Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: KP31Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2288
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:06:35 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:06:36.795278 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:06:36.795329 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:36.795343 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:06:36.795358 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:36.795368 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:06:36.795375 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:06:36.795397 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:06:36.795406 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:36.795413 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:36.795422 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:36.795430 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:06:36.795441 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:06:36.795446 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:06:36.795451 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:06:36.795455 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:06:36.795459 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:06:36.795471 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:06:36.795485 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:06:36.795494 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:06:36.795500 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:06:36.795506 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:06:36.795514 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:06:36.795522 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:06:36.802843 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:06:36.802866 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:06:36.802879 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:06:36.802886 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:06:36.802892 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:06:36.802896 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:06:36.802904 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:06:36.802933 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:06:36.819395 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:06:36.819423 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:06:36.819431 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:06:36.819437 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:06:36.819448 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:06:36.819454 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:06:36.819460 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:06:36.819466 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:06:36.819471 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:06:36.819477 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:06:35 GMT 2019-02-20 06:06:36.819483 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:06:36.819488 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:06:36.819495 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:06:36.819505 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:06:36.819535 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:06:36.826469 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:06:36.826587 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-20 06:06:36.827145 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:06:36.833676 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:06:36.833981 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:06:36.834602 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:06:36.835160 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:36.840757 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:36.840864 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:06:36.841409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:06:36.841556 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:06:36.842105 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:06:36.842254 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:06:36.842760 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:06:36.843355 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:06:36.843917 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:06:36.848144 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:06:36.848596 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:06:36.849158 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:36.849502 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:36.849522 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:36.849994 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:06:36.850580 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:36.850897 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:36.851134 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:36.851596 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:06:36.852094 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-20 06:06:36.852113 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:06:36.852119 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:06:36.852221 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:06:36.852269 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:06:36.852300 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:06:36.852307 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:06:36.852326 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:06:36.852331 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:06:36.852502 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:06:36.852518 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:06:36.852568 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.852577 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:06:36.852598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.852635 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.852644 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.852659 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:06:36.852687 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.852695 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.852706 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:06:36.852721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.852751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.852763 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:06:36.852779 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.852786 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.852802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.852830 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.852838 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.852849 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:06:36.852863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.852880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.852891 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:06:36.852907 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.852913 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:06:36.852927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853003 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.853015 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853033 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:06:36.853064 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.853074 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853091 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:06:36.853125 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.853137 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853156 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:06:36.853183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.853247 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.853270 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853289 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:06:36.853306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853333 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.853348 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853358 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:06:36.853372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.853399 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:06:36.853414 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853421 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:06:36.853435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853460 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.853467 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853478 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:06:36.853496 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.853503 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853513 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:06:36.853531 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.853538 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853548 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:06:36.853566 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.853573 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853582 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:36.853595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.853681 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:36.853706 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853717 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.853741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853782 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853794 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853871 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:36.853911 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:36.853940 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853954 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:36.853965 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:06:36.853978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.853993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:06:36.854003 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:06:36.854019 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854026 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:06:36.854041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854067 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.854074 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854084 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:36.854098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.854123 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:36.854139 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854146 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.854160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854185 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.854193 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854203 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:06:36.854216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.854242 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:06:36.854258 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854264 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:06:36.854290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854322 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.854330 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854340 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:36.854354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.854380 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:06:36.854395 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854401 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.854415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854440 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.854448 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854458 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:06:36.854471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.854496 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:06:36.854511 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854518 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:06:36.854532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854556 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.854564 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854574 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:06:36.854592 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.854599 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854609 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:36.854622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.854651 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:06:36.854666 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854672 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.854686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854711 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.854718 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854728 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:06:36.854742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.854767 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:06:36.854782 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854788 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:06:36.854802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854827 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.854834 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854844 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:06:36.854863 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.854870 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854881 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:36.854894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.854924 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:06:36.854939 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854945 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.854965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.854991 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.854998 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855008 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:06:36.855022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.855047 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:06:36.855062 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855068 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:06:36.855082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855106 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.855113 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855124 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:36.855137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.855162 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:06:36.855183 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855190 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.855204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855229 