Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
KKK: K27Numer Zdjęcie Wymiary Dostępność Grupa
JR T2700
CENA: HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:38:23 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:38:25.322847 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:38:25.322896 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:38:25.322911 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184360" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:38:25.322927 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:38:25.322937 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:38:25.322945 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:38:25.322958 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:38:25.322967 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:38:25.322974 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:38:25.322983 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:38:25.322991 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:38:25.323002 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:38:25.323008 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:38:25.323012 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:38:25.323017 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:38:25.323021 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:38:25.323032 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:38:25.323048 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:38:25.323057 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:38:25.323062 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:38:25.323068 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:38:25.323077 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:38:25.323085 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:38:25.330610 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:38:25.330656 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:38:25.330681 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:38:25.330694 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:38:25.330704 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:38:25.330712 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:38:25.330728 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:38:25.330770 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:38:25.348289 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:38:25.348321 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:38:25.348333 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:38:25.348340 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:38:25.348346 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:38:25.348352 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:38:25.348358 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:38:25.348366 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:38:25.348371 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:38:25.348378 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:38:23 GMT 2019-02-20 06:38:25.348384 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:38:25.348389 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:38:25.348395 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:38:25.348408 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:38:25.348472 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:38:25.355496 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:38:25.355629 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:38:25.355647 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-02-20 06:38:25.362561 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.362660 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.362906 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:38:25.363533 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:38:25.364061 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.369542 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.369679 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:38:25.370210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:38:25.370544 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.370809 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.370853 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:38:25.371367 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.371393 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:38:25.371715 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.371948 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.371991 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:38:25.372533 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.372559 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:38:25.372902 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.372930 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.376665 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.376700 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.376994 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.377040 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:38:25.377561 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.377591 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.378023 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.378055 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.378490 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.378521 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:38:25.379070 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.379097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:38:25.379420 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:38:25.379448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:38:25.380404 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:38:25.380428 soap_transport_http: read buffer of 1248 bytes 2019-02-20 06:38:25.380540 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:38:25.380661 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-20 06:38:25.380673 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:38:25.380679 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:38:25.380710 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:38:25.380750 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:38:25.380766 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:38:25.380774 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:38:25.380792 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:38:25.380797 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:38:25.380967 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:38:25.380983 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:38:25.381034 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381043 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:38:25.381063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381095 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.381104 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381120 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:38:25.381141 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.381149 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381160 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:38:25.381176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.381217 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:38:25.381234 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381241 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.381256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381285 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.381292 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381303 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:38:25.381317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.381357 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:38:25.381374 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381380 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:38:25.381395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381421 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.381429 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381439 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:38:25.381457 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.381464 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381477 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:38:25.381496 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.381503 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381513 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:38:25.381526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.381562 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.381578 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381584 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:38:25.381599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381624 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.381631 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381642 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:38:25.381655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.381680 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:38:25.381696 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381702 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:38:25.381717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381742 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.381749 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381759 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:38:25.381778 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.381785 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381795 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:38:25.381812 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.381819 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381829 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:38:25.381847 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.381854 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381864 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:38:25.381877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.381915 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:38:25.381930 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381937 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.381954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381978 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381984 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.381998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382026 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:38:25.382047 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:38:25.382065 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382076 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:38:25.382086 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:38:25.382099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:38:25.382124 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:38:25.382139 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382145 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:38:25.382160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382185 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.382192 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382202 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:38:25.382215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.382241 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:38:25.382257 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382263 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.382277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382302 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.382310 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382324 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:38:25.382344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.382371 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:38:25.382387 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382393 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:38:25.382408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382432 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.382440 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382449 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:38:25.382463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.382489 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:38:25.382504 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382510 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.382524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382549 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.382557 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382567 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:38:25.382580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.382605 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:38:25.382621 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382627 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:38:25.382641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382666 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.382673 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382683 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:38:25.382701 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.382708 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382718 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:38:25.382731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.382760 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:38:25.382775 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382782 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.382796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382821 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.382828 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382838 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:38:25.382851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.382876 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:38:25.382891 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382897 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:38:25.382915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382956 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.382966 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.382977 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:38:25.382998 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.383005 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383016 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:38:25.383030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.383060 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:38:25.383075 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383081 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.383095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383120 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.383127 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383137 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:38:25.383150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.383176 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:38:25.383191 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383197 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:38:25.383210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383235 