Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: K29Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T3130
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 22 Aug 2019 17:42:39 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-22 19:42:42.673441 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-22 19:42:42.673490 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:42:42.673503 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197428" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-22 19:42:42.673520 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:42:42.673531 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-22 19:42:42.673541 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-22 19:42:42.673554 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-22 19:42:42.673563 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:42:42.673569 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:42:42.673577 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:42:42.673586 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 19:42:42.673597 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 19:42:42.673603 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 19:42:42.673609 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 19:42:42.673618 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 19:42:42.673622 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-22 19:42:42.673635 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:42:42.673650 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:42:42.673660 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 19:42:42.673666 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-22 19:42:42.673671 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-22 19:42:42.673681 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 19:42:42.673688 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 19:42:42.681517 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 19:42:42.681551 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 19:42:42.681566 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-22 19:42:42.681574 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:42:42.681583 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:42:42.681591 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 19:42:42.681598 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-22 19:42:42.681646 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-22 19:42:42.696167 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-22 19:42:42.696258 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-22 19:42:42.696274 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 19:42:42.696285 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 19:42:42.696296 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 19:42:42.696306 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 19:42:42.696351 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 19:42:42.696366 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 19:42:42.696375 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 19:42:42.696385 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 17:42:39 GMT 2019-08-22 19:42:42.696401 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 19:42:42.696411 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-22 19:42:42.696422 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 19:42:42.696496 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-22 19:42:42.696547 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-22 19:42:42.696615 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-22 19:42:42.704141 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-22 19:42:42.704231 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-08-22 19:42:42.712527 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-22 19:42:42.712607 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-22 19:42:42.712640 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-08-22 19:42:42.720251 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:42:42.720354 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-22 19:42:42.720386 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.720409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.720439 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.720461 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.720510 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.720534 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.720561 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.720668 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:42:42.720705 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.720732 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:42:42.720770 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.720795 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.720822 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.720850 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.720879 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.720902 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.720932 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.720956 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.728277 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:42:42.728349 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:42:42.728394 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:42:42.728418 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.728455 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.728479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.728506 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.728528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.728611 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:42:42.728636 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.728685 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.728710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.728721 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.728768 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.728797 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.728834 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.728874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.728983 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:42:42.729010 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.729035 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:42:42.729059 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.729113 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.729137 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:42:42.729156 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.729197 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.729225 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-22 19:42:42.729270 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.729310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.729338 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.729392 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:42:42.729417 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.729436 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.729469 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:42:42.735926 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:42:42.736177 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-22 19:42:42.736199 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 19:42:42.736209 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-22 19:42:42.736255 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-22 19:42:42.736321 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 19:42:42.736347 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 19:42:42.736359 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 19:42:42.736387 wsdl: got WSDL URL 2019-08-22 19:42:42.736395 wsdl: Parse WSDL 2019-08-22 19:42:42.736622 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-22 19:42:42.736644 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-22 19:42:42.736727 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.736741 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-22 19:42:42.736773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.736819 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.736833 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.736854 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:42:42.736886 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.736897 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.736913 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:42:42.736938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.736979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.736999 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-22 19:42:42.737024 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737033 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.737057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737099 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.737111 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737127 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-22 19:42:42.737148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.737188 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-22 19:42:42.737213 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737222 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-22 19:42:42.737244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737286 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.737296 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737307 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:42:42.737327 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.737334 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737344 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:42:42.737361 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.737368 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737377 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 19:42:42.737391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.737426 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.737442 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737448 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-22 19:42:42.737462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737487 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.737494 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737504 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-22 19:42:42.737518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.737544 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-22 19:42:42.737558 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737565 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-22 19:42:42.737581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737626 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.737638 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737655 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:42:42.737686 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.737706 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737722 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:42:42.737743 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.737750 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737760 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 19:42:42.737777 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.737785 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737794 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:42:42.737807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.737847 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:42:42.737862 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737869 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.737889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737913 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737919 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.737960 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:42:42.737980 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:42:42.737998 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738009 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:42:42.738019 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-22 19:42:42.738031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:42:42.738056 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 19:42:42.738071 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738077 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-22 19:42:42.738091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738115 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.738122 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738132 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:42:42.738149 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.738156 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738170 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:42:42.738189 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.738196 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738205 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 19:42:42.738223 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.738229 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738238 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:42:42.738251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.738287 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:42:42.738302 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738309 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.738322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738347 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.738354 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738364 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-22 19:42:42.738377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.738402 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 19:42:42.738416 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738422 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-22 19:42:42.738437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738461 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.738468 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738477 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:42:42.738490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.738515 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-22 19:42:42.738530 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738535 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.738549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738573 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.738583 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738595 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-22 19:42:42.738619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.738664 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-22 19:42:42.738694 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738712 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-22 19:42:42.738736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738762 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.738769 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738779 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:42:42.738798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.738824 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-22 19:42:42.738840 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738846 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.738859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738889 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.738896 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738906 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-22 19:42:42.738919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.738952 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-22 19:42:42.738975 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.738982 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-22 19:42:42.738996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739022 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.739029 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739038 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 19:42:42.739057 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.739063 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739073 