Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: K31Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3224
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 15:54:11 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 17:54:27.105199 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 17:54:27.105239 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:54:27.105252 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197735" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 17:54:27.105267 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:54:27.105276 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 17:54:27.105284 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 17:54:27.105310 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 17:54:27.105320 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:54:27.105326 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:54:27.105335 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:54:27.105343 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:54:27.105354 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:54:27.105359 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:54:27.105364 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:54:27.105368 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:54:27.105371 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 17:54:27.105382 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:54:27.105395 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:54:27.105404 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:54:27.105409 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 17:54:27.105414 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 17:54:27.105423 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:54:27.105435 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:54:27.113182 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:54:27.113201 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:54:27.113218 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 17:54:27.113229 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:54:27.113239 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:54:27.113252 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:54:27.113261 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 17:54:27.113304 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 17:54:27.136466 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 17:54:27.136503 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 17:54:27.136525 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:54:27.136537 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:54:27.136548 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:54:27.136558 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:54:27.136570 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:54:27.136583 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:54:27.136593 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:54:27.136604 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:54:11 GMT 2019-04-25 17:54:27.136615 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:54:27.136625 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 17:54:27.136637 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:54:27.136655 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 17:54:27.136700 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 17:54:27.144440 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:54:27.144472 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:54:27.152439 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:54:27.152473 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:54:27.152504 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 17:54:27.159894 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:54:27.160064 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:54:27.160205 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:54:27.160309 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:54:27.160338 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:54:27.160380 soap_transport_http: read buffer of 5832 bytes 2019-04-25 17:54:27.168053 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:54:27.168117 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:54:27.168152 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:54:27.168187 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:54:27.168219 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:54:27.168247 soap_transport_http: read buffer of 1032 bytes 2019-04-25 17:54:27.175522 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:54:27.175563 soap_transport_http: read buffer of 7255 bytes 2019-04-25 17:54:27.175588 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:54:27.175605 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 17:54:27.175713 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 17:54:27.175768 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:54:27.175788 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:54:27.175798 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:54:27.175822 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 17:54:27.175832 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 17:54:27.176051 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 17:54:27.176073 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 17:54:27.176148 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.176163 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 17:54:27.176198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.176257 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.176280 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.176309 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:54:27.176350 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.176364 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.176384 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:54:27.176426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.176473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.176497 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 17:54:27.176529 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.176543 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.176574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.176628 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.176642 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.176662 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 17:54:27.176690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.176730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.176752 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:54:27.176782 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.176794 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 17:54:27.176822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.176872 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.176885 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.176904 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:54:27.176939 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.176952 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.176971 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:54:27.177006 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.177019 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.177037 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:54:27.177065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.177106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.177129 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.177158 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.177170 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 17:54:27.177198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.177247 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.177260 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.177288 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 17:54:27.177315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.177344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.177364 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 17:54:27.177393 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.177405 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 17:54:27.177447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.177498 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.177512 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.177532 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:54:27.177570 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.177582 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.177603 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:54:27.177638 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.177651 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.177670 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:54:27.177705 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.177730 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.177749 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:54:27.177775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.177823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.177847 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:27.177876 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.177887 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.177914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.177962 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.177974 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178052 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:27.178139 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:27.178176 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178197 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:54:27.178224 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 17:54:27.178250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:54:27.178309 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:54:27.178337 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178349 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 17:54:27.178375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178437 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.178494 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178518 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:54:27.178536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.178567 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:27.178588 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178595 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.178612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178642 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.178650 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178661 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 17:54:27.178674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.178701 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:54:27.178716 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178723 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 17:54:27.178738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178764 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.178771 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178786 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:54:27.178800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.178826 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 17:54:27.178841 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178848 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.178862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178888 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.178895 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178905 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 17:54:27.178918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.178943 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 17:54:27.178958 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.178965 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 17:54:27.178979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179004 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.179011 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179021 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:54:27.179039 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.179046 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179056 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:54:27.179069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.179098 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 17:54:27.179113 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179119 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.179133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179157 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.179164 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179174 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 17:54:27.179188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.179213 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 17:54:27.179228 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179234 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 17:54:27.179248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179273 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.179280 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179290 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:54:27.179309 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.179316 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179327 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:54:27.179349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.179380 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 17:54:27.179396 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179402 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.179421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179447 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.179454 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179464 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 17:54:27.179477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.179503 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 17:54:27.179518 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179524 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 17:54:27.179538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179563 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.179570 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179580 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:54:27.179593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.179618 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 17:54:27.179633 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179639 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.179652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179678 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.179685 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179695 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 17:54:27.179707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.179733 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 17:54:27.179747 