Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO

Pracujemy nad tym. Efekty już wkrótce.

Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.KKK: K27Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2700
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 13 Apr 2021 22:55:34 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-04-14 00:55:34.158425 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-04-14 00:55:34.158484 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 00:55:34.158504 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184360" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-04-14 00:55:34.158521 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 00:55:34.158530 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-04-14 00:55:34.158537 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-04-14 00:55:34.158547 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-04-14 00:55:34.158555 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 00:55:34.158560 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 00:55:34.158568 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 00:55:34.158578 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-04-14 00:55:34.158588 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-04-14 00:55:34.158594 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-04-14 00:55:34.158598 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-04-14 00:55:34.158602 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-04-14 00:55:34.158605 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-04-14 00:55:34.158620 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 00:55:34.158633 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 00:55:34.158640 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-04-14 00:55:34.158646 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-04-14 00:55:34.158651 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-04-14 00:55:34.158657 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-04-14 00:55:34.158664 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-04-14 00:55:34.166724 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-04-14 00:55:34.166740 soap_transport_http: socket connected 2021-04-14 00:55:34.166749 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-04-14 00:55:34.166755 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 00:55:34.166760 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 00:55:34.166765 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-04-14 00:55:34.166769 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-04-14 00:55:34.166796 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-04-14 00:55:34.349537 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-04-14 00:55:34.349582 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-04-14 00:55:34.349595 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 00:55:34.349604 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-04-14 00:55:34.349615 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-04-14 00:55:34.349625 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-04-14 00:55:34.349635 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-04-14 00:55:34.349644 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-04-14 00:55:34.349653 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-04-14 00:55:34.349662 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 13 Apr 2021 22:55:34 GMT 2021-04-14 00:55:34.349671 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-04-14 00:55:34.349680 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 183422 2021-04-14 00:55:34.349690 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-04-14 00:55:34.349704 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-04-14 00:55:34.349742 soap_transport_http: want to read content of length 183422 2021-04-14 00:55:34.349768 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-04-14 00:55:34.357290 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.357313 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.357334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.357377 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.357398 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.357479 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:55:34.357501 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.364740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.364782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.364821 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.364857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.364928 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:55:34.364960 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.365009 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:55:34.365029 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.365088 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:55:34.365144 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:55:34.365181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.365244 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.372468 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.372515 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:55:34.372534 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.372585 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.372608 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.372627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.372706 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:55:34.372771 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:55:34.372811 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:55:34.372894 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:55:34.372930 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:55:34.372948 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.372971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.373004 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.373026 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.373056 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.373148 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.373168 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.373192 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.373225 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.373245 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.373266 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.373338 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:55:34.379897 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.379935 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 00:55:34.380024 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380061 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380123 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380165 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380199 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380261 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:55:34.380286 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380341 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380428 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380474 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380543 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380573 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-04-14 00:55:34.380630 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:55:34.380666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380686 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380706 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380810 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:55:34.380840 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2021-04-14 00:55:34.380864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.380960 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:55:34.380982 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:55:34.381020 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.381135 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-04-14 00:55:34.387381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.387420 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.387476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.387512 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.387533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.387562 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.387597 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.387617 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.387641 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.387677 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.387707 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.387731 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.387786 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:55:34.387810 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.387839 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.387861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.387903 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.387922 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.387964 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.387995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.388031 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.388054 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.388076 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.388106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:55:34.388152 soap_transport_http: read buffer of 2094 bytes 2021-04-14 00:55:34.388167 soap_transport_http: read to EOF 2021-04-14 00:55:34.388174 soap_transport_http: read body of length 183422 2021-04-14 00:55:34.388316 soap_transport_http: received a total of 183846 bytes of data from server 2021-04-14 00:55:34.388353 soap_transport_http: closed socket 2021-04-14 00:55:34.388369 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-04-14 00:55:34.388378 soap_transport_http: end of send() 2021-04-14 00:55:34.388398 wsdl: got WSDL URL 2021-04-14 00:55:34.388404 wsdl: Parse WSDL 2021-04-14 00:55:34.388602 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-04-14 00:55:34.388620 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-04-14 00:55:34.388680 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.388692 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-04-14 00:55:34.388718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.388761 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.388773 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.388791 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 00:55:34.388818 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.388828 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.388841 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 00:55:34.388862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.388901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.388917 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-04-14 00:55:34.388937 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.388946 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.388967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389003 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.389013 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389026 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-04-14 00:55:34.389044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.389081 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-04-14 00:55:34.389101 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389110 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-04-14 00:55:34.389128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389163 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.389172 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389188 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 00:55:34.389213 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.389222 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389235 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 00:55:34.389260 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.389269 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389281 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 00:55:34.389300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.389349 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-04-14 00:55:34.389369 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389378 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-04-14 00:55:34.389400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389435 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.389445 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389459 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-04-14 00:55:34.389478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.389513 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-04-14 00:55:34.389536 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389546 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-04-14 00:55:34.389579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389621 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.389632 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389646 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 00:55:34.389671 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.389680 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389693 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 00:55:34.389717 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.389726 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389739 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 00:55:34.389763 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.389772 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389784 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:55:34.389803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.389857 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:55:34.389878 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389886 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.389906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389939 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389947 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.389966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390001 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:55:34.390029 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:55:34.390054 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390069 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:55:34.390083 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-04-14 00:55:34.390100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:55:34.390135 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-04-14 00:55:34.390155 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390163 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-04-14 00:55:34.390181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390215 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.390224 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390238 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 00:55:34.390257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.390292 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-04-14 00:55:34.390311 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390320 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.390339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390371 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390381 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390440 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:55:34.390476 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:55:34.390507 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390524 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:55:34.390539 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-04-14 00:55:34.390565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:55:34.390601 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-04-14 00:55:34.390622 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390631 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-04-14 00:55:34.390650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390685 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.390694 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390707 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 00:55:34.390732 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.390741 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390754 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 00:55:34.390778 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.390786 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390799 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 00:55:34.390822 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.390831 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390844 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:55:34.390862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.390916 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.390935 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.390944 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.390968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391003 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.391012 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391025 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-04-14 00:55:34.391045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.391080 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-04-14 00:55:34.391099 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391108 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-04-14 00:55:34.391126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391160 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.391169 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391182 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 00:55:34.391200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.391236 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-04-14 00:55:34.391256 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391263 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.391282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391317 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.391327 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391340 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-04-14 00:55:34.391359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.391394 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-04-14 00:55:34.391413 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391422 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-04-14 00:55:34.391441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391475 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.391485 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391498 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:55:34.391521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.391627 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-04-14 00:55:34.391650 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391657 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.391675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391704 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.391711 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391722 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-04-14 00:55:34.391735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.391761 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-04-14 00:55:34.391776 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391781 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-04-14 00:55:34.391795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391820 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.391826 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391836 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 00:55:34.391853 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.391859 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391868 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:55:34.391881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.391909 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-04-14 00:55:34.391923 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391929 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.391942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391966 