Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.KKK: K31Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3224
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 09 May 2021 00:58:08 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-05-09 02:58:13.741170 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-05-09 02:58:13.741212 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:58:13.741231 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197735" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-05-09 02:58:13.741248 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:58:13.741257 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-05-09 02:58:13.741265 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-05-09 02:58:13.741277 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-05-09 02:58:13.741285 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:58:13.741291 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:58:13.741300 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 02:58:13.741311 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 02:58:13.741322 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 02:58:13.741328 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 02:58:13.741333 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 02:58:13.741337 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 02:58:13.741341 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-05-09 02:58:13.741351 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:58:13.741363 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:58:13.741372 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 02:58:13.741377 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-05-09 02:58:13.741382 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-05-09 02:58:13.741390 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 02:58:13.741398 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 02:58:13.748959 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 02:58:13.748986 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 02:58:13.748998 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-05-09 02:58:13.749005 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:58:13.749010 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:58:13.749015 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 02:58:13.749019 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-05-09 02:58:13.749055 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-05-09 02:58:13.763668 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-05-09 02:58:13.763708 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-05-09 02:58:13.763736 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 02:58:13.763744 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 02:58:13.763750 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 02:58:13.763756 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 02:58:13.763761 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 02:58:13.763768 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 02:58:13.763773 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 02:58:13.763779 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 00:58:08 GMT 2021-05-09 02:58:13.763784 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 02:58:13.763790 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 188091 2021-05-09 02:58:13.763796 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 02:58:13.763807 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-05-09 02:58:13.763848 soap_transport_http: want to read content of length 188091 2021-05-09 02:58:13.763869 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-05-09 02:58:13.770903 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.770948 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.771041 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.771074 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.771113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.771215 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:58:13.778306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.778344 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.778398 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.778456 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.778495 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.778526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.778579 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.778594 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.778680 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:58:13.778730 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:58:13.778870 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:58:13.785775 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.785816 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.785839 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.785886 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.785906 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.785942 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.785964 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.786002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.786069 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:58:13.786134 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:58:13.786158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.786179 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.786197 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.786267 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:58:13.786291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.786346 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:58:13.786369 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.786416 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:58:13.786441 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.786487 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.786508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.786578 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.786600 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.786650 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:58:13.786673 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.786706 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.793356 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.793432 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.793515 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 02:58:13.793583 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:58:13.793667 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.793715 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:58:13.793746 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.793804 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:58:13.793895 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.793937 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.793951 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.794019 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:58:13.794069 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:58:13.794125 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.794148 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.794194 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:58:13.794308 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:58:13.794366 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2021-05-09 02:58:13.794484 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 02:58:13.794563 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:58:13.794598 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.794638 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.794663 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:58:13.794715 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:58:13.800727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.800781 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.800900 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.800950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.800964 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.801094 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 02:58:13.801143 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 02:58:13.801203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.801234 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:58:13.801263 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.801449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.801489 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:58:13.801535 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.801697 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 02:58:13.801822 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.801850 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.801880 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.801905 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 02:58:13.801964 soap_transport_http: read buffer of 971 bytes 2021-05-09 02:58:13.801977 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 02:58:13.801982 soap_transport_http: read body of length 188091 2021-05-09 02:58:13.802024 soap_transport_http: received a total of 188515 bytes of data from server 2021-05-09 02:58:13.802063 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 02:58:13.802079 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 02:58:13.802086 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 02:58:13.802104 wsdl: got WSDL URL 2021-05-09 02:58:13.802109 wsdl: Parse WSDL 2021-05-09 02:58:13.802293 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-05-09 02:58:13.802308 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-05-09 02:58:13.802356 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.802367 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-05-09 02:58:13.802386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.802417 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.802432 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.802447 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:58:13.802469 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.802477 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.802488 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:58:13.802504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.802534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.802546 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-05-09 02:58:13.802562 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.802568 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.802586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.802615 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.802623 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.802633 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-05-09 02:58:13.802647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.802665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.802675 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-05-09 02:58:13.802690 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.802697 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-05-09 02:58:13.802711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.802737 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.802744 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.802754 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:58:13.802771 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.802778 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.802788 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:58:13.802805 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.802811 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.802821 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 02:58:13.802833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.802857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.802867 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-05-09 02:58:13.802882 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.802889 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-05-09 02:58:13.802906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.802932 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.802939 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.802949 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-05-09 02:58:13.802962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.802978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.802988 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-05-09 02:58:13.803003 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803009 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-05-09 02:58:13.803022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803046 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.803054 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803063 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:58:13.803081 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.803088 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803097 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:58:13.803114 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.803121 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803130 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 02:58:13.803147 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.803153 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803163 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:58:13.803176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.803214 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:58:13.803228 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803235 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.803249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803272 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803278 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803318 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:58:13.803338 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:58:13.803356 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803368 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:58:13.803378 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-05-09 02:58:13.803391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:58:13.803415 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 02:58:13.803435 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803442 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-05-09 02:58:13.803457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803482 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.803489 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803498 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:58:13.803511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.803536 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-05-09 02:58:13.803551 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803557 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.803570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803594 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803601 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803637 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:58:13.803657 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:58:13.803673 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803684 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:58:13.803694 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-05-09 02:58:13.803706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:58:13.803730 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-05-09 02:58:13.803744 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803751 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-05-09 02:58:13.803770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803795 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.803802 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803811 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 02:58:13.803829 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.803835 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803845 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 02:58:13.803862 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.803869 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803878 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 02:58:13.803895 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.803902 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803911 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:58:13.803924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.803961 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.803975 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.803981 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.804000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804025 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.804032 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804042 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-05-09 02:58:13.804056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.804081 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 02:58:13.804095 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804101 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-05-09 02:58:13.804115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804139 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.804146 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804155 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:58:13.804168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.804193 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-05-09 02:58:13.804207 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804213 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.804226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804251 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.804258 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804267 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-05-09 02:58:13.804280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.804305 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-05-09 02:58:13.804319 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804325 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-05-09 02:58:13.804338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804362 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.804370 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804379 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:58:13.804392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.804417 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-05-09 02:58:13.804437 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804443 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.804457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804481 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.804487 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804497 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-05-09 02:58:13.804510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.804535 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-05-09 02:58:13.804549 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804555 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-05-09 02:58:13.804569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804593 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.804600 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804610 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:58:13.804627 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.804633 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804642 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:58:13.804655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.804684 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-05-09 02:58:13.804698 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804704 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.804717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804741 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.804748 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804757 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-05-09 02:58:13.804770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.804794 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-05-09 02:58:13.804808 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804814 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-05-09 02:58:13.804828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804851 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.804858 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804867 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:58:13.804884 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.804890 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804899 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:58:13.804912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.804940 