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.855236 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855246 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:06:36.855259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.855292 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:06:36.855307 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855313 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:06:36.855328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855353 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.855359 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855370 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:36.855383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.855408 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:36.855423 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855430 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.855443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855468 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.855475 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855486 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:06:36.855500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.855525 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:06:36.855540 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855546 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:06:36.855560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855587 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.855594 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855604 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:06:36.855617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.855642 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:36.855658 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855664 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.855678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855702 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.855709 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855719 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:06:36.855733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.855758 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:06:36.855773 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855779 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:06:36.855792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855817 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.855824 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855834 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:06:36.855847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.855872 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:36.855887 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855894 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.855908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855933 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.855940 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855950 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:06:36.855963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.855978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.855988 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:06:36.856003 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856010 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:06:36.856023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856048 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.856055 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856065 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:06:36.856083 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.856090 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856100 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:06:36.856113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.856143 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:36.856158 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856164 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.856178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856203 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.856211 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856221 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:06:36.856234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.856259 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:06:36.856280 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856287 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:06:36.856302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856332 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.856339 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856350 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:36.856363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.856388 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.856403 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856410 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.856423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856448 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.856455 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856465 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:06:36.856479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.856504 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:36.856519 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856525 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:06:36.856539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856564 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:06:36.856571 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856581 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:06:36.856595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.856620 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.856635 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856642 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.856657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856680 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856687 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856732 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:36.856754 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:36.856771 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856782 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:36.856793 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:06:36.856805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:06:36.856830 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:06:36.856846 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856852 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:06:36.856867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856892 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:06:36.856899 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856909 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:06:36.856922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.856948 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.856963 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.856969 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.856983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857007 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857013 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857051 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:36.857071 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:36.857088 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857099 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:36.857109 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:06:36.857122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:06:36.857146 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:06:36.857161 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857168 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:06:36.857182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857207 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.857214 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857224 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:06:36.857243 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.857250 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857260 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:06:36.857291 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.857298 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857309 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:06:36.857327 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.857340 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857350 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:06:36.857369 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.857375 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857385 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:06:36.857403 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.857410 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857420 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:06:36.857437 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.857444 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857454 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:36.857467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.857518 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:36.857534 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857540 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.857555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857581 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.857588 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857598 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:06:36.857612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.857637 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:06:36.857652 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857659 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:06:36.857673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857704 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.857711 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857721 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:06:36.857739 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.857746 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857756 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:36.857773 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.857780 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857790 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:06:36.857803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.857837 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:06:36.857852 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857858 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.857872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857897 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.857904 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857915 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:06:36.857928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.857954 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:06:36.857969 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.857975 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:06:36.857989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858014 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.858021 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858031 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:36.858044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.858069 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.858084 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858090 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.858104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858130 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.858137 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858148 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:06:36.858161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.858186 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:36.858201 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858207 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:06:36.858221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858246 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.858253 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858263 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:06:36.858292 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.858300 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858310 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:36.858329 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.858343 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858353 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:06:36.858366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.858399 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.858414 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858421 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.858436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858461 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.858468 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858479 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:06:36.858492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.858517 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:36.858532 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858539 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:36.858552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858582 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.858589 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858600 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:06:36.858618 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.858624 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858639 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:06:36.858656 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.858663 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858673 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:36.858691 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.858698 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858708 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:06:36.858726 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.858732 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858742 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:06:36.858755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.858797 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:36.858812 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858818 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.858832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858858 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.858865 