Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: K31Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3224
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:52:42 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:52:48.666219 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:52:48.666257 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:52:48.666268 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197735" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:52:48.666281 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:52:48.666309 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:52:48.666316 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:52:48.666326 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:52:48.666334 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:52:48.666339 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:52:48.666347 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:52:48.666353 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:52:48.666376 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:52:48.666382 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:52:48.666386 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:52:48.666390 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:52:48.666393 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:52:48.666402 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:52:48.666418 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:52:48.666425 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:52:48.666431 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:52:48.666436 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:52:48.666443 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:52:48.666449 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:52:48.673796 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:52:48.673828 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:52:48.673848 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:52:48.673856 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:52:48.673862 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:52:48.673866 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:52:48.673870 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:52:48.673899 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:52:48.703239 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:52:48.703262 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:52:48.703275 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:52:48.703285 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:52:48.703295 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:52:48.703305 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:52:48.703315 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:52:48.703327 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:52:48.703337 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:52:48.703347 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:52:42 GMT 2019-02-23 21:52:48.703357 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:52:48.703367 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:52:48.703378 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:52:48.703394 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:52:48.703446 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:52:48.703475 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-23 21:52:48.710950 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:52:48.711364 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:48.718122 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.718286 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:52:48.718320 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:52:48.718817 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.718843 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:52:48.719177 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.719228 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:48.719730 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:52:48.725603 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.725648 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:48.726040 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.726067 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:48.726639 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.726665 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.727085 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.727128 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:48.727655 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:52:48.727786 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.727811 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.728254 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.728299 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:48.728823 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:52:48.733087 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.733133 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:48.733523 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.733552 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:48.734096 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:52:48.734215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:52:48.734351 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.734380 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:48.734931 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.734957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:52:48.735277 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.735305 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.735749 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.735776 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:52:48.736326 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.736560 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.736797 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.737030 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:52:48.737261 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-23 21:52:48.737281 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:52:48.737291 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:52:48.737325 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:52:48.737377 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:52:48.737407 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:52:48.737419 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:52:48.737444 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:52:48.737453 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:52:48.737679 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:52:48.737701 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:52:48.737776 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.737791 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:52:48.737826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.737885 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.737900 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.737926 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:52:48.737964 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.737977 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.737997 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:52:48.738026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.738068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.738090 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:52:48.738118 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.738129 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.738155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.738205 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.738218 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.738238 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:52:48.738263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.738290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.738312 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:52:48.738341 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.738352 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:52:48.738378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.738435 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.738448 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.738467 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:52:48.738500 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.738512 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.738530 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:52:48.738563 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.738574 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.738592 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:52:48.738618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.738660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.738680 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.738708 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.738719 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:52:48.738746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.738792 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.738804 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.738823 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:52:48.738849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.738877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.738896 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:52:48.738923 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.738934 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:52:48.738958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.739002 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.739015 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.739033 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:52:48.739067 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.739080 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.739097 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:52:48.739129 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.739141 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.739159 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:52:48.739192 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.739204 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.739222 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:48.739247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.739296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.739318 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:48.739346 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.739357 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.739384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.739437 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.739451 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.739478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.739525 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:48.739564 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:48.739597 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.739616 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:52:48.739637 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:52:48.739662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.739688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:52:48.739708 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:52:48.739735 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.739745 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:52:48.739772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.739815 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.739827 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.739844 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:52:48.739868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.739900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.739920 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:48.739949 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.739960 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.739986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.740033 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.740045 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.740064 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:52:48.740089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.740117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.740136 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:52:48.740164 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.740175 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:52:48.740200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.740245 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.740258 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.740277 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:48.740303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.740330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.740350 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:52:48.740377 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.740388 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.740421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.740474 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.740486 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.740505 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:52:48.740530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.740557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.740578 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:52:48.740606 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.740617 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:52:48.740641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.740685 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.740698 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.740716 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:52:48.740757 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.740770 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.740788 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:48.740814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.740848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.740867 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:52:48.740894 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.740906 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.740930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.740975 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.740987 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741006 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:52:48.741032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.741079 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:52:48.741106 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741117 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:52:48.741148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741196 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.741208 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741226 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:52:48.741260 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.741273 