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-05-09 02:58:13.804955 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804960 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.804973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.804997 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.805004 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805013 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-05-09 02:58:13.805026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.805050 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-05-09 02:58:13.805064 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805070 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-05-09 02:58:13.805083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805107 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.805114 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805123 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:58:13.805136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.805160 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-05-09 02:58:13.805174 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805180 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.805193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805217 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.805223 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805233 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-05-09 02:58:13.805246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.805270 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-05-09 02:58:13.805284 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805290 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-05-09 02:58:13.805303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805327 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.805334 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805343 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:58:13.805356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.805381 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-05-09 02:58:13.805395 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805401 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.805414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805444 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.805451 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805461 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-05-09 02:58:13.805474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.805499 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 02:58:13.805514 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805520 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-05-09 02:58:13.805533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805557 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.805564 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805574 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 02:58:13.805586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.805611 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:58:13.805625 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805631 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.805644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805667 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.805674 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805684 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-05-09 02:58:13.805696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.805721 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 02:58:13.805735 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805741 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-05-09 02:58:13.805754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805778 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.805785 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805794 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 02:58:13.805807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.805832 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-05-09 02:58:13.805846 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805851 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.805865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805888 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.805895 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805904 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-05-09 02:58:13.805917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.805942 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 02:58:13.805956 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805962 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-05-09 02:58:13.805974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.805998 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.806004 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806014 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-05-09 02:58:13.806032 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.806039 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806048 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-05-09 02:58:13.806061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.806090 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:58:13.806104 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806110 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.806123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806147 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.806154 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806164 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-05-09 02:58:13.806176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.806201 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 02:58:13.806215 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806222 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 02:58:13.806236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806260 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.806267 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806276 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:58:13.806289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.806313 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.806328 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806334 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.806347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806371 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.806378 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806388 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 02:58:13.806400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.806430 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:58:13.806445 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806451 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-05-09 02:58:13.806465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806489 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:58:13.806496 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806506 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 02:58:13.806519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.806543 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.806558 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806564 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.806577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806600 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806607 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806644 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:58:13.806663 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:58:13.806680 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806690 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:58:13.806700 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-05-09 02:58:13.806712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:58:13.806736 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:58:13.806751 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806757 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-05-09 02:58:13.806770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806794 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:58:13.806801 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806811 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 02:58:13.806824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.806848 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:58:13.806863 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806869 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.806882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806905 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806911 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806947 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:58:13.806966 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:58:13.806983 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.806993 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:58:13.807003 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-05-09 02:58:13.807015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:58:13.807039 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 02:58:13.807053 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807059 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-05-09 02:58:13.807072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807096 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:58:13.807105 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807114 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 02:58:13.807127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.807151 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-05-09 02:58:13.807166 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807172 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.807185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807208 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807213 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807249 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:58:13.807268 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:58:13.807284 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807295 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:58:13.807305 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-05-09 02:58:13.807317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:58:13.807341 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-05-09 02:58:13.807355 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807361 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-05-09 02:58:13.807374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807399 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:58:13.807405 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807415 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 02:58:13.807433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.807458 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.807473 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807479 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.807492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807515 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807521 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807556 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:58:13.807576 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:58:13.807592 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807602 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:58:13.807612 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-05-09 02:58:13.807624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:58:13.807648 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:58:13.807662 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807668 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-05-09 02:58:13.807681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807705 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.807712 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807721 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-05-09 02:58:13.807738 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.807745 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807754 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-05-09 02:58:13.807771 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.807777 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807787 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:58:13.807804 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.807810 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807819 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 02:58:13.807836 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.807842 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807852 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 02:58:13.807869 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.807875 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807884 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-05-09 02:58:13.807901 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.807907 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807917 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:58:13.807929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.807978 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-05-09 02:58:13.807993 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.807999 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.808013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808037 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.808044 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808053 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-05-09 02:58:13.808066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.808091 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-05-09 02:58:13.808105 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808113 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-05-09 02:58:13.808126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808150 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.808157 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808166 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 02:58:13.808184 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.808190 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808200 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:58:13.808216 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.808222 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808232 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 02:58:13.808244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.808276 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-05-09 02:58:13.808291 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808296 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.808309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808333 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.808340 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808350 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-05-09 02:58:13.808363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.808387 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-05-09 02:58:13.808402 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808408 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 02:58:13.808421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808451 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.808458 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808467 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:58:13.808480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.808505 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.808519 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808525 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.808538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808562 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.808570 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808580 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 02:58:13.808593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.808618 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:58:13.808632 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808638 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-05-09 02:58:13.808651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808675 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.808682 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808691 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:58:13.808708 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.808714 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808724 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-05-09 02:58:13.808740 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.808747 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808756 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-05-09 02:58:13.808773 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.808779 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808788 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-05-09 02:58:13.808805 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.808811 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808821 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-05-09 02:58:13.808833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.808874 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:58:13.808889 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808895 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.808908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808932 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.808939 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808949 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-05-09 02:58:13.808962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.808977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.808987 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 02:58:13.809002 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809008 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 02:58:13.809021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809046 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.809053 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809063 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 02:58:13.809080 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.809086 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809096 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:58:13.809112 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.809119 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809128 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 02:58:13.809141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.809173 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.809215 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809223 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.809241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809267 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.809274 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809284 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 02:58:13.809297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.809322 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:58:13.809337 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809343 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 02:58:13.809356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809380 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.809387 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809397 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:58:13.809414 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.809420 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809436 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:58:13.809453 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.809460 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809470 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:58:13.809487 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.809494 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809503 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 02:58:13.809520 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.809526 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809536 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:58:13.809549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.809589 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.809604 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809610 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.809623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809648 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.809655 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809664 