Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: K33Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3128
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 14 Aug 2020 00:25:01 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-08-14 02:25:05.689645 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-08-14 02:25:05.689758 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 02:25:05.689777 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197427" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-08-14 02:25:05.689793 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 02:25:05.689802 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-08-14 02:25:05.689811 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-08-14 02:25:05.689827 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-08-14 02:25:05.689835 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 02:25:05.689840 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 02:25:05.689848 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-08-14 02:25:05.689859 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-08-14 02:25:05.689872 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-08-14 02:25:05.689880 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-08-14 02:25:05.689885 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-08-14 02:25:05.689889 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-08-14 02:25:05.689893 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-08-14 02:25:05.689910 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 02:25:05.690094 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 02:25:05.690106 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-08-14 02:25:05.690111 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-08-14 02:25:05.690116 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-08-14 02:25:05.690126 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-08-14 02:25:05.690133 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-08-14 02:25:05.697412 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-08-14 02:25:05.697431 soap_transport_http: socket connected 2020-08-14 02:25:05.697440 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-08-14 02:25:05.697446 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 02:25:05.697451 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 02:25:05.697456 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-08-14 02:25:05.697460 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-08-14 02:25:05.697496 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-08-14 02:25:05.716534 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-08-14 02:25:05.716555 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-08-14 02:25:05.716562 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-08-14 02:25:05.716568 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-08-14 02:25:05.716573 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-08-14 02:25:05.716579 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-08-14 02:25:05.716584 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-08-14 02:25:05.716590 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-08-14 02:25:05.716596 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-08-14 02:25:05.716601 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 14 Aug 2020 00:25:01 GMT 2020-08-14 02:25:05.716607 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-08-14 02:25:05.716612 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-08-14 02:25:05.716618 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-08-14 02:25:05.716666 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-08-14 02:25:05.716695 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-08-14 02:25:05.716716 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-08-14 02:25:05.723632 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 02:25:05.723672 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.723714 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.723728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.723766 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.723779 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.723802 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.730787 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.730879 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-08-14 02:25:05.730900 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.730954 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 02:25:05.731009 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 02:25:05.731089 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-08-14 02:25:05.737975 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-08-14 02:25:05.738029 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 02:25:05.738079 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 02:25:05.738115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.738158 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 02:25:05.738182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.738218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.738230 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.738269 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 02:25:05.738295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.738319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.738346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.738367 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.738403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.738416 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.738501 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-08-14 02:25:05.738542 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 02:25:05.738573 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.738599 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 02:25:05.738626 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.745548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.745580 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.745616 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.745660 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 02:25:05.746335 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 02:25:05.746360 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 02:25:05.746410 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 02:25:05.746462 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 02:25:05.746515 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-08-14 02:25:05.746537 soap_transport_http: read buffer of 6128 bytes 2020-08-14 02:25:05.746607 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.746646 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.746671 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 02:25:05.746708 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.746725 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.752700 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.752730 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.752774 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.752803 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 02:25:05.752848 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 02:25:05.752875 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.752919 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 02:25:05.752963 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-08-14 02:25:05.753121 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.753151 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.753203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.753227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.753278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-08-14 02:25:05.753294 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-08-14 02:25:05.753303 soap_transport_http: read to EOF 2020-08-14 02:25:05.753309 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-08-14 02:25:05.753431 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-08-14 02:25:05.753476 soap_transport_http: closed socket 2020-08-14 02:25:05.753491 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-08-14 02:25:05.753498 soap_transport_http: end of send() 2020-08-14 02:25:05.753516 wsdl: got WSDL URL 2020-08-14 02:25:05.753521 wsdl: Parse WSDL 2020-08-14 02:25:05.753998 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-08-14 02:25:05.754015 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-08-14 02:25:05.754073 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754082 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-08-14 02:25:05.754104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754136 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.754146 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754161 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 02:25:05.754186 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.754193 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754204 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 02:25:05.754224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.754268 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-08-14 02:25:05.754285 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754291 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.754307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754336 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.754344 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754354 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-08-14 02:25:05.754368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.754395 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-08-14 02:25:05.754411 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754418 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-08-14 02:25:05.754440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754467 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.754475 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754485 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 02:25:05.754504 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.754511 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754520 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 02:25:05.754538 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.754545 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754554 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-14 02:25:05.754568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.754602 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-08-14 02:25:05.754617 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754624 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-08-14 02:25:05.754639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754665 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.754672 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754682 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-08-14 02:25:05.754696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.754722 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-08-14 02:25:05.754737 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754743 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-08-14 02:25:05.754757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754782 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.754789 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754799 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 02:25:05.754817 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.754823 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754833 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 02:25:05.754851 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.754858 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754867 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-14 02:25:05.754885 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.754892 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754901 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 02:25:05.754915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.754952 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-08-14 02:25:05.754967 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.754973 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.754991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.755016 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.755022 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.755036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.755062 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 02:25:05.755085 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 02:25:05.755102 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.755114 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 02:25:05.755124 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-08-14 02:25:05.755137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.755152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 02:25:05.755162 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-08-14 02:25:05.755177 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.755183 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-08-14 02:25:05.755197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.755222 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.755229 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.755239 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 02:25:05.755252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.755266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.755276 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-08-14 02:25:05.755291 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.755298 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.755311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.755350 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.755356 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.755370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.755394 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 02:25:05.755415 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 02:25:05.755483 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.755498 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 02:25:05.755511 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-08-14 02:25:05.755524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.755539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 02:25:05.755549 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-08-14 02:25:05.755565 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.755571 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-08-14 02:25:05.755645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.755693 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.755705 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756005 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-08-14 02:25:05.756032 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.756039 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756119 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-08-14 02:25:05.756144 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.756151 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756161 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-08-14 02:25:05.756179 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.756186 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756195 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 02:25:05.756208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.756249 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.756264 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756319 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.756339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756364 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.756372 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756381 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-08-14 02:25:05.756394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.756420 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-08-14 02:25:05.756444 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756450 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-08-14 02:25:05.756468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756598 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.756607 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756617 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 02:25:05.756640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.756728 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-08-14 02:25:05.756744 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756751 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.756766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756792 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.756800 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756829 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-08-14 02:25:05.756843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.756868 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-08-14 02:25:05.756883 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756889 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-08-14 02:25:05.756902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756926 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.756933 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756942 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 02:25:05.756955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.756979 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-08-14 02:25:05.756993 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.756998 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.757011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757035 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.757042 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757051 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-08-14 02:25:05.757063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.757087 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-08-14 02:25:05.757102 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757107 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-08-14 02:25:05.757120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757144 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.757151 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757160 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 02:25:05.757189 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.757201 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757212 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 02:25:05.757224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.757253 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-08-14 02:25:05.757267 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757284 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.757312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757357 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.757370 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757386 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-08-14 02:25:05.757408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.757459 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-08-14 02:25:05.757497 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757507 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-08-14 02:25:05.757530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757559 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.757566 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757576 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 02:25:05.757593 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.757600 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757609 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 02:25:05.757623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.757652 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-08-14 02:25:05.757667 