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179753 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 17:54:27.179767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179792 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.179799 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179808 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:54:27.179821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.179846 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:27.179860 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179866 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.179880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179905 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.179912 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179922 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 17:54:27.179936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.179961 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:54:27.179976 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.179982 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 17:54:27.179996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180021 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.180028 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180037 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:54:27.180050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.180075 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:27.180090 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180096 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.180110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180134 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.180141 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180151 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 17:54:27.180164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.180189 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:54:27.180204 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180210 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 17:54:27.180224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180248 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.180255 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180265 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:54:27.180278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.180302 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:27.180318 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180324 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.180343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180370 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.180377 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180388 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 17:54:27.180401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.180426 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:54:27.180441 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180447 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 17:54:27.180461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180486 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.180493 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180503 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 17:54:27.180521 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.180527 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180537 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 17:54:27.180550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.180579 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:27.180594 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180600 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.180614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180639 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.180646 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180656 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 17:54:27.180669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.180694 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:54:27.180709 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180716 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:54:27.180729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180753 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.180760 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180770 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:54:27.180783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.180808 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.180823 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180830 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.180844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180869 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.180876 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180886 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:54:27.180899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.180923 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:54:27.180938 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180945 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:54:27.180958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.180983 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:54:27.180990 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181000 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:54:27.181013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.181038 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.181053 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181059 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.181073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181096 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181103 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181143 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:27.181164 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:27.181182 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181193 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:54:27.181203 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 17:54:27.181215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:54:27.181240 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:54:27.181256 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181263 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:54:27.181277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181302 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:54:27.181309 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181319 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:54:27.181332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.181364 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.181380 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181386 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.181400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181424 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181431 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181468 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:27.181489 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:27.181506 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181516 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:54:27.181527 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 17:54:27.181539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:54:27.181563 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:54:27.181578 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181585 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 17:54:27.181599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181623 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.181631 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181641 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 17:54:27.181658 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.181665 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181675 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 17:54:27.181693 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.181699 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181709 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:54:27.181727 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.181734 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181744 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:54:27.181761 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.181768 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181777 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:54:27.181795 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.181801 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181811 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 17:54:27.181828 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.181835 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181845 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:54:27.181858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.181909 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:27.181925 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181931 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.181945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181970 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.181977 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.181987 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 17:54:27.182000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.182026 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:54:27.182041 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182047 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 17:54:27.182061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182086 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.182093 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182103 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:54:27.182121 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.182127 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182137 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:54:27.182154 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.182161 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182171 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:54:27.182184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.182217 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 17:54:27.182232 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182238 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.182252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182278 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.182285 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182295 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 17:54:27.182308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.182334 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:54:27.182356 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182362 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:54:27.182376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182401 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.182408 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182418 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:54:27.182431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.182457 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.182472 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182478 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.182492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182518 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.182525 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182534 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:54:27.182547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.182572 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:54:27.182587 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182594 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:54:27.182607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182632 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.182640 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182649 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:54:27.182667 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.182674 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182684 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:54:27.182702 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.182709 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182718 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:54:27.182731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.182765 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.182779 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182786 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.182800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182825 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.182832 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182842 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:54:27.182854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.182879 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:54:27.182894 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182900 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 17:54:27.182914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182939 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.182946 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182956 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:54:27.182973 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.182980 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.182989 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:54:27.183006 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.183013 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.183023 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:54:27.183040 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.183047 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.183057 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:54:27.183074 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.183080 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.183090 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:54:27.183103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.183134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.183145 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:27.183160 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.183166 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.183180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.183205 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.183212 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.183222 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 17:54:27.183235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.183250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.183260 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:54:27.183274 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.183304 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.183311 