Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: KP31Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2288
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 11:53:13 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 13:53:27.521352 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 13:53:27.521403 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:53:27.521417 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 13:53:27.521434 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:53:27.521446 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 13:53:27.521455 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 13:53:27.521469 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 13:53:27.521478 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:53:27.521484 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:53:27.521493 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:53:27.521503 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:53:27.521515 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:53:27.521520 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:53:27.521525 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:53:27.521530 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:53:27.521534 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 13:53:27.521546 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:53:27.521561 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:53:27.521570 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:53:27.521575 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 13:53:27.521581 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 13:53:27.521590 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:53:27.521608 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:53:27.529422 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:53:27.529455 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:53:27.529473 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 13:53:27.529481 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:53:27.529487 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:53:27.529492 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:53:27.529497 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 13:53:27.529534 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 13:53:27.550012 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 13:53:27.550078 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 13:53:27.550088 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:53:27.550094 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:53:27.550100 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:53:27.550106 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:53:27.550112 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:53:27.550118 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:53:27.550125 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:53:27.550130 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:53:13 GMT 2019-04-25 13:53:27.550136 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:53:27.550142 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 13:53:27.550148 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:53:27.550163 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 13:53:27.550196 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 13:53:27.558487 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:27.558533 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:27.565981 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:27.566063 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:27.566091 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 13:53:27.573548 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:27.573694 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:27.573757 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:27.573816 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:27.573875 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:27.573900 soap_transport_http: read buffer of 3928 bytes 2019-04-25 13:53:27.581267 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:53:27.581368 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:27.581390 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 13:53:27.581552 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:53:27.581669 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:27.581693 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 13:53:27.581789 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:53:27.581811 soap_transport_http: read buffer of 4359 bytes 2019-04-25 13:53:27.581825 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:53:27.581831 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 13:53:27.581943 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 13:53:27.581989 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:53:27.582005 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:53:27.582013 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:53:27.582041 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 13:53:27.582049 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 13:53:27.582321 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 13:53:27.582338 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 13:53:27.582397 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.582411 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 13:53:27.582435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.582469 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.582479 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.582495 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:53:27.582518 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.582526 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.582536 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:53:27.582553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.582582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.582594 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 13:53:27.582611 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.582618 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.582636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.582667 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.582675 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.582686 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 13:53:27.582700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.582718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.582729 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:53:27.582745 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.582751 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 13:53:27.582767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.582794 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.582801 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.582812 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:53:27.582831 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.582838 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.582849 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:53:27.582868 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.582875 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.582885 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:53:27.582899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.582923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.582934 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.582950 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.582957 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 13:53:27.582974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583000 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.583007 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583018 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 13:53:27.583031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.583057 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 13:53:27.583073 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583079 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 13:53:27.583094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583120 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.583127 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583137 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:53:27.583156 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.583163 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583173 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:53:27.583192 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.583199 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583209 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:53:27.583227 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.583234 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583245 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:27.583258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.583303 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:27.583319 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583327 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.583342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583377 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583384 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583433 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:27.583455 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:27.583472 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583484 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:53:27.583495 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 13:53:27.583508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:53:27.583533 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:53:27.583549 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583556 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 13:53:27.583571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583598 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.583605 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583616 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:53:27.583629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.583655 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:27.583670 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583677 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.583691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583718 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.583725 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583736 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 13:53:27.583749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.583774 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:53:27.583790 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583797 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 13:53:27.583812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583837 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.583844 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583860 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:27.583874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.583899 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 13:53:27.583915 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583922 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.583936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583962 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.583970 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.583980 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 13:53:27.583993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.584018 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 13:53:27.584034 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584040 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 13:53:27.584055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584081 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.584089 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584099 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:53:27.584118 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.584125 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584135 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:27.584148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.584177 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 13:53:27.584193 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584199 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.584213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584238 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.584246 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584256 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 13:53:27.584270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.584302 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 13:53:27.584317 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584324 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 13:53:27.584339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584365 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.584372 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584383 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:53:27.584406 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.584415 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584428 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:27.584442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.584471 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 13:53:27.584487 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584493 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.584512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584540 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.584547 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584558 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 13:53:27.584571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.584596 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 13:53:27.584612 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584618 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 13:53:27.584632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584658 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.584666 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584676 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:27.584689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.584714 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 13:53:27.584730 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584736 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.584750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584776 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.584784 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584794 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 13:53:27.584807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.584832 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 13:53:27.584847 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584854 