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.383242 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383252 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:38:25.383265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.383290 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:38:25.383305 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383311 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.383325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383356 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.383370 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383380 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:38:25.383393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.383419 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:38:25.383434 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383440 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:38:25.383454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383479 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.383486 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383496 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:38:25.383509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.383534 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:38:25.383549 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383555 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.383569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383593 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.383600 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383610 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:38:25.383623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.383648 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:38:25.383663 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383669 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:38:25.383683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383707 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.383714 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383724 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:38:25.383737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.383762 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:38:25.383776 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383783 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.383796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383820 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.383828 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383838 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:38:25.383851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.383876 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:38:25.383891 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383897 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:38:25.383911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383935 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.383943 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383952 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:38:25.383965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.383980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.383990 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:38:25.384005 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384012 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.384025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384049 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.384056 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384066 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:38:25.384079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.384105 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:38:25.384120 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384126 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:38:25.384140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384164 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.384171 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384181 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:38:25.384199 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.384206 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384216 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:38:25.384229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.384261 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:38:25.384276 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384282 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.384296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384321 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.384329 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384344 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:38:25.384358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.384383 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:38:25.384399 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384405 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:38:25.384419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384444 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.384451 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384461 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:38:25.384477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.384502 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.384517 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384524 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.384537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384562 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.384569 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384579 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:38:25.384592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.384618 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:38:25.384633 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384639 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:38:25.384652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384677 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:38:25.384684 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384697 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:38:25.384721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.384763 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.384790 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384801 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.384825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384870 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384880 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384925 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:38:25.384947 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:38:25.384964 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.384975 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:38:25.384986 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:38:25.384998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:38:25.385023 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:38:25.385038 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385045 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:38:25.385060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385085 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:38:25.385092 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385102 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:38:25.385115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.385141 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.385156 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385162 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.385176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385199 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385206 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385242 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:38:25.385271 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:38:25.385288 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385299 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:38:25.385309 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:38:25.385321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:38:25.385354 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:38:25.385369 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385375 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:38:25.385390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385415 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.385423 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385433 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:38:25.385451 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.385458 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385468 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:38:25.385486 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.385493 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385503 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:38:25.385521 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.385528 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385538 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:38:25.385556 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.385563 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385573 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:38:25.385590 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.385605 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385615 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:38:25.385632 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.385639 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385649 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:38:25.385661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.385711 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:38:25.385727 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385733 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.385749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385773 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.385781 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385791 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:38:25.385804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.385829 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:38:25.385844 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385850 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:38:25.385864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385889 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.385896 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385906 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:38:25.385924 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.385931 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385940 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:38:25.385958 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.385965 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.385974 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:38:25.385987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.386020 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:38:25.386035 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386041 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.386055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386080 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.386087 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386097 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:38:25.386110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.386136 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:38:25.386151 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386157 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:38:25.386171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386196 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.386203 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386213 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:38:25.386226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.386251 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.386266 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386272 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.386286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386311 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.386327 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386342 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:38:25.386356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.386381 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:38:25.386397 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386403 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:38:25.386417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386442 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.386449 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386459 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:38:25.386477 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.386484 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386493 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:38:25.386512 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.386519 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386529 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:38:25.386541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.386574 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.386589 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386596 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.386620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386644 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.386651 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386661 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:38:25.386674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.386700 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:38:25.386714 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386721 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:38:25.386734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386759 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.386766 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386776 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:38:25.386793 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.386800 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386810 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:38:25.386828 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.386834 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386844 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:38:25.386862 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.386868 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386878 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:38:25.386895 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.386903 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386912 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:38:25.386925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.386966 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:38:25.386982 