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757673 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.757687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757711 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.757718 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757728 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-08-14 02:25:05.757741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.757766 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-08-14 02:25:05.757780 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757786 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-08-14 02:25:05.757799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757836 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.757843 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757852 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 02:25:05.757865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.757889 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-08-14 02:25:05.757902 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757908 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.757921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757945 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.757952 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757961 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-08-14 02:25:05.757973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.757988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.757998 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-08-14 02:25:05.758012 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758018 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-08-14 02:25:05.758031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758055 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.758062 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758071 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 02:25:05.758084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.758107 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-08-14 02:25:05.758122 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758128 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.758141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758164 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.758171 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758180 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-08-14 02:25:05.758193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.758217 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-08-14 02:25:05.758231 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758237 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-08-14 02:25:05.758250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758274 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.758281 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758290 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-08-14 02:25:05.758303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.758326 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-08-14 02:25:05.758340 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758346 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.758359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758382 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.758389 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758398 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-08-14 02:25:05.758411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.758442 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-08-14 02:25:05.758457 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758463 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-08-14 02:25:05.758490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758515 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.758522 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758531 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-08-14 02:25:05.758544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.758569 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-08-14 02:25:05.758584 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758590 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.758603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758640 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.758647 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758657 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-08-14 02:25:05.758671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.758696 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-08-14 02:25:05.758711 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758717 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-08-14 02:25:05.758731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758755 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.758762 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758772 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-08-14 02:25:05.758792 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.758799 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758821 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-08-14 02:25:05.758834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.758863 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 02:25:05.758877 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758883 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.758896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758921 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.758928 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758938 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-08-14 02:25:05.758950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.758975 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-08-14 02:25:05.758990 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.758996 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-14 02:25:05.759009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759032 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.759039 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759048 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 02:25:05.759061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.759085 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.759099 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759105 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.759118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759142 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.759149 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759158 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-08-14 02:25:05.759170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.759194 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 02:25:05.759208 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759214 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-08-14 02:25:05.759227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759251 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 02:25:05.759258 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759267 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-08-14 02:25:05.759279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.759303 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.759317 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759323 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.759336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759359 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759365 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759401 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 02:25:05.759421 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 02:25:05.759444 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759454 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 02:25:05.759464 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-08-14 02:25:05.759489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 02:25:05.759514 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-08-14 02:25:05.759529 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759535 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-08-14 02:25:05.759549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759574 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 02:25:05.759581 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759591 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-14 02:25:05.759604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.759629 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-08-14 02:25:05.759644 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759650 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.759663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759686 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759693 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759729 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 02:25:05.759749 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 02:25:05.759766 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759776 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 02:25:05.759786 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-08-14 02:25:05.759799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 02:25:05.759835 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-08-14 02:25:05.759850 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759856 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-08-14 02:25:05.759869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759893 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 02:25:05.759901 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759910 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-08-14 02:25:05.759922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.759947 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.759962 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.759967 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.759980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760002 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760009 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760044 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 02:25:05.760063 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 02:25:05.760079 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760090 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 02:25:05.760100 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-08-14 02:25:05.760112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 02:25:05.760135 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-08-14 02:25:05.760149 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760155 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-08-14 02:25:05.760168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760191 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.760198 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760207 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-08-14 02:25:05.760224 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.760230 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760239 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-08-14 02:25:05.760256 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.760262 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760272 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 02:25:05.760288 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.760317 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760329 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-14 02:25:05.760349 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.760355 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760364 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-08-14 02:25:05.760381 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.760387 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760397 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-08-14 02:25:05.760413 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.760419 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760434 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 02:25:05.760447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.760510 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-08-14 02:25:05.760526 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760532 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.760547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760571 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.760579 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760588 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-08-14 02:25:05.760601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.760626 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-08-14 02:25:05.760642 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760648 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-08-14 02:25:05.760661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760685 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.760692 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760702 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-08-14 02:25:05.760720 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.760726 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760742 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 02:25:05.760761 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.760768 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760777 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-14 02:25:05.760790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.760835 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-08-14 02:25:05.760850 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760856 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.760869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760953 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.760962 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.760974 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-08-14 02:25:05.760988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.761014 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-08-14 02:25:05.761047 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761055 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-14 02:25:05.761070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761095 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.761102 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761112 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 02:25:05.761126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.761152 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.761167 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761179 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.761194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761219 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.761226 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761236 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-08-14 02:25:05.761250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.761275 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 02:25:05.761290 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761296 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-08-14 02:25:05.761309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761334 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.761341 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761350 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 02:25:05.761368 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.761375 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761384 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-08-14 02:25:05.761414 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.761421 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761437 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-08-14 02:25:05.761455 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.761461 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761483 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-08-14 02:25:05.761501 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.761508 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761517 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-08-14 02:25:05.761530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.761572 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-08-14 02:25:05.761587 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761593 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.761607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761631 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.761638 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761647 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-08-14 02:25:05.761661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.761686 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-08-14 02:25:05.761701 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761715 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-08-14 02:25:05.761732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761757 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.761765 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761774 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-08-14 02:25:05.761792 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.761798 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761820 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 02:25:05.761837 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.761844 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761853 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-14 02:25:05.761865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.761897 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.761911 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761917 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.761931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761954 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.761961 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761971 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-08-14 02:25:05.761983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.761998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.762007 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 02:25:05.762022 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.762027 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-08-14 02:25:05.762040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.762065 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.762071 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.762080 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 02:25:05.762097 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.762103 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.762112 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 02:25:05.762129 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.762135 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.762144 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 02:25:05.762162 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.762168 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.762178 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-14 02:25:05.762194 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.762200 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.762210 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 02:25:05.762222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.762252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.762262 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.762276 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.762282 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.762295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.762320 