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 13:53:27.584868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584893 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.584900 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584910 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:27.584924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.584949 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:27.584964 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.584970 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.584984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585010 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.585017 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585027 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 13:53:27.585040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.585065 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:53:27.585080 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585087 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 13:53:27.585101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585126 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.585134 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585144 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:53:27.585158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.585183 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:27.585198 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585205 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.585219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585244 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.585252 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585270 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 13:53:27.585329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.585371 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:53:27.585397 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585409 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 13:53:27.585435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585465 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.585473 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585483 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:53:27.585501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.585528 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:27.585544 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585551 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.585565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585590 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.585598 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585608 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 13:53:27.585621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.585646 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:53:27.585661 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585668 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 13:53:27.585681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585706 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.585714 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585724 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 13:53:27.585742 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.585749 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585759 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 13:53:27.585773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.585802 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:27.585818 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585824 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.585838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585864 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.585871 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585882 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 13:53:27.585895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.585920 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:53:27.585935 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585942 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:53:27.585956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585982 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.585989 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.585999 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:27.586012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.586038 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.586053 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586059 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.586074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586099 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.586107 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586117 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:53:27.586131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.586156 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:53:27.586171 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586177 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:53:27.586192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586217 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:53:27.586224 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586234 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:53:27.586248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.586279 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.586297 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586303 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.586318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586342 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586349 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586389 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:27.586417 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:27.586436 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586448 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:53:27.586459 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 13:53:27.586471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:53:27.586497 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:53:27.586512 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586520 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:53:27.586535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586561 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:53:27.586569 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586579 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:53:27.586592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.586618 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.586634 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586640 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.586655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586679 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586691 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586730 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:27.586751 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:27.586768 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586779 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:53:27.586789 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 13:53:27.586801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:53:27.586826 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:53:27.586841 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586848 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 13:53:27.586862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586888 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.586895 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586905 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 13:53:27.586925 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.586932 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586942 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 13:53:27.586962 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.586969 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.586979 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:53:27.586998 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.587005 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587015 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:53:27.587034 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.587041 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587051 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:53:27.587069 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.587076 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587086 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 13:53:27.587104 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.587111 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587121 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:27.587134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.587183 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:27.587200 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587236 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.587255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587289 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.587297 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587308 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 13:53:27.587322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.587349 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:53:27.587365 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587372 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 13:53:27.587386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587411 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.587419 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587429 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:53:27.587447 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.587454 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587464 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:27.587483 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.587490 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587499 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:53:27.587513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.587546 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 13:53:27.587561 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587568 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.587582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587609 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.587616 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587626 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 13:53:27.587640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.587667 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:53:27.587682 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587689 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:53:27.587703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587729 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.587736 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587746 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:27.587760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.587785 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.587801 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587807 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.587822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587848 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.587856 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587866 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:53:27.587879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.587904 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:53:27.587920 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587926 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:53:27.587940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587965 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.587973 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.587983 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:53:27.588002 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.588009 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.588101 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:27.588142 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.588154 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.588179 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:53:27.588204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.588240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.588259 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.588293 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.588303 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.588332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.588381 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.588394 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.588413 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:53:27.588439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.588465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.588485 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:53:27.588512 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.588523 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:27.588547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.588594 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.588607 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.588626 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:53:27.588659 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.588671 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.588696 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:53:27.588728 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.588740 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.588758 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:53:27.588790 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.588802 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.588821 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:53:27.588854 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.588867 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.588884 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:53:27.588910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.588960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.588981 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:27.589009 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.589020 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.589047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.589093 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.589106 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.589124 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 13:53:27.589150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.589174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.589193 