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.391972 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.391982 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-04-14 00:55:34.391994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.392018 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-04-14 00:55:34.392032 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392038 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-04-14 00:55:34.392051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392074 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.392081 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392090 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 00:55:34.392106 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.392112 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392121 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:55:34.392133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.392161 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-04-14 00:55:34.392175 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392181 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.392194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392217 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.392224 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392233 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-04-14 00:55:34.392245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.392269 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-04-14 00:55:34.392282 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392288 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-04-14 00:55:34.392301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392323 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.392330 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392339 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:55:34.392358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.392382 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-04-14 00:55:34.392395 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392401 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.392414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392436 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.392443 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392452 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-04-14 00:55:34.392473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.392499 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-04-14 00:55:34.392514 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392520 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-04-14 00:55:34.392533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392556 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.392563 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392572 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:55:34.392585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.392609 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-04-14 00:55:34.392623 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392628 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.392641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392664 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.392671 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392680 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-04-14 00:55:34.392692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.392716 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-04-14 00:55:34.392730 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392735 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-04-14 00:55:34.392748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392771 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.392777 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392787 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-04-14 00:55:34.392799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.392823 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:55:34.392836 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392843 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.392856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392879 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.392885 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392894 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-04-14 00:55:34.392907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.392931 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-04-14 00:55:34.392944 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392950 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-04-14 00:55:34.392962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.392985 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.392991 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393000 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-04-14 00:55:34.393013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.393036 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-04-14 00:55:34.393050 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393055 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.393068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393091 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.393097 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393107 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-04-14 00:55:34.393119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.393143 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-04-14 00:55:34.393156 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393162 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-04-14 00:55:34.393174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393197 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.393203 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393212 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-04-14 00:55:34.393230 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.393237 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393246 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-04-14 00:55:34.393258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.393286 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:55:34.393300 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393306 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.393319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393342 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.393348 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393357 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-04-14 00:55:34.393370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.393393 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-04-14 00:55:34.393407 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393414 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 00:55:34.393427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393459 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.393471 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393481 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:55:34.393493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.393517 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.393531 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393537 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.393550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393573 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.393580 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393589 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 00:55:34.393601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.393625 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 00:55:34.393639 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393645 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-04-14 00:55:34.393658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393682 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 00:55:34.393689 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393698 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 00:55:34.393710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.393734 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.393748 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393753 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.393766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393789 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393795 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393831 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:55:34.393850 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:55:34.393866 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393876 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:55:34.393885 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-04-14 00:55:34.393897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:55:34.393920 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-04-14 00:55:34.393934 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393940 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-04-14 00:55:34.393953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393976 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 00:55:34.393983 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.393992 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 00:55:34.394004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.394028 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:55:34.394042 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394047 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.394060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394082 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394088 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394122 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:55:34.394141 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:55:34.394156 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394166 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:55:34.394176 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-04-14 00:55:34.394188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:55:34.394211 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-04-14 00:55:34.394224 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394230 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-04-14 00:55:34.394242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394266 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 00:55:34.394273 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394282 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 00:55:34.394295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.394319 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-04-14 00:55:34.394332 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394338 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.394351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394373 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394379 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394413 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:55:34.394431 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:55:34.394446 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394456 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:55:34.394471 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-04-14 00:55:34.394483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:55:34.394507 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-04-14 00:55:34.394521 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394527 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-04-14 00:55:34.394539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394563 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 00:55:34.394570 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394579 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 00:55:34.394591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.394615 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.394628 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394634 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.394646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394668 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394674 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394708 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:55:34.394727 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:55:34.394742 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394752 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:55:34.394762 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-04-14 00:55:34.394773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:55:34.394796 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-04-14 00:55:34.394810 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394816 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-04-14 00:55:34.394828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394851 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.394858 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394867 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-04-14 00:55:34.394897 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.394904 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394914 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-04-14 00:55:34.394930 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.394937 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394946 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 00:55:34.394962 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.394969 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.394978 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 00:55:34.394994 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.395000 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395010 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-04-14 00:55:34.395026 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.395033 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395042 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-04-14 00:55:34.395058 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.395065 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395074 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:55:34.395087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.395136 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-04-14 00:55:34.395151 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395157 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.395170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395207 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.395214 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395223 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-04-14 00:55:34.395236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.395260 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-04-14 00:55:34.395274 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395281 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-04-14 00:55:34.395294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395317 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.395323 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395332 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-04-14 00:55:34.395349 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.395355 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395364 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:55:34.395380 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.395386 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395395 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 00:55:34.395407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.395438 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-04-14 00:55:34.395459 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395469 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.395483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395507 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.395514 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395523 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-04-14 00:55:34.395536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.395560 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-04-14 00:55:34.395574 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395580 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 00:55:34.395592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395615 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.395622 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395631 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:55:34.395643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.395667 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.395681 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395687 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.395700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395723 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.395730 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395739 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 00:55:34.395752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.395781 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 00:55:34.395795 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395801 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-04-14 00:55:34.395813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395836 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.395843 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395852 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:55:34.395868 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.395875 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395884 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-04-14 00:55:34.395900 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.395906 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395915 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-04-14 00:55:34.395931 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.395937 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395945 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-04-14 00:55:34.395961 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.395967 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.395976 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-04-14 00:55:34.395988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.396027 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:55:34.396041 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396047 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.396060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396083 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.396089 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396098 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-04-14 00:55:34.396111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.396135 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-04-14 00:55:34.396149 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396155 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 00:55:34.396168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396192 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.396199 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396207 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-04-14 00:55:34.396224 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.396230 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396239 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:55:34.396255 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.396261 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396270 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 00:55:34.396282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.396314 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.396327 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396333 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.396346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396370 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.396376 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396386 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 00:55:34.396398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.396421 