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.762327 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.762336 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-08-14 02:25:05.762349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.762364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.762373 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 02:25:05.762387 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.762414 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.762421 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.762437 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.762451 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.762466 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.762494 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.762520 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.762527 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.762537 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 02:25:05.762555 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.762561 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.762571 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-08-14 02:25:05.762588 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.762595 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.762604 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-08-14 02:25:05.762621 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.762628 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.762637 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-08-14 02:25:05.762654 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.762661 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.762670 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-08-14 02:25:05.762687 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 02:25:05.762694 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.762703 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-08-14 02:25:05.762720 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.762727 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.762737 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.762754 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.762761 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.762770 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 02:25:05.762792 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.762799 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.762821 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-08-14 02:25:05.762839 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.762845 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.762855 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 02:25:05.762871 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.762878 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.762886 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 02:25:05.762899 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.762951 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.762969 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.762975 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-08-14 02:25:05.762990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.763013 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.763020 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.763029 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 02:25:05.763046 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.763053 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.763062 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-14 02:25:05.763078 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.763084 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.763094 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-14 02:25:05.763110 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.763117 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.763125 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-14 02:25:05.763138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.763164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.763174 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763188 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.763194 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.763208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.763232 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763238 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.763248 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-08-14 02:25:05.763260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.763275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.763284 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-08-14 02:25:05.763297 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763322 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763329 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763338 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763351 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.763380 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763404 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.763410 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763419 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-14 02:25:05.763443 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.763449 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763459 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-08-14 02:25:05.763489 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.763496 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763505 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-14 02:25:05.763522 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.763529 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763538 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-08-14 02:25:05.763555 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.763562 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763571 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-14 02:25:05.763588 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.763595 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763604 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-14 02:25:05.763621 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.763628 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763637 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 02:25:05.763655 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.763661 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763670 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-08-14 02:25:05.763687 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.763694 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763703 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-08-14 02:25:05.763721 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.763727 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763736 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 02:25:05.763753 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.763760 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763769 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 02:25:05.763782 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.763855 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.763876 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.763882 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-08-14 02:25:05.763896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.763919 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.763926 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.763935 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 02:25:05.763952 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.763958 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.763967 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 02:25:05.763984 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.763990 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.763999 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 02:25:05.764015 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 02:25:05.764022 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.764031 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-08-14 02:25:05.764044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.764069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.764079 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764094 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.764100 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.764113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.764137 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764144 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.764153 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-08-14 02:25:05.764165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.764180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.764189 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-08-14 02:25:05.764203 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764229 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764236 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764245 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764257 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764274 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.764287 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764311 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.764318 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764327 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-14 02:25:05.764344 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.764350 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764359 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-08-14 02:25:05.764375 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.764382 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764391 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-08-14 02:25:05.764407 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.764414 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764427 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-08-14 02:25:05.764446 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.764453 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764462 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-14 02:25:05.764493 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.764499 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764509 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-14 02:25:05.764526 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.764533 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764542 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 02:25:05.764559 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.764566 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764575 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-08-14 02:25:05.764592 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.764598 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764608 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-08-14 02:25:05.764626 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.764633 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764642 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-08-14 02:25:05.764659 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.764666 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764675 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 02:25:05.764692 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.764699 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764708 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 02:25:05.764721 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.764778 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.764794 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.764834 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.764842 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.764851 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.764863 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.764879 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.764892 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.764917 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.764924 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.764933 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-08-14 02:25:05.764950 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.764956 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.764965 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-08-14 02:25:05.764981 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.765027 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.765080 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-14 02:25:05.765142 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.765151 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.765161 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-08-14 02:25:05.765178 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.765184 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.765194 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-08-14 02:25:05.765214 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.765221 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.765231 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-08-14 02:25:05.765248 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.765254 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.765263 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-08-14 02:25:05.765280 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.765287 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.765329 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-08-14 02:25:05.765351 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.765357 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.765367 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-08-14 02:25:05.765384 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.765391 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.765400 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-08-14 02:25:05.765416 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.765430 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.765441 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-08-14 02:25:05.765458 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.765479 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.765489 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-08-14 02:25:05.765578 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.765587 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.765599 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 02:25:05.765618 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.765625 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.765634 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-08-14 02:25:05.765648 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.765718 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.765739 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.765746 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-08-14 02:25:05.765761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.765786 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.765792 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.765802 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-08-14 02:25:05.765828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.765843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.765853 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-08-14 02:25:05.765867 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.765873 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.765887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.765910 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.765917 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.765926 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-08-14 02:25:05.765939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.765953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.765963 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-08-14 02:25:05.765977 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.765983 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-08-14 02:25:05.765996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.766019 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.766025 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.766035 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 02:25:05.766051 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.766058 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.766067 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-14 02:25:05.766251 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.766263 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.766396 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-14 02:25:05.766506 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 02:25:05.766520 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.766538 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-14 02:25:05.766562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.766603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.766617 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-08-14 02:25:05.766633 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.766640 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.766654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.766688 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 02:25:05.766696 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.766707 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-08-14 02:25:05.766720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.766736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.766746 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-08-14 02:25:05.766760 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 02:25:05.766787 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-08-14 02:25:05.766794 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 02:25:05.766817 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-08-14 02:25:05.766830 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 02:25:05.766845 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.766859 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-08-14 02:25:05.766883 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.766890 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-14 02:25:05.766899 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-08-14 02:25:05.766915 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.766922 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-08-14 02:25:05.766931 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-08-14 02:25:05.766948 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.766954 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-14 02:25:05.766963 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-08-14 02:25:05.766980 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-08-14 02:25:05.766986 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-08-14 02:25:05.766995 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-08-14 02:25:05.767012 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.767018 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-08-14 02:25:05.767027 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-08-14 02:25:05.767044 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.767051 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-08-14 02:25:05.767060 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-08-14 02:25:05.767076 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.767083 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-08-14 02:25:05.767097 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 02:25:05.767115 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.767121 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-08-14 