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:27.589218 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.589280 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.589292 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.589310 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.589334 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.589372 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.589396 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.589442 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.589454 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.589471 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:27.589503 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.589514 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.589530 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 13:53:27.589561 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.589573 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.589633 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 13:53:27.589670 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.589682 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.589700 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:53:27.589730 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.589741 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.589758 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 13:53:27.589789 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:53:27.589800 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.589817 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 13:53:27.589848 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.589860 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.589876 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.589906 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.589918 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.589935 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:27.589965 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.589977 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.589994 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:53:27.590025 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.590036 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.590053 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:53:27.590077 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.590171 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.590203 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.590214 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:27.590242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.590299 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.590313 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.590331 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:53:27.590364 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.590375 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.590392 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:53:27.590423 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.590435 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.590452 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:53:27.590483 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.590495 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.590512 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:53:27.590536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.590584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.590603 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.590629 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.590640 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.590666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.590712 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.590724 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.590742 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 13:53:27.590766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.590792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.590811 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:27.590835 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.590884 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.590897 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.590914 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.590938 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.590966 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.590991 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.591035 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.591046 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.591062 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:53:27.591090 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.591102 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.591117 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:53:27.591146 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.591157 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.591173 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:53:27.591203 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.591215 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.591300 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:53:27.591337 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.591349 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.591372 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:53:27.591411 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.591422 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.591439 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:53:27.591467 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.591477 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.591493 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:27.591564 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.591577 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.591591 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:53:27.591612 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.591620 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.591631 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:53:27.591651 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.591658 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.591668 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:53:27.591696 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.591703 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.591713 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:53:27.591727 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.591786 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.591807 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.591814 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:27.591831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.591859 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.591866 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.591877 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:53:27.591896 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.591903 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.591913 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:27.591931 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.591938 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.591948 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:53:27.591966 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:27.591973 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.591984 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:27.591997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.592025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.592036 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592052 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.592059 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.592074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.592100 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592107 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.592118 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 13:53:27.592131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.592147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.592157 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:27.592172 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592202 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592210 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592220 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592234 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592250 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.592264 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592292 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.592308 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592319 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:53:27.592339 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.592346 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592356 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:53:27.592380 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.592388 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592406 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:53:27.592425 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.592432 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592442 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:53:27.592460 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.592470 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592486 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:53:27.592508 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.592516 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592526 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:53:27.592544 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.592552 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592564 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:27.592583 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.592590 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592600 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:53:27.592618 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.592625 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592635 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:53:27.592653 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.592660 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592670 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 13:53:27.592697 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.592705 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592715 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:53:27.592733 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.592740 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592757 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:53:27.592771 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.592830 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.592847 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.592878 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.592885 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.592896 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.592909 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.592926 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.592940 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.592966 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.592974 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.592984 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 13:53:27.593003 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.593010 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.593020 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 13:53:27.593038 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.593045 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.593055 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:53:27.593074 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.593081 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.593099 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 13:53:27.593118 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.593124 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.593135 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 13:53:27.593153 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.593160 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.593170 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:53:27.593189 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.593196 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.593206 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 13:53:27.593224 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.593231 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.593242 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 13:53:27.593267 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.593274 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.593284 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 13:53:27.593311 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.593318 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.593329 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:53:27.593347 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.593354 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.593364 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:53:27.593382 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.593390 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.593400 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 13:53:27.593417 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.593425 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.593435 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:27.593453 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.593460 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.593474 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 13:53:27.593496 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.593563 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.593585 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.593593 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 13:53:27.593618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.593646 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.593653 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.593664 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:53:27.593677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.593693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.593704 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:27.593720 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.593727 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.593741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.593768 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.593775 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.593786 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 