.172396 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:45:07.172414 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.172425 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:45:07.172436 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:45:07.172445 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:45:07.172453 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:45:07.172462 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:45:07.172471 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:45:07.172480 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:45:07.172488 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:45:07.172497 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:45:07.172506 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:45:07.172514 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:45:07.172522 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.172531 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.172540 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:45:07.172548 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.172555 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:45:07.172564 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:45:07.172572 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.172580 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.172589 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:45:07.172597 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.172606 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.172614 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:45:07.172627 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:45:07.172636 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:45:07.172645 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.172653 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:45:07.172663 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:45:07.172671 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:45:07.172679 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:45:07.172688 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.172696 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:45:07.172705 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:45:07.172716 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.172724 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:45:07.172733 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:45:07.172742 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:45:07.172755 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:45:07.172763 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:45:07.172771 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:45:07.172779 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:45:07.172787 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:45:07.172795 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:45:07.172807 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:45:07.172815 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:45:07.172823 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.172831 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.172838 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:45:07.172846 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.172854 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:45:07.172861 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:45:07.172869 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.172876 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.172883 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:45:07.172890 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.172898 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.172905 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:45:07.172912 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:45:07.172919 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:45:07.172927 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.172934 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:45:07.172942 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:45:07.172949 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:45:07.172957 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:45:07.172964 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.172972 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:45:07.172981 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:45:07.172992 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.172999 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:45:07.173007 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:45:07.173015 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:45:07.173022 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:45:07.173029 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:45:07.173036 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:45:07.173044 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:45:07.173051 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:45:07.173058 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:45:07.173066 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:45:07.173073 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:45:07.173080 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.173088 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.173095 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:45:07.173102 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.173110 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:45:07.173117 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:45:07.173124 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.173131 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.173139 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:45:07.173146 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.173153 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.173160 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:45:07.173167 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:45:07.173175 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:45:07.173182 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.173192 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:45:07.173200 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:45:07.173207 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:45:07.173214 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:45:07.173221 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.173228 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:45:07.173235 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:45:07.173244 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.173252 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:45:07.173259 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:45:07.173266 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:45:07.173273 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:45:07.173280 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:45:07.173288 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:45:07.173308 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:45:07.173316 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:45:07.173323 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:45:07.173330 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:45:07.173337 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:45:07.173344 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.173351 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.173358 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:45:07.173366 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:45:07.173372 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:45:07.173379 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:45:07.173386 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.173393 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:45:07.173400 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:45:07.173407 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:45:07.173414 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:45:07.173420 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:45:07.173427 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:45:07.173436 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:45:07.173448 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:45:07.173458 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:45:07.173481 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:45:07.173488 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:45:07.173497 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:45:07.173503 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:45:07.173511 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:45:07.173766 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 17:45:07.173778 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 17:45:07.173783 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 17:45:07.173788 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 17:45:07.173795 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 17:45:07.173799 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 17:45:07.173803 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 17:45:07.173816 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 17:45:07.173824 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 17:45:07.173866 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.173872 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 17:45:07.173886 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 17:45:07.173908 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 17:45:07.173914 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 17:45:07.173919 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 17:45:07.173923 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 17:45:07.173928 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 17:45:07.173939 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:45:07.173945 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:45:07.173950 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:45:07.173960 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.173968 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:45:07.173973 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 17:45:07.173996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.174004 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 17:45:07.174008 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.174037 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 17:45:07.174042 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 17:45:07.174046 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 17:45:07.174050 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 17:45:07.174054 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 17:45:07.174058 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 17:45:07.174063 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 17:45:07.174067 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 17:45:07.174075 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 17:45:07.174089 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:45:07.174095 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:45:07.174099 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:45:07.174106 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.174111 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 17:45:07.174115 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:45:07.174138 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 17:45:07.174144 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.174149 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.174154 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.174158 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:45:07.174168 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 17:45:07.174179 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:45:07.174184 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 17:45:07.174189 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 17:45:07.174195 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179626" 2019-10-21 17:45:07.174203 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:45:07.174207 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 17:45:07.174212 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:45:07.174218 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:45:07.174223 wsdl: in serializeType: returning: 179626 2019-10-21 17:45:07.174229 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 17:45:07.174236 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:45:07.174240 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 17:45:07.174244 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 17:45:07.174250 wsdl: in serializeType: returning: 179626 2019-10-21 17:45:07.174254 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179626 2019-10-21 17:45:07.174271 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179626 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 17:45:07.174275 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 17:45:07.174281 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3019"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 17:45:07.174294 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 17:45:07.174303 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179626 2019-10-21 17:45:07.174316 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 17:45:07.174392 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 17:45:07.174329 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 17:45:07.174342 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 17:45:07.174348 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 17:45:07.174353 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 17:45:07.174357 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 17:45:07.174363 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:45:07.174372 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:45:07.174380 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 17:45:07.174385 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 17:45:07.174398 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 17:45:07.174407 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 17:45:07.174414 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 17:45:07.180721 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 17:45:07.180741 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 17:45:07.180757 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 17:45:07.180766 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 17:45:07.180775 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:45:07.180788 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:45:07.180797 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 17:45:07.180805 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 17:45:07.180814 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 17:45:07.180863 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 17:45:07.188962 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 17:45:07.188986 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 17:45:07.188992 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 17:45:07.188997 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 17:45:07.189003 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 17:45:07.189008 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 17:45:07.189014 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 17:45:07.189020 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 17:45:07.189026 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 17:45:07.189031 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 15:44:52 GMT 2019-10-21 17:45:07.189042 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 17:45:07.189047 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 17:45:07.189053 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 17:45:07.189063 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 17:45:07.189085 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 17:45:07.189094 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 17:45:07.189103 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 17:45:07.189107 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 17:45:07.189112 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 17:45:07.189150 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 17:45:07.189162 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 17:45:07.189168 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 17:45:07.189193 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 17:45:07.189200 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 15:44:52 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 17:45:07.189233 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 17:45:07.189243 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 17:45:07.189270 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 17:45:07.189276 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 17:45:07.189387 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 17:45:07.189492 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 17:45:07.189499 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 17:45:07.189508 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 17:45:07.189519 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 17:45:07.189543 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 17:45:07.189604 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 17:45:07.189635 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 17:45:07.189649 nusoap_client: got fault 2019-10-21 17:45:07.189657 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 17:45:07.189662 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 17:45:07.189669 nusoap_client: detail =