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858875 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:06:36.858888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.858904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.858914 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:36.858928 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.858959 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.858967 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.858977 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.858990 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.859007 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.859021 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.859047 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.859054 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.859064 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:36.859083 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.859089 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.859099 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:06:36.859117 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.859124 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.859134 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:06:36.859203 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.859212 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.859224 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:06:36.859244 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.859251 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.859261 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:06:36.859285 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:06:36.859292 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.859303 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:06:36.859321 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.859327 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.859337 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.859355 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.859362 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.859375 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:36.859392 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.859399 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.859409 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:06:36.859426 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.859433 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.859443 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:06:36.859456 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.859530 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.859563 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.859573 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:36.859598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.859641 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.859662 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.859679 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:06:36.859711 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.859722 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.859738 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:06:36.859770 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.859781 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.859798 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:06:36.859835 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.859847 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.859863 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:06:36.859895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.859940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.859961 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.859988 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.859998 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.860023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.860069 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.860083 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.860109 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:06:36.860135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.860162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.860181 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:36.860206 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.860255 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.860268 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.860303 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.860326 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.860354 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.860381 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.860438 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.860453 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.860475 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:06:36.860510 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.860524 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.860542 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:06:36.860574 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.860586 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.860602 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:06:36.860629 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.860637 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.860648 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:06:36.860666 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.860673 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.860683 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:06:36.860704 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.860711 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.860721 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:06:36.860738 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.860745 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.860755 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:36.860773 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.860779 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.860789 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:06:36.860807 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.860813 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.860824 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:06:36.860841 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.860848 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.860858 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:06:36.860875 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.860882 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.860892 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:06:36.860905 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.860987 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.861021 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.861032 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:36.861062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.861109 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.861118 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.861141 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:06:36.861176 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.861189 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.861210 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:36.861245 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.861253 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.861268 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:06:36.861294 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:36.861302 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.861313 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:36.861326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.861357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.861369 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.861391 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.861399 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.861422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.861464 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.861479 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.861492 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:06:36.861521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.861547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.861566 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:36.861602 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.861638 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.861646 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.861657 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.861671 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.861691 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.861717 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.861746 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.861753 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.861763 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:06:36.861782 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.861789 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.861799 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:06:36.861825 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.861836 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.861848 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:06:36.861867 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.861874 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.861884 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:06:36.861902 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.861909 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.861918 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:06:36.861942 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.861949 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.861964 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:06:36.861983 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.861989 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.862000 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:36.862047 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.862056 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.862068 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:06:36.862087 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.862094 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.862104 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:06:36.862122 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862136 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.862146 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:06:36.862163 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.862170 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.862180 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:06:36.862200 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.862206 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.862216 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:06:36.862229 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.862295 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.862313 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862342 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862349 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862359 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862372 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862389 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.862406 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862448 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.862456 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862468 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:06:36.862486 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.862493 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862503 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:06:36.862521 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.862528 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862538 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:06:36.862556 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.862563 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862573 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:06:36.862591 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.862605 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862615 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:06:36.862633 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.862640 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862650 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:06:36.862668 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.862674 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862684 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:06:36.862702 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.862709 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862719 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:06:36.862737 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.862744 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862754 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:06:36.862772 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.862779 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862789 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:06:36.862806 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.862813 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862823 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:06:36.862841 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.862847 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862866 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:06:36.862884 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.862891 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862901 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:36.862918 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.862925 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.862935 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:06:36.862948 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.863014 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.863034 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.863040 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:06:36.863062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.863089 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.863096 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.863106 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:06:36.863119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.863135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.863146 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:36.863167 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.863173 