02:25:05.767130 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-08-14 02:25:05.767147 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.767153 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-08-14 02:25:05.767162 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-08-14 02:25:05.767179 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.767185 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-08-14 02:25:05.767194 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 02:25:05.767207 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-08-14 02:25:05.767255 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.767276 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.767282 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-08-14 02:25:05.767300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.767324 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.767331 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.767340 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 02:25:05.767353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.767367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.767377 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-08-14 02:25:05.767391 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.767397 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.767410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.767440 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 02:25:05.767448 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.767457 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-08-14 02:25:05.767470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.767485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.767494 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-08-14 02:25:05.767508 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-08-14 02:25:05.767546 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 02:25:05.767553 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-08-14 02:25:05.767567 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-08-14 02:25:05.767586 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 02:25:05.767593 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-08-14 02:25:05.767602 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-08-14 02:25:05.767620 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 02:25:05.767627 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-08-14 02:25:05.767637 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-08-14 02:25:05.767650 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-08-14 02:25:05.767673 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.767688 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.767694 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-08-14 02:25:05.767708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.767733 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.767740 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.767750 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 02:25:05.767767 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.767774 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.767784 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-08-14 02:25:05.767801 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.767808 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.767829 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-08-14 02:25:05.767842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.767864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.767874 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.767888 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.767894 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.767912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.767937 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.767944 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.767953 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-08-14 02:25:05.767966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.767980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.767990 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-08-14 02:25:05.768003 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.768028 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.768035 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.768044 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.768057 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.768072 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.768086 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.768114 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.768122 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.768131 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-08-14 02:25:05.768148 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.768155 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.768164 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-08-14 02:25:05.768180 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.768186 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.768195 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-14 02:25:05.768212 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.768218 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.768227 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-08-14 02:25:05.768244 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.768250 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.768259 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-08-14 02:25:05.768275 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.768282 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.768290 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-08-14 02:25:05.768330 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.768338 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.768350 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-08-14 02:25:05.768368 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.768375 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.768384 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-08-14 02:25:05.768401 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.768407 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.768417 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-08-14 02:25:05.768435 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.768481 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.768499 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.768505 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-08-14 02:25:05.768537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.768563 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.768570 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.768580 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 02:25:05.768597 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.768604 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.768613 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 02:25:05.768631 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.768638 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.768651 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 02:25:05.768669 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.768676 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.768693 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-14 02:25:05.768711 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.768717 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.768727 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 02:25:05.768740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.768770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.768780 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 02:25:05.768795 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.768801 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.768815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.768839 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.768846 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.768859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.768887 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 02:25:05.768908 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 02:25:05.768925 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.768935 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 02:25:05.768945 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-08-14 02:25:05.768958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.768972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-08-14 02:25:05.768982 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-08-14 02:25:05.768997 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769003 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-08-14 02:25:05.769017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769048 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.769055 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769065 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-08-14 02:25:05.769078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.769103 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-08-14 02:25:05.769118 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769124 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.769138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769162 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-14 02:25:05.769169 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769179 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-08-14 02:25:05.769192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.769217 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-08-14 02:25:05.769231 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769237 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-08-14 02:25:05.769256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769282 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.769289 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769299 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-08-14 02:25:05.769317 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.769323 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769333 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-14 02:25:05.769350 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.769356 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769366 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-08-14 02:25:05.769379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.769412 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-08-14 02:25:05.769432 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769439 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.769457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769483 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.769490 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769500 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-08-14 02:25:05.769513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.769538 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-08-14 02:25:05.769553 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769559 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-08-14 02:25:05.769573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769597 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.769604 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769614 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 02:25:05.769627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.769651 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-08-14 02:25:05.769666 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769672 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.769686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769711 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.769718 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769728 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-08-14 02:25:05.769741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.769756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.769766 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-08-14 02:25:05.769780 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.769811 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.769818 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.769828 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.769841 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.769857 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.769871 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.769897 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.769904 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.769913 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-08-14 02:25:05.769931 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.769938 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.769947 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-08-14 02:25:05.769965 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.769971 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.769981 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-08-14 02:25:05.769998 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.770004 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.770014 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-08-14 02:25:05.770031 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.770038 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.770047 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-08-14 02:25:05.770064 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 02:25:05.770071 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.770085 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-08-14 02:25:05.770102 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 02:25:05.770109 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.770119 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-08-14 02:25:05.770136 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-08-14 02:25:05.770143 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.770152 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-08-14 02:25:05.770169 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 02:25:05.770176 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.770185 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-08-14 02:25:05.770202 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.770208 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.770218 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-08-14 02:25:05.770235 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.770242 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.770252 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-08-14 02:25:05.770269 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.770275 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.770285 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-08-14 02:25:05.770302 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.770308 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.770317 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-08-14 02:25:05.770330 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.770392 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.770410 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.770416 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-08-14 02:25:05.770440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.770466 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.770473 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.770483 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-14 02:25:05.770500 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.770507 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.770517 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-14 02:25:05.770530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.770549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.770559 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-08-14 02:25:05.770574 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.770580 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.770598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.770623 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 02:25:05.770630 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.770640 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-08-14 02:25:05.770653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.770668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.770678 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-08-14 02:25:05.770691 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 02:25:05.770718 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-08-14 02:25:05.770725 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 02:25:05.770734 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-08-14 02:25:05.770747 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 02:25:05.770763 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.770777 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-08-14 02:25:05.770806 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.770814 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-08-14 02:25:05.770829 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-08-14 02:25:05.770846 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.770853 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-08-14 02:25:05.770862 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-08-14 02:25:05.770879 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.770886 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-08-14 02:25:05.770895 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-08-14 02:25:05.770912 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-08-14 02:25:05.770919 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-08-14 02:25:05.770928 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-08-14 02:25:05.770945 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.770952 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-08-14 02:25:05.770961 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-08-14 02:25:05.770979 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-08-14 02:25:05.770985 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-08-14 02:25:05.770995 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-08-14 02:25:05.771012 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.771018 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-08-14 02:25:05.771028 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 02:25:05.771041 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-08-14 02:25:05.771079 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.771095 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771101 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-08-14 02:25:05.771119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771144 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.771151 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771161 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-14 02:25:05.771179 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.771185 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771195 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-14 02:25:05.771208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.771236 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-08-14 02:25:05.771251 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771257 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-08-14 02:25:05.771271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771295 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 02:25:05.771302 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771312 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-08-14 02:25:05.771325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.771349 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-08-14 