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 02:58:13.809677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.809693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.809703 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:58:13.809716 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.809749 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.809756 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.809766 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.809779 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.809795 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.809809 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.809833 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.809840 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.809849 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:58:13.809866 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.809873 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.809882 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-05-09 02:58:13.809899 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.809906 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.809915 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-05-09 02:58:13.809932 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.809938 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.809947 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 02:58:13.809964 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.809970 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.809980 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-05-09 02:58:13.809996 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:58:13.810003 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810012 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-05-09 02:58:13.810029 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.810035 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810046 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.810062 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.810069 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810078 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:58:13.810095 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.810102 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810111 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-05-09 02:58:13.810128 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.810134 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810143 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:58:13.810160 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.810166 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810176 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:58:13.810188 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810273 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.810308 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.810319 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 02:58:13.810345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.810393 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.810406 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.810429 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:58:13.810452 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.810459 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.810469 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:58:13.810489 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.810496 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.810506 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:58:13.810523 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.810530 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.810539 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 02:58:13.810552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.810580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.810590 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810605 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.810611 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.810625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.810649 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810656 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.810666 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-05-09 02:58:13.810679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.810694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.810704 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 02:58:13.810717 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810743 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810750 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810760 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810772 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810788 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.810801 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810826 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.810833 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810842 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 02:58:13.810859 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.810865 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810875 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 02:58:13.810891 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.810898 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810907 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 02:58:13.810924 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.810931 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810940 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 02:58:13.810957 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.810963 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.810972 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 02:58:13.810989 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.810995 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.811004 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 02:58:13.811021 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.811027 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.811036 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:58:13.811053 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.811059 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.811068 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 02:58:13.811085 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.811091 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.811101 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 02:58:13.811117 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.811124 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.811133 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:58:13.811149 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.811156 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.811165 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:58:13.811178 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.811231 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.811248 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.811254 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 02:58:13.811268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.811293 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.811300 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.811310 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:58:13.811327 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.811333 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.811342 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:58:13.811359 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.811366 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.811375 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:58:13.811391 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:58:13.811398 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.811407 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-05-09 02:58:13.811420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.811451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.811462 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.811477 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.811483 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.811497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.811521 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.811529 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.811538 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-05-09 02:58:13.811551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.811566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.811576 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 02:58:13.811589 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.811617 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.811624 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.811634 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.811646 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.811662 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.811676 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.811700 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.811707 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.811716 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 02:58:13.811734 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.811740 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.811749 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 02:58:13.811766 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.811772 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.811782 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 02:58:13.811798 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.811805 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.811814 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 02:58:13.811831 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.811837 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.811847 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 02:58:13.811863 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.811870 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.811879 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 02:58:13.811896 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.811902 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.811912 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:58:13.811928 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.811935 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.811944 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 02:58:13.811961 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.811967 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.811977 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 02:58:13.811994 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812000 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.812009 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-05-09 02:58:13.812026 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.812033 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.812042 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:58:13.812059 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.812065 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.812074 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:58:13.812087 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.812145 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.812161 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812188 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812195 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812205 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812218 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812234 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.812247 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812272 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.812279 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812288 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-05-09 02:58:13.812305 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.812313 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812322 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-05-09 02:58:13.812339 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.812345 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812354 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 02:58:13.812371 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.812378 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812387 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-05-09 02:58:13.812404 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.812410 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812419 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-05-09 02:58:13.812442 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.812449 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812458 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 02:58:13.812475 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.812482 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812491 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-05-09 02:58:13.812508 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.812514 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812523 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-05-09 02:58:13.812540 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.812547 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812556 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-05-09 02:58:13.812573 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.812579 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812589 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 02:58:13.812605 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.812612 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812621 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 02:58:13.812637 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.812644 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812653 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-05-09 02:58:13.812670 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.812676 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812685 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:58:13.812702 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.812708 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812718 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-05-09 02:58:13.812731 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812795 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.812814 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.812820 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-05-09 02:58:13.812834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.812858 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.812865 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.812875 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 02:58:13.812888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.812903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.812913 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812927 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.812933 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.812946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.812970 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.812977 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.812986 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-05-09 02:58:13.812999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.813014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.813024 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 02:58:13.813038 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.813044 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-05-09 02:58:13.813057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.813080 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.813087 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.813097 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:58:13.813114 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.813120 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.813129 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:58:13.813146 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.813152 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.813161 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:58:13.813178 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:58:13.813184 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.813194 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 02:58:13.813206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.813233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.813243 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-05-09 02:58:13.813256 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.813262 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.813276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.813300 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:58:13.813307 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.813317 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-05-09 02:58:13.813330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.813345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.813354 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-05-09 02:58:13.813367 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:58:13.813393 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-05-09 02:58:13.813400 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:58:13.813410 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-05-09 02:58:13.813427 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:58:13.813444 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.813458 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-05-09 02:58:13.813483 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.813490 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 02:58:13.813500 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-05-09 02:58:13.813517 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.813524 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-05-09 02:58:13.813533 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-05-09 02:58:13.813549 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.813555 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 02:58:13.813565 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-05-09 02:58:13.813581 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 02:58:13.813588 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-05-09 02:58:13.813597 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 02:58:13.813614 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.813620 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-05-09 02:58:13.813630 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-05-09 02:58:13.813646 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.813652 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-05-09 02:58:13.813662 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-05-09 02:58:13.813678 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.813685 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-05-09 02:58:13.813694 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:58:13.813711 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.813717 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 02:58:13.813726 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-05-09 02:58:13.813743 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.813749 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-05-09 02:58:13.813758 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-05-09 02:58:13.813775 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.813781 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-05-09 02:58:13.813790 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:58:13.813803 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-05-09 02:58:13.813852 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.813868 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.813874 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-05-09 02:58:13.813888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.813912 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.813919 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.813928 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:58:13.813941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.813956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.813966 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-05-09 02:58:13.813980 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.813986 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.814000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.814024 