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.863187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.863213 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.863220 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.863230 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:06:36.863244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.863259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.863269 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:06:36.863293 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.863300 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:06:36.863318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.863344 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.863351 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.863362 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:36.863380 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.863387 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.863396 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:06:36.863420 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.863428 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.863438 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:06:36.863456 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:36.863463 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.863472 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:06:36.863485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.863513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.863524 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:06:36.863539 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.863546 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.863564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.863591 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:36.863598 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.863608 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:06:36.863621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.863637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.863650 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:06:36.863664 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:36.863691 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:06:36.863698 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:36.863708 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:06:36.863721 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:36.863738 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.863752 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:36.863778 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.863785 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:36.863794 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:06:36.863813 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.863819 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:36.863829 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:06:36.863847 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.863854 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:36.863867 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:06:36.863886 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:06:36.863893 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:36.863903 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:06:36.863920 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.863927 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:36.863937 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:06:36.863955 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.863961 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:36.863971 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:06:36.863989 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.863996 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:36.864005 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:36.864023 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.864030 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:36.864040 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:06:36.864058 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.864065 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:36.864075 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:06:36.864092 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.864099 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:36.864109 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:36.864122 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:36.864171 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.864189 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.864196 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:06:36.864216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.864242 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.864249 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.864259 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:36.864282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.864299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.864310 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:36.864325 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.864332 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.864346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.864371 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:06:36.864378 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.864393 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:06:36.864411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.864427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.864437 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:06:36.864451 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:36.864478 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:36.864485 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:36.864495 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:06:36.864514 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:06:36.864520 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:36.864530 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:06:36.864548 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:36.864555 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:36.864565 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:06:36.864578 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:36.864603 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.864619 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.864625 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:06:36.864650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.864676 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.864684 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.864694 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:36.864712 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.864719 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.864729 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:06:36.864746 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.864753 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.864763 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:06:36.864776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.864799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.864810 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.864826 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.864832 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.864846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.864871 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.864878 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.864889 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:06:36.864902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.864917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.864927 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:06:36.864941 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.864972 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.864980 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.864990 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.865003 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.865019 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.865034 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.865059 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.865066 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.865077 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:06:36.865095 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.865102 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.865112 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:06:36.865130 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.865136 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.865146 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:06:36.865164 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.865171 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.865180 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:06:36.865198 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.865205 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.865215 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:06:36.865232 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.865239 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.865249 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:06:36.865266 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.865283 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.865298 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:06:36.865317 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.865324 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.865334 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:06:36.865353 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.865360 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.865370 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:06:36.865383 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.865432 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.865453 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.865459 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:06:36.865479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.865504 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.865512 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.865523 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:06:36.865541 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.865547 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.865557 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:06:36.865575 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.865582 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.865591 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:36.865609 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.865616 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.865626 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:06:36.865643 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.865650 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.865660 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:06:36.865673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.865704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.865715 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:36.865730 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.865736 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.865754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.865788 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.865795 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.865808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.865834 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:36.865855 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:36.865872 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.865883 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:36.865893 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:06:36.865906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.865920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:06:36.865930 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:06:36.865946 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.865952 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:06:36.865966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.865991 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.865998 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.866008 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:06:36.866022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.866037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.866047 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:06:36.866062 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.866068 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.866086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.866112 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:06:36.866119 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.866129 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:06:36.866142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.866157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.866167 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:06:36.866182 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.866189 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:06:36.866203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.866228 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.866235 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.866245 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:36.866258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.866278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.866290 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:36.866305 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.866312 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.866330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.866360 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866367 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.866377 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:06:36.866390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.866410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.866423 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:06:36.866437 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866464 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866472 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866482 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866495 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866511 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.866525 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866552 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.866560 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866569 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:06:36.866588 