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 00:55:34.396435 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396441 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-04-14 00:55:34.396454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396483 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.396490 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396499 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 00:55:34.396515 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.396522 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396530 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 00:55:34.396546 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.396553 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396562 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 00:55:34.396578 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.396584 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396593 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 00:55:34.396609 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.396615 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396624 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 00:55:34.396636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.396689 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.396704 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396710 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.396723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396748 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.396755 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396764 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-04-14 00:55:34.396777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.396792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.396802 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 00:55:34.396815 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.396849 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.396857 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.396867 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.396880 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.396896 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.396909 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.396934 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.396941 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.396950 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:55:34.396967 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.396974 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.396996 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-04-14 00:55:34.397013 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.397019 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397028 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-04-14 00:55:34.397044 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.397050 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397059 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-04-14 00:55:34.397075 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.397081 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397089 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-04-14 00:55:34.397106 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 00:55:34.397112 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397120 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-04-14 00:55:34.397136 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.397143 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397153 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.397169 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.397175 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397184 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:55:34.397200 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.397206 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397215 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-04-14 00:55:34.397232 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.397238 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397246 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 00:55:34.397262 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.397269 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397278 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 00:55:34.397290 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397342 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.397358 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.397365 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-04-14 00:55:34.397378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.397401 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.397408 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.397417 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 00:55:34.397433 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.397439 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.397448 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 00:55:34.397468 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.397475 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.397485 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 00:55:34.397502 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.397508 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.397517 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 00:55:34.397529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.397554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.397564 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397579 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.397585 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.397598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.397621 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397628 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.397637 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-04-14 00:55:34.397649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.397664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.397673 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-04-14 00:55:34.397686 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397711 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397718 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397727 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397739 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397754 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.397767 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397790 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.397797 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397806 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 00:55:34.397822 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.397828 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397837 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-04-14 00:55:34.397853 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.397859 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397868 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 00:55:34.397884 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.397890 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397899 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-04-14 00:55:34.397915 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.397922 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397930 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 00:55:34.397946 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.397953 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397961 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 00:55:34.397977 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.397983 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.397992 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:55:34.398008 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.398014 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.398023 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-04-14 00:55:34.398039 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.398045 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.398054 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-04-14 00:55:34.398070 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.398076 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.398085 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 00:55:34.398101 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.398107 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.398115 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 00:55:34.398128 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.398179 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.398196 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.398202 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-04-14 00:55:34.398216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.398240 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.398247 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.398256 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 00:55:34.398272 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.398278 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.398287 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:55:34.398303 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.398310 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.398318 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 00:55:34.398335 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:55:34.398341 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.398350 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-04-14 00:55:34.398362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.398388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.398398 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.398424 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.398430 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.398444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.398474 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.398482 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.398492 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-04-14 00:55:34.398505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.398520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.398530 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-04-14 00:55:34.398543 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.398571 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.398578 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.398587 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.398600 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.398616 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.398630 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.398654 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.398660 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.398670 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 00:55:34.398687 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.398693 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.398702 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-04-14 00:55:34.398718 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.398737 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.398747 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 00:55:34.398763 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.398769 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.398778 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-04-14 00:55:34.398794 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.398800 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.398809 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 00:55:34.398825 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.398831 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.398840 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 00:55:34.398856 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.398862 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.398871 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:55:34.398887 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.398893 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.398901 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-04-14 00:55:34.398917 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.398924 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.398933 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-04-14 00:55:34.398949 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.398955 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.398964 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-04-14 00:55:34.398980 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.398986 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.398995 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 00:55:34.399011 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.399017 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.399026 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 00:55:34.399038 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.399093 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.399108 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399133 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399140 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399149 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399162 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399177 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.399190 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399214 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.399220 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399229 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-04-14 00:55:34.399245 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.399252 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399261 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-04-14 00:55:34.399277 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.399283 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399292 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 00:55:34.399308 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.399315 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399324 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-04-14 00:55:34.399340 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.399346 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399355 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-04-14 00:55:34.399371 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.399377 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399386 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 00:55:34.399402 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.399408 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399416 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-04-14 00:55:34.399432 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.399438 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399447 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-04-14 00:55:34.399463 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.399474 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399484 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-04-14 00:55:34.399501 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.399508 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399517 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 00:55:34.399532 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.399539 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399547 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 00:55:34.399563 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.399569 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399577 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-04-14 00:55:34.399593 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.399599 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399608 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:55:34.399624 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.399630 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399639 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-04-14 00:55:34.399651 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399714 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.399732 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.399738 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-04-14 00:55:34.399752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.399775 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.399782 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.399791 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 00:55:34.399803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.399818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.399827 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399841 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.399847 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.399860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.399883 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.399889 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.399898 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-04-14 00:55:34.399910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.399924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.399934 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-04-14 00:55:34.399948 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.399954 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-04-14 00:55:34.399966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.399989 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.399996 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.400005 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:55:34.400022 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.400028 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.400037 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 00:55:34.400053 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.400059 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.400068 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 00:55:34.400084 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:55:34.400090 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.400099 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 00:55:34.400111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.400137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.400147 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-04-14 00:55:34.400160 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.400166 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.400179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.400202 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:55:34.400209 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.400218 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-04-14 00:55:34.400230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.400244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.400254 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-04-14 00:55:34.400266 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:55:34.400292 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-04-14 00:55:34.400298 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:55:34.400308 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-04-14 00:55:34.400320 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:55:34.400335 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.400348 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-04-14 00:55:34.400372 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.400378 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 00:55:34.400387 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-04-14 00:55:34.400403 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.400409 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-04-14 00:55:34.400422 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-04-14 00:55:34.400438 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.400444 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 00:55:34.400453 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-04-14 00:55:34.400473 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 00:55:34.400480 