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.183322 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.183339 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.183357 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.183372 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.183398 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.183405 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.183415 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:54:27.183433 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.183440 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.183450 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 17:54:27.183467 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.183474 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.183483 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 17:54:27.183501 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.183508 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.183518 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:54:27.183535 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.183542 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.183551 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 17:54:27.183569 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:54:27.183575 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.183585 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 17:54:27.183603 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.183609 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.183619 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.183636 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.183643 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.183653 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:54:27.183670 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.183677 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.183687 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:54:27.183704 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.183711 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.183720 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:54:27.183733 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.183785 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.183803 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.183809 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:54:27.183824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.183849 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.183856 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.183866 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:54:27.183884 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.183891 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.183900 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:54:27.183917 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.183924 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.183934 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:54:27.183951 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.183958 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.183968 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:54:27.183981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.184007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.184018 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184033 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.184040 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.184054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.184079 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184086 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.184096 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 17:54:27.184109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.184124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.184134 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:54:27.184148 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184175 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184182 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184192 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184205 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184221 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.184235 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184261 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.184269 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184278 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:54:27.184296 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.184303 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184313 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:54:27.184330 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.184342 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184353 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:54:27.184371 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.184377 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184387 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:54:27.184404 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.184411 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184420 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:54:27.184437 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.184444 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184453 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:54:27.184470 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.184477 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184486 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:54:27.184503 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.184510 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184520 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:54:27.184537 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.184544 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184553 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:54:27.184571 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.184577 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184587 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:54:27.184604 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.184611 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184620 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:54:27.184633 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.184687 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.184704 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.184711 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:54:27.184725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.184749 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.184756 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.184766 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:54:27.184784 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.184790 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.184800 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:54:27.184817 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.184824 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.184834 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:54:27.184851 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:54:27.184858 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.184868 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:27.184881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.184908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.184918 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.184933 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.184939 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.184953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.184978 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.184985 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.184995 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 17:54:27.185008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.185023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.185033 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:54:27.185047 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.185075 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.185083 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.185093 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.185106 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.185122 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.185136 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.185162 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.185169 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.185178 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:54:27.185196 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.185203 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.185213 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:54:27.185234 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.185241 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.185251 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:54:27.185269 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.185276 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.185285 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:54:27.185303 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.185310 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.185319 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:54:27.185342 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.185349 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.185359 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:54:27.185377 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.185385 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.185395 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:54:27.185412 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.185419 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.185429 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:54:27.185446 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.185453 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.185462 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:54:27.185480 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.185487 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.185496 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 17:54:27.185514 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.185520 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.185530 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:54:27.185547 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.185554 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.185564 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:54:27.185576 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.185637 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.185653 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.185681 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.185689 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.185699 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.185712 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.185728 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.185742 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.185768 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.185775 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.185784 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 17:54:27.185802 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.185809 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.185818 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 17:54:27.185836 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.185842 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.185852 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:54:27.185869 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.185876 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.185886 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 17:54:27.185903 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.185910 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.185920 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 17:54:27.185938 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.185945 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.185954 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:54:27.185972 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.185978 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.185988 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 17:54:27.186005 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.186012 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.186022 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 17:54:27.186039 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.186046 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.186056 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 17:54:27.186073 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.186080 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.186089 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:54:27.186107 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.186114 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.186123 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:54:27.186140 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.186147 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.186157 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 17:54:27.186174 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.186180 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.186190 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:54:27.186207 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.186214 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.186223 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 17:54:27.186236 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.186301 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.186320 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.186327 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 17:54:27.186353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.186380 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.186387 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.186397 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:54:27.186410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.186426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.186437 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:27.186452 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.186458 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.186472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.186497 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.186504 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.186514 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 17:54:27.186527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.186542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.186552 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:54:27.186567 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.186574 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 