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.866595 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866604 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:06:36.866622 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.866635 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866645 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:06:36.866663 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.866669 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866683 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:06:36.866702 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.866709 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866719 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:06:36.866736 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:06:36.866743 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866752 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:06:36.866770 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:06:36.866777 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866787 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:06:36.866804 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:06:36.866811 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866821 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:06:36.866838 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:36.866845 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866855 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:06:36.866873 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.866879 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866889 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:06:36.866907 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.866914 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866924 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:06:36.866941 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.866948 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866957 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:06:36.866975 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.866982 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.866992 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:06:36.867005 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.867067 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.867085 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.867092 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:06:36.867111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.867141 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.867148 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.867158 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:06:36.867172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.867188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.867198 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:36.867213 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.867219 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.867233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.867258 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.867265 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.867280 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:06:36.867295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.867310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.867329 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:06:36.867344 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.867351 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:36.867365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.867396 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.867407 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.867419 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:06:36.867438 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.867445 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.867459 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:06:36.867478 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.867484 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.867494 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:36.867512 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.867519 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.867529 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:06:36.867542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.867569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.867579 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.867595 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.867607 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.867621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.867646 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.867653 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.867664 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:06:36.867677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.867693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.867703 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:36.867716 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.867756 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.867763 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.867774 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.867787 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.867804 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.867819 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.867844 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.867851 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.867861 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:36.867879 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.867886 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.867896 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:36.867914 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.867921 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.867930 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:06:36.867948 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.867955 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.867965 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:06:36.867983 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.867990 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.867999 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:36.868017 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.868024 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.868034 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:06:36.868051 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:06:36.868058 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.868067 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:06:36.868080 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.868119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.868137 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.868143 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:06:36.868163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.868188 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.868195 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.868205 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:06:36.868223 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.868230 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.868240 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:06:36.868258 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.868265 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.868279 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:06:36.868298 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.868305 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.868319 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:06:36.868337 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.868344 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.868354 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:06:36.868371 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.868378 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.868394 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:06:36.868416 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.868424 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.868434 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:06:36.868451 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.868458 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.868468 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:06:36.868481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.868522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.868533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:36.868548 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.868555 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:06:36.868583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.868608 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:36.868615 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.868626 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:06:36.868639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.868654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.868664 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:06:36.868681 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:36.868688 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:06:36.868707 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:06:36.868723 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.868729 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:06:36.868742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.868766 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:36.868786 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:36.868803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.868814 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:36.868824 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:06:36.868841 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.868849 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:06:36.868859 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:06:36.868876 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:36.868882 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:06:36.868897 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:06:36.868915 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.868921 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:36.868931 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.868948 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.868955 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:36.868965 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.868982 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.868989 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:36.868999 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.869016 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.869023 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:06:36.869033 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.869050 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:36.869056 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:06:36.869066 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:36.869083 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:06:36.869090 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:06:36.869100 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:06:36.869117 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.869124 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:06:36.869134 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.869151 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:06:36.869157 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:06:36.869167 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:06:36.869184 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.869191 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:06:36.869201 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.869217 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.869224 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:36.869238 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.869255 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:36.869261 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:06:36.869271 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:06:36.869291 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:06:36.869334 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:06:36.869364 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:06:36.869397 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.869430 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:06:36.869458 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:36.869485 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:06:36.869512 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:36.869539 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:06:36.869566 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:06:36.869592 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:06:36.869619 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:06:36.869645 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:06:36.869672 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:06:36.869704 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:06:36.869731 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:06:36.869758 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:06:36.869785 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:36.869812 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:06:36.869838 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:36.869865 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:06:36.869891 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:36.869918 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:06:36.870010 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:36.870039 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:06:36.870066 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.870099 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:36.870126 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.870153 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:06:36.870180 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.870207 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:06:36.870234 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:36.870261 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:06:36.870295 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:06:36.870330 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:06:36.870357 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.870399 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:36.870434 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.870461 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:36.870489 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:36.870516 