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:42:42.739086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.739116 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-22 19:42:42.739131 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739137 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.739150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739175 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.739182 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739191 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-22 19:42:42.739204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.739229 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-22 19:42:42.739244 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739250 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-22 19:42:42.739263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739287 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.739294 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739304 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 19:42:42.739335 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.739344 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739354 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:42:42.739368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.739397 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-22 19:42:42.739412 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739418 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.739432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739457 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.739463 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739473 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-22 19:42:42.739486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.739510 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-22 19:42:42.739525 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739531 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-22 19:42:42.739545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739569 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.739577 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739591 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:42:42.739605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.739630 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-22 19:42:42.739645 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739651 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.739664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739695 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.739716 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739733 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-22 19:42:42.739753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.739799 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-22 19:42:42.739830 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739841 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-22 19:42:42.739868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739916 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.739929 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739948 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:42:42.739973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.739999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.740021 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-22 19:42:42.740046 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740057 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.740074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740099 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.740106 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740116 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-22 19:42:42.740129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.740154 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 19:42:42.740169 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740175 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-22 19:42:42.740189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740213 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.740222 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740238 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 19:42:42.740261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.740307 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:42:42.740334 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740344 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.740369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740414 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.740428 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740447 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-22 19:42:42.740469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.740516 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 19:42:42.740536 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740543 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-22 19:42:42.740557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740587 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.740595 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740605 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 19:42:42.740619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.740644 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-22 19:42:42.740660 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740666 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.740679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740710 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.740717 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740727 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-22 19:42:42.740740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.740765 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 19:42:42.740780 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740786 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-22 19:42:42.740800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740824 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.740831 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740840 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-22 19:42:42.740858 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.740864 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740874 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-22 19:42:42.740886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.740915 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:42:42.740930 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740936 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.740949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740973 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.740980 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.740990 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-22 19:42:42.741003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.741027 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 19:42:42.741041 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741048 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 19:42:42.741061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741084 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.741092 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741101 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:42:42.741114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.741139 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.741154 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741160 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.741173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741199 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.741207 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741216 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 19:42:42.741229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.741254 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:42:42.741269 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741276 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-22 19:42:42.741289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741314 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:42:42.741321 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741330 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 19:42:42.741343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.741367 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.741382 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741388 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.741401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741426 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741436 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741506 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:42:42.741547 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:42:42.741580 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741599 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:42:42.741616 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-22 19:42:42.741638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:42:42.741681 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:42:42.741704 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741711 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-22 19:42:42.741727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741754 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:42:42.741761 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741771 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 19:42:42.741784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.741809 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-22 19:42:42.741824 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741830 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.741844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741867 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741873 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741911 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:42:42.741930 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:42:42.741946 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741957 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:42:42.741967 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-22 19:42:42.741979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.741994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:42:42.742004 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-22 19:42:42.742018 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742024 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-22 19:42:42.742038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742062 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:42:42.742069 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742078 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 19:42:42.742092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.742116 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.742131 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742137 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.742150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742173 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742181 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742240 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:42:42.742269 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:42:42.742299 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742318 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:42:42.742336 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-22 19:42:42.742359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:42:42.742403 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:42:42.742430 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742441 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-22 19:42:42.742465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742509 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.742521 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742539 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-22 19:42:42.742572 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.742585 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742603 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-22 19:42:42.742634 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.742646 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742664 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 19:42:42.742695 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.742717 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742735 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 19:42:42.742766 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.742778 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742796 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 19:42:42.742831 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.742843 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742862 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-22 19:42:42.742895 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.742907 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.742923 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:42:42.742945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.743026 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-22 19:42:42.743059 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743070 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.743094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743137 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.743149 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743165 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-22 19:42:42.743187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.743231 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-22 19:42:42.743259 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743270 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-22 19:42:42.743295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743337 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.743349 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743365 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 19:42:42.743395 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.743406 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743422 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:42:42.743454 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.743466 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743483 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 19:42:42.743504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.743551 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-22 19:42:42.743580 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743588 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.743605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743630 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.743637 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743647 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-22 19:42:42.743664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.743691 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-22 19:42:42.743714 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743724 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 19:42:42.743750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743797 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.743808 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743826 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:42:42.743848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.743888 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.743909 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743915 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.743936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743979 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.743988 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.743998 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 19:42:42.744016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.744056 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:42:42.744074 