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741290 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:48.741316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.741370 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:52:48.741405 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741417 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.741443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741529 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.741540 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741552 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:52:48.741567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.741595 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:52:48.741611 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741618 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:52:48.741633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741658 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.741666 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741676 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:48.741688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.741713 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:52:48.741728 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741734 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.741751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741776 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.741783 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741793 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:52:48.741805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.741830 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:52:48.741844 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741850 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:52:48.741863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741887 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.741894 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741904 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:48.741916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.741940 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:48.741955 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741961 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.741974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.741998 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.742005 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742015 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:52:48.742027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.742051 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:52:48.742066 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742072 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:52:48.742084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742108 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.742115 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742124 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:52:48.742137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.742160 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:48.742175 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742181 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.742194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742217 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.742224 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742234 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:52:48.742246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.742270 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:52:48.742285 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742290 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:52:48.742303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742335 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.742343 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742352 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:52:48.742365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.742389 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:48.742404 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742411 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.742424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742447 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.742454 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742464 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:52:48.742476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.742500 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:52:48.742515 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742521 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:52:48.742534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742558 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.742565 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742574 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:52:48.742591 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.742598 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742608 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:52:48.742620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.742648 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:48.742662 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742668 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.742681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742706 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.742713 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742723 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:52:48.742735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.742759 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:52:48.742773 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742780 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:52:48.742793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742817 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.742824 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742833 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:48.742846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.742869 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.742884 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742890 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.742903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742926 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.742933 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742943 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:52:48.742955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.742979 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:52:48.742993 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.742999 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:52:48.743012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743036 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:52:48.743043 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743052 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:52:48.743065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.743089 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.743103 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743109 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.743122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743144 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743150 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743189 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:48.743210 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:48.743226 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743237 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:52:48.743247 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:52:48.743258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:52:48.743281 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:52:48.743296 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743303 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:52:48.743322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743348 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:52:48.743355 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743364 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:52:48.743377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.743404 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.743419 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743425 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.743438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743460 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743467 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743502 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:48.743522 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:48.743539 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743549 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:52:48.743558 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:52:48.743570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:52:48.743593 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:52:48.743607 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743613 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:52:48.743626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743650 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.743658 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743667 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:52:48.743685 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.743692 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743701 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:52:48.743719 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.743725 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743735 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:52:48.743751 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.743758 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743768 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:52:48.743785 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.743791 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743801 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:52:48.743817 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.743824 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743833 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:52:48.743849 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.743856 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743865 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:48.743877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.743925 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:48.743940 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743946 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.743959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.743983 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.743990 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744000 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:52:48.744012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.744036 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:52:48.744050 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744056 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:52:48.744070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744093 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.744100 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744110 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:52:48.744127 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.744134 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744143 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:48.744160 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.744167 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744176 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:52:48.744188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.744219 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:52:48.744233 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744239 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.744253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744278 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.744285 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744294 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:52:48.744306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.744337 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:52:48.744352 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744359 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:52:48.744372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744396 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.744402 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744412 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:48.744425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.744448 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.744463 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744469 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.744482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744506 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.744513 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744522 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:52:48.744535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.744558 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:52:48.744573 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744579 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:52:48.744592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744616 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.744623 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744632 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:52:48.744649 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.744655 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744671 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:48.744688 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.744695 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744704 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:52:48.744716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.744747 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.744762 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744768 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.744782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744806 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.744813 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744822 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:52:48.744835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.744859 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:52:48.744873 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744879 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:48.744892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744916 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.744923 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744932 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:52:48.744949 