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:58:13.814030 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.814040 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-05-09 02:58:13.814053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.814067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.814077 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-05-09 02:58:13.814090 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-05-09 02:58:13.814115 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:58:13.814121 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 02:58:13.814131 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-05-09 02:58:13.814148 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:58:13.814154 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-05-09 02:58:13.814163 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-05-09 02:58:13.814180 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:58:13.814186 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 02:58:13.814196 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-05-09 02:58:13.814208 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-05-09 02:58:13.814232 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.814247 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.814253 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 02:58:13.814268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.814292 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.814299 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.814309 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:58:13.814326 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.814332 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.814341 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:58:13.814358 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.814366 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.814376 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:58:13.814389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.814411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.814421 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.814441 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.814447 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.814462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.814486 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.814493 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.814503 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-05-09 02:58:13.814516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.814531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.814541 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 02:58:13.814554 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.814579 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.814586 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.814595 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.814608 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.814624 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.814637 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.814662 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.814669 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.814679 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-05-09 02:58:13.814696 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.814702 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.814711 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-05-09 02:58:13.814728 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.814734 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.814743 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 02:58:13.814760 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.814766 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.814776 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-05-09 02:58:13.814792 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.814799 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.814808 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 02:58:13.814825 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.814831 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.814840 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-05-09 02:58:13.814857 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.814863 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.814873 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-05-09 02:58:13.814890 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.814896 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.814906 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 02:58:13.814922 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.814928 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.814938 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 02:58:13.814951 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.815030 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.815053 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815059 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-05-09 02:58:13.815074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815099 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.815106 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815116 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:58:13.815133 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.815139 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815149 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:58:13.815165 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.815171 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815181 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:58:13.815198 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.815204 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815213 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 02:58:13.815230 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.815236 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815246 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:58:13.815259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.815299 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:58:13.815313 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815319 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.815334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815357 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815363 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815405 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:58:13.815430 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:58:13.815449 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815460 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:58:13.815471 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-05-09 02:58:13.815484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 02:58:13.815508 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 02:58:13.815522 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815529 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-05-09 02:58:13.815544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815568 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.815575 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815585 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-05-09 02:58:13.815598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.815623 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-05-09 02:58:13.815637 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815643 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.815656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815681 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 02:58:13.815688 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815705 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-05-09 02:58:13.815718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.815742 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-05-09 02:58:13.815756 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815762 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-05-09 02:58:13.815776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815800 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.815807 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815816 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 02:58:13.815833 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.815839 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815849 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 02:58:13.815865 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.815872 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815881 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-05-09 02:58:13.815894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.815926 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:58:13.815941 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815947 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.815961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.815984 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.815991 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.816001 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-05-09 02:58:13.816014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.816029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.816038 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 02:58:13.816053 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.816058 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-05-09 02:58:13.816072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.816095 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.816102 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.816112 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:58:13.816154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.816189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.816205 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-05-09 02:58:13.816222 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.816241 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.816272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.816298 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816305 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.816315 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-05-09 02:58:13.816328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.816343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.816353 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 02:58:13.816366 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816393 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816400 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816409 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816432 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816450 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.816465 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816490 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.816497 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816506 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-05-09 02:58:13.816524 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.816531 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816541 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-05-09 02:58:13.816558 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.816564 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816574 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-05-09 02:58:13.816590 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.816597 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816606 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-05-09 02:58:13.816623 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.816629 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816639 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-05-09 02:58:13.816655 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:58:13.816662 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816671 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-05-09 02:58:13.816688 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:58:13.816694 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816704 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-05-09 02:58:13.816720 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 02:58:13.816727 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816736 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-05-09 02:58:13.816753 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:58:13.816759 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816768 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-05-09 02:58:13.816785 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.816791 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816801 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-05-09 02:58:13.816825 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.816836 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816852 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-05-09 02:58:13.816882 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.816894 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816912 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-05-09 02:58:13.816941 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.816951 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.816969 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-05-09 02:58:13.816999 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.817074 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.817099 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.817105 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-05-09 02:58:13.817121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.817145 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.817152 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.817163 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 02:58:13.817184 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.817191 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.817201 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:58:13.817214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.817257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.817272 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-05-09 02:58:13.817293 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.817299 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.817313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.817342 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:58:13.817349 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.817359 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-05-09 02:58:13.817372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.817387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.817401 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-05-09 02:58:13.817415 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:58:13.817448 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-05-09 02:58:13.817456 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:58:13.817469 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-05-09 02:58:13.817483 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:58:13.817499 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.817513 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-05-09 02:58:13.817538 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.817545 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:58:13.817565 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-05-09 02:58:13.817589 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.817596 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:58:13.817606 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 02:58:13.817624 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.817633 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:58:13.817648 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-05-09 02:58:13.817677 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 02:58:13.817685 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:58:13.817696 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-05-09 02:58:13.817774 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.817783 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:58:13.817795 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-05-09 02:58:13.817815 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 02:58:13.817822 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:58:13.817900 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-05-09 02:58:13.817922 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.817933 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-05-09 02:58:13.817942 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:58:13.817955 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-05-09 02:58:13.817995 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.818011 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818017 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-05-09 02:58:13.818031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818056 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.818063 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818073 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:58:13.818090 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.818097 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818106 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:58:13.818123 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.818129 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818138 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:58:13.818151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.818183 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:58:13.818198 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818204 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.818217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818242 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:58:13.818249 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818258 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-05-09 02:58:13.818271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(32) "http://tempuri.org/:ArrayOfObrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.818340 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 02:58:13.818355 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 02:58:13.818381 nusoap_xmlschema: processing typed element Obrot of type http://tempuri.org/:Obrot 2021-05-09 02:58:13.818388 nusoap_xmlschema: add element Obrot to complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 02:58:13.818398 nusoap_xmlschema: done processing element Obrot 2021-05-09 02:58:13.818411 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 02:58:13.818434 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(12) "ArrayOfObrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Obrot"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(5) "Obrot" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(25) "http://tempuri.org/:Obrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.818450 nusoap_xmlschema: processing named complexType Obrot 2021-05-09 02:58:13.818489 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.818497 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType Obrot 2021-05-09 02:58:13.818507 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:58:13.818532 nusoap_xmlschema: processing typed element obrotNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.818539 nusoap_xmlschema: add element obrotNetto to complexType Obrot 2021-05-09 02:58:13.818548 nusoap_xmlschema: done processing element obrotNetto 2021-05-09 02:58:13.818567 nusoap_xmlschema: done processing complexType Obrot 2021-05-09 02:58:13.818587 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(5) "Obrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["obrotNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "obrotNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.818603 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinder type _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818609 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinder to elements array 2021-05-09 02:58:13.818623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinder named _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818649 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.818656 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818666 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:58:13.818683 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.818690 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818699 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 02:58:13.818716 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.818723 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818732 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 