17:54:27.186593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.186618 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.186625 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.186635 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:54:27.186652 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.186659 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.186668 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:54:27.186686 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.186693 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.186702 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:54:27.186720 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:54:27.186727 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.186736 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:54:27.186749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.186777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.186787 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 17:54:27.186802 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.186808 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.186822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.186847 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:54:27.186854 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.186868 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 17:54:27.186881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.186896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.186906 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 17:54:27.186920 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:54:27.186947 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 17:54:27.186954 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:54:27.186964 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 17:54:27.186977 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:54:27.186993 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.187007 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:27.187033 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.187040 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:27.187049 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 17:54:27.187067 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.187074 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:27.187084 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 17:54:27.187102 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.187108 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:27.187118 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 17:54:27.187135 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:54:27.187142 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:27.187152 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:54:27.187169 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.187176 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:27.187190 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 17:54:27.187208 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.187215 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:27.187225 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 17:54:27.187242 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.187249 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:27.187259 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:54:27.187276 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.187283 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:27.187293 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 17:54:27.187310 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.187317 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:27.187327 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 17:54:27.187350 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.187357 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:27.187367 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:54:27.187380 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 17:54:27.187429 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.187447 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.187454 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 17:54:27.187472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.187498 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.187505 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.187515 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:54:27.187528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.187544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.187554 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:27.187569 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.187575 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.187589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.187614 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:54:27.187621 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.187631 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 17:54:27.187644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.187660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.187670 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:54:27.187683 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 17:54:27.187713 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:54:27.187721 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:54:27.187731 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 17:54:27.187748 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:54:27.187755 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 17:54:27.187764 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 17:54:27.187782 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:54:27.187789 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:54:27.187798 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 17:54:27.187811 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 17:54:27.187835 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.187851 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.187857 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:54:27.187871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.187897 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.187904 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.187914 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:54:27.187932 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.187938 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.187952 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:54:27.187970 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.187977 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.187986 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:54:27.187999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.188022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.188032 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.188047 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.188053 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.188067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.188092 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.188099 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.188109 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 17:54:27.188122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.188138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.188148 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:54:27.188161 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.188188 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.188195 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.188208 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.188222 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.188239 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.188253 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.188278 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.188286 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.188295 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 17:54:27.188313 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.188320 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.188330 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 17:54:27.188352 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.188360 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.188369 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:54:27.188387 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.188394 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.188403 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 17:54:27.188421 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.188427 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.188437 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 17:54:27.188454 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.188461 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.188471 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 17:54:27.188488 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.188495 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.188505 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 17:54:27.188523 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.188529 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.188543 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:54:27.188561 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.188567 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.188577 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:54:27.188590 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.188637 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.188654 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.188660 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 17:54:27.188675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.188699 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.188707 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.188720 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:54:27.188739 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.188745 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.188755 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:54:27.188772 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.188779 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.188788 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:54:27.188806 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.188812 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.188822 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:54:27.188839 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.188846 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.188855 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:54:27.188868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.188899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.188910 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:27.188925 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.188931 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.188949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.188973 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.188980 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.188993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.189017 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:27.189038 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:27.189055 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.189066 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:54:27.189076 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 17:54:27.189089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.189103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:54:27.189113 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:54:27.189128 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.189134 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 17:54:27.189147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.189172 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.189179 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.189189 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 17:54:27.189202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.189217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.189227 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 17:54:27.189242 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.189248 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.189265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.189291 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:54:27.189298 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.189308 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 17:54:27.189321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.189341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.189352 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 17:54:27.189368 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.189374 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 17:54:27.189388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.189413 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.189420 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.189430 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:54:27.189443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.189458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.189468 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:27.189483 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.189489 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.189503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.189528 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.189535 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.189545 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 17:54:27.189557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.189573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.189582 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:54:27.189596 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.189627 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.189635 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.189645 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.189658 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.189674 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.189688 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.189714 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.189721 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.189731 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 17:54:27.189749 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.189756 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.189765 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 17:54:27.189783 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.189790 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.189799 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 17:54:27.189816 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.189823 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.189832 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 17:54:27.189850 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.189856 