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.744956 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744965 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:52:48.744982 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.744988 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.744998 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:52:48.745015 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.745021 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.745031 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:52:48.745047 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.745054 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.745063 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:52:48.745075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.745104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.745115 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:48.745129 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.745135 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.745149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.745173 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.745180 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.745190 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:52:48.745202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.745217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.745226 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:48.745239 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.745269 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.745276 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.745286 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.745298 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.745327 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.745342 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.745374 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.745381 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.745391 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:48.745408 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.745415 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.745424 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:52:48.745441 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.745447 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.745457 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:52:48.745473 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.745480 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.745489 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:52:48.745506 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.745512 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.745522 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:52:48.745539 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:52:48.745546 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.745555 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:52:48.745572 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.745578 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.745587 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.745606 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.745612 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.745622 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:48.745638 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.745644 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.745654 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:52:48.745676 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.745682 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.745691 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:52:48.745703 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.745752 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.745770 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.745776 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:48.745790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.745813 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.745820 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.745830 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:52:48.745847 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.745853 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.745863 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:52:48.745879 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.745886 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.745895 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:52:48.745912 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.745919 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.745928 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:52:48.745940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.745965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.745975 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.745990 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.745996 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.746009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.746033 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.746040 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.746050 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:52:48.746062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.746076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.746086 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:48.746099 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.746124 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.746131 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.746141 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.746153 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.746169 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.746182 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.746207 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.746213 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.746223 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:52:48.746240 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.746247 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.746257 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:52:48.746274 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.746280 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.746289 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:52:48.746306 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.746313 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.746328 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:52:48.746346 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.746352 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.746361 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:52:48.746384 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.746390 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.746399 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:52:48.746416 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.746422 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.746431 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:48.746448 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.746454 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.746463 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:52:48.746480 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.746487 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.746496 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:52:48.746512 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.746518 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.746528 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:52:48.746545 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.746551 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.746560 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:52:48.746572 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.746624 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.746640 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.746646 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:48.746661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.746684 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.746691 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.746701 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:52:48.746718 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.746724 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.746734 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:48.746750 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.746757 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.746767 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:52:48.746783 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:48.746790 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.746799 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:48.746811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.746837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.746847 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.746861 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.746867 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.746881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.746905 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.746911 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.746921 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:52:48.746933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.746947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.746957 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:48.746970 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.746996 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.747003 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.747013 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.747026 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.747041 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.747054 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.747078 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.747085 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.747094 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:52:48.747112 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.747118 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.747128 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:52:48.747148 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.747155 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.747165 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:52:48.747182 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.747189 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.747199 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:52:48.747216 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.747222 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.747231 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:52:48.747248 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.747254 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.747264 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:52:48.747294 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.747302 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.747312 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:48.747336 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.747343 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.747352 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:52:48.747370 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.747376 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.747386 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:52:48.747404 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.747410 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.747420 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:52:48.747437 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.747444 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.747453 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:52:48.747471 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.747478 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.747487 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:52:48.747500 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.747559 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.747575 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.747614 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.747621 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.747630 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.747642 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.747658 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.747677 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.747700 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.747707 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.747716 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:52:48.747733 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.747739 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.747748 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:52:48.747765 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.747771 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.747781 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:52:48.747797 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.747804 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.747814 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:52:48.747831 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.747837 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.747847 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:52:48.747863 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.747870 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.747879 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:52:48.747895 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.747902 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.747912 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:52:48.747928 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.747935 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.747944 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:52:48.747961 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.747967 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.747977 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:52:48.747993 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.748000 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.748009 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:52:48.748026 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.748032 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.748041 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:52:48.748058 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.748064 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.748073 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:52:48.748090 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.748096 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.748106 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:48.748122 