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744081 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 19:42:42.744095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744121 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.744128 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744141 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 19:42:42.744175 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.744184 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744195 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:42:42.744214 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.744221 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744231 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 19:42:42.744244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.744282 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.744298 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744304 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.744319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744344 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.744351 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744360 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 19:42:42.744374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.744412 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:42:42.744438 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744448 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-22 19:42:42.744473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744518 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.744529 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744547 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 19:42:42.744579 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.744591 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744608 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:42:42.744641 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.744653 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744671 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:42:42.744712 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.744725 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744743 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 19:42:42.744778 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.744789 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744800 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 19:42:42.744814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.744873 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:42:42.744890 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744899 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.744915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744940 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.744950 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.744966 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-22 19:42:42.744991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.745014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.745031 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 19:42:42.745050 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745082 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745089 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745099 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745112 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745129 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.745142 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745170 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.745182 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745201 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:42:42.745229 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.745237 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745247 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-22 19:42:42.745265 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.745272 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745281 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-22 19:42:42.745298 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.745308 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745327 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 19:42:42.745357 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.745365 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745375 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-22 19:42:42.745394 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:42:42.745400 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745411 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-22 19:42:42.745429 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.745436 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745448 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.745467 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.745473 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745483 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:42:42.745502 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.745514 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745533 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-22 19:42:42.745557 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.745564 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745574 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:42:42.745598 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.745605 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745615 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:42:42.745631 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745687 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.745713 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.745720 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 19:42:42.745737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.745762 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.745769 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.745779 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:42:42.745796 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.745803 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.745812 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 19:42:42.745830 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.745836 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.745845 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 19:42:42.745863 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.745869 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.745878 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 19:42:42.745891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.745918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.745929 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745944 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.745950 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.745965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.745989 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.745996 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.746006 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-22 19:42:42.746019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.746034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.746044 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 19:42:42.746057 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.746084 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.746091 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.746101 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.746114 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.746130 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.746144 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.746169 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.746176 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.746185 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 19:42:42.746203 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.746209 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.746219 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 19:42:42.746236 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.746242 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.746252 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 19:42:42.746269 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.746275 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.746284 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 19:42:42.746302 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.746308 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.746317 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 19:42:42.746339 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.746346 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.746356 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 19:42:42.746373 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.746380 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.746389 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:42:42.746406 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.746413 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.746422 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 19:42:42.746439 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.746446 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.746455 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 19:42:42.746473 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.746479 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.746489 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:42:42.746506 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.746513 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.746522 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:42:42.746535 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.746592 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.746611 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.746618 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 19:42:42.746634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.746660 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.746667 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.746676 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 19:42:42.746694 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.746707 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.746717 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:42:42.746736 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.746742 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.746751 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 19:42:42.746769 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:42:42.746775 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.746784 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-22 19:42:42.746797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.746829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.746849 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.746875 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.746884 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.746908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.746956 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.746968 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.746985 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-22 19:42:42.747012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.747039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.747059 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 19:42:42.747083 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.747133 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.747146 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.747165 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.747191 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.747220 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.747249 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.747295 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.747304 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.747315 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 19:42:42.747333 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.747340 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.747350 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 19:42:42.747367 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.747373 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.747383 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 19:42:42.747400 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.747407 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.747416 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 19:42:42.747434 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.747442 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.747452 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 19:42:42.747469 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.747476 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.747485 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 19:42:42.747502 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.747509 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.747518 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:42:42.747535 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.747541 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.747551 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 19:42:42.747568 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.747575 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.747591 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 19:42:42.747611 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.747618 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.747627 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-22 19:42:42.747645 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.747651 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.747660 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:42:42.747677 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.747684 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.747693 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:42:42.747714 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.747771 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.747788 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.747817 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.747824 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.747833 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.747846 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.747862 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.747876 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.747901 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.747907 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.747917 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-22 19:42:42.747936 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.747942 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.747952 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-22 19:42:42.747969 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.747975 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.747985 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 19:42:42.748002 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.748008 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.748017 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-22 19:42:42.748034 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.748041 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.748050 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-22 19:42:42.748067 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.748073 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.748083 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 19:42:42.748100 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.748106 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.748115 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-22 19:42:42.748132 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.748139 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.748148 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-22 19:42:42.748165 