02:58:13.818745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.818777 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:58:13.818792 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse type _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818798 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.818811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse named _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818835 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhAgrofinderResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.818842 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResult to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818852 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResult 2021-05-09 02:58:13.818865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhAgrofinderResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(30) "SprawdzObrotKhAgrofinderResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.818890 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 02:58:13.818904 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818910 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-05-09 02:58:13.818923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818947 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.818954 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818963 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 02:58:13.818980 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.818987 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.818997 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:58:13.819010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.819038 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-05-09 02:58:13.819052 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819058 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-05-09 02:58:13.819071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819095 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:58:13.819102 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819111 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-05-09 02:58:13.819124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.819149 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-05-09 02:58:13.819163 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819169 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-05-09 02:58:13.819183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819207 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.819213 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819223 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 02:58:13.819240 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.819246 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819256 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 02:58:13.819269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.819297 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:58:13.819311 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819317 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.819330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819354 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:58:13.819361 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819370 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-05-09 02:58:13.819383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.819408 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 02:58:13.819427 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819434 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 02:58:13.819448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819472 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.819478 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819488 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 02:58:13.819505 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.819511 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819521 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 02:58:13.819534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.819570 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.819585 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819591 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.819605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819629 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:58:13.819636 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819646 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 02:58:13.819659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.819673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.819683 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:58:13.819697 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:58:13.819722 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-05-09 02:58:13.819729 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:58:13.819739 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-05-09 02:58:13.819752 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:58:13.819768 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.819781 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:58:13.819806 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.819813 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:58:13.819822 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:58:13.819839 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:58:13.819846 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:58:13.819855 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 02:58:13.819868 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-05-09 02:58:13.819887 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.819900 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:58:13.819932 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-05-09 02:58:13.819939 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:58:13.819949 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-05-09 02:58:13.819962 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 02:58:13.819977 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.819991 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-05-09 02:58:13.820014 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.820021 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-05-09 02:58:13.820031 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 02:58:13.820047 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.820054 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-05-09 02:58:13.820063 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 02:58:13.820075 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-05-09 02:58:13.820094 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.820109 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.820114 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-05-09 02:58:13.820128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.820152 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.820159 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.820169 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-05-09 02:58:13.820182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.820216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.820231 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:58:13.820247 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.820253 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.820267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.820291 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.820298 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.820307 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-05-09 02:58:13.820320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.820336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.820345 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 02:58:13.820360 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.820366 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 02:58:13.820379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.820403 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.820409 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.820419 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-05-09 02:58:13.820443 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.820449 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.820459 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 02:58:13.820514 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.820526 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.820551 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 02:58:13.820584 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.820596 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.820615 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 02:58:13.820639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.820680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.820701 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.820729 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.820740 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.820767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.820811 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.820823 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.820842 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-05-09 02:58:13.820876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.820900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.820914 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 02:58:13.820930 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.820963 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.820970 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.820980 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.820993 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.821010 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.821024 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.821049 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.821056 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.821066 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 02:58:13.821083 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.821089 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.821099 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 02:58:13.821115 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.821124 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.821142 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-05-09 02:58:13.821176 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.821188 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.821207 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 02:58:13.821242 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.821251 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.821262 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 02:58:13.821285 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.821297 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.821317 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 02:58:13.821351 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 02:58:13.821364 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.821383 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-05-09 02:58:13.821409 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.821456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.821476 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.821483 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-05-09 02:58:13.821498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.821522 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.821528 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.821540 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-05-09 02:58:13.821575 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.821588 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.821607 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-05-09 02:58:13.821642 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.821654 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.821669 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-05-09 02:58:13.821694 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.821706 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.821725 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-05-09 02:58:13.821760 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.821773 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.821792 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-05-09 02:58:13.821826 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.821836 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.821850 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-05-09 02:58:13.821871 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.821878 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.821891 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 02:58:13.821927 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.821939 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.821959 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 02:58:13.821987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.822036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.822050 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:58:13.822067 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.822076 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-05-09 02:58:13.822102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.822151 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:58:13.822165 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.822184 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-05-09 02:58:13.822209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.822234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.822256 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 02:58:13.822289 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 02:58:13.822301 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-05-09 02:58:13.822320 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-05-09 02:58:13.822340 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.822349 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-05-09 02:58:13.822375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.822420 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:58:13.822476 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 02:58:13.822508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.822522 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 02:58:13.822537 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-05-09 02:58:13.822560 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.822567 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-05-09 02:58:13.822583 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-05-09 02:58:13.822600 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 02:58:13.822635 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-05-09 02:58:13.822653 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-05-09 02:58:13.822682 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.822691 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-05-09 02:58:13.822708 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.822735 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.822744 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 02:58:13.822761 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.822789 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.822799 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 02:58:13.822814 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.822840 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.822849 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-05-09 02:58:13.822872 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.822897 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:58:13.822907 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-05-09 02:58:13.822922 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:58:13.822947 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:58:13.822957 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-05-09 02:58:13.822971 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-05-09 02:58:13.822997 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.823007 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 02:58:13.823024 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.823052 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 02:58:13.823062 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-05-09 02:58:13.823079 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-05-09 02:58:13.823109 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.823120 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-05-09 02:58:13.823137 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.823166 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:58:13.823177 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-05-09 02:58:13.823195 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:58:13.823225 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfObrot of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:58:13.823236 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfObrot to elements array 2021-05-09 02:58:13.823253 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfObrot 2021-05-09 02:58:13.823283 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 02:58:13.823295 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-05-09 02:58:13.823312 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-05-09 02:58:13.823342 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:58:13.823356 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-05-09 02:58:13.823368 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:58:13.823387 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.823393 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 02:58:13.823403 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.823416 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-05-09 02:58:13.823457 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-05-09 02:58:13.823486 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-05-09 02:58:13.823513 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-05-09 02:58:13.823615 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-05-09 02:58:13.823646 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:58:13.823673 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 02:58:13.823703 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-05-09 02:58:13.823731 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-05-09 02:58:13.823758 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.823784 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 02:58:13.823810 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-05-09 02:58:13.823837 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-05-09 02:58:13.823868 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-05-09 02:58:13.823894 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-05-09 02:58:13.823920 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-05-09 02:58:13.823988 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-05-09 02:58:13.824017 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-05-09 02:58:13.824044 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-05-09 02:58:13.824074 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-05-09 02:58:13.824100 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-05-09 02:58:13.824126 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-05-09 02:58:13.824152 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 02:58:13.824178 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:58:13.824203 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 02:58:13.824229 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-05-09 02:58:13.824255 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 02:58:13.824281 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:58:13.824307 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 02:58:13.824333 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.824358 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:58:13.824385 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.824411 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:58:13.824444 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:58:13.824478 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 02:58:13.824503 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-05-09 02:58:13.824529 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-05-09 02:58:13.824560 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.824588 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-05-09 02:58:13.824614 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-05-09 02:58:13.824640 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-05-09 02:58:13.824666 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-05-09 02:58:13.824692 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-05-09 02:58:13.824718 