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.748129 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.748138 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:52:48.748150 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.748212 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.748231 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.748237 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:52:48.748251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.748275 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.748282 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.748292 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:52:48.748304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.748324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.748335 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:48.748349 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.748355 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.748369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.748401 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.748407 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.748417 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:52:48.748429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.748444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.748453 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:52:48.748468 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.748474 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:52:48.748488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.748511 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.748518 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.748527 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:48.748544 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.748551 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.748560 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:52:48.748577 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.748583 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.748593 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:52:48.748609 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:48.748615 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.748625 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:52:48.748637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.748670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.748680 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:52:48.748694 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.748700 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.748713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.748737 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:48.748744 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.748753 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:52:48.748765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.748780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.748789 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:52:48.748802 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:48.748827 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:52:48.748834 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:48.748844 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:52:48.748856 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:48.748871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.748885 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:48.748909 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.748916 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:48.748926 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:52:48.748943 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.748949 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:48.748959 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:52:48.748976 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.748982 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:48.748992 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:52:48.749009 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:52:48.749015 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:48.749025 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:52:48.749042 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.749048 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:48.749058 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:52:48.749075 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.749081 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:48.749091 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:52:48.749107 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.749114 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:48.749124 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:52:48.749141 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.749147 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:48.749157 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:52:48.749173 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.749180 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:48.749189 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:52:48.749206 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.749213 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:48.749222 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:48.749234 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:52:48.749281 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.749299 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.749305 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:52:48.749323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.749349 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.749356 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.749365 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:48.749378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.749392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.749402 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:48.749416 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.749422 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.749435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.749459 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:52:48.749467 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.749477 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:52:48.749489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.749504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.749513 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:52:48.749526 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:52:48.749550 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:48.749557 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:52:48.749566 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:52:48.749583 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:52:48.749590 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:52:48.749599 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:52:48.749616 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:48.749622 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:52:48.749631 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:52:48.749643 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:52:48.749666 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.749681 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.749687 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:52:48.749701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.749725 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.749732 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.749742 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:48.749759 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.749765 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.749775 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:52:48.749792 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.749798 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.749807 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:52:48.749819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.749841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.749850 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.749864 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.749871 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.749884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.749908 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.749915 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.749924 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:52:48.749937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.749951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.749961 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:52:48.749974 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.749999 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.750006 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.750016 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.750028 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.750044 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.750057 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.750081 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.750088 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.750097 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:52:48.750114 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.750121 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.750130 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:52:48.750147 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.750154 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.750163 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:52:48.750180 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.750186 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.750196 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:52:48.750213 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.750219 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.750228 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:52:48.750245 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.750252 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.750261 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:52:48.750278 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.750284 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.750293 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:52:48.750310 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.750321 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.750332 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:52:48.750349 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.750356 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.750365 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:52:48.750378 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.750421 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.750438 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.750445 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:52:48.750460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.750484 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.750491 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.750501 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:52:48.750518 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.750524 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.750533 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:52:48.750550 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.750556 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.750565 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:52:48.750582 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.750588 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.750598 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:52:48.750614 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.750621 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.750630 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:52:48.750642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.750677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.750686 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:48.750701 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.750707 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.750720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.750743 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.750749 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.750762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.750785 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:48.750805 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:48.750821 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.750831 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:52:48.750841 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:52:48.750852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.750866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:52:48.750875 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:52:48.750889 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.750895 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:52:48.750910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.750933 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.750940 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.750950 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:52:48.750962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.750976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.750986 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:52:48.751000 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.751006 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.751019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.751043 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:52:48.751049 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.751059 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:52:48.751071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.751085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.751095 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:52:48.751109 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.751115 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:52:48.751128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.751152 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.751158 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.751168 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:48.751180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.751194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.751204 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:48.751218 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.751224 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.751237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.751261 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751268 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.751278 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:52:48.751290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.751304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.751313 