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:36.870543 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.870570 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:36.870597 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.870624 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:36.870650 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:36.870678 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:06:36.870705 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:06:36.870731 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:06:36.870758 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:36.870784 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:06:36.870811 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.871012 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:06:36.871040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:36.871067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:06:36.871093 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:06:36.871120 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:06:36.871147 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:36.871174 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:06:36.871201 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:36.871228 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:06:36.871255 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.871287 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:36.871314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:36.871346 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:06:36.871382 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.871402 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.871432 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:36.871458 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.871476 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.871492 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.871518 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:36.871544 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.871561 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.871578 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.871594 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.871620 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:36.871646 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.871672 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:36.871698 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.871724 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:36.871757 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.871774 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.871801 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:36.871826 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.871843 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.871869 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:36.871896 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.871923 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:36.871949 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.871976 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:36.872001 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872028 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:36.872054 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872080 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:36.872107 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872124 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872150 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:36.872176 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872203 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:36.872229 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872255 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:36.872286 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872314 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:36.872340 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872357 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872374 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872398 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872419 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872436 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872452 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872484 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:36.872510 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872527 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872544 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872569 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:36.872596 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872622 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:36.872648 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872665 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872687 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872713 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:36.872739 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872773 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.872858 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872875 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872892 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872908 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872934 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.872961 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872978 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.872995 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873011 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873037 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.873063 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873090 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.873121 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873139 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873156 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873172 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873200 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:36.873227 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873253 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:06:36.873284 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873302 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873318 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873344 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.873370 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:36.873497 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873524 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:06:36.873550 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873576 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.873603 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873632 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:36.873658 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873675 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873692 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873708 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873734 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.873761 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873783 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873801 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873818 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873851 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873867 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873884 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:06:36.873938 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873955 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.873981 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:36.874006 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874023 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874040 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874065 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:36.874091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874108 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874125 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874141 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874167 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:36.874193 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874219 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:36.874245 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874271 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:36.874305 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874322 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874348 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:36.874373 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874399 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874430 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:36.874461 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874488 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:36.874515 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874542 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:36.874568 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874599 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:36.874625 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874651 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:36.874684 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874701 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874728 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:36.874754 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874781 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:36.874807 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874834 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:36.874860 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874887 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:36.874913 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874930 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874947 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874963 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.874996 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875013 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875039 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:36.875065 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875083 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875100 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875126 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:36.875154 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875186 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:36.875212 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875230 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875246 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875276 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:36.875305 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875322 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:36.875430 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875492 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875528 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875561 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875623 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.875653 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875670 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875687 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875704 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875730 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.875757 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875783 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:36.875810 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875827 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875844 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875861 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875887 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:36.875918 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875945 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:06:36.875971 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.875989 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876006 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876032 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.876058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876075 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876108 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876125 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:36.876178 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876254 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:06:36.876316 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876365 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:36.876412 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876445 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:36.876471 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876488 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876505 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876521 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876547 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.876575 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876592 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876697 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876728 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876763 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876794 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:36.876842 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:06:36.876892 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:36.876991 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.877078 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:36.877160 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:36.877239 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:36.877328 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:36.877411 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:06:36.877492 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:36.877598 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:36.877678 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:36.877770 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:36.877860 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:36.877938 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.878019 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.878099 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.878187 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:36.878264 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:36.878371 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.878456 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.878537 