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.824744 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:58:13.824770 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:58:13.824796 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 02:58:13.824822 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.824848 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 02:58:13.824875 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.824900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:58:13.824931 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.824957 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 02:58:13.824982 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.825008 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 02:58:13.825034 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:58:13.825059 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 02:58:13.825085 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-05-09 02:58:13.825111 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-05-09 02:58:13.825137 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-05-09 02:58:13.825163 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-05-09 02:58:13.825189 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.825215 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 02:58:13.825241 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:58:13.825268 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 02:58:13.825295 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-05-09 02:58:13.825320 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-05-09 02:58:13.825346 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:58:13.825372 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 02:58:13.825397 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-05-09 02:58:13.825428 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 02:58:13.825456 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-05-09 02:58:13.825482 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-05-09 02:58:13.825507 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:58:13.825533 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 02:58:13.825563 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:58:13.825590 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 02:58:13.825616 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-05-09 02:58:13.825642 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-05-09 02:58:13.825668 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:58:13.825694 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 02:58:13.825719 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.825746 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 02:58:13.825772 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:58:13.825798 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 02:58:13.825824 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.825849 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 02:58:13.825875 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:58:13.825901 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 02:58:13.825934 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.825951 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.825976 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:58:13.826003 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826019 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826035 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826060 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:58:13.826085 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826102 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826117 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826133 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826158 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:58:13.826183 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826209 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:58:13.826234 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826251 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826266 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826282 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826307 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:58:13.826332 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826358 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:58:13.826383 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826408 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:58:13.826439 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826457 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826482 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:58:13.826507 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826523 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826548 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:58:13.826586 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826613 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:58:13.826647 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826672 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:58:13.826698 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826723 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:58:13.826748 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826773 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:58:13.826799 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826815 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826840 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:58:13.826874 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826899 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:58:13.826932 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.826959 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:58:13.826985 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827012 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:58:13.827038 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827063 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:58:13.827089 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827114 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:58:13.827141 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827157 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827173 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827189 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827205 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827221 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827237 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827262 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:58:13.827289 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827532 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827551 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827580 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:58:13.827606 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827631 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:58:13.827657 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827673 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827689 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827705 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827720 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827745 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:58:13.827770 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827787 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827803 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827829 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:58:13.827855 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827872 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827903 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827919 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.827969 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.827985 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828001 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828017 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828042 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.828068 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828084 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828099 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828120 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828145 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.828171 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828197 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.828222 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828238 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828254 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828269 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828294 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:58:13.828319 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828345 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:58:13.828370 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828386 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828402 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828432 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.828458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828490 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828548 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:58:13.828590 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828616 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 02:58:13.828650 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828667 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828683 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828709 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:58:13.828734 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828760 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.828790 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828807 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828832 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:58:13.828857 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828874 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828889 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828914 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:58:13.828940 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828956 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828972 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.828997 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:58:13.829023 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829039 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829065 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:58:13.829090 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829107 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829132 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:58:13.829157 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829173 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829200 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:58:13.829225 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829251 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:58:13.829277 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829293 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829309 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829325 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829350 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.829376 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829397 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829414 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829436 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829453 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829469 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829485 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829506 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829531 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:58:13.829556 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829573 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829598 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:58:13.829623 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829639 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829655 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829680 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:58:13.829705 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829721 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829737 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829753 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829778 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:58:13.829807 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829832 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:58:13.829858 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829891 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829906 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829931 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:58:13.829958 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.829983 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:58:13.830009 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830040 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:58:13.830162 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830181 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830206 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:58:13.830232 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830265 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830341 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:58:13.830372 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830398 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:58:13.830427 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830459 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:58:13.830485 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830511 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:58:13.830537 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830562 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:58:13.830587 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830603 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830629 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:58:13.830655 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830681 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:58:13.830707 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830733 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:58:13.830758 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830783 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:58:13.830809 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830834 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:58:13.830859 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830884 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:58:13.830909 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830926 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830946 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830962 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830981 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.830998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831013 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831038 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:58:13.831064 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831080 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831096 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831121 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:58:13.831146 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831172 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:58:13.831197 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831213 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831229 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831244 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831261 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831286 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:58:13.831313 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831329 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831345 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831370 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:58:13.831395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831411 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831433 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 02:58:13.831528 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831544 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831560 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831575 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831600 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.831625 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831641 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831657 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831673 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831698 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.831724 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831755 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 02:58:13.831780 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831796 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831818 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831833 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831858 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 02:58:13.831884 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831910 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 02:58:13.831935 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831951 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831967 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.831993 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.832018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832034 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832107 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 02:58:13.832136 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832162 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 02:58:13.832187 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832204 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832220 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832244 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 02:58:13.832270 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832295 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 02:58:13.832321 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832337 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832363 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:58:13.832388 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832405 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832421 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832452 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 02:58:13.832478 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832494 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832510 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832536 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 02:58:13.832561 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832578 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832603 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 02:58:13.832628 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832686 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832732 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:58:13.832784 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832816 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832867 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 02:58:13.832917 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.832953 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 02:58:13.832983 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.833001 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.833017 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.833032 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.833058 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.833083 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.833100 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.833116 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.833132 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.833148 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.833164 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.833180 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.833196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 02:58:13.833221 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 02:58:13.833249 