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-04-14 00:55:34.400490 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 00:55:34.400507 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.400513 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-04-14 00:55:34.400522 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-04-14 00:55:34.400538 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.400545 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-04-14 00:55:34.400553 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-04-14 00:55:34.400569 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.400576 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-04-14 00:55:34.400585 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 00:55:34.400601 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.400607 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 00:55:34.400616 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-04-14 00:55:34.400632 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.400638 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-04-14 00:55:34.400647 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-04-14 00:55:34.400663 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.400669 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-04-14 00:55:34.400684 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:55:34.400698 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-04-14 00:55:34.400746 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.400763 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.400769 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-04-14 00:55:34.400782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.400813 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.400820 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.400829 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:55:34.400842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.400857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.400867 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-04-14 00:55:34.400881 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.400886 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.400899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.400922 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 00:55:34.400929 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.400938 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-04-14 00:55:34.400950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.400964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.400974 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-04-14 00:55:34.400986 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-04-14 00:55:34.401010 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:55:34.401017 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-04-14 00:55:34.401025 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-04-14 00:55:34.401042 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 00:55:34.401048 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-04-14 00:55:34.401057 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-04-14 00:55:34.401073 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:55:34.401079 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-04-14 00:55:34.401093 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-04-14 00:55:34.401105 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-04-14 00:55:34.401128 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.401143 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.401149 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-04-14 00:55:34.401162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.401185 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.401192 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.401201 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:55:34.401218 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.401224 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.401233 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 00:55:34.401249 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.401256 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.401265 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 00:55:34.401277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.401299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.401309 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.401322 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.401328 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.401345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.401370 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.401376 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.401385 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-04-14 00:55:34.401398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.401412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.401422 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-04-14 00:55:34.401434 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.401463 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.401475 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.401484 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.401497 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.401513 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.401526 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.401550 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.401557 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.401566 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-04-14 00:55:34.401582 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.401588 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.401601 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-04-14 00:55:34.401618 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.401624 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.401633 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 00:55:34.401649 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.401655 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.401664 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-04-14 00:55:34.401680 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.401686 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.401694 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-04-14 00:55:34.401710 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.401716 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.401725 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-04-14 00:55:34.401741 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.401747 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.401756 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-04-14 00:55:34.401772 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.401778 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.401787 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 00:55:34.401803 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.401809 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.401818 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 00:55:34.401830 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.401875 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.401891 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.401896 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-04-14 00:55:34.401914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.401937 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.401944 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.401953 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 00:55:34.401969 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.401975 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.401984 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 00:55:34.402000 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.402006 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402015 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 00:55:34.402031 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.402037 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402045 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 00:55:34.402061 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.402067 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402080 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 00:55:34.402092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.402131 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:55:34.402146 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402152 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.402164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402186 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402192 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402227 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:55:34.402246 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:55:34.402263 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402273 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:55:34.402283 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-04-14 00:55:34.402295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:55:34.402318 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-04-14 00:55:34.402332 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402339 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-04-14 00:55:34.402357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402381 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.402388 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402397 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-04-14 00:55:34.402410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.402434 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-04-14 00:55:34.402448 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402454 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.402471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402496 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 00:55:34.402503 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402512 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-04-14 00:55:34.402524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.402549 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-04-14 00:55:34.402562 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402568 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-04-14 00:55:34.402585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402608 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.402615 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402624 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 00:55:34.402640 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.402646 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402655 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 00:55:34.402671 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.402677 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402686 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-04-14 00:55:34.402698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.402729 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:55:34.402743 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402749 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.402761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402784 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.402791 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402800 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-04-14 00:55:34.402812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.402836 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-04-14 00:55:34.402850 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402855 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-04-14 00:55:34.402872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402895 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.402902 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402911 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:55:34.402923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.402947 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-04-14 00:55:34.402961 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.402967 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.402979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.403002 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403009 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.403018 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-04-14 00:55:34.403030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.403045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.403055 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-04-14 00:55:34.403067 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403092 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403099 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403112 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403125 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.403153 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403177 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.403183 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403192 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-04-14 00:55:34.403215 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.403222 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403232 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-04-14 00:55:34.403248 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.403254 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403263 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-04-14 00:55:34.403280 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.403286 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403295 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-04-14 00:55:34.403311 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.403317 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403326 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-04-14 00:55:34.403343 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 00:55:34.403349 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403358 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-04-14 00:55:34.403374 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 00:55:34.403380 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403388 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-04-14 00:55:34.403404 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 00:55:34.403410 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403419 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-04-14 00:55:34.403436 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:55:34.403442 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403462 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-04-14 00:55:34.403486 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.403493 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403502 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-04-14 00:55:34.403518 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.403524 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403533 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-04-14 00:55:34.403549 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.403555 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403564 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-04-14 00:55:34.403580 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.403586 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403595 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-04-14 00:55:34.403607 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.403667 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.403684 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.403690 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-04-14 00:55:34.403707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.403731 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.403738 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.403747 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 00:55:34.403763 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.403770 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.403778 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 00:55:34.403791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.403809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.403819 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-04-14 00:55:34.403832 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.403838 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.403855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.403878 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:55:34.403885 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.403894 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-04-14 00:55:34.403906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.403921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.403930 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-04-14 00:55:34.403943 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:55:34.403967 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-04-14 00:55:34.403974 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:55:34.403983 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-04-14 00:55:34.403995 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:55:34.404010 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.404023 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-04-14 00:55:34.404046 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.404052 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:55:34.404061 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-04-14 00:55:34.404077 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.404083 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:55:34.404092 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-04-14 00:55:34.404108 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.404114 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:55:34.404127 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-04-14 00:55:34.404144 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-04-14 00:55:34.404150 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:55:34.404159 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-04-14 00:55:34.404175 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.404181 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:55:34.404189 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-04-14 00:55:34.404206 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-04-14 00:55:34.404212 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:55:34.404233 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-04-14 00:55:34.404250 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.404256 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:55:34.404265 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:55:34.404277 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-04-14 00:55:34.404314 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.404329 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.404335 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-04-14 00:55:34.404518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.404544 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.404551 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.404560 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 00:55:34.404576 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.404583 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.404592 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 00:55:34.404608 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.404614 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.404623 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 00:55:34.404635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.404657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.404667 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:55:34.404681 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.404686 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.404699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.404722 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.404729 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.404738 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-04-14 