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.386988 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.387002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.387027 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387034 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.387044 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:38:25.387057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.387072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.387082 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:38:25.387096 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387126 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387134 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387144 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387157 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387174 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.387188 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387214 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.387221 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387230 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:38:25.387248 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.387255 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387265 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:38:25.387282 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.387289 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387299 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:38:25.387325 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.387331 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387346 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:38:25.387365 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.387372 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387381 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:38:25.387399 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:38:25.387406 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387416 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:38:25.387433 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.387440 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387450 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.387467 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.387474 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387484 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:38:25.387501 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.387508 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387518 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:38:25.387535 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.387542 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387551 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:38:25.387564 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387615 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.387633 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.387640 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:38:25.387654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.387679 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.387686 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.387696 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:38:25.387714 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.387721 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.387730 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:38:25.387748 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.387755 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.387764 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:38:25.387782 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.387788 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.387798 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:38:25.387811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.387838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.387849 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387864 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.387870 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.387885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.387910 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.387917 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.387927 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:38:25.387940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.387956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.387966 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:38:25.387980 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.388006 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.388013 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.388023 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.388037 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.388053 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.388067 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.388092 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.388099 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.388109 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:38:25.388127 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.388134 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.388144 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:38:25.388162 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.388169 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.388178 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:38:25.388196 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.388203 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.388213 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:38:25.388230 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.388237 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.388246 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:38:25.388263 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.388270 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.388280 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:38:25.388297 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.388304 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.388313 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:38:25.388331 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.388342 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.388353 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:38:25.388371 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.388378 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.388388 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:38:25.388406 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.388412 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.388422 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:38:25.388440 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.388447 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.388456 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:38:25.388469 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.388524 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.388541 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.388548 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:38:25.388562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.388587 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.388594 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.388612 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:38:25.388630 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.388637 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.388647 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:38:25.388664 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.388671 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.388681 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:38:25.388699 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:38:25.388706 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.388715 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:38:25.388728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.388755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.388765 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.388781 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.388787 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.388801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.388826 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.388833 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.388843 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:38:25.388857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.388872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.388882 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:38:25.388895 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.388923 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.388930 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.388940 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.388953 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.388969 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.388983 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.389008 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.389015 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.389025 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:38:25.389043 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.389050 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.389060 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:38:25.389082 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.389089 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.389099 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:38:25.389117 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.389124 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.389134 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:38:25.389151 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.389158 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.389167 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:38:25.389185 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.389192 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.389202 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:38:25.389219 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.389226 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.389236 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:38:25.389254 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.389260 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.389270 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:38:25.389287 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.389294 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.389304 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:38:25.389329 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.389341 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.389352 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:38:25.389370 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.389377 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.389387 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:38:25.389404 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.389411 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.389421 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:38:25.389434 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.389493 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.389509 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.389536 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.389543 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.389553 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.389566 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.389582 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.389596 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.389629 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.389636 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.389646 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:38:25.389663 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.389670 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.389680 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:38:25.389698 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.389704 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.389714 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:38:25.389732 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.389739 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.389749 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:38:25.389767 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.389773 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.389783 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:38:25.389801 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.389807 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.389817 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:38:25.389835 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.389841 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.389851 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:38:25.389868 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.389875 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.389885 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:38:25.389903 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.389909 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.389919 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:38:25.389937 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.389944 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.389953 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:38:25.389971 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.389977 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.389987 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:38:25.390004 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.390011 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.390021 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:38:25.390038 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.390044 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.390054 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:38:25.390072 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.390078 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.390088 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:38:25.390101 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.390166 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.390185 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.390191 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:38:25.390206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.390231 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.390238 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.390248 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:38:25.390261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.390276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.390287 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:38:25.390302 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.390308 