13:53:27.593799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.593815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.593825 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:53:27.593841 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.593847 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 13:53:27.593866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.593893 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.593901 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.593911 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:27.593929 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.593936 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.593946 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:53:27.593964 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.593970 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.593980 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:53:27.593998 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:27.594005 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.594015 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:53:27.594028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.594056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.594067 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 13:53:27.594083 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.594089 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.594103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.594129 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:27.594136 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.594150 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 13:53:27.594164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.594180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.594190 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 13:53:27.594204 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:27.594231 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 13:53:27.594238 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:27.594249 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 13:53:27.594262 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:27.594278 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.594307 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:27.594349 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.594359 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:27.594376 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 13:53:27.594398 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.594405 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:27.594415 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 13:53:27.594434 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.594442 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:27.594452 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 13:53:27.594474 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:53:27.594485 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:27.594497 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:53:27.594517 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.594524 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:27.594539 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 13:53:27.594558 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.594565 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:27.594575 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 13:53:27.594594 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.594601 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:27.594611 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:53:27.594629 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.594636 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:27.594646 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 13:53:27.594664 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.594671 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:27.594682 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 13:53:27.594700 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.594707 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:27.594717 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:27.594730 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 13:53:27.594781 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.594799 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.594806 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 13:53:27.594825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.594852 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.594859 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.594869 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:27.594883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.594898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.594908 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:27.594924 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.594930 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.594944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.594970 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:53:27.594977 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.594987 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 13:53:27.595001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.595016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.595026 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:53:27.595040 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 13:53:27.595072 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:27.595080 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:53:27.595090 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 13:53:27.595108 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:53:27.595115 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 13:53:27.595125 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 13:53:27.595144 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:27.595150 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:53:27.595161 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 13:53:27.595174 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 13:53:27.595199 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.595215 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.595221 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:53:27.595236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.595262 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.595269 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.595279 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:27.595303 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.595311 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.595326 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:53:27.595345 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.595353 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.595363 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:53:27.595376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.595399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.595410 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.595425 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.595432 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.595446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.595476 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.595487 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.595498 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 13:53:27.595512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.595528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.595538 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:53:27.595552 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.595580 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.595588 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.595611 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.595625 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.595642 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.595656 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.595683 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.595690 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.595700 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 13:53:27.595719 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.595726 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.595737 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 13:53:27.595755 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.595762 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.595772 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:53:27.595790 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.595797 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.595807 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 13:53:27.595825 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.595832 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.595842 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 13:53:27.595860 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.595867 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.595877 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 13:53:27.595895 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.595903 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.595913 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 13:53:27.595931 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.595939 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.595953 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:53:27.595971 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.595979 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.595989 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:53:27.596002 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.596050 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.596069 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596075 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 13:53:27.596090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596116 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.596124 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596139 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:53:27.596158 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.596165 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596175 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:53:27.596193 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.596200 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596209 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:53:27.596228 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.596235 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596245 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:53:27.596262 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.596269 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596279 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:53:27.596292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.596351 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:27.596367 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596374 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.596392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596417 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596424 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596464 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:27.596493 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:27.596511 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596523 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:53:27.596533 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 13:53:27.596546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:53:27.596571 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:53:27.596586 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596593 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 13:53:27.596616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596642 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.596649 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596659 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 13:53:27.596673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.596698 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 13:53:27.596713 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596720 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.596738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596765 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:53:27.596772 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596782 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 13:53:27.596796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.596821 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 13:53:27.596836 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596843 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 13:53:27.596857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596883 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.596890 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596900 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:27.596913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.596938 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:27.596953 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596960 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.596974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.596999 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597007 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.597017 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 13:53:27.597030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.597046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.597056 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:53:27.597070 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597103 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597111 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597121 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597135 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597151 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.597165 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597192 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.597201 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597211 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 13:53:27.597229 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.597236 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597246 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 13:53:27.597265 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.597272 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597281 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 13:53:27.597304 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.597317 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597327 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 13:53:27.597346 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.597353 