00:55:34.404750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.404764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.404774 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-04-14 00:55:34.404788 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.404794 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-04-14 00:55:34.404812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.404835 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.404842 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.404851 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 00:55:34.404867 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.404873 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.404882 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 00:55:34.404894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.404913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.404922 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-04-14 00:55:34.404940 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.404947 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-04-14 00:55:34.404960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.404984 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:55:34.404990 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405000 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-04-14 00:55:34.405013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.405038 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-04-14 00:55:34.405052 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405058 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-04-14 00:55:34.405075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405098 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.405105 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405114 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 00:55:34.405130 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.405136 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405145 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 00:55:34.405157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.405185 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:55:34.405198 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405204 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.405217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405240 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:55:34.405247 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405256 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-04-14 00:55:34.405268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.405292 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-04-14 00:55:34.405305 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405311 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-04-14 00:55:34.405328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405351 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.405358 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405368 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 00:55:34.405384 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.405390 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405398 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 00:55:34.405411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.405439 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.405454 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405459 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.405478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405502 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:55:34.405508 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405517 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-04-14 00:55:34.405530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.405554 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 00:55:34.405566 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:55:34.405596 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-04-14 00:55:34.405603 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:55:34.405612 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-04-14 00:55:34.405624 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:55:34.405640 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.405653 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-04-14 00:55:34.405676 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.405683 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-04-14 00:55:34.405692 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:55:34.405708 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-04-14 00:55:34.405714 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-04-14 00:55:34.405723 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 00:55:34.405735 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-04-14 00:55:34.405753 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.405766 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 00:55:34.405791 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-04-14 00:55:34.405797 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 00:55:34.405806 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-04-14 00:55:34.405818 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 00:55:34.405833 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.405846 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-04-14 00:55:34.405873 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.405880 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-04-14 00:55:34.405889 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 00:55:34.405905 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.405911 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-04-14 00:55:34.405920 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 00:55:34.405933 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-04-14 00:55:34.405951 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.405966 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.405971 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-04-14 00:55:34.405984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406007 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.406014 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406023 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-04-14 00:55:34.406035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.406059 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:55:34.406073 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406078 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.406095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406119 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.406125 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406135 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-04-14 00:55:34.406147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.406171 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-04-14 00:55:34.406185 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406191 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-04-14 00:55:34.406203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406226 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.406232 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406241 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-04-14 00:55:34.406257 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.406264 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406273 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 00:55:34.406289 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.406295 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406304 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 00:55:34.406320 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.406326 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406335 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 00:55:34.406347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.406382 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.406395 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406401 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.406431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406457 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.406468 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406479 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-04-14 00:55:34.406492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.406518 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-04-14 00:55:34.406531 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.406556 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.406563 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.406572 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.406585 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.406601 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.406614 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.406643 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.406650 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.406660 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:55:34.406677 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.406683 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.406692 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:55:34.406709 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.406715 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.406724 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-04-14 00:55:34.406741 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.406747 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.406756 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-04-14 00:55:34.406773 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.406779 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.406801 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:55:34.406818 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.406824 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.406833 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 00:55:34.406849 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 00:55:34.406855 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.406864 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-04-14 00:55:34.406876 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.406913 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.406928 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406934 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-04-14 00:55:34.406951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406975 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.406981 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.406990 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-04-14 00:55:34.407007 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.407013 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.407021 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-04-14 00:55:34.407038 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.407044 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.407053 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-04-14 00:55:34.407069 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.407075 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.407083 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-04-14 00:55:34.407099 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.407106 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.407114 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-04-14 00:55:34.407130 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.407136 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.407145 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-04-14 00:55:34.407161 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.407167 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.407180 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 00:55:34.407197 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.407203 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.407212 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-04-14 00:55:34.407224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.407264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.407275 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:55:34.407289 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.407295 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-04-14 00:55:34.407308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.407332 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:55:34.407338 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.407351 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-04-14 00:55:34.407364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.407379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.407389 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-04-14 00:55:34.407404 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:55:34.407411 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-04-14 00:55:34.407420 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-04-14 00:55:34.407434 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.407440 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-04-14 00:55:34.407453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.407480 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:55:34.407499 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:55:34.407529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.407540 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:55:34.407550 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-04-14 00:55:34.407567 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.407573 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-04-14 00:55:34.407583 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-04-14 00:55:34.407598 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:55:34.407605 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-04-14 00:55:34.407614 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-04-14 00:55:34.407630 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.407636 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-04-14 00:55:34.407646 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.407662 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.407668 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-04-14 00:55:34.407678 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.407694 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.407700 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-04-14 00:55:34.407717 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.407734 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.407741 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-04-14 00:55:34.407751 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.407767 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:55:34.407773 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-04-14 00:55:34.407783 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:55:34.407811 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 00:55:34.407817 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-04-14 00:55:34.407827 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-04-14 00:55:34.407842 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.407848 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-04-14 00:55:34.407857 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.407873 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 00:55:34.407879 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-04-14 00:55:34.407888 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-04-14 00:55:34.407903 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.407909 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-04-14 00:55:34.407918 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.407933 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:55:34.407939 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-04-14 00:55:34.407948 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:55:34.407963 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:55:34.407969 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-04-14 00:55:34.407978 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-04-14 00:55:34.407993 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:55:34.407999 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-04-14 00:55:34.408008 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:55:34.408023 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.408029 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-04-14 00:55:34.408038 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.408050 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-04-14 00:55:34.408084 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-04-14 00:55:34.408111 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-04-14 00:55:34.408136 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-04-14 00:55:34.408162 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-04-14 00:55:34.408187 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:55:34.408213 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-04-14 00:55:34.408238 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-04-14 00:55:34.408264 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-04-14 00:55:34.408289 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.408314 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-04-14 00:55:34.408339 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-04-14 00:55:34.408364 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-04-14 00:55:34.408389 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-04-14 00:55:34.408413 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-04-14 00:55:34.408438 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-04-14 00:55:34.408463 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-04-14 00:55:34.408495 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-04-14 00:55:34.408533 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-04-14 00:55:34.408559 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-04-14 00:55:34.408585 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-04-14 00:55:34.408610 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-04-14 00:55:34.408636 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-04-14 00:55:34.408662 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:55:34.408687 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-04-14 00:55:34.408713 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-04-14 00:55:34.408738 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-04-14 00:55:34.408763 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:55:34.408789 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-04-14 00:55:34.408828 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.408858 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 00:55:34.408883 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.408909 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-04-14 00:55:34.408934 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:55:34.408959 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-04-14 00:55:34.408983 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-04-14 00:55:34.409008 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-04-14 00:55:34.409033 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.409058 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-04-14 00:55:34.409083 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-04-14 00:55:34.409108 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-04-14 00:55:34.409132 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-04-14 00:55:34.409157 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-04-14 00:55:34.409181 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.409206 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 00:55:34.409231 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:55:34.409256 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-04-14 00:55:34.409281 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.409305 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 00:55:34.409331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.409356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 00:55:34.409382 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.409406 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-04-14 00:55:34.409431 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.409457 