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:52:48.751336 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751363 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751370 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751386 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751398 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751413 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.751427 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751452 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.751459 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751468 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:52:48.751485 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.751492 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751501 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:52:48.751518 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.751524 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751534 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:52:48.751551 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.751557 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751566 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:52:48.751585 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.751591 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751601 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:52:48.751617 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:52:48.751624 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751633 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:52:48.751650 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:52:48.751656 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751666 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:52:48.751682 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:52:48.751692 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751701 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:52:48.751718 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:48.751724 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751734 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:52:48.751750 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.751757 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751766 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:52:48.751783 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.751790 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751799 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:52:48.751816 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.751822 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751831 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:52:48.751848 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.751855 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751864 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:52:48.751876 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.751935 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.751952 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.751959 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:52:48.751973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.751997 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.752004 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752013 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:52:48.752026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.752050 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:48.752064 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752070 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.752083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752107 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.752113 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752123 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:52:48.752135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.752159 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:52:48.752173 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752179 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:48.752192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752216 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.752223 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752233 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:52:48.752249 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.752256 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752265 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:52:48.752282 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.752289 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752299 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:52:48.752320 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.752327 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752337 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:52:48.752349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.752388 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.752403 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752409 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.752424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752447 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.752454 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752464 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:52:48.752476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.752500 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:48.752513 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.752540 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.752547 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.752556 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.752569 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.752585 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.752598 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.752622 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.752629 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.752638 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:52:48.752662 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.752669 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.752678 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:52:48.752695 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.752702 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.752711 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:52:48.752728 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.752734 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.752744 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:52:48.752761 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.752767 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.752776 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:52:48.752793 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.752800 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.752809 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:52:48.752826 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:52:48.752833 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.752842 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:52:48.752854 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.752891 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.752906 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752912 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:52:48.752928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752952 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.752959 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.752968 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:52:48.752985 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.752992 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.753001 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:52:48.753018 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.753024 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.753034 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:52:48.753050 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.753057 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.753066 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:52:48.753083 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.753089 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.753099 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:52:48.753116 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.753122 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.753132 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:52:48.753149 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.753155 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.753165 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:52:48.753182 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.753188 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.753198 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:52:48.753210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.753249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.753259 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:48.753274 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.753280 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:52:48.753294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.753323 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:48.753331 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.753341 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:52:48.753353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.753368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.753377 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:52:48.753394 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:52:48.753400 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:52:48.753411 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:52:48.753426 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.753432 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:52:48.753445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.753467 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:48.753486 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:52:48.753502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.753512 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:52:48.753522 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:52:48.753538 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.753545 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:52:48.753555 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:52:48.753571 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:52:48.753577 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:52:48.753587 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:52:48.753603 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.753609 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:48.753618 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.753635 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.753641 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:48.753650 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.753667 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.753673 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:48.753682 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.753699 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.753705 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:52:48.753714 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.753731 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:48.753737 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:52:48.753746 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:48.753762 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:52:48.753769 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:52:48.753778 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:52:48.753794 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.753800 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:52:48.753810 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.753826 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:52:48.753832 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:52:48.753841 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:52:48.753857 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.753864 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:52:48.753873 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.753889 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.753896 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:52:48.753905 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.753920 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:52:48.753926 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:52:48.753935 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:52:48.753947 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:52:48.753978 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:52:48.754005 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:52:48.754031 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.754057 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:52:48.754082 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:48.754107 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:52:48.754132 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:48.754157 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:52:48.754182 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:52:48.754206 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:52:48.754231 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:52:48.754256 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:52:48.754281 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:52:48.754307 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:52:48.754338 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:52:48.754364 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:52:48.754552 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:48.754583 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:52:48.754610 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:48.754636 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:52:48.754666 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:48.754704 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:52:48.754728 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:48.754752 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:52:48.754776 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.754801 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:52:48.754825 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.754850 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:52:48.754874 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.754899 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:52:48.754922 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:48.754947 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:52:48.754971 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:52:48.754995 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:52:48.755022 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.755047 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:52:48.755078 