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:36.878620 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.878712 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.878801 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:36.878889 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:36.878964 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:36.879039 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.879126 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:36.879208 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:36.879296 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:36.879405 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:36.879485 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.879567 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:36.879662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:36.879752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.879846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:36.879941 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:36.880015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:36.880086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:36.880157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:06:36.880209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:36.880279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:36.880329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:36.880378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:36.880432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:36.880721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.880801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.880854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.880902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:36.880987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:36.881037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.881125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.881185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:36.881239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.881335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.881394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:36.881451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:36.881527 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:36.881580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.881627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:36.881700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:36.881769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:36.881838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:36.881907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.881962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:36.882020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:36.882090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.882172 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:36.882225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:36.882272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:36.882344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:36.882412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:06:36.882468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:36.882539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:36.882588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:36.882639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:36.882724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:36.882777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.882827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.882889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.882935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:36.882981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:36.883044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.883124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.883178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:36.883257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.883325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.883379 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:36.883434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:36.883490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:36.883562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.883611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:36.883668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:36.883723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:36.883811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:36.883861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.883911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:36.883968 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:06:36.883996 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:36.884069 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.884170 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:36.884225 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:36.884310 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:36.884366 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:36.884426 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:06:36.884481 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:36.884535 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:36.884607 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:36.884671 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:36.884748 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:36.884805 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.884857 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.884909 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.885006 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:36.885111 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:36.885190 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.885280 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.885348 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:36.885409 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.885466 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.885526 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:36.885611 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:36.885666 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:36.885722 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.885810 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:36.885870 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:36.885924 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:36.885978 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:36.886032 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.886086 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:36.886150 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:06:36.886175 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:36.886231 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.886293 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:36.886348 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:36.886406 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:36.886463 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:36.886518 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:06:36.886573 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:36.886627 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:36.886682 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:36.886737 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:36.886791 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:36.886846 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.886900 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.887162 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.887221 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:36.887281 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:36.887346 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.887405 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.887463 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:36.887518 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.887573 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.887631 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:36.887690 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:36.887745 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:36.887800 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.887854 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:36.887909 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:36.887964 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:36.888018 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:36.888073 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.888127 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:36.888189 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:06:36.888212 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:36.888262 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.888318 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:36.888367 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:36.888428 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:36.888478 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:36.888527 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:06:36.888575 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:36.888624 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:36.888673 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:36.888721 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:36.888771 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:36.888820 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.888869 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.888918 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.888967 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:36.889016 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:36.889066 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.889115 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.889165 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:36.889214 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.889263 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.889320 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:36.889369 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:36.889427 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:36.889481 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.889530 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:36.889578 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:36.889628 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:36.889677 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:36.889725 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.889775 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:36.889832 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:06:36.889859 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:36.889910 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.889961 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:36.890012 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:36.890063 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:36.890114 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:36.890164 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:06:36.890215 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:36.890266 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:36.890333 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:36.890384 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:36.890435 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:36.890486 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.890537 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.890594 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.890645 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:36.890695 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:36.890748 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.890798 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.890849 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:36.890901 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.890951 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.891003 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:36.891053 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:36.891104 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:36.891155 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.891206 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:36.891257 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:36.891315 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:36.891366 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:36.891423 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.891475 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:36.891530 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:06:36.891548 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:06:36.891580 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:06:36.891608 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:06:36.891636 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:06:36.891662 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:06:36.891683 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:06:36.891707 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.891717 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:36.891727 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:36.891736 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:06:36.891745 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:06:36.891755 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:06:36.891763 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:06:36.891772 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:36.891780 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:36.891789 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:36.891797 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:36.891806 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.891815 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.891824 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.891832 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:36.891841 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:06:36.891853 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.891862 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.891871 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:36.891879 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.891888 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.891896 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:36.891905 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:06:36.891913 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:36.891921 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.891930 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:36.891939 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:06:36.891947 