02:25:05.771365 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771371 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-08-14 02:25:05.771389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771414 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.771421 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771436 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-08-14 02:25:05.771455 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.771461 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771471 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-08-14 02:25:05.771484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.771513 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 02:25:05.771528 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771534 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.771548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771573 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 02:25:05.771580 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771590 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-08-14 02:25:05.771603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.771628 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-08-14 02:25:05.771642 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771649 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-08-14 02:25:05.771668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771693 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.771700 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771710 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-08-14 02:25:05.771728 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.771735 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771744 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-08-14 02:25:05.771757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.771785 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.771800 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771806 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.771820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771844 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 02:25:05.771851 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771861 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-08-14 02:25:05.771874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.771890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.771899 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 02:25:05.771943 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 02:25:05.772138 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-08-14 02:25:05.772146 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 02:25:05.772156 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-08-14 02:25:05.772170 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 02:25:05.772186 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.772200 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-08-14 02:25:05.772226 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.772233 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-08-14 02:25:05.772242 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 02:25:05.772260 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-08-14 02:25:05.772267 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-08-14 02:25:05.772276 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-14 02:25:05.772291 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-08-14 02:25:05.772310 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.772324 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-14 02:25:05.772351 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-08-14 02:25:05.772358 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-14 02:25:05.772372 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-08-14 02:25:05.772386 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-08-14 02:25:05.772402 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.772416 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-08-14 02:25:05.772447 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.772454 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-08-14 02:25:05.772464 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-08-14 02:25:05.772482 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.772489 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-08-14 02:25:05.772498 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-14 02:25:05.772511 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-08-14 02:25:05.772530 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.772546 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.772552 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-08-14 02:25:05.772566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.772591 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.772598 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.772607 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-08-14 02:25:05.772620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.772635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.772645 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 02:25:05.772660 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.772666 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.772684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.772709 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.772716 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.772726 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-08-14 02:25:05.772739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.772754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.772764 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-08-14 02:25:05.772779 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.772785 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-08-14 02:25:05.772799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.772828 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.772836 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.772845 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-08-14 02:25:05.772862 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.772869 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.772878 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-08-14 02:25:05.772895 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.772902 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.772911 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-08-14 02:25:05.772928 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.772934 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.772944 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-08-14 02:25:05.772957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.772983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.772993 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.773008 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.773014 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.773032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.773057 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.773064 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.773074 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-08-14 02:25:05.773087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.773102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.773112 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-08-14 02:25:05.773125 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.773152 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.773159 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.773168 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.773181 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.773197 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.773210 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.773240 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.773247 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.773256 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-08-14 02:25:05.773274 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.773280 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.773289 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-08-14 02:25:05.773306 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.773313 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.773322 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-08-14 02:25:05.773340 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.773347 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.773356 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-08-14 02:25:05.773373 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.773380 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.773389 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-08-14 02:25:05.773406 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.773412 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.773421 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-08-14 02:25:05.773444 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-14 02:25:05.773451 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.773460 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-08-14 02:25:05.773474 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.773512 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.773527 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.773539 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-08-14 02:25:05.773557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.773582 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.773588 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.773598 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-08-14 02:25:05.773615 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.773622 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.773636 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-08-14 02:25:05.773653 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.773660 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.773669 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-08-14 02:25:05.773686 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.773693 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.773702 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-08-14 02:25:05.773719 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.773726 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.773735 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-08-14 02:25:05.773752 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.773759 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.773772 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-08-14 02:25:05.773790 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.773797 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.773806 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-08-14 02:25:05.773823 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.773830 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.773839 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-08-14 02:25:05.773852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.773893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.773904 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-08-14 02:25:05.773919 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.773925 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-08-14 02:25:05.773944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.773969 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 02:25:05.773976 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.773986 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-08-14 02:25:05.773999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.774014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.774024 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-08-14 02:25:05.774040 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-08-14 02:25:05.774047 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-08-14 02:25:05.774058 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-08-14 02:25:05.774073 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.774079 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-08-14 02:25:05.774092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.774115 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 02:25:05.774135 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-08-14 02:25:05.774152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.774162 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-08-14 02:25:05.774173 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-08-14 02:25:05.774189 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.774196 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-08-14 02:25:05.774206 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-08-14 02:25:05.774222 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-08-14 02:25:05.774228 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-08-14 02:25:05.774238 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-08-14 02:25:05.774255 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.774261 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-08-14 02:25:05.774271 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.774287 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.774294 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-08-14 02:25:05.774307 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.774325 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.774332 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-08-14 02:25:05.774341 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.774359 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.774365 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-08-14 02:25:05.774375 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.774391 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 02:25:05.774397 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-08-14 02:25:05.774407 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 02:25:05.774428 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 02:25:05.774435 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-08-14 02:25:05.774446 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-08-14 02:25:05.774463 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.774470 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-08-14 02:25:05.774479 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.774496 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-08-14 02:25:05.774502 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-08-14 02:25:05.774512 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-08-14 02:25:05.774529 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.774538 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-08-14 02:25:05.774548 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.774565 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 02:25:05.774571 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-08-14 02:25:05.774581 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 02:25:05.774630 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-08-14 02:25:05.774639 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-08-14 02:25:05.774685 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-08-14 02:25:05.774708 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 02:25:05.774715 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-08-14 02:25:05.774725 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 02:25:05.774742 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.774749 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-08-14 02:25:05.774763 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.774780 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-08-14 02:25:05.774822 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-08-14 02:25:05.774878 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-08-14 02:25:05.774911 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-08-14 02:25:05.774938 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-08-14 02:25:05.774969 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-08-14 02:25:05.774996 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-08-14 02:25:05.775022 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-08-14 02:25:05.775076 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-08-14 02:25:05.775104 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.775131 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-08-14 02:25:05.775161 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-08-14 02:25:05.775188 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-08-14 02:25:05.775214 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-08-14 02:25:05.775339 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-08-14 02:25:05.775392 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-08-14 02:25:05.775441 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-08-14 02:25:05.775470 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-08-14 02:25:05.775496 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-08-14 02:25:05.775522 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-08-14 02:25:05.775548 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-08-14 02:25:05.775583 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-08-14 02:25:05.775611 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-08-14 02:25:05.775637 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-08-14 02:25:05.775663 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-08-14 02:25:05.775689 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-08-14 02:25:05.775715 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-08-14 02:25:05.775747 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 02:25:05.775773 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-08-14 02:25:05.775800 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.775826 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 02:25:05.775852 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.775879 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-08-14 02:25:05.776061 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-08-14 02:25:05.776379 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-08-14 02:25:05.776416 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.776450 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-08-14 02:25:05.776503 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-08-14 02:25:05.776536 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-08-14 02:25:05.776562 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-08-14 02:25:05.776587 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-08-14 02:25:05.776618 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.776645 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 02:25:05.776673 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-08-14 02:25:05.776699 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-08-14 02:25:05.776725 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.776752 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-08-14 02:25:05.776778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.776805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 02:25:05.776831 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.776857 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-08-14 02:25:05.776883 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.776909 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-08-14 02:25:05.776941 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-08-14 02:25:05.776967 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-08-14 02:25:05.776993 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-08-14 02:25:05.777020 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-08-14 02:25:05.777045 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-08-14 02:25:05.777072 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-08-14 02:25:05.777097 