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-04-14 00:55:34.409492 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:55:34.409532 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-04-14 00:55:34.409558 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-04-14 00:55:34.409584 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-04-14 00:55:34.409610 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-04-14 00:55:34.409635 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-04-14 00:55:34.409661 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.409687 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-04-14 00:55:34.409713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:55:34.409740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-04-14 00:55:34.409767 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-04-14 00:55:34.409793 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-04-14 00:55:34.409831 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:55:34.409856 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-04-14 00:55:34.409880 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-04-14 00:55:34.409905 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-04-14 00:55:34.409929 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-04-14 00:55:34.409954 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-04-14 00:55:34.409979 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:55:34.410004 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-04-14 00:55:34.410029 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-04-14 00:55:34.410053 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-04-14 00:55:34.410078 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:55:34.410104 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-04-14 00:55:34.410128 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.410153 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 00:55:34.410178 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:55:34.410203 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-04-14 00:55:34.410233 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.410257 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-04-14 00:55:34.410282 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:55:34.410307 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-04-14 00:55:34.410332 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410349 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410373 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:55:34.410398 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410414 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410429 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410454 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:55:34.410483 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410500 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410530 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410546 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410571 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:55:34.410596 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410621 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:55:34.410646 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410662 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410678 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410694 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410719 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:55:34.410744 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410770 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:55:34.410807 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410833 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:55:34.410857 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410873 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410897 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:55:34.410926 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410942 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.410965 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:55:34.410990 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411014 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:55:34.411039 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411063 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:55:34.411087 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411111 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:55:34.411137 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411161 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:55:34.411186 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411201 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411226 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:55:34.411250 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411274 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:55:34.411298 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411323 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:55:34.411348 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411373 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:55:34.411397 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411423 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:55:34.411448 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411477 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:55:34.411502 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411533 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411549 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411565 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411581 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411597 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411617 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411643 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:55:34.411668 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411685 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411701 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411725 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:55:34.411752 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411792 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:55:34.411830 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411846 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411861 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411877 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411892 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411915 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:55:34.411940 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411955 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411971 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.411995 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:55:34.412019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412105 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.412129 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412145 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412160 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412176 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412403 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.412428 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412444 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412459 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412480 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412505 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.412543 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412569 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.412594 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412610 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412626 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412641 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412666 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:55:34.412692 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412716 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 00:55:34.412741 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412757 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412773 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412797 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.412835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412881 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412896 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412920 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:55:34.412944 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.412969 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-04-14 00:55:34.412993 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413008 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413028 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413052 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:55:34.413077 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413101 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.413125 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413141 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413165 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:55:34.413189 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413205 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413220 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413244 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:55:34.413268 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413283 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413308 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:55:34.413333 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413348 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413372 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 00:55:34.413397 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413413 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413438 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:55:34.413462 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413492 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:55:34.413531 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413547 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413563 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413578 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413603 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.413628 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413644 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413668 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413684 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413700 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413716 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413732 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413748 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413772 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 00:55:34.413797 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413826 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413850 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:55:34.413874 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413890 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413905 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413929 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:55:34.413953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413969 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.413985 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414000 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414025 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:55:34.414049 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414074 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:55:34.414098 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414114 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414129 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414144 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414168 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:55:34.414192 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414216 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:55:34.414241 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414265 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:55:34.414293 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414309 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414333 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:55:34.414357 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414372 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414396 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:55:34.414420 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414444 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:55:34.414473 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414499 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:55:34.414523 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414548 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:55:34.414573 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414598 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:55:34.414622 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414638 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414662 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:55:34.414686 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414709 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:55:34.414733 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414758 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:55:34.414782 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414806 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:55:34.414830 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414854 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:55:34.414879 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414903 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:55:34.414927 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414943 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414958 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414977 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.414993 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415008 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415023 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415046 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:55:34.415070 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415086 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415101 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415128 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:55:34.415154 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415179 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:55:34.415203 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415219 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415234 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415249 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415265 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415288 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:55:34.415312 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415328 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415343 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415367 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:55:34.415391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415407 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415489 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:55:34.415514 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415534 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415549 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415564 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415588 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.415613 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415629 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415644 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415659 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415683 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.415707 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415731 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:55:34.415759 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415776 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415791 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415806 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415831 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:55:34.415855 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415879 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 00:55:34.415903 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415918 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415933 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415957 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.415981 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.415996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416012 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416027 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:55:34.416090 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416118 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-04-14 00:55:34.416142 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416158 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416173 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416197 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:55:34.416221 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416245 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:55:34.416269 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416285 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416309 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:55:34.416334 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416350 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416365 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416389 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:55:34.416414 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416430 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416455 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:55:34.416484 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416501 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416525 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 00:55:34.416550 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416565 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416590 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:55:34.416614 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416638 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:55:34.416663 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416678 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416693 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416708 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416736 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.416763 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416778 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416794 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416809 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416824 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416839 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416854 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416869 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:55:34.416893 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 00:55:34.416917 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-04-14 00:55:34.416969 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:55:34.417017 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:55:34.417063 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-04-14 00:55:34.417109 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.417155 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:55:34.417198 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-04-14 00:55:34.417243 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-04-14 00:55:34.417289 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-04-14 00:55:34.417333 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-04-14 00:55:34.417378 