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.189866 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 17:54:27.189883 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:54:27.189890 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.189905 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 17:54:27.189923 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:54:27.189930 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.189940 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 17:54:27.189957 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:54:27.189964 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.189973 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 17:54:27.189990 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:54:27.189997 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.190007 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 17:54:27.190024 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.190031 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.190041 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 17:54:27.190058 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.190065 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.190074 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 17:54:27.190092 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.190098 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.190108 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 17:54:27.190125 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.190131 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.190141 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 17:54:27.190154 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.190215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.190233 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.190239 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 17:54:27.190258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.190283 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.190290 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.190300 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 17:54:27.190313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.190329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.190345 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:27.190361 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.190367 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.190385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.190411 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.190418 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.190428 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 17:54:27.190441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.190456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.190466 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:54:27.190481 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.190487 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:54:27.190501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.190526 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.190533 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.190542 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 17:54:27.190560 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.190567 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.190576 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:54:27.190594 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.190600 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.190610 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:54:27.190628 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.190634 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.190648 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:54:27.190661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.190687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.190697 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.190712 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.190719 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.190733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.190758 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.190765 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.190775 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 17:54:27.190788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.190804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.190814 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:54:27.190827 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.190857 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.190864 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.190878 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.190891 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.190909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.190923 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.190948 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.190955 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.190965 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:54:27.190983 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.190990 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.190999 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:54:27.191017 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.191024 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.191033 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 17:54:27.191051 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.191058 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.191067 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:54:27.191085 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.191092 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.191101 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:54:27.191118 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.191125 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.191134 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 17:54:27.191152 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:54:27.191159 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.191168 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 17:54:27.191181 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.191219 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.191236 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.191242 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 17:54:27.191260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.191286 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.191293 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.191302 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 17:54:27.191320 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.191327 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.191341 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 17:54:27.191360 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.191367 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.191376 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 17:54:27.191394 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.191400 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.191410 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 17:54:27.191427 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.191434 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.191447 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 17:54:27.191465 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.191472 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.191482 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 17:54:27.191499 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.191506 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.191516 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:54:27.191533 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.191540 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.191549 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:54:27.191562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.191604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.191615 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:27.191630 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.191637 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 17:54:27.191655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.191681 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:54:27.191688 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.191698 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 17:54:27.191711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.191726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.191736 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:54:27.191753 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:54:27.191760 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 17:54:27.191771 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 17:54:27.191787 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.191793 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 17:54:27.191806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.191829 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:27.191850 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:54:27.191867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.191878 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:54:27.191888 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 17:54:27.191905 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.191912 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 17:54:27.191923 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 17:54:27.191939 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:54:27.191945 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 17:54:27.191955 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 17:54:27.191972 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.191978 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 17:54:27.191992 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.192010 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.192017 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:54:27.192027 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.192044 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.192050 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:54:27.192060 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.192077 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.192083 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 17:54:27.192093 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.192110 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:54:27.192116 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 17:54:27.192126 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:54:27.192142 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:54:27.192149 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 17:54:27.192159 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 17:54:27.192175 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.192182 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:54:27.192192 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.192209 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:54:27.192215 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 17:54:27.192225 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 17:54:27.192241 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.192248 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 17:54:27.192258 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.192274 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.192281 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:54:27.192290 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.192306 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:54:27.192312 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 17:54:27.192322 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 17:54:27.192334 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 17:54:27.192377 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 17:54:27.192407 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:54:27.192435 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.192462 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 17:54:27.192489 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:27.192517 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:54:27.192543 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:27.192570 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:54:27.192599 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 17:54:27.192626 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 17:54:27.192653 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 17:54:27.192680 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 17:54:27.192707 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 17:54:27.192749 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 17:54:27.192776 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 17:54:27.192805 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 17:54:27.192832 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:27.192859 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:54:27.192886 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:27.192912 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:54:27.192939 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:27.192966 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:54:27.192993 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:27.193020 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:54:27.193047 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.193073 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:54:27.193101 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.193128 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:54:27.193155 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.193332 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:54:27.193367 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:27.193395 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:54:27.193422 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 17:54:27.193449 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:54:27.193477 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.193505 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:54:27.193532 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.193559 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:54:27.193587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:27.193615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:54:27.193642 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.193669 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:54:27.193696 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.193722 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:54:27.193749 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:27.193777 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:54:27.193804 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 17:54:27.193830 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 17:54:27.193857 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:27.193884 