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-05-09 02:58:13.833308 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:58:13.833357 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:58:13.833407 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-05-09 02:58:13.833461 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.833510 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:58:13.833556 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-05-09 02:58:13.833602 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-05-09 02:58:13.833649 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-05-09 02:58:13.833696 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-05-09 02:58:13.833743 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:58:13.833789 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:58:13.833837 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:58:13.833883 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:58:13.833929 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.833977 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.834024 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:58:13.834072 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:58:13.834119 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.834164 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:58:13.834211 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:58:13.834258 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.834307 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:58:13.834359 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.834406 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.834480 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.834540 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.834591 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:58:13.834637 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-05-09 02:58:13.834683 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:58:13.834729 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.834776 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:58:13.834825 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-05-09 02:58:13.834873 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:58:13.834921 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:58:13.834971 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-05-09 02:58:13.835017 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:58:13.835064 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:58:13.835111 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:58:13.835157 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:58:13.835204 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.835252 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:58:13.835298 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.835345 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:58:13.835400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-05-09 02:58:13.835456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:58:13.835504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:58:13.835551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-05-09 02:58:13.835598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.835659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:58:13.835706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-05-09 02:58:13.835753 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-05-09 02:58:13.835800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-05-09 02:58:13.835848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-05-09 02:58:13.835895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:58:13.835940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:58:13.835987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:58:13.836033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:58:13.836094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.836142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.836189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:58:13.836236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:58:13.836283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.836329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:58:13.836376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:58:13.836426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.836476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:58:13.836544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.836592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.836639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.836691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.837068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:58:13.837116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-05-09 02:58:13.837162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:58:13.837208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.837253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:58:13.837318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-05-09 02:58:13.837367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:58:13.837415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:58:13.837472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-05-09 02:58:13.837519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:58:13.837565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:58:13.837612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:58:13.837658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:58:13.837704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.837751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:58:13.837812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.837859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:58:13.837914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-05-09 02:58:13.837961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:58:13.838008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:58:13.838081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-05-09 02:58:13.838129 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.838175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:58:13.838221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-05-09 02:58:13.838268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-05-09 02:58:13.838316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-05-09 02:58:13.838363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-05-09 02:58:13.838409 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:58:13.838461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:58:13.838508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:58:13.838555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:58:13.838600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.838648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.838710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:58:13.838758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:58:13.838804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.838850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:58:13.838896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:58:13.838943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.838990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:58:13.839035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.839082 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.839143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.839195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.839246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:58:13.839291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-05-09 02:58:13.839336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:58:13.839381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.839435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:58:13.839484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-05-09 02:58:13.839531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:58:13.839599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:58:13.839652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-05-09 02:58:13.839697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:58:13.839744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:58:13.839791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:58:13.839836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:58:13.839881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.839930 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:58:13.839975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.840036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:58:13.840095 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 02:58:13.840121 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:58:13.840181 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:58:13.840236 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:58:13.840289 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:58:13.840343 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.840395 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:58:13.840467 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:58:13.840526 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:58:13.840580 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:58:13.840632 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:58:13.840684 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:58:13.840738 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:58:13.840790 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:58:13.840857 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:58:13.840914 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.840971 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.841025 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:58:13.841078 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:58:13.841131 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.841184 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:58:13.841250 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:58:13.841302 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.841359 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:58:13.841412 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.841470 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.841523 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.841576 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.841645 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:58:13.841699 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:58:13.841751 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:58:13.841808 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.841861 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:58:13.841914 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:58:13.841968 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:58:13.842033 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:58:13.842086 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:58:13.842143 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:58:13.842202 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:58:13.842260 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:58:13.842313 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:58:13.842365 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.842418 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:58:13.842476 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.842531 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:58:13.842590 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 02:58:13.842613 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:58:13.842667 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:58:13.842721 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:58:13.842774 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:58:13.842828 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.842882 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:58:13.842935 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:58:13.842988 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:58:13.843121 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:58:13.843222 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:58:13.843325 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:58:13.843387 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:58:13.843453 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:58:13.843513 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:58:13.843566 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.843620 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.843674 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:58:13.843727 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:58:13.843782 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.843835 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:58:13.843888 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:58:13.843942 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.843995 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:58:13.844049 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.844103 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.844156 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.844210 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.844263 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:58:13.844316 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:58:13.844370 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:58:13.844427 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.844482 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:58:13.844537 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:58:13.844591 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:58:13.844648 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:58:13.844702 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:58:13.844756 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:58:13.844808 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:58:13.844862 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:58:13.844915 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:58:13.844970 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.845023 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:58:13.845077 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.845130 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:58:13.845191 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-05-09 02:58:13.845218 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:58:13.845268 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:58:13.845316 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:58:13.845365 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:58:13.845414 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.845468 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:58:13.845517 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:58:13.845565 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:58:13.845612 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:58:13.845660 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:58:13.845708 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:58:13.845760 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:58:13.845811 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:58:13.845859 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:58:13.845906 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.845955 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.846003 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:58:13.846050 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:58:13.846098 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.846145 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:58:13.846193 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:58:13.846242 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.846290 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:58:13.846338 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.846386 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.846440 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.846489 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.846537 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:58:13.846585 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:58:13.846633 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:58:13.846681 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.846730 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:58:13.846777 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:58:13.846831 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:58:13.846879 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:58:13.846927 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:58:13.846975 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:58:13.847023 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:58:13.847071 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:58:13.847118 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:58:13.847167 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.847215 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:58:13.847263 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.847310 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:58:13.847365 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-05-09 02:58:13.847387 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 02:58:13.847442 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 02:58:13.847493 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:58:13.847543 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 02:58:13.847595 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.847645 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 02:58:13.847695 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 02:58:13.847749 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 02:58:13.847799 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 02:58:13.847884 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 02:58:13.847990 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 02:58:13.848041 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:58:13.848091 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 02:58:13.848143 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:58:13.848194 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.848245 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.848294 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:58:13.848344 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 02:58:13.848394 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.848450 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 02:58:13.848500 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 02:58:13.848549 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.848601 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:58:13.848651 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.848701 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.848750 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.848800 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.848850 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:58:13.848900 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 02:58:13.848949 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 02:58:13.848998 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.849052 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:58:13.849103 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 02:58:13.849153 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:58:13.849203 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 02:58:13.849254 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 02:58:13.849303 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:58:13.849353 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:58:13.849403 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 02:58:13.849458 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:58:13.849508 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.849572 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:58:13.849622 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.849676 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:58:13.849730 wsdl: current service: Service1 2021-05-09 02:58:13.849747 wsdl: current port: Service1Soap 2021-05-09 02:58:13.849777 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-05-09 02:58:13.849812 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-05-09 02:58:13.849839 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-05-09 02:58:13.849864 wsdl: Parsing WSDL done 2021-05-09 02:58:13.849883 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:58:13.849899 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:58:13.849909 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:58:13.849919 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:58:13.849928 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.849937 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:58:13.849945 