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:55:34.417422 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:55:34.417473 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:55:34.417518 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:55:34.417561 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.417606 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.417652 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:55:34.417696 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:55:34.417741 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.417785 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:55:34.417830 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:55:34.417875 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.417920 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:55:34.417963 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.418008 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.418054 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.418104 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.418153 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:55:34.418196 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-04-14 00:55:34.418239 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:55:34.418288 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.418336 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:55:34.418382 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-04-14 00:55:34.418428 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:55:34.418486 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:55:34.418534 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-04-14 00:55:34.418578 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:55:34.418622 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:55:34.418665 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:55:34.418710 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.418770 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:55:34.418814 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.418859 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:55:34.418911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-04-14 00:55:34.418955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:55:34.418999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:55:34.419043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-04-14 00:55:34.419088 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.419140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:55:34.419184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-04-14 00:55:34.419229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-04-14 00:55:34.419273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-04-14 00:55:34.419318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-04-14 00:55:34.419363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:55:34.419406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:55:34.419451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:55:34.419499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:55:34.419543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.419588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.419633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:55:34.419678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:55:34.419723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.419766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:55:34.419810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:55:34.419854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.419899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:55:34.419955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.420001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.420047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.420095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.420143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:55:34.420186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-04-14 00:55:34.420229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:55:34.420272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.420316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:55:34.420361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-04-14 00:55:34.420420 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:55:34.420470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:55:34.420520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-04-14 00:55:34.420563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:55:34.420876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:55:34.420921 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:55:34.420964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.421010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:55:34.421053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.421113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:55:34.421170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-04-14 00:55:34.421215 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:55:34.421259 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:55:34.421304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-04-14 00:55:34.421349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.421393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:55:34.421436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-04-14 00:55:34.421499 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-04-14 00:55:34.421545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-04-14 00:55:34.421617 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-04-14 00:55:34.421662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:55:34.421705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:55:34.421750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:55:34.421794 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:55:34.421837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.421882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.421927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:55:34.421972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:55:34.422018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.422062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:55:34.422106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:55:34.422151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.422197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:55:34.422240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.422285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.422331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.422394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.422442 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:55:34.422492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-04-14 00:55:34.422536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:55:34.422579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.422623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:55:34.422668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-04-14 00:55:34.422714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:55:34.422759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:55:34.422820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-04-14 00:55:34.422878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:55:34.422923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:55:34.422966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:55:34.423010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.423059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:55:34.423108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.423153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:55:34.423204 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-04-14 00:55:34.423243 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 00:55:34.423300 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:55:34.423350 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:55:34.423399 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 00:55:34.423450 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.423505 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:55:34.423555 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 00:55:34.423620 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 00:55:34.423672 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 00:55:34.423723 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 00:55:34.423773 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:55:34.423823 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:55:34.423872 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:55:34.423922 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:55:34.423972 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.424035 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.424085 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:55:34.424135 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:55:34.424184 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.424238 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:55:34.424289 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:55:34.424339 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.424402 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:55:34.424452 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.424512 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.424562 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.424612 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.424661 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:55:34.424711 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 00:55:34.424782 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:55:34.424832 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.424881 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:55:34.424935 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 00:55:34.424986 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:55:34.425039 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:55:34.425089 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 00:55:34.425152 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:55:34.425202 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:55:34.425251 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:55:34.425301 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.425355 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:55:34.425408 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.425458 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:55:34.425536 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-04-14 00:55:34.425559 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 00:55:34.425609 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:55:34.425660 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:55:34.425710 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 00:55:34.425788 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.425882 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:55:34.425984 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 00:55:34.426050 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 00:55:34.426101 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 00:55:34.426151 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 00:55:34.426201 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:55:34.426251 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:55:34.426307 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:55:34.426358 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:55:34.426408 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.426472 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.426524 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:55:34.426574 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:55:34.426624 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.426681 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:55:34.426732 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:55:34.426783 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.426833 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:55:34.426883 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.426933 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.426983 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.427032 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.427089 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:55:34.427140 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 00:55:34.427190 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:55:34.427240 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.427290 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:55:34.427341 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 00:55:34.427390 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:55:34.427440 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:55:34.427496 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 00:55:34.427547 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:55:34.427597 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:55:34.427647 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:55:34.427697 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.427751 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:55:34.427805 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.427855 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:55:34.427913 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-04-14 00:55:34.427934 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 00:55:34.427980 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:55:34.428025 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:55:34.428070 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 00:55:34.428115 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.428159 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:55:34.428204 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 00:55:34.428249 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 00:55:34.428294 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 00:55:34.428340 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 00:55:34.428385 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:55:34.428430 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:55:34.428480 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:55:34.428526 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:55:34.428572 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.428622 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.428667 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:55:34.428714 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:55:34.428763 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.428808 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:55:34.428854 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:55:34.428899 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.428944 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:55:34.428989 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.429034 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.429079 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.429124 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.429169 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:55:34.429214 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 00:55:34.429258 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:55:34.429303 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.429349 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:55:34.429393 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 00:55:34.429453 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:55:34.429505 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:55:34.429553 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 00:55:34.429600 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:55:34.429646 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:55:34.429693 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:55:34.429756 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.429811 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:55:34.429856 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.429902 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:55:34.429954 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-04-14 00:55:34.429974 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 00:55:34.430022 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:55:34.430069 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:55:34.430116 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 00:55:34.430162 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.430209 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:55:34.430256 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 00:55:34.430303 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 00:55:34.430350 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 00:55:34.430398 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 00:55:34.430445 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:55:34.430497 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:55:34.430545 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:55:34.430592 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:55:34.430639 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.430686 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.430733 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:55:34.430784 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:55:34.430877 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.430930 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:55:34.430978 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:55:34.431025 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.431085 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:55:34.431135 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.431439 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.431496 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.431558 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.431605 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:55:34.431652 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 00:55:34.431700 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:55:34.431747 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.431794 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:55:34.431858 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 00:55:34.431917 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:55:34.431964 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:55:34.432011 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 00:55:34.432057 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:55:34.432104 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:55:34.432151 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:55:34.432205 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.432252 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:55:34.432311 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.432356 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:55:34.432404 wsdl: current service: Service1 2021-04-14 00:55:34.432419 wsdl: current port: Service1Soap 2021-04-14 00:55:34.432446 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-04-14 00:55:34.432484 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-04-14 00:55:34.432514 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-04-14 00:55:34.432537 wsdl: Parsing WSDL done 2021-04-14 00:55:34.432566 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 00:55:34.432580 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 00:55:34.432589 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:55:34.432597 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 00:55:34.432604 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.432613 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 00:55:34.432620 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 00:55:34.432627 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 00:55:34.432634 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 00:55:34.432642 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 00:55:34.432649 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 00:55:34.432656 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:55:34.432664 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 00:55:34.432671 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:55:34.432679 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.432686 