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.755102 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:52:48.755127 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:48.755151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:48.755175 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.755199 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:48.755223 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.755318 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:48.755343 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:48.755368 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:52:48.755392 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:52:48.755416 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:52:48.755440 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:48.755464 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:52:48.755487 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.755511 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:52:48.755535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:48.755559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:52:48.755583 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:52:48.755607 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:52:48.755632 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:48.755656 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:52:48.755680 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:48.755703 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:52:48.755728 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.755752 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:52:48.755776 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:48.755800 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:52:48.755827 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.755844 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.755868 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:48.755892 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.755907 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.755923 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.755946 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:48.755970 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.755986 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756002 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756017 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756041 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:48.756065 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756088 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:48.756112 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756136 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:48.756160 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756176 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756199 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:48.756222 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756238 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756261 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:48.756292 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756332 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:48.756356 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756381 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:48.756405 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756429 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:48.756454 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756478 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:48.756503 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756519 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756543 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:48.756567 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756592 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:48.756616 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756654 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:48.756677 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756714 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:48.756739 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756755 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756772 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756788 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756804 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756820 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756835 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756860 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:48.756884 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756901 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756917 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756941 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:48.756965 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.756990 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:48.757026 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757042 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757057 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757081 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:48.757104 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757120 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757190 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.757213 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757229 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757244 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757260 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757288 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.757328 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757344 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757360 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757376 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757400 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.757425 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757449 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.757474 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757490 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757507 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757522 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757548 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:48.757573 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757598 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:52:48.757634 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757650 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757665 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757688 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.757712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757758 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757773 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:48.757820 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757844 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:52:48.757868 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757892 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.757915 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757939 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:48.757962 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757977 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.757992 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758008 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758031 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.758055 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758071 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758088 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758103 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758119 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758134 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758149 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758165 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758188 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:52:48.758213 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758228 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758251 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:48.758275 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758297 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758327 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758352 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:48.758377 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758393 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758408 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758424 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758448 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:48.758473 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758497 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:48.758522 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758546 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:48.758570 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758586 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758623 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:48.758647 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758662 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758685 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:48.758709 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758732 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:48.758770 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758795 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:48.758819 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758844 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:48.758868 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758893 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:52:48.758917 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758933 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.758958 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:52:48.758982 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759014 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:48.759039 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759076 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:48.759100 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759123 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:48.759147 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759162 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759178 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759193 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759208 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759223 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759239 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759262 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:48.759294 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759310 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759326 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759349 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:48.759374 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759397 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:48.759421 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759436 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759451 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759474 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:48.759498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759545 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759560 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:52:48.759607 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759623 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759638 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759653 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759677 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.759700 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759716 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759731 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759747 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759770 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.759794 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759817 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:52:48.759848 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759864 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759880 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759896 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759919 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:52:48.759942 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.759966 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:52:48.759989 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760005 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760021 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760044 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.760067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760129 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:52:48.760176 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760200 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:52:48.760223 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760246 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:52:48.760270 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760299 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:52:48.760337 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760354 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760372 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760387 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760412 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.760436 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760453 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760469 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760484 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760500 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760516 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760532 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:52:48.760572 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:52:48.760597 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:48.760665 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.760711 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:48.760756 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:48.760799 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:48.760843 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:48.760887 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:52:48.760931 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:48.760980 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:48.761024 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:48.761069 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:48.761112 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:48.761154 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.761199 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.761243 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.761291 