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:58:13.849954 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:58:13.849975 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:58:13.849984 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:58:13.849993 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:58:13.850001 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:58:13.850273 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:58:13.850283 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:58:13.850292 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.850302 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.850310 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:58:13.850319 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:58:13.850327 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.850335 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:58:13.850343 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:58:13.850351 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.850360 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:58:13.850368 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.850377 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.850386 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.850394 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.850402 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:58:13.850410 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:58:13.850418 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:58:13.850431 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.850440 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:58:13.850449 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:58:13.850457 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:58:13.850465 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:58:13.850474 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:58:13.850482 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:58:13.850490 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:58:13.850499 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:58:13.850507 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:58:13.850516 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.850524 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:58:13.850532 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.850540 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:58:13.850549 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:58:13.850559 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:58:13.850567 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:58:13.850575 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:58:13.850582 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.850590 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:58:13.850598 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:58:13.850605 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:58:13.850612 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:58:13.850620 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:58:13.850627 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:58:13.850634 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:58:13.850642 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:58:13.850649 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:58:13.850657 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.850665 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.850672 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:58:13.850680 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:58:13.850687 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.850698 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:58:13.850706 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:58:13.850714 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.850721 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:58:13.850729 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.850736 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.850744 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.850751 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.850758 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:58:13.850765 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:58:13.850773 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:58:13.850780 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.850787 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:58:13.850794 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:58:13.850802 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:58:13.850809 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:58:13.850816 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:58:13.850823 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:58:13.850830 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:58:13.850838 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:58:13.850845 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:58:13.850852 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.850859 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:58:13.850867 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.850874 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:58:13.850882 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:58:13.850891 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:58:13.850899 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:58:13.850907 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:58:13.850914 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.850921 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:58:13.850929 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:58:13.850936 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:58:13.850943 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:58:13.850950 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:58:13.850957 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:58:13.850964 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:58:13.850971 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:58:13.850978 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:58:13.850986 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.850993 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.851001 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:58:13.851008 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:58:13.851015 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.851021 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:58:13.851028 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:58:13.851035 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.851042 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:58:13.851049 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.851056 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.851064 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.851075 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.851082 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:58:13.851089 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:58:13.851096 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:58:13.851103 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.851110 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:58:13.851117 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:58:13.851124 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:58:13.851131 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:58:13.851138 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:58:13.851144 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:58:13.851151 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:58:13.851158 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:58:13.851165 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:58:13.851172 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.851179 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:58:13.851185 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.851192 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:58:13.851199 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 02:58:13.851207 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 02:58:13.851214 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 02:58:13.851222 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 02:58:13.851229 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.851236 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 02:58:13.851243 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 02:58:13.851250 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 02:58:13.851257 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 02:58:13.851264 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 02:58:13.851270 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 02:58:13.851277 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 02:58:13.851285 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 02:58:13.851291 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 02:58:13.851299 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.851305 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.851312 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 02:58:13.851319 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 02:58:13.851327 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 02:58:13.851333 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 02:58:13.851340 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 02:58:13.851347 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.851353 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 02:58:13.851360 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 02:58:13.851367 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.851374 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 02:58:13.851381 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 02:58:13.851388 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 02:58:13.851395 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 02:58:13.851401 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 02:58:13.851408 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 02:58:13.851414 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 02:58:13.851421 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 02:58:13.851433 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 02:58:13.851445 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 02:58:13.851453 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 02:58:13.851460 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 02:58:13.851467 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 02:58:13.851473 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 02:58:13.851489 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 02:58:13.851495 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 02:58:13.851502 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 02:58:13.851509 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 02:58:13.851516 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 02:58:13.851819 nusoap_client: checkWSDL 2021-05-09 02:58:13.851829 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 02:58:13.851834 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 02:58:13.851839 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 02:58:13.851846 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-05-09 02:58:13.851851 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 02:58:13.851855 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 02:58:13.851864 nusoap_client: got 44 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-05-09 02:58:13.851872 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 02:58:13.851911 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.851918 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197735" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 02:58:13.851932 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 02:58:13.851955 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-05-09 02:58:13.851960 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-05-09 02:58:13.851965 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-05-09 02:58:13.851969 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-05-09 02:58:13.851974 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197735" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 02:58:13.851985 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:58:13.851991 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:58:13.851996 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:58:13.852013 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.852022 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 02:58:13.852027 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-05-09 02:58:13.852055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.852064 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 02:58:13.852069 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.852096 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 02:58:13.852101 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-05-09 02:58:13.852105 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-05-09 02:58:13.852109 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-05-09 02:58:13.852113 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-05-09 02:58:13.852117 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-05-09 02:58:13.852120 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-05-09 02:58:13.852125 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 02:58:13.852129 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-05-09 02:58:13.852135 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197735" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 02:58:13.852145 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:58:13.852152 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:58:13.852156 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 02:58:13.852162 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.852168 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 02:58:13.852172 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 02:58:13.852199 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 02:58:13.852205 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.852210 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.852215 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.852220 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 02:58:13.852229 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 02:58:13.852237 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:58:13.852241 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:58:13.852246 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 02:58:13.852252 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197735" 2021-05-09 02:58:13.852259 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:58:13.852263 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:58:13.852268 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:58:13.852274 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:58:13.852279 wsdl: in serializeType: returning: 197735 2021-05-09 02:58:13.852285 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 02:58:13.852292 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:58:13.852296 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:58:13.852300 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 02:58:13.852306 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-05-09 02:58:13.852313 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:58:13.852317 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 02:58:13.852326 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:58:13.852330 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 02:58:13.852334 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-05-09 02:58:13.852339 wsdl: in serializeType: returning: 197735PLN 2021-05-09 02:58:13.852344 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197735PLN 2021-05-09 02:58:13.852364 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=197735PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-05-09 02:58:13.852369 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-05-09 02:58:13.852375 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6165"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-05-09 02:58:13.852389 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-05-09 02:58:13.852398 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=197735PLN 2021-05-09 02:58:13.852407 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-05-09 02:58:13.852483 nusoap_client: sending message, length=499 2021-05-09 02:58:13.852417 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 02:58:13.852433 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 02:58:13.852439 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 02:58:13.852444 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 02:58:13.852448 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 02:58:13.852454 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:58:13.852464 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:58:13.852471 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 02:58:13.852477 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 02:58:13.852490 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-05-09 02:58:13.852499 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 02:58:13.852506 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 02:58:13.859988 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 02:58:13.860005 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 02:58:13.860016 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-05-09 02:58:13.860021 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-05-09 02:58:13.860026 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 02:58:13.860031 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 02:58:13.860035 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 02:58:13.860039 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 02:58:13.860044 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-05-09 02:58:13.860070 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-05-09 02:58:13.868542 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-05-09 02:58:13.868564 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-05-09 02:58:13.868571 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 02:58:13.868577 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 02:58:13.868583 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 02:58:13.868589 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 02:58:13.868595 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 02:58:13.868600 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 02:58:13.868610 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 02:58:13.868616 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 00:58:08 GMT 2021-05-09 02:58:13.868622 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 02:58:13.868628 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-05-09 02:58:13.868634 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 02:58:13.868644 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-05-09 02:58:13.868670 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-05-09 02:58:13.868680 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-05-09 02:58:13.868689 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 02:58:13.868694 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-05-09 02:58:13.868698 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-05-09 02:58:13.868727 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 02:58:13.868738 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 02:58:13.868744 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 02:58:13.868780 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 02:58:13.868787 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 09 May 2021 00:58:08 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-05-09 02:58:13.868818 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-05-09 02:58:13.868827 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-05-09 02:58:13.868846 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-05-09 02:58:13.868853 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-05-09 02:58:13.868947 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-05-09 02:58:13.869047 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-05-09 02:58:13.869053 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-05-09 02:58:13.869061 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-05-09 02:58:13.869071 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 02:58:13.869094 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-05-09 02:58:13.869151 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-05-09 02:58:13.869176 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 02:58:13.869188 nusoap_client: got fault 2021-05-09 02:58:13.869195 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-05-09 02:58:13.869200 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-05-09 02:58:13.869208 nusoap_client: detail =