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.390327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.390357 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.390364 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.390375 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:38:25.390388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.390403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.390413 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:38:25.390429 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.390435 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:38:25.390448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.390473 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.390480 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.390491 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:38:25.390509 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.390515 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.390525 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:38:25.390542 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.390549 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.390559 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:38:25.390576 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:38:25.390583 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.390593 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:38:25.390606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.390633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.390643 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:38:25.390658 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.390664 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.390679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.390703 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:38:25.390710 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.390720 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:38:25.390733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.390748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.390758 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:38:25.390772 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:38:25.390798 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:38:25.390805 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:38:25.390815 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:38:25.390828 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:38:25.390844 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.390858 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:38:25.390884 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.390891 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:38:25.390901 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:38:25.390919 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.390925 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:38:25.390935 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:38:25.390953 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.390959 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:38:25.390969 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:38:25.390987 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:38:25.390994 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:38:25.391003 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:38:25.391021 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.391027 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:38:25.391037 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:38:25.391055 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.391061 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:38:25.391071 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:38:25.391089 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.391096 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:38:25.391105 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:38:25.391123 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.391130 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:38:25.391139 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:38:25.391157 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.391164 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:38:25.391174 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:38:25.391192 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.391198 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:38:25.391208 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:38:25.391221 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:38:25.391270 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.391288 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.391294 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:38:25.391309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.391346 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.391354 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.391364 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:38:25.391377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.391393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.391403 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:38:25.391418 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.391424 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.391438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.391463 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:38:25.391470 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.391480 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:38:25.391493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.391508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.391518 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:38:25.391532 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:38:25.391559 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:38:25.391566 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:38:25.391576 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:38:25.391594 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:38:25.391601 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:38:25.391614 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:38:25.391632 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:38:25.391639 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:38:25.391649 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:38:25.391662 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:38:25.391686 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.391702 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.391708 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:38:25.391723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.391748 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.391755 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.391765 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:38:25.391783 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.391790 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.391799 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:38:25.391817 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.391824 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.391834 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:38:25.391847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.391870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.391880 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.391895 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.391901 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.391915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.391940 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.391947 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.391957 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:38:25.391970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.391986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.391996 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:38:25.392009 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.392036 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.392043 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.392053 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.392066 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.392082 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.392096 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.392121 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.392129 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.392139 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:38:25.392157 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.392164 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.392174 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:38:25.392191 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.392198 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.392207 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:38:25.392225 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.392232 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.392242 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:38:25.392259 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.392266 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.392276 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:38:25.392294 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.392300 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.392310 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:38:25.392334 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.392346 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.392356 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:38:25.392374 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.392381 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.392391 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:38:25.392409 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.392415 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.392426 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:38:25.392439 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.392485 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.392504 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.392510 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:38:25.392525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.392550 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.392558 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.392568 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:38:25.392586 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.392592 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.392602 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:38:25.392620 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.392626 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.392636 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:38:25.392654 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.392661 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.392670 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:38:25.392688 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.392694 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.392704 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:38:25.392717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.392747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.392758 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:38:25.392773 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.392780 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.392794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.392818 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.392824 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.392838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.392862 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:38:25.392884 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:38:25.392900 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.392911 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:38:25.392922 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:38:25.392934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.392949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:38:25.392959 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:38:25.392974 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.392980 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:38:25.392995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.393019 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.393027 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.393037 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:38:25.393050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.393065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.393075 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:38:25.393090 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.393096 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.393110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.393135 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:38:25.393143 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.393153 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:38:25.393166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.393181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.393191 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:38:25.393206 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.393212 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:38:25.393226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.393251 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.393258 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.393268 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:38:25.393281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.393296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.393306 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:38:25.393321 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.393327 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.393347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.393373 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393380 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.393390 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:38:25.393403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.393419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.393428 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:38:25.393442 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393470 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393477 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393487 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393500 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393516 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.393530 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393556 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.393565 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393575 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:38:25.393593 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.393599 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393616 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:38:25.393634 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.393640 