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.777124 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-08-14 02:25:05.777150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 02:25:05.777176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-08-14 02:25:05.777202 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-08-14 02:25:05.777229 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-08-14 02:25:05.777257 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-08-14 02:25:05.777282 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-08-14 02:25:05.777308 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-08-14 02:25:05.777334 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-08-14 02:25:05.777360 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-08-14 02:25:05.777386 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-08-14 02:25:05.777411 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-08-14 02:25:05.777444 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-08-14 02:25:05.777471 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 02:25:05.777497 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-08-14 02:25:05.777523 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.777549 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-08-14 02:25:05.777575 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 02:25:05.777601 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-08-14 02:25:05.777628 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.777660 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-08-14 02:25:05.777686 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-08-14 02:25:05.777712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-08-14 02:25:05.777739 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.777756 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.777783 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 02:25:05.777809 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.777827 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.777844 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.777870 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 02:25:05.777895 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.777912 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.777929 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.777945 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.777971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 02:25:05.777997 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778023 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 02:25:05.778049 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778066 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778083 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778099 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778125 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 02:25:05.778151 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778177 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 02:25:05.778203 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778228 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 02:25:05.778254 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778271 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778296 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 02:25:05.778322 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778343 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778369 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 02:25:05.778394 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778420 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 02:25:05.778486 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778523 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 02:25:05.778549 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778575 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 02:25:05.778601 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778627 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 02:25:05.778664 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778682 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778708 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 02:25:05.778734 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778760 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 02:25:05.778786 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778813 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 02:25:05.778839 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778864 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 02:25:05.778890 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778916 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 02:25:05.778952 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778968 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.778985 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779002 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779019 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779037 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779054 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779080 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 02:25:05.779106 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779129 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779146 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779171 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 02:25:05.779197 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779222 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 02:25:05.779248 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779265 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779282 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779298 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779373 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779403 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 02:25:05.779439 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779514 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779536 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779562 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 02:25:05.779589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779622 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779639 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779656 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.779715 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779732 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779749 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779810 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779865 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.779918 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779938 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779955 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.779977 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780005 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.780031 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780057 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.780083 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780100 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780117 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780133 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780159 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 02:25:05.780185 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780211 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 02:25:05.780237 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780254 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780271 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780296 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.780323 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 02:25:05.780449 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780476 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-08-14 02:25:05.780501 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780518 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780535 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780561 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 02:25:05.780586 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780613 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.780644 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780661 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780688 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 02:25:05.780714 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780731 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780757 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 02:25:05.780783 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780800 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780826 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 02:25:05.780852 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780869 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780895 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 02:25:05.780921 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780947 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 02:25:05.780972 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.780989 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781005 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781022 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781048 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.781073 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781091 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781108 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781124 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781141 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781157 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781174 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781190 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781216 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 02:25:05.781242 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781264 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781290 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 02:25:05.781316 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781333 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781350 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781402 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 02:25:05.781441 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781459 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781477 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781548 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 02:25:05.781573 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781603 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 02:25:05.781629 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781671 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781690 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781707 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781734 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 02:25:05.781763 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781789 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 02:25:05.781815 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781865 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 02:25:05.781893 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781910 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781939 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 02:25:05.781965 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.781982 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782032 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 02:25:05.782060 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782086 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 02:25:05.782120 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782146 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 02:25:05.782172 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782198 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 02:25:05.782224 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782250 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 02:25:05.782276 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782293 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782319 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-08-14 02:25:05.782345 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782370 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 02:25:05.782396 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782422 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 02:25:05.782454 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782480 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 02:25:05.782506 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782532 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 02:25:05.782558 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782575 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782592 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782608 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782625 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782641 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782658 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782683 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 02:25:05.782709 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782726 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782743 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782768 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 02:25:05.782794 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782825 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 02:25:05.782851 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782869 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782886 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782902 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782919 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782945 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 02:25:05.782971 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.782988 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783005 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783030 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 02:25:05.783056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783105 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-08-14 02:25:05.783192 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783209 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783225 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783242 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783269 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.783295 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783311 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783328 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783345 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783371 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.783397 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783597 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-08-14 02:25:05.783625 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783642 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783659 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783675 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783701 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-08-14 02:25:05.783727 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783752 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-08-14 02:25:05.783779 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783796 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783812 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783838 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.783868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783904 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783921 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.783963 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-08-14 02:25:05.784016 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784044 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-08-14 02:25:05.784070 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784095 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784134 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784165 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-08-14 02:25:05.784191 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784220 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-08-14 02:25:05.784247 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784264 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784290 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 02:25:05.784350 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784419 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784457 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-08-14 02:25:05.784487 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784530 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784586 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 02:25:05.784621 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784639 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784666 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-08-14 02:25:05.784695 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784722 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-08-14 02:25:05.784772 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784794 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784811 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784827 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784854 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.784884 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784901 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784918 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.784934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.785006 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.785032 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.785049 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.785066 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-08-14 02:25:05.785092 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-08-14 02:25:05.785123 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-08-14 02:25:05.785217 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-08-14 02:25:05.785273 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 02:25:05.785323 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-08-14 02:25:05.785372 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.785449 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-08-14 02:25:05.785534 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-08-14 02:25:05.785629 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-08-14 02:25:05.785864 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-08-14 02:25:05.786017 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-08-14 02:25:05.786186 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 02:25:05.786270 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 02:25:05.786325 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 02:25:05.786373 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 02:25:05.786421 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.786476 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.786524 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-08-14 02:25:05.786573 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.786620 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-08-14 02:25:05.786668 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-08-14 02:25:05.786716 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.786764 