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:54:27.193911 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.193938 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:54:27.193964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:27.193991 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:54:27.194018 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 17:54:27.194049 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 17:54:27.194076 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:27.194103 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:54:27.194130 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:27.194157 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:54:27.194184 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.194211 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:54:27.194237 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:27.194266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:54:27.194294 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.194312 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.194343 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:54:27.194372 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.194389 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.194406 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.194433 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:54:27.194460 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.194477 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.194494 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.194512 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.194538 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:54:27.194565 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.194591 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:27.194618 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.194644 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:27.194671 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.194689 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.194715 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:27.194741 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.194759 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.194790 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:27.194817 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.194844 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:27.194870 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.194897 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:54:27.194923 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.194950 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:27.194977 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195004 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:27.195030 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195048 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195075 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:54:27.195102 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195129 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:27.195155 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195182 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:54:27.195208 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195235 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:54:27.195261 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195278 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195296 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195313 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195330 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195351 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195369 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195396 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:27.195425 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195442 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195459 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195485 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:27.195516 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195543 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:27.195570 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195587 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195605 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195631 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:27.195658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195675 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195730 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.195783 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195801 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195818 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195835 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195861 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.195887 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195905 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195922 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195939 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.195966 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.195992 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196019 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.196046 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196064 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196080 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196097 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196130 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:54:27.196157 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196183 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:54:27.196209 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196226 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196243 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196270 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.196296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196370 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196396 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:54:27.196423 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196449 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:54:27.196475 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196502 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.196529 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196555 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:27.196582 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196599 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196616 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196633 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196660 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.196687 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196704 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196723 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196739 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196757 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196778 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196796 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196813 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196839 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:54:27.196867 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196885 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196911 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:54:27.196938 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196955 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196972 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.196999 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:54:27.197025 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197042 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197059 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197077 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197104 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:54:27.197131 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197157 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:27.197183 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197210 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:27.197237 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197254 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197280 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:27.197307 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197324 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197356 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:27.197384 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197410 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:27.197437 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197464 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:54:27.197491 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197522 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:27.197549 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197576 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:54:27.197603 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197620 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197647 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:54:27.197673 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197700 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:27.197726 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197753 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:54:27.197779 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197806 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:54:27.197832 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197850 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197867 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197884 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197901 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197917 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197935 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.197961 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:27.197988 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198006 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198023 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198049 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:27.198077 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198103 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:27.198130 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198148 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198165 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198197 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:27.198224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198241 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198258 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198275 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198292 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:54:27.198350 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198368 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198385 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198403 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198429 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.198455 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198473 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198490 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198507 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198533 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.198560 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198588 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:54:27.198614 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198632 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198650 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198667 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198694 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:54:27.198721 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198747 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:54:27.198774 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198792 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198813 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198840 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.198866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198884 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198935 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.198961 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:54:27.198988 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.199015 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:54:27.199041 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.199069 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:54:27.199095 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.199122 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:54:27.199149 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.199166 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.199183 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.199200 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.199227 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.199254 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.199271 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.199288 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.199305 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.199322 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.199342 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.199361 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.199378 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:54:27.199405 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:54:27.199431 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 17:54:27.199493 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.199545 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:27.199596 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:27.199644 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 17:54:27.199693 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 17:54:27.199742 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 17:54:27.199792 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 17:54:27.199857 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:27.199906 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:27.199955 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:27.200003 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:27.200051 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.200101 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.200150 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.200197 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:27.200246 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:54:27.200295 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.200350 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.200412 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:27.200462 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.200518 