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393650 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:38:25.393668 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.393675 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393684 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:38:25.393702 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.393709 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393719 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:38:25.393736 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:38:25.393743 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393753 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:38:25.393770 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:38:25.393777 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393787 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:38:25.393804 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:38:25.393811 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393821 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:38:25.393839 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:38:25.393845 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393855 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:38:25.393873 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.393880 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393889 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:38:25.393907 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.393913 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393923 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:38:25.393941 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.393948 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393957 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:38:25.393974 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.393981 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.393991 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:38:25.394003 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.394065 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.394084 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.394090 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:38:25.394106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.394130 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.394138 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.394148 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:38:25.394162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.394177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.394187 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:38:25.394202 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.394209 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.394222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.394247 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.394254 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.394265 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:38:25.394278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.394293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.394303 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:38:25.394318 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.394324 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:38:25.394343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.394370 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.394377 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.394387 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:38:25.394405 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.394412 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.394422 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:38:25.394440 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.394447 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.394456 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:38:25.394474 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.394481 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.394491 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:38:25.394504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.394531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.394541 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.394557 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.394563 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.394578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.394603 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.394610 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.394620 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:38:25.394633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.394648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.394658 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:38:25.394672 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.394700 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.394707 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.394717 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.394730 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.394748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.394762 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.394787 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.394794 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.394804 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:38:25.394822 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.394829 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.394839 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:38:25.394856 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.394863 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.394873 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:38:25.394890 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.394897 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.394907 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:38:25.394931 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.394941 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.394958 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:38:25.394978 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.394986 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.394996 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:38:25.395013 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:38:25.395020 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.395035 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:38:25.395048 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.395088 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.395107 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.395113 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:38:25.395128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.395152 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.395159 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.395169 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:38:25.395187 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.395194 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.395204 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:38:25.395221 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.395228 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.395238 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:38:25.395255 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.395262 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.395272 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:38:25.395289 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.395296 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.395314 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:38:25.395332 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.395344 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.395356 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:38:25.395374 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.395381 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.395391 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:38:25.395409 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.395415 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.395425 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:38:25.395439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.395481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.395492 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:38:25.395507 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.395514 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:38:25.395530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.395555 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:38:25.395562 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.395572 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:38:25.395586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.395601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.395611 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:38:25.395631 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:38:25.395638 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:38:25.395650 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:38:25.395666 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.395672 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:38:25.395694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.395719 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:38:25.395739 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:38:25.395756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.395767 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:38:25.395777 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:38:25.395794 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.395802 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:38:25.395812 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:38:25.395829 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:38:25.395835 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:38:25.395845 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:38:25.395862 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.395869 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:38:25.395879 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.395896 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.395902 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:38:25.395912 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.395930 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.395937 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:38:25.395946 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.395963 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.395970 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:38:25.395980 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.395996 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:38:25.396003 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:38:25.396013 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:38:25.396029 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:38:25.396036 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:38:25.396046 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:38:25.396063 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.396070 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:38:25.396079 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.396096 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:38:25.396103 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:38:25.396112 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:38:25.396129 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.396136 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:38:25.396146 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.396162 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.396169 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:38:25.396178 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.396194 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:38:25.396201 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:38:25.396210 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:38:25.396226 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:38:25.396263 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:38:25.396292 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:38:25.396318 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.396352 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:38:25.396379 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:38:25.396406 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:38:25.396432 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:38:25.396459 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:38:25.396486 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:38:25.396513 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:38:25.396539 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:38:25.396565 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:38:25.396592 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:38:25.396619 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:38:25.396646 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:38:25.396672 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:38:25.396712 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:38:25.396761 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:38:25.396813 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:38:25.396864 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:38:25.396900 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:38:25.396927 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:38:25.396953 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:38:25.396979 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:38:25.397005 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.397031 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:38:25.397058 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.397083 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:38:25.397109 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.397135 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:38:25.397161 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:38:25.397188 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:38:25.397215 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:38:25.397245 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:38:25.397271 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.397299 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:38:25.397325 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.397358 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:38:25.397386 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:38:25.397412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:38:25.397438 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.397464 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:38:25.397490 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.397516 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:38:25.397607 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:38:25.397634 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:38:25.397660 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:38:25.397686 