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.748172 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.748181 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-22 19:42:42.748198 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.748205 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.748214 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 19:42:42.748231 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.748238 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.748247 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 19:42:42.748264 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.748271 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.748280 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-22 19:42:42.748297 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.748304 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.748313 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:42:42.748330 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.748337 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.748346 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-22 19:42:42.748359 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.748424 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.748443 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.748449 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-22 19:42:42.748466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.748491 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.748498 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.748507 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 19:42:42.748520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.748535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.748545 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:42:42.748560 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.748567 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.748584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.748611 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.748618 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.748628 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-22 19:42:42.748641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.748656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.748666 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 19:42:42.748681 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.748687 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-22 19:42:42.748707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.748733 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.748741 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.748750 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:42:42.748768 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.748774 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.748784 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 19:42:42.748801 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.748807 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.748817 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 19:42:42.748834 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:42:42.748840 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.748850 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 19:42:42.748862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.748889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.748899 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-22 19:42:42.748914 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.748920 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.748934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.748958 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:42:42.748965 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.748974 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-22 19:42:42.748987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.749002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.749012 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-22 19:42:42.749025 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:42:42.749054 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-22 19:42:42.749061 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:42:42.749070 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-22 19:42:42.749083 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:42:42.749099 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.749113 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-22 19:42:42.749138 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.749144 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 19:42:42.749154 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-22 19:42:42.749172 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.749178 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-22 19:42:42.749188 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-22 19:42:42.749205 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.749212 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 19:42:42.749221 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-22 19:42:42.749238 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:42:42.749245 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-22 19:42:42.749255 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 19:42:42.749272 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.749278 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-22 19:42:42.749288 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-22 19:42:42.749305 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.749311 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-22 19:42:42.749320 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-22 19:42:42.749338 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.749344 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-22 19:42:42.749353 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:42:42.749371 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.749377 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 19:42:42.749386 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-22 19:42:42.749404 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.749410 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-22 19:42:42.749420 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-22 19:42:42.749437 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.749443 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-22 19:42:42.749453 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:42:42.749465 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-22 19:42:42.749514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.749531 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.749538 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-22 19:42:42.749552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.749578 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.749588 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.749599 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:42:42.749612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.749627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.749637 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-22 19:42:42.749652 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.749659 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.749672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.749697 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:42:42.749709 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.749720 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-22 19:42:42.749733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.749748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.749758 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-22 19:42:42.749771 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-22 19:42:42.749797 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:42:42.749804 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 19:42:42.749813 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-22 19:42:42.749831 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:42:42.749837 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-22 19:42:42.749847 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-22 19:42:42.749864 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:42:42.749871 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 19:42:42.749880 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-22 19:42:42.749893 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-22 19:42:42.749916 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.749931 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.749937 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 19:42:42.749952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.749975 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.749982 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.749992 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:42:42.750009 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.750017 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.750026 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 19:42:42.750043 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.750050 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.750059 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 19:42:42.750071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.750094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.750105 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.750119 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.750125 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.750140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.750164 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.750170 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.750180 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-22 19:42:42.750193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.750208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.750218 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 19:42:42.750231 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.750257 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.750264 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.750274 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.750287 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.750302 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.750316 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.750341 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.750348 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.750358 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-22 19:42:42.750375 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.750382 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.750391 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-22 19:42:42.750420 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.750432 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.750451 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 19:42:42.750480 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.750491 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.750509 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-22 19:42:42.750541 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.750549 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.750560 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-22 19:42:42.750583 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.750592 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.750605 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-22 19:42:42.750626 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.750633 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.750644 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-22 19:42:42.750665 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.750672 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.750681 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:42:42.750704 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.750711 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.750722 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:42:42.750740 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.750795 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.750818 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.750824 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-22 19:42:42.750842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.750866 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.750873 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.750883 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 19:42:42.750900 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.750907 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.750916 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:42:42.750934 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.750940 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.750949 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:42:42.750967 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.750973 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.750983 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 19:42:42.751000 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.751007 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751016 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 19:42:42.751029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.751069 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:42:42.751084 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751090 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.751105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751128 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751134 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751171 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:42:42.751192 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:42:42.751208 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751219 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:42:42.751229 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-22 19:42:42.751241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:42:42.751265 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 19:42:42.751280 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751286 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-22 19:42:42.751300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751324 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.751331 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751340 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-22 19:42:42.751353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.751378 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-22 19:42:42.751393 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751399 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.751412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751440 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 19:42:42.751448 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751458 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-22 19:42:42.751472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.751496 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-22 19:42:42.751511 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751518 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-22 19:42:42.751532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751556 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.751562 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751572 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:42:42.751594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.751637 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-22 19:42:42.751663 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751673 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.751697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751752 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.751764 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751780 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-22 19:42:42.751803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.751829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.751845 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 19:42:42.751867 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.751910 