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 02:25:05.786810 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.786858 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.786907 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.786982 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.787034 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 02:25:05.787081 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-08-14 02:25:05.787128 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-08-14 02:25:05.787175 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.787222 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 02:25:05.787271 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-08-14 02:25:05.787319 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 02:25:05.787368 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 02:25:05.787420 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-08-14 02:25:05.787473 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-08-14 02:25:05.787520 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 02:25:05.787567 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.787622 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 02:25:05.787669 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.787717 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 02:25:05.787774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-08-14 02:25:05.787822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-08-14 02:25:05.787870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 02:25:05.787918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-08-14 02:25:05.787966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.788014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-08-14 02:25:05.788060 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-08-14 02:25:05.788109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-08-14 02:25:05.788156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-08-14 02:25:05.788205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-08-14 02:25:05.788253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 02:25:05.788299 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 02:25:05.788346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 02:25:05.788393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 02:25:05.788451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.788500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.788551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-08-14 02:25:05.788600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.788646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-08-14 02:25:05.788694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-08-14 02:25:05.788742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.788791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 02:25:05.788837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.788886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.788934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.788986 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.789037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 02:25:05.789083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-08-14 02:25:05.789130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-08-14 02:25:05.789181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.789228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 02:25:05.789276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-08-14 02:25:05.789324 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 02:25:05.789372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 02:25:05.789429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-08-14 02:25:05.789477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-08-14 02:25:05.789524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 02:25:05.789571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.789619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 02:25:05.789666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.789714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 02:25:05.789769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-08-14 02:25:05.789816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-08-14 02:25:05.789864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 02:25:05.789911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-08-14 02:25:05.789960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.790007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-08-14 02:25:05.790054 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-08-14 02:25:05.790102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-08-14 02:25:05.790149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-08-14 02:25:05.790197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-08-14 02:25:05.790245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 02:25:05.790291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 02:25:05.790339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 02:25:05.790385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 02:25:05.790437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.790486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.790534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-08-14 02:25:05.790582 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.790629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-08-14 02:25:05.790680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-08-14 02:25:05.790756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.791086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 02:25:05.791134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.791197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.791245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.791297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.791348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 02:25:05.791395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-08-14 02:25:05.791448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-08-14 02:25:05.791500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.791547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 02:25:05.791596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-08-14 02:25:05.791659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 02:25:05.791708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 02:25:05.791759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-08-14 02:25:05.791806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-08-14 02:25:05.791852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 02:25:05.791899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.791948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 02:25:05.792000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.792048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 02:25:05.792116 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-08-14 02:25:05.792143 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 02:25:05.792203 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 02:25:05.792258 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 02:25:05.792312 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 02:25:05.792365 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.792427 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 02:25:05.792482 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 02:25:05.792554 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 02:25:05.792607 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 02:25:05.792661 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 02:25:05.792714 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 02:25:05.792767 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 02:25:05.792824 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 02:25:05.792878 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 02:25:05.792948 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.793001 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.793054 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 02:25:05.793111 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.793165 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 02:25:05.793218 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 02:25:05.793275 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.793355 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 02:25:05.793407 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.793477 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.793531 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.793589 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.793642 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 02:25:05.793695 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 02:25:05.793781 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 02:25:05.793836 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.793886 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 02:25:05.793937 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 02:25:05.793987 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 02:25:05.794039 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 02:25:05.794090 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 02:25:05.794155 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 02:25:05.794210 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 02:25:05.794262 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.794385 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 02:25:05.794445 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.794517 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 02:25:05.794578 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-08-14 02:25:05.794602 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 02:25:05.794671 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 02:25:05.794729 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 02:25:05.794795 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 02:25:05.794847 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.794899 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 02:25:05.794950 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 02:25:05.795001 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 02:25:05.795074 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 02:25:05.795126 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 02:25:05.795182 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 02:25:05.795234 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 02:25:05.795285 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 02:25:05.795337 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 02:25:05.795388 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.795472 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.795527 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 02:25:05.795585 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.795643 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 02:25:05.795697 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 02:25:05.795750 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.795820 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 02:25:05.795886 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.795938 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.795990 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.796058 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.796112 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 02:25:05.796165 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 02:25:05.796218 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 02:25:05.796286 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.796341 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 02:25:05.796394 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 02:25:05.796453 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 02:25:05.796513 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 02:25:05.796567 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 02:25:05.796620 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 02:25:05.796674 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 02:25:05.796758 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.796811 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 02:25:05.796862 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.796918 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 02:25:05.796976 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-08-14 02:25:05.796998 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 02:25:05.797045 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 02:25:05.797092 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 02:25:05.797139 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 02:25:05.797185 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.797231 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 02:25:05.797277 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 02:25:05.797322 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 02:25:05.797368 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 02:25:05.797433 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 02:25:05.797498 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 02:25:05.797547 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 02:25:05.797596 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 02:25:05.797653 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 02:25:05.797702 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.797751 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.797799 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 02:25:05.797848 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.797896 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 02:25:05.797944 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 02:25:05.797992 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.798041 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 02:25:05.798090 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.798138 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.798186 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.798234 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.798282 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 02:25:05.798329 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 02:25:05.798377 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 02:25:05.798486 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.798537 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 02:25:05.798590 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 02:25:05.798638 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 02:25:05.798686 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 02:25:05.798733 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 02:25:05.798781 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 02:25:05.798830 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 02:25:05.798878 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.798926 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 02:25:05.798975 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.799023 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 02:25:05.799079 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-08-14 02:25:05.799101 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-08-14 02:25:05.799151 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-08-14 02:25:05.799202 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-08-14 02:25:05.799251 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-08-14 02:25:05.799301 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.799351 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-08-14 02:25:05.799401 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-08-14 02:25:05.799458 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-08-14 02:25:05.799509 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-08-14 02:25:05.799565 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-08-14 02:25:05.800061 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-08-14 02:25:05.800163 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-08-14 02:25:05.800218 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-08-14 02:25:05.800268 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 02:25:05.800329 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.800380 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.800453 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-08-14 02:25:05.800505 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.800556 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-08-14 02:25:05.800606 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-08-14 02:25:05.800663 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.800714 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-08-14 02:25:05.800764 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.800814 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.800864 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.800915 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.800965 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-08-14 02:25:05.801015 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-08-14 02:25:05.801065 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-08-14 02:25:05.801115 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.801166 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 02:25:05.801216 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-08-14 02:25:05.801281 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-08-14 02:25:05.801332 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-08-14 02:25:05.801382 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-08-14 02:25:05.801439 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-08-14 02:25:05.801489 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 02:25:05.801540 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.801590 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 02:25:05.801640 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.801690 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-08-14 02:25:05.801744 wsdl: current service: Service1 2020-08-14 02:25:05.801762 wsdl: current port: Service1Soap 2020-08-14 02:25:05.801792 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-08-14 02:25:05.801820 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-08-14 02:25:05.801847 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-08-14 02:25:05.801876 wsdl: Parsing WSDL done 2020-08-14 02:25:05.801896 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 02:25:05.801914 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 02:25:05.801923 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 02:25:05.801933 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 02:25:05.801941 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.801950 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 02:25:05.801959 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 02:25:05.801967 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 02:25:05.801975 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 02:25:05.801984 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 02:25:05.801992 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 02:25:05.802000 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 02:25:05.802008 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 02:25:05.802016 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 02:25:05.802025 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.802033 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.802046 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 02:25:05.802055 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.802063 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 02:25:05.802072 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 02:25:05.802080 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.802088 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 