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:38:25.397712 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:38:25.397739 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:38:25.397765 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.397791 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:38:25.397817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:38:25.397843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:38:25.397869 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:38:25.397895 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:38:25.397921 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:38:25.397947 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:38:25.397972 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:38:25.397998 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:38:25.398025 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.398052 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:38:25.398078 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:38:25.398105 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:38:25.398133 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398151 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398177 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:38:25.398203 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398220 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398237 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398262 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:38:25.398288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398306 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398323 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398345 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398372 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:38:25.398398 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398424 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:38:25.398449 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398475 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:38:25.398501 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398518 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398544 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:38:25.398570 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398587 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398612 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:38:25.398639 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398665 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:38:25.398691 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398717 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:38:25.398743 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398768 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:38:25.398794 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398819 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:38:25.398845 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398862 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398888 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:38:25.398913 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398939 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:38:25.398965 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.398991 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:38:25.399017 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399043 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:38:25.399068 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399085 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399103 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399120 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399137 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399154 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399170 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399196 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:38:25.399222 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399239 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399255 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399281 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:38:25.399307 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399333 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:38:25.399364 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399381 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399398 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399423 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:38:25.399449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399516 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399542 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.399567 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399584 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399601 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399624 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399650 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.399676 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399694 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399710 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399727 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399753 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.399779 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399805 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.399832 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399849 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399867 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399884 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399911 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:38:25.399937 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.399963 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:38:25.399989 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400006 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400023 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400048 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.400074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400108 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400125 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400167 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:38:25.400193 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400219 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:38:25.400244 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400270 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.400296 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400322 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:38:25.400353 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400371 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400388 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400405 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400430 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.400457 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400474 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400492 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400509 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400526 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400543 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400560 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:38:25.400636 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400653 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400679 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:38:25.400704 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400722 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400738 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400764 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:38:25.400790 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400807 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400824 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400841 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400866 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:38:25.400892 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400918 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:38:25.400944 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.400970 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:38:25.400996 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401013 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401039 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:38:25.401064 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401081 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401107 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:38:25.401133 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401159 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:38:25.401186 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401211 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:38:25.401237 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401264 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:38:25.401289 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401315 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:38:25.401352 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401370 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401396 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:38:25.401422 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401448 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:38:25.401474 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401500 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:38:25.401526 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401551 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:38:25.401577 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401594 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401611 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401628 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401644 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401661 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401678 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401704 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:38:25.401730 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401747 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401764 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401790 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:38:25.401818 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401844 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:38:25.401870 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401886 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401903 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401928 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:38:25.401954 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.401988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402004 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402021 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:38:25.402073 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402090 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402107 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402124 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402149 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.402175 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402192 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402209 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402226 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402252 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.402277 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402303 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:38:25.402329 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402352 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402370 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402387 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402413 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:38:25.402439 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402465 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:38:25.402490 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402509 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402526 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402552 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.402577 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402595 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402611 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402628 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:38:25.402721 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402748 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:38:25.402774 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402800 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:38:25.402826 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402852 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:38:25.402877 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402894 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402911 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402928 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402953 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.402980 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.402997 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.403014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.403031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.403048 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.403064 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.403081 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.403098 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:38:25.403123 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:38:25.403151 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:38:25.403213 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.403263 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:38:25.403312 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:38:25.403366 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:38:25.403414 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:38:25.403462 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:38:25.403509 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:38:25.403562 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:38:25.403609 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:38:25.403657 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:38:25.403703 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:38:25.403750 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.403797 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.403845 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.403891 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:38:25.403938 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:38:25.403986 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.404034 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.404082 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:38:25.404131 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.404186 