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:48.761337 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:48.761381 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.761426 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.761470 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:48.761515 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.761566 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.761617 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:48.761660 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:48.761703 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:48.761745 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.761788 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:48.761833 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:48.761878 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:48.761978 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:48.762022 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.762067 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:48.762118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:48.762163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.762207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:48.762252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:48.762313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:48.762366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:48.762412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:52:48.762457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:48.762502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:48.762547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:48.762592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:48.762649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:48.762692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.762736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.762781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.762824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:48.762873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:48.762917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.762961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.763005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:48.763050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.763098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.763145 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:48.763188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:48.763231 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:48.763274 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.763322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:48.763375 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:48.763419 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:48.763466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:48.763510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.763555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:48.763606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:48.763655 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.763699 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:48.763743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:48.763786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:48.763830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:48.763874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:52:48.763917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:48.763960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:48.764003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:48.764047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:48.764089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:48.764132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.764176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.764220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.764262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:48.764326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:48.764372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.764418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.764465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:48.764511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.764561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.764610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:48.764666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:48.764709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:48.764751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.764793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:48.764837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:48.764882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:48.764932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:48.764974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.765019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:48.765070 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:52:48.765094 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:48.765150 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.765200 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:48.765250 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:48.765305 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:48.765360 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:48.765408 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:52:48.765457 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:48.765505 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:48.765554 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:48.765602 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:48.765651 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:48.765699 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.765748 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.765795 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.765844 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:48.765892 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:48.765940 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.765989 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.766037 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:48.766086 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.766134 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.766183 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:48.766231 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:48.766280 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:48.766354 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.766413 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:48.766464 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:48.766514 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:48.766564 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:48.766688 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.766736 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:48.766797 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:52:48.766819 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:48.766868 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.766917 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:48.766965 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:48.767013 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:48.767062 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:48.767111 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:52:48.767160 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:48.767208 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:48.767258 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:48.767312 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:48.767361 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:48.767409 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.767458 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.767507 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.767555 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:48.767604 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:48.767653 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.767701 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.767750 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:48.767798 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.767847 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.767895 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:48.767943 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:48.767991 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:48.768040 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.768089 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:48.768138 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:48.768187 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:48.768235 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:48.768288 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.768353 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:48.768410 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:52:48.768431 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:48.768479 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.768525 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:48.768571 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:48.768616 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:48.768680 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:48.768724 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:52:48.768767 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:48.768811 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:48.768855 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:48.768899 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:48.768943 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:48.768988 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.769033 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.769076 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.769120 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:48.769164 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:48.769208 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.769253 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.769302 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:48.769347 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.769391 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.769435 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:48.769478 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:48.769522 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:48.769566 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.769610 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:48.769653 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:48.769696 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:48.769740 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:48.769784 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.769828 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:48.769878 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:52:48.769898 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:52:48.769944 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.769989 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:48.770035 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:48.770080 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:52:48.770125 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:52:48.770171 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:52:48.770217 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:52:48.770263 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:48.770329 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:48.770376 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:48.770424 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:48.770471 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.770519 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.770566 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.770627 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:48.770672 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:52:48.770718 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.770764 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.770809 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:48.770855 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.770901 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.770947 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:48.770992 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:52:48.771037 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:48.771083 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.771128 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:48.771173 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:52:48.771218 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:48.771276 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:48.771331 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.771378 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:48.771428 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:52:48.771445 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:52:48.771472 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:52:48.771499 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:52:48.771524 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:52:48.771547 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:52:48.771562 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:52:48.771587 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.771596 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:48.771605 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:48.771613 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:52:48.771620 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:52:48.771629 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:52:48.771636 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:52:48.771643 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:48.771650 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:48.771658 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:48.771665 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:48.771672 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.771680 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.771687 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.771694 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:48.771701 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:52:48.771708 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.771715 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.771722 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:48.771730 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.771736 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.771743 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:48.771750 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:52:48.771757 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:48.771764 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.771770 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:48.771777 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:52:48.771784 