02:25:05.802096 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.802104 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.802113 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.802121 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.802128 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 02:25:05.802137 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 02:25:05.802145 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 02:25:05.802153 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.802160 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 02:25:05.802169 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 02:25:05.802177 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 02:25:05.802186 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 02:25:05.802194 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 02:25:05.802202 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 02:25:05.802210 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 02:25:05.802218 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.802226 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 02:25:05.802234 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.802242 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 02:25:05.802251 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 02:25:05.802261 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 02:25:05.802268 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 02:25:05.802276 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 02:25:05.802284 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.802291 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 02:25:05.802299 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 02:25:05.802306 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 02:25:05.802313 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 02:25:05.802320 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 02:25:05.802328 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 02:25:05.802335 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 02:25:05.802343 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 02:25:05.802350 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 02:25:05.802358 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.802365 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.802373 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 02:25:05.802381 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.802388 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 02:25:05.802395 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 02:25:05.802403 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.802410 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 02:25:05.802417 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.802434 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.802444 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.802452 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.802464 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 02:25:05.802472 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 02:25:05.802479 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 02:25:05.802486 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.802494 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 02:25:05.802502 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 02:25:05.802509 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 02:25:05.802516 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 02:25:05.802523 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 02:25:05.802530 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 02:25:05.802538 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 02:25:05.802545 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.802556 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 02:25:05.802564 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.802571 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 02:25:05.802579 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 02:25:05.802590 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 02:25:05.802597 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 02:25:05.802605 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 02:25:05.802613 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.802621 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 02:25:05.802628 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 02:25:05.802635 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 02:25:05.802642 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 02:25:05.802650 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 02:25:05.802658 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 02:25:05.802665 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 02:25:05.802672 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 02:25:05.802680 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 02:25:05.802688 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.802695 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.802702 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 02:25:05.802710 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.802716 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 02:25:05.802724 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 02:25:05.802731 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.802738 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 02:25:05.802745 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.802752 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.802759 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.802766 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.802773 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 02:25:05.802780 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 02:25:05.802787 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 02:25:05.802794 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.802800 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 02:25:05.802808 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 02:25:05.802816 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 02:25:05.802823 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 02:25:05.802830 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 02:25:05.802837 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 02:25:05.802844 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 02:25:05.802856 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.802864 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 02:25:05.802871 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.802878 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 02:25:05.802886 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-08-14 02:25:05.802894 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-08-14 02:25:05.802902 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-08-14 02:25:05.802910 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-08-14 02:25:05.802917 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.802924 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-08-14 02:25:05.802931 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-08-14 02:25:05.802938 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-08-14 02:25:05.802945 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-08-14 02:25:05.802952 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-08-14 02:25:05.802958 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-08-14 02:25:05.802966 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-08-14 02:25:05.802974 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-08-14 02:25:05.802981 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-08-14 02:25:05.802989 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.802997 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.803004 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-08-14 02:25:05.803012 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-08-14 02:25:05.803018 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-08-14 02:25:05.803025 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-08-14 02:25:05.803032 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.803039 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-08-14 02:25:05.803046 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-08-14 02:25:05.803053 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.803060 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-08-14 02:25:05.803067 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-08-14 02:25:05.803074 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-08-14 02:25:05.803081 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-08-14 02:25:05.803088 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-08-14 02:25:05.803095 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-08-14 02:25:05.803102 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-08-14 02:25:05.803109 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-08-14 02:25:05.803116 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-08-14 02:25:05.803124 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-08-14 02:25:05.803130 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-08-14 02:25:05.803137 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-08-14 02:25:05.803144 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-08-14 02:25:05.803151 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-08-14 02:25:05.803159 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-08-14 02:25:05.803166 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-08-14 02:25:05.803173 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-08-14 02:25:05.803470 nusoap_client: checkWSDL 2020-08-14 02:25:05.803481 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-14 02:25:05.803486 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-14 02:25:05.803491 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-08-14 02:25:05.803499 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-08-14 02:25:05.803503 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-08-14 02:25:05.803507 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-08-14 02:25:05.803517 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-08-14 02:25:05.803526 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-08-14 02:25:05.803568 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.803575 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197427" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-14 02:25:05.803594 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-08-14 02:25:05.803616 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-08-14 02:25:05.803623 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-08-14 02:25:05.803627 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-08-14 02:25:05.803632 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-08-14 02:25:05.803636 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197427" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-14 02:25:05.803648 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-08-14 02:25:05.803654 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-08-14 02:25:05.803659 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-08-14 02:25:05.803673 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.803682 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-08-14 02:25:05.803687 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-08-14 02:25:05.803715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.803725 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-14 02:25:05.803729 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.803757 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-08-14 02:25:05.803762 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-08-14 02:25:05.803767 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-08-14 02:25:05.803771 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-08-14 02:25:05.803775 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-08-14 02:25:05.803779 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-08-14 02:25:05.803782 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-08-14 02:25:05.803787 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-14 02:25:05.803792 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-08-14 02:25:05.803798 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197427" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-08-14 02:25:05.803809 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-08-14 02:25:05.803815 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-08-14 02:25:05.803819 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-08-14 02:25:05.803825 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.803831 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-08-14 02:25:05.803835 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-08-14 02:25:05.803863 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-08-14 02:25:05.803869 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.803874 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.803879 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.803883 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-08-14 02:25:05.803894 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-08-14 02:25:05.803902 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 02:25:05.803907 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 02:25:05.803912 wsdl: in serializeType: returning: 2020-08-14 02:25:05.803918 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197427" 2020-08-14 02:25:05.803925 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 02:25:05.803930 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 02:25:05.803939 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 02:25:05.803948 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 02:25:05.803953 wsdl: in serializeType: returning: 197427 2020-08-14 02:25:05.803960 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-08-14 02:25:05.803967 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 02:25:05.803972 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 02:25:05.803976 wsdl: in serializeType: returning: 2020-08-14 02:25:05.803982 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-08-14 02:25:05.803989 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 02:25:05.803993 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-08-14 02:25:05.804003 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 02:25:05.804007 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-08-14 02:25:05.804012 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-08-14 02:25:05.804017 wsdl: in serializeType: returning: 197427PLN 2020-08-14 02:25:05.804022 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197427PLN 2020-08-14 02:25:05.804042 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=197427PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-08-14 02:25:05.804047 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-08-14 02:25:05.804053 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1252"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-08-14 02:25:05.804067 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-08-14 02:25:05.804072 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=197427PLN 2020-08-14 02:25:05.804130 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-08-14 02:25:05.804209 nusoap_client: sending message, length=499 2020-08-14 02:25:05.804145 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-08-14 02:25:05.804157 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-08-14 02:25:05.804163 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-08-14 02:25:05.804168 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-08-14 02:25:05.804172 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-08-14 02:25:05.804179 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 02:25:05.804188 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 02:25:05.804197 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-08-14 02:25:05.804202 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-08-14 02:25:05.804231 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-08-14 02:25:05.804241 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-08-14 02:25:05.804249 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-08-14 02:25:05.811706 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-08-14 02:25:05.811747 soap_transport_http: socket connected 2020-08-14 02:25:05.811767 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-08-14 02:25:05.811774 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-08-14 02:25:05.811781 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-08-14 02:25:05.811786 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-08-14 02:25:05.811791 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-08-14 02:25:05.811795 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-08-14 02:25:05.811801 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-08-14 02:25:05.811826 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-08-14 02:25:05.880148 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-08-14 02:25:05.880189 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-08-14 02:25:05.880199 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-08-14 02:25:05.880204 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-08-14 02:25:05.880210 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-08-14 02:25:05.880216 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-08-14 02:25:05.880222 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-08-14 02:25:05.880227 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-08-14 02:25:05.880232 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-08-14 02:25:05.880238 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 14 Aug 2020 00:25:01 GMT 2020-08-14 02:25:05.880245 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-08-14 02:25:05.880250 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-08-14 02:25:05.880255 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-08-14 02:25:05.880266 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-08-14 02:25:05.880297 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-08-14 02:25:05.880309 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-08-14 02:25:05.880320 soap_transport_http: read to EOF 2020-08-14 02:25:05.880324 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-08-14 02:25:05.880329 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-08-14 02:25:05.880358 soap_transport_http: closed socket 2020-08-14 02:25:05.880370 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-08-14 02:25:05.880376 soap_transport_http: end of send() 2020-08-14 02:25:05.880412 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-08-14 02:25:05.880434 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 14 Aug 2020 00:25:01 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-08-14 02:25:05.880473 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-08-14 02:25:05.880567 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-08-14 02:25:05.880637 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-08-14 02:25:05.880646 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-08-14 02:25:05.880793 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-08-14 02:25:05.880908 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-08-14 02:25:05.880915 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-08-14 02:25:05.880923 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-08-14 02:25:05.880934 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-08-14 02:25:05.880957 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-08-14 02:25:05.881011 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-08-14 02:25:05.881038 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-08-14 02:25:05.881050 nusoap_client: got fault 2020-08-14 02:25:05.881058 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-08-14 02:25:05.881062 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-08-14 02:25:05.881067 nusoap_client: detail =