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597363 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 13:53:27.597381 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:53:27.597388 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597403 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 13:53:27.597422 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:53:27.597430 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597440 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 13:53:27.597458 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:53:27.597467 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597482 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 13:53:27.597509 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:27.597517 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597528 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 13:53:27.597546 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.597553 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597563 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 13:53:27.597581 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.597589 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597599 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 13:53:27.597617 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.597624 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597634 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 13:53:27.597652 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.597659 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597668 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 13:53:27.597681 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.597744 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.597764 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.597771 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 13:53:27.597791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.597818 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.597825 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.597836 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 13:53:27.597849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.597865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.597875 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:27.597890 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.597897 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.597915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.597941 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.597949 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.597959 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 13:53:27.597972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.597987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.597997 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:53:27.598013 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.598019 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:27.598034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.598059 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.598066 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.598076 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 13:53:27.598095 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.598101 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.598111 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:53:27.598130 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.598137 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.598147 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:53:27.598165 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.598172 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.598186 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:53:27.598200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.598227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.598239 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.598254 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.598261 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.598276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.598315 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.598323 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.598334 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 13:53:27.598348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.598363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.598373 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:27.598388 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.598416 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.598424 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.598438 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.598452 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.598477 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.598500 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.598526 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.598534 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.598544 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:53:27.598562 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.598569 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.598579 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:53:27.598598 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.598612 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.598622 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 13:53:27.598640 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.598647 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.598657 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:53:27.598675 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.598682 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.598692 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:53:27.598710 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.598717 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.598727 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 13:53:27.598745 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:53:27.598752 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.598762 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 13:53:27.598775 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.598814 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.598832 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.598839 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 13:53:27.598853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.598879 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.598886 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.598896 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 13:53:27.598915 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.598922 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.598932 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 13:53:27.598950 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.598957 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.598966 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 13:53:27.598984 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.598991 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.599001 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 13:53:27.599019 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.599026 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.599041 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 13:53:27.599059 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.599066 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.599076 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 13:53:27.599094 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.599101 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.599111 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:53:27.599129 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.599136 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.599146 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:53:27.599159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.599203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.599216 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:27.599232 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.599239 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 13:53:27.599254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.599279 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:27.599287 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.599301 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 13:53:27.599315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.599335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.599346 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:53:27.599363 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:53:27.599371 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 13:53:27.599382 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 13:53:27.599399 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.599406 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 13:53:27.599420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.599445 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:27.599466 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:53:27.599493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.599505 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:53:27.599516 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 13:53:27.599535 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.599553 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 13:53:27.599564 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 13:53:27.599582 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:53:27.599589 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 13:53:27.599599 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 13:53:27.599617 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.599623 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:27.599792 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.599813 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.599820 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:27.599831 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.599849 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.599856 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:27.599866 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.599883 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.599890 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 13:53:27.599900 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.599917 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:27.599924 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 13:53:27.599934 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:27.599951 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:53:27.599958 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 13:53:27.599968 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 13:53:27.599986 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.599992 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:53:27.600002 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.600020 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:53:27.600027 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 13:53:27.600037 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 13:53:27.600054 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.600061 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 13:53:27.600071 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.600089 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.600096 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:53:27.600106 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.600123 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:53:27.600130 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 13:53:27.600139 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 13:53:27.600157 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 13:53:27.600202 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 13:53:27.600233 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:53:27.600261 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.600289 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 13:53:27.600322 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:27.600350 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:53:27.600377 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:27.600405 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:53:27.600432 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 13:53:27.600459 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 13:53:27.600497 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 13:53:27.600525 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 13:53:27.600552 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 13:53:27.600579 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 13:53:27.600607 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 13:53:27.600639 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 13:53:27.600666 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:27.600693 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:53:27.600720 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:27.600747 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:53:27.600774 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:27.600800 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:53:27.600828 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:27.600854 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:53:27.600882 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.600910 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:53:27.600937 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.600964 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:53:27.600991 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.601024 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:53:27.601051 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:27.601080 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:53:27.601107 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 13:53:27.601134 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:53:27.601161 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.601190 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:53:27.601217 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.601244 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:53:27.601272 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:27.601304 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:27.601332 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.601359 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:27.601386 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.601413 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:27.601440 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:27.601470 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:53:27.601506 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 