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.200574 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:27.200623 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 17:54:27.200671 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:27.200719 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.200767 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:27.200817 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 17:54:27.200867 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:27.200934 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:27.200982 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.201032 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:27.201089 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 17:54:27.201138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.201187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:27.201236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:27.201283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 17:54:27.201350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 17:54:27.201400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 17:54:27.201453 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 17:54:27.201501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:27.201550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:27.201598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:27.201646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:27.201694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.201743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.201793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.201853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:27.201902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:54:27.201951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.202000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.202212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:27.202263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.202317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.202376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:27.202425 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 17:54:27.202474 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:27.202521 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.202569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:27.202619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 17:54:27.202669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:27.202722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:27.202770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.202819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:27.202876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 17:54:27.202925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.202974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:27.203023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:27.203071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 17:54:27.203120 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 17:54:27.203169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 17:54:27.203222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 17:54:27.203271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:27.203319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:27.203374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:27.203422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:27.203470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.203519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.203568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.203616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:27.203664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:54:27.203713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.203762 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.203811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:27.203861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.203915 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.203968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:27.204015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 17:54:27.204063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:27.204110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.204158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:27.204208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 17:54:27.204258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:27.204313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:27.204366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.204416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:27.204472 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:54:27.204498 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:54:27.204563 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.204621 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:27.204677 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:27.204736 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:54:27.204792 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:54:27.204847 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:54:27.204901 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:54:27.204956 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:27.205011 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:27.205066 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:27.205122 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:27.205177 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.205232 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.205287 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.205348 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:27.205404 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:54:27.205459 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.205515 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.205570 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:27.205625 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.205681 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.205735 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:27.205790 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:54:27.205845 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:27.205901 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.205984 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:27.206040 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:54:27.206095 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:27.206150 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:27.206205 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.206260 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:27.206323 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:54:27.206353 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:54:27.206409 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.206466 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:27.206521 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:27.206576 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:54:27.206631 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:54:27.206687 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:54:27.206743 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:54:27.206798 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:27.206854 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:27.206909 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:27.206964 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:27.207020 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.207075 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.207131 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.207190 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:27.207245 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:54:27.207302 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.207364 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.207419 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:27.207474 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.207708 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.207764 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:27.207819 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:54:27.207874 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:27.207930 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.207985 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:27.208041 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:54:27.208097 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:27.208152 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:27.208207 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.208262 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:27.208325 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 17:54:27.208353 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:54:27.208405 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.208455 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:27.208506 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:27.208561 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:54:27.208611 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:54:27.208661 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:54:27.208711 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:54:27.208760 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:27.208811 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:27.208861 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:27.208911 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:27.208961 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.209012 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.209062 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.209112 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:27.209161 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:54:27.209212 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.209261 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.209311 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:27.209367 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.209417 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.209468 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:27.209518 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:54:27.209568 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:27.209622 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.209672 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:27.209722 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:54:27.209772 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:27.209821 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:27.209871 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.209922 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:27.209979 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 17:54:27.210002 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:54:27.210054 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.210106 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:27.210158 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:27.210210 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:54:27.210262 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:54:27.210314 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:54:27.210370 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:54:27.210428 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:27.210481 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:27.210533 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:27.210585 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:27.210638 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.210690 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.210746 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.210798 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:27.210850 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:54:27.210904 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.210957 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.211010 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:27.211062 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.211114 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.211166 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:27.211218 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:54:27.211270 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:27.211323 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.211381 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:27.211433 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:54:27.211485 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:27.211537 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:27.211589 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.211641 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:27.211696 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 17:54:27.211713 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 17:54:27.211744 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 17:54:27.211772 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 17:54:27.211800 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 17:54:27.211826 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 17:54:27.211845 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:54:27.211859 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.211868 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:27.211876 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:27.211884 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:54:27.211892 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:54:27.211899 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:54:27.211907 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:54:27.211914 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:27.211922 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:27.211929 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:27.211937 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:27.211944 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.211952 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.211960 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.211968 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:27.211975 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:54:27.211982 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.211990 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.211997 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:27.212004 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.212012 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.212019 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:27.212026 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:54:27.212037 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:27.212045 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.212052 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:27.212060 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:54:27.212068 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:27.212075 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:27.212082 