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:48.771791 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:48.771798 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.771804 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:48.771812 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:52:48.771820 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.771828 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:48.771836 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:48.771843 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:52:48.771850 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:52:48.771858 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:52:48.771866 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:52:48.771872 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:48.771879 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:48.771886 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:48.771893 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:48.771901 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.771908 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.771915 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.771922 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:48.771929 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:52:48.771935 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.771942 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.771949 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:48.771956 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.771963 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.771970 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:48.771976 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:52:48.771983 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:48.771990 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.771996 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:48.772003 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:52:48.772010 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:48.772017 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:48.772024 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.772031 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:48.772038 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:52:48.772046 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.772054 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:48.772061 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:48.772067 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:52:48.772074 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:52:48.772080 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:52:48.772086 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:52:48.772093 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:48.772099 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:48.772105 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:48.772111 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:48.772118 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.772124 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.772130 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.772136 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:48.772142 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:52:48.772148 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.772154 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.772160 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:48.772166 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.772172 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.772180 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:48.772187 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:52:48.772193 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:48.772199 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.772205 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:48.772211 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:52:48.772217 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:48.772223 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:48.772229 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.772235 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:48.772242 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:52:48.772248 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.772254 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:52:48.772261 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:52:48.772267 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:52:48.772273 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:52:48.772280 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:52:48.772291 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:52:48.772298 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:52:48.772318 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:52:48.772324 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:52:48.772331 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:52:48.772339 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.772345 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.772353 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:52:48.772359 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:52:48.772365 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:52:48.772372 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.772378 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:52:48.772384 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:52:48.772390 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:52:48.772397 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:52:48.772403 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:52:48.772409 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:52:48.772415 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:52:48.772421 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:52:48.772427 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:52:48.772433 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:52:48.772440 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:52:48.772446 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:52:48.772452 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:52:48.772459 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:52:48.772537 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:52:48.772544 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:52:48.772549 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:52:48.772553 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:52:48.772559 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:52:48.772563 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:52:48.772567 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:52:48.772574 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:52:48.772581 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:52:48.772625 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.772631 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197735" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:52:48.772642 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:52:48.772662 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:52:48.772668 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:52:48.772672 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:52:48.772675 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:52:48.772679 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197735" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:52:48.772688 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:52:48.772693 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:52:48.772697 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:52:48.772706 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.772714 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:52:48.772718 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:52:48.772739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.772748 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:52:48.772752 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.772773 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:52:48.772778 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:52:48.772782 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:52:48.772785 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:52:48.772789 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:52:48.772792 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:52:48.772796 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:52:48.772800 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:52:48.772804 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197735" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:52:48.772813 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:52:48.772818 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:52:48.772822 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:52:48.772828 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.772833 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:52:48.772837 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:52:48.772859 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:52:48.772864 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.772868 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.772873 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.772876 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:52:48.772884 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:52:48.772891 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:52:48.772895 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:52:48.772899 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:52:48.772905 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197735" 2019-02-23 21:52:48.772911 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:52:48.772915 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:52:48.772919 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:52:48.772924 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:52:48.772928 wsdl: in serializeType: returning: 197735 2019-02-23 21:52:48.772934 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:52:48.772940 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:52:48.772944 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:52:48.772947 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:52:48.772952 wsdl: in serializeType: returning: 197735 2019-02-23 21:52:48.772955 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197735 2019-02-23 21:52:48.773024 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=197735 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:52:48.773028 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:52:48.773033 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2984"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:52:48.773045 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:52:48.773050 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=197735 2019-02-23 21:52:48.773058 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:52:48.773116 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:52:48.773067 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:52:48.773076 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:52:48.773081 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:52:48.773085 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:52:48.773089 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:52:48.773094 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:52:48.773101 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:52:48.773107 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:52:48.773112 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:52:48.773122 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:52:48.773130 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:52:48.773137 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:52:48.780518 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:52:48.780532 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:52:48.780542 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:52:48.780548 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:52:48.780553 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:52:48.780558 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:52:48.780562 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:52:48.780566 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:52:48.780570 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:52:48.780604 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:52:48.790355 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:52:48.790383 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:52:48.790394 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:52:48.790400 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:52:48.790405 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:52:48.790411 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:52:48.790418 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:52:48.790423 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:52:48.790429 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:52:48.790434 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:52:42 GMT 2019-02-23 21:52:48.790441 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:52:48.790446 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:52:48.790451 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:52:48.790461 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:52:48.790487 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:52:48.790496 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:52:48.790506 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:52:48.790510 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:52:48.790515 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:52:48.790547 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:52:48.790559 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:52:48.790565 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:52:48.790596 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:52:48.790603 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:52:42 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:52:48.790656 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:52:48.790666 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:52:48.790699 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:52:48.790706 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:52:48.790796 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:52:48.790885 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:52:48.790891 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:52:48.790898 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:52:48.790909 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:52:48.790930 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:52:48.790983 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:52:48.791004 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:52:48.791014 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:52:48.791021 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:52:48.791025 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:52:48.791030 nusoap_client: detail =