13:53:27.601533 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 13:53:27.601560 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:27.601596 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:53:27.601623 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.601657 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:53:27.601684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:27.601711 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:53:27.601738 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 13:53:27.601770 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 13:53:27.601798 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:27.601825 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:53:27.601852 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:27.601880 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:53:27.601907 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.601934 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:53:27.601961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:27.601990 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:53:27.602019 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602038 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602065 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:27.602092 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602110 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602127 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602154 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:27.602181 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602198 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602216 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602234 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602260 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:27.602299 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602327 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:27.602357 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602384 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:27.602410 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602428 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602456 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:27.602493 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602512 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602545 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:27.602579 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602606 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:27.602637 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602664 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:27.602691 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602718 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:27.602745 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602772 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:27.602799 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602816 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602843 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:27.602870 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602897 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:27.602923 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.602951 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:27.602977 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603004 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:27.603031 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603049 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603067 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603085 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603102 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603120 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603137 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603165 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:27.603192 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603210 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603227 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603253 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:27.603298 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603328 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:27.603354 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603372 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603390 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603416 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:27.603443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603507 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603525 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603551 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.603578 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603596 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603620 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603638 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603672 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.603699 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603717 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603734 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603752 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603785 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.603812 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603838 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.603867 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603884 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603902 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603919 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.603954 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:27.603981 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604007 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:53:27.604034 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604052 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604069 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604095 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.604124 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604159 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604194 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604221 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:27.604248 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604281 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:53:27.604314 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604343 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.604370 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604397 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:27.604424 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604442 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604459 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604485 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604515 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.604544 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604569 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604588 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604605 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604623 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604650 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604668 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604686 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604713 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:53:27.604741 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604759 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604786 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:27.604812 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604830 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604847 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604873 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:27.604900 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604918 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604936 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.604979 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:27.605006 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605032 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:27.605059 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605086 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:27.605112 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605130 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605157 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:27.605183 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605201 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605228 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:27.605255 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605284 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:27.605318 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605346 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:27.605373 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605404 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:27.605432 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605460 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:53:27.605500 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605518 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605545 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:53:27.605572 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605599 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:27.605626 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605659 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:27.605686 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605713 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:27.605740 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605757 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605775 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605793 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605811 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605828 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605847 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605874 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:27.605900 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605918 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605935 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.605962 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:27.605990 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606017 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:27.606044 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606062 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606080 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606111 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:27.606139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606174 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606192 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606209 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:53:27.606262 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606282 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606304 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606323 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606350 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.606377 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606395 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606413 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606430 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606457 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.606495 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606523 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:53:27.606550 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606572 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606591 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606608 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606636 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:53:27.606662 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606688 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:53:27.606715 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606734 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606756 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606783 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.606810 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:53:27.606934 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.606960 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:53:27.606987 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.607014 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:53:27.607041 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.607067 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:53:27.607094 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.607112 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.607130 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.607147 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.607176 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.607203 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.607221 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.607238 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.607256 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.607273 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.607291 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.607314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.607332 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:53:27.607368 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:53:27.607398 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:27.607492 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.607545 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:27.607604 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:27.607653 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:27.607702 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:27.607751 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 13:53:27.607800 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:27.607868 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:27.607917 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:27.607966 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:27.608014 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:27.608062 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.608111 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.608160 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.608208 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:27.608257 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:27.608318 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.608369 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.608419 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:27.608483 