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.212089 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:27.212097 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:54:27.212106 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.212114 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:27.212122 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:27.212129 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:54:27.212137 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:54:27.212145 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:54:27.212152 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:54:27.212160 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:27.212167 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:27.212175 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:27.212182 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:27.212189 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.212197 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.212204 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.212211 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:27.212219 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:54:27.212226 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.212233 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.212241 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:27.212248 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.212255 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.212262 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:27.212269 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:54:27.212276 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:27.212283 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.212290 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:27.212298 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:54:27.212305 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:27.212312 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:27.212319 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.212326 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:27.212334 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:54:27.212348 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.212356 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:27.212363 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:27.212370 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:54:27.212377 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:54:27.212384 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:54:27.212391 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:54:27.212397 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:27.212404 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:27.212410 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:27.212417 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:27.212430 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.212437 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.212444 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.212450 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:27.212457 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:54:27.212463 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.212470 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.212477 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:27.212484 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.212491 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.212497 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:27.212504 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:54:27.212511 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:27.212517 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.212523 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:27.212530 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:54:27.212537 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:27.212543 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:27.212549 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.212556 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:27.212563 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:54:27.212570 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.212577 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:54:27.212584 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:54:27.212590 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:54:27.212597 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:54:27.212603 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:54:27.212610 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:54:27.212617 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:54:27.212623 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:54:27.212629 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:54:27.212636 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:54:27.212643 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.212650 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.212657 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:54:27.212663 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:54:27.212670 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:54:27.212676 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.212683 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:54:27.212689 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:54:27.212696 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:54:27.212702 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:54:27.212709 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:54:27.212715 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:54:27.212721 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:54:27.212728 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:54:27.212734 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:54:27.212741 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:54:27.212747 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:54:27.212754 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:54:27.212760 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:54:27.212771 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:54:27.212978 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 17:54:27.212987 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:54:27.212992 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:54:27.212996 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:54:27.213002 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 17:54:27.213007 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:54:27.213011 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:54:27.213019 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 17:54:27.213027 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:54:27.213057 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.213064 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197735" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:54:27.213077 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:54:27.213098 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 17:54:27.213104 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 17:54:27.213108 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 17:54:27.213112 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 17:54:27.213117 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197735" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:54:27.213126 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:54:27.213132 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:54:27.213137 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:54:27.213145 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.213153 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:54:27.213158 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 17:54:27.213178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.213187 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:54:27.213192 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.213218 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:54:27.213224 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 17:54:27.213228 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 17:54:27.213232 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 17:54:27.213236 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 17:54:27.213240 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 17:54:27.213244 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 17:54:27.213249 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 17:54:27.213255 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197735" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:54:27.213265 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:54:27.213271 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:54:27.213275 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:54:27.213281 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.213286 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:54:27.213291 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:54:27.213313 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:54:27.213319 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.213324 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.213329 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.213334 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:54:27.213348 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:54:27.213356 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:54:27.213361 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:54:27.213365 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:54:27.213371 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197735" 2019-04-25 17:54:27.213379 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:54:27.213383 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:54:27.213388 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:54:27.213395 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:54:27.213399 wsdl: in serializeType: returning: 197735 2019-04-25 17:54:27.213406 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:54:27.213412 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:54:27.213417 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:54:27.213421 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:54:27.213425 wsdl: in serializeType: returning: 197735 2019-04-25 17:54:27.213430 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197735 2019-04-25 17:54:27.213447 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=197735 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 17:54:27.213452 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 17:54:27.213458 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2525"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 17:54:27.213472 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 17:54:27.213477 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=197735 2019-04-25 17:54:27.213486 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 17:54:27.213552 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 17:54:27.213494 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:54:27.213505 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:54:27.213510 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:54:27.213514 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:54:27.213518 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:54:27.213524 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:54:27.213533 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:54:27.213541 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:54:27.213546 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:54:27.213558 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 17:54:27.213567 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:54:27.213575 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:54:27.221395 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:54:27.221431 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:54:27.221447 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 17:54:27.221457 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 17:54:27.221471 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:54:27.221480 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:54:27.221489 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:54:27.221497 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:54:27.221506 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 17:54:27.221539 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 17:54:27.230953 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 17:54:27.230972 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 17:54:27.230984 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:54:27.230994 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:54:27.231005 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:54:27.231020 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:54:27.231031 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:54:27.231042 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:54:27.231051 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:54:27.231062 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:54:11 GMT 2019-04-25 17:54:27.231073 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:54:27.231083 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 17:54:27.231093 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:54:27.231105 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 17:54:27.231136 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 17:54:27.231150 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 17:54:27.231164 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:54:27.231172 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 17:54:27.231180 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 17:54:27.231217 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:54:27.231233 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:54:27.231241 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:54:27.231265 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:54:27.231289 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 15:54:11 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 17:54:27.231329 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 17:54:27.231344 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 17:54:27.231368 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 17:54:27.231379 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 17:54:27.231485 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 17:54:27.231658 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 17:54:27.231669 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 17:54:27.231682 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 17:54:27.231698 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:54:27.231743 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 17:54:27.231854 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 17:54:27.232197 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:54:27.232226 nusoap_client: got fault 2019-04-25 17:54:27.232243 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 17:54:27.232252 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 17:54:27.232260 nusoap_client: detail =