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.751921 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.751936 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.751958 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.751984 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.752007 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.752047 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.752058 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.752074 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-22 19:42:42.752103 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.752114 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.752131 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-22 19:42:42.752163 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.752174 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.752190 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-22 19:42:42.752219 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.752230 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.752246 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-22 19:42:42.752277 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.752288 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.752305 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-22 19:42:42.752336 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:42:42.752349 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.752365 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-22 19:42:42.752394 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:42:42.752406 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.752422 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-22 19:42:42.752453 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:42:42.752465 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.752481 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-22 19:42:42.752512 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:42:42.752523 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.752541 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-22 19:42:42.752574 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.752585 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.752599 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-22 19:42:42.752618 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.752625 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.752634 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-22 19:42:42.752651 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.752658 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.752667 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-22 19:42:42.752684 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.752691 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.752707 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-22 19:42:42.752721 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.752783 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.752803 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.752810 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-22 19:42:42.752826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.752850 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.752857 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.752867 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-22 19:42:42.752880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.752895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.752905 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:42:42.752920 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.752926 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.752940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.752965 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.752972 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.752981 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-22 19:42:42.752994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.753009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.753019 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 19:42:42.753034 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.753040 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 19:42:42.753054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.753079 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.753086 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.753095 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-22 19:42:42.753112 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.753119 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.753129 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:42:42.753146 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.753153 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.753162 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:42:42.753179 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.753185 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.753195 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 19:42:42.753207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.753234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.753244 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.753259 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.753265 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.753280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.753304 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.753311 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.753323 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-22 19:42:42.753346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.753371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.753392 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 19:42:42.753421 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.753458 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.753466 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.753476 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.753489 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.753511 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.753535 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.753563 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.753570 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.753584 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:42:42.753604 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.753610 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.753620 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:42:42.753637 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.753644 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.753654 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-22 19:42:42.753671 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.753678 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.753688 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 19:42:42.753711 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.753718 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.753729 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:42:42.753747 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.753754 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.753763 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-22 19:42:42.753780 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 19:42:42.753787 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.753796 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-22 19:42:42.753809 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.753848 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.753865 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.753872 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-22 19:42:42.753886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.753910 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.753917 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.753926 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-22 19:42:42.753944 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.753950 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.753960 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-22 19:42:42.753977 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.753983 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.753993 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-22 19:42:42.754010 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.754016 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.754026 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-22 19:42:42.754043 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.754049 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.754058 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-22 19:42:42.754075 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.754082 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.754091 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-22 19:42:42.754108 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.754115 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.754124 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 19:42:42.754141 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.754148 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.754157 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 19:42:42.754170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.754210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.754222 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:42:42.754237 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.754244 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-22 19:42:42.754258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.754282 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:42:42.754289 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.754298 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-22 19:42:42.754311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.754326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.754336 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 19:42:42.754353 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:42:42.754359 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-22 19:42:42.754370 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-22 19:42:42.754385 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.754391 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-22 19:42:42.754404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.754427 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:42:42.754447 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:42:42.754463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.754473 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:42:42.754483 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-22 19:42:42.754500 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.754507 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-22 19:42:42.754517 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-22 19:42:42.754534 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:42:42.754544 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-22 19:42:42.754558 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-22 19:42:42.754578 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.754587 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-22 19:42:42.754599 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.754616 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.754623 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 19:42:42.754633 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.754649 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.754656 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 19:42:42.754666 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.754682 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.754689 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-22 19:42:42.754704 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.754722 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:42:42.754729 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-22 19:42:42.754739 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:42:42.754761 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:42:42.754769 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-22 19:42:42.754779 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-22 19:42:42.754797 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.754804 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 19:42:42.754813 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.754830 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 19:42:42.754836 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-22 19:42:42.754845 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-22 19:42:42.754862 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.754869 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-22 19:42:42.754879 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.754896 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.754903 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 19:42:42.754912 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.754928 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:42:42.754934 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-22 19:42:42.754944 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-22 19:42:42.754960 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-22 19:42:42.754996 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-22 19:42:42.755025 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-22 19:42:42.755051 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.755078 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-22 19:42:42.755105 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:42:42.755131 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 19:42:42.755157 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:42:42.755183 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 19:42:42.755209 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-22 19:42:42.755235 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-22 19:42:42.755261 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-22 19:42:42.755287 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-22 19:42:42.755313 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-22 19:42:42.755338 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-22 19:42:42.755364 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-22 19:42:42.755391 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-22 19:42:42.755417 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-22 19:42:42.755443 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-22 19:42:42.755469 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-22 19:42:42.755495 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 19:42:42.755523 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:42:42.755549 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 19:42:42.755578 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-22 19:42:42.755622 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 19:42:42.755667 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:42:42.755722 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 19:42:42.755773 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.755819 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:42:42.755870 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.755917 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:42:42.755967 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-22 19:42:42.756017 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-22 19:42:42.756066 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.756111 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:42:42.756147 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-22 19:42:42.756185 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-22 19:42:42.756212 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-22 19:42:42.756238 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-22 19:42:42.756265 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.756297 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:42:42.756324 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.756355 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:42:42.756397 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:42:42.756447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 