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.404240 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:38:25.404287 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:38:25.404333 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:38:25.404386 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.404433 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:38:25.404481 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:38:25.404530 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:38:25.404583 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:38:25.404630 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.404742 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:38:25.404799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:38:25.404847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.404894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:38:25.404942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:38:25.404989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:38:25.405037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:38:25.405085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:38:25.405132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:38:25.405179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:38:25.405225 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:38:25.405272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:38:25.405319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:38:25.405370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.405419 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.405467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.405514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:38:25.405561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:38:25.405608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.405656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.405703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:38:25.405751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.405803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.405854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:38:25.405900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:38:25.405947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:38:25.405993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.406039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:38:25.406088 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:38:25.406136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:38:25.406187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:38:25.406234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.406281 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:38:25.406342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:38:25.406392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.406440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:38:25.406487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:38:25.406533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:38:25.406580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:38:25.406628 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:38:25.406675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:38:25.406722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:38:25.406768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:38:25.406817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:38:25.406864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:38:25.406911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.406980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.407029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.407075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:38:25.407122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:38:25.407170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.407217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.407267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:38:25.407324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.407382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.407434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:38:25.407480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:38:25.407527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:38:25.407573 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.407619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:38:25.407667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:38:25.407717 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:38:25.407772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:38:25.407819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.407867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:38:25.407924 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:38:25.407952 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:38:25.408012 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.408066 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:38:25.408120 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:38:25.408177 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:38:25.408229 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:38:25.408281 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:38:25.408333 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:38:25.408392 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:38:25.408451 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:38:25.408503 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:38:25.408558 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:38:25.408610 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.408691 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.408796 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.408867 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:38:25.408921 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:38:25.408974 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.409028 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.409080 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:38:25.409133 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.409192 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.409245 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:38:25.409298 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:38:25.409357 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:38:25.409411 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.409489 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:38:25.409542 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:38:25.409602 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:38:25.409654 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:38:25.409707 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.409759 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:38:25.409821 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:38:25.409919 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:38:25.409974 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.410028 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:38:25.410081 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:38:25.410134 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:38:25.410186 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:38:25.410239 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:38:25.410293 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:38:25.410351 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:38:25.410405 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:38:25.410459 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:38:25.410512 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:38:25.410564 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.410617 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.410670 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.410727 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:38:25.410780 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:38:25.410834 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.410887 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.410940 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:38:25.410993 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.411046 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.411098 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:38:25.411151 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:38:25.411203 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:38:25.411257 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.411309 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:38:25.411376 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:38:25.411430 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:38:25.411483 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:38:25.411536 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.411587 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:38:25.411648 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:38:25.411671 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:38:25.411721 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.411769 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:38:25.411816 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:38:25.411865 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:38:25.411912 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:38:25.411959 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:38:25.412006 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:38:25.412054 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:38:25.412102 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:38:25.412149 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:38:25.412196 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:38:25.412244 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.412293 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.412347 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.412395 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:38:25.412442 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:38:25.412491 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.412538 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.412585 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:38:25.412633 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.412680 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.412729 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:38:25.412777 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:38:25.412823 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:38:25.412871 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.412918 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:38:25.412964 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:38:25.413012 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:38:25.413058 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:38:25.413106 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.413154 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:38:25.413210 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:38:25.413232 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:38:25.413282 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.413331 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:38:25.413386 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:38:25.413435 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:38:25.413485 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:38:25.413543 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:38:25.413592 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:38:25.413650 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:38:25.413701 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:38:25.413750 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:38:25.413799 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:38:25.413848 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.413897 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.413947 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.413996 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:38:25.414045 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:38:25.414096 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.414144 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.414194 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:38:25.414244 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.414311 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.414370 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:38:25.414420 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:38:25.414470 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:38:25.414519 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.414569 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:38:25.414618 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:38:25.414667 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:38:25.414716 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:38:25.414766 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.414815 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:38:25.414869 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:38:25.414888 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:38:25.414918 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:38:25.414946 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:38:25.414973 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:38:25.414999 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:38:25.415021 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:38:25.415040 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.415051 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:38:25.415062 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:38:25.415072 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:38:25.415083 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:38:25.415093 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:38:25.415102 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:38:25.415112 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:38:25.415122 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:38:25.415132 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:38:25.415141 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:38:25.415152 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.415161 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.415172 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.415181 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:38:25.415191 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:38:25.415200 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.415209 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.415219 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:38:25.415228 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.415236 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.415245 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:38:25.415254 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:38:25.415272 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:38:25.415280 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.415290 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:38:25.415300 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:38:25.415309 