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:36.891955 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:36.891963 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.891971 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:36.891980 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:06:36.891990 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.891997 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:36.892007 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:36.892014 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:06:36.892022 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:06:36.892031 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:06:36.892039 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:06:36.892047 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:36.892055 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:36.892063 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:36.892071 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:36.892079 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.892086 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.892094 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.892102 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:36.892110 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:06:36.892117 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.892125 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.892133 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:36.892140 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.892148 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.892155 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:36.892163 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:06:36.892170 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:36.892178 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.892186 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:36.892194 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:06:36.892201 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:36.892208 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:36.892216 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.892224 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:36.892231 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:06:36.892241 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.892250 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:36.892257 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:36.892268 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:06:36.892321 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:06:36.892331 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:06:36.892339 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:06:36.892347 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:36.892354 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:36.892361 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:36.892376 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:36.892384 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.892391 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.892403 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.892411 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:36.892419 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:06:36.892426 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.892433 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.892440 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:36.892447 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.892455 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.892462 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:36.892470 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:06:36.892477 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:36.892484 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.892491 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:36.892498 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:06:36.892505 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:36.892512 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:36.892519 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.892526 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:36.892533 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:06:36.892542 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.892549 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:36.892557 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:36.892564 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:06:36.892578 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:06:36.892585 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:06:36.892592 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:06:36.892599 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:36.892606 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:36.892612 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:36.892619 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:36.892649 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.892657 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.892665 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:36.892672 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:36.892679 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:06:36.892686 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.892697 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:36.892704 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:36.892711 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:36.892717 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:36.892724 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:36.892730 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:06:36.892947 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:36.892955 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:36.892962 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:36.892970 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:06:36.892977 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:36.892984 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:36.892990 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:36.892997 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:36.893312 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:06:36.893330 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:06:36.893336 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:06:36.893341 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:06:36.893348 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:06:36.893353 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:06:36.893357 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:06:36.893367 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:06:36.893385 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:06:36.893426 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.893433 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:06:36.893447 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:06:36.893468 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:06:36.893475 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:06:36.893480 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:06:36.893484 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:06:36.893490 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:06:36.893501 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:36.893507 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:36.893512 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:36.893524 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.893533 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:36.893538 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:06:36.893562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.893571 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:06:36.893576 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.893599 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:06:36.893605 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:06:36.893609 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:06:36.893613 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:06:36.893617 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:06:36.893620 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:06:36.893625 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:06:36.893629 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:06:36.893635 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179626" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:06:36.893654 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:36.893661 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:36.893665 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:36.893671 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.893676 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:06:36.893681 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:36.893711 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:06:36.893718 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.893722 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.893728 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.893732 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:36.893742 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:06:36.893750 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:36.893755 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:06:36.893760 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:06:36.893766 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179626" 2019-02-20 06:06:36.893773 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:36.893778 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:06:36.893783 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:36.893789 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:36.893793 wsdl: in serializeType: returning: 179626 2019-02-20 06:06:36.893800 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:06:36.893806 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:36.893811 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:06:36.893815 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:06:36.893820 wsdl: in serializeType: returning: 179626 2019-02-20 06:06:36.893824 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179626 2019-02-20 06:06:36.893845 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179626 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:06:36.893850 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:06:36.893856 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4358"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:06:36.893870 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:06:36.893876 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179626 2019-02-20 06:06:36.893886 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:06:36.893962 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:06:36.893899 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:06:36.893910 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:06:36.893915 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:06:36.893920 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:06:36.893923 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:06:36.893931 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:06:36.893940 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:06:36.893949 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:06:36.893955 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:06:36.893968 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:06:36.893978 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:06:36.893986 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:06:36.901289 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:06:36.901334 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:06:36.901351 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:06:36.901357 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:06:36.901364 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:06:36.901369 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:06:36.901374 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:06:36.901378 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:06:36.901391 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:06:36.901421 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:06:36.910406 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:06:36.910445 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:06:36.910452 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:06:36.910458 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:06:36.910463 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:06:36.910469 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:06:36.910475 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:06:36.910481 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:06:36.910486 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:06:36.910492 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:06:35 GMT 2019-02-20 06:06:36.910498 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:06:36.910504 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:06:36.910509 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:06:36.910520 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:06:36.910547 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:06:36.910568 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:06:36.910578 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:06:36.910583 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:06:36.910588 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:06:36.910631 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:06:36.910644 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:06:36.910651 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:06:36.910679 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:06:36.910687 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:06:35 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:06:36.910723 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:06:36.910733 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:06:36.910757 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:06:36.910764 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:06:36.910885 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:06:36.910985 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:06:36.910991 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:06:36.911000 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:06:36.911019 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:06:36.911043 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:06:36.911101 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:06:36.911129 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:06:36.911144 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:06:36.911152 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:06:36.911157 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:06:36.911162 nusoap_client: detail =