19:42:42.756477 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.756503 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 19:42:42.756529 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.756617 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 19:42:42.756644 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:42:42.756669 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 19:42:42.756695 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-22 19:42:42.756729 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-22 19:42:42.756757 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-22 19:42:42.756783 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-22 19:42:42.756810 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.756836 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 19:42:42.756863 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:42:42.756889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 19:42:42.756915 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-22 19:42:42.756941 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-22 19:42:42.756967 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-22 19:42:42.756992 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 19:42:42.757018 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:42:42.757046 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 19:42:42.757073 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.757100 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 19:42:42.757126 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:42:42.757155 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 19:42:42.757202 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.757236 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.757282 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:42:42.757328 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.757357 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.757387 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.757434 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:42:42.757481 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.757510 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.757540 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.757573 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.757616 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:42:42.757644 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.757660 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.757677 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.757693 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.757741 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:42:42.757768 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.757799 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:42:42.757825 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.757861 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:42:42.757911 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.757933 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.757959 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:42:42.757985 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758002 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758027 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:42:42.758053 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758078 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:42:42.758104 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758129 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:42:42.758154 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758180 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:42:42.758206 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758232 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:42:42.758258 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758274 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758300 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:42:42.758326 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758351 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:42:42.758376 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758410 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:42:42.758459 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758511 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:42:42.758539 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758567 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:42:42.758601 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758618 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758635 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758651 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758668 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758684 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758711 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758760 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:42:42.758807 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758840 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758874 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758919 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:42:42.758963 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.758990 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:42:42.759017 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759033 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759050 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759075 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:42:42.759101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759167 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759192 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.759218 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759234 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759251 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759270 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759296 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.759322 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759338 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759356 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759373 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759399 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.759427 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759453 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.759478 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759495 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759511 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759527 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759553 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:42:42.759582 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759610 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:42:42.759636 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759652 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759668 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759694 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.759727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:42:42.759877 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759903 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 19:42:42.759943 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.759989 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.760017 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760043 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:42:42.760074 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760092 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760109 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760125 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760152 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.760197 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760220 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760237 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760254 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760271 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760287 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760308 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760325 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760351 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 19:42:42.760376 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760393 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760442 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:42:42.760471 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760488 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760505 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760534 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:42:42.760561 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760582 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760602 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760619 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760644 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:42:42.760669 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760686 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760708 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760726 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760752 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:42:42.760778 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760803 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:42:42.760829 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760855 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:42:42.760880 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760897 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760924 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:42:42.760949 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760966 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.760991 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:42:42.761017 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761042 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:42:42.761067 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761093 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:42:42.761118 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761143 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:42:42.761169 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761194 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:42:42.761220 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761237 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761262 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:42:42.761288 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761313 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:42:42.761340 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761366 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:42:42.761391 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761417 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:42:42.761442 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761468 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:42:42.761495 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761512 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761528 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761544 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761560 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761582 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761605 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761632 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:42:42.761658 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761674 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761690 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761722 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:42:42.761748 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761774 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:42:42.761800 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761817 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761833 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761859 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:42:42.761885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.761978 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:42:42.762003 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762020 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762036 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762052 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762078 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.762103 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762120 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762136 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762152 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762178 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.762205 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762231 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:42:42.762271 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762301 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762331 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762361 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762411 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:42:42.762445 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762471 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:42:42.762496 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762513 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762530 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762556 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.762587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762605 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762622 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:42:42.762713 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762740 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 19:42:42.762766 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762791 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:42:42.762817 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762843 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:42:42.762869 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762886 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762902 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762918 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762944 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.762970 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.762987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.763003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.763020 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.763036 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.763053 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.763069 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.763086 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:42:42.763111 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 19:42:42.763146 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-22 19:42:42.763209 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.763272 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:42:42.763368 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:42:42.763420 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:42:42.763467 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-22 19:42:42.763515 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-22 19:42:42.763597 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-22 19:42:42.763647 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-22 19:42:42.763694 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:42:42.763749 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:42:42.763796 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:42:42.763846 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:42:42.763893 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.763942 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.763990 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:42:42.764038 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.764085 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:42:42.764132 