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.432693 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:55:34.432701 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 00:55:34.432708 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.432715 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 00:55:34.432722 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 00:55:34.432729 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.432736 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:55:34.432743 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.432750 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.432758 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.432765 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.432772 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:55:34.432783 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 00:55:34.432791 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 00:55:34.432798 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.432805 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:55:34.432813 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 00:55:34.432820 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:55:34.432827 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 00:55:34.432834 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 00:55:34.432853 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:55:34.432861 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 00:55:34.432867 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:55:34.432874 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.432882 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:55:34.432888 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.432895 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:55:34.432903 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 00:55:34.432911 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 00:55:34.432917 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:55:34.432924 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 00:55:34.432931 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.432938 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 00:55:34.432945 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 00:55:34.432951 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 00:55:34.432958 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 00:55:34.432965 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 00:55:34.432971 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 00:55:34.432978 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:55:34.432985 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 00:55:34.432992 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:55:34.432999 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.433006 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.433013 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:55:34.433020 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 00:55:34.433027 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.433033 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 00:55:34.433040 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 00:55:34.433047 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.433053 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:55:34.433060 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.433066 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.433074 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.433080 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.433087 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:55:34.433094 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 00:55:34.433100 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 00:55:34.433107 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.433113 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:55:34.433120 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 00:55:34.433127 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:55:34.433133 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 00:55:34.433140 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 00:55:34.433146 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:55:34.433157 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 00:55:34.433164 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:55:34.433171 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.433178 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:55:34.433185 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.433191 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:55:34.433199 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 00:55:34.433207 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 00:55:34.433213 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:55:34.433220 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 00:55:34.433226 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.433232 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 00:55:34.433238 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 00:55:34.433244 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 00:55:34.433250 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 00:55:34.433256 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 00:55:34.433263 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 00:55:34.433269 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:55:34.433275 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 00:55:34.433281 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:55:34.433287 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.433294 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.433300 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:55:34.433306 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 00:55:34.433312 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.433318 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 00:55:34.433325 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 00:55:34.433331 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.433337 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:55:34.433343 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.433349 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.433355 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.433361 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.433367 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:55:34.433373 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 00:55:34.433379 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 00:55:34.433385 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.433391 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:55:34.433398 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 00:55:34.433404 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:55:34.433409 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 00:55:34.433415 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 00:55:34.433421 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:55:34.433427 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 00:55:34.433433 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:55:34.433439 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.433445 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:55:34.433451 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.433457 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:55:34.433463 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 00:55:34.433477 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 00:55:34.433483 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:55:34.433493 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 00:55:34.433499 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.433506 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 00:55:34.433524 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 00:55:34.433531 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 00:55:34.433537 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 00:55:34.433544 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 00:55:34.433550 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 00:55:34.433557 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:55:34.433563 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 00:55:34.433569 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:55:34.433589 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.433596 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.433602 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:55:34.433609 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 00:55:34.433616 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 00:55:34.433622 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 00:55:34.433628 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 00:55:34.433635 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.433641 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:55:34.433648 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:55:34.433655 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.433662 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 00:55:34.433668 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:55:34.433675 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:55:34.433681 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 00:55:34.433687 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 00:55:34.433694 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:55:34.433701 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:55:34.433707 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 00:55:34.433714 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:55:34.433720 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 00:55:34.433727 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 00:55:34.433733 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:55:34.433739 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 00:55:34.433745 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:55:34.433752 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:55:34.433758 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:55:34.433765 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:55:34.433771 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:55:34.434061 nusoap_client: checkWSDL 2021-04-14 00:55:34.434071 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 00:55:34.434076 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 00:55:34.434080 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 00:55:34.434087 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-04-14 00:55:34.434091 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-04-14 00:55:34.434094 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-04-14 00:55:34.434106 nusoap_client: got 43 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-04-14 00:55:34.434114 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-04-14 00:55:34.434144 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.434150 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184360" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 00:55:34.434163 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-04-14 00:55:34.434184 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-04-14 00:55:34.434189 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-04-14 00:55:34.434194 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-04-14 00:55:34.434198 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-04-14 00:55:34.434202 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184360" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 00:55:34.434212 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-04-14 00:55:34.434217 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-04-14 00:55:34.434222 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-04-14 00:55:34.434233 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.434241 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:55:34.434246 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-04-14 00:55:34.434271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.434279 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 00:55:34.434283 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.434309 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-04-14 00:55:34.434315 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-04-14 00:55:34.434319 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-04-14 00:55:34.434322 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-04-14 00:55:34.434326 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-04-14 00:55:34.434330 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-04-14 00:55:34.434333 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-04-14 00:55:34.434338 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 00:55:34.434342 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-04-14 00:55:34.434347 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184360" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 00:55:34.434357 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-04-14 00:55:34.434363 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-04-14 00:55:34.434367 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-04-14 00:55:34.434372 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.434378 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 00:55:34.434382 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:55:34.434408 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-04-14 00:55:34.434414 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.434418 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.434424 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.434428 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:55:34.434436 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-04-14 00:55:34.434443 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:55:34.434447 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 00:55:34.434452 wsdl: in serializeType: returning: 2021-04-14 00:55:34.434458 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184360" 2021-04-14 00:55:34.434470 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:55:34.434474 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 00:55:34.434479 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:55:34.434485 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:55:34.434489 wsdl: in serializeType: returning: 184360 2021-04-14 00:55:34.434496 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-04-14 00:55:34.434502 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:55:34.434506 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 00:55:34.434510 wsdl: in serializeType: returning: 2021-04-14 00:55:34.434516 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-04-14 00:55:34.434522 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:55:34.434527 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 00:55:34.434535 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:55:34.434539 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:55:34.434543 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-04-14 00:55:34.434548 wsdl: in serializeType: returning: 184360PLN 2021-04-14 00:55:34.434565 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184360PLN 2021-04-14 00:55:34.434587 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=184360PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-04-14 00:55:34.434592 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-04-14 00:55:34.434598 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2691"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-04-14 00:55:34.434612 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-04-14 00:55:34.434617 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=184360PLN 2021-04-14 00:55:34.434625 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-04-14 00:55:34.434689 nusoap_client: sending message, length=499 2021-04-14 00:55:34.434633 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-04-14 00:55:34.434643 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-04-14 00:55:34.434648 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-04-14 00:55:34.434652 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-04-14 00:55:34.434656 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-04-14 00:55:34.434662 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 00:55:34.434671 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 00:55:34.434678 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-04-14 00:55:34.434683 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-04-14 00:55:34.434695 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-04-14 00:55:34.434702 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-04-14 00:55:34.434708 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-04-14 00:55:34.442525 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-04-14 00:55:34.442538 soap_transport_http: socket connected 2021-04-14 00:55:34.442546 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-04-14 00:55:34.442554 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-04-14 00:55:34.442560 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 00:55:34.442565 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 00:55:34.442569 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-04-14 00:55:34.442573 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-04-14 00:55:34.442578 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-04-14 00:55:34.442602 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-04-14 00:55:34.669420 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-04-14 00:55:34.669456 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-04-14 00:55:34.669467 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 00:55:34.669477 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-04-14 00:55:34.669486 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-04-14 00:55:34.669496 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-04-14 00:55:34.669506 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-04-14 00:55:34.669516 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-04-14 00:55:34.669526 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-04-14 00:55:34.669536 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 13 Apr 2021 22:55:34 GMT 2021-04-14 00:55:34.669547 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-04-14 00:55:34.669559 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-04-14 00:55:34.669565 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-04-14 00:55:34.669588 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-04-14 00:55:34.669625 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-04-14 00:55:34.669641 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-04-14 00:55:34.669655 soap_transport_http: read to EOF 2021-04-14 00:55:34.669664 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-04-14 00:55:34.669673 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-04-14 00:55:34.669713 soap_transport_http: closed socket 2021-04-14 00:55:34.669729 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-04-14 00:55:34.669738 soap_transport_http: end of send() 2021-04-14 00:55:34.669776 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 00:55:34.669788 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 13 Apr 2021 22:55:34 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-04-14 00:55:34.669827 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-04-14 00:55:34.669842 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-04-14 00:55:34.669884 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-04-14 00:55:34.669895 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-04-14 00:55:34.670024 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-04-14 00:55:34.670173 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-04-14 00:55:34.670183 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-04-14 00:55:34.670194 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-04-14 00:55:34.670207 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-04-14 00:55:34.670238 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-04-14 00:55:34.670322 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-04-14 00:55:34.670353 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-04-14 00:55:34.670369 nusoap_client: got fault 2021-04-14 00:55:34.670379 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-04-14 00:55:34.670386 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-04-14 00:55:34.670392 nusoap_client: detail =