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.608540 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.608604 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:27.608652 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:27.608700 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:27.608748 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.608795 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:27.608845 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:27.608895 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:27.608964 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:27.609011 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.609061 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:27.609118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:27.609166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.609215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:27.609265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:27.609318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:27.609381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:27.609432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 13:53:27.609499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:27.609553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:27.609602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:27.609650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:27.609698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:27.609745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.609795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.609845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.609907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:27.609956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:27.610005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.610054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.610311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:27.610362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.610416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.610476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:27.610532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:27.610581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:27.610629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.610676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:27.610726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:27.610775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:27.610828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:27.610876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.610926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:27.610984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:27.611033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.611082 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:27.611132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:27.611179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:27.611228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:27.611277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 13:53:27.611337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:27.611386 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:27.611434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:27.611498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:27.611547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:27.611595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.611644 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.611693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.611740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:27.611788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:27.611837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.611887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.611937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:27.611987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.612041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.612094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:27.612142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:27.612191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:27.612238 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.612286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:27.612342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:27.612393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:27.612451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:27.612499 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.612548 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:27.612608 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:53:27.612637 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:27.612706 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.612762 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:27.612818 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:27.612878 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:27.612933 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:27.612988 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:53:27.613043 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:27.613098 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:27.613153 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:27.613208 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:27.613264 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:27.613325 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.613380 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.613434 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.613510 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:27.613567 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:27.613623 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.613679 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.613735 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:27.613789 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.613844 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.613898 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:27.613953 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:27.614008 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:27.614065 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.614158 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:27.614213 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:27.614267 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:27.614328 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:27.614383 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.614437 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:27.614518 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:53:27.614554 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:27.614610 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.614665 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:27.614720 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:27.614775 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:27.614830 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:27.614884 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:53:27.614940 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:27.614995 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:27.615051 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:27.615106 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:27.615160 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:27.615215 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.615271 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.615371 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.615445 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:27.615500 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:27.615557 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.615613 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.615675 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:27.615730 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.615998 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.616053 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:27.616108 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:27.616163 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:27.616219 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.616273 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:27.616339 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:27.616395 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:27.616449 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:27.616504 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.616558 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:27.616631 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 13:53:27.616655 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:27.616706 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.616756 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:27.616805 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:27.616859 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:27.616908 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:27.616956 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:53:27.617005 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:27.617053 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:27.617102 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:27.617151 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:27.617199 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:27.617249 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.617304 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.617354 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.617403 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:27.617451 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:27.617501 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.617550 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.617599 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:27.617648 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.617698 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.617748 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:27.617797 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:27.617846 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:27.617899 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.617949 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:27.617998 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:27.618047 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:27.618095 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:27.618143 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.618194 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:27.618251 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 13:53:27.618279 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:53:27.618335 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.618387 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:27.618437 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:27.618488 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:53:27.618540 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:53:27.618591 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:53:27.618642 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:53:27.618699 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:27.618752 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:27.618802 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:27.618853 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:27.618904 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.618955 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.619012 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.619064 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:27.619114 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:53:27.619167 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.619217 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.619269 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:27.619334 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.619385 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.619435 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:27.619486 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:53:27.619538 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:27.619588 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.619641 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:27.619691 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:53:27.619742 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:27.619793 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:27.619845 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.619895 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:27.619952 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 13:53:27.619971 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 13:53:27.620003 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 13:53:27.620033 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 13:53:27.620061 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 13:53:27.620089 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 13:53:27.620112 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:53:27.620134 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.620146 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:27.620159 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:27.620169 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:53:27.620181 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:53:27.620193 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:53:27.620203 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:53:27.620213 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:27.620222 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:27.620232 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:27.620242 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:27.620251 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.620261 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.620271 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.620281 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:27.620291 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:53:27.620306 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.620318 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.620328 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:27.620346 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.620356 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.620366 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:27.620376 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:53:27.620390 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:27.620400 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.620410 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:27.620420 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:53:27.620430 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:27.620440 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:27.620449 