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:42:42.764180 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.764227 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.764274 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:42:42.764322 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.764377 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.764428 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:42:42.764474 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-22 19:42:42.764522 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:42:42.764567 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.764621 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:42:42.764695 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-22 19:42:42.764802 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:42:42.764906 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:42:42.764999 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.765094 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:42:42.765161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-22 19:42:42.765209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.765257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:42:42.765304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:42:42.765351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:42:42.765396 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-22 19:42:42.765443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-22 19:42:42.765490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-22 19:42:42.765538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-22 19:42:42.765591 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:42:42.765639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:42:42.765686 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:42:42.765739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:42:42.765786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.765834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.765882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:42:42.765929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.765975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:42:42.766022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:42:42.766070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.766186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.766234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:42:42.766282 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.766334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.766385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:42:42.766430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-22 19:42:42.766476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:42:42.766523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.766569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:42:42.766624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-22 19:42:42.766673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:42:42.766730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:42:42.766777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.766825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:42:42.766881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-22 19:42:42.766929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.766977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:42:42.767026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:42:42.767090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:42:42.767174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-22 19:42:42.767260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-22 19:42:42.767351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-22 19:42:42.767443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-22 19:42:42.767536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:42:42.767625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:42:42.767730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:42:42.767824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:42:42.767913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.768002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.768104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:42:42.768187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.768290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:42:42.768389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:42:42.768487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.768575 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.768676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:42:42.768788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.768893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.768997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:42:42.769087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-22 19:42:42.769177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:42:42.769266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.769355 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:42:42.769449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-22 19:42:42.769543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:42:42.769651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:42:42.769752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.769844 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:42:42.769950 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 19:42:42.769998 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:42:42.770112 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.770223 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:42:42.770330 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:42:42.770437 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:42:42.770545 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:42:42.770650 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:42:42.770765 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:42:42.770868 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:42:42.770974 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:42:42.771079 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:42:42.771185 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:42:42.771288 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:42:42.771390 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.771491 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.771598 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:42:42.771709 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.771833 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:42:42.771936 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:42:42.772040 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.772148 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.772250 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:42:42.772353 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.772461 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.772565 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:42:42.772672 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:42:42.772785 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:42:42.772880 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.772988 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:42:42.773093 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:42:42.773200 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:42:42.773306 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:42:42.773414 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.773517 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:42:42.773640 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 19:42:42.773684 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:42:42.773801 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.773905 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:42:42.774010 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:42:42.774114 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:42:42.774219 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:42:42.774324 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:42:42.774437 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:42:42.774543 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:42:42.774650 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:42:42.774767 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:42:42.774870 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:42:42.774975 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:42:42.775082 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.775190 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.775297 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:42:42.775490 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.775598 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:42:42.775710 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:42:42.775820 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.775925 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.776029 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:42:42.776132 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.776235 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.776341 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:42:42.776449 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:42:42.776556 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:42:42.776662 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.776777 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:42:42.776884 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:42:42.776997 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:42:42.777109 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:42:42.777217 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.777329 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:42:42.777449 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-22 19:42:42.777491 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:42:42.777590 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.777685 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:42:42.777793 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:42:42.777892 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:42:42.777991 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:42:42.778089 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:42:42.778186 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:42:42.778289 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:42:42.778387 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:42:42.778480 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:42:42.778579 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:42:42.778679 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:42:42.778821 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.778924 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.779024 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:42:42.779124 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.779226 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:42:42.779323 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:42:42.779421 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.779521 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.779622 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:42:42.779728 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.779827 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.779924 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:42:42.779998 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:42:42.780092 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:42:42.780196 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.780293 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:42:42.780391 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:42:42.780490 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:42:42.780582 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:42:42.780682 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.780763 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:42:42.780905 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-22 19:42:42.780929 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:42:42.780995 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.781058 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:42:42.781109 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:42:42.781172 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:42:42.781222 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:42:42.781284 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:42:42.781336 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:42:42.781398 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:42:42.781449 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:42:42.781501 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:42:42.781564 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:42:42.781636 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:42:42.781716 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.781768 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.781844 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:42:42.781939 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.782006 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:42:42.782057 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:42:42.782121 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.782172 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.782235 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:42:42.782286 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.782348 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.782398 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:42:42.782461 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:42:42.782512 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:42:42.782580 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.782635 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:42:42.782698 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:42:42.782798 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:42:42.782898 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:42:42.783001 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.783104 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:42:42.783216 wsdl: current service: Service1 2019-08-22 19:42:42.783252 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-22 19:42:42.783302 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-22 19:42:42.783336 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-22 19:42:42.783380 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-22 19:42:42.783412 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-22 19:42:42.783443 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:42:42.783477 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.783497 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:42:42.783510 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:42:42.783520 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:42:42.783529 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:42:42.783538 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:42:42.783548 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:42:42.783557 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:42:42.783570 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:42:42.783586 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:42:42.783600 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:42:42.783609 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:42:42.783619 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.783629 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.783639 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:42:42.783648 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.783658 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:42:42.783667 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:42:42.783675 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.783691 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.783711 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:42:42.783721 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.783730 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.783740 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:42:42.783749 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:42:42.783758 