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:38:25.415318 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:38:25.415327 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.415341 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:38:25.415351 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:38:25.415363 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.415372 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:38:25.415382 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:38:25.415391 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:38:25.415399 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:38:25.415409 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:38:25.415418 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:38:25.415426 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:38:25.415435 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:38:25.415444 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:38:25.415453 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:38:25.415461 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.415470 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.415478 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.415487 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:38:25.415495 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:38:25.415503 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.415512 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.415520 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:38:25.415528 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.415536 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.415544 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:38:25.415552 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:38:25.415560 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:38:25.415568 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.415576 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:38:25.415591 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:38:25.415599 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:38:25.415608 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:38:25.415616 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.415624 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:38:25.415633 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:38:25.415643 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.415652 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:38:25.415661 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:38:25.415669 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:38:25.415677 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:38:25.415685 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:38:25.415692 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:38:25.415700 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:38:25.415707 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:38:25.415715 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:38:25.415723 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:38:25.415730 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.415738 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.415746 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.415753 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:38:25.415760 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:38:25.415768 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.415775 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.415782 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:38:25.415789 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.415796 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.415804 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:38:25.415813 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:38:25.415820 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:38:25.415827 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.415834 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:38:25.415842 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:38:25.415849 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:38:25.415856 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:38:25.415863 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.415871 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:38:25.415879 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:38:25.415888 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.415896 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:38:25.415904 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:38:25.415911 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:38:25.415919 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:38:25.415926 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:38:25.415933 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:38:25.415940 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:38:25.415947 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:38:25.415955 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:38:25.415962 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:38:25.415970 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.415979 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.415987 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:38:25.415995 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:38:25.416002 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:38:25.416010 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.416017 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:38:25.416024 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:38:25.416032 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:38:25.416039 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:38:25.416046 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:38:25.416053 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:38:25.416060 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:38:25.416067 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:38:25.416073 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:38:25.416081 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:38:25.416088 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:38:25.416095 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:38:25.416103 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:38:25.416110 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:38:25.416206 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:38:25.416217 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:38:25.416223 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:38:25.416228 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:38:25.416235 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:38:25.416240 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:38:25.416244 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:38:25.416254 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:38:25.416263 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:38:25.416305 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.416313 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184360" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:38:25.416328 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:38:25.416355 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:38:25.416363 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:38:25.416367 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:38:25.416372 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:38:25.416378 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184360" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:38:25.416389 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:38:25.416397 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:38:25.416402 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:38:25.416414 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.416424 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:38:25.416429 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:38:25.416453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.416463 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:38:25.416468 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.416492 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:38:25.416498 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:38:25.416502 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:38:25.416506 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:38:25.416510 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:38:25.416514 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:38:25.416519 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:38:25.416523 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:38:25.416530 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184360" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:38:25.416539 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:38:25.416546 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:38:25.416550 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:38:25.416556 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.416562 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:38:25.416566 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:38:25.416590 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:38:25.416597 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.416602 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.416607 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.416612 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:38:25.416622 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:38:25.416630 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:38:25.416635 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:38:25.416640 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:38:25.416646 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184360" 2019-02-20 06:38:25.416653 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:38:25.416658 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:38:25.416663 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:38:25.416669 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:38:25.416674 wsdl: in serializeType: returning: 184360 2019-02-20 06:38:25.416681 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:38:25.416688 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:38:25.416692 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:38:25.416696 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:38:25.416701 wsdl: in serializeType: returning: 184360 2019-02-20 06:38:25.416706 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184360 2019-02-20 06:38:25.416984 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=184360 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:38:25.416990 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:38:25.416997 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3237"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:38:25.417012 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:38:25.417018 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=184360 2019-02-20 06:38:25.417029 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:38:25.417108 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:38:25.417042 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:38:25.417055 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:38:25.417061 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:38:25.417065 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:38:25.417070 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:38:25.417077 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:38:25.417088 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:38:25.417095 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:38:25.417101 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:38:25.417114 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:38:25.417125 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:38:25.417132 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:38:25.424406 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:38:25.424445 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:38:25.424463 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:38:25.424469 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:38:25.424476 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:38:25.424482 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:38:25.424486 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:38:25.424491 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:38:25.424497 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:38:25.424540 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:38:25.444633 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:38:25.444684 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:38:25.444695 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:38:25.444705 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:38:25.444715 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:38:25.444725 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:38:25.444736 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:38:25.444745 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:38:25.444755 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:38:25.444765 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:38:23 GMT 2019-02-20 06:38:25.444776 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:38:25.444786 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:38:25.444795 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:38:25.444822 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:38:25.444862 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:38:25.444877 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:38:25.444893 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:38:25.444901 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:38:25.444909 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:38:25.444964 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:38:25.444981 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:38:25.444992 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:38:25.445029 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:38:25.445039 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:38:23 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:38:25.445090 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:38:25.445105 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:38:25.445137 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:38:25.445147 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:38:25.445303 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:38:25.445464 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:38:25.445474 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:38:25.445488 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:38:25.445504 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:38:25.445540 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:38:25.445641 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:38:25.445680 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:38:25.445699 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:38:25.445711 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:38:25.445719 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:38:25.445728 nusoap_client: detail =