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.620458 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:27.620468 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:53:27.620478 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.620487 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:27.620497 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:27.620505 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:53:27.620514 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:53:27.620523 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:53:27.620532 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:53:27.620540 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:27.620549 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:27.620558 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:27.620566 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:27.620580 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.620589 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.620597 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.620606 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:27.620615 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:53:27.620623 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.620639 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.620647 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:27.620655 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.620663 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.620672 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:27.620680 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:53:27.620687 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:27.620695 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.620704 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:27.620712 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:53:27.620720 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:27.620729 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:27.620737 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.620745 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:27.620754 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:53:27.620765 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.620775 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:27.620785 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:27.620793 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:53:27.620801 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:53:27.620810 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:53:27.620817 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:53:27.620825 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:27.620833 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:27.620841 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:27.620848 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:27.620861 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.620870 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.620878 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.620886 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:27.620895 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:53:27.620903 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.620911 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.620919 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:27.620927 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.620936 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.620944 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:27.620953 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:53:27.620961 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:27.620969 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.620977 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:27.620985 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:53:27.620993 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:27.621001 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:27.621008 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.621015 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:27.621024 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:53:27.621033 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.621041 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:53:27.621050 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:53:27.621058 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:53:27.621066 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:53:27.621074 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:53:27.621082 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:53:27.621089 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:53:27.621096 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:53:27.621103 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:53:27.621110 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:53:27.621119 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.621128 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.621135 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:53:27.621142 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:53:27.621150 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:53:27.621157 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.621164 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:53:27.621172 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:53:27.621179 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:53:27.621187 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:53:27.621194 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:53:27.621201 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:53:27.621208 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:53:27.621216 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:53:27.621223 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:53:27.621230 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:53:27.621237 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:53:27.621244 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:53:27.621252 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:53:27.621263 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:53:27.621532 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 13:53:27.621544 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:53:27.621550 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:53:27.621555 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:53:27.621562 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 13:53:27.621567 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:53:27.621572 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:53:27.621590 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 13:53:27.621599 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:53:27.621650 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.621658 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:53:27.621672 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:53:27.621694 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 13:53:27.621707 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 13:53:27.621712 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 13:53:27.621716 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 13:53:27.621722 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:53:27.621734 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:53:27.621741 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:53:27.621746 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:53:27.621759 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.621770 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:53:27.621775 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 13:53:27.621799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.621809 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:53:27.621814 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.621842 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:53:27.621848 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 13:53:27.621853 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 13:53:27.621857 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 13:53:27.621861 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 13:53:27.621865 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 13:53:27.621870 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 13:53:27.621875 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 13:53:27.621882 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:53:27.621892 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:53:27.621899 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:53:27.621903 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:53:27.621910 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.621915 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:53:27.621920 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:53:27.621944 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:53:27.621951 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.621956 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.621962 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.621967 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:53:27.621979 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:53:27.621987 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:53:27.621991 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:53:27.621997 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:53:27.622003 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179626" 2019-04-25 13:53:27.622010 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:53:27.622015 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:53:27.622020 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:53:27.622026 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:53:27.622031 wsdl: in serializeType: returning: 179626 2019-04-25 13:53:27.622037 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:53:27.622044 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:53:27.622048 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:53:27.622052 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:53:27.622058 wsdl: in serializeType: returning: 179626 2019-04-25 13:53:27.622062 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179626 2019-04-25 13:53:27.622086 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179626 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 13:53:27.622091 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 13:53:27.622097 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7429"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 13:53:27.622112 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 13:53:27.622118 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179626 2019-04-25 13:53:27.622129 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 13:53:27.622209 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 13:53:27.622144 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:53:27.622156 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:53:27.622161 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:53:27.622166 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:53:27.622170 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:53:27.622178 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:53:27.622188 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:53:27.622197 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:53:27.622202 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:53:27.622216 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 13:53:27.622226 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:53:27.622234 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:53:27.630049 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:53:27.630099 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:53:27.630117 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 13:53:27.630123 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 13:53:27.630131 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:53:27.630137 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:53:27.630142 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:53:27.630146 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:53:27.630152 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 13:53:27.630180 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 13:53:27.639779 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 13:53:27.639822 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 13:53:27.639833 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:53:27.639839 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:53:27.639845 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:53:27.639851 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:53:27.639858 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:53:27.639864 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:53:27.639870 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:53:27.639876 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:53:13 GMT 2019-04-25 13:53:27.639883 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:53:27.639888 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 13:53:27.639894 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:53:27.639906 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 13:53:27.639936 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 13:53:27.639949 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 13:53:27.639959 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:53:27.639965 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 13:53:27.639970 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 13:53:27.640010 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:53:27.640022 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:53:27.640028 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:53:27.640067 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:53:27.640078 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 11:53:13 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 13:53:27.640116 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 13:53:27.640126 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 13:53:27.640152 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 13:53:27.640158 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 13:53:27.640284 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 13:53:27.640399 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 13:53:27.640410 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 13:53:27.640420 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 13:53:27.640432 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:53:27.640461 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 13:53:27.640525 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 13:53:27.640857 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:53:27.640875 nusoap_client: got fault 2019-04-25 13:53:27.640886 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 13:53:27.640891 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 13:53:27.640896 nusoap_client: detail =