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:42:42.783767 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.783776 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:42:42.783785 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:42:42.783798 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:42:42.783813 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:42:42.783824 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.783834 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:42:42.783845 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:42:42.783857 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.783866 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:42:42.783875 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:42:42.783884 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:42:42.783893 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:42:42.783901 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:42:42.783909 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:42:42.783918 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:42:42.783932 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:42:42.783946 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:42:42.783955 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:42:42.783964 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:42:42.783973 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.783981 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.783989 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:42:42.783998 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.784006 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:42:42.784015 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:42:42.784023 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.784034 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.784049 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:42:42.784060 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.784069 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.784077 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:42:42.784085 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:42:42.784094 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:42:42.784102 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.784111 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:42:42.784119 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:42:42.784127 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:42:42.784135 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:42:42.784145 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.784162 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:42:42.784173 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:42:42.784186 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.784195 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:42:42.784205 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:42:42.784213 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:42:42.784221 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:42:42.784229 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:42:42.784237 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:42:42.784245 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:42:42.784253 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:42:42.784261 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:42:42.784273 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:42:42.784286 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:42:42.784295 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.784303 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.784311 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:42:42.784320 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.784328 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:42:42.784337 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:42:42.784344 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.784352 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.784361 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:42:42.784369 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.784379 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.784394 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:42:42.784403 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:42:42.784411 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:42:42.784419 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.784428 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:42:42.784435 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:42:42.784443 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:42:42.784450 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:42:42.784458 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.784465 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:42:42.784473 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:42:42.784483 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.784491 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:42:42.784499 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:42:42.784507 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:42:42.784520 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:42:42.784533 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:42:42.784545 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:42:42.784555 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:42:42.784564 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:42:42.784572 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:42:42.784584 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:42:42.784597 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:42:42.784612 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.784622 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.784630 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:42:42.784638 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:42:42.784646 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:42:42.784653 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:42:42.784661 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.784669 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:42:42.784677 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:42:42.784685 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:42:42.784693 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:42:42.784705 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:42:42.784713 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:42:42.784722 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:42:42.784736 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:42:42.784748 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:42:42.784757 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:42:42.784765 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:42:42.784773 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:42:42.784781 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:42:42.784788 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:42:42.784900 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-22 19:42:42.784913 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 19:42:42.784920 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 19:42:42.784925 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 19:42:42.784933 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-22 19:42:42.784938 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 19:42:42.784942 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 19:42:42.784959 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-22 19:42:42.784970 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 19:42:42.785018 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.785025 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197428" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 19:42:42.785039 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 19:42:42.785061 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-22 19:42:42.785068 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-22 19:42:42.785074 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-22 19:42:42.785082 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-22 19:42:42.785092 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197428" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 19:42:42.785106 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:42:42.785113 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:42:42.785119 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:42:42.785132 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.785142 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:42:42.785147 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-22 19:42:42.785172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.785185 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 19:42:42.785194 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.785222 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 19:42:42.785228 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-22 19:42:42.785232 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-22 19:42:42.785236 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-22 19:42:42.785240 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-22 19:42:42.785244 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-22 19:42:42.785249 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-22 19:42:42.785253 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-22 19:42:42.785260 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "197428" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 19:42:42.785270 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:42:42.785277 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:42:42.785282 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:42:42.785289 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.785299 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 19:42:42.785308 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:42:42.785335 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 19:42:42.785342 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.785346 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.785352 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.785357 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:42:42.785369 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 19:42:42.785377 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:42:42.785382 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 19:42:42.785387 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 19:42:42.785393 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "197428" 2019-08-22 19:42:42.785402 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:42:42.785410 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 19:42:42.785419 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:42:42.785429 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:42:42.785434 wsdl: in serializeType: returning: 197428 2019-08-22 19:42:42.785441 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 19:42:42.785449 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:42:42.785454 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 19:42:42.785458 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 19:42:42.785463 wsdl: in serializeType: returning: 197428 2019-08-22 19:42:42.785467 wsdl: serializeRPCParameters returning: 197428 2019-08-22 19:42:42.785483 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=197428 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-22 19:42:42.785487 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-22 19:42:42.785493 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5238"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-22 19:42:42.785507 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-22 19:42:42.785513 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=197428 2019-08-22 19:42:42.785529 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-22 19:42:42.785622 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-22 19:42:42.785550 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 19:42:42.785564 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 19:42:42.785570 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 19:42:42.785576 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 19:42:42.785582 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 19:42:42.785590 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:42:42.785601 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:42:42.785610 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 19:42:42.785615 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 19:42:42.785628 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-22 19:42:42.785639 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 19:42:42.785651 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 19:42:42.793720 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 19:42:42.793763 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 19:42:42.793794 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-22 19:42:42.793803 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-22 19:42:42.793810 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:42:42.793816 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:42:42.793820 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 19:42:42.793825 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 19:42:42.793830 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-22 19:42:42.793857 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-22 19:42:42.803450 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-22 19:42:42.803501 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-22 19:42:42.803508 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 19:42:42.803513 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 19:42:42.803519 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 19:42:42.803524 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 19:42:42.803531 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 19:42:42.803538 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 19:42:42.803543 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 19:42:42.803549 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 17:42:39 GMT 2019-08-22 19:42:42.803557 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 19:42:42.803562 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-22 19:42:42.803568 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 19:42:42.803590 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-22 19:42:42.803627 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-22 19:42:42.803639 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-22 19:42:42.803651 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 19:42:42.803656 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-22 19:42:42.803661 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-22 19:42:42.803699 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 19:42:42.803713 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 19:42:42.803719 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 19:42:42.803746 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 19:42:42.803753 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 22 Aug 2019 17:42:39 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-22 19:42:42.803794 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-22 19:42:42.803805 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-22 19:42:42.803832 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-22 19:42:42.803839 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-22 19:42:42.803949 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-22 19:42:42.804052 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-22 19:42:42.804058 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-22 19:42:42.804067 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-22 19:42:42.804080 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 19:42:42.804104 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-22 19:42:42.804161 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-22 19:42:42.804184 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 19:42:42.804195 